EPDP Profile (Tigrinia)

ሰደህኤ ኣብ 2016፡ ሓጺር ሌላ


.
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰደህኤ) ባሕቲ ጥሪ 2010 ብናይ ክልተ ውድባት ምትሕንፋጽ ካብ ዝምስረት ሸውዓተ ዓመቱ ኮይኑ። 1ይ ጉባአኡ ብ2011 ኣካይዱ። 2ይ ጉባአኡ ድማ ብ2015 ኣብ ክልተ ቦታታት (ኣብ ጎንደር ኢትዮጵያን  ዊሰባደን ጀርመንን) ኣሰላሲሉ። በዚ መሰረት እዚ ንደሞክራሲ ስቃለስ ዓብይ ሰልፊ 7 ዓመታት ኮይንዎ ኣሎ። ሰደህኤ ውጽኢት ኣብ ግዜ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነት ኣዝዮም ተጻረርቲ ናይ ዝነበሩ ክልተ ፖለቲካዊ መስመራት ስለ ዝኾነ ክብደት ዝወሃቦ ሰልፊ እዩ።

እዚ ሰልፊ ኣብዚ ሓጺር ዕድሚኡ፡ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዝርከብዎ ኣብነታዊ ትምህርትን ኣብ ምሃብ ተዓዊቱ እዩ።
.
• እቶም ነባራት ፖለቲካዊ ውዳበታትን (ከም ተሓኤን ህግሓኤን) ታሪኾምን ጸጋታቶምን በቲ ዘይሕለል ጻዕሮም ዘይርስዑ ምዃኖም
• ቅድም ፖለቲካዊ ተሃላለኽቲ ዝነበሩ ወገናት፡ ንኩነታት ቀይሮም፡ ንናይ መጻኢ ናይ ሓባር ዕማም ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግበኦም
• ዝነበረን ዘሎን ኤርትራዊ ምልክታት (ከም ባንዴራ ዝኣመሰለ) ዋንነቶም ኮነ ውክልናኦም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ። በዚ መሰረት መፈላለይን መረሓሓቕን ክኾኑ ከም ዘይግበኦም።

እዚ መላለይ (ፕሮፋይል)  ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ዝተዳለወ እዩ።
• ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብ መስከረም-ጥቅምቲ 2016 ዝተኻየደ፡ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ:  በቲ ኣብ 2015 ዝተመርጸ ባይቶ  ዝተመርጹ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ
• ሓጺር ራኢ ሰደህኤ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝትግበርን ድሕሪ ውድቀት ዲክታቶር ኣብ ኤርትራን
• ኣብ 2ይ ጉባአኡ ብ2015 ዝተወሰነ ፖለቲካዊ ውሳነታትን
• ሰልፋዊ ቅርጻ ስርዒትን

 

መሪሕነት ሰልፊ

ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ሰደህኤ

1. መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦመንበር ሰልፊ
2. ወልደየሱስ ዓማር ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት
3. ተስፋይ ወልደሚካኤ (ደጊጋ) ሓላፊ ውደባዊ ጉዳያት
4. ደበሳይ በየነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዜና
5. ረዘነ ተስፋጼን ሓላፊ ገንዘባዊ ጉዳያት
6. ኣለም ዮሃንስ፡ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት
7. ኢድሪስ እስማዒል፡ ሰክረተር ፈጻሚ ሽማግለ
8. ኤርትራ ኣልኣዛር፡ ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ
9. መድሃኔ ህብትዝጊ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት

ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰደህኤ ብመስርዕ ናይ እንግሊዝ ፊደላት ተርታ ከኣ እዚ ዝስዕቡ እዮም

10. ኣድያም ተፈራ
11. ኣክሊሉ ግማይ ዶ/ር
12. ዓሊ ዲናይ
13. ኣልጋነሽ ኢሳቕ
14. ኣማኑኤል በራኺ
15. ኣሰፋው በርሀ
16. ድራር ማንታይ
17. ክብሮም ግረነት
18. ፍሰሃየ ሓጐስ
19. ፈቨን ጊደወን
20. ገርጊስ ነጋሽ
21. ግርማይ ተመስገን (ቀሺ)
22. ሃብተሚካኤል ተኽለ ዶ/ር
23. ሃይለ ገብሩ
24. ሃይለ ወልዱ
25. ኢስማዒል ናዳ
26. ዒሳ መሓመድ
27. መሓመድ ኣደም ኣርተዓ
28. መሓመድ ኣሰሎ
29. ነጋሲ ሓምደ
30. ንጉሰ ጸጋይ
31. ተኽለ መለኪን
32. ትኩእ ተስፋይ
33. ዮሃንስ መንግስቱ

ተጠባበቕቲ ኣባላት

1. ዓብደልቃድር ህብትየስ
2. ሃይለየሱስ ገብራይ


ራኢ ሰደህኤ እንታይ እዩ!


.
• ሰደህኤ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተዓውተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባህጊ፡ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ማዕርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ከማልእ ዝቃለስ ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ እዩ።
• ሰደህኤ፡ ብዙሕነታዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብምዕቃብ፡ ንምዕሩይ ምክፍፋል ፖለቲካዊ ስልጣንን ጸጋታት ሃገርንን  ንዘይምእኩል ምምሕዳር ዝቃለስ ሰልፊ እዩ።
• ሰደህኤ፡ እቲ ዝዕወት ህዝባዊ ሓይሊ ምዃኑ ይኣምን። ንህልዊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምውጋድ፡ ዘይጐነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ ይኽተል። ቦታ ዲክታቶር ንምትካእ ከኣ ቀንዲ ምንጩ ህዝቢ ዝኾነ ሕገመንግስታዊን ኣብዘሓ ሰልፋውን ምምሕዳር ምዃሙ ይኣምን
• ሰደህኤ፡ መጻኢት ኤርትራ ብልጽግትን ልኡላውነታ ዘውሓሰትን ክትከውን ይርኢ።
• ሰደህኤ፡ እዚ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋል ብምጽናዕን ብምርዳእን፡ ህዝቢ ከም ዝርደኦ ብምግባር፡ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ንክዕወት ዘይተሓለለ ቃልሲ የካይድ።
• ሰደህኤ፡ ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ኮነ መላእ ዓለም ንሰላማዊ ዝምድናን ንናይ ሓባር ረብሓን ምድግጋፍን ይቃለስዕማማት ሰደህኤ ዝያዳ ብዕምቆት ንምርዳእ፡ እዚ ካብዚ ቀጺሉ ሰፊሩ ዘሎ ውሳነታት ኣብቲ ብሓምለ 2015 ዝተኻየደ  2ይ ጉባአኡ ዝጸደቐ  እዩ።


ፖሊቲካዊ ውሳኔታት 2ይ ጉባኤ ሰዲህኤ

1. ተራን ተሳትፎን መንEሰይ

• ብሩህ መጻኢ ሃገርና ክንብል ከሎና: መጻኢ ዕማም ናይቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ 70% ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ማለት ምዃኑ ብምርግጋጽን፣ ናይ ምስግጋር ሓላፍነቱ ብምስትውዓልን፡
• ኣድማዕን ዕቱብን ተሳትፎ መንእሰይ፡ እምነ-መሰረትን ሞተረን ቃልሲናን፡ ዋሕስ ቀጻልነቱን ዓወቱን ምዃኑ ጥርጥር ስለ ዘየለ፣
• ስርዓት ህግደፍ ፈጢሩዎ ዘሎ ናይ “ኣይ ኵናት ኣይ ሰላም” ኩነታት፡ ንመንእሰይ ወለዶ ከም ናይ መጀመርታ ግዳይ ጌሩዎ ምህላዉ ብምርዳእ፣
• ከም ሳዕቤን ናይ ህልው ስርዓት ህግደፍ ዘሕደረሉ ስምብራትን፡ ድኽመት ደምበ ተቓውሞን፡ ተራን ተሳትፎን
• ኤርትራዊ መንእሰይ ብዝድለ ውዳበ ከም ዘየለን ኣብ ኣዕጋቢ ደርጃ ከም ዘይበጽሐን ብምግንዛብ፡ ኣብ ዕግበት ብምብጻሕ፣
• ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ 60ታት እውን ዝነበሮ መሪሕ፡ ታሪኻውን ሓርበኛውን ናይ ምልዕዓል ግደ ብምዝካር፡
• ዝያዳ ኩሉ ድማ እቲ ሃገር ናይ ምህናጽን ምቕጻልን ሓላፍነት ዘለዎ መንእሰይ፡ ብሰንኪ ጸረ ህዝቢ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ናብቲ መሰረታዊ ፍታሕ ዘየምጽእ ስደት ምስ ኣምረሐ የጋጥሞ ብዘሎ ህልቂት ኣዚና ስለ እንሓዝን፡
ጉባኤና እዚ ዝስዕብ ወሲኑ፡

• ሰዲህኤ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጻዕርታቱ፡ መስርሕ ምርግጋጽ ኣድማዒ ተሳትፎ ኤርትራዊ መንእሰይን፡ ምቅልጣፍን ንምስግጋርን መሪሕነታዊ ተራ ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ናብ ክዉንነት ንምቕያር ዘኽእል መሳለጥያታትን ኣገባባትን ምፍጣር ሓደ ካብ ናይ’ዚ እዋን ቀዳምነታት ምዃኑ የረጋግጽ። ብግብሪ ክሰርሓሉ ድልዊ ምዃኑ ከኣ የረጋገጽ።
• ካብዚ ሓሊፉ ሓድሽ ኣወዳድባን ዘመናዊ ናይ ርክብ መስመራት ንክዝርጋሕ ከኣ ጉባኤ ወሲኑ።
• ብዘይካዚ መንእሰይ ዘለዎ ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ናይ ምድሓን ቃልሲ ብትሪ ንክሳተፍ ጉባኤ ጸዊዑ።

2፡ተራ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ

• ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰ ኤርትራ ስለ ዝኾናን ብዘይተሳትፎአን ዝዕወት ቃልሲ ከም ዘየለ ካልኣይ ጉባአ ሰልፍና ደጊሙ የረጋግጽ።
• ኣብዚ እዋን ዋሕዲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀንዲ ኣሰከፍቲ ጉዳያት ናይ ለውጢ ሓይልታት ሓደ ምዃኑ ጉባአ ተገንዚቡ።

 በዚ መሰረት  ሰልፍና ንብኩራት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ጽጹይ መጽናዕቲ ከም ዘካይድ እንዳረጋገጸ፡ ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብትግሃት  ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ቃልሲ ተሳታፍነተን ከረጋግጻ ሰልፍና ይጽውEን።

3፡ ኣገባብ ቃልሲ

• ድሕሪ ንሕሉፍ ተመክሮታትን ውጽኢታትን ብዕምቆት ምዝታይን ምግምጋምን፣
• ብሕልፊ ከኣ ነቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እተራእየን ዝቐጸለን ህዝባዊ ኣገባብ ተቓውሞ ብምስትብሃልን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ወጻኢ ዘሕይልዎ ዘለዉ ህዝባዊ ናዕብታትን ተቓውሞታትን ብምግንዛብ፣
• ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን፡ ሰላማዊ ንዲሞክራሲያዊን ኣገባብ ቃልሲ፡ ሕጂ እውን ህሉው ኲነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝጠልቦን ዝጻወሮን ብምዃኑን፡
• ንመጻኢ እውን፡ ህሉው ስርዓት ንምእላይ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ በዚ ኣገባብ’ዚ ኪቕጽል ጉባኤ ወሲኑ።

ዲሞክራሲያዊን ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ናይ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተሳትፎን ኣበርክቶን ዝሓትት ይኹን’ምበር፡ ንምቅልጣፉን ናይ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ተሳትፎ ንምርግጋጽን፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ዘሎ ኤርትራዊ ተራ ወሳኒ ምዃኑ ይኣምን። ምስዚ ምትሕሓዝ ነቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዝብል እምንተኡ ጉባአ ዳግማይ የሕድሶ።

4 ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብዝምልከት

• ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ንዝግበር ቃልሲ ንምምራሕን፡ መተካእታን ኣማራጺን ህሉው ስርዓት ህግደፍ ንምዃንን ብቕዓት ዘለዎ ሃገራዊ ውደባ ምድልዳል፡ ይጽንሓልና ዘይብሃል ህጹጽ ናይ ሓባር እማም ምዃኑ ብምእማን፣
• ክሳብ ሕጂ፡ ኣብ ውሽጢ ደምበ ተቓውሞ ኪግበር ዝጸንሐ ናይ ምቅርራብን ምጥርናፍን ፈተነታት፡ ሕሉፍ ተመክሮታት ብዕቱብነት ከይተገምገመ፡ ተሳትፎ ሓፋሽ ህዝቢ ዝግባእ ግምት ከይተዋህቦ፡ ብቑዕ ምድላው ዘይተገብረሉ፡ ዝጎደሎ፡ ምንባሩ ብምስትብሃል፣
• ነፍሲ ወከፍ ውድብ/ሰልፊ፡ ናይ ካልኦት ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣኽቢሩ፡ ብሰላማውን ዲሞክራሲያዊን ኣገባብ ኣብ ህዝቢ ብምውራድን ብምውድዳርን ተቐባልነት ህዝቢ ከሲቡ፡ ዕላማታቱ ከተግብር ዝኽእል፡ ህሉው ስርዓት ድሕሪ ምልጋሱ ስለ ዝኾነ፡ ምእላይ ህሉው ስርዓት፡ ናይዚ መድረኽ ቀዳምነት ገይሩ ክሰርሓሉ ካብ ዘለዎ ድሌት ብምብጋስ፣

ጉባኤና ነዚ ዝስEብ ወሲኑ፡-

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ውድባት ተቓውሞ ስኒት ዝፈጥር፡ ኩሉ ኤርትራዊ ተቓዋማይ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ዘኽእልን ዘተባብዕን፡ ክሳብ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ንዘሎ መድረኽ ቃልሲ ዝመርሕ፡ ምስ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ናይ ሓባር መድረ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ፡ ንምዕዋቱ ከይተሓለለ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ቅሩብ ምዃኑ ደጊሙ የረጋግጽ። ነቲ ክሳብ ሕጂ ዓንቂጹ ዝጸንሓ፡ ዘይምትእምማንን ዘይምጽውዋርን ገታኢ ባህሊ ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሰልፍና እጃሙ ከበርክት ወሲኑ።

5፡ ሉኣላውነት ኤርትራ

ናይቲ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዓመታት ዝኸፈልዎን ጌና ዝኸፍልዎ ዘለዉን ረዚን ዋጋ ማእከላይ ዕላማ ልኡላዊት
ኤርትራ ምርግጋጽን ምዕቃባን እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ባህግታትን ድሌታትን ክረጋገጽ ዝኽእል ኣብ ልኡላውነታ
ዘውሓሰት ኤርትራ ጥራይ ምዃኑ ሰልፍና ይኣምን።

• በዚ መሰረት ጉዳይ ልUላውነት ወትሩ ዘይንዝገዖ ኣጀንዳና እዩ። ናይ ኤርትራ ህልውናን ቀጻልነትን ካብ ዘውሕሱ ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ምዕቃብ ልኡላውነታ እዩ።
• ንኹሉቲ ስርዓት ህግደፍ ንክቱር ፍቕሪ ሃገር ህዝብና መዝሚዙ ዝወስዶ ካብ ልኡላውነት ሃገርና ፈሊኻ ዘይርአ ቀጻልነት ህዝብና ዝህድድ ኣተሓሕዛኡ ንኹንንኖ።
• ቀጻልነት ህዝብናን ምዕቃብ ልኡላውነትናን ከም ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገጻት ብማዕረ እንሕልዎምን እንዕቅቦምን እምበር ፈላሊኻ ዘይረኣዩ ምዃኖም ከኣ ንኣምን።

6፡ ስርዓት ህግደፍን ቅዋምን

ብስርዓት ህግደፍ ተነዲፉ፡ ካብ ዝጸድቕ 18 ዓመታት ዘሕለፈን ዘይተተግበረን ናይ 1997 ቅዋም ኤርትራ፡ ህግደፍ ድሕሪ ምውዳቑ ጥራሕ እዩ ባይታ ረኺቡ ከካትዕ ዝኽእል፡፡ ብምልኡ ናይ ምቕያሩ ይኹን ወይ ናይ ምምሕያሹ ጒዳይ ከኣ ብህዝበ-ውሳኔ ወይ ድማ ህዝቢ ብዝመረጾ ባይቶ/ፓርላማ ዝውሰን እዩ” ዝብል ካብ ነዊሕ ግዜ ዝሓዝናዮ መርገጽ ሰልፍና እዩ።

• ኣብዚ ኣዋንዚ ከኣ ስርዓት ህግደፍ ብዘይትግባር መብጸዓታት ህዝቢ ንምዕሻው ጌና እቲ ኣጽዲቐዮ ዝበሎ ቅዋም ተቐባልነት ዘየብሉ ምኽንያታት ኣንዳመሃዘ፡ ብተግባር ከይተፈተነ “ካልእ ሓድሽ ቅዋም ከጽድቕ ኣየ” ምባሉ ካብ ምትላል ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ከም ዘየብሉ ጉባአ መዚኑ።
• በዚ መሰረት ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም በዚ መታለሊ ተግባራት ከይዕሸዉን ንተግባራት እቲ ስርዓትክኹንኑን ንጽውዕ።

7፡ ጉዳይ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት

ሰዲህኤ፡ ኤርትራውያን በብግዜኡ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ንዝሓዝዎ እምነትን ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምትን ይድግፍ። ሕጂ እውን እዚ ተጀሚሩ ዘይተፈጸመ፡ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ናይ ምምጻእ መስርሕ ኣብ ውጽኢት ንክበጽሕ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት፡ ብዘይ ውዓል ሕደር ንክፍትሑ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ከሕይል ካብዚ ጉባአና ንጽውዕ።

8፡ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ዝምልከት

ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘቖማ መርማሪት ኮሚሽን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት መጽናዕቲ ዘቕረበቶ ናይ 483 ገጻት ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ክፍጸም ንዝጸንሐ ኩሉ ዓይነት ግህሰታት ናብ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰባት ይምዕብል ከምዘሎ ኣቃሊዓ እያ። ሰልፍና ነቲ ንኤርትራውያን ግዳያትመሰረት ገይሩ ዝወጸን ንስርዓት ህግደፍ ኣብ መጻብቦ ኣእትይዎ ዘሎን ጸብጻብን ንዓኡ መሰረት ገይሩ ንዝተወሰነ ውሳነታትን ካብዚ ጉባአኡ ይድግፎ። ኣብ ቀጻሊ ናይታ ኣጻራይት ስረሓት ክተሓባበር ድልዊ ምህላዉ ድማ የረጋግጽ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝምልከቶም ኣካላት፡ ከምቲ ዝጀመርዎ ግህሰታት ኣብ ኤርትራ ንከብቅዕ ዝገብርዎ ተጽዕኖ ኣሕይሎም ኣብ መወዳእታ ንከብጽሕዎ ደጊምና ንጽውዕ።

9፡ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ

በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናብ ስዉር ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ገጹ ዝምዕብል ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግህሰት ንምኹናን፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ኣጻራይት ኣካል ዘቕረበቶ ጸብጻብ ንምድጋፍ ብዓብይኡ ኣብ ጀነቭ ከምኡ ኣውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ኣብ 26 ሰነ 2015 ዝተኻየደ ሰፋሕቲ ሰልፍታት፡ ሰልፍና ደገፉን ኣድናቖቱን የረጋግጽ። ኤርትራያን ደለይቲ ለውጢእዚ ከምዚ ዓይነት ብሓባር ናይ ምስላፍ ዕማም ሓንሳብ ተራእዩ ጠጠው ዝብል ዘይኮነስ ብቐጻሊ ክሳተፍዎ ንጽውዕ። ኣብቲ መስርሕ እጃሙ ከበርክት ድልዊ ምዃኑ ከኣ የረጋግጽ። እቲ ኣብ ታሪኽ ተቓውሞና ተወዳዳሪ ከም ዘየብሉ ብዙሓት ዝመስከርሉ ሰልፊ ኣብ ጀነቭ፡ ንስርዓት ህግደፍ ዘሰንበደ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓባር እንተሰሪሕና ክሳብ ክንደይ ከነድምዕ ከም እንኽእል ዘመስከረ ስለ ዝነበረ ክንቅጽሎ ዘተባብዕ ምዃኑ ከኣ ጉባAና ይርዳ።

10፡ ምፍራስ ኣባይቲ ኣብ ኤርትራ

ስርዓት ህግደስ በብግዜኡ መልክዕ እንዳቐየረ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞም ንዕቀትን ገበናትን ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ኣይኮነንዶ ንዓና፡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ተጋሂዱ እዩ። እነሆ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝጀመሮ ናይ ዜጋታት ኣባይቲ ምፍራስ ብዝሰፈሐ መልክዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ቀጺልዎስ ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብዚ ናይ ዝናብ ግዜ ብዘይ መዕቆቢ ንኹሉ ሓደጋታት ይቃልዑ ኣለዉ። ኣባይቶም ምፍራስ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ተግባር ዝተቓወሙ ውገናት ይእሰሩ ኣለዉ። እቲ ስርዓት ከምዚ ዓይነት ተወሳኺ ሰብኣዊ ግህሰት ክፍጽም እዚ ናይ መጀመርታኡ ከም ዘይኮነ እንዳተረዳእና ነዚ ንዜጋታትና ኣብ ገዛእ እታ ብቓልሶም ዘውሓስዋ ሃገር ብዘይ ንጹር ሕግን እቲ ዋና ህዝቢ ዘይርደኦ ኣገባብን የካይዶ ንዘሎ ምፍራስ ኣባይቲ ጉባአና ይኹንኖ። ሕቶ መጽለሊ ኣብ ህልውና ዘለዎ ወሳንነትን ክብደት ግህሰቱን ብምርዳኣን ሕብረተሰብ ዓለም ንክኹንኖ ኣብዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ።

11፡ ዝምድናና ምስ ጐረባብቲ ሃገራት

ነቲ ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮና “ምስ ኩለን ሃገራት፡ ኣብ ሕድሕድ ረብሓታት፡ ምክብባርን ጣልቃ ዘይምትእትታውን፡ ዓለም-ለኻዊ ውዕላት ምኽባርን ዝተሰረተ ዝምድናታት ምፍጣር።” ብዝብል ሰፊሩ ዘሎ ፖሊሲና መሰረት ብምግባር ብሓፈሻ ምስ ኩለን ጐረባብቲ ሃገራት፡ ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ጉርብትናን ታሪኻውን ባህላውን ዝምድና ምስቲ ኣቐዲሙ
ዝተጠቕሰ ፖሊስና ብዘይጻረር መልክዑ ቀጻሊ ክኸውን እዩ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ሰልፍና ካብዚ ዝምድናዚ ንዝረኽቦ ጸጋታት ከም መሕየሊ ቃልሲ ክጥቀመሉ እዩ።


12. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ


ሓይልታት ምኽልኻል ኤርትራ፣ ኣካል ናይ'ቲ ብጨቋኒ ስርዓት ዝሳቐ ዘሎ ሕብረተ-ሰብ ብምዃኑን፡ ከቢድ ጾር ተሰኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነን ኣብ’ቲ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ኣልጊስካ ሰላምን ፍትሕን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ሃገራዊ ግዲኡ ከበርክትን ህዝባዊ ሓላፍነቱ ክስከምን ጉባኤ ምሕጽንትኡ የቕርብ።

 

ስርዒታዊ ቅርጻ ሰደህኤ