ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ16 መጋቢት 2019 ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ ናይዚ ኣኼባ ኣቦመንበር ማእከላይ ባይቶ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ምስ ኣቕረበ፡ ብዛዕባ ናይቲ ኣኼባ ኣጀንዳታት ሓጺር መግለጺ ኣቕሪቡ።

ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ኣኼባ ካብ ዝተመያየጠሎም ዛዕባታት ሓደ፡ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሓድነት፣ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝምልከት ነይሩ። ባይቶ ነዚ ብዝምልከት ነቲ ኩነታት ክከታተል ብዝጸንሐ ኣካል ሰዲህኤ ሰፊሕ መብርሂ ሰሚዑ። በቲ ዝቐረበ መብርሂ መሰረት  ዳርጋ ኩሉ ኣቐዲሙ ክውዳእ ዝግበኦ ስረሓት ከም ዝተኸምተአን እቲ ካብ ክልቲኡ ውድባት ዝተመዘዘ ኣካል ብዝተኣማምን ምውህሃድን ስምምዕን ይቕጽል ከም ዘሎን ገሉጹ። ባይቶ ኣብቲ ዝቐረበ መብርሂ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝርራብ እቲ መስርሕ በቲ ዘለዎ ናህሪ ክቕጽል ዝሕግዙ ሃነጽትን ሓገዝትን ሓሳባት ኣቕሪቡ።

ብዘይካዚ መጻኢ፣ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ክልቲኡ ውድባት ዘዳሉ ዘሎ ሓባራዊ ኣሰናዳኢ  ሽማግለ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምክትውን መብርሂ ቀሪቡ። ብመሰረት መብርሂ ኣደ-መንበር ሓባራዊት  ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ስረሓት ሰልስተ ንኡሳን ሽማግለታት በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝርዝር ቀሪቡ።  ብመሰረ ት እቲ ዝቐረበቶ መብርሂ፡ ኣብዚ እዋንዚ ናብ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝቐርብ ንድፊ ቅዋምን ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ንዝያዳ ዘተ ናብ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ብመንገዲ ኣቦ-መንበራት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ተጠቒሱ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣባላት ክልቲኡ ውድባት መጻኢ ጉባኤ ንምዕዋት ኣባላት ዘሕብን ወፈያታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብዘካይዚ ኣብ ጉባኤ ዝሳተፉ ኣካላት ንምንጻር ቅዋማዊ ዳህሳስ ኣብ ምጥንቓቕ ደረጃ በጺሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ነዚ መብርሂ ዝተኸታተለ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶን ንዘቕረቦም ኣገደስቲ  ሕቶታትውን፣ ብኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ በሪህሉ። ድሕሪዚ ባይቶ እቲ መስርሕ ምድላው ጽፉፍን ዕዉት ንክኸውን ዝሕግዙ ሓሳባት ኣቕሪቡ ኣብ ምዕዋቱ ካብኡ ዝድለ ንኸበርክት  ድልውነቱ ኣረጋጊጹ። መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ክሳብ ሕጂ ንዘርኣይዎ ተወፋይነት ንኢዱ እዚ ተወፋይነት ንክቕጽል ከኣ ጸዊዑ።

ኣብዚ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ቀጻሊ ዘሎ ናይ ምቅርራብን ሓቢርካ   ምስራሕን መስርሕ ዘለዎ ደረጃ ዝዳህሰሰ ሓበሬታዊ ጸብጻብ ሰሚዑ። በቲ ነቲ መስርሕ ብሓላፍነት ሒዘምዎ ብዘለዉ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሓቢርካ ንምስራሕ ተታሒዙ ዘሎ ውጥን ግዜ ብዘይምብኻን ተቐላጢፉ ንክቕጽል ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣተሓሳሲቡ። ከምኡ እውን  ሓባራዊ ጽላል ንምምስራት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተታሒዙ ዘሎ መደባት ብዓንተቦ ክትግበር ማእከላይ ባይቶ ሃናጺ ሓስባት ኣቕሪቡ።

ኣብ መወዳእታ ማእክለይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንህልዊ ኩነታት  ሃገርናን ከባቢናን ዝምልከቱ ሓበሬታትት ዳህሲሱ። በዚ ዳህሳስ መሰረት ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ፡ ሃገርናን ህዝብናን ካብዚ ኣንጸላልይዎም ዘለዉ ሓደጋ ንምድሓን ኤርትራውያን ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ዝግደድሉ ደረጃ ከም ዘለና  ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ባይቶ ኣመዝጊቡ።

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ካብ ሳንፍራንሲስኮ፣ ሳንሆዘ፣ ሳንታሮዛን ካልኦት ከተማታትን ተጓዒዞም ዝተሳተፍዎ ድርብ በዓል ብ9 መጋቢት 2019 ዓ.ም.ፈ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርንያ ብኽብሪ ተዘኪሩ ኣምስዩ። እቲ በዓል ብሓልዮት እቲ ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ” ተዳልዩ፣ ኣብቲ ሓድሽ መአከቢ ቤት ጽሕፈቱ እዩ ተኻይዱ።  ኣብዚ በዓል’ዚ ዝተሳተፉ ድማ ንኤርትራዊ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ዝወከሉ ብምንባሮም ዝያዳ ድምቀት ዘንጸባረቐ ነይሩ። 

ኣቦ መንበር ኣካያዲ ቦርድ ማሕበር ኣቶ ማእከለ እምባየ ንተሳተፍቲ እንቋዕ ነዚ ድርብ በዓል ብሓደ እዋን ብሓባር ክንዝክርን ከነብዕልን ኣብቅዓና ብምባል መድረኽ ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ቅደም ተኸተል ናይ ዝተዳለወ መደብ ብዝርዝር ሓቢሩ።  ኣቶ ማእከለ ኣብ መግለጺኡ፤ ንታሪኻዊ ቃልስታት ደቀንስትዮ ዓለም ብሓፈሻ፣ ንቓልስታት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ኣባል ቦርድ ዝዀነት ወይዘሮ ፍረወይኒ ገብረገርጊስ ኣብ ክንዲ ቦርድ ቃል ከተቕርበልና እያ ኢሉ። ካብኣ ቀጺሉ ድማ ኣቶ ፍስሃየ ሓጎስ ብዛዕባ ታሪኻዊ ኵናት ተጎርባ መግለጺ ክህበና እዩ። ብምቕጻል ሓባራዊ ምይይጥ ብዛዕባ ህልዊ ኵነታት ማሕበረ-ኮምናን ሃገርናን’ውን ክቕጽል’ዩ ብምባል ሓበሬታኡ ዛዚሙ።

ንዝኽሪ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ፣ ብወይዘሮ ፍረወይኒ ገብረገርጊስ ዝቐረበ መግለጺ፡

March 8 International Womens Day and Tegoruba celebration

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ተሳተፍቲ ድርብ በዓል፡

እዚ ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮን፡ ንዝኽሪ ኲናት ቶጎሩባን እነካይዶ ዘሎና በዓል ምኽንያት ብምግባር፡ ንዅሉ ክህልወኩም ዝኽእል ስራሕ ኣወንዚፍኩም፡ ንድምቀት እዚ ዕለት'ዚ ምፍዋይኩም፡ እናመስገንኩ፡ ኣብዚ ዕለት'ዚ ቃል ክህብ ንዝተዋህበኒ ዕድል ኣመልኪተ ልዑል ኣኽብሮትን ምስጋናን ከመሓላልፍ እፈቱ።

ርግጽ፤ እዚ ዕለት'ዚ ክቡር ዕለት'ዩ ከብሎ ዝኽእል ድርብ ምኽንያታት ኣለዎ። ብሓደ ሸነኽ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብፍላይ ንዓና ከም ኤርትራውያን፡ ደቀ ኣንስትዮና፡ ስለ ጾታውን ፖሊቲካውን ወጽዓኤን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ንምንጋፍ፡ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተሰኪመን፡ ከም መላእ ህዝበን ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ናጽነት ምርግጋጽ ዘብቅዓ ምዃነን እዩ። ከምቲ ኣብ እዋን ሰውራ ንጭርሖ ዝነበርና፡ "ብዘይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕወት ቃልሲ የልቦን"። ብርግጽ’ውን ብዘይከአን ናጽነት ኣይምተረጋገጸን፡ ብዘይከአን ድማ ናይ ሕጂ ቃልሲ ንምዕዋት ዲሞክራስን ፍትሕን ክዕወት ኣይክእልን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጣዊ ቃልሲ እውን እንተዀነ፡ ንጾታዊ ፍትሒን ማዕርነትን፡ ንመሰል ምውዳብ፡ ንኣቓልቦ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ተቓሊሰን፡ ኣብ ሰራዊት ከቢድን ፈኲስን መሳርያታት ዓጢቐን ኣብ ቅድመ ግንባር፣ ኣብ ከተማዊ ደባይ ስርሒት ቅያታት ኣርእየን፡ ኣብ ኲናት ሰንኪለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሂወተን ብምሃብ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት መስዋእቲ ከፊለን፡ ኰታ ኣብ ክሉ ጽፍሕታት ሕብረተሰብና፡ መንነተን ኰነ ብቕዓተን ኣረጋጊጸን ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ፡ ልዑላዊት ሃገር ንኽትከውን ኣብቂዐን እየን።

ምስ'ዚ ኩሉ ጅግንነት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ እቲ ንመላእ ህዝብና ዝበጽሖ ጽንኩር ፈተነታት ንዓኣተን’ውን በጺሕወን እዩ። እወ፤ ናጽነት ሃገር ተረጋጊጹ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ጻማ ቃልሰን ዝፍደያሉ መድረኽ ኣቲና ኣሎና ተባሂሉ እዩ። ከም ሰበን፡ ደጊም ናብ ራህዋን ሰላምን ከነማዕዱ ኢና ዝብል ትጽቢት ሰፊኑ እዩ። የግዳስ፡ እቲ ትጽቢት ተጣሒሱ፡ እቲ ተስፋታት ተሃሪሙ ሕልምታትን መብጽዓታት ሰውራን እውን በብመድረኹ ክጥለም ተራእዩ እዩ።  ሕልምታት ምስ ተጠልመ፡ ዓዲ ናብ ሰፋሕ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተቐየረትከ? መጀመርያ ዝተጐድኣ ደቂ ኣንስትዮ እየን።   ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒነን፡ ናይ ሞት ጽዋእ ዝተፈድያ’ውን ውሑዳት ኣይኰናን።

ድሕረትን ድኽነትን ዘስዓቦ ጥሜትን ዕርቃንን፣ ህዝብና ብተስፋ  ተጸሚሙ ክሰግሮ ይኽእል እዩ። እንተዀነ ግን ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ብስርዓት ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ክካየድ ዝጸንሐ ኰነ ኢሉ ንብርሰትን ምብትታንን ሃገርና ዝዓለመ ሽርሓዊ ተግባራት፣ ንዓለም ዘስካሕክሐን መዛረቢ ኰይኑ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ጥራይ ምዓስ ኰይኑ፣ ንልዑላውነት ሃገርና ዝፈታተን ውዲታትን ዘይግሉጽ ስምምዓትን ምስ ወጻእተኛታት ዝገብሮ ዘሎ ጥልመት ኣንጸላልዩ፣ ንህዝብና ኣብ ስግኣትን ሻቕሎትን ኣኣትዩዎ ይርከብ።

 እዚ ዕለት'ዚ እምበእር፡ ነቲ ኩልና እውን ጌና ሓራ ዘይወጸናሉ፡ ካብ ባህልን ማሕበራዊ ክውንነትን ዝተወርሰ ኣሉታትና ሰጊርና፡ ከብሪ ደቂ ኣንስትዮና፡ እንዝክረሉን፡ ጉዳይ መላእ ሕብረተሰብ ብምዃኑ፣ ብሓድሽ ንያት ንሓድሽ ዕማም እንዋፈሩሉ ዓቢ ዕለት እዩ።

ኣህጉራዊ መዓልቲ፣ በዓል 8 መጋቢት ክትዝከር ትንበር!!!!!!!

ቀጺሉ፡ ዝኽሪ በዓል መዓልቲ ሰራዊት ሓርነት “ኵናት ተጎርባ” ብኣቶ ፍስሃየ ሓጎስ ዝቐረበ  መግለጺ:

March 8 International Womens Day and Tegoruba celebration 2

ነዚ ድርብ በዓል፡ ንምዝካርን ምኽባርን እንቋዕ ኣብቀዓና። ነዚ ክቡር መደብ ዘዳለወ ኣካያዲ ቦርድ ናይ በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ድማ ምስጋና ይብጽሓዮ።

ተጎርባ ኣብ ጐላጕል ታሕታይ ባርካ ዝርከብ ጎቦታት ምቹእ መዛግብ (ድፋዕ) መከላኸሊ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ሰራዊት ሓርነት ከም መዝገቡ ዝመረጸሉ ምኽንያት’ውን ኣብኡ ዓሪዱ ካብ መጥቃዕቲ መግዛእታዊ ሰራዊት ክከላኸል ስለዘኽእሎ እዩ ነይሩ።  ታሪኻውን ብዕሊ ክዝከርን ዘንብሮ ድማ በቲ ኣብ 15 መጋቢት 1964 ሎሚ መበል 55 ዓመቱ፣ ዝተኻየደ ዕዉት ሓርነታዊ ምክልኻል ኵናት እዩ።

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለምንታይ እያ ን15 መጋቢት 1964 ኲናት ተጎሩባ፣ ከም መዓልቲ ሰራዊት ኤርትራ ከተብዕላ ዝመረጸት? ቅድሚኡ ይኹን ድሕሪኡ ዝተኻየደ ንኣሽቱ ይኹን ዓበይቲ ዓወታትን ዝተኸፍለ ግዙፍ መስዋእትን የለዉን’ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ክላዓሉ ከምዝኽእሉ ፍሉጥ ኢዩ። ናይዚ መልሲ ድማ “እወ! ኣለዉ እምበር!“፡ ካብ ጫፍ ደንካልያ ክሳብ ዶብ ሱዳን፡ ካብ ጫፍ ሳሕል ክሳብ ዶብ ናይ መረብን ዛላምበሳን ዘሎ ሰናጭሮን፡ ኩርባታትን ሜዳን ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዋና ከተማታት መግዛእታዊ ሰራዊት ኣትዩ ዝፈጸሞም ስርሒታትን ዓወታትን ኣብ መዛግብ ታሪኽ ዝሰፈሩን ክሰፍሩ ዝግብኦምን ኣለዉ።

ናይ 15 መጋቢት 1964 ኵናት ቶጎሩባ ሓለፋ ግን፡ መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ፡ “ሃገርና ሰላም እዩ ዘሎ፡ ውግእ ዝበሃል የብልናን፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣዲኡ ኢትዮጵያ ብሓደ ሓቢሩ ክነብር መሪጽዎን ተቐቢልዎን እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብገመድ ኣሲርና እነምጽኦም ውሑዳት ወንበዴታት (ሸፋቱ) እንተዘይኰይኖም ተቓውሞ ዝበሃል የለን፡“ እንዳበለ ንደገን ንውሽጥን ክምድር እንከሎ፡ ንሰውራና ብዕሸሉ ንምቝጻይ ከኣ ብዝተፈላለየ ኣስማት ዝፍለጥ ሰራዊት ኣዋፊሩ ፍሽለታትን ሕፍረትን ተኸዲኑ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ ናይ ደባይ ውግእ እዋናት እዩ ኵናት ቶጎሩባ ተኻይዱ።

ሰራዊት መግዛእቲ ስርዓት ሃይለስላሴ በዚ ኣገባብ እዚ ነጭ-ለባሽ፣ ባንዳ-ብጨርቁን ፊልድ-ፎርስን ኣዋፊሩ ንሰውራ ኤርትራ ከሰንፎ ከምዘይክእል ስለዝተገንዘበ ድማ እዩ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንሰራዊት ሓርነት ካብ ገጽ መሬት ንምድምሳስ ኣብ ዕለት 15 መጋቢት 1964 ዓ.ም ንመጀመርያ ግዜ ካብቲ እቲ ስርዓት ዝምክሓሉ ዝነበረ ሓይሊ ጦር ሰራዊት ብብዙሓት ታንክታትን፡ መዳፍዕን፡ ካልእ ከበድቲ ኣጽዋር ውግእን ተሰንዩ እንዳፈከረ ናብ ቶጎሩባ ወፈረ። ነዚ ብዱዕ ወፍሪ ዝፈለጡ ገለ ካብ ጋንታታት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ከኣ ኣብ ቶጎሩባ ኣድብዮም ብምጽናሕ ነቲ ብትምክሕቲ ተላዕጢጡ ንተጋደልቲ ኣሲሩ ንኽምለስ ገመድ ከይተረፈ ሒዙ ዝወፈረ ሓይሊ ጦር ሰራዊት ንመጀመርታ ግዜ ፊትን ግንባርን ገጢሞም፡ ብናይ ሓርነት ሃልሃልታ ለብሊቦም ኣደዳ ሞትን መቝሰልትን ኰይኑ፣ ንብረቱ ግዳይ ምርኮን ዛሕዛሕን ኰይኑ ናብ ዝተበገሰሉ ቦታ ሃዲሙ ንኽምለስ ዝተገደደሉ ቦዅሪ ዓወት ካብ ስርሒታት ሰራዊት ሓርነት ዝተረጋገጸላ መዓልቲ ነይራ።

ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነዚ ዓወት እዚ ከመዝግብ እንከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰውራኡ ዝነበሮ ምትእስሳር ድሩት፡ ዕጥቂ ተጋደልትና ኣዝዩ ኣረጊትን ውሑድን፡ ዕቤት ሰራዊትና ምስ ሰራዊት ስርዓት ሃይለስላሰ ፈጺሙ ኣብ ዘይዳረገሉ ዝነበረ እዋን፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓወት ክፍጸም ዘኽእሎ ቀንዲ ምስጢር እምበኣር፡ ብዘይካ ጽኑዕ ዕላማ ሓርነት፣ ተወፋይነትን ጽንዓትን ካልእ ኣይነበሮን።

ኣብዚ ቦዅሪ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ዘበሰረ ኵናት፡ 87 ካብ ወተሃደራት መግዛእታዊ ስርዓት ክሞቱ እንከለዉ፡ ሒዞሞ ካብ ዝወፈሩ ኣጽዋር ውግእ ብርክት ዝበለ መትርየስን ጠበናጁን ተማሪኹ ንብረት ሰውራ ኰይኑ፡፡ ዓወት ብዘይ መስዋእቲ ክረጋገጽ ስለዘይክእል ድማ 17 ተጋደልቲ ብጅግንነት በጃ ዝፈትዉዋ ሃገሮምን ህዝቦምን ሓሊፎም። ድሕሪ ዓወት ኵናት ቶጎሩባ መቓልሕ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መላእ ህዝብና ተባጽሐ፡ ህዝቢ ምስ ሰውራኡ ርኡይ ምትእስሳር ክገብር ጀመረ፡፡ ኣብ ግዳም እውን ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ክጸሓፍን ክዝርጋሕን ጀመረ። እዚ ብስራት እዚ ድማ እዩ ንሞራል መግዛእታውያን ሓይልታት ሰባቢሩ ሰውራና ብገመድ ተኣሲሮም ክመጹ ናይ ዘለዎም ውሑዳት ሸፋቱ ዘይኮነስ ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ፡ ይንዋሕ ይሕጸር ናጽነት ኤርትራ ከምዘይተርፍ ዘመስከረ ስርሒት ብምንባሩ ድማ እዩ ኵናት ቶጎሩባ ሓንቲ ካብ መዓልታት ሰራዊት ኤርትራ ኰይና ንኽትብዕል ዝተመርጸት። ንሓደ ተረኽቦ ከም ሃገራዊ ኮነ ውድባዊ በዓል ኰይኑ ንኽኸይድ ዝምረጸሉ ምኽንያታት ድማ እተፈጸመሉ ኵነታትን መድረኽን ኣብ ህዝቢ ዘሕድሮ ጽልዋን ተቐባልነትን እዩ ዝዕቀን።

ድሕሪ ዓወት ቶጎሩባ ዝተኻየዱ ዓበይትን ንኣሽቱን ስርሒታትን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መግዛእታውያን ስርዓታት ዘስዓብዎ ምድኻማትን ስዕረትን እኩብ ድምር ናይቲ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ሓባራዊ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና፡ ብረት ዓጠቕ ተጋዳላይ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፣ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፣ ሲቪል ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ ኣሓትን ኣሕዋትን ብዘይኣፈላላይ፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ከተማታትን ገጠራትን፡ ዝተፈጸመ ዓበይትን ንኣሽቱን ዓወታትን፡ ብዝኸፈልዎ መስዋእትን ስንክልናን፡ ዝፈሰሰ ደምን ዝተኸስከሰ ኣዕጽምትን፡ ዘስዓቦ ብርሰትን ንድየትን ድማ እያ ኤርትራና፡ ኣብ 1991 ዓ.ም ምሉእ ናጽነታ ክተረጋግጽ ዝኸኣለት። 

ብሕጽር ዝበለ፣ ኵናት ተጎርባ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎና ኣገዳሲ ምዕራፍ ካብ ታሪኽና ዝሕዘት ብምዃና፡ እታ መዓልቲ ኵናት 15 መጋቢት 1964 ዓመታዊ ክትዝከርን ክትከብርን ተመሪጻ። ምኽንያቱ ድማ፡

 1. ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ንኽድምስስ ተሃንዲዱ ዝመጸ መግዛእታዊ ሰራዊት፣ ብጅግንነት ገጢሞም ስለዝሰዓርዎ
 2. እቲ ዓወት ንገድሊ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ተፈላጥነትን ዕላማ ሓርነትን ኣቃሊሑ ህዝባውነት ብምንጽብራቑ
 3. ንሰውራ ኤርትራ ካብ ደረጃ ደባይ ተዋጋኢ፣ ማለት ኣጥቂዕካ ምዝላቕ፣ ናብ ደረጃ ኣትኪልካ ምውጋእ (transformed the struggle from hit and run to conventional mode of fighting) ስለዘሰጋገረ
 4. ንያትን ዓቕምን ሰውራ እናደየበ ክኸይድ ከሎ፣ ንያት መግዛእታዊ ሓይሊ ግን ብራዕዲ እናንቆልቆለን እናተነጸለን ብምኻዱ፣ ኵናት ተጎሩባ ፍልይትን ባና ናጽነት ዝወልዐትን ኰይና ትዝከርን ትኸብርን።

ኣብዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ምንታይ ኵነታት ከምዘሎ ምርኣይ’ውን ዘገድሰና እዩ።

 • ኤርትራ ብመስዋእቲ ደቃ ልዑላውነታ ካብ ትጓናጸፍ 27 ዓመታት ሓሊፉ።
 • ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ግን ህዝብና ኣደዳ ስደት፣ ማእሰርትን ሞትን፣ ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት፣ ድሕረትን ጭቆናን ይነብር ኣሎ።
 • ኣብ ሃገርና ቅዋም፣ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝቖመን ዝሰርሕን ባይቶን ስርዓት ፍትሕን የልቦን
 • ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ዝኸይድ ዘሎ ውዲት ግሉጽ ኣይኰነን፡ እቲ ኢሳያስን ልኡኻቱን ዝበልዎን ዝብልዎ ዘለዉን ዘሕፍር ጥራይ ዘይኰነ፣ ናይ ጥልመትን ክድዓትን ሓደጋ ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣንጠልጢሉ ምህላዉ፣ ህዝብና ይሻቐልን ይቃወምን ኣሎ።
 • እንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ይርከብ፡ ዓበይትና፣ መንእሰያትና፣ ኣወዳትናን ኣዋልድናን ድማ ናይ ምምላሱ ሓላፍነት ብሓባር ንሰከም።

ክብርን ዝኽርን ን8 መጋቢት መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ ዓለም

ክብርን ማዕርነትን ንደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን

ክብርን ዝኽርን ንመዓልቲ ሰራዊት ሓርነት - ኵናት ተጎሩባ

ኤርትራ ብልዑላውነታ ንዘልኣለም ትንበር

ሓቀኛ ፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ኤርትራ ክትከልዩ!!!!

9 መጋቢት, 2019

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-አርያ ካሊፎርንያ፤ ድርብ በዓላት 8 መጋቢት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮን ዝኽሪ ኵናት ተጎሩባን ከኽብሩ ብ9 መጋቢት 2019 ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር፣ ከተማ ኦክላንድ ሰፊሕ ኣኼባ ብምክያድ ንህልዊ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣልዒሎም ዕቱብን ዓሚቝን ምይይጥ ኣካይዶም።  ኣብ ኣኼባ ዝተረኽቡ ንፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ኤርትራ ዝወከሉ፡ መብዝሕትኦም'ውን ኣብ ፖሊቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ንናጽነትን ሓርነትን እጃሞም ዘበርከቱን ገና'ውን ሃገሮም ልዑላውነታ ተኸቢሩ ክነብር ብልዑል ሃገራዊ ሕልና ዝቃለሱ እዮም።

ጽማቕ ኣብ ኣኼባ ካብ ዝተኻየደ ምይይጥ፡

ህዝቢ ኤርትራ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊሉ ሃገራዊ ናጽነቱ መንዚዑ፡ ብረፈረንደም 99.9% “እወ ንናጽነት” ኢሉ ብምድማጽ'ውን ልዑላውነቱ ኣረጋጊጹ። ባህጉን ትጽቢቱን ድማ ስልጣን ናይ ህዝቢ ዝረጋገጸላ፥ ብፍትሕን ማዕርነትን እትመሓደር፥ ፖለቲካውን ማሕበራውን መሰላትን መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓርነታትን ናይ ህዝባ ዝረጋገጸላ ብልጽግቲ ሃገር ንምህናጽ እዩ ነይሩ። ነዚ ዘብቅዓ ዕቑር ጸጋን ዓቕምን ድማ ነይርዋን ኣለዋን።

Women Tegoruba Celebration 2019 1 1 2

ን27 ዓመታት ስልጣን ብኢሳያስ ተጨውዩ፡ ናይ ህዝብና መነባብሮ ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ተቐይሩ፡ መንእሰያት ኣዋልድናን ኣወዳትናን ኣደዳ ግዱድ ባርነታዊ ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት፡ ኣደዳ ስደትን ህልቀት ኣብ ምድረበዳን ባሕርን፡ ግዳይ ማእሰርትን ቅትለትን፡ ድሕረትን ውርደትን ተሳጢሑ ጸኒሑን ይቕጽል ኣሎን። ኢሳያስ ብጸረ-ህዝቢ ተግባራቱ፣ ዓቕሚ ህዝቢ ኣዳኺሙ ናብቲ ምቹእ እዋን ዝጽበየሉ ዝነበረ ደጕልዎ ዝጸንሐ ከዳዕ ዕላማታቱ ንምትርጓም ምዃኑ በዚ ኣብዚ እዋን’ዚ በይኑ ምስ ውሑዳት ልኡኻቱ ላዕልን ታሕትን ዝብሎ ዘሎ ምንቅስቓሳት ተጋሂዱ እነሆ። ኢሳያስ ካብ ዝሓለፈ ገበናቱ ዘይተማህረ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ነታ ብመስዋእቲ ደቃ ዝተረኽበት ልዑላዊት ሃገር፡ ናብቶም ብቓልሲ ዝሰዓርናዮም ተረፍ መረፍ ጎበጥቲ ትምክሕተኛ ሓይልታት ሃይለስላሴን ደርግን ኣሕሊፉ ክህባ ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ። ነዚ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ድማ እቲ ኣብ ኣስመራ፡ ኣዲስኣበባ፡ ጎንደር፡ ባህርዳርን ኣዋሳን ዝበሎ፡ “ዶብ ምሕንጻጽ ኣየድልን፣ ኣይከሰርናን፣ ክልተ ህዝቢ ዘይኰናስ ሓደ ህዝቢ ኢና፣ ክልተ ህዝቢ ኢና ዝብል እንተሎ ግን ናይ ታሪኽ ሓቅታት ዘይፈልጥ’ዩ፣ ዶክተር ኣቢይ ክትመርሓና ምሉእ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ፣ ዝብሎ ዘለኹ ድማ ንቐልዓለም ዘይኰነ፣ ካብ ልበይ እዩ፡” እንዳበለ ኣፍልቡ እንዳሃረመ ብዘሕፍር ደርጕሕዎ እዩ።

ሃገርና ብልዕልና ሕጊ ዘይኮነ፡ ብዊንታ ውልቀ-መላኺ እያ ትሕመስ ዘላ። ሎሚ ኣብ ሃገርና ቅዋም፡ ሓጋጊ ባይቶ፡ ፈራዲ፡ ፍትሓውን ደሞክራስያውን ትካላዊ መንግስቲ የለን።

ምስ ውጻእተኛታት ዝኣትዎ ዘይግሉጽ ናይ ሕሹኽሹኽ ውዲታዊ ውዕላት፡ ንልዑላውነት ሃገርና ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ብምዃኑ፡ ህዝብና ይሻቐልን ይነዓዓብን ኣሎ።

ካብ ሕጂ ንንዮ እሱራት ፍታሕ፣ ዶብ ሓንጽጽ፣ ቅዋም ተግብር ኢልና ንዘይገብሮ ኣይክንሓቶን ኢና። ከምቲ ምስላ ኣበው ዝብሎ “ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል” ስለዝዀነ፡ ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ ኤርያ ኣብ ኣጋጣሚ ድርብ በዓላት መዓልቲ ደቀንስትዮን ተጎርባን፡ ብምሉእ ድምጺ “ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ተማሕዩ የልግስ፡ ስልጣን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ይረከቦ” ክብል ጻውዒቱ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ የመሓላልፍ። ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓባር ዝተቓለሰ፣ ባህጉን ዕላምኡን’ውን ሓደ ስለዝዀነ ደጊምና ብሓባር ንኸነዐውቶ ጻውዒትና ነቕርብ።

Women Tegoruba Celebration 2019 1 2 2

ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ናይ ውልቀ-መላኽን ጠላምን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይኰነትን። በዚ መሰረት ንልዑላውነት ሃገር ዝደፍር፣ ንረብሓ ህዝቢ ዝሃሲ፡ ብስርዓት ኢሳያስ ዝግበር ውዲተኛ ስምምዓት ኰነ ውዕላት፡ ዘይቅቡል፣ ዘይቀያድን ዘይሕጋውን ምዃኑ ነረጋግጽ። ንፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ንዅሎም ከባብያውን ኣህጉራውን ሓይልታት ድማ ንድሌትን ዕላማን ህዝቢ ኤርትራ ከኽብሩን ክከላኸሉን ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ኢድ ካብ ምእታው ክቝጠቡ ንላቦ።

ኤርትራ ብልዑላውነታ ንዘልኣለም ትንበር !!!

ክንዕወት ኢና !!!

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-አርያ፣ ካሊፎርንያ

9 መጋቢት 2019

Saturday, 16 March 2019 18:51

Radio Demtsi Harnnet Sweden 16.03.2019

Written by

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ናይ ዝተሳተፈ ልኡኽ ኤርትራ ኣቀራርባ እንደጋና ኣብ ቅድሚ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራትን ተሳተፍትን ናይ ዝለዓለ፡ ስንባደን ጽልእን መርኣያ ኮይኑ። እቲ ቀዳማይ ርክብ ናይቲ ልኡኽ ምስ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት፡ ብ11 መጋቢት 2019 ነይሩ። ኣብዚ ርክብዚ ልኡኽ ኤርትራ ዓይኑ ኣዕሚቱ ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግጉይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል የለን ኢሉ። እቲ ካለኣይን ልኡኽ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተወጠረሉ ከኣ ኣብ 12ን 13ን መጋቢት 2019 ምስቲ 18 ኣባላት ዘለዉዎ፡ ምትግባርን ዘይምትግባርን፥ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ሲቪላውን ፖለቲካውን መስል (ዓስሲፖመ) ዝከታተል ኮሚተ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሮ ርክብ እዩ።

ኤርትራ ነዚ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ፡ መባእታዊ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ህዝባ ከም እተኽብር፡ ቃል ብምእታው ብ2002 እያ ፈሪማትሉ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዝኣተወቶ ቃል ብምጥሓስ፡ በዚ ናይ ምትግባርን ዘይምትግባርን እቲ ስምምዕ ናይ ምክትታል ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ንዝቐርበላ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ዓንቂጻ እያ ጸኒሓ። ኤርትራ ኣብዚ ዓመትዚ’ኳ ኣብ መበል 125 ርክብ ናይቲ ኮሚተ ክትርከብ እንተተሰማምዐት፡ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ልኡኻ እቲ ዝተሓተቶ ሓበሬታ ብስኑድ ኣገባብ ከቕርብ ኣይከኣለን።

መራሒ ልኡኽ ኤርትራ ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱን መጋይሽቱ ኣቶ ኣደም ዑስማንን፡ ምስቲ ኮሚተ ኣብ ዝገበርዎ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ርክብ፡ ካብ ናይቲ ኮሚተ ሕቶታት ብምህዳምን ብዘይሕፍረት ኣብ ኤርትራ ዘየለ ሓቂ ብምዝርዛርን ኣባኺነምዎ። እቲ ዝለዓለ ክኢላታት ዝኣባላቱ ዓለምለኻዊ ላዕለዋይ ኮሚተ፡ ልኡኽ ኤርትራ ግሁድ ክሕደት ገዲፉ ሓቂ ንክዛረብ’ኳ እንተጸዓረ፡ ልኡኽ ኤርትራ ግና ናብቲ ቅኑዕ መንግዲ ክመጽእ ኣይከኣለን።

እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ካብቲ ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱን ኣቶ ኣደም ዑስማንን ዝኣባላቱ ልኡኽ ኤርትራ ንሕቶታት ናይቶም በተን ንኤርትራ ወሲኽካ ነቲ ስምምዕ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰል ዝፈረማ ሃገራት ዝተመርጹ እሞ መዝነቶም ብባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀነቫ ዝጸደቐ፡ ዓለምለኻዊ ክኢላታት ካብ ዝሃቦ መልስታት እዩ።

1፡ ኣብ መላእ ኤርትራ 11 ኣብያተ ማእሰርቲ ጥራይ እየን ዘለዋ።

2፡ ብዘይካ ውሱናት ኣብ ጉዳይ ሃገር ገበን ዝፈጸሙ፡ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ እሱራት የለን።

3፡ ፕትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ዝነበሩ ኣቡነ ኣንጠኒዮስ ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዝተሓዙ ዝወሰነት ባዕላ ኦርተደኩሳዊት ቤተክርስትያን እያ።

4፡ ኣብ ኤርትራ ኢደወነናዊ ማእሰርቲ የለን።

5፡ ማእሰርቲ 11 ኣባላት ጉጅለ 15፡ በቲ ፈጻሚ ኣካል ዘይኮነ፡ ብሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ዝተኣዘዘ እዩ።

6፡ ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ንሞት ዝተፈርደ የለን። ብዛዕባ ብዘይፍርዲ ምቕታል ዝቐርቡ ክስታት ከኣ መሰረት የብሎምን።

7፡ መንግስቲ ክቡር መሰል ወዲ ሰብ የኽብር እዩ። ኣብ ልዕሊ ንጹሃት እሱራት ምስቓይ ኣይፍጸምን።

8፡ ኣተሓሕዛ እሱራት ብመንጽር ምርካብ ኣገልግሎት ጥዕና፡ መዘናግዕን  ሚድያን ጽቡቕ እዩ።

9፡ ናይ ሚድያ ምቁጽጻር የለን። ፖለቲካዊ ርኢቶኡ ብምግላጹ ዝተኣስረ የለን።

10፡ ምቲ ናይ ጸላእቲ ግጉይ ጸብጻባት ዝሕብሮ፡ ኤርትራ ህዝቢ ዘየብላ ኣይኮነትን። ናይ ከተማታትና ጐደናታት ብመንእሰያት ዝተመልኣ እየን።

11፡ ኣብ ህዝቢ ስግኣትን ምቁጽጻርን የለን። ዝኾነ ዓይነት ምክትታል የለን። ኤርትራ ረቂቕ ጸጥታዊ ትካል የብላን። ፖሊስ ንቡር ስራሑ እዩ ዝሰርሕ።

12፡ ኣብ ኤርትራ ፍርዳዊ ኣካል ናጻ እዩ። ፍትሒ ብግቡእ እዩ ዝወሃብ።

13፡ ኣብ ኤርትራ 190  ማሕበራት ኣለዋ። እዚ ድማ ናይ ምውዳብ ናጽነት ኣብነት እዩ።

14፡ ኣብዛ ሃገር ሕገመንግስታዊ ሃጓፍ የለን። ናይ ግንባር ቻርተርን ኣብኡ ተመስሪቱ ዝወጽእ ሕግታትን ኣለና። ሓዲሽ ሕገመንግስቲ ከኣ ኣብ መስርሕ ምንዳፍ ኣሎ።

15፡ ካብ ናጽነት ንደሓር ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተፈጸመ ጥሕሰት የለን። ስለዚ ናይ ዝይነበረ ሕሉፍ ገበን ተሓታቲ ዝኸውን የለን።

ከምዚ ተጠቒሱ ዘሎ ልኡኽ ኤርትራ በቲ ኮሚተ ንዝቐርበሉ ሕቶ እንዳጓሰየ፡ ናቱ ሓሳብ ዘቕረበሉ፡ ምስማዑ ዘስደምም ነይሩ። ማለት ካብቲ በቲ ኮሚተ ክኢላታት ዝቕርበሉ ዝነበረ ተባራዒ ሕቶታት ዝሃቦ ግቡእ ምላሽ ኣይነበሮን 

Saturday, 16 March 2019 07:56

Protect Eritrean Sovereignty

Written by

An Eritrean delegation to UN human rights meetings in Geneva this week was once more a source of shock, disgust and intense frustration to UN experts and the participant audiences. The first meeting was the interactive dialogue with the UN Human  Rights Council on 11 March when the delegation claimed that nothing went wrong in Eritrea in the past two decades. The second two-day meeting at which the delegation was grilled on 12 and 13 March was held with the 18-person UN committee responsible for monitoring the implementation of the International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR).

Eritrea signed the ICCPR convention in 2002 by promising to respect and promote the fundamental human and political rights of its people. But since then, Eritrea refused to respond to any queries coming to it from the ICCPR Committee in charge of follow up of implementation by signatories of that international covenant. Eritrea this year agreed to meet the Committee at its 125th Session. Yet, the Eritrean delegation failed to submit the required written report.

Mr. Tesfamichael Gerhatu, the head of the Eritrean delegation,  and his colleague, Mr. Adem Osman, spent long hours with the ICCRP Committee evading its questions and shamelessly listing none existent "facts". The distinguished international experts of the ICCPR Committee at times begged the Eritrean envoys to be kind enough to known facts about Eritrea and stop "blanket denials." The Eritrean regime delegates were not willing to bend.

Below are a few samples of the Eritrean delegation's responses to questions of the international experts on human and political rights elected by all UN signatories of the ICCPR convention, including Eritrea, and approved by the UN General Assembly. Mr. Tesfamichael Gerhatu and his colleague said as follows:

 1. Eritrea has only 11 detention centers and the entire country;
 2. There are no political prisoners in Eritrea but a few detainees who committed "crimes against the state".
 3. It was not the Government but the Eritrean Orthodox Church itself that condemned to house arrest His Grace Abune Antonios, the Patriarch of the Eritrean church;
 4. No arbitrary arrests are made in Eritrea;
 5. The arrest and detention of the eleven members of G-15 in 2001 was ordered by the Eritrean National Assembly itself, not by the executive branch;
 6. No person has been condemned to death in Eritrea since 1991 and that allegations of extra-judicially executions have no basis whatsoever;
 7. The government fully respects the dignity of the human person and no torture is practiced against prisoners;
 8. Prison conditions are quite good with health and recreation facilities, and access to the media;
 9. Press censorship does not exist in Eritrea; no Eritrean is detained for expressing his political views;
 10. In spite of wrong reports by enemies, Eritrea is not emptied of its people; our cities are thriving with huge numbers of our young population;
 11. There is no state of fear or population control in Eritrea. No control, no surveillance of any sort. Eritrea has no sophisticated security apparatus but a police force doing normal duties;
 12. The judiciary system is independent in Eritrea and justice is well served;
 13. There exist 190 trade unions as an example of the freedom of association in the country;
 14. There is no constitutional vacuum in the country; we have a charter of the front and laws based on it; a new constitution is now in its drafting process;
 15. No abuses were committed by government officials in Eritrea since independence and no one will be submitted to accountability of none existent past crimes.....

Simply put, it was difficult to listen to the wild babble of the Eritrean delegates who ignored pertinent  queries of the ICCPR Committee and talked presented their alternative facts. No responses were given to several burning questions of the Committee members whose names are given in the table below.  

Name of Member

Nationality

Term expires on 31 December

Ms. Tania María
ABDO ROCHOLL
 Vice-Chair

Paraguay

2020

Mr. Yadh BEN ACHOUR

Tunisia

2022

Ms. Ilze BRANDS KEHRIS Rapporteur

Latvia

2020

Mr. Christopher Arif BULKAN

Guyana

2022

Mr.  Ahmed Amin FATHALLA, Chair

Egypt

2020

Mr. Shuichi FURUYA

Japan

2022

Mr. Christof HEYNS

South Africa

2020

Mr. Bamariam KOITA

Mauritania

2020

Ms. Marcia V.J. KRAN

Canada

2020

Mr. Duncan MUHUMUZA LAKI

Uganda

2022

Ms. Photini PAZARTZIS Vice-Chair

Greece

2022

Mr. Hernán QUEZADA CABRERA

Chile

2022

Ms. Vasilka SANCIN

Slovenia

2022

Mr. José Manuel SANTOS PAIS

Portugal

2020

Mr. Yuval SHANY, Vice-Chair

Israel

2020

Ms. Hélène TIGROUDJA

France

2022

Mr. Andreas ZIMMERMANN

Germany

2020

Mr. Gentian ZYBERI

Albania

2022

Friday, 15 March 2019 10:06

Protect Eritrean Sovereignty

Written by
Friday, 15 March 2019 10:01

Protect Eritrean Sovereignty

Written by
Page 1 of 289