Saturday, 25 May 2019 22:58

ሕጂ ሕራይ

Written by

ሕጂ ሕራይ ወገነይ ሕጂ ሕራይ

ኣለኹ ምባልካ ጭቆና ንምእላይ

ኩልኻ ብሓባር ብዘይኣፈላላይ

ባርነት ክንቀብር ከይደግሰና ዳሕራይ

ሓቢርና ክንጽንብል ናይ ሓርነት ውራይ።

ሕጂ ሕራይ‘ወ ከብቅዕ ባርነት

ብዙሕ ተጸሚምና ኣብ ዘይንቡር ሂወት

እምብዛ ኣኽቢርናዮስ ሰኺሩ ብንዕቀት

መመሊሱ ይዓብድ ካብ ዕለት ናብ ዕለት

ክዳሎ ንገርዎ ንግብኣተ-መሬት።

ክንደይ ዘይጸየቕካ ግሩሃት ከሎና

ብፍትሒ ክትመርሕ ብዙሕ ተጸቢና

ኣምላኽ ሰሚናካ ጉድካ ከይፈለጥና

ሃገር ኣባዲምካ በቲንካ ደቅና

ጸብጺብካ ዘይውዳእ'ዩ ገበንካ ኣብ ሂወትና።

ጀጋኑ ክስውኡ ንስኻ ትሰክር

ምሁራት ንምሕቃቕ ብጸላም ትመክር

ተንኰል ኣጻዊድካ ኣድራሻ ትቕይር

ሰይጣን ዓዲሃሎ ሃዋርያ ዕግርግር

ንስኻ ከሎኻ መን ሰላም ክነብር።

ህዝቢ ንምህውታት ስምካ ህግደፍ

መሰል ደቂ ሃገር ብምልኣት ትገፍፍ

ጀጋኑ ሰብ ሕድሪ ብቓጻ ትቐዝፍ

ፈታዊ ጸላኢ ብሓባር ትስይፍ

ህዝቢ ተላዒሉ ሞትካ ከቀላጥፍ።

ነዚ ሓላል ህዝቢ ብዙሕ ዘኽብረካ

ድላይካ ክትገብር ዓገብ ዘይበለካ

ኢሱ ኢሱ ምባል ኣብ ጽሉል ለዊጡካ

ብመንነትና ክትጻወት ፍጹም ከይሓፈርካ

ተኣለ በል ሎምስ ተኸሽሑ ጉድካ።

ሕጂ ሕራይ እወ ሕራይ

ብሓደ ነቒሉ ኩሉ ብዓል ውራይ

ጸሪጉ ክጕሕፎም ነዞም እራይ-ምራይ

ነጋዳይ ክነግድ ክሓርስ ሓረስታይ

ኤርትራ ክትከውን ዓዲ መዓር ጠስሚ ዓዲ ስርናይ ደምሃይ።

ይኣክል ሰሚዐ ድምጺ ጥዑም ወረ

መሊሰ ከዳምጽ እዝነይ ኩር ኣቢለ

መንፈሰይ ተሓዲሱ ብሞራል ሃጢረ

ኣስላማይ ክስታናይ ብሓደ ምስ መኸረ

ኣይወስደልናን ግዜ ጉዳይና ክዕረ።

ተሓጒሰ ሎምስ ከመይ ዘይሕጐስ

ዝተዘርገ ባህልና ኣብ ንቡር ክምለስ

ንፍርሒ ሰንጢቕና ኣብ ቃልሲ ክንሕወስ

ከዳዕ ህግደፍ ካብ ሱሩ ክምንቈስ

ሽዑኮዩ ሕማምና ፈጺሙ ዝፍወስ።

ሳጥናኤል ኢሳያስ በዓል ክፉእ ኣመል

ምሕረት ዘይፈልጥ ትርፎ ተኵስ ቅተል

ደም ንጹሃት ሰቲኻስ ካብ ህዝቢ ክትክወል

እዋኑ ቀሪቡ‘ዩ ኣብ ኣደባባይ ክትስቀል

ምልቃቕ ናይ እሱራት ሽዑ‘ዩ ዝብሰር ዝዕለል።

ሊቀ ምድንጋር ቁሩብ ዘይትሓፍር

ኣማኢት ኣሲርካስ ብፍትሒ ትግዕር

ብሂወት ከሎናስ ሃገርና ክትድምር

ስኺርካ ትውስን ፍጹም ዘይትምርምር

ባዕልኻ ፍሒርካ ትኣትዋ መቓብር።

ኣይከሰርናን ኢልካ ሓሶታት ትብትን

ከሲርና‘ባ ጀጋኑን በላሕትን

ከሲርና‘ምበር መርዓውን መርዓትን

ከሲርና‘ምበር ጐራዙን ኣጕባዝን

ከሲርና‘ምበር ቀያሕትን ጸለምትን

ንዓካ ግን ሓንዳ‘ዮም ካርታን ጠላዕ መጻወትን።

መቐለ ዘሊልካ ሽዋ ምስ ኣቶኻ

እንተስ ተጸሊልካ ወይስ ተገዚእካ

ኣሕሊፍካ ክትዕድል ሃገር እንዳማትካ

መልኣኽካ ኣልጊሱ መላገጺ ኴንካ

ዘይናትና ምዃንካስ ባዕልኻ ገሊጽካ።

ተኣለ በል ሕጅስ ሓጥያትካ በዚሑ

ብኣኻ ዝኣምን ኣምላኹ ረሲዑ

ባህርኻ ፈሊጡ ሓፊሩ ሰኪሑ

ይኣክል ባርነት ኣብ ምባል በጺሑ

ምስ ህዝቡ ወጊኑ ፍጹም ተናሲሑ።

ሓይልታት ምክልኻል ትሰምዑዶ ኣለኹም

ሃገርኩም ክትሽየጥ ብሂወት ከሎኹም

ትርጉሙ ክሃስስ ታሪኽ ጀግንነትኩም

ከንቱ ንከይከውን ፍረ ሰማእታትኩም

ኢሳያስ ንምእላይ ወሳኒ‘ዩ ግዴኹም።

ኤርትራዊት ኣደ ኣቲ ጅግና ዋዕሮ

ሰውራና ዘጽለለት ለምለም ዓባይ ዳዕሮ

ሕሉፍ ቅያታትኪ መንሞ ዘይዝክሮ

ድገምዮ ሎሚ ኣብ‘ዚ ርሱን ውዕሎ

ነዚ ጋኒን ስርዓት ቀቲልና ክንቀብሮ።

ኣሎኻዶ መንእሰይ ዋልታ ሃገር

ውረሶ ታሪኽ ተንስእ ተበራበር

ሕድሪ ሰማእታትና ብግቡእ ክትግበር

ድኽነት ከብቅዕ ካብዛ ለምለም ሃገር

ኣባያ ኣልጊስካ ብሰላም ክትነብር።

ኵልኻ ኤርትራዊ/ት ኣብ ዘሎኻ ሃሉ

መቓልሕ ይኣክል ግብሪ ወስኸሉ

ካብ ሱሩ ክምንቈስ ስርዓት ናይ ዓዋሉ

ይለዓል ይበገስ ጎዞሙኡ ኣልዒሉ

ሃገርና ክንውንን ወደቦ ዘይብሉ።

ዓወት ንፍትሓዊ ቃልስና!

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና!

Saturday, 25 May 2019 22:55

Radio Demtsi Harnnet Sweden 25.05.2019

Written by

ብቐዳምነት ነዚ ንመበል 28 ዓመት ነጻነቱ ብልዑል ናይ ይኣክል ዘይፍትሓዊ ምሕደራ ብዝብል ጭርሖ ዘኽብር ዘሎ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዮውሃና እብል። ናይ ሎሚ ዓመት ጽንብል ነጻነት፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ን27 ዓመታት ረሚሱዎ ዝነበረ ሕማም ስቕታ ተገላጊሉ ተጻዒኑዎ ዘሎ ስርዓት ንምልጋስ ኣብ ሓያል ጥምጥም ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ትበዓል ስለ ዘላ ዝያዳ ኩለን ዝሓለፋ ዓመታት ዝኸበረትን ዝዓዘዘትን'ያ። እዚ ነቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስና እቲ “ኣቲ ኤረይ ኩሕሎ ሽዋ ኴንካዶ ኣስመራ ይሕሎ“ ተባሂሉ ዝድረፍ ዝነበረ፡ ሎሚ ድማ ወዲ ኤረይ ኩሕሎ ክቡር ነጻነትካዶ ብጸጥታ ሃገራዊ ድሕነት ይሕሎ ዘስምዕ ቃና እናዘመረ፡ ትመጽእ ዓመት ጽንብል ነጻነት ብሓባርን ብዘይሓለዋን ስግኣትን ስክፍታን ኣብ ትብዕለሉ ብርሃን ሓርነት ከሰጋግራ ብነድሪ ምብጋሱ ዝሕብር ምልክት'ዩ ። በዚ ምኽንያት  መበል 28 ዓመት ነጻነት ድሮ ሓርነት ምልክት ጩራ ብርሃን ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ምባላ ምግናን ኣይከውንን።

እዚ ሎሚ ተበጺሑ ዘሎ ውጽኢት ናይቲ ንዘመናት ክንገረናን ግን ከኣ ጸማም እዝኒ ዝተዋህቦን መጸዋዕታ ንፍትሓዊ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ነቶም ሃገራዊ ሓላፍነት ደሪኹዎም ብድፍረት መጻኢ ሂወት ህዝብናን ሃገርናን ኣብ እዋን ምምሕዳር ህግደፍ ንጹር ሚዛኖም ዝሃቡ ውልቀሰባት ውድባት ማሕበራት ልዑል ምስጋና ይብጽሓዮም።

ኣብዚ ብኣብነት ዝጥቀስ ፡-

1 – ተስፋሚካኤል ጆርጆ እዚ ክሳብ ሎሚ ንሃገርና ዝርምስ ንህዝብና ዝብትን ዘሎ ስርዓት ውሽጣዊ ባህርያቱን ሕቡእ ዕላምኡ ሰራውር ምትእስሳሩን ዝገለጸ፤

2 – እቶም ልዑል ፍቕሪ ንህዝቦም ዘለዎም ኣብ መንጎ 2 ውድባት ዝተወልዐ ኲናት ሕድሕድ ንምትዕራቕ ብ1974 እኹል ትሩፍ ጻዕሪ ዝገበሩ ቅዱስ ኣቦና ኣባ ኣጉስጢኖ በቲ ምስ ተጋዳላይ ሕሩይ ተድላ ባይሩ ናይ ተሓኤን ምስ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፎርቂ ናይ ህሓኤን ዝገበሩዎ ዝርርብ ዝበጽሑዎ ሚዛንን፡ ኤርትራ ብህሓ ነጻ እንተወጺኣ እታ ሃገር ቤት ማእሰርቲ ህዝባ ከኣ እሱር ክኸውን'ዩ ዝበሉዎን ዘይተሰምዐን ሎሚ ዘሎናዮ ህያው ምስክር'ዩ። እዚ ትንቢት እዚ ዝሕብሮ ነገር እንተልዩ፡ እዞም ፈላሲ ብዝቐሰሙዎ ናይ ስነ-ኣእሙራዊ ፍልስፍና፡ ክሳብ ክንደይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህ.ግ. ተጠኒሱ ዝነበረ ህግደፋዊ ድቂ ክርድእዎ ምኽኣሎም ዘነጽርን ዘገርምን ብስለቶም እዩ።

3 – ኣብ ድሮ ረፈረንዱም ብምዑታት ኣባላት ሰራዊት ሓኤ ዝተገብረ ኣድማ ንፍትሒ'ምበር ንውልቃዊ ረብሓ ኣይነበረን።

4 – በቶም ሰነድ ታሪኻዊ ጅግንነት ዝኾኑ ኣካለ ስንኩላን ዝተገብረ ኣድማን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ ቅንጸላን፤

5 – በቶም ጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣባላት መሪሕነት መንግስትን ምኒስትራትን ዝተገበረ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስያዊ ስግግርን ዝወረዶም ዘይፍትሓዊ ፍጻሜን ርኢኻን ሰሚዕካን ምጽቃጥ ዝፈጠሮ ዕንደራ ኣብዚ ሕጂ ንርከቦ ዘሎና ኣሰካፊ ኣተሃላልዋ ምብጻሕ ናይ ኩልና ጥፍኣት ወይ ሓጥያት ምዃኑ ዘይከሓድ'ዩ።

እዚ ሕጂ ብኣዝዩ ርሱን ናህሪ ዝበጋገስ ዘሎ ተበግሶ ደለይቲ ፍትሒ ከኣ ዋላ ምስቲ ኣብ ከባቢና እንዕዘቦ ባኒ ከቢሩና ናብራ ከቢዱና ኢሎም ብብዝሒ ኣዲሞም ስርዓት ዝቐየሩ ኣህዛብ ዘይዛመድ ኣዝዩ ደንጕዩን ድሕሪ መዘና ዘየብሉ ክሳራን ዝመጸ እንተኾነ ሸቶኡ ከይወቕዐ ከም ዘይተርፍ ግን ሕሉፍ ታሪኽና ናይ ትማሊ ምስክር'ዩ።

እዛ ሎሚ ዓመት እነብዕላ ጽንብል ነጻነት እምበኣር መደምደምታ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍን መሰጋገሪት ናብ ነጻን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ናይ ምግባራ ዝዓግት ሓይሊ ከም ዘይህሉ ተበጊሱ ዘሎ ነድሪ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዘየወላውል ዋሕስነት ዓወትና'ዩ። እዚ ናይ ይኣክል መቓልሕ ኣብ ግብራውን ቅልጡፍን ሱናምያዊ ሓይሊ ተቐይሩ ንስርዓት ህግደፍ ጸራሪጉ ኣብቲ ንጨቖንቲ ዝተዳለወ ጉሓፍ ክድርብዮም ዘኽእል ቅኑዕ ጐደና ቃልሲ ክሕዝ ግን ሓደን መሰረታውን ኣማራጺ'ዩ።

ንሱ ድማ፡-

1 – ኩሉ ይኣክል ዝብል ድሌትን ዓቕምን ብዘይካ ስርዓት ህግደፍ ጸላኢ ከም ዘይብሉ ኣሚኑ ኣንጻሩ ክሰርሕ፤

2 – ካብ ኩሉ እቲ 27 ዓመታት ከይነድምዕ ዓንቂፉና ዝነበረ ብልሹውን ዘይሓላፍነታውን ኣተሓሳስባ ተነሲሕና ነጻ ክንከውን፤

3 – ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ነንኽእሎ ከነበርክት፤

4 – ተበግሶና ዝጥርንፍን ስልጡንን ንጹርን መልክዕ ውደባ ክሕዝ፡ ንሱ ድማ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝእከበሉ ንምልመላን ምልዕዓልን ዝነጥፍ ብመንእሰያት ዝምራሕ ሓይሊ ዕማም ክቐውም፤

5 እዚ ሓይሊ ዕማም'ዚ ብደረጃ ከተማ ሃገር ኣህጉር ዝዓብን ዘተኣሳስሮ ሕጋዊ ጐደና ክህልዎን፤

6 – እቲ ብደረጃ ኣህጉር ዝተጠርነፈ ማእከል ሓይሊ ድማ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ብኩሉ ንውልቀ መላኺ ዝለግሰሉ መደብ ሓንጺጹ ክሳብ ምስግጋር ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክመርሕ።

7 – እዚ መስርሕ'ዚ ድማ ካብ ዝነኣሰ ኣካል ሓይሊ ደላይ ፍትሒ ክሳብ ዝለዓለ ጽፍሒ መሪሕነት ዘራኽብ ንጹርን ኣብ ኩሉ ዝበጽሕን ብኩሉ ዝትግበር ኣብ ኩሉ ቦታን ብሓደ ሰዓትን ዕለትን ዝትግበር መደብ ኦዮ ኣብ ምትግባር ምሉእ ሓላፍነት ዘለዎ ትካል ክኸውን።

ነዝን ካብዚ ዝሓሸ ኣማራጺ ምስ ዝቐርብን ተኸቲልና እንተዘይሰሪሕና ግን እዚ ተላዒሉ ዘሎ ማዕበላዊ ሓይሊ ለሚሱ ተስፋ ብርሃን ጸሓይ ከምቶም ከይተጠቐምናሎም ዘምለጡና ወርቃውያን ዕድላት ከይከውን ዋሕስነት የብልናን። ኣብዚ ከይጠቐስኩዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እንተልዩ እቲ ብኣብ ድያስፖራ ዝነበሩ ምሁራት ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝድህስስ መጽናዕታዊ ተበግሶ እዩ። ኩልና ከም እንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ሓላፍነቱ ብጨቋኒ ስርዓት ስለ ዝተነፍጎ እምበር ብስእነት ኣፍልጦ ሕግን ዘይምእዙዝነትን ዝተዘርገ ናብራን ዝተበተነ ህዝቢ ዘይምንባሩ እዩ። እዚ ብምሁራት ዝግበር መጽናዕትታት ድማ ንዝነበረና ብቕዓትን ዓቕምን ዝጐልሕ ስለ ዝኾነ ንኩሉም ኣብዚ ዓውድታት ዝነጥፉ ልዑል ኣኽብሮትን ምስጋናን አቕርበሎም። እቲ መጽናኦቲ ተወዲኡ ኣብ መጋባእያ ክቐርብን ብህዝባዊ መንፊት ሓሊፉ ድልው ሰነድ ንምስግጋር ዲሞክራስያዊ ስርዓት ከገልግል ብዝከኣል ጽፈትን ቅልጣፈን ክዳሎ ተስፋ እገብር።

ጽንብል ነጻነት ሎሚ‘ውን ስርዓት ህግደፍ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ህዝቢ ዘደናግረሉ ብልሓት እናመሃዘ ኣብ ባይታ ዘየሎ ብቲቪ ኤረ ጌሩ ዓለም ዝጐብእ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክግዕር ይርአ‘ሎ። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕፍርን ነውራምን ባህርያቱ ዘንጸባርቕ ከኣ ነቲ ዕብዳኑ ክገልጻ ዝተሰርሓ ብግልብጭ ቁኖን ሒናን ዙርያን ወርቅን እምበር ልቦናዊ ጽባቐ ዝጐደለን ደቂ ሃገር ወዛሕዛሕ ዝብላሉ እሽም-ንጥፍኣቱ ዘጽልል ኣደራሽ ንምምዋል ካብ ድራር ዕለቱ ዘይረኸበ ህዝቢ ዝኣርዮ ዘሎ ገንዘብ ምዃኑ‘ዩ። ይኹን‘ምበር ዳስ ይስራሕ መደናገሪ መደረ ይለፍልፍ ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ምድንጋር ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ሽጣራኻ ደውር ኢሉ ዝተሰለመ ዳስ ሓውያ ክትመስል ገረውረው ከም ዘብላ ከይደቀስካ ዝሕለም ጉዳይ‘ዩ።

እቲ ብልዑል ናህሪ ንለውጢ ተበጊሱ ዘሎ ደምበ ፍትሒ ግን ቀንዲ ኣድህቦኡ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ዘይኮነስ ኣብ -

1 - ሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራን ዓወቱን ዝሃቦ ፍረን፤

2 - ካብ ነጻነት ክሳብ ሎሚ ዘሎን ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ጠንቁን፤

3 - ንምቕያሩ ክውሰዱ ዘለዎም ተግባራትን መሳርሒታትን ኣድማዕቲ መደባትን፤

4 - ኣብ መቓብር ስርዓት ህግደፍ ዝህነጽ ዲሞክራስያዊ ስርዓተ-ምሕደራን ተራ ህዝቢ ኣብ ምህናጹን ምክትታሉን፤

5 - ካብ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ምስግጋር ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ኣብ ህዝቢ ዝወስድ ገደብ ግዜን ኣገባብን ብመልክዕ ዘተን ዓውደ ክትዕን ዝበሰለን ንጹር መምርሒ ስኢልካ ንምትግባሩን፤

6 - ሕድሪ ሰማእታትና ዝምልስ ማዳ ኣዴታትና ዝፍውስን ንብዓተን ዝሕብስን ኩልና ኤርትራውያ ብሓጎስን ብደስታን እነብዕሎ ነጻነት ንምርግጋጽ ቃል ኪዳን እንኣትወሉ ጽንብል ነጻነት እዩ ክኸውን።

በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብሓፈሻ ንሃይልታት ምክልኻል ኤርትራን ደቀንስትዮን መንእሰያትን ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ኤርትራን ፍሉይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እዋኑ እመስለኒ።

ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ -

ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚርኩም ሓለፋስ ይትረፍ መጠናዊ ክፍሊት ከይረኸብኩምን ብዘይዕረፍትን ብጸጋም ብየማን ኣብ ዝተወልዐ ትርጉም ኣልቦ ኲናት ኣናተጠብስኩም ትስውኡን ትስንክሉን ግዳይ ትኾኑ ዘለኹም ንስኹም ኢኩም። ብድሕሪ ነጻነት ጥራሕ ብመስዋኣቲ ኣምዑት ዘይቈጸሩ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ካባኹም ንላዕሊ ዝምስክር ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ኣይከሰርናን ምባል‘ዚ ገበነኛ ኢሳያስ ልዕሌኹም ክሰምዖን ክቐብጾን ዝግብኦ ኣካል ኣሎ ኣይብልን። ካብ ከምዚ ዝበለ ሃገራዊ ክሕደት ዝፍጽም ስርዓት መሰልን ፍትሓዊ ምሕደራን ምጽባይ የዋህነት ስለ ዝኾነ ንምእላዩ ኣብ ዝግበር ናይ ይኣክል ተበግሶ ምስ ህዝብኹም ወጊንኩም ሃገር ከተድሕኑ ምሕጽንታ መላእ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ‘ዩ። 

ዝኸበርክን ኣዴታተይን ኣሓተይን ደቀይን ወዓሩ ኤርትራ -

 

ትማሊ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ተፈጥሮኣዊ ባህርያት ከይዓንቀፈክን ብረት ተሓንጊጥክን ኣብ ውሽጢ ድማ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሌኽን ዝወርድ ዝነበረ ጸጥታዊ ሓደጋታት ተጸሚምክን ምስጢር ሰውራኽን ዓቂብክን ቅያ ብምስራሕ ኣብ ዓወት ዘብጻሕክን ንስኽን ኢኽን። ኣደ 10 ብዓሰርቲኦም ኣደ ሓደ‘ውን ሓዲኣ ከይበቐቐት ነጻነተይ ስልማተይ እናበልክን ሓይሊ ሰውራ ዘጐልብት ታሪኽ ዘይርሳዕ ጀግንነት ዝፈጸምክን ንስኽን ኢኽን። ኣብዛ ህዝቢ ኤርትራ ጻምኡ ዘይተኸፍለላ መሊኣ ዘይበረቐት ጸሓይ ነጻነት ድማ ልዕሌኽን ዝተበደለን ዝሓዘነን መሰሉ ዝተነፍጎን የለን። እዚ ስርዓት ክቅጽል ስቕ ምባልን መሪር ሂወትና ኣብ ዝኸፍአ ንክበጽሕ ምሕጋዙን ሃገር እናዓረበት ጽቡቕ ኣላ ምባልን ብምቍራጽ ኣብዚ ነዚ ስርዓት ንምቅባጽ ዝካየድ ዘሎ ርሱን ተበግሶን ሓመድ ድበ ህግደፍ ክትሳተፋ ዕድመ ኩሉ ደላይ ፍትሒ‘ዩ።

ዝኸበርኩም ናይ ሎሚ ሰዊት ናይ ጽባሕ ፍረን ወረስትን ሃገር ዝኾንኩም መንእሰያት ኤርትራ - ነዛ ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን ኣያታትኩምን ኣዳኖታትኩምን ዘይዓገቡላ ግን ከኣ ሰዊት ዕድሜኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ንስኹም ብራህዋን ብሰላምን ሓንቂቕኩም ክትነብሩላ ምእንቲ ክትክእሉ ካብ ክቡር ሂወት ክሳብ ዘይጽገን ስንክልናን ከፊሎም ዘምጽእዋ ሃገር‘ያ። ስለ ዝኾነ ነጻነት ኤርትራ ፈቲኻ ዘትትኮብ ጸሊእካ‘ውን ዘይትሕደግ ግርማ ልዑላውነት ዝለበሰት ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ ጐዲሉዋ ዘሎ ብርሃን ሓርነት ንምልባስ ናትኩም ናይ ደቂ ግዜ ምዃኑ ተረዲእኩም እጅገኹም ሰብሲብኩም ኣንጻር‘ዚ ሕንግድ ስርዓት ገጢምኩም ከተቃብጹዎን ሃገራዊ ዕዳኹም‘ዩ። ነዚ ዕላማ‘ዚ ንምስልሳል ከኣ ሓገዝ ኩሎም ምሁራትን ምኩራትን ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ከይፍለየኩም ድማ ቃል ንኣትወልኩም።

ኣብ መደምደምታ ድማ ንኩሉ ደላይ ሰላምን መሰረታዊ ለውጥን ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብዘይካ ስርዓት ህግደፍ ንጥፍኣትካ ዝምነ ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ከም ዘይብልካ ኣሚንካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምቕባሩ ኣብ መቓብሩ ፍትሓዊትን ኩሉ ዝነብራን ሃገር ኣብ ምርግጋጽ ብቆራጽነት ተለዓል።

ፍትሒ ይንገስ !
ስርዓት ህግደፍ ይደምሰስ!

ውድብ ናይ ሓባር ዕማም ዘለዎም ሰባት ናይ ሓባር ዕማሞም ንምዕዋት ዓቕሞም ንምትርናዕ ዝፈጥርዎ ናይ ሓባር መድረኽ እዩ። ውድብ ናብቲ እትብህጎ ዓወት ዘብጽሕ መሳርሒ እምበር ንገዛእ ርእሱ ናይ መወዳእታ ዓወት ኣይኮነን። ኣወዳድባ ዝተፈላለየ መልከዓት ክሕዝ ይኽእል። ፖለቲካዊ ውደባ ወይ ሲቪላዊ ማሕበር ካብቶም ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ኣገባብ ውደባ እዮም። እቲ ፍልልይ ኣብቲ መልከዖም ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ከዕውትዎ ዝደልዩ ዕላማን ክበጽሕዎ ዝደልዩ ርሕቀት እውን ይፈላለ። ፖለቲካዊ ውድባት ንጹር ከዕውቶ ዝደሊ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወኒኑ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ምውድዳር ሕሳብ ኣለዎ። ሲቪላዊ ማሕበር ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ውድባት ካብቲ ዝተሰለፈሉ መስመር ወጺኡ መሰል ህዝቢ ከይግህስ ዝጓስን ዝድርኽን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ቅኑዕ ህዝባዊ መስመር ክሕዝን ዓቕሚ ክድልብን ዝድርኽ ኣብ ስልጣን ናይ ምውድዳር ጠመተ ዘየብሉ እዩ። ኩሎም ፖለቲካዊ ውድቦም ይኹን ሲቪላዊ ማሕበሮም ብዘይካቲ ከዕውትዎ ዝሕዝዕላማ፡ ኣብቲ መስርሕ ዝቕየድልዩ ሕግን ስርዓትን፡ ፈትዮም ቆጽሊ ዘውደቕሉ መሪሕ ኣካልን ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። እዚ መሪሕነት ዝምዘዘሉ ሕጋዊ መድረኽን ዝመርሓሉ መትከላትን ፖሊስታትን ድማ ይህልዎ። ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ማዕዶ ንማዕዶ ዝጠማመቱ ዘይኮኑ፡ ነንሕድሕዶም ዝደጋገፉን ዝመላልኡን እዮም።

ፖለቲካዊ ውድብ ኮነ ሲቪላዊ ማሕበር ናይቶም ፈትዮም ናታቶም ኣባላት ክኾኑ ዝወሰኑ ኣካላት ውክልና ጥራይ እዩ ዘለዎ። እዚ ውድባታት ምእንቲ ክዓብን ክሰፍሕን  ዕላማኡ ሒዙ ኣብቲ ዘይተወደበ ሓፋሽ ክንቀሳቐስ መሰሉን ቀንዲ ዕላምኡን እዩ። ከከም ዝሓዞ ዕላማን ዝተንቀሳቐሶን ከኣ ሰዓቢኡ ክበዝሕን ክውሕድን ይኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ሓንሰብ ስለ ዝተወደ ጥራይ ሓያልን ተዓዋትን ይኸውን ማለት ኣይኮነን። ዕዉት ምእንቲ ክኸውን ነቲ ንድሌት  ህዝቢ ብግቡእ ዘንጸባርቕ ዕላማኡ ሒዙ በብግዜኡ ምስ ዝፍጠሩ ምዕባለታት ክጐዓዝን ነብሱ ከሕድስን ይግበኦ።

ሓደ ውድብ ምስተወደበ ገዝኡ ዓጽዩ ዝነብር ዘይኮነ፡ ምስቲ ከምኡ ውድባትን ማሕበራትን ዝምድና ክፈጥርን ኣብቲ ብሓደ ዘስርሕ ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ሓላፍነት ኣለዎ። ነዚ እንተዘይበቒዑ መድረኽ ገዲፍዎ ከይዱ ካብ መድረኽ ክወጽእ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ውድቀት እቲ ዘዛርብን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱን፡ መሰረታዊ ኣድላይነት ውደባ ዘይኮነ፡ ነቲ ውድብ ከምቲ ዝድለ ክትመርሖ ምብቃዕን ዘይምብቃዕን እዩ። ሓደ ውድብ ብሰንኪ ዘርኣዮ ድኽመት ንመሰረታዊ ኣድላይነትን ወሳንነት ውደባ ሓጢጥካ ምኹናን ግና ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን።

ናይ ውድባት ምህላው ንህዝባዊ ምልዕዓላት ዘዕንቅፍ ዘይኮነስ እኳደኣ ዘተባብዕን ኣካሉ ኮይኑ ዝሰርሕን እዩ። ኣብ ርእሲዚ ውደባ ነቲ ዘይተወደበ ኣካል ንክውደብ ዘተባብዕን መንግዲ ዝጸርግን እምበር  ጅሆ ዝሕዝ ኣይኮነን። “ውድባት ኣካይደአን ምስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራውያን ንርእዮ ዘለና ሰፊሕ ህዝባዊ ምልዕዓል ከም ዘሳኒ ክገብረኦ ይግበኣን” ዝብል ግና ቅቡል እዩ። መሰረታዊ ሕመረት ውደባ ሓደ ዓይነት ዕላማ እንዳሃለዎ በበይኑ ዝወፍር ዓቕሚ ኣብ ሓደ ኣራኺብካ ዘተኣማምን ዓቕሚ ምፍጣር ካብ ኮነ፡ ኣድላይነቱ ኣብ ከምዚ ተጸሚድናሉ ዘለና መስርሕ ለውጢ ወሳኒ እዩ። እቲ ሓሓሊፉ ለውጢ እንዳበሃገስ መሰረታዊ ናይ ለውጢ መሳርሒ ንዝኾነ ውደባን ውድባትን ዘይቅበል፡ ሳሕቲ ከኣ ንቁልቁል ዝኣፉ “ውድባት ኣየድልያን እየን” ዝብል ስምዒታት ምናልባት ከምቲ “ብተመን ዝሰንበደስ ብልሕጺ ተዳህለ” ዝበሃል፡ በተን ክሳብ ሕጂ ማዕረ ድሌት ህዝብናኳ ክኾና እንተዘይከኣላ ካብ ቃልሲ ግና ዘይበኾራ ውድባትና ሕጉስ ዘይምዃን ዘስዓቦ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል። ብዝኾነ ምኽንያት እምበኣር እቲ መደምደምታ ከምኡ ክኸውን ኣይግበኦን። እቲ ጸገም ኣብ ኣድላይነት ውደባ ዘይኮነ፡ ኣብ ኣድማዕነትን ኣካይዳን ናይተን ውድባት ምዃኑ ኣነጺርካ ምርዳእ የድሊ። ድሕሪኡ ከኣ “ኣነኸ ነተን ውድባት ካብቲ ዝጸንሓኦን ዘለዋኦን ጸገም ክወጻ እንታይ ኣበርኪተ?” ኢልካ ንነብስኻ ምሕታት እውን ካብ ጌጋን ስምዒታውን መደምደምታ ዘድሕን እዩ ዝኸውን።

እቲ ናይ ሓደ ውድብ ጸገም ብመሰረቱ ካብቲ ዝመረጾ ኣገባብ ኣወዳድባ እንተኾይኑ እውን፡ ዝሓሸ ናትካ ኣገባብ ኣወዳድባ ሒዝካ ክትወዳደሮን ተወዳዲርካ ክትስዕሮን ይከኣል እዩ። ምኽንያቱ ውድባት ነቲ ተወዲብካ መቃለሲ ፖለቲካዊ ሜዳ ስለ ዘይሓዝእኦ ወይ ዘይብሕተኦ። ንቑልቁል ዝኣፉ “ኣይትወደቡ ወይ ውድብኩም ኣፍርሱ” ምባል ግና መሰል ምግሃስ እውን እዩ። ምኽንያቱ ምውዳብ ሓደ ካብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ መሰላት እዩ። ንጉጅለ ህግዲፍ ካብ እንቃወመሉ ዘለና ብዙሕ ምኽንያታት ሓደ እውን ነዚ መሰረታዊ ናይ ምውዳብ መሰል ስለ ዘየፍቅድ እዩ።

መዓስ ኢኻ እትውደብ፡ በቶም ነቲ ናይ ውምዳብ ምርጫ ብዝወስዱ ኣካላት ዝውሰን እዩ። ውደባ ናይ ቃልሲ መሳርሒ እዩ ኢልና ኣለና። ብመንጽርዚ ኣብዚ ህግዲፍ ንምውጋድ እነካይዶ ዘለና ውዑይ ቃልሲ ውደባ ቀንዲ መሳርሒና እዩ። ስለዚ ሕጂ ዘሎ ውድባት ኣፍሪስና፡ ድሕሪ ውድቀት ህግዲፍ ንምለሶ ዘይኮነስ፡ ንህግዲፍ ኣብ ክንዲ ናብ ደቀቕቲ ውድባዊ ጉዳያት፡ ናብ ዓበይቲ ኤርትራዊ ዛዕባታት እንዳጠምትና፡ ብውዱብ ኣገባብ ኢና ከነወግዶ እንኽእል። ብርግጽ እዚ ዘለና ውድባት ነሕይሎ፡ ኣብ ክንዲ በበይኑ ዝወፍር ብሓባር ዝሰርሓሉ ባይታ ንፍጠረሉ ዝብሉ ሓሳባት ቅቡላትን እዋናውያንን እዮም።

ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ ከኣ ንቕሎ “ይኣክል” ደፊኡ ምስመጸ በብኹርናዑ ነናይ ከባቢኻ ወከልቲ ናይ ምምራጽ ተበግሶ ንርኢ ኣለና። ነዚ ናብ ላዕለዋይ ንኹሉ ዘማእክል መሪሕነት ኣካል ናይ ምድያቡ መደብ ከም ዘሎ ከኣ ንርኢ። ደሓር ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ምስ በጸሐከ እንታይ እዩ ክገብር’ኳ ምንጻር ዘድልዮ እንተኾነ፡ ንገዛእ ርእሱ ዲዕ ዝበለ ውደባ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውደባ እንዳተኻየደ “ሕጂ ህሉዋት ውድባት ይፍረሳ ደሓር ህግዲፍ ምስ ወደቐ ይውደባ” ምባል እቲ ጸገም ምስ መትከላዊ ኣድላይነት ውደባ ድዩ ወይስ ምስ ህሉዋት ውድባት ዘብል ሕቶ ዘልዕል እዩ። ምናልባት እዘን ህሉዋት ውድባት እንተዘይ ዓጅበናኻ ከተዕሪ እንትኽእለሉ መንገዲ፡ ወይ ንዓኣተን ምትብባዕ ወይ ድማ ካብኣተን ዝሓሸ ተወዳዳሪ ውድብ ኮይንካ ብምቕራብ ጥራይ እዩ። እንተ ውደባን ውድባትን ኣብ  ክትቃሲ ኣንጻር ህግዲፍ ኮነ ብቑዕ መተካእታ ኮይንካ ንምቕራብ ዘይስገር እዩ።

May 24, 2019 News

Source: IMF

Eritrea: International Monetary Fund (IMF) Staff completes 2019 Article IV Mission

Eritrea is in a difficult economic situation following an extended period of international isolation and emergency measures to manage the economy

Eritrea farmingWASHINGTON D.C., United States of America, May 22, 2019/APO Group/ — 

The peace agreement with Ethiopia and lifting of international sanctions provide a welcome opportunity for Eritrea to build an impetus for economic development; Eritrea is in a difficult economic situation following an extended period of international isolation and emergency measures to manage the economy; the IMF stands ready to support economic reforms through policy advice, technical assistance and training to help achieve macroeconomic stability and inclusive growth.

An International Monetary Fund (IMF) team, led by Bhaswar Mukhopadhyay, held discussions in Asmara from May 13–22, 2019 on the Article IV Consultation with Eritrea, the first such discussions in 10 years. At the conclusion of the mission, Mr. Mukhopadhyay issued the following statement:

“Eritrea has just emerged from twenty years of conflict with Ethiopia and a decade of sanctions imposed by the international community. The war and then international isolation deprived the country of vital investment, trading opportunities and external support, and have left the economy in a difficult situation. The peace agreement with Ethiopia and lifting of international sanctions provide a welcome opportunity to build an impetus for economic development and to begin implementing much needed reforms.

Eritrea’s economy is dominated by agriculture and mining and is highly vulnerable to shocks

“The information base of economic developments in Eritrea has deteriorated, and the conditions prevailing in the country have given rise to data and capacity constraints. Nonetheless, the mission received useful information to better understand the macroeconomic situation and capacity development needs in Eritrea.

“Eritrea’s economy is dominated by agriculture and mining and is highly vulnerable to shocks. Most of its population is engaged in rain-fed subsistence agriculture, which is exposed to repeated droughts. Data estimates show that GDP fell sharply in 2017, driven by the regional drought. Real GDP growth is expected to have recovered in 2018.

“In recent years, policies have tried to adapt to the difficult conditions prevailing in the country. A sustained period of high fiscal deficits—reversed over the past three years—has led to a heavy public debt burden, the banking sector is vulnerable and foreign exchange is scarce. Notwithstanding such economic pressures, the Eritrean authorities have made remarkable progress on some development goals, notably in the health and education sector, and prioritized public investment in the earlier years.

“Looking ahead, the near-term outlook for real GDP growth is challenging due to the tight fiscal situation and existing restrictions on economic activity. Over the medium-term prospects for a pick-up in growth are promising, including due to new mining projects coming on stream. Policies to restore the health of the fiscal and financial sectors will be central to ensuring macroeconomic stability and broader economic reforms will help to deliver inclusive development.

“The mission team expresses its gratitude to the authorities for their warm hospitality and the productive discussions. The IMF stands ready to assist the authorities in the implementation of their economic policies, including through the provision of technical assistance, and looks forward to continuing the policy dialogue.”

The mission met with the Minister of Finance, Minister of Health, Minister of Tourism, the Minister of National Development, the Minister of Agriculture, the Acting Central Bank Governor and other senior government officials as well as representatives of the banking sector and international partners.

Distributed by APO Group on behalf of International Monetary Fund (IMF).

  ዓመታዊ ንግደት ማርያም ደዓሪ ኣብ ሳን ሆዘን ከባቢኣን  

          

 

ዕድመ ንኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ሰላምን ፍቅርን

ዓመታዊ ንግደት ደዓሪ ንቀዳም ሰነ ዕለት 1, 2019 ከነውዕሎ ተቀሪብና ኣሎና። ኩሉ ኤርትራዊ ደለይቲ ሰላምን ፍቅርን ምሳና ሓቢርኩም ንክትጽልዩን ብሓጎስ ንክትውዕሉን ንዕድመኩም። ጸሎት ምህለላ ማርያም ዝጅምረሉ ግዜ ስዓት 12 ፋዱስ ኢዩ።

ብደሓን ምጹ!

ANNUAL PILGRIMAGE OF MARIAM DAARI IN THE BAY AREA!

ALL ERITREANS IN THE GREATER BAY AREA WHO LOVE PEACE ARE INVITED TO THE ANNUAL MARIAM DAARI PILGRIMAGE. THIS IS A DAY THAT WE COME TOGETHER FOR FAMILIES, PRAYER, PLAY, AND FUN.

WELCOME!

DATE JUNE 01, 2019

LOCATION: KELLY PARK (FAMILY CENTER)

                         1600 SENTER ROAD

                         SAN JOSE, CA 95112

PRAYER TIME: 12:00 P.M.

PROGRAMS INCLUDE CHILDREN AND ADULT ACTIVITIES.

PLEASE JOIN US FOR A QUALITY TIME.

THE BAY AREA CATHOLIC COMMITTEE

EYC 1

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ሳንፍራንሲስኮ፣ ሳንሆዘ፣ ሳክራመንቶ፣ ሳንታሮዛን ካልኦት ከተማታትን ውሒዞም ናብቲ ብማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝተዳለወ ናይ “ይኣክል ምንቅስቓስ” ዝተሳተፍዎ መጠነ ሰፊሕ ኣኼባ ብ18 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ኦክላንድ፣ ሰሜን ካሊፎርንያ ተኻይዱ። ኣብቲ ብሓልዮት ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ” ዝተዳለወ ኣኼባ፣ ዝተሳተፉ ድማ ንኤርትራዊ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ዝወከሉ፣ ንመብዛሕትአን ናይ ተቓውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ውድባዊ ጸጊዕ ዘይብሎም ሃገራውያንን ዝጠርነፈ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተሳትፎ ምንባሩ ዝያዳ ድምቀት ዘንጸባረቐ ነይሩ። 

EYC 6

ንትሕዝቶ ምንቅስቓስ “ይኣክል” ብኣጀንዳ ሰሪዑ ዘዳለወ ኣካያዲ ቦርድ ናይ “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ” ብመሪሕነት ኣቦ መንበሩ ኣቶ ማእከለ ተስፋማርያም እምባየ እዩ ነይሩ። ኣቶ ማእከለ ብዘጋጠሞ ኣሰንባዲ ሃንደበታዊ ሞት ካባናን ካብዛ ዓለምን ብምፍላዩ፡ ኣኼበኛታት መሪር ሓዘኖም ገሊጾም። ንመስመር ቃልሱ ብዕቱብ ንምቕጻልን ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ክስከሙ ምዃኖምን እውን ተሳተፍቲ ቃሎም በብተራን ብሓባርን ገሊጾም።

አብ’ቲ ን24 – 25 ግንቦት፣ ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ ዝካየድ ናይ ሰሜን አመሪካ ናይ ይኣክል ሽማግለ ሰሚናር፣ ንበይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ወኪላ እትሳተፍ ሰለስተ ዝአባላታ ግዝያዊት ሽማግለ ተዳልያ ከምዘላ ተገሊጹ። መነመን ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ ዝተወሃሃደ ዕቱብን ውዱብን ቃልሲ ንምክያድ “እንታይ ይገበር” ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ክትዋሳእ ምዃና’ውን መብርሂ ተዋሂቡ።  

ብስውእ ማእከለ ተስፋማርያም እምባዬ አብ ዱሮ መስውእቱ ዝተዳለወ ጽሕፍ ቀጺሉ ዝተነበበ፡

https://youtu.be/kSldOZ2O6uM

EYC 2

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ነበርቲ በይ ኤርያ፡ ናብዚ ብዓይነቱ ፍሉይን ብኣገዳስነቱ ከኣ ዕዙዝ ሓድሽ ትንሳኤ ምትእኽኻብ፡ኤርትራውያን፡ ሃገራዊ ሓድነትኩም ደሪኽኩም፡ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ክትዝትዩን ክትመኽሩን ስለ ዝመጻእኩም፡ ብስም በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጥን ብስም እቲ ውጹእ ህዝቢ ኤርትራን ዝኸበረ ምስጋና ይብጻሕኩም።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፡ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ መሪር ተጋድሎ ኣሕሊፉን መወዳድርቲ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊሉን ከይኣኽሎ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቓላት ክትገልጾ ዘጸግም፡ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክጻወሮ ዘይክእል ግፍዕን መከራን ኣብ ልዕሊኡ ይፍጸም ምህላዉ ከይኣክል፡ ህዝቢ በታቲንካ ንኤርትራውያን ደቀባት ብጋህድን ብስውርን ብምቕንጻል፡ እንሆ ናይ ሃገር ልኡላውነት ኣብ ፍጹም ሓደጋ ወዱቑ ይርከብ ኣሎ፡ ነዛ ብኽቡር ዋጋ  ዝተረኽበት ሃገር፡ ከም ህዝብን ሃገርን ናብ ንቡር ክንመልሳ፡ ናይ ነፍወከፍና ታሪኻዊ ሓላፍነት እዩ።

EYC 3ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ፡ እዚ ኣብ ሕሱም ጭቆና ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ንዓና ኣብ ድያስፖራ እንነብር ኤርትራውያን፡ እዋናዊ ለበውኡ ከምኡ’ውን ከም መጠን ደቁ ዝሓተና ሕቶ እንተልዩ፡ ኩሉ ሓይልናን ጸጋታትናን ኣወሃሂድና ብሓባር ኰንና ከም ሓንቲ ስድራ ኣብ ሓደ ጽላል ኣጽሊልና ካብ ጭቆናን ዳግማይ ስውር መግዛእትን ሓራ ንኽወጽእ ዝለዓለ እጃም ክንጻወት፡ ካብቲ ዘለውዎ ሕሱም ጭቆናን ሓያል ጻዕረ-ሞት ዝተሓወሶ ሻቕሎትን ይላበዉናን ሓገዝኩም ኣይፈለየና ይብሉ ኣለው። ነዚ ለበዋ ክዉን ንምግባር ግን እቲ ኣማራጺ ዘይርከቦ ብሓባር ምስራሕ ጥራይ እዩ።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፡ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ንፈላለየሎም ንሰማምዓሎም ጉዳያት ስለዝበዝሑ፡ ብሓደ ዀንና ጸላኢና ካብ ምጽራግ ካልእ ኣማራጺ ከቶ ኣይክህልወናን እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ፍሉይ ዝገብሮ እምበኣር ደቂ ሓንቲ ስድራ ክነስና፡ ኣብ ዝተፈላለየ መኣዲ ክንቋደስ ዝጸናሕና ግን ከኣ ዓጊብናሉ ዘይንፈልጥ መኣዲ ገዲፍና፡ ዳግም ናብ ናይ ሓባር መኣድን ፍቕርን ተመሊስና ታሪኻዊ ሓድነትና ንምምላስ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ዓለም መዳርግቲ ዘይተረኽቦ ኤርትራዊ ሓቦን ኒሕን ንምብርባር ብሓባር ክንዝቲ ምብቃዕና፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ክበሃል ይከኣል።

EYC 4

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን፡ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓዲሽ ዝጫጫሕ ወዳበ፡ ናብ ካልእ ጓል መንገዲ ዝወስድ ምክፍፋል ዘይኮነ ዘድልዮ፡ ኩላትና ብሓባር ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ወፈራ ክንገብር እዋኑ ዝጠልቦ ከምዝኾነ ዝሰሓት ኣይኮነን። ሓድነት ሓይሊ እዩ ምክፍፋል ግን ብኣንጻሩ ሕሰምን መከራን ህዝቢ የናውሕ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ከም ህዝቢ ንቐጻልነት ህላወና ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ከምዝኾነ ሕሉፍ ተመኩሮ ናይ ዝሓለፍናዮም 28 ዓመታት ህያው ምስክር እዮም።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዕላማታት ኣብ ምትግባር ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን፡ ኮይኑ ግን ኣብ ሱታፈ ህዝቢ ሕጽረታት ስለዝነበረ፡ ከምቲ ዝድለ ንቕድሚት ንምስጓም ክጽገም ጸኒሑን ኣሎን። ካብ ሎሚ ጀሚርና ዘድሊ ምትዕርራያት ጌርና ብናይ ኩልና ሓያል ተሳትፎ፡ ዕምሪ መላኺ ንምሕጻርን ሕሰምን ኣደራዕን ህዝብና ንምውጋድን ብሓባር ይኣክል ንብለሉ ሰዓት ሕጂ እዩ። ክብርታትና ኣምሊስና ኣብዛ ብባህርያዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ኤርትራ፡ ህዝብና እፎይ ኢሉ ብልዕልና ሕጊ ተመሪሑ ብሰላም ዝነብረላ ሃገር ክንፈጥር እቲ እንኮ መፍትሒ ሓድነት ጥራይ እዩ።

አብ ትሕቲ ጭርሖ “ይአክል” ኤርትራውያን ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና አሎና!

ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና

ክንዕወት ኢና

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ኣብቲ ኣኼባ ብቛንቃ`ታት ትግርኛን ዓረብኛን ካብ ዝቐረበ ጭርሖታት ቀጺሉ እነሆ፡

ይኣክል ንውልቀ ምልኪ

ይኣክል ንግህሰት ሃይማኖታዊ መሰላትና

ይኣክል ምጥላዕ ብልዑላውነት ሃገርና

ይኣክል ንወገነይ ወገንካ፡ ንኣውራጃይ ኣውራጃኻ

ቅዋምና ክትግበር፣ ዶብና ክሕንጸጽ፣ እሱራትና ክፍትሑ ብሓባር ንቃለስ

ይኣክል ንስቕታ፡ ይኣክል ንዅሉ ምፍልላያትና፡ ይኣክል ንዅሉ ጸገማትና !!!

https://youtu.be/uXAATR7TAbw

EYC5

ኣብቲ ገዳይም ተቓለስቲ፣ መንእሰያት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን በብተራ እናተንስኡ ዘስምዕዎ መደረታት፡  ሓድነትና ኣትሪርና፣ ብምክብባርን ምጽውዋርን ሃገርናን ህዝብናን ከነድሕን ዝጽውዕ ብምድግጋም ተቓሊሑ።  ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ምሉእ ዓለም ብዓወት ተቓሊሑ ኣሎ፡ ካብዚ ቀጺልና ናብ ደረጃ ሓዞ-ሓዞ ከነሰጋግሮን ንውልቀ መላኺ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክንድምስሶን ንለዓል እውን ተባሂሉ። ኣብቲ ክካየድ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ዘይጸንሖምን ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ምስታፎምን ብምሕባር፡ ኣብ ማሕበርን ንጥፈታቱን ብኣባልነት ክሰርሑ ዘፍለጡ’ውን ብዙሓት ነይሮም።

ክንዕወት ኢና

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ንፍርቂ ዘመን ዝኸውን ዘካየዶ ሰላማውን ዕጥቃውን ቃልሲ፡ ድሕሪ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ መስዋእትን ሓሳረ-መከራን ብ1991 ዓ.ም ንመሬቱ ካብ ጐበጣ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ሓራ ኣውጺኡ፡ ብግንቦት 1993 ኣብ ዝተኻየደ ሪፈረንደም ድማ፡ ኤርትራ ናጻን ልዑላዊት ሃገርን ብምዃን ኣህጕራዊ ተፈላጥነት ረኺባ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ነቲ ምእንቲ ናጽነቱን ልዑላውነትን ክቡር ዋጋ ዝኸፈለን ጌና እውን “ይኣክል” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ንናይ ምድማር ፖለቲካ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝቃወም ዘሎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃናን መጐስን መልእኽተይ ከመሓላልፍ ከለኹ ክብርን ሓበንን ይስምዓኒ።

ነዚ ብኢሳያስን ውሑዳት መሳርሕቱን ዝተወስደ ንልዑላውነት ኤርትራን ህዝባን ንሓደጋ ዘሳጥሕ ናይ ጥልመት ውዕላትን መግለጺታትን ብምቅዋም ከም ቆፎኡ እተነኽአ ንህቢ፡ ንህዝቡን ሃገሩን ንምድሓን “ይኣክል” ዝብል ድምጺ ኣምሪሑ ሰላም፡ ግዝኣተ-ሕግን ፍትሕን ንምንጋስ ተበጊሱ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ሽቶኡ ክሳብ ዝሃርም፡ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ዕጣቑ ሸጥ ኣቢሉ ንቕድሚት ክምርሽ ኣብ ዝጥለበሉ መድረኽ ምህላውና ከዘኻኽር ይፈቱ።

ካባ ናጽነትን ልዑላውነት ተሸፊንካ ንውልቃዊ ስልጣንካን ረብሓኻን ንምቕዳም ክግበር ዝጸንሐ ስዉር ሸርሕን ጥልመትን ተቓሊዑ፡ ድምጺ ናይ’ቶም ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝቃለሱ፡ ዝእሰሩ፡ ዝስደዱን ዝስወሩን ዝነበሩን ዝነበራን ንጹሃት ደቂ ኤርትራ ከም ብርሃን ጽሓይ ተዀሊዑን በሪኹን ምውጽኡ፡ ዝተቓለሰ ይዕወት ኢዩ እሞ እንቋዕ ሓጐሰና። ናብ’ዚ ደረጃ’ዚ ንምብጻሕ ነቲ ናይ ህዝብና ኣውያትን ጸሎትን ዝሰምዐ ሰማያዊ ኣምላኽ ድማ፡ ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኤርትራውያን ምሁራትን ሞያተኛታትን ኣብ ጐድኒ ጭቍን ህዝቦምን ናይ ለውጢ ባህግታቱን ደው ኢሎም፡ ንዕምሪ ናይ’ቶም፡ ንመጻኢ ዕድል ናይ መንእሰያት ዘጸልመቱ፡ ንምስሊ ኤርትራ ዝደወኑ፡ ንህዝብና ኣደዳ ሞት፡ ምፍንቓል፡ ስደት፡ ድሕረትን ድኽነትን ዝገበሩ ካብ ሕፍንቲ ኢደ ዘይበዝሑ ውሑዳት ከድዓትን ፈተውቲ ነብሶምን ከሕጽሩ መጸዋዕታይ አቕርብ።

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንዅሎም’ቶም ምእንቲ ናጽነትን ክብረትን ህዝቦም ህይወቶም ዝበጀዉ ሰማእታትና!!!

ውድቀትን ስዕረትን ንምልካዊ ስርዓት

ክሳብ ምሉእ ዓወት ንቕድሚት

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

24 ግንቦት 2019

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ናጽነት ኤርትራ፡ ክቡር ዋጋ ተኸፊልዋ፡ ብመሪርን ዘይሕለልን ቃልሲ ህዝቢ ዝተረኽበት ስለ ዝኾነት፡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ንዝክራ ዘይኮነት ወርትግ ኣብ ልብን ቀልብን ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ቦታ ዘለዋ ህያብ ኤርትራውያን ሰማእታት እያ። እነሆ ከኣ ህዝባ ክንድቲ ዝተጸበዮን ክብደት ዝኸፈሎ ዋጋን ቀሲኑ ከየስተማቐራ ኣብ መበል 28 ዓመታ በጺሕና። መጻኢኣ ሕጂ’ውን ብቃልሲ ህዝባ ብሩህ ምዃኑ ብምትእምማን ንዝክራ ኣለና እሞ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ናብዛ ታሪኻዊት ዕለት 24 ጉንበት  ኣብጸሓና ንብል።

ምዝካር መዓልቲ ናጽነት መሰረታዊ ትርጉሙ፡ ክብደቱ ክሳብ ክንደይ ዓሚቑ ምዃኑ ንምስትብሃልን፣ ነቶም ምእንተኣ ዝተበጀዉ ኣእላፍ ሰማእታት ንምዝካርን ኮይኑ፡ በብዓመቱ ብመንጽርቲ ኣብ ሃገርናን  ከባብናን ዝረአ ምዕባለታት ብፍሉይ ጽልዋታት ተሰንያ እያ እትዝከር። ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝኽሪ ናጽነት ክንዝክር እንከለና፡ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ኣብ ዘይንቕነቕ ጽኑዕን ሕጋውን ባይታ ዝተነድቀ፡ ናይ ኩሉ መጻኢ ቃልስናን ዓውትናን መንጠሪት ጌርና ኢና ክንወስድ ጸኒሕና። ናይ ሎሚ ዓመት ዝኽርና ግና ወዮ ንድሕሪት ዘይምለስ እንብሎ ዝነበርና ናጽነትና’ውን ብሰንክቲ ኣድብዩ ዝጸንሐ ኣካይዳ ህግድፍን መራሒኡን ዘይተጸበናዮ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝተቀልቀለሉ ኮይና ኢና ንዝክራ ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ ትዕዝብትና፡ ወዮ ጽኑዕ ተሓላቒ ልኡላውነት መሲሉ ብምቕራብ “ዶብና ተሓንጺጹ ልኡላውነትና ተረጋጊጹ ኣብ መሬትና ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ባዕዲ ከይወጸ፡ ዕደ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ምምላሱ” ዝብሎ ዝነበረ ህግዲፍ ቃሉ ዓጺፉ ውጥይጥይ ኣብ ዝብለሉ ደረጃ ኮይና ኢና ን24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ንዝክራ ዘለና። እነሆ ከኣ ወዮ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከምቲ ክትኮኖ ዝግባኣ ዝነበረ ብዘይምዃና፣ ስኽፍታ ሓዲሩና፡ ነቲ ስኽፍታ ንምቅንጣጥ እንዳተቓለስናስ፡ ስኽፍታና መሊሱ ገዚፉ። ሓላፍነት ህዝቢ ኤርትራ ብኽንድኡ ደረጃ ክድራዕ ከኣ ናይ ግድን ኮይኑ።

ጉጅለ ህግዲፍ ከምቲ “ኣጸብቕ ዝበልዎ ኣየኽፍእ፡ ሓሉ ዝበልዎ ኣየጥፍእ” ዝበሃል ኣብ ቅድሚ ኤርትራን ህዝባን ተጠሊዑ ክኣትዎ ዝጸንሐ ቃል ዓይኑ ከይሓሰየ ጠሊሙ። ሓድሽ ጠላም’ኳ እንተዘይኮነ ነቲ ጥልመት ጥልመት ወሲኽሉ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ ዝነበሮ ጥርጠራ ዝወረሮ እምነት ሓጢጡ ስሒብዎ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ እምነት ምስሓብ ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ብናይ ቃለዓለም ፈኸራኡ ምስ ብዙሕ ጥርጠራታት ኣሚንዎ ዝነበረ ህግዲፍ ኣብ ናጽነት ኤርትራ ካብ ተማተአ፡ ነታ ባዕሉ ዘምጸኣ ናጽነቱ ባዕሉ ናይ ምሕላዋ ሓላፍነ ናይ ትብዓትን ንቕሓትን ዕጥቁ ኣትሪሩ ክርከብ ኣብ ዝግደደሉ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና። ኣብ መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ነዚ ከቢድ ዕማም ንምትግባር ቃሉ ካብ ምሕዳስ ከኣ ካልእ ምርጫ የብሉን። ደጊም ናጽነትና ኮነ ልኡላውነትና ንምሕላውን፡ ብሓቂ ናይ ህዝባ ዝኾነት፡ ቅዋማዊትን ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምሃንጽ ህዝብናን ናይ ለውጢ ውዳበታቱን ባዕልና እንስከሞ ሓላፍነት እምበር፡ ነቲ ዘይክፈት እንተተኸፍተ’ውን ጥራዩ ዝጸንሕ ማዕጾ ህግዲፍ ንኩሕኩሓሉ ግዜ ኣይኮነን።

ዝኾነ ምዕባለ ሓደ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ሒዙ ዝመጽእ። ምናልባት እውን ሳዕቤኑ ብኣንጻር ትጽቢት ናይቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣካል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመንጽር እዚ ጉጅለ ህግዲፍ ሓድሽ ኣቕጣጫ ፈጢሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዕሽዩ ንኤርትራዊ ልኡላውነት ዞባዊ መጣልዕን መህጠሪ ካዝናኡን ክገብሮ ዝመሃዞ ውዲት ውጽኢቱ ከምቲ ዝተጸበዮ ከም ዘይኮነሉ ንዕዘቦ ኣለና። እቲ ዝጀመሮ ሓደገኛን ዘይተጸንዐን ጸወታ ናብ ዘይሓሰቦ ኩርናዕ ወሲድዎ፡ ሓንሳብ እንዳኸፈተ ሓንሳብ ከኣ እንዳዓጸወ ከዕነኒ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ መላእ ፈታው ሃገሩን ናጽነቱን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ናይ መኸተ ምዕራፍ ኣትዩ ንህግዲፍ ዝሕዞን ዝጭብጦን ኣስኢንዎ ኣሎ። ንቕሎ “ይኣክል” ናይዚ ኣብነት እዩ። እዚ ሓደ ንመበል 28 ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ፍሉይ ከብልዎ ካብ ዝኽእሉ ምዕባለታት እዩ። ነዚ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኹ ከኣ ኣብዚ ታሪኻዊ ቅነ ከም ወትሩ ቃልና ከነሕድስ ይግበኣና።

መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ህግዲፍ እውን ድሕሪ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ከታልሎ ከምዘይክእል ዕረ እንዳጠዓሞ ኣብ ዝተረደኣሉን ተስፋ ዝቖረጸሉን ኩነታት ኢና ንዝክራ ዘለና። ህግዲፍ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ክሓልፎ እንተዘይደልዩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ኮነ ኣብ ዓዲ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ደፊርዎ ከም ዘሎ ተረዲኡ ኣሎ። ህዝቢ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ተጻዒንዎ ዝነበረ ስግኣት ሰይሩ ርእሱ ኣቕኒዑ ኣግሂዱ ንህግዲፍ ናቱ ክህቦ ጀሚሩ ከም ዘሎ ስለ ዝተረደኤን፡ ምእንቲ ሆሆ ኢሉ ከይለዓሎ ስለ ዝሰግአን፣ ኣበዓዕላ ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብሓደ መዓልቲ ከምዘይከውን ተሊሙ ኣሎ። እዚ እውን ንመበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነትና ፍሉይ ዝገብሮ እዩ። ምስዚ ኩሉ ግና ኣብዚ እዋንዚ ሓይሊ ሚዛን ፈጺሙ ተቐይሩ፡ ናይ ህግዲፍ ዳሳት ጠምዚሑ፡ ዳስ ሓይልታት ለውጢ ግና ብንቕሎ ”ይኣክል” ተሰንዩ ዝያዳ ዓሚሩ ይብዕል ከምዘሎ ንዕዘብ ኣለና። ናይዚ መልእኽቲ ዋላ ህግዲፍ ክቕበሎ እንተዘይደለየ መርከቡ ተንቆልቁል ናይ ምህላዋ ምልክት ምዃኑ ብኣፍንጭ ክርደኦ እዩ።

ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ መዓልቲ ናጽነት፡ በቲ ሓደ ወገን ጀጋኑና እንዝክረሉን እነመጉሰሉን በቲ ካልእ ወገን ከኣ ንህግዲፍ እነቃለዓሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ቀንዲ ዕማምናስ “መጻኢኸ ናበይ?” ዝብል ሕቶ እንምልሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ክኸውን ዝግበኦ። መጻኢና ኣብ ኢድና ካብ ኮነ ከኣ፡ ብኸመይ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ወሲድና፡ ዓቕምና ኣወሃሂድና፡ ብዑቕ ተካኢ ከም ንኸውን ክንሓስብ ዘይኮነስ ክንትግብር ቃል እንኣትወሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ናይ ግድን’ዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) እዚ ብሩህ መጻኢ ንድሕሪት ከይምለስን ጭቡጥን ውዱብን ትካላዊ መልክዕ ሒዙ ክቕጽልን ምስ ኩሎም ግዱሳት ኤርትራውያን ዓቕሙ ጸሚዱ ክቃለስ ቅሩብ ምህላዉ ድልውነቱ የረጋግጽ

24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር!

ዘለኣለዊ ክብርን መጎስን ንሰማእታት ኤርትራ!

Page 1 of 299

EPDP Magazines