EPDP News

ክቡራት መራሕቲ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት

ክቡራት ኣዳለውቲ ዋዕላ ኣዴታት ኣብ ፍራንክፈርት

ክቡራትን ክቡራንን መራሕቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ማሕበራትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን

ክቡራትን ክቡራንን ዕዱማት ኣጋይሽ ብሓበራ

ኣቐዲመ፡ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንዝተገብረልና ዕድመ ክብ ዝበለ ምስጋናይ እናገለጽኩ፡ ዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ናይ ምድምማጽን ሕድሕድ ምርድዳእን መንፈስ ዝሰፈኖን ነቲ በብኣንፉ ዝግበር ዘሎ ናይ ምጥርናፍ ምቅንስቓሳት ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምብጻሕ ደራኺ ግደ ዝጻወትን ክኸውን እትስፎ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ተቓወምቲ ውድባትን ሲቪላዊ ማሕበራትን፡ ኣገደስቲ ውልቀሰባትን ዝርከብዎ ዋዕላ ተኻይዱ፡ በቲ ንዅልና ዘሰማምዕ ከም ምሕላው ልዑላውነት፡ ምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ኤርትራን ምቛም ብግዝኣተ-ሕግን ብቕዋምን ዝምራሕ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝብሉ መሰረታውያን ነጥብታት ተሰማሚዕና ብልፍንቲ ተዋሃሂድና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ክንሰርሕ ከምዝግብኣና ይኣምን። ካብ’ዚ ሓሊፉ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝዀነ ፖለቲካዊ ውድባት ብፕርግራም ይኹን ብተግባር ፍልልይ ከምዘይብሎም እንተደኣ ኣሚኖም ክጸናበሩን ሓደ ውድብ ወይ ሓደ ሰልፊ ክምስርቱ ከምዝኽእሉ ይኣምን። ነዚ ንምርግጋጽ ድማ፡ ኣብ ኵሉ ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝተጸውዐ ዋዕላታት ተሳቲፉ። ምስ ዝተፈላለዩ ውድባት ድማ፡ ተዋሃሂዱ ንምስራሕ ክዋሳእ ጸኒሑ። ሰዲህኤ፡ ኣብ ዋዕላ መድረኽ ኣብ ናይሮቢ፡ ኣብ ዋዕላ ኣትላንታ፡ ኣብ ዋዕላ ሚኒሶታ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ኣብ ፍራንክፈርት ብክብ ዝበለ ደረጃ ምስታፉ መርኣያ ናይ’ቲ ሓቢርካን ተዋሃሂድካን ምስራሕ ዘለዎ ድሌትን ባህግን ኢዩ።

ኣብ’ቲ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ማለት ካብ 22 ክሳብ 23 ሰነ 2019 ብመስተንግዶ መኣዲ ዘተ ናይ ተምፖ-ኣፍሪክ  ኣብ ሚኒሶታ እተገብረ ዋዕላ ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ከም’ዚ ዝስዕብ ይመስል።

1.   ኣብ ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት ንምስዓርን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን፣ ጻዕርታትና ክነወሃህድን ብሓባር ክንሰርሕን፤

2.   ኣብ ሓባራዊ ሃገራዊ ረብሓታት ሕድሕድና ንምትሕግጋዝ ኣወንታዊ ተግባራዊ ስጉምታት ክንወስድ፤

3.   ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታትና ክነዋሃህድን ሓባራዊ ጽዕርታት ክነካይድን፤

4.   ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወጻኢ (ዲያስፖራን) ዝካየድ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ዘጠቓለለ፣ ንኹሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝጥርንፍ፣ ኣብ ሕድሕድና ብምውህሃድ ወይ ብልፍንቲ ስሙር ኤርትራዊ ተቓውሞ ንምፍጣር ክንሰርሕ፤

5.   ሰናይ ጉርብትና ምስ ኩሎም ጎሮባብቲ ኤርትራ ንድግፍ፣ ይኹን እምበር፣ እዚ ሞራላዊን ሕጋውን ቅቡልነት ዘይብሉ ምልካዊ ስርዓት ምስ ናይ ወጻኢ መንግስታት ወይ ኣካላት ዝኣትዎም ኩሎም ውዑላት ፣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዑላውነት ስለ ዝግህሱ ብትሪ ንኹንን፤

6.   ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ኤርትራ አካል ጭቁን ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኖም እምነትና ብምዃኑ፣ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ደው ክብሉን፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዕዙዝ ተራ ክጻወቱን ንጽውዕ፤

7.   ካብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ምስግጋር ከቢድን ዝተሓላለኸን መስርሕ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ። ስለዝኾነ፣ ኩላትና ንሰማማዓሉ ሓባራዊ መሰጋገሪ ቻርተር ንምስንዳእን ንምትግባርን ብዕቱብ ክንሰርሕ ተሰማሚዕና፤

8.   ነዚ ስምምዕ ናይ ዝኸተሙ ኣካላት ወከልቲ ዝሳተፍዎ ናይ ትግባረ ፎረም ንምቛም ተሰማሚዕና፤ ከምኡውን

9.   ነዚ ስምምዕ እዚ ዝቕበሉን ኣብ ናይ ትግባረ ፎረም ክሳተፉ ቅሩባት ዝኾኑን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን፣ ሲቪክ ማሕበራትን ፣ ናይ መጽናዕቲ ጉጂለታትን ብኽብሪ ንዕድም።

ኣብ ርእስ’ዚ፡ ካብ 29 ሓምለ ክሳብ 1 ነሓሰ 2019፡ ኣብ ቪዝ ባደን፡ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ፡ ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን ሰሚሮም ሓደ ሰልፊ ክምስርቱ ከምዝበቕዑ ከበስር ከለኹ ደስ ይብለኒ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ሓደ ውድብ ወይ ሰልፊ ንምምስራት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዕቱብ ልዝብ ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ድማ ባህግን ድሌትን ክልቲኡ ውድባት ምዃኑ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። ከምኡ’ውን፡ ምስ’ቲ 4 ውድባት ዘቖምዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብልፍንቲ ንምስራሕ ኣፈናዊ ልዝብ ጀሚርና ኣሎና።

ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ 2ይ ጕባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)፡ ሰዲህኤ፡ ከምተዓዛቢ ተኻፊሉ። ኣብ ቪዝባደን ኣብ ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ሰዲህኤን ሃድኤ-ሕድርን ድማ ኤሃባደለ ከም ተዓባዚ ተኻፊሉ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ 2ይ ጕባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ምስ ተቓወምቲ ውድባት ዝላዘብን ንዕርቂ ዝሰርሕን ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ከምዝቖመን፡ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት፡ ዶር መሓመድ በሺር፡ ንሰልፍና ክራኸብ ቅሩብነቱ ዝገልጽ መልእኽቲ ድሮ ሰዲዱልናስ፡ ንሕና እውን ድሕሪ ምዝዛም ጕባኤና ክንራኸብ ቅሩባት ምህላውና መሊስናሉ ኣሎና።

ኣብ ርእስ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ኵሉ ኵርንዓት ዓለም ኣብ ትሕቲ “ይኣክል” ዝብል መርሆ ተላዓዒሉ ዘሎ ንስርዓት ኢሳያስ ዘርዓደን ዘጃጀወን ህዝባዊ ምልዕዓል ሰዲህኤ ደጋፊኡ ምዃኑ እናገለጸ፡ ካብኡ ዝጥለብ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ከወፊ ድልዊ ምህላዉ ክረጋግጸልኩም እፈቱ።

ኣብ መደምደምታ፡ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላውያን ማሕበራትን ህዝባዊ ምጥርናፋትን ተማላላእትን ተደጋገፍትን ደኣ’ምበር መቓናቕንቲ ሕድሕድ ከምዘይኰኑ ክንግንዘብ ይግብኣና። ስለዝዀኑ ድማ ተረዳዲኦምን ተደጋጊፎምን ክሰርሑ ንጽውዕ። ዕላማና፡ ነዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምዝለዓል ብምግባር ስርዓት ኢሳያስ ኣዉዲቕካ ስልጣን ንዋንኡ ዝዀነ ህዝቢ ምርካብ ኢዩ።

ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ፡ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ!!!

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

23-25 ነሓሰ 2019 ፍራንክፈርት

ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ ሱዳን ኣብ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ተስፋ ዝህብ ስምምዕ ስለ ዝበጸሐት ሓጐሱ ገሊጹ፡

ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ብ19 ነሃሰ 2019 ናብ ህዝቢ ሱዳን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ። ንሱ ኣብ ዘመሓላለፎ ሕውነታዊ መልእኽቲ፡ ሱዳናውያን ብሰላማዊ ኣገባብ ናብ ዲሞክራሲ ኣብ ዘሰጋግር ተስፋ ዝህብ ስምምዕ ብምብጸሖም ወሰን ዘየብሉ ሓጐስ ከም እተሰመዖ ገሊጹ።

እቲ ብኣቦመንበር  ሰዲህኤ ናብ ጀነራል ኣብደል ፋታሕ ቡርሃን ሓላፊ ወተሃደራዊ ባይቶን ኣቶ ኣሕመድ ኣል-ራቢ ወኪልን ፈራምን ብስም ምሕዝነት ሲቪላውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጥን፡ ኣብ ዘመሓላለፎ ሕውነታዊ መልእኽቲ፡ ክልቲኦም ሱዳናውያን ዝበጽሕዎ ስምምዕ ታሪኻውን ኣብነታውን ምዃኑ ገሊጹ። ኣስዒቡ ከኣ እዚ ሱዳናውያን በጺሐምዎ ዘለዉ ስምምዕ፡ ኤርትራውያንን  ካለኦት ኣዕሩኽ ሱዳንን ነንገዛእ ርእሶም ዝብህግዎ እዩ ኢሉ።

ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሱዳን ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝባዊ ውክልና ዘይብሉ ጨቋኒ ስርዓት ደገፍቲ ከም ዝነበሩ ኣይሓበአን። ኣስዒቡ እዛ ሓዳስ ሱዳን ንኤርትራውያን ተቓወምቲ ኣብ ጉዳይ መጻኢ ዝምድና ኣፍደገ ክትከፍትን፡ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጐረቤቱ ለውጢ ንምምጻእ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክተሓጋገዝ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።  

Tesfai WM 2 1ሱዳናውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ንኡድ ኣስተዋጸኦ ኣበርኪተን እየን

Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga), the newly elected chairman of the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), on 19 August sent a congratulatory message to the people of fraternal Sudan expressing “boundless joy and hope” of many Eritreans for Sudan’s success in reaching “a promising deal for a smooth transition to democratic governance.”

EPDP Chairman Congratulates Sudan in reaching a promising deal for democratic transion

Addressed to General Abdel-Fattah A. Burhan, head of the military council, and Mr. Ahmed al-Rabie, the representative and signatory of the agreement on behalf of the civilian coalition for democracy and change, the message emphatically stated that the agreement reached between the two sides in the Sudan is “both historic and  exemplary pact that many friends of the Sudan, including Eritreans, aspire to have for their own peoples.”

The EPDP Chairman did not hide the fact that Sudanese authorities in the past were mostly on the side of the unrepresentative regime in Asmara but that he now hopes that the New Sudan  “will open its doors for us in the opposition - “the other Eritrean- and discuss how the Sudanese people can help change the situation also in neighboring Eritrea.”

Reprinted below is the full message of the EPDP Chair to the Sudanese people and government.

======

Tesfai WM 2To:

H.E. General Abdel -Fattah Abdelrahman Burhan,  Head of Military Council,

Khartoum, the Sudan;

To:

Mr. Ahmed al-Rabie, Representative of the Alliance of Civilian Forces for Freedom and Change, Khartoum Sudan

                                                                                                                 

Dear Sirs,

On behalf of the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) in exile and all its friends and sympathizers at home and in diaspora, I am deeply pleased to convey to you and through you to the people of fraternal Sudan the heartfelt congratulations for your joint success to reach a promising deal for a smooth transition to democratic governance in your country.

 Believe me, Sirs, we in the EPDP, a mainstream Eritrean party struggling for a similar democratic transition in our country, and other pro-democracy Eritreans everywhere, are today sharing the boundless joy and hope being expressed by our brothers and sisters in the Sudan. We have been keenly and anxiously following the developments in the Sudan since the very start of the People Power movement which is now being crowned with success.

Your Excellency General Burhan and Brother Ahmed al Rabie,

The document for the transition agreement that you signed on 17 August 2019 is both historic and an exemplary pact that many friends of the Sudan, including Eritreans, aspire to have for their own peoples.

Yet, we also wish to call on all friends in the Sudan to work hard in the years to come in order to guarantee a long lasting success of this hard-won victory, because, as they say, the devil could always be in the detail.  In the meantime, we remain trustful that, after so many ups and downs, democracy and the rule of law in the Sudan will finally be a reality.

Dear Sirs,

We in the EPDP have been trying to reach the former authorities in the Sudan through a chain of memoranda addressed to the Foreign Ministry, the Head of State and through Sudan’s Permanent Mission in the UN, but to avail. As you can consult their archives, no responses were made to our earnest appeals to understand the sad situation inside Eritrea and the endless suffering of Eritreans in forced exile. Although this is not the occasion to dwell on this issue, Sirs, we sincerely hope that the new Sudan will open its doors for us in the opposition - “the other Eritreans” - and discuss how the Sudanese people can help change the situation also in neighboring Eritrea.

Respectfully yours, 

Tesfai Woldemichael (Degiga), Chairman

The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) in exile - August 19, 2019

ሓድሽ መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአኡ፡  ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ብምእታው፡ መስርሕ ምርኽኻብ ሓላፍነት የቀላጥፍ ኣሎ። ናይ ሰልፊ ቅዋም መሰረት፡ መስርሕ ምርኻኻብ ሓላፍነት ኣብ መንጉ’ቲ ዝነበረን ሓድሽ ዝተመርጸን መሪሕነት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ  እዩ ዝትግበር። በዚ መሰረት እቲ ብ2 ነሃሰ 2019 ዝተመርጸ ፈጻሚ ሽማገል ሰዲህኤ መስርሕ ምርኽኻብ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ንምምዛንን ቀጻሊ ስረሓት ንምትላምን ብኣቦመንበሩ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ተመሪሑ፡ ብ18 ነሃሰ 2019 ናይ መጀመርያ ኣኼባኡ ኣካይዱ።

ፈጻሚ ሽማግለ ኣብ ኣኼባኡ፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ምምሕዳር ኣቚሙ፡ ብዛዕባ ምድላው ዓመታዊ ትልሚ ነፍሲ-ወከፍ ቤት ጽሕፈት፡  ምጽፋፍን ምዝርጋሕን ኣብ ጉባአ ዝጸደቐ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ቅዋምን፡ ዝኣመሰሉን ዛዕባታትን ተመያይጡ ውሳነታት ወሲኑ። በቲ ዝገምገሞ መሰረት መስርሕ ምርኽኻብ ሓላፍነት ኣብቲ ግቡእ ግዜኡ ከም ዝፍጻም  ኣረጋጊጹ። ፈጻሚ ሽማግለ ኣብዚ ኣኼባኡ ዝያዳ ቆላሕታ ዝሃቦ፡ ብመሰረት ውሳነ ጉባአ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ነቲ ኣቐዲሙ ተጀሚሩ ኣብ መስርሕ ዘሎ ብምቕጻልን ካልእ ተበግሶ ብምውሳድን፡ ምስ ውድባት ኤርትራ ብሓባር ዘስርሕ  ጽላል ምፍጣር ዝምልከት ኣብ ሓጺር ግዜ ዝትግበር ኣቕጣጫ ቀይሱ ኣሎ።

ምስዚ ብዝተሓሓዘ ዝተፈላለዩ ኣባላት መሪሕነት ሰዲህኤ፡ ውጽኢት 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ንምግላጽን ካልእ ህልዊ ኤርትራዊ  ዛዕባታት ንምድህሳስን ምስ መደበር ተለቪዥን ኣሰና ዝተኻየዱ ቃለ መጠይቓት ኣገደስቲ ምንባሮም መዚኑ። ጌና ክሳብ ሕጂ ዘይተዘርግሑ ተመሳሰልቲ መደባት ከም ዘለዉ’ውን ተገንዚቡ። ካብቶም ነቲ ቃለ-መሓትት ዘካየዱ፡ ብጾት ኣባላት መሪሕነት፡ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ክፍለዝጊ ገ/መድህን፡ ብርሃነ ደበሱ፡ ኣድያም ተፈራን ወልደየሱስ ዓማርን ይርከብዎም።  ምስ ካለኦት ኤርትራዊ ማዕከናት ዜና ሰፋሕቲ ቃለ-መሓትታት ናይ ምክያድ መደባት ከም ዘሎን፡ ከም ኣካል ናይዚ፡ ብጻይ  ተስፋይ ወልደሚካኤል ኣቦመንበር ሰዲህኤ ብ19 ነሃሰ 2019 ምስ ኣብ መልበርን ኣወስትራልያ ዝመደበራ “ኣገልግሎት ድምጺ ኤርትራ” ብዛዕባ መስርሕን ውጽኢትን ጉባአ ሰዲህኤን ከባብያውን ዓለም ለኻውን ምዕባለታት ዘተኮረ ቀጥታዊ ቃለ-ምሓትት ኣካይዱ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶ፡  ብጸይቲ ፈቨን ጊደዎውን ምስ ብጾት፡ ሃይለ ወልደሚካኤል፡ ዶር ኣክሊሉ ግርማይ፡ ገረዝጊሄር ተወልደን  ኣድያም ተፈራን  ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ፡ ኣብ ፈይስቡክ ዝዘርገሓቶ ውጽኢት ጉባአ ኣብ ምቅላሕ ኣገዳሲ ግደ ነይርዎ።

ፈጻሚ ሽማግለ ኣብ መወዳእታ ኣኼባኡ፡ በቲ ኣብ ሱዳን ቀጻሊ ሰላም ንምምጻእ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ዝተስመዖ ሓጎስ ንምግላጽ ናብ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ናይ ዮሃና መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብኣመንበር ሰዲህኤ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ዝተመርሐን ሓያሎ ኣባላት ባይቶን መሪሕነት ዞባ ኤውሮጳን ብኣባልነት ዝነበርዎ ልኡኽ ሰልፊ፡ ብ17 ነሃሰ 2019 ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተሳቲፉ ናይ ምሕዝነት ቃል ኣስሚዑ።

ስዉእ ተጋዳላይ ሲራክ ዘመንፈስ፡ ብዝሓደሮ ሕማም ሎሚ ንግሆ ዕለት 13 ነሓሰ 2019 ዓ.ም ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና። ስዉእ ሲራክ፡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ንሃገራዊ ናጽነት ተቓሊሱ። ተሓኤ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምእታዋ ድማ፡ ከም መምህር ኰይኑ ኣብ ፖርት ሱዳንን ኣብ ካርቱምን ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን ቤት ትምህርቲ ኣገልጊሉ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ(ሰዲህኤ)፡ ንስዉእ መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ፣ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ድማ ጽንዓት ክህቦም እናተመነየ፤ ናይ ሓዘኖም ተኻፋሊ ምዃኑ ይገልጽ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

13 ነሓሰ 2019

Ms Adiam Haile Rufael from the USA, one of the youngest newly elected Central Council members of the unified EPDP, stressed in her address at the main Festival Panel in Frankfurt on 3 August 2019 that hadnet /unity in the opposition camp and wudeba/organized action are the sure pathways to speedy victory against the repressive regime in Eritrea.  

Speaking in English, interspersed with her favourite phrases in Tigrigna, young Adiam drew the attention of the festival audience by calling for a fast and renewed action for change based on knowledge and self criticism. She added: “to be fair, all blame cannot be laid on the regime [in Asmara]; we must own our faults as well.”   Unmistakably, she was referring to the unending bickering among all justice seekers, old and new.

Further emphasizing her call for unity and the importance of belonging to or building one’s own strong organization, Ms Adiam Haile said: “We are fighting against an organized political regime that has been able to stay in existence for so long due to our lack of doing what we have begun to do at this Congress together - [unity].”

She criticized some of her generation members who still believe that they should not join organizations led by “the old generation.”  Adiam went on advising her generation: “We must not allow ourselves to be fooled into this divisive political propaganda” which she said is being used  enemies of the struggle for change in order to keep it fractured. Talking about herself, she said she enjoyed working with senior members of the opposition camp “who have been through the struggle and understand Eritrean politics like no other.”

A long-time activist in the social media, Adiam also addressed a plenary session of the 3rd and Unity Congress held in Wiesbaden, Germany, between 29 July and August 12019 in which she expressed her optimism about the example being set by the unity

Young EPDP CC Member Adiam Addresses Festival Panel 2

attained  between the Eritrean National Salvation/Hidri and the EPDP. She also praised the sacrifices everybody made on his/her own to be at the unity congress from faraway places like Australia and remote parts of the USA and Canada.

Elected receiving  the highest number of democratic votes attainable at the congress, Ms Adiam Haile Rufael will soon be assigned a number tasks as member of the 35-member Central Council of the unified party, the EPDP.

ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ፈስቲቫል ኤርትራውያን እውን፡ ሽወደናውያን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣዕሩኽ ኤርትራ ተሳቲፈምዎ። እዞም ነባራት ኣዕሩኽ ኤርትራ፡ ሽወደናውያን፡ ወዲ 94 ዓመት ነባር ጋዜጠኛ ኣብ 1960ታት ናብ ሓራ መሬት ኤርትራ ዝበጽሑ ቦ ብጀልፍቨንስታንን፡ ነቲ ጉዕዞ ኣብ 1970ታት ዝተጸንበረኦን ብተደጋጋሚ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝበጸሓ ክርስቲና ብጆርክን እዮም። እዞም ሽወደናውያን ናብ ሜዳ ኤርትራ ክመላለሱ እንከለዉ ኣብ ገጠራት ንዝነብሩ ኤርትራውያን ዝውዕል ብዙሕ ሃገዛት የቕርቡ ነይሮም። 

ክርስቲና ኣብቲ ናይ 3 ነሃሰ 2019 ዓውደ-ዘተ ፈስቲቫል፡ ብስመንን ብስም ቦን ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኽርን ትዝታን ዘንጸባርቐ መደረ ኣስሚዐን። ኣብቲ ዘረባአን “ሎሚ ኤርትራ ናጻ ሃገር እያ፡ እንተኾነ እታ ክትከውን ዝግበኣ ዝነበረት ኤርትራ ኣይኮነትን” ኢለን። ኣተሓሒዘን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ምእንቲ መሰሉ ተላዒሉ፡ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ከወግዶ እሞ፡ ናይ ነዊሕ ግዜ ሕልሙ ኣግሂዱ፡ ነቶም ኣንጻሩ ውዲት ዝኣልሙን ጠቕሞም ዘቐድሙን ከሕፍሮም ምዃኑ ዝለዓለ ትምኒተን ገሊጸን።

christina 2

 ክርስቲና ብዛዕባ እቶም ዕድመ-ጸገብ ግና ድማ ሓያል ዘለዉ ቦ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ህዝቢ ሽወደን ኣብ ኤርትራ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዘይቅኑዕ ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረ ዝተረደአ ሳላ ቦ ምዃኑ ጠቒሰን። ቦ ብዛዕባ ቃልሲ ኤርትራ ጸብጻባት ጽሒፎም እዮም። ከምኡ እውን ፊልም ኣወሃሂዶም መደባት ተለቪዥንን ድራማታትን እውን ሰሪሖም። ምናልባት እቶም ቀዳማይ ምስ ንጉሰ ሃይለስላሴ ቃለ-መሓታት ኣካይዶም ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ዝሓተዎም ቀዳማይ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ንሶም እዮም።

christina 3

ቦ ካብቶም ኣብ 1970 “Eritrea Gruppen” ብዝብል፡ ምስ ኤርትርውያን ምሕዝነት ክፍጠር ዝነጠፉ እሞ ንክርስቲና ኣብዚ ምሕዝነት ክኣትዋ ሓቲተምወን ዝተቐበለኦ ነይሮም።  ክርስቲና ብወገነን ብ1980 “The Land by the Sea” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ፊልም ኣዳልየን እየን። ናይታ ዳሕረወቲ መጽሓፈን ናይ እንግሊ ቅዳሕ ኣብ ፈስቲቫል  ኤርትራ 2019 ቀሪባስ  ዓብይ ናእዳ ረኺባ።

ክርስቲና ነቲ መጽሓፈን ብዝምልከት ኣብ ዝሃበኦ ርኢቶ፡ ነቲ ኣብ ተሓኤ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ምእንቲ ዲሞክራሲ ኣደኒቐን፡ “እቲ ሰዓራይ ነቲ ታሪኽ ይጽሕፎ” ንዝብ ኣበሃህላ ዘኪረን፡ እንተኾነ ነቲ ታሪኽ በቲ ካልእ ኣካል ዝቐርብ ክሰምዕኦ ከም ዝደልያ ገሊጸን። እንተኾነ መጽሓፈን እቲ ገዳይም ተጋደልቲ ተሓኤ ዝብልዎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ምስ ሓያሎ ኣባላት ህግሓኤ ዝተገብረ ቃለ-መሓትት እውን ዝሓዘ እዩ።

ኣተሓሒዘን እቶም ዝሓተታኦም፡ ስለምንታይ ናብ ቃልሲ ከም ዝተሳተፉ፡ ኣብ ግዜ ውግእ ኣብቲ ሓራ መሬት ብኸመይ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ስለምንታ ኤርትራ ዲክታተር ከም ዘማዕበለትን ከም ዝገለጹለን ጠቒሰን።

ካብቶም ዘዘራረበኦም፡ ስዉኣት ኣሕመድ መሓመድ ናስርን ዶ/ር ሃብተ ተስፋማአያምን፡ ከምኡ እውን ካብ ህሉዋት ዶ/ር ዩሱፍ ብርሃኑ፡ መስፍን ሓጐስ፡ ገ/እግዝኣብሄር ተወልደ፡ መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣድያም ተፈራ፡ ኣርሀ ሓመድናካ፡ ረዘነ ተስፋጼንን ካለኦት ብዙሓትን ይርከብዎም። እቲ ዝሃብዎ ታሪኽ ኣካል እቲ ኣንበብቲ ግቡእ ቆላሕታ ክህብዎ ዝግባእ ታሪኽ ኤርትራ  እዩ ኢለን።

This year’s Eritrea Festival in Frankfurt was once more honoured by the presence of long-time friends of Eritrea from Sweden: 94-year old Journalist Bo Bjelfvenstam, who visited Eritrea in the 1960s, and Christina Bjork who joined his team in the 1970s for repeated visits to liberated areas carrying lots of support to needy Eritreans in the countryside.

In her nostalgia-filled inspiring address to the main Festival Panel on Saturday, 3 August, Christina spoke on behalf of herself and Bo. She lamented that Eritrea today “is an independent country, but not the country it could have been,” and hoped that the people will rise up and become masters of their long deferred dreams by dislodging the dictatorship and foiling those “who conspire in the background and prioritize their own power and wealth.”

Swedish Old Friends of Eritrea at Festival 2019 2

Speaking about nonagenarian and still strong Bo, she said it was because of him that the Swedish people “understood that an unjust war was going on against the Eritrean people.” Bo wrote reports on Eritrea, produced films and TV programmes and a drama about the Eritrean struggle. He was probably the first Swedish journalist to interview Emperor Haile Selassie and ask him of what was going on in Eritrea!

Swedish Old Friends of Eritrea at Festival 2019 3

Bo was among the Swedish citizens in 1970 that became part of a solidarity outfit called Eritrea Gruppen and asked young Christina to join it, which she did.

Christina Bjork herself produced in the early 1980s a film on Eritrea called The Land by the Sea. The English version of her resent book, Eritrea: A Classic African Dictator Took Over, was launched at Eritrea Festival 2019 and attracted many buyers. 

Speaking about the book, Christina Bjork, who was appreciative of the dedicated struggle for democracy within the ELF, remarked: “the winner writes the history, but I wanted to hear the stories of those who belonged to the other side.” Hur ser deras historia ut ? However, her book contained not all what former ELF fighters had to tell but also included extensive interviews with former EPLF members.

She says: “They told me why they participated in the liberation struggle, how they were living in the liberated Eritrean areas during the war... aOch varför utvecklades Eritrea till en diktatur?nd why did Eritrea develop into a dictatorship?”

Över femtio år har gått sedan den väpnade kampen för ett fritt Eritrea inleddes och Eritrea har nu varit ett självständigt land i tjugo fem år.Her interviewees included Martyrs Ahmed Nasser,  and Dr. Habte Tesfamariam; and Dr. Yusuf  Berhanu; Mesfin Hagos; Gherezghiher Tewelde; Menghesteab Asmerom; Adiam Teferra, Arhe Hamednaka, Rezene Tesfazion and many others. Their story is part of the Eritrean history that deserves interested readers’ attention.

ኣቦመንበር ሰዲህኤ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ንምርግጋጽ ብሓር ክንሰርሕ እንዳተማሕጸነ

ናይ ዝሰመረ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ሓድሽ ኣቦመንበር ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ነቶም ኣብዚ ወሳኒ ግዜ ነቲ ኣብ ደንበ ተቓውሞና ዓብይ ብጽሒት ዘለዎ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክመርሕ ኣቦመንበር ብምዃኑ ብቴለፎን ኢመይልን ካልእ መራኸቢ ኣገባባትን ሰናይ ትምኒቶም ዝገለጽሉ ኣመስጊኑ።

ኣብ ርእሲ እቲ በቶም ኣብ ወይስባደን ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጉባአን ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርትን ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣሓት ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባት ዝቐረበ፡ ናይ ምሕዝነትን ሰናይ መጻኢ ትምኒትን መልእኽታት፡ ብዙሓት ኣብቲ ኣጋጣሚ ዘይነበሩ ኣዕሩኽን መሓዙትን ናይ ሓጐስ መልእኽቲ ሰዲዶም።

New EPDP2 1ሓድሽ ኣቦመንበር ዝሰመረ ሰዲህኤ ምስቶም ናይ ቅድም ኣቦመንበራት መንግስተኣብ ኣስመሮምን ክፍለዝጊ ገ/መድህንን

 ካብቶም ተስፋይ ወልደሞካኤል (ደጊጋ) ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኮይኑ ብምምራጹ ብዓብይኡ ከኣ በቲ ዝተረጋገጸ ሓድነት ሰዲህኤ ሓጐሶም ዝገለጹ ፍሉጣት ኤርትራውያን ባእታታት፡ ኣቶ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ነባር ኣባል ሰዲህኤ(ፖርቱሱዳን)፡ ኣቶ መሓመድ ኑር ኣሕመድ ናይ ነዊሕ ግዜ ዓርኪ (ኣወስትራልያ)፡ ዶ/ር ዩሱፍ ብርሃኑ (ህላንድ)፡ ዶ/ር ኣንገሶም ኣጽበሃ (ሕመኣ)፡ ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣሰይድ ኣቡሃሽም፡ ( ዓባይ ብሪጣንያ)፡ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ (ሆላንድ)፡ ኣቶ እስማዒል ዓሊ (ሆላንድ)፡ ወ/ሮ ገነት ተወልደ (ስዊዘርላንድ)፡ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን (ስወደን)፡ ኣቶ ሰመረ ሃብተማርያም (ሕመኣ)፡ ኣቶ ስዩም ተስፋይ (ሕመኣ)፡ ኣቶ ብርሃነ ውልደገብርኤል (ዓባይ ብሪጣንያ)፡ ኣቶ ሰለሞን ኣሰፋው፡ ሓንቲ ሃገር፡ (ሕመኣ)፡ ኣቶ ሃይለማርያም ተስፋይ (ሕመኣ)ን ካለኦት ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣቦመንበር ተስፋይ ደጊጋን ይርከብዎም።

ነባርን ሓርበኛን መራሒ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ፡ ናብቲ ሓድሽ ኣቦመንበር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ “ነቲ ሰንደቕ ቃልስና ምእንቲ ዲሞክራሲ ክብ ኣቢልካ ኣንበልብሎ፡ ከም እትዕወት ከኣ ርግጸኛ እየ” ኢሉ።

ካብቲ ካልእ መልእኽታት ንኣብነት ዝኣክል ከኣ እዚ ዝስዕብ ክንጠቅስ1!

እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ፡ ነቲ ዝግበኦ  ኣቦመንበርነት ሰዲህኤ ዝተረከበ ሓው ተስፋይ ወልደሚካኤል ልባዊ ናይ ሓጐስ ቃላተይ እልግሰሉ። እዚ ሰብዚ ነዚ ኣብ ከም ኤርትራ ሃገርና ዘላትሉ ኩነታት ተሰኪምዎ ዘሎ ውድብ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ከተግብር ዘኽእል፡ ስብእና፡ ተመኩሮን ባህርን ዝውንን እዩ።

New EPDP3 1ኣብዚ ስእሊ፡ ኣድያም ተፈራ፡ ኣስገደት ምሕረተኣብ፡ መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣማኑኤል በራኺ፡ ወልደየሱስ ዓማርን ፍሰሃየ ሓጐስን ይረኣዩ፡                                                                    

ዓብዱራሕማን ኣሰይድ (ኣቡሃሽም)፡ ተስፋይ ደጊጋ ሓደ ካብቶም ናይ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ሓርበኛታትን መራሕቲ ናይዚ ኣብ ወጻኢ ምእንቲ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን እዩ። ንሱ ኣብ 5 ዓሰርተታት ዓመት ዝተዋህለለ ሃብታም ተመኩሮን፡ ኣብዚ ን3 ዓሰርተታት ዓመታት ውረድ ደይብ ቃልሲ ዝተመስከረሉ ናይ ምጽውዋር ጥበብን ዘለዎ እዩ። ኣነ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ረኺበዮ። ኣብቲ ርክባትና ከምቲ ምስ ናይ ቃልሲ ብጾቱ ዝርእዮ ምቕሉልን ምስታ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ በዓልቲ ቤቱ ንናይ ሃገር ምድሓን ቃልሲ ውፉያት ኮይኖም ረኺበዮም። ስለዚ ብጻይ ተስፋይ ደጊጋ ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኮይኑ ስለ ዝተመርጸ ዝለዓለ ናይ እንኳዕ ኣሕጐሰካ መልእኽተይ የመሓላልፈሉ። ንዕኡን ንብጾቱን ከኣ ኣብቲ ኣብዛ ፍትውቲ ሃገርና ስቪላዊ ዲሞክራሲ ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዓወት እምነየሎም።

ስዩም ተስፋይ፡ ነቲ ሓድሽ መዝነትካ እንኳዕ ደስ በለካ። ጽቡቕ መጻኢ ክኾነልካ ንክምነ ከኣ ፍቐደለይ። ናትካ ውህሉል ተመኩሮን ንህልዊ ኰነታት ሃገርና ዘለካ ተረደኦን ኣብዚ ንህዝብና ካብ ዲክታቶርያዊ ወጽዓ ንምንጋፉን ሓድሽ መድረኽ ንምምጻእን ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ክሕግዘና እዩ። እንኳዕ ደስ በለካ።.

ሚርያም ሰፕተምበር፡ ንሰዲህኤን ኣቶ ተስፋይ ደጊጋን ስለቲ ዘይዕጸፍ መርገጽኩም ኣብ ዘይጐነጻዊ ኣገባብ ቃልስን ለውጢ ካብ ምሽጢ ኤርትራ እዩ ዝመጽእ ዝብል ራኢኦምን ክብሪ ኣለኒ። ተስፋይ ደጊጋ ናይቲ ዘይጐነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ ሃብታም ዓቕምን ሓይልን ከም ዝፈልጥ ኣብ ሓደ መድረኽ ንዓኡ ብዝምልከት ኣስተምህሮ ከቕርብ እንከሎ ተረዲኣ ኣለኹ። ሰዲህኤ እዚ መርገጹ ካለኦት ኣካላት ንክርድእሉ፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ፡ ብኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ሓሊፉ። እንተኾነ ኣብኡ ጸኒዑ ሳላ ዝተቓለሰ፡ ሎሚ  በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ፖለቲካዊ ለውጥን፡ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰውራን እዚ ፖለቲካዊ ስትራተጅኡ ቀንዲ መንገዲ ክኸውን በቒዑ

ብርሃነ ወልደገብርኤል፡ ዘሕጉስ ምዕባለ ዘግሃደ መልኽቲ! ደሞክራሲያዊ ጠባያት (ብሰላም፡በቢእዋኑ ምርጫታት መሪሕነት) ብዘትኣማምን ኣገባብ ክቕጽል ከም ዘለዎ ብተግባር ንካልኦት ኣርኣያ ስለ ዝኾንኩም፡ዮሃና! ሓውና ተስፋይወ ሚካኤል እንኳዕ ኣመጎሰካ።  ንዕማም  'ሓቢርካ ምስራሕ' ፍሉይ ቆላሕታ ሂብኩም፤ ከተዔውትዎ ምሉእተስፋ ኣለኒ።

ሰለሞን ገ/እየሱስ ኣስፋው፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰድህኤ) ኣብዘንዝሓለፋ መዓልታት ክልተ ዋሃዘብሉ ፍጻሜታት ሰኒዱ ይርከብ። እዞም ቀንዲ ፍጻሜታት ሰድህኤ ምስ ሃድኤ-ሕድሪ ስምረት ክገብር እንከሎ፤ንተጋዳላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ድማ ንብጻዩ ተጋዳላይ መንግስተአብ ስመሮም ተኪኡ ከም ኣቦመንበር ሰልፊ ኮይኑ ክመርሕ መሪጽዎ ኣሎ።

ኩሎም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ብህዝቢ ምንም ዝግብኦም ክብረት ከይረኸቡ በንጻሩ ክንደይ ዘለፋን ውርደትን ተጻዊሮም ነዚ ቃልሲ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ምሕላፎም ክምስገኑ ይግባእ።ሓደ ኣብነት ናይዚ ተጋዳላይ ተስፋይ ደጊጋ እዩ ተስፋይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ካብ ሕቑፎ ስድርኡ ናጽነት ከምጽእ ናብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ወፈረ ስጋብ እዛ እዋን ዳግማይ ሓመድ ዓዱን ኽስዕም ደምበ ዓዱ ክርእይ ዝተሓረሞ ሓርበኛ እዩ።ኤርትራ ብህዝባዊ ሰራዊት ማለት ህዝባዊ ግንባር ሓራ ምስ ወጸት ደጊጋን ብጾቱን ንዕርቅን ሰላምን ዳግመ-ህንጻ ሃገርን እጃሞም ከበርክቱ ድልዋት እኳ እንተነብሩ ዓማጺ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግና ማዕጾ ሰላም ረጊጡ ናብታ ንእስነቶም ዝመጠውላ ሃገሮም ከይምለሱ እዩ ዝገበረ።እንሆ ድማ ድሕሪ ናጽነትን 28 ዓመታት ደጊጋን ብጾቱን ንስለፍትሕን ደሞክራስን ይቃለሱ።

ደጊጋ ኣብ እዋን መስዋእቲ ተጋዳላይ መሓመድ ናስር ዝነበሮም ውድባዊ ፍልልይ ብዘየገድስ ነቲ ታሪኻዊ ኣወንታዊ ብጻይነት ጸቒጡ ዝገበሮ ታሪኻዊ መደረን እንታይነት ተስፋይ ደጊጋ ዝገልጽ እዩ።ተስፋይ ካብ ቂምታ ንዕርቂ ካብ ንኽመርሕ ንኽምራሕ ዘቐድም ገዲምን ምኩርን ተቓላሳይ እዩ።ተስፋይ ደጊጋ ካብቶም ብግድምና ዘይኮነስ ብንቕሓትን ርድኢትን ንነገራት ዘመዛዝኑ ተቓላሳይ ኢለ ክገልጾ ይኽእል።ተስፋይ ካብቶም ኣብ ሞንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዝነበረ ቅርሕንቲ ኣኽቲሙ ከም ኣሕዋት ደቂ ሃገር ክሰርሑ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈቱ ገስገስቲ መራሕቲ እንተተባህለ ዝተጋነነ ኣይኮነን።ተስፋይ ንብጾቱን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘርአይዎ ብልጫን ድኻምን ኣብ ግምት ኣእትዮም ናይ ስምረት ስጉምቲ ምውሳዶም ክምስገኑ ይግባእ።

ከምቲ ተስፋይ ኣብ ቦኽሪ ናይ ኣቦመንበር መደርኡ ዝአተዎ መብጽዓ ምስቶም ካልአይ ክፋል ሰድህኤ ክላዘቡን ሽግራቶም ክፈትሑን ልቦም ክኸፍቱ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።ነቲ ኣብ እዋን ንእስነተይ ናብ ቃልሲ ንዲሞክራስን ፍትሕን ምስተጸምበርኩ ካብ ዝጋጠሙኒ ኣዝዮም ውሑዳት ሸንኮለል ዘይፈትው ናይ ቃልሲ መምህራን ኣያና ተስፋይ ደጊጋ፤ነዚ ጉዳይ ስምረት ልዝብ ንምፍታሕ ግርጭትን ምስተመሳሰልቲ ራእይ ዝውንኑ ሃገራውያን ሰልፍታት ብትብዓትን ብርእሰ ተአማንነት ንክቕጽሎ ለበዋይ ከሕልፍ ይፈትው።ርግጸኛ እየ ሰድህኤ ንዝግብኦን ብቑዕን መራሒ እዩ መሪጹ ዘሎ እሞ ዓወትን ኣሳልጦን።ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ንመጻኢ እውን ሓቢርና ምስ ደጊጋን ብጾቱክን ሰርሕ ወትሩ ሕጉሳትን ድሉዋትን ምዃንና ብስመይን ብስም ናይ ቃልሲ ብጾተይን ናብ ኣቦመንበር ሰድህኤ መልእኽተይ ይሰድድ።

انعقد المؤتمر الثالث والوحدوي في مدينة " فيزبادن" الألمانية بتاريخ 29/يوليو حتي يوم واحد اغسطس من عام 2019م تحت شعار نناضل من أجل السلام والعدالة والتنمية والأزدهار وإقامة إدارة ديمقراطية دستورية وفي هذا المؤتمر شاركت جميع خلاية وفروع الحزب المتواجدة في جميع أنحاء العالم عبر ممثليها . اما الفروع والخلاية التي لم تستطع أن تشارك لأسباب موضوعية خاصة بها . بعد ان أوفوا جميع التوجيهات و المعايير لمتطلبات المؤتمر لقد أكدوا مشاركتهم في المؤتمر في اماكن تواجدهم مسبقاً .

لقد انعقد هذا المؤتمر في ظروف خاصة بالمعايير الداخلية منها والخارجية . اما من الناحية الداخلية لقد تمت الوحدة بين الأنقاذ الوطني الأرتري (حدري ) ، وحزب الشعب الديمقراطي الارتري  ( ج – ش – د –أ ) وبذلك كان المؤتمر مثالياً يحتذي به . أما من الناحية الخارجية وفي العام المنصرم ما حدث من متغيرات وتطورات متسارعة في أثيوبيا قد عرًت النظام من ستره الذي كان يختبئ به ستر لا حرب ولا سلام .

وهذا الأمر من جانب معسكر المعارضة خلق يقظة وجزب قلوب الكثيرين ومن جانب آخر الاتفاق الذي أبرم بين إثيوبيا وإرتريا وغير واضح المعالم خلق نوعاً من الريبة والشك بإلاضافة إلي ذلك أنعقد المؤتمر في وقت برزت فيه متغيرات وتحالفات إقليمية والدولية جديدة.

المؤتمر في أول أعماله لقد أستمع لتقرير اللجنة التحضرية لاستعدادات المؤتمر وأكد لهم المؤتمرون بشرعية وقانونية التقرير المقدم إليهم. و بعد ذلك قدم رؤساء  الحزبين تقرير عن تجارب تنظيماتهم و مسار وحده التنظيمين في شكل ملخص .

بعد ان أستمع المؤتمر لهذه التقارير المختلفة وضع معايير كبيرة واستراتيجية بهذا الشأن. في الوقت الحاضر الذي نناضل فيه من آجل غداً مشرق وإقامة إدارة ديمقراطية بالمقارنة مع الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية المعقده في تحديات  وازمات كبيرة أكد المؤتمر بأننا قد دخلنا في مرحلة حرجة جديدة.

أيضاً نظر المؤتمر بما يقوم به نظام أسياس لإطالة سلطته من عمل غير مؤسسي والعلاقات غير مقدسة والذي تترك آثراً سيئاً للأجيال القادمة . وإنطلاقاً من هذا أكد المؤتمرون  ان ما يقوم به نظام أسياس من خطوات والتي لم تضع أي أعتبار للمصلحة الوطنية والتي تفتقر المعرفة الشعبية وليس لها أي شفافية ووضعت المصلحة الوطنية في أدني صورها .

المؤتمر الوحدوي الثالث:

قدم تعازيه لأهل الضحايا الذين غرقت سفينتهم في يوم 25 يونيو 2019م في البحر الأبيض المتوسط وقدم لهم الترحم لأرواح الضحايا وبعث رسالة الصبر و السلوان لذويهم.

قبل انعقاد المؤتمر الوحدوي انهي التنظيمين علي حدا شؤونه الداخليه و وبداء العمل بمفهوم موحد و لم تواجهه اي عقبات في اداره التحديات و استقلال الفرص كيفما اتت أثناء المؤتمر.

المؤتمر أجاز للأربعة أعوام القادمة برنامج السياسي والدستوري الذي يتقيد به . وكذلك المواضيع المذكورة أدناها :

1/ الأوضاع الراهنة للسيادة الارترية .

2/ أهمية العمل المشترك للمعارضة الارترية .

3/ الانتفاضة الشعبية ( كفاية ) .

4/ التدخلات الخارجية المختلفة في الشأن الوطني .

5/ اللاجئين الارتريين .

6/ قوات الدفاع الارترية .

7/ العلاقات الارترية الإثيوبية المفاجئة .

8/ العلاقات الأرترية السودانية

9/ التيارات السياسية المندفعة في أثيوبيا .

10/ حقوق الإنسان وبعض القضايا الاجتماعية .

أتخذ المؤتمر قرارات سياسية بهذه القضايا قدم المؤتمر نداء لترجمة هذه النقاط في ارض الواقع لحزب الشعب لكل من يطلب التغيير والعدل أن يعمل سوياً وكذلك التنظيمات الصديقة والأحزاب والاتحادات وأن نخرج من النمطية القديمة وننبذ التناحر ونعمل سوياً .

شعبنا الارتري نحن قواتك السياسية كان يجب علينا أن نكون لسانك الذي تتحدث به وأقدامك الذي تزحف به حتي الآن ولأسباب موضوعية وذاتية نعلم علم اليقين بأننا لم نكن قدر طموحاتك وانطلاقا من هذه الحقيقة نطلب منكم بكل التواضع والعفو وأننا نبشركم بهذه الوحدة ونعوضكم مستقبلاً باتفاقات وحدوية مماثلة .

وفي الختام المؤتمر بعد ان أختار تسعة أعضاء للجنة الترشيحات وبعد ان تفحص قائمة أسماء المرشحين التي كان يعمل بها مسبقاً أختار خمسة وثلاثون اعضاء دائمين وخمسة احتياطيين وبذل جهداً مقدراً أن يكون المرشحون يعكسون التنوع الارتري وبعد إكمال المذكور أعلاه نبشر شعبنا بأنان انتقلنا إلي مهرجان فرانك فورت السنوي .

فلنناضل من أجل السلام والعدالة والنماء والازدهار .

المجد والخلود لشهداء ارتريا

واحد اغسطس 2019م

المؤتمر الثالث و الوحدوي