ስርዓት ህግደፍ “ንቱሪዝም ምቹእ ስለ ዝኾነ ንከምኡ ዓይነት መዓላ ከነውዕሎ ኢና” ብዝብል ምስምስ ኣብቲ ቦታ/ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ዓሳ ዝገፉን ዝጓስዩን ንዝነበሩ ኤርትራውያን እዚ ልሙድ ናይ መነባብሮ ተግባሮም ከቋርጹ ይገድዶም ከም ዘሎ ግዱሳት ኤርትራውያን ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። ኣቶም ግዱሳት ከም ዝገለጽዎ እቲ “ቱሪዝም” ዝብል  ሓሳብ መዳህለሊ ኮይኑ እቲ ስርዓት ኣብቲ ቦታ ምስጢራዊ ናይ ጫት ዘራእቲ ከም ዘዘውትር ሓቢሮም።

ሓለፍቲ ንግዲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ድኳናቶም ብዝሕ ዝበለ ዝተፈላለየ ሸቐጥ ንዘቕርቡ ነጋዶ፡ ድሕሪ ምቕያር ናቕፋ ኣብ ወርሒ ዝፍቀደልኩም ሓሙሽተ ሺሕ ናቕፋ ጥራይ ከንሱ ድኳናትኩም ብምንታይ ገዚኡኩም መሊእኩምዎ ብዝብል የጨንቕዎም ኣለዉ። እቶም ነዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝከታተሉ ናይቲ ስርዓት ኣካላት እቶም ነጋዶ ዝረኸብዎ ገንዘብ ኣብ ባንክ የእትዉ የለዉን ዝብል ስግኣት ስለ ዝሓደሮም ካልእ ረቂቕ መቆጻጸሪ መርበብ ክዝርግሑ ይደልዩ ምህላዎም ይእምቱ።

መሪሕነት ዞባ ኤውሮጳ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ17 መጋቢት 2017 ኣኼባኡ ከም ዘካየደ ናይቲ ዞባ ክፍሊ ዜና ሓቢሩ። እዚ ኣኼባ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ክውስን ኣብ ዘይክእለሉን ብጉልባብ ምሕዳስ መንነት ወረቐት ኣብ ዝንጋላተዓሉ ዘሎን ህሞት ምዃኑ እቲ ካብ ክፍሊ ዜና ናይቲ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬት የረድእ።

ኣብዚ ኣኼባ ዝተዘተየሎም ነጥብታት፡ ምስማዕ ጸብጸባት ጨናፍርን ኣብቲ ጸብጻብ ገምጋማት ምንባርን፡ መደብ ንምሕዳስ ሰዲህኤ ተወጢኑ ንኹሉ ኣባል ብዘሳትፍ ኣገባብ ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሰላሰል ዋዕላ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳን ምንባሮም  እቲ ዜና ገሊጹ። ካብቲ ናይቲ ዞባ ክፍሊ ዜና ብዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት፡ እቲ ኣኼባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መመያየጢ ኣጀንዳ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደን፡ ነቲ ተነዲፉ ዘሎ መደባት ሰልፊ ንኢዱ ብፍላይ ኣብቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝካየድ ዋዕላ ዞባ ኤውሮጳን መስርሕ ምሕዳስ ሰልፍን ኩሉ ኣባል ሰልፊ ኩሉ ዝኽእሎ ከበርክት ቅሩብ ክኸውን ኣገንዚቡ።

ኣብዚ ኣኼባ ሰልፋዊ ዕዮ ንምሕያል ብደረጃ ዞባ ዝተመዘዛ ብዙሓት ንኡሳን ሽማግለታት ከም ዘለዋ ዝተሓበረ ክኸውን እንከሉ፡ እዘን ሽማግለታት ዝሓዘኦ ዕማም ኣብቲ ዝተዋህበን ግዜ ብኣድማዒ ኣገባብ ክፍጽማ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣንጸባሪቖም።

ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ንነዊሕ ግዜ ኣንጻር ወጽዓ ከካይዶ ዝጸንሐ ቃልሲ ከይሰልከየ ቃልሱ ክቕጽል ኣብ ልዕሊ ምጽዋዕ ናይ ለውጢ ሓይልታት ካብዚ ዘለዎ ብቱን ኣተሃላልዋ ወጺኡ ብሓባር ካብ ምስራሕ ካልእ ምርጫ ከምዘየብሉ ኣዘኻኺሩ። 

ምድኻም ዓቕሚ ሰራዊቶም ዝተሓሳሰቦም ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኤርትራ፡ መብዛሕቶም ትሕቲ ዕድመን ህጻናትን ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እንዳገፈፉ ኣብ ከባቢ ዓላ ይዕልምዎም ከም ዘለዉ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። እቲ ግዱድ ግፋ ኣብ ኣብያተ- ትምህርቲ እውን ይዝውተር ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ይግልጹ። እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምድኻም ሰራዊ ኤርትራ ህድማ ናብ ኩሉ ኩርነዓት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሰማምዕሉ እዩ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ከረን ንመንበሪ ናይ ኲናት ውጉኣት ተብሂሉ ዝተንሃንጸ ኣባይቲ ንሓደ ኩባንያ ከም ዝተዋህበ ካለኦትት ምንጭታት ሰልፍና ካብ ከባቢ ከረን ገሊጾም። መንግስቲ ኤርትራ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዝነበሩ ውጉእት ኲናት ነቲ ወረ ምስ ሰምዑ ክዕምጹ እዮም ዝብል ስግኣት ስለ ዝሓደሮ፡ “ነናብ ትደልይዎ ዞባታት ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም” ብዝብል ምስምስ ፋሕፋሕ የብሎም ከም ዘሎን ድሮ ሓያሎ ናበይ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ዘፍለጡ ከም ዘለዉን ክፍለጥ ተኽኢሉ’ሎ። በቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ መሰረት እዞም ውጉኣት ኩናት ተበቲኖም ኣብ ዝኸድዎ ቦታታት እቲ ዝኸድዎ ህዝቢ ኣባይቲ ክሃንጸሎምን ዘድሊ መሰረታዊ ነገራት ከቕርበሎምን ተኣዚዙ ኣሎ።

ብኻልእ ወገን ከኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሱዳን ዘለዉ ማሕበረ-ኮማት ኤርትራ ነባራት ሓለፍቶም እንዳውረዱ ብሓደስቲ ይትክእዎም ከም ዘለዉ ካብ ሱዳን ዝበጸሓና ሓበሬታ የረድእ። በዚ ኩነታት ዝተቖጥዑ ነባራት ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ እግሮም ከርሕቑ ጀሚሮም ኣለዉ።

The delegation of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP), which participated at the Berlin Conference of the Progressive Alliance held between 12 and 13 March 2017,  urged fraternal parties through its widely distributed statement and bilateral corridor contacts the urgency of actively supporting potential democratic alternatives to the repressive regimes in many African countries, on top of the list being Eritrea.

 

The EPDP delegation, consisting of party chairman, Mr. Mengesteab Asmerom, and Dr. Aklilu Ghirmai, leadership member and deputy head for foreign relations, was attending the conference held at the Willy-Brandt-Haus in Berlin alongside 120 party-delegations from 80 countries, worldwide. The conference, convened under the motto of "Shaping Our Future: for  Freedom, Justice and Solidarity," was hosted by the German SPD.

MAAGLeadersThe Eritrean delegation's message did not only  explain the  ever worsening and  distressing political, socio-economic and human rights situation in Eritrea but reminded member parties of the Progressive Alliance their responsibility to help address the root causes of mal-governance and repression in the world. It quoted the one of the aims of the Progressive Alliance which is a pledge "to promote solidarity with our comrades all around the globe who are fighting for our values of freedom, justice and solidarity, often risking their lives and suffering great personal hardship."  

The EPDP thus stated that it is part of the Progressive Alliance's  solidarity and pledged support in its global campaign to help sister parties to come to power. The  statement finally recommended the Berlin conference to think of establishing at one point "a special body that can review the situation of progressive movements working from exile and give advice as to how those  forces can be promoted and empowered to become democratic alternatives to existing dictatorships" in their respective countries.

Aklilu with Public

The report of the Progressive Alliance was presented  under the title of "Shaping our Future - for a Global Social and Ecological Transformation."  After keynote speeches and discussions on the report, there followed two panel discussions under the headings: 1) Our Progressive Agenda: Towards Economic and Social Justice, and 2) Our Progressive Agenda: For a Democratic and Peaceful  World Society.

 

Addressing and participating as presenters at these panel discussions were leading figures of the member parties, among them, Swedish Prime Minister, Stefan Loefven;  Martin Schulz, the former president of the European parliament who is now SPD's candidate for German Chancellorship; Antonio Costa, former PM of Portugal.  In a conference where the subject of populism was hotly discussed as topic of a panel, the American Democratic Party was represented by Martin O’Malley, former governor 0f Maryland. 

لكل يوم وكل ساعة تمر من عمر كفاحنا التحرري المسلح ذي الثلاثين عاماً ميزة وطعم خاص في تاريخنا، ذلك أن تراكم بطولات الأيام والساعات هو الذي أدى الي انتصار الثوار وتحرير البلاد من دنس الاحتلال الأجنبي. هذا بالطبع لا ينفي وجود أيام وربما سنوات أكثر تميزاً من غيرها، فالفاتح من سبتمبر 1961م مثلاً هو يوم اعلان تفجير الكفاح الوطني التحرري الارتري والرابع والعشرون من مايو 1991م يوم تحرير كامل الأرض الارترية من الاحتلال الاثيوبي العسكري. كذلك احتل يوم الخامس عشر من مارس 1964م مكانة خاصة في تاريخ كفاحنا المسلح.

 

تقع بلدة تقوربا بالمنخفضات الغربية بالقرب من جبل ادال التاريخي الذي بدوره شهد ميلاد الطلقة الأولى لكفاحنا التحرري المسلح، في هذه البقعة من بلادنا خاض جيش التحرير الارتري الذي لم يتجاوز عمر الثالثة، خاض في الخامس عشر من مارس 1964م معركة بطولية مع الجيش الاثيوبي المحترف والمدجج بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية، وبذلك وضع حجر أساس الثقة بالنفس في الشعب الارتري وثواره المغاوير والتي مكنته فيما بعد من مراكمة البطولات حتى توجت جهود شعبنا وثورته بالظفر الكامل في الرابع والعشرين من مايو 1991م. حسب معظم الآراء فقد جيش التحرير في هذه المعركة 17 شهيداً وفقد الجيش الغازي 87 قتيلاً، ولكن المعركة لقنت العدو درساً بليغاً وهزت قواه المعنوية وهزئت بقواه المادية، وأكسبت الشعب والثورة ثقة بإمكانية تحقيق النصر الكامل. وبالفعل كانت الثقة في محلها حيث تكللت مسيرة نضالنا بأقصى مراد الشعب الارتري. لذلك نسبةً للخصوصية التاريخية ليوم تقوربا والتي نقلت الثورة من مرحلة البداية الي مرحلة متقدمة للغاية حظي يومها بالكثير من الكتابات شعراً ونثراً. واليوم بدلاً من الترديد الممل للأناشيد والشعارات علينا أن نتساءل: أين ما ضحى آباؤنا من أجله؟ أين وصايا وأماني الشهداء؟ وما المطلوب منا اليوم؟

 

 

تقوربا لم تكن مجرد يوم استشهد فيه عدد من جنودنا الأوفياء وقتل فيه عدد كمي ونوعي من جنود الاحتلال فحسب، بل يوم وضع لبنة لتجفيف دموع الأمهات وتحقيق أمنيات المناضلين. نحن ورثة الشهداء علينا اليوم عبء كبير، عبء تحقيق وصايا الشهداء، أن نحل مشكلات حاضرنا، مشكلاتنا بالطبع كثيرة، وحلولها أيضاً متعددة، بيننا وبين أبطال تقوربا سر مكنهم من النجاح ويمكن أن يتكفل بنجاحنا أيضاًـ ألا وهو أن نعمل معاً فيما يهمنا سوياً. والدرس المستفاد من كل تجاربنا ان سر انتصارنا دوماً يكمن في وحدتنا ولا نصر لنا بدون وحدة.

 

أمامنا تحدي أن نكون البديل الأمثل للنظام القمعي القائم، وما لم نكن أهلاً لتقبل المسئولية فلن يكون مجدياً أن نكتفي بمحاربة ورفض النظام فقط. إن إحياء المناسبات الوطنية كتقوربا لا يعني مجرد تكرار مآثرنا البطولية بل أخذ العبر منها.

كلنا ندرك أننا نعيش مرحلة حاسمة وعصيبة، كما ندرك في ذات الوقت أن مسئولية الحل أيضاً من نصيبنا نحن أصحاب المصلحة في التغيير الديمقراطي. المشكلة هي عدم قدرتنا علي إنفاذ الحل رغم علمنا التام بأنه المخرج الوحيد، عدم القدرة ليس سراً غير قابل للاكتشاف، عدم ترتيب الأولويات وانتفاء التقيد بالأسلوب الديمقراطي الأساسي في معالجة الخلافات أبرز أسرار فشلنا في الحل. لذا بهذه المناسبة التاريخية يجب أن نتعهد قبل كل شيء بالتطبيق لما نقوله.

في اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي رقم ( 34 ) المعقود في الثالث عشر من مارس 2017م وبعد اطلاعه علي تقارير لجان التحقيق المبعوثة الي ارتريا والتي نفت وجود أي تغيير إيجابي في وضع ارتريا، أعرب المتحدثون في الاجتماع عن عميق أسفهم لهذه الحال الكئيبة. بل كما ذكرت لمبعوثة الدولية كتروث حدث العكس حيث ذكرت أن وضع الحقوق الانسانية والسياسية في ارتريا قد عاد الي أسوأ مما كان عليه في يوليو 2016م، وأوصت المسئولة باتخاذ المجلس إجراءات أكثر حزماً بهذا الصدد. 

  

وأوجزت السيدة/ إيلا كتروث المأساة في ارتريا ب"أنه لم يجر هناك شيء البتة مما تعهدت به ارتريا". وأن المسئولين الارتريين لا يصغون الي نصائح بالتعديل دعك من أن يبادروا بأنفسهم. وأضافت أن أصداء تقرير الحقوق المتعلق بارتريا تتردد في هذه القاعة.

 

بدورها أدركت وفود الدول المشاركة في الاجتماع أن المسئولين الارتريين لم يقوموا بشيء تجاه ما يجري في بلادهم من تصاعد مستمر في وتيرة انتهاكات حقوق الانسان. هذا ومن بين المتحدثين العشرين في الاجتماع خمسة فقط هم الذين ساندوا موقف الحكومة الارترية، وهم ممثلو بيلاروسيا، الصين، فنزويلا، السودان وكوبا.   

ብዕለት 11 መጋቢት 2017 ዓ.ም.ፈ. ብተሳታፍነት ምሉኣት ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ነብርቲ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያን ፍሉይ ሰሚናር ኣብ ከተማ ስቶኮልም ሽወደን ኣብ ትሕቲ ስጡም ዉሽጣዊ ዓወት ቃልስና!!! ዝብል መርሕ ጭርሖ ኣዝዩ ዕምቆት ዝሓዘ ሰሚናር ኣካይዶም።

ኣብዚ ኣገዳሲ ፍሉይ ሰሚናር ናይ ኣባላት ሰልፊ መግለጺ ዝሃበ ሓው ረዘነ ተስፋጽዮን ኣባል ፈጽሚት ሽማገለ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት  ቤት ጽሕፈት ነበረ። ሓው ረዘነ ተ/ጽዮን ብኣዝዩ ንጹርን፡ ቅኑዕ ርትዓውነትን ዝተሰነየ መደረ ንሓደ ሰዓት ዝወሰደ መሳጥን፡  ተንካፊ ስምዒታትን፡  መሃርን መዓዲ መግለጺ ኣቕሪቡዒቡ ከኣ ተሳተፍቲ ሰሚናር  ኣብ ዝረበ መግለጺ ተመርኲሶምን ንእዋናዊ ሃለዋት ሰልፍን ደምበ ተቋሞንተንኪፎም ንዳርጋ ክልተ ሰዓታት ዝወሰደነብሰ ምፍታሽ ዝተመርኮሰ ሙዉቅ  ክትዕ  ክፉት ናይ ርእይቶታትን ሓሳባትን ምልውዋጥ  ኣብ ምስልሳል፡  ጽዑቅ ልዝብን ብምክያድ ከኣ፡ ብዕግበት  ዉህደትን ወጺኡ።  ተሳተፍቲ ሰሚናር  እቲ ዝለዓለ ሓጋጊ ኣካል ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ንሓድነትን ዕቤትን ሰልፊ ዝወሰዶ ኣገባብ ኣድኒቆም ንትግባሬኡን ንምክልኻሉን ከኣ ዕጥቆም ክድርዑ ተሰማሚዖም ። ምኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓመታዊ ርክብ ናይ ኣባላት ቀጻሊ ክኸውን ብሙሉእ ድምጺ ወሲኖም። ኣብ መደምደታ''ንክበኣሰካ ዝመጸ ሰብ ኣይበስን እየ፤ ኢልካ ግደፎ ጸኒሑ መባእስቲ ሲኢኑ ባዕሉ ክገድፎ እዩ'' !!! ዝብሉ ብሩህ መልእኽቲ ሓዘል ምስላ ለባማት ኣቦታትና ኣሎና ብምባል ብድጋመ  ስጡም ዉሽጣዊ ሓድነትና ዓወት ቃልስና!!!   ጨሪሖም ብዝኽሪ ስዉኣት ሰሚናር ብሰላም  ዛዚሞም።    

ዝኽሪ መበል 103 ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኣባላት 

ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ጨናፍር ስካንዲናቭያን ከቢሩ ኣምስዩ ።        

ብዕለት 11 መጋቢት 2017 ዓ.ም.ፈ. ብተሳታፍነት ምሉኣት ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ነብርቲ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያንን  መሪሕነትን ኣባላት ደምበ ተቋዉሞን ኣብ ሸወደን ዝተሳተፍዎ መብል 103 ዓመታት ዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ሓርነት ጓል ኣንስተይቲ ክረጋገጽ ኣተሓሳስባ ደቂ ተባዕትዮ ይማዕብል !!! ዝብል መሪሕ ጭርሖ ከቢሩ ኣምስዩ።

እቲ ዝኽሪ ብኣባል ማእከላይ ባይቶን ምክትል ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ወ/ኣልጋነሽ ኢሳቅን፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ወ/ገርጊሽ ነጋሽን ዝተዋህበ መግለጺ ፡ ኣብዚ ምዕቡል ጊዜ ብዓለም ደረጃ ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ዋዕሮ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ  እዛ ፍርቂ ኣካል ሕብረሰብና ዝኾነት ዝወርድ ዘሎ ድርብ ወጽዓ ግፍዕን ዘርዚረን ምስ ኣቅረባ ብሓልዮታውን ኣታባብዕን ክትዕን ደገፈታን እቲ ዝኽሪ ሃብቲሙ ክሳብ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓታት ዝወሰደ ምስዮት ከም ዝነበረ ወኪል ዜና ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ካብ ከተማ ስቶክሆልም ሓቢሩ።

መጻኢና ናጽነት፥ ፍትሕን ምድግጋፍን (Solidarity) ዝሰፈኖ ንምግባር ንቃለስ ኣብ ትሕቲ ዝብል መርሆ ኢዩ ዋዕላ ገስጋሲ ምሕዝነት፡ ኣብ ጀርመን፡ በርሊን፡ ኣብ ዊሊ ብራንት ሃውስ፡ ማእከላይ መደበር ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ጀርመን (SPD) ካብ 12-13 መጋቢት 2017 ተኻይዱ።

 

ኣብ’ቲ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ውዕሎኡ፡ እቲ ብወከልቲ ወይ ልኡኻት ኣባላት ፓርትታት ዝዀኑ (መብዛሕትኦም ኣቦ መንበራት ሰልፍታቶምን ብናይ ተዓዛብነት ኣባልነትን ዝሳተፉ ውድባትን፡ ዝቖመት መሪሕነታዊ ኮሚቴ (Steering Committee) ተኣኪባ፡ ናይ መምርሒታታ መትከላትን ናይ ስራሕ ኣጀንዳን ድሕሪ ምጽዳቓ፡ 35 ዝኣባላታ ቦርድ ኣቝማ። ቦርድ ድማ ኣብ ቀዳማይ ኣኼባኡ ካብ መንጐኡ ሓደ ኣዋሃሃዲ (Coordinator) መሪጹ።

 

ብድሕር’ዚ ብኣቦ መንበርነት ማርቲን ሹልትስ ሕጹይ ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ጀርመን ንቻንስለርነት ኣብ’ዞም ዝስዕቡ ኣርእታት ምይይጥ ተኻይዱ።

1. ፖለቲካ ገስጋሲ ምሕዝነት ኣብ 21 ክፍለ-ዘመን፤ ስትራተጅን ኣህጕራዊ ምሕዝነታትን፦ ኣብ’ዚ ኣርእስቲ’ዚ መግለጺ ዘቕረቡ፡ ስተፋን ሎቨን፡ ቀዳማይ ሚንስተር ሽወደንን ሞኒካ ሳፍየር፡ ዋና ጽሓፊ ዴሳዊ ሰልፊ ኡራጋይን ኢዮም።

2.  ንሓድሽ ምልካውን ቀስቃሲ ስምዒታትን (populist) ዝዀን ምንቅስቓሳት ንምቅላስ :- ኣብ’ዚ ኣርእስት’ዚ መግለጺ ዝሃቡ ማኒሽ ተዋሪ ካብ ሰልፊ ሃገራዊ ጕባኤ ህንድን ማርቲን ኦማሊ፡ ናይ ቀዳም ኣመሓዳሪ መሪላንድ፡ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣመሪካ።

3. ብድሆታት ንሰላምን ግሎባላዊ ምትሕብባርን፦ መግለጺ ዝሃቡ ዮናስ ጋር ስቱረ፡ መራሒ ሰልፊ ዕዮ ኖርወይ፤ በንጃሚን ዊልያም ምካፓ፡ ናይ ቀደም መራሒ ሪፓብሊክ ናይ ታንዛንያን ናይ ቀደም መራሒ ሰልፊ ቻማ ቻ ማፒንዱዚ (CCM)፤ ኣንቶንዮ ኮስታ ቀዳማይ ሚኒስተርን ዋና ጽሓፊ ናይ ዴሳዊ ሰልፊ ፓርቱጋልን ኢዮም።

 

ብድሕር’ዚ፡ ምርጫ ናይ ኦዲተርን ኣውሃሃድን ገስጋሲ ምሕዝነት ተኻይዱ።

 

ኣብ ዕለት 13 መጋቢት 2017 ዝተኻየደ ኵሉ ኣባል ዝሳተፎ ካልኣይ ውዕሎ፡ መእተዊ ቃል ብማርቲን ሹልስ፡ ቻንስለር ናይ ጀርመን ንምዃን ብማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ተመሪጹ ዘሎ ሕጹይ ቀሪቡ።

 

Martin Shulz and Stephan Loewen

 

ብድሕሪኡ፡ ንዲሞክራስያውያን ሕብረተሰባት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መራሕቲ ናይ ጠረጴዛ ክትዕ ተኻይዱ።  ኣብ’ዚ ክትዕ’ዚ ዝተሳተፉ፥ ወይዘሮ ሚኻል ቢራን (Michal Bran) ኣባል ክነሰት ወይ ፓርላማ እስራኤል፤ ስተፋን ሎቨን፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን፤ ኣንቶንዮ ዳኮስታ፡ ቀዳማይ ሚኒስተርን ዋና ጽሓፊ ዴሳዊ ሰልፍን ፖርቱጋል፤ ማርቲን ኦማይሊ፡ ናይ ቀደም ኣመሓዳሪ ኣውራጃ መሪላንድ ኣብ ኣመሪካን ማርቲን ሹልዝ፡ ሕጹይ ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ጀርመን ንቻንስለርነትን ኢዮም።  ነዚ ክትዕ ዝመርሐ ድማ ሆዋርድ ሊ፡ ፕረሲደንት ናይ ማሕበር ዴሳውያን መንእሰያት (IUSY) ኢዩ ነይሩ።

 

ስዒቡ፡ ብዘይ ሰላም ኵሉ ፋይዳ የብሉን ብዝብል ኣርእስቲ ካልኣይ ናይ ጠረጴዛ ክትዕ ተኻይዱ። ኣብ’ዚ ክትዕ’ዚ እተሳተፉ፡ ማርጋሪታ ቦላኖስ ኣርኲን፡ ፕረሲደንት ናይ ሰልፊ ተግባር ዜጋታት (Citizens’ Action party)፤ ሰርገይ ስታኒሰፍ፡ ፕረሲደንት ሰልፊ ኣውሮጳውያን ዴሳውያንን (Party of European Socialists) ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ቡልጋርያን፤ ማርቲን ሲጐለ፡ ፕረሲደንት፡ ምንቅስቓስ ንሓርነት ማእከላይ ኣፍሪቃ፤ ሂስያር ኦዞይ፡ ምኽትል ተሓባባሪ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ቱርኪ (People’s Democratic Party) መራሒ ክትዕ ከኣ፡ ጆሽ ሆዚ ምኽትል ፕረሲደንት ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ካመሩን ነይሩ።

Aklilu with Public

 

ሳልሳይ ናይ ጠረጴዛ ክትዕ ፡ ንግሎባላዊ ማሕበራውን ኤኮላጂካውን (ካባብያውን) ለውጢ ብዝብል ኣርእስቲ ዝመደሩ ከኣ፥ ካተሪና ባርሊ፡ ዋና ጽሓፊት ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ጀርመን፤ ልዊስ ዱልቺ፡ ኣካያዲ ትካል ሉላ፡ ናይ ቀደም ዋና ጽሓፊ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ብራዚል፤ ፓስካል ላሚ፡ ናይ ክብሪ ፕረሲደንት ናይ ኣውሮጳና (Notre Europe) ናይ ቀደም ኣካያዲ ናይ ዓለም ትካል ንግዲ (World Trade Organisation)፤ በንጃሚን ዊልያም ምካፓ፡ ናይ ቀደም ፕረሲደንት ሪፑብሊክ ታንዛንያን ፕረሲደንት ሰልፊ ቻማ ቻ ማፒንዱዚ (Chama Cha Mapinduzi)። መራሕ መድረኽ ድማ ዮኸን ሽታይንሂልበር፡ ኣብ ትካል ፍረድሪሽ አበርት፡ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊሲን ልምዓትን ኢዮም።

 

ራብዓይ ናይ ጠረጴዛ ክትዕ ኣርእስቲ፡ ማሕበራዊ ፍትሕን  ምርግጋጽ ዘላቒ ት፡ ፍትሓዊትን ሃብታምን ዓለም ዝብል ኰይኑ፡ መግለጺ ዘቕረቡ ድማ፡ ኣንቶንዮ ቦንፋቲ፡ ናይ ኣርጀንቲንያ ዴሳዊ ሰልፊ ፕረሲደንት፤ ሓቢብ አልማሊኪ፡ ፕረሲደንት ኣምሓዳሪት ኮሚቴ፡ ዴሳዊ ሕብረት ህዝባዊ ሓይልታት ሞሮኮ፤ ታንያ ፋዩን፡ ምኽትል ኣደመንበር ናይ ጕጅለ ዴሳውያንን ዲሞክራስያውያንን ኣብ ፓርላማ ኣውሮጳ፡ ከምኡ’ውን ማሕበረ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ስሎቫንያ፤ ማኒሽ ተዋሪ፡ ኣፈኛ ሃገራዊ ጕባኤ ህንዲን ሞኒካ ዛፊር፡ ዋና ጽሓፊት ዴሳዊ ሰልፊ ኡሩጋይን ነይሮም። መራሒት መድረኽ ድማ፡ ሪበካ ብለይኪ፡ ናይ ቀደም ፕረሲደንት ሓድሽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ካናዳ ኢያ ነይራ።

 

ናይ መወዳእታ ናይ ጠረጴዛ ክትዕ መዕጸዊ ተኻታዕቲ ከኣ፡ ሮናልዶ ላማስ፡ መስራቲ ሰልፊ ተግባር ዜጋታት ፊሊፒን፤  ግዩላ ሞልነር፡ ኣቦ መንበር ዴሳዊ ሰልፊ ሃንጋሪ፤ ነቢል ሻስ፡ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ፈትሕ፡ ፍልስጤም፤ ሀሱ ሳምብራኖግሪሃልቫ፡ ሰልፊ ዲሞክራስያዊ ሰውራ ኢዮም። መራሕ ክትዕ ከኣ፡ ማሪስ ክሪስ ካብርዮሮስ፡ ኣውሃሃዲት መርበብ ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፍታት ኣብ እስያ ኢያ ነይራ።

 

Public

 

ክርስትያን ከርን፡ ናይ ኣውስትሪ ቻንስለርን ኣቦ መንበር ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፍን ብምኽንያት ሰራሕተኛታት መዓርፎ ነፈርቲ በርሊን ዝገበርዎ ኣድማ፡ ኣብ ኣኼባ ገስጋሲ ምሕዝነት ክካፈል ኣይከኣለን። ከምኡ’ውን፡ ፈደሪካ ሙገሪኒ፡ ብኻልእ ስራሕ ስለዝተጸምደት ክትካፈል ኣይከኣለትን። ናይ ጀርመን ሚኒስተር ወጻኢ ጕዳያት ሲግማር ጋብርኤል ከኣ፡ ህጻን ጓል ዝተወልደትሉ እዋን ስለዝነበረ ክሳተፍ ኣይከኣለን።

 

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን (ሰዲህኤ)  ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ፥ ምኽትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጕዳያት ሰዲህኤን፥ ዝርከብዎ ልኡኽ ንሰልፊ ወኪሉ ኣብ’ቲ ዋዕላ ብምክፋል ነዚ ርክብ’ዚ ዝተዳለወ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ዘርጊሑ።

 

ኣብ’ዚ ዋዕላ’ዚ እተሳተፋ 120 ሰልፍታት ካብ 80 ሃገራት ተሳቲፈን ነይረን።

لقد مضى زمان علي الاتفاق علي أن السبب الرئيس في تدفق هجرة الارتريين من جميع الأعمار والمهن امتياز حصري علي نظام الهقدف الحاكم، إذا كان سبب الهجرة قد عرف واتفق عليه الجميع عدا النظام، فإن عجب الاختلاف والتنازع في حل مشكلة الهجرة لم يبطل بعد. فبينما معظمنا يرى في الهجرة أو اللجوء مسكـــِّــناً موضعياً لآلامنا وحلاًّ مؤقتاً لمشكلاتنا، يعتبرها البعض حلاً جذرياً لجميع مشكلاته وتخلصاً من عبء كبير اسمه الوطن.

         

من المفروغ منه أن الطريق الأقرب لحل مشكلةٍ ما هو أن تبدأ في تشخيص المشكلة بدورك فيها والعوامل الذاتية ثم دور الآخرين والعوامل الموضوعية، نظام الهقدف عندما يتحدث عن مشكلة اللجوء يلوك دائماً مشكلة العامل الخارجي الذي لا يد له فيه كما يدَّعي. ولكن بعيداً عن تبرئة العامل الخارجي، ألا يمكننا التساؤل عن حقيقة خلو طرف النظام من أية مسئولية أو دور له في مشكلة الهجرة؟ نحن لا نلقي هذا التساؤل جزافاً راجين إجابةً منطقية من النظام. كما أسلفنا قد يكون للعامل الخارجي دورٌ ما، لكنه دورٌ قد مهد له تصرف النظام الأرضية الملائمة.

 

مادمنا قد زعمنا أن الهجرة ليست الحل الجذري إنما المؤقت، قد يتساءل الناس وما الحل الجذري إذاً؟ وهو في الحقيقة سؤال جدير بالإجابة عليه. بحكم معايشتنا لمشكلة الهجرة واللجوء لمدة زمنية طويلة فقد انبثقت عن تلك المعايشة الطويلة لها حقيقة خاصة بطرق حلها، ولهذه الحقيقة طبيعة تفصيلية وتطبيقية ولكن يمكن إجمالها في هذه العبارة البسيطة: (محاربة الجهة المتسببة في خلق المشكلة "مشكلة اللجوء" ). وبما أنه لا يختلف اثنان من قوى التغيير حول اعتبار المتسبب الرئيس في هذه المشكلة هو النظام فلنزل النظام اليوم قبل الغد ونقيم نظاماً ديمقراطياً علي أنقاضه. وهذا لا يتأتى بالاستعانة بالأجنبي وحده بل من مسئوليتنا نحن الارتريين ضحايا مشكلة الهجرة واللجوء ومخاطرهما. لكن وبما أن هجرة اليوم قد أصبحت ذات أبعاد دولية وعالمية فإن تحملنا المسئولية عن حل مشكلتنا بأنفسنا لا يعني أن لا نطلب المساهمة العالمية في الحل عبر الهيئات الدولية المعنية.

 

اليوم نعيش حقبة تدفقت فيها سيول الهجرة واللجوء من كل حدبٍ وصوب ولأسباب مختلفة، ومن ناحية الكم كثيراً ما يتقدم الارتريون أقرانهم الآخرين من اللاجئين والمهاجرين. لكن معاناتنا من الهجرة لا تقتصر علي هؤلاء اللاجئين فقط، بل للدول المستضيفة وشعوبها أيضاً نصيب من تلك المعاناة والضغوط النفسية والمعنوية في كل المجالات، اليوم بعض تلك الدول المعنية بقضية الهجرة واقعة بين مطرقة التخلص من أعباء وضغوط الهجرة وسندان تجنب مخالفة القوانين والمعاهدات والسياسات الدولية الخاصة باللجوء والهجرة، لذلك نرى اليوم بعض الدول والمنظومات الاقليمية كالاتحاد الاوربي مشغولةً بتحرير نفسها من أسر مأزق الهجرة وقوانينها وأعبائها، لكن تلك المحاولات لا تعدو أن تكون إجراءات ومخارج وقائية من ورطتها تعنيها هي قبل أن تعني قضية اللاجئ واللجوء عموماً. إذاً من هنا نعلم أن الهجرة ليست دائماً محققة الأحلام، بل كثيراً ما تكون كيفما أرادت لها الأقدار.

 

 

في هذه الآونة التي نرى فيها قيام الكثير من الدول بقفل أبوابها أمام اللاجئين أو التضييق علي من هم بداخلها، ما تزال حقيقة أن نبحث عن الحل في بلادنا صحيحة قائمة، وأن نقتنع أن لا جدوى من لعن ولوم تلك البلدان التي من الطبيعي أن تقدم مصالح نفسها علي قضيتك أنت اللاجئ أو المهاجر، وإذا أضفنا الي ذلك ما يجري اليوم في امريكا في عهد الرئيس الجديد ترمب يتجدد ويتأكد أكثر إدراكنا لحقيقة أن الهجرة ليست حلاً لمشاكلنا كما يزعم البعض. كثيراً ما نلاحظ المحاولات العديدة لنظام الهقدف تعكير صفو حياة مهاجرينا بمختلف الأشكال، فتحت غطاء الهجرة يرسل الي بعض الدول عناصر استخباراته دائمي الإقامة هناك، وأحياناً يفبرك أسباباً تهيئ لبعض أدواته الحصول علي حق اللجوء السياسي ثم يترددون علي ارتريا لأغراض ومهمات استخبارية ليعودوا منها دون أن يصيبهم ضرر أو شيء مما كانوا يزعمون. وبمثل هذه التصرفات المشبوهة يقومون بتضييق الفرص أمام حصول من يستحقون اللجوء ويتضررون فعلاً وواقعاً من العودة الي بلادهم. وهناك أيضاً دول منطلقةً من مصالحها الخاصة ومستعينةً ببعض التعهدات الخادعة بالإصلاح تزعم أن لا مشكلة للارتريين في العودة الي بلادهم.

 

 

علي الرغم من الجهود المتصلة لحزبنا في مناشدة الدول والهيئات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين مراعاة حقوق وأوضاع اللاجئين، إلا أننا لا نزعم أن ذلك وحده كافٍ لحل مشكلة اللجوء من جذورها، لذلك لا نملك إلا أن نؤكد من جديد علي أن الحل بأيدينا نحن في المقام الأول.   

Page 1 of 48