Bookmark and Share

ሬድዋን ሑሴን

ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኾይኑ ከገልግል ከምዝተሸመ፡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሎሚ ኣማስዩ ኣፍሊጡ።

ቅድም ኢሉ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ድሕሪ ዒስራ ዓመት እዩ ናብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኮይኑ ይኸይድ ዘሎ።

ኣብ 1971 ዓ.ም ኣብ ዞባ ስልጤ ዝተወለደ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን፡ ቅድም ክብል ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ ድማ ብመዓርግ ሚኒስተር ሓላፊ ቤትፅሕፈት ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ኮይኑ ሰሪሑ'ዩ።

ዝሓለፈ ሰኑይ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን'ኳ እንተተኸፈተ፡ ኤርትራ ክሳብ ሕዚ ኣምባሳደራ ብወግዒ ኣይሸመትን።

ቅድሚ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣውዓሎም ወልዱ ምንባሩ ይፍለጥ።

Source=https://www.bbc.com/tigrinya/news-44879888

Following a chain of meetings with regional and local EPDP chapters in recent weeks, the EPDP leadership took time on 15 July 2018 to address party members in Down Under (Australia) to brief them on latest developments in the political and organizational spheres relevant to Eritrea and the party.

 

Reaching EPDP members in five urban centres in Australia via electronic media,  party chairman, Menghesteab Asmerom, and the head of organizational office, Tesfai Woldemichael (Degiga), made extensive presentations on current affairs and responded to various questions raised during the meeting.

One of the key issues raised and discussed at the meeting was the urgency of strengthening the EPDP to enable it to effectively play its much expected role in the struggle for change in Eritrea and the subsequent hard work in build a state of reliable democratic institutions.

The immediate response was a fund-raising drive started with pledges of six colleagues for $3,500 and the commitment to continue the drive throughout Australia.

It is to be recalled that, during the past three months, substantial amounts were collected  in EPDP North America and Europe following the project of funding a successful mission to Israel, and the plan of expanding such missions to regions where Eritreans reside in big  numbers.

ኣብ ዓለምና ንደቂ ሰባት ልዕሊ ፈኰስትን ከበድትን ኣጽዋር ዝቐትሎ: ሓቂ ምጥፋእ ዘዕንዎ ይበዝሕ። ሓቂ ምዝራብን ሓቂ ምምስካርን ንደቂ ሰባት ክራኸቡን ክተኣማመኑን ካብ ዝግበር ሓደ እዩ። ከመይሲ ሓሶት መናቘትን መፈላለይን ስለዝኾነ።

ሓቂ ኩሉ ግዜ ንሓባጥ ጎባጥ ዘጣጥሕ፥ ንሓርፋፍ ዘልምጽ፥ መግለጺ ናይ ክብረትን ክብደትን ዘለዎ ሰብ እዩ። ሓቂ በቲ ናትካ እምነት ስለዝተዛረብካ ዘይኮነስ ነቲ ናትካ ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ምስ ናይ ካልኦት ዝተፈላለየ ሓሳብን ርእይቶን ኣወሃሂድካን ኣወዳዲርካን እኹል ሓበረታ ረኺብካን እትዛረቦ ምኽኣል እዩ። በዚ ኣገባብ እዚ ተበጊስካ እትብሎ ከባቢኻን ሕብረተሰብካን ብዓይኒ ቅኑዕነትን ግሉጽነትን ክጥምተካ ይኽእል እሞ ኣባኻ እምነት የሕድር።

ልክዕ እዩ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ሓቂ ዘይኮነ ዘረባ ክወጽእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ከምዚ ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣብ ኣዋሳ ከይዱ ዘቕረቦ ዘረባ ንመልከት። ‘ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዶክተር ኣቢይ ዝኣመሰለ መራሒ ክረክብ ከሎ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ። ኣነ ውን እታ ሓላፍነተይ ንዕኡ ሂበዮ ኣሎኹ። ንሱ ክመርሓና ይኽእል እዩ።’ ክብል ደምዲሙ። እዚ ኣበሃህላ እዚ ብርግጽ ካብ ልቢ ዝነቐለ ከምዘይኮነ፡ ግን ድማ ምናልባት ካብቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ተመሲጡ ዝተባረቖ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ይኹን እምበር ናይ ላግጽን ናይ ዳእላን ዘይኮነስ ዕላዊ መድረኽ ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ ትርጉም ክወሃቦ ይከኣል እዩ። ሓደ ካብኡ ምናልባትዶኾን ዶክተር ኣቢይ መራሕ ክልቲኤን ሃገራት፡ ኢሰያስ ድማ ምክትሉ ክኸውን ተሰማሚዖም ይኾኑ ናብ ዝብል ጭቡጥ ዘይኮነ ሓሳባት ክወስደካ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ከይዱ ከይዱ ሓቂ ከምዘይኮነ ድማ ክልቲአን ሃገራት ተኸባቢረንን ተሓባቢረንን ክብልጽጋን ክምዕብላን ዝግበር ስምምዕ ዝጽላእ ኣይኮነን። ካብ ኩሉ ዝበለጸ ድማ እቲ ንዓለም ዘስካሕክሕን ቅሳነት ዝኸልእን ብዝተሰነዐ ዘመናዊ ኣጽዋር ውግእ ዝካየድ ውግእ ደው ምባል ጽቡቕ ብስራት እዩ።

ኣቶ ኢሰያስ ካብቲ ንዶክተር ኣቢይ ኣብ ኣስመራ ዝገበረሉ ኣቀባብላን፥ ዶክተር ኣቢይ ንኣቶ ኢሰያስ ዝገበረሉ ኣቀባብላን ኣዚዩ ዝፍለ፥ ድሙቕን፥ ካብቲ ዘፍረይዎ ህያብ ዝተዋህበሉ ክኸውን እንከሎ፥ ኣቶ ኢሰያስ መንፈሱ ስምዒቱ ከም ዝተሰርቀ ይረኣየካ። ከምቲ ኣቦታትና ”ዘለዎ ይምዘዝ ዘይብሉ ይፍዘዝ።” ኢሎም ዝምስሉ እዩ ነገሩ። ኣቶ ኢሰያስ ንዕስራን ሸውዓተን ዓመታት ዝኣክል ዘፍረዮ ስለዘይብሉ፥ ናብቲ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተዓደልናዮ በለስ ከይዱ ኢዩ ህያብ ሂቡ። እወ! ኣቶ ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ከሊኡ፥ ብቑጠባን፥ መሃዝነትን ከይምዕብልን ከይስልጥንን ጅሆ ስለዝሓዞ እንታይ ኣፍርዩ እሞ ካብ ዘፍረዮ ሂያብ ክህብ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ኣቶ ኢሳይያስ በቲ ዝተገብረሉ ሕሉፍ ኣቀባብላ፥ ናብ ዓጀውጀው ከምዝኣቱ ፍሉጥ እዩ። እቲ ንኢሳይያስ ዘሻቕሎ ሓቂ እዚ ጥራሕ መኣስ ኮይኑ፥ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኣክል እውን ኣይተራእየን።

ኣብ ኢትዮጵያ እሱራት ተፈቲሖም፥ ተቓወምቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለሱን ተወዳደርቲ ክኾኑን ብዝተኣወጀ ዳርጋ ኩሎም ነቲ ጸዋዒት ተቐቢሎም ካብ ወጻኢ ናብ ሃገሮም ኣትዮም መንግስቲ እናተባብዖም መደባቶም ይሰርዑ ኣለዉ። ኣቶ ኢሰያስ ግና ነታ ሓቂ ደፊኑ፥ ብሽጣራን ብሽርሕን ምድንጋርን ልቡ ከየንጸሀ፡ ንልቢ ህዝቢ ብዘዕሹ ቃላት ንዓመታት ክጥብር ጸኒሑ። ሎሚ ግና እታ ሓለንጊ ናይ ሓቂ ሰላሕ እናበለት ትመጾ ኣላ። ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕብልና ናብ ኤርትራ እውን ክልሑዂ ምዃኑ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩ። ኣቶ ኢሰያስ በዚ ርኡይ ነገር ተደፊኡ እሱራት ክፈትሕ እንተጀሚሩ፡ ነቶም ብዘይፍርዲ ብውልቃዊ ጭካነኡ ዝሞቱኸ ካበይ ከምዝጽኦም እዩ። በየን ስለምንታይ ጠፊኦም ምስተባህለኸ እንታይ ከመኻኒ እዩ? እታ ሓቂ እምበኣር ኣብዚ ህሞት ክትሓንቆ ምዃና ኣቶ ኢሰያስ ዘይርዳእ ኣይኮነን። ዋላ ከምታ ዝጸናሕኩዋ ደሪቐ ክቕጽል እየ እንተበለ እውን ደጊም እታ ከተህድሞ ዝጸንሐት ሓቂ ኣይክትምሕሮን እያ።

On Monday Radio Erena broadcast news that Eritrean refugees in Ethiopia were being pressurised to return home.

I put out this tweet: “According to Radio Erena, Eritrean refugees in Ethiopia are being told to sign the regret form at the new Eritrean embassy and to go back home. What is UNHCR doing? This is refoulment and against international law.”

I have now received this email from the UNHCR clarifying the situation.

“Thanks for writing and I did see your tweet.  In response, I can tell you that while UNHCR welcomes the initial peace negotiations between the Government of Eritrea and Ethiopia as a sign of willingness to put an end of decades of dispute between both states, the discussions over the fate of the over 200,000 Eritrean refugees in Ethiopia have yet to take place.

If and when these discussions take place, UNHCR will work with both governments to ensure that the possibility of any repatriation process is done voluntarily and that it is sustainable, so that it can signify a durable solution to the refugees’ plight. However,  as I stated above, with the peace deal having just been signed, and the embassy  only opening yesterday, the official  repatriation discussions involving UNHCR have not taken place.

While many refugees may dream of going home, it may not be the solution for others who feel they have compelling reasons to not yet do so. Voluntary repatriation in safety and dignity requires the full commitment of the country of origin to help reintegrate its own people, of the host government to help facilitate it, as well as the refugees’ willingness to do so. The answers to these uncertainties will depends on how the peace deal develops in due course, which will require meaningful discussions with both governments as well as the refugees.”

Dana Hughes
Snr Regional Comms and Spokesperson, UNCHR

Source=https://eritreahub.org/what-now-for-200000-eritrean-refugees-in-ethiopia

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን(EPDP) ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን(ENS HIDRI) ኣብ መጽናዕትን ነዊሕ ዝጠመተ ራእይን ዝተመርኮሰ ናይ ሓድነት ዘተ ንኣስታት ሹዱሽተ ኣዋርሕ ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መስርሕ ብዘጥረዎ ፍጹም ናይ ስኒትን ምትእምማንን መንፈስ ብሓባር ንኽሰርሑ ብምስምማዕ ናብ ዝለዓለ ምትእኽኻብ ከምርሕ ዝኽእል ቀጻሊ ዘተ ንምክያድ ሓድሽ ናይ ቃልሲ መደብ ሰሪዖም ክንቀሳቐሱ ወሲኖም።

እዞም ክልተ ውድባት እዚኦም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንምርግጋጽ እቲ ቀንድን ቀዳማይን ዕማም ምትእኽኻብ ናይ ኩሎም ጸረ ምልኪ ሓይልታት ክኸውን ከምዘለዎ ንነዊሕ እዋን ክጽዕሩ ጸኒሖም’ዮም። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ንሓባራዊ ዕዮ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ዝኸውን እማመ ኣቕሪቡ ናይ ሓባር ጽላል ነቑም ዝብል ጻውዒቱ ንኹሎም ተቓወምቲ ኣሓላሊፉ ነይሩ ኢዩ። ግብራውነት ናይዚ እማመ’ዚ ንምርኣይ ድማ ኣበርቲዑ ተንቀሳቒሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ውድባት ነቲ ጉዳይ ብኣዎንታ ከምዝተቐበዎን እቲ ዘተ ጌና ይቕጽል ከምዘሎን ይፍለጥ።

ሃድኤ ሕድሪ ብወገኑ ብሰንኪ ናይ ዱልዱል ሓድነት ባህጎም ብዙሕ ፈተና ሰጊሮም ኣብ ናይ ሓባራዊ ቃልሲ መትከሎም ብዝጸንዑ ኣባላቱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ብሓደ ውድብ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ የለንሞ ኩላትና ጸረ ምልኪ ሓይልታት ንኹሉ ፍልልያትና ወንዚፍና ንሃገርና ካብ ብርሰት ንምድሓን ናብ ሓደ ጽላል ንጠርነፍ ዝብል ጻውዒቱ ኣማሓላሊፉ ኢዩ። በዚ መሰረት ምስ ብዙሓት ኣሓት ውድባት ዝጀመሮ ኣዎንታዊ ውጽኢት ከምጽእ ተስፋ ዝተገብረሉ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ዘተ ኣሎ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን ዝተራኸቡሉ መስርሕ እውን ንሱ ኢዩ። ክልቲኦም ውድባት ንጉዳይ ሓባራዊ ቃልሲ ካብ ልቢ ስለዝደለይዎ ካብ ዕለት 2 ለካቲት 2018 ክሳዕ ሓምለ 8/2018 በብግዝይኡ እናተቛጸሩ ንዓሰርተ ሓደ ግዜ ብዘይ ገለ ብኩራት ተራኺቦም ብዕምቆት ብምዝታይ ዓቢ ምርድዳእ ፈጢሮም፣ንድሕሪት ዘይምለስ ምትእምማን ድማ ኣጥርዮም። ክልቲኦም ሸነኻት ልዕሊ ውድብን ውልቃዊ ድልየትን ንኤርትራን ህዝባን ቅድሚት ሰሪዖም ስለዝዘተዩ ኣብ ጉዕዝኦም ንድሕሪት ዝጎትት ይኹን ምጥርጣር ዝፈጥር ኩነት ኣይተራእየን።

ክልቲኡ ውድባት ጌና እዚ ሕጂ ዝርኤ ዘሎ ኩነታት ከይመጸ ኢዩ ንሕሉፍ ተሞኩሮታት ገምጊሙ ንመጻኢውን ኣማዕድዩ ጠሚቱ ነቲ መስርሕ ብዕቱብ ተታሓሒዙዎ ጸኒሑ። ምስዚ ሕጂ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርኤ ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል ተታሓሒዙ ንሃገርና ዘንጸላልዋ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ንዝመዝን ኣካል፡ ምምስራት ሓባራዊ ጽላል ደንበ ተቓውሞ ንጽባሕ ኣብ ዘይብሃለሉ መድረኽ ምብጽሑ ንምርዳእ ምርምር ዘድልዮ ኣይኮነን። ብመሰረቱ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ምምላሱ ክድገፍ ዝግብኦ ሙዃኑ ናይ ኩልና እምነት ኢዩ። ይኹንምበር ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ክሳዕ ዘሎ ህዝብና ራህዋን ቅሳነትን ስለዘይረክብ ኣብዚ ሕጂ ሃገር ናበይ ትኸይድ ከምዘላ ዘይፍለጠሉ ተኣፋፊ መድረኽ’ዚ ንኹነታት ብግቡእ ገምጊምካ ብሓባር ትትኣኻኸበሉ ጽላል ምፍጣር ኣዚዩ ህጹጽን ፍሉይ ኣቓልቦ ዝጠልብን ኢዩ። ስለዚ ክልቴና ውድባት ነዚ ክንትግብሮ ጀሚርና ዘለና እማመ ሓባራዊ ቃልሲ እናኣሓየልናዮ ከምንኸይድ እናኣረጋገጽና በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎም

  1. ኣብ ምዕቃብ ሉኣላዊ ግዝኣት ኤርትራ ዝኣምኑ፣
  2. ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውዳቕ ንናይ ጭቆና መሓውራቱ ንምልጋስ ቅሩባት ዝኾኑ፣
  3. ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ንምቛም ኣብዝሓ ሰልፍታት ዝሰረቱ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝተቐበሉ፣
  1. 4.ብግዝኣተ ሕጊ ዝምራሕን ንዲሞክራስያዊ መሰላት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘኽብርን ስርዓት ንምምስራት ዝቖሙን ንዘተ ቅሩባት ዝኾኑ ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ናብዚ ናይ ሓባር ዕዮ ንኽጽንበሩና ደጊምና ጻውዒትና ነቕርብ።

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ                                                             ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ

www.harnnet.org                                                                               www.ENShidri.net                                                                                                                              

ሃገርን ህዝብን ልዕሊ ኩሉ!

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!

ሓምለ 13/2018

July 16, 2018 Martin Plaut News

The British government has just published its 2017 Human Rights Report.

Eritrea
The human rights situation in Eritrea showed no improvement in 2017. The main problems related to civil and political rights. The authorities restricted freedom of expression: Eritrea is a one-party state with no political opposition or independent media. Citizens continued to be subject to arbitrary extension of national service, a form of modern slavery. The
right to freedom of religion or belief was violated. Citizens suffered arbitrary detention on religious grounds, with a lack of due process in subsequent criminal proceedings.
 
This contrasts with the progress which  Eritrea made in 2017 on social, cultural and economic rights. The UK has supported the work of the United Nations Development Programme (UNDP) with the government of Eritrea to address gender inequality in education and wellbeing. The UNDP assess that more girls are now in school compared with 15 years ago, and most
regions have reached gender parity in primary education. Eritrea achieved antenatal care attendance of 98% of pregnant mothers, skilled delivery of 60% of births, and immunisation coverage of 95% of babies.
 
The UN Special Rapporteur on Human Rights in Eritrea, Sheila Keetharuth, was continually denied access to the country by the government and was therefore unable to fulfil the mandate given by  the UN Human Rights Council (HRC). However, we welcome the Government of Eritrea’s continued cooperation with the UN OHCHR, including with representatives who visited Eritrea for the second year in succession, in October. Despite cooperating with this visit, the government gave no update regarding progress made on the four-year implementation programme agreed with the UN Development Programme (UNDP) following Eritrea’s Universal Periodic Review (UPR) in 2014.

The UK continued to work bilaterally and with international partners in the EU and the UN to press Eritrea  to improve its human rights record. The UK made statements in human rights dialogues on 14 June in the HRC in Geneva and at the UN General Assembly Third Committee meeting in New York on 27 October. On both occasions, the UK stressed the need
to ensure that those engaged in the national military service system had a clearly defined limit to their period of service, and received financial compensation commensurate to their duties. We also reiterated calls for the Government of Eritrea to implement the Eritrean Constitution, to respect fully the right to freedom of religion or belief, and to release individuals held in
arbitrary detention.
 
Severe constraints on media freedoms have resulted in the absence of independent media in the country. The diaspora radio station, Radio Erena, received an award from the London-based charity World One Media on 6 June, in recognition of the continued absence of a free press and media in Eritrea. The station provides an alternative voice through its cultural, social, political and entertainment programmes. A number of journalists and politicians remained in long-term detention. Among these is Dawit Isaac, who was awarded the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize in absentia on 31 March.
 
In late October, several senior Catholic and Muslim figures were arrested as the government sought to exert influence over religious schools and colleges. This led to protests on 31 October by between 100 and 200 students, parents and administrators from a Muslim school in Asmara, who were dispersed by gunfire from the Eritrean security forces. The UK will continue to monitor closely reports of the excessive use of force, of arbitrary arrests, including of minors, and of the lack of clear due process. FCO officials raised these
issues in November with the Eritrean Ambassador to London.
 
On 26 June, the UK joined international partners in calling attention to the prolonged detention of Patriarch Abune Antonios, the former head of the Eritrean Orthodox Church. The Patriarch has been under house arrest since 2007. For the first time since his detention, he was allowed on 16 July to attend mass. However, he has not been seen in public since, and he
appears to remain under house arrest. The European Parliament, in a resolution on 6 July, condemned human rights violations in Eritrea and in particular highlighted the cases of Dawit Isaac and Patriarch Antonios.
 
In 2018, the UK will continue to press  the Government of Eritrea to improve its human rights record. Alongside international partners, the UK will seek to work constructively with Eritrea, encouraging engagement with the UPR process and OHCHR, and urging improved cooperation with the HRC and any Special Rapporteur appointed.

Source=https://eritreahub.org/uk-finds-no-improvement-in-eritrean-human-rights-accuses-regime-of-modern-slavery

ብዕለት 15 ሓምለ 2018፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ኣቶ መንግስተኣብ አስመሮን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባ፡ ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካአልን ዝመርሕዎ ኣኼባ ኣባላት ሰዲህኤ ጨንፈር አውስትራልያ ተኻይዱ። እዚ ብመስመር ኢንተርነት እተኻየደ ኣኼባ አብ ሓሙሽተ ከተማታት አውስትራልያ ዝርከቡ አባላት እተሳተፍዎ ኮይኑ፡ አብ ህልው ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ኮረ ነይሩ፤

ብመራሕቲ ኣኼባ ብዛዕባ ህሉው ፖለቲካውን ውድባውን ኩነታት መግለጽን ሓበሬታን ድሕሪ ምቕራቡ፡ ብኣባላት ንዝቐረበ ሕቶታት መብርሂ ተዋሂቡ። ርእይቶን ለበዋታትን አባላት ውን ቀሪቡ።

ጨንፈር አውስትራልያ ነቶም ንጉዕዞ ልኡኽ ሰልፊ ንእስራኤል መታን ክዕወት ገንዘብ ዘወፈዩ ኣመስጊኑ። ገንዘብ ዘዋጽኡ እዞም ዝስዕቡ አባላት እዮም፤

1-  መብራህቶም ፍትዊ $1500

2-  ደስታ ተኽለ  $1000

3-  ሃይለ ገብሩ $500

4-  ጸጋይ ተስፋይ $200

5-  ብንያም ሃይለ $200

6-  ካሕሳይ አስፍሃ $100                                                  

እቲ ወፈያ ጌና ቀጻሊ እዩ፤ ስርሓት መሪሕነት ክዕወት ጨንፈር ኣውስትራልያ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ

አብ መወዳእታ አባላት ነቲ ብመሕነት ዝቐረበ ሓበሬታን መብርህን ድሕሪ ምምስጋን፡ ንስራሕ ጨንፈር ናህሪ ዝውስኽ ተወሳኺ ጻዕርታት ክገብሩ ተመባጺዖም።

ወኪል ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ ጨንፈር አውስትራልያ

Page 1 of 248

Support EPDP

Donate via PayPal only

EPDP Magazines