ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦ-መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ10 ለካቲት 2018 ብቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰዲህኤ ዝተዳለወ’ሞ ስርሑ ንክጅምር ትጽቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ  መድረኽ ፓልቶክ (EPDP youth corner) ብወግዒ ስራሕ ኣጀሚሩ። ኣብዚ መእተዊ ቃሉ ነቶም እዚ መድረኽ ተኸፊቱ ስራሕ ንክጅመር ዝጸዓቱን ናይቲ መኽፈቲ ዕዱም ጋሻ ኣቶ ዓብደራሕማን ኣሰይድን ኣመስጊኑ። ኣብቲ መስርሕ ምይይጥ ናይቲ መድረኽ ሕግን ስርዓትን ምኽታልን ኣብቲ ዝተላዕለ ዛዕባ ምትኳርን ዘለዎ ኣገዳስነት ድማ ኣብሪሁ።

ብጻይ መድሃኔ ህብትዝጊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰዲህኤ ብወገኑ  ናብ ምኽፋት እቲ መድረኽ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘርዚሩ፡ ዕላማ እቲ መድረኽ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣባላት ሰዲህኤ ይኹኑ ኣይኹኑ ቦታኦም ኣብዚ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ምሕያልን ምስፋሕን ምዃኑ ጠቒሱ ሓቢሮም ንኸህብትምዎ ጸዊዑ። ኣብ መደምደምታ ከኣ ንዕዱም ጋሻን  ኣብዚ መኽፈቲ ሃናጽን መተባብዕን ሓሳባት ንዝሃቡን ኣመስጊኑ።

ናይቲ ዕለት ዕዱም ጋሻ ኣቶ ዓብደራሕማን ኣሰይድ (ኣቡሃሽም) “ክስተት ጀኦ-ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ” ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ መበገሲ መርሂ ሂቡ። ኣብ መብርሂኡ፡ ናይዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዕዱም ብምዃኑ ሓጐስ ከም ዝስመዖ ጠቒሱ፡ ሰዲህኤ ነቲ ብውሽጥን ግዳምን ከጋጥሞ ዝጸንሐን ዘሎን ዕንቅፋታት ከከም ኣመጻጽኣኡ እንዳመከተ የካይዶ ንዘሎ ቃልሲ ንኢዱ። ኣተሓሒዙ ድማ፡ ጂኦ-ፖለቲካ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ፡ ህልዊ ኩነታት ከባቢ ቅርኒ ኣፍሪቃ፡ ዝምድና ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ታሪኽ፡ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተኻየዱ ውግኣት፡ ህልዊ ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ጽልዋን፡ ተጽዕኖ ፈለግ ኒል/ናይል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ … ወዘተ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ንተሳተፍቲ ኣቕሪቡ።

ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣብዚ ሓያሎ ሰዓታት ዝወሰደ ኣኼባ ንዕዱም ጋሻ ብምምስጋንን ኣብ ቀጻሊ’ውን ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ ሓሳቡን ርእይትኡን ንኸይፍለዮም ብምዝኽካር ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም። ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ከባቢ ዘጠቓልለን ሃገራት ብዓል መን እየን?፡ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ናይል (ኣባይ) ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ኩነታት ናበይ ክምዕብል እዩ፡ ብመንጽር ዓለም ለኻዊ ሕጊኸ ከመይ ይረኣ? ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ንኩነታት ኤርትራ ብከመይ ክጸልዎ እዩ? ውግእ የመንን ናይተን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈን ዘለዋ ሃገራት ወተሃደራት ኣብ ኤርትራ ምስፋርን ተጽዕኖኡ ክሳብ ክንደይ እዩ?፡ ንሕና ኤርትራውያን ከ ሃገርናን ህዝብናን ካብ ናይ ኢድ-ኣዙር ውግእ ንምድሓን  እንታይ ክንገብር ይግበኣና?” … ወዘተ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣቶ ዓብደራሕማን ንነፍሲ ወክፍ ሕቶ ብሩህ መልሲ ሂቡ።

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንንጹር መብርህታትን ምቕሉል ኣቀራርባን ጋሻ ኣመጒሶም እቲ ሓሳባት ኣፍልጦኻ ኣብ ህልዊ ኩነታት ከባቢና ክብ ዘብል ምንብሩ ምስ ሓበሩ ንኣገዳስነት ቀጻልነት ከምዚ ዓይነት መድረኻት ከኣ ጸዊዖም።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ6 ለካቲት 2018 ኣገደስቲ ነጥብታት ብምዝርዛር ናብ ጐረቤት መንግስቲ ሱዳን መዘክር ልኢኹ። ኣብቲ መልእኽቱ፡ ሀ) ብሰንኪ ኣብዚ ዞናና ዝምዕብል ዘሎ ወጥሪ ኣብ ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓዲሩ ዘሎ ሻቕሎትን ስግኣትን። ለ) ዝርዝር ሓው መንግስትን ህዝብን ሱዳን ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ክገብሮ ዝግባእ ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን፡ ዝብሉ ሓሳባት ኣብቲ መዘክር ተጠቒሶም። 

እቲ ብሰዲህኤ ናብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ኢራሂም ጋንዶር፡ ቅዳሑ ድማ ናብ ብዙሓት ኤምባሲታት መንግስቲ ሱዳን ዝተላእከ መዘክር፡ ግደ ሱዳን ኣብ ምድጋፍ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዘኪሩ፡ ኣብዚ ብሰንኪ ባዕሉ ዘይተኣማንነቱ ዘረጋግጽ ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ግዝኣት፡  ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እቲ ጽቡቕ ዝምድና ሱዳንን ምእንቲ ለውጢ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያንን ክድልድል ዘለዎ ትጽቢት ገሊጹ።

 

እቲ መዘክር፡ ሱዳን ኣብዚ ዞና ዘንጸላሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ንምዕጻፍ ኩሉ እትኽእሎ ዘበለ ንክትገብር ጸዊዑ። ኣተሓሒዙ ድማ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዝርከቡ ኤምባስታታ ኣብ ወጻኢ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ዝተሓጋገዙን ዝተሓባበሩን ንክትገብር ኣዘኻኺሩ። እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መዘክሩ፡ ካብ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ዝጠለቦም እዮም።

 

 

 • ሓው መንግስቲ ሱዳን ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ተዅታዂ ኣካል ኣብ ወተሃደራዊ ጐንጺ ካብ ምእታው ክዕቀብ። ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ጐንጺ ነቲ ኣብ ዝኸፈአ ደረጃ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ፍታሕ ስለ ዘየምጽእ። 

 

 • መንግስቲ ሱዳን ንፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ማይ ፈለግ ኒል ብዝምልከት ንዝወሰዶ መርገጽ ንንእድ። ነዚ ንሓባራዊ ኣጠቓቕማ ህዝብታት ከባቢ ፈለግ ኒል ዘውሕስ ለባም ኣተሓሕዛ ከኣ ነተባብዕ።
 • ሚኒስትርኹምን መንግስትኹምን ምስቲ ዘይእሙን መንግስቲ ኢሳይያስ ኣፈውርቂ ዝምድናኡ ምሉእ ብምሉእ ከየመሓይሽን ናይቲ መንግስቲ ልኡኻት ናብ ከተማታት ሱዳን ዳግማይ ተመሊሶም ነቶም ኣብ መደበር ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ሓለዋኹም ልግስኹን ዝርከቡ ዓሰርተታት ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከሳቕዩን ከሸብሩን ከይፍቀደሎም ንጽውዕ።  
 • እቲ ጠቕሊልካ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ምዕጻው ድሮ ኩነታት ህዝብና ከጋድድ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ልኡኻት መንግስቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ህዝብን ንግድን ኣብቲ ዶብ ክፍቀድ ንመንግስትኹም ንጽውዕ። እዚ ኣተሓሕዛዚ ነቲ ንዓኻትኩምን መላእ ዞናናን ክጸልው ዝኽእል ዘጋጥም ዝለዓለ ሰብኣዊ ህልቂትን ቅልውላውን ከድሕን ስለ ዝኽእል። 
 • ሱዳን ነቲ ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ግህሰትን እተካይዶ ዘላ ቃልሲ ክትቅጽሎ።
 • ኣብ መወዳእታ ክቡር ሚኒስትሪኹም ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝርከቡ ኤምባስታቱ ኣብ በበይኑ ኩርነዓት ንዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተሓባበሩን ዝሕግዙን ክገብርን ንርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሱዳናውያንን ኤርትራውያን ከተባብዕን ንጽውዕ።

 

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) on 6 February 2018 addressed an important memorandum to the Government of neighborly Sudan expressing:  a) the "deep anxiety and apprehension" of many Eritreans in the opposition camp about the  the build-up of tensions in the region, and b) listing modest requests "for solidarity with and support to" Eritreans everywhere by the Government and people of fraternal Sudan. 

 

Sent through Sudanese  Foreign Minister, Professor Ibrahim Ghandour, with copies to Sudanese embassies in many world capitals, the EPDP memorandum recalled Sudan's role in support of Eritrea's liberation struggle and expressed optimism for resumption of good relations between the Sudan and Eritreans struggling for democratic change because the one-man regime in Asmara  "has once again proven itself to be incorrigible and unworthy of trust". 

 

The memorandum also appealed to the Sudan to do its utmost to avert any resumption of armed hostilities in the region, and to advise its embassies to cooperate with and assist diaspora Eritreans in many ways possible. Listed below are the EPDP requests from the People and Government of the Sudan:

 

 • "Fraternal Sudan to do all what it takes to avert any armed conflict with the provocative regime in Asmara because [armed conflict]  will only worsen the already bad situation of the Eritrean people;

 • We warmly welcome  Sudan's position in regard to the fair use of the Nile waters, and we encourage continuation of this conciliatory stance for safeguarding peaceful co-existence of peoples in the Nile basin;

 • Your esteemed Ministry and Government not to normalize relations (at least not fully) with Eritrea under its untrustworthy regime of Isaias Afeworki, and to kindly never again allow regime agents from Asmara to return to Sudanese cities and intimidate the tens of thousands of Eritrean refugees under your kind protection and generous support;

 • The  total closure of the Sudan-Eritrea border has already started to worsen the situation of our people. We therefore request your Government, while strictly controlling regime-sponsored illegal activities, to kindly allow movement of  people and commerce in the border area. This kind action can  prevent the likely occurrence of a much worse humanitarian disaster  that can also eventually affect the Sudan as well as the entire region;

 • The Sudan to kindly continue enhancing its fight against all types of human traffickers and abusers in the region; and

 • Finally, allow us to request  your esteemed Ministry to kindly advise its Embassies abroad to provide needed assistance and support to Eritrean refugees in many parts of the world, and encourage people-to-people relations between Sudanese and Eritrean communities".

ርሑስ ሓድሽ ዓመት፡ ቃልሲ ከኣ ቀጽሉ ምኽንያቱ ካልእ መተካእታ ስለ ዘየለ” እዚ ካብቲ ነባርን ዝተኸብረን ናይ ነጻነት ተቓላሳይ ኣብራሂም መሓመድ ዓሊ ናብ ናይ ቀደም ብጾቱን ናብዞም ናይዚ እዋንዚ ምእንቲ ፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዉን  ዘመሓላለፎ ሓያል መእኽቲ እዩ። 

ኣብዚ ምስኡ ኣብ 5 ለካቲት 2018 ካብቲ ዘለዎ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ናይ ተለፎን ርክብ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ብልቢ ይከታተሎ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ዝኾነ ተቓላሳይ ካብዚ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ደሞክራስያዊ ለውጢ ቃልሲ ከይስልኪ ኣትሪሩ ኣተባቢዑ። ምኽንያቱ ድሕሪቲ መሪር ቃልሲ ምእንቲ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕጂ’ውን ቅኑዕ ምምሕዳርን ፍትሕን ይጽበ ስለ ዘሎ።

ብዛዕባቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ምእንቲ ነጻነት ብጾቱ ብዝነበሩ ብትግርኛ ዝተሓትመት መጽሓፍ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶ፡ ኣበርክተኦም ኣዝዩ ክቡርን ዋጋ ዘለዎን እዩ፡ ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ  ንክረጋገጽ ዝተነጽፈ መሰረት ከም ታሪኽ ክምዝገብ ኣዝዩ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ኢሉ።

ኢብራሂም ጉዳይ ጥዕንኡ ኣብዚ እዋንዚ ክጻወሮ ዝኽእል ምዃኑ፡ እንተኾነ ኣብ ጐደናታት ናይታ ግዜ ንእስነቱ ዘሕለፈላን ሕጂ ዝነበረላ ዘሎን ከተማ ፖርትሱዳን ከም ድላዩ ክዛወር ኣይከኣለን።

Veteran Patriot Salutes Old Colleagues IMA

ቀዳማይ ስእሊ 2001፡ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ፡ ስዉእ ስዩም ዑቕባሚካኤል ሓረስታይ፡ ናይ ሎሚ ኣቦመንበር ሰዲህኤ መንግስተኣብ ኣስመሮምን መዓመድ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ 2013 ኣብ ከሰላ ዝተጨውየን ዝትሳተፍዎ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ እንዳመረሐ የርኢ። ካለኣይ ስእሊ 2018 ድማ፡ ኣብቲ 6ይን ንተሓኤ-ሰባ ናብ ሰልፊ ዘሰጋገረን ጉባአ እንዳድመጸ የርኢ።

ነቶም ብዛዕባኡ እንፈልጥ ኢብራህም መሓመድ ዓሊ፡ ኣብ ቃልሲ ኣብ መፋርቕ 60ታት ተሳቲፉ። ደሓር ካብ 1975 ክሳብ 1981 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ኮይኑ ተቓሊሱ። ድሕሪ እዚ ተሓኤ ኣብ 1981 ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ተሳዒራ፡ ምፍንጫላት ምስ ኣጋጠመ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ-ሰውራዊ ባይቶ ካብ ዝሃነጹ ሓደ እዩ። ካብ 1995 ክሳብ 2001 ኣቦመንበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ-ሰውራዊ ባይቶ ኮይኑ መሪሑ። ካብ 2002 ክሳብ 2008 ድማ ናይ ተሓኤ-ሰባ ኣፈባይቶ ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብ 1999 ካብቶም ኣብ ምፍጣር ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓብይ ግደን ኣበርክቶን ዝነበሮም ሓደ እዩ። ነቲ ምሕዝነት ከኣ ካብ 2000 ክሳብ 2001 መሪሕዎ። ኢብራሂም ዋላ’ኳ ካብ 2005 ንደሓር ናይ ጥዕና ጸገም እንተኣጋጠሞ፡ ማዕዳኡን ምኽሩን ንኤርትራውያን ተቓለስቲ ክሳብዚ ሕጂ ምስ ሰልፊ ደሞክራሲ ዝገብሮ ዘሎ ኣየቋረጸን።

 

Happy New Year 2018 and keep struggling because there is no other choice!" This was one of the strong messages Ibrahim Mohammed Ali (IMA), one of Eritrea's respected veteran freedom fighters, wished to convey to old comrades-in-struggle and to today's justice seekers, old and young.

 Seizing a casual telephone communication with him in Port Sudan on Monday, 5 February 2018, the veteran freedom fighter said he is following with a heavy heart most of what is going on in the Eritrean political landscape. Nevertheless, he wanted to encourage everyone in the current struggle for democratic change to "never let up or quit" (shidu-helkum) because the Eritrean people deserve good governance "after all these long years of struggle".

When told about some details in a new book published recently in Tigrinya by his former social affairs colleagues in the liberation struggle era, Ibrahim said their effort is worth very high praise  because what was done during the liberation struggle to plant the seeds for promotion of social justice in future Eritrea were  great and deserved to be recorded for history.

Ibrahim Mohammed Ali also wanted all friends to know that his illness is now quite endurable although he cannot walk around his "boyhood streets" of Port Sudan, a city where he grew and now lives with his family members. 

Veteran Patriot Salutes Old Colleagues IMA

2001: Ibrahim chairing EC meeting attended by Martyr Seyoum Harestai; today's EPDP Chairman Mengesteab, and Mohammed Ali who was kidnapped in Kassala in 2013. Second picture of 2008 shows IMA voting at 6th ELF-RC congress transforming the organization to a party.

For the benefit of those who knew little about him, Ibrahim Mohammed Ali joined the struggle in the mid-1960s and later served as Executive Committee member of the Eritrean liberation Front (ELF) between 1975 and 1981. IMA was  the central person around whom the ELF-RC was built after the ELF encountered splits after its military defeat in 1981.  He served as chairman of the ELF-RC between 1995 and 2001, and its  Afebaito/Speaker (chairman of the legislative council) between 2002 and 2008. Ibrahim was  also among the key founders of the Alliance of Eritrean National Forces in March 1999,  which he served as chairman in 2000-2001. He had health problems since 2005 but did not quit providing his informal advisory services, including to today's EPDP.

The Frankfurt and Environs' Branch of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) held its first regular monthly meeting for January 2018  in two places: in Kassel and Frankfurt.  Arranged for the sake of convenience, the Kassel meeting was held on 23 January and the Frankfurt meeting  was convened on 28 January. 

The agenda items for the New Year  meetings of this Central Germany branch, which rarely misses holding its regular monthlies, included review of developments affecting Eritreans inside and outside the country; the EPDP and the opposition camp in general; tensions in the Red Sea region and the erroneous decisions and policies of the one-man dictatorship in Eritrea.

Explanations were given by  branch leaders and senior party cadres on all the agenda items before the floor was opened for  questions and wide-ranging discussions. Meeting participants concentrated on condemning  the repeated mistakes made by the ruling clique which is now selling out the territorial sovereignty of the country.

Also discussed were past and ongoing mistakes of the one-man dictatorship. Discussants wondered why the Eritrean people tolerated a leader and clique bent at shamelessly excluding everybody he disliked in finalizing the question of national constitution, national flag, national anthem, the question of the land, the national currency etc. The discussion participants, who did not shy away from mentioning Isaias Afeworki by name, stressed that these issues always required inclusion of all stakeholders in their finalization in order to safeguard national unity of the people and the integrity of the sovereign state of Eritrea.

The two meetings of the Central Germany branch also repeated their old call upon the Eritrean opposition organizations to defer their secondary differences and start a joint action plan to remove the cancerous regime within the shortest time possible.   

Page 1 of 64