ኣቦ-መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ዝመርሖ ኣኼባ ኣባላት ሰዲህኤ ብ6 ሰነ 2020 ብዘመናዊ መራኸቢ ተኻይዱ። እዚ ንኣባላት ዝተጸወዓሉ ኣኼባ ኣጀንዳታቱ ብርክት ዝበሉ ኮይኖም፡ ብዛዕባቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጐ ህዝባዊ ዲክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ህዲምሓኤ)ን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ዝተኸተመ ናብ ምሉእ ሓድነት ዘብጸሐ ስምምዕን ኣተገባብራኡ ኣብ መስርሕ ዘሎን፡ ብዛዕባቲ ሰዲህኤ ምስ ዝተፈላልዩ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣካላት ዘካይዶ ዘሎ ዘተታትን በጺሕዎ ዘሎ ምዕባለን፡ ንጥፈታት ሰልፊ ኣብ ካለኦት መዳያትን እዋናዊ ኤርትራውን ከባብያውን ምዕባለታት መብርሂ ንምሃብ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ።

ብጻይ ተስፋይ ኣብ መእተዊዚ ኣባላት ሰልፊ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ንተሳተፍቲ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ድሕሪ ምባል፡ ኩሎም ኤርትራያውያን ካብዚ ንዓለምና ኣሻቒልዋ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ኮሮናቫይረስ ደሓን ንክኾኑ ትምኒቱ ገሊጹ። ኣተሓሒዙ ከኣ ነቲ ሕማም ኣብ ምምካት ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ምትሕግጋዝን ንክቕጽል ጸዊዑ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብዚ እዋንዚ ጐኒንጐኒ እዚ ሓማም፡ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ጽልዋኡ ኣብ ኤርትራን ዝምልከት ሓጺር መብርሂ ሂቡ።

ነቲ ቀንዲ መእከቢ ዝኾነ ኣጀንዳ፡ ስምምዕ ምሉእ ሓድነት ህዲምሓኤን ሰዲህኤን ኣብ ዝምልከት፡  ድሕረ-ባይታ ሰዲህኤ ምእንቲ ሓድነት ዳህሲሱ፡ ነቲ ናብዚ ስምምዕ ንምብጻሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተመዘዛ ናይ ዘተ ሽማግለታት፡ ዝተኸተለኦ ኣገባብን ዝበጸሓኦ ስምምዕን ዝምልከት ሰፊሕ ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ። እቲ ስምምዕ ኣብቲ ዝድለ ክበጽሕ ዝኸኣለ ፍልልይ ስለ ዘይጸነሓ ዘይኮነ፡ ብኽልቲኡ ወገናት ዝነበረ ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ቅሩብነትን ድልዉነትን፡ ዘይተደላዪ ግዜ ብዘይምብኻን ኣብቲ ዝተደልየ ስምምዕ ከምዝተበጸሐ ገሊጹ። ሓደ ካብቲ ስምምዓት፡ ብክልቲኡ ወገናት ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ተጀሚሩ ዝጸንሐ መስርሕ ዘተ ብመሪሕነት እቲ ዝሰመረ ሰዲህኤ ክቕጽል ዝብል ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ነጥበ-ስምምዕዚ ካለኦት ውድባትን ሰልፍታትን እውን ምስ ሰዲህኤ ኮነ ምስ ካለኦት ዝቀራረብዎም ክሰምሩ ዝተባብዕ ኣብነት ምዃኑ ኣብቲ መብርሂኡ ጠቒሱ።

ብጻይ ተስፋይ መግለጺኡ ብምቕጻል፡ ምስ ካለኦት ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣካላት፡ ከከምቲ ናይ ኣተሓሳስባ ምቅርራብ እንተስ ናብ ምሉእ ሓድነት ንምብጻሕ ወይ ተቐራሪብካ ንምቅላስ ዘኽእል መድረኽ ንምጥጣሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንክዕወት፡ ሰዲህኤ ኩሉ ዝከኣሎ ዘበለ ክገብር ድልዊ ምህላዉ ኣብሪሁ። ኣብ ርእሲቲ ብኣቦመንበር ተስፋይ ዝተዋህበ መብርሂ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ህዲምሓኤን ሰዲህኤን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኮነ፡ ነቲ ኣብ መስርሕ ዘሎ ዘተታት ናይ ዝመርሓ ሽማግለታት ኣባላት እውን ተወሳኺ መብርህታት ሂቦም።

ተሳተፍቲ ኣኼባ ንእዋናውነት ናይዚ ኣኼባ ድሕሪ ምምጓስ፡  ዝያዳ መብርሂ ኣብ ዘድልዮም ጉዳያት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም፡ በብዝምልከቶም ኣካላት ከኣ መልስታት ተዋሂብዎም።  ድሕሪ መስርሕ ሕቶን መስልን ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣብ ዝሃብዎ ርኢይቶታት፡  እቲ ክሳብ ሕጂ ንሓድነት ዝምልከት ዝተወስደ ስጉምትታት ኮነ ንካልእ ንጥፈታት ኣብያተ-ጽሕፈት ሰልፊ ንኢዶም፡ ንሰልፎም ብሓሳብን ብንዋትን ከሕይሉ’ውን ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ከም ናይዚ መርኣያን ተታሒዙ ዘሎ መደባት ንምዕዋትን ከኣ ሓያሎ ኣባላት ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም።

ኣብ መወዳእታ ኣቦመንበር ሰልፊ፡ ኣኼባ ክዛዝም እንከሎ፡  ንናይ ክሳብ ሕጂ ኣበርክቶ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ምትግባር መደባትን ምሕያል ሰልፍን ኣመጒሱ። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሓድነትን ካልእ ንጥፈታት ሰልፍን ኣድማዒ ንክኸውን ኣብ መጻኢ እውን ኩለ-መዳያዊ ኣበርክቶ ኣባላት ከም ዝቕጽል ተስፋኡ ልዑል ምዃኑ ብምግላጽ ኣኼባ ተደምዲሙ።

ዞባ ሽማግለ ስሜን ኣመሪካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኢርትራ ቀዳም ዕለት 30 ግንቦት 2020 ናይ ምሉእ ኣባላት ናይ ተለኮንፈረንስ ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነብሩ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን ማእከላይ ባይቶን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ብኣቦ መንበር ዞባ ሓው ደስበለ ካሕሳይ እዩ ተኸፊቱ። ኣጀንዳ ኣኼባ ብዛዕባ ህልው ምዕብልናታትን፡ ሰልፍና በጺሕዎ ዘሎ ናይ ፍጹም ሓድነት ስምምዕ ምስ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ንምግላጽን ምምይያጥን ስለ ዝነበረ፡ መድረኽ ንኣቦ መንበር ሰልፊ ሓው ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ተመሓላሊፉ።

ሓው ተስፋይ ደጊጋ ስልፍና ጸሚድሎም ንዘሎ ከኣባዊ ርክባት ምስ ዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ውድባት ኣበይ በጺሑ ከምዘሎ ኣስፊሑ ድሕሪ ምግላጽ፡ ናብ ሓድነት ምስ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ተሰጋገረ። ኣቦ መንበር ሰልፊ ንኣመጻጽኣ ሓድነት ምስ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብዑምቆት ተንቲኑ ድሕሪ ምግላጽ፡ ንናይ ምጽንባር ውሳኔታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከኣ ናይ ሓባር ሽማግለታት ተመዚዘን ይንቀሳቐሳ ከምዘለዋ ኣብሪሁ።

ድሕሪ ሰፊሕ ገለጻኡ ሓው ተስፋይ ደጊጋ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ዘተ ሽማግለታት ምስ ካልኦት ውድባት ተጸሚዶም ንዘለዉ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ኣሕዋት ብርሃነ ደበሱን፡ ክፍልዝጊ ገብረመድህንን፡ ፍስሃየ ሓጎስን ብወገን ሽማግለታቶም በጺሖሞ ንዘለዉ ምዕብልና ከብርሁን ክውስኹን ኣመሓላለፎ።

ኣባላት ዘተ ሽማግለታት ኣሕዋት ብርሃነን፡ ክፍልዝግን፡ ፍስሃየን ብወገኖም ዘሎ ምዕብልናታት ንኣኼበኛ ኣስፊሖም ድሕሪ ምግላጽ መድረኽ ናብ ሕቶን መልስን ተሰጋገረ።

ኣኼበኛታት ብኣድምጾን ልቦናን ንሰዓታት ዝኣክል ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደ ብሓደ ሕቶኦም፡ ርእይቶምን፡ ለበዋኦምን ከፍስስ ጀመረ። ንነፍስ ወከፍ ሕቶ ብኣቦ መንበርን ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን ኣዕጋቢ መልሲ ተዋህበ። ኣባላት ብምልኦም ኣብ መሪሕነቶም ዘለዎም እምነትን ሓበንን ሰፍ ዘይብል ምኻኑ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ መሪሕነት ንዝሓቶም ተወፋይነት ከማልኡ ድልዋት ምኻኖም ኣረጋጊጾም።

ድሕሪ 4 ሰዓት ናይ ኩሎም ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ምልኣት ዝነበሮ እኼባ ንሓድነት ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ክንከፍል ድልዋት ኢና ብዝብል መንፈስ ተዛዚሙ።

ንቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራን ምዕባለን ንቃለስ

ሓድነትና ይሰስን

ክብርን መጎስን ንስውኣትና

ዞባ ሽማግለ ሰመን ኣመሪካ

31 ግንቦት 2020

 ብዕለት 29 ጉንበት 2020 ኣባላት ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ኣብ ደቡብ ጀርመን ብመራኸቢ ብዙሃን ስሩዕ ኣኼብኦም ኣካይዶም። ኣኼባ ኣብ ሳምንቲ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራን ዒድ ኣል ፈጥርን ይካየድ ስለዝነበረ፡ ነዚ ድርብ በዓላት ኣመልኪቱ ዝቐረበ ኩለንተናዊ ሰናይ ምንዮትን ድሌትን፡ ኣኼበኛታት ኣካሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ምስዚ ብምትሓሓዝ ኣኼባ ጨንፈር፣ ነቲ ብመራሕቲ ተቓውምቲ ውድባትን ነቲ ስርዓት ብዝነቐፉ  ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን፣ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዘውርዶ ዘሎ ከቢት ግህሰት ዝኹንን መልእኽትታቶም ብተገዳስነት ተዓዚቦም።

ብተወሳኺ ብሕግን ቅዋምን ዝግዛእ ህዝባዊ ባይቶን፣ ንቅዋም ዝምእዘዝ መንግስቲ ንምትካል ኣብዝግበር ቃልሲ ክሳብ መወዳእታ ክቃለሱ ምዃኖም ደጊሞም ቃሎም ኣሐዲሶም።  ህዝብን ስራዊትን ኤርትራ’ውን ኣብዚ ናይ ለውጢ ማዕበል ተሳትፈኦም ዝያዳ ከሐይሉ ጸዊዖም። ነዚ ብዝተፈላለዩ ሰበት ዝቐረበ ሓደ ዓይነት ህርመትን ዜማን ዘለዎ ቅኒት ንምውህሃድ ድማ ከቢድ ጻዕርን ብዙሕ ስራሕን ከምዚሓትት ዘይዝንጋዕ ስለዝኮነ፣ እቶም ነዚ ቁዱስ ዓላማ ንምዕዋት ትጽዕሩ ኤርትራውያን ኣምላኽ ይሓግዝኩም ብምባል ኣብቲ  ዝተስርዐ መደባት ኣትዮም።

ናይ ርክብ መስኖ፡ ንርክብን ንጥፈታትን ጨንፈር ብዝምልከት ኩልና ከምእንግነቦ ነቲ ብኣካል ተራኺብካ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታት፣ ብሰሪ Covid 19 ምክያዱ ስለዘይካኣል መራኸቢ ብዙሃን ከም ኣማራጽን ኣድላይን ኣገባብን ብምርኣይ፣ ክሳብ ናይዚ ተላባዒ ሕማም ኩነታት ዝማሓየሽ መራኸቢ ብዙሃን ብንጥፈት ንኽጥቀምሎም ኣኼበኛት ወሲኖም። ካልእ ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ደምበ ፍትሒ ዝምድነኦም ምሕያልን ምዕማቕን ከምዘድሊ ተማያይጦምን ንዘለናዮ መድረኽ ብዝገጥም ናይ ርኽክብ መስኖ ኣንጻር ምልኪ ክካየድ ዝግባኦ ዕማማት ንኸይበኩር ኣገንዚቦም። ኣባልት ጨንፈር፡ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያትን ብሓፈሻ ኣብ ምምሕልላፍ ጸብጻብ ንዘጋጥሙ ንኡሳት ሕጽረታት ኣወጋግኖኦምን  ንምምሕያሶም ክውሰዱ ዘለዎም  ተግባራዊ ስጉምትታትን ዘትዮም። ከምኡውን ነቲ ብመርሒነት ዞባ ኣውረጳን ኣካያዲት ሽማግለ ንኡስ ዞባ ጀርመንን ብብመዕልቱ ዝተኻየደ ናይ ምምኽኻር ኣኼባታት ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ከመይነት ናይ ኣብተግባር ኣዋዓዕለኡ ተረዳዲኦም።

ኣብ መጨረሽታ ነቲ ኣብ ሞንጎ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራን ዝተበጽሕ ናይ ምጽንባር ስምምዕን ከምኡውን ምስ ካልኦት ንፍትሒ ዝቃለሱ ሓይልታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘካይዶም ዘሎ ዘተታት ኣመልኪቶም፡ ብጻይ ተስፋማርያም ክብረኣብ ኣቦ ወንበር ንኡስ ዞባ ጀርመንን ብጸይቲ ትዕበ ተኪኤ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ሰፊሕ መብርሂ ብምሃብ ኣኼብ ብዕግበት ተደምዲሙ።

ንቕዋማዊ ምሕደራን ዲሞክራስን ምዕባለን ንቃለስ!  

                                   

ምስ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ተኣሳሲሩ ዝብዕል ዘሎ ዒድ ኣልፈጥር ምኽኝያት ብምግባር፡ ንኹሎም  ኣብ ጾም ሮሞዳን ዝወርሑ  ደቂ ሃገር ምእመናን እስልምና፡ እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈተሓልኩም እናበልኩ፡ ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መሪሕነቱን መላእ ኣባላቱን፡ ርሑስ ዒድ ይግበረልና ብማለት ሰናይ ምንዮት ሰዲህኤ እገለጽ።

ኣብዚ ዕለት’ዚ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብሓባር ንመዓልቲ ናጽነት ምኽንያት ብምግባር ዘውጽእዎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ፡ ልዑል ደገፍናን ተሳትፎናን እናረጋገጽኩ፡ ነዚ ዓቢ ናይ ተስፋ መግለጺ፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ክድይብ  ህዝባዊ  ደገፍ ክረክብ ትምኒትናን ሰናይ ድሌትናን እገልጽ።

ምልካዊ ስርዓት ህላዌኡ ዘብቅዓሉ፣ ህዝብና ከምቲ ባህጉ ዕርቅን ሰላምን ዘረጋግጸሉ፣  ቅዋማዊ ሃገር ዝሃንጸሉን ጐደና ምዕባሌ ዝሕዘሉን በዓል ዒድን፡ ጽምብል ናጽነትን ይግበረልና።

ብተወሳኺ ህዝብና ካብ ተላባዒ ዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን  ጥዕናን ድሕነትን ህዝብና ንምሕላውን ክብቅዕ፡ዘይጽንቀቕ ተስፋ ከም ዘሎና እናሓበርና፡ ነዚ ሕማም ኮነ ነቲ ከሳቕየና ዝጸንሐ ስርዓት ስዒርና ነባሪ ዓወት ሃገርና ንምርግጋጽ ንዕጠቕ።

ደጊምና ርሑስ በዓል ዒድን ዕዉት ጽንብል ናጽነትን!

ክንዲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ተስፋይ ደጊጋ

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ 16 ግንቦት 2020

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ25 ማዝያ 2020፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ እዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦ-መንበር ሰዲህኤ ናይ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ቃል ድሕሪ ምቕራቡ፣ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣጀንዳታት ኣቕሪቡ። ዝቐረበ ኣጀንዳትት ብተሳተፍቲ ኣኼባ ምስ ጸደቐ ከኣ ኣቦ-መንበር ተስፋይ፡ ብፍላይ  ንሰዲህኤን ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞን፣  ንኤርትራዊ ሃለዋትን  ከባብያዊ ምዕባለን ድማ ብሓፈሻ ዝምልከት መእተዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣብ መእተዊ ቃሉ፣ ኣብ ርእሲ ፖለቲካዊ ሃለዋት፡ ነቲ ኣብዚ እዋንዚ ንዓለምና ኣሻቒሉ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ ጠቒሱ፡ ኤርትራውያን ኣብ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዜጋታትና ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንኢዱ። ኣባላት ሰዲህኤ እውን በብዝከኣሎም ዓቕሚ፡ ኣብዚ ህይወት ናይ ምድሓን ህጹጽ ወፍሪ ከም ዝሳተፉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ እቲ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓባራዊ መድረኽ ንምምስራት ኮነ ምስ ውድባት ዝግበር ካእባዊ ዘተታት በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምልከት፡ ኣብዚ ዕማማት ተዋፊረን ካብ ዝጸንሓ ኮሚተታት ዝርዝር ጸብጻባት ሰሚዑ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ኣብ ዘካየዶ ሚዛን ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዝህብ ምዕባለታት ከም ዘሎ ተረዲኡ። ኣብቲ ዝድለ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሸቶ ኣብዘተኣማምን ደረጃ ንምብጻሕን እዋናዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስን፡ ዝያዳ ሓላፍነታዊ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ወገናት ከም ዝሓትት ገምጊሙ።  ንሓቢርካ ኣንጻር ጸረ-ህዝቢ ምቅላስ መተካእታ ከምዘየብሉ ብምርዳእ ከኣ፡ እዚ ዓብይን እዋናውን ዕማም ንድሕሪት ከይምለስ፡ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ክተሓዝ ባዛዕባ ዝግበኦ ኣቕጣጫ እውን  ውሳነታት ኣሕሊፉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተዘርጊሑ ክጽናዕ ዝጸንሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ናይ ዝሓለፈ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻባት በብሓደ መዚኑ። ኣድለይቲ ኣብ ዝበሎም ዛዕባታት ከኣ ኣብቲ ጸብጻብ ተመስሪቱ፡ ውሳነታት ወሲኑ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ  ናይ ቀጻሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኩለ-መዳያዊ ትልሚ ሰዲህኤ ኣነጺሩ።

ኣኼባ፡ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ዓለም፡ ነዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮናቫይረስን ነቲ ካብዚ ቫይረስ ብዘይፍለ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተጻዒኑ ዘሎ ናይ ጉጅለ ህግዲፍ ወጽዓ ስዒሩ፡ ናብ ንቡርን ዕዉትን ህይወቱ ክምለስ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መደምደምታ ድማ  ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምዝቐደመ መደባት ሰዲህኤ ኣብ ምዕዋት ክተግሁ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራ (ሰዲህኤ) ንምጅማርጾምሮሞዳንምኽንያትብምግባር፡ንመላእህዝብናብሓፈሻንኣመንቲሃይማኖትምስልምናድማብፍላይ፡እንቋዕኣብጽሓና ‘ሮሞዳንከሪም’ ብምባልሰናይምንዮቱይገልጽ።

Saturday, 18 April 2020 21:09

ርሑስ በዓል ትንሳኤ

Written by

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንበዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ህዝብና ብሓፈሻ ንኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ኣብጽሓና  ብምባል ሰናይ ምንዮቱ ይገልጽ።

ዞባ  ኤውሮጳ  ሰ. ዲ. ህ. ኤ. ነቲ መሰረት ቅዋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት ዝካየድ ጉባኤ እተዳሉ ኣሳናዳኢትን ሓጻይትን ሽማገለን ብዕለት 28/03/2020 ብ5ተ ዝኣባላታ (ማለት ክልተ ካብ ዓዲ እንሊዝ፡ ሓደ ካብ ጀርመን፡ ሓደ ካብ ደንማርክ፡ ሓደ ካብ ሽወደን) ሽማገለ ኣቊማ። ብምቅጻል ዝተመርጹ ኣባላት ኣሳናዳኢት ሽማገለ ብዕለት 04/04/2020 ብኤለትሮኒካዊ  መራኸቢ ብዙሓን ፡ ቀዳማይ ኣኼባኣ ብምክያድ  ነብሳ ሰሪዓ  ስራሓታ ኣብ ምጅማር ትርከብ ። ከምቲ ልሙድ ሰውራዊ  ስጡም ኣሳሪ  መሪሕ ጭርሖና ከኣ ንቅዋማዊ ምሕደራን ዲሞክራስን ምዕባሌን ንቃለስ !!! ክኸውን  ኣስሚራትሉ ። ኣባላት ሰዲህኤ  ዞባ ኤውሮጳ ኣብ 9 ሃገራት  ኤውሮጳ ዝርከቡ  ኮይኖም፡ ብሓደ ንኡስ ዞባን፡  ልዕሊ 13 ጨናፍርን ዝሓቆፈ ሰፊሕ ዞባ እዩ።

ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ  ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ናብ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካላትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ናብ ዝርከቡ ዜጋታቶምን ናይ ሓባር መጸዋዕታ ኣቕሪቦም። ኣብዚ መጸዋኦታኦም ኣብዚ ኣንጻር ሓደገኛን ዝያዳ ዘስፋሕፍሕን ኮይንሉ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ካብ ካለኦት ዝያዳ ኤርትራውያን ክሃሲ ዝኽእል ብምጥቃ ለበዳ ኮረኖ ቫይረስ ንውግእ ዝያዳ ምድላው ክገብሩንን ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱን ጸዊዑ። 

ነዚ መልእኽቲ ብሓባር ዘመሓላለፉ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ፡ ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ)ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ውድብ ሕድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓለ)ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ሓኤፍ)ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)እዮም።

እቲ ብ31 መጋቢት 2020 ዝወጸ ሓባራዊ መጸዋዕታ፡ ኣብቲ ናብ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ማሕበረሰብ ዘቕረቦ መጸዋዕታ፡ “ነቲ ሓደገኛ ኩነታት ብጥንቃቐ ኣቕልብሉ” ብዝብል፡ ናብ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲን ዳይረተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶ/ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስን ተላኢኹ። ናይዚ መልእኽቲ ቅዳሕ ከኣ ናብ ካለኦት ሰብኣዊ ትካላትን ብሓፈሻ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቚበሙለን ናብ ዘለዋ  ሃገራት መንግስታት ብፍላይ ከኣ ናብ መንግስታት ሱዳን ኢትዮጵያን እስራኤልን ተላኢኹ።

እዚ ምሕጽንታ፡ ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ዘዘኻኸሮ፡ ኤርትራ ኣብዚ እዋንዚ፡ ዘቤታዊ ማሕበረ-ኮማዊ ትካላት ዘየለ፡ ገበርቲ ሰናይ፡ ካብ ዝምስረታዊ ነዊሕ ዕድመ ዝነበረን ሃይማኖታዊ ናይ ረዲአት ትካላትን ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት መርበባትን ብፍሉይ ሜላ ከም ዝዓነዋ ጠቒሱ።

ኣብቲ ብ1 ማዝያ 2020  ብትግርኛን ዓረብን ተዳልዩ ብቐጥታ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከኣ፡ ብፍላይ ህይወት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን መደበራት ስደተኛታትን  ንምድሓት ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ምግባር ዝምልከት እዩ።

እቲ መልእኽቲ ብዛዕባ ድሕረ-ባይታ ናይቲ ተላጋቢ ሕማምን ኣብቲ ኤርትራውያን ተዳጒነምሉ ዘለዉ ዝተጻበበ ኣብያተ-ማእሰርትን መንእሰያት ኣብ ጉረባብቲ ሃገራት ተኣኪበምሉ ዘለዉ መደበራትን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ኣስፊሩ። ኣተሓሒዙ ከኣ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ብዘለዉ ናይ ጥዕና ክኢላታትን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ንጡፋት ምስ ናይ ጥዕና ክኢላታት ብምትሕብባር ብዛዓብቲ ሕማም ይህብዎ ንዘለዉ  መምርሕታትን ምኽርን ክከታተል ኣዘኻኺሩ። ኣተሓሒዙ ከኣ እዚ ዝስዕብ መጸዋዕታ ኣመሓላሊፉ፡ 

 1. ኩሉ ኤርትራዊ በዚ ተላጋቢ ሕማም ብዘየቃልዖ ኣገባብ ክንቀሳቐስ።
 2. ነቲ ልሙድ መታለሊ ገንዘብ ናይ ምውጻእ ወፈራ ብትኹረት ምክትታል።
 3. ንኣሕዋት ህዝብታትን ሓይልታትን፡ ስርዓት ኤርትራ እሱራት ክፈትሕን ኣብ ግዱድ ውትህድርና ዘለዉ መንእሰያት ከፋኑን ሓያል ተጽዕኖ ንክገብሩ ተሪር ጥርዓን ምቕራብ።
 4. ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ብክልኻልን ብሓባር፡ ብዛዕባቲ ህዝቢ ካብ ባንክ ካብ 5ሺሕ ናቕፋ (300 ዶላር) ንላዕሊ ከየውጽእ ተነቢርዎ ዘሎ እገዳ ክሓቱ።
 5. ኣብ ርእሲ እዚ፡ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ፡ መራሕቲ ኤርትራ፡ ነቲ ብሚልዮናት ዝግመት ካብ ሽያጥ ማዕድናት ዝተኣከበ፡ ካብ ኣገልግሎት ወደባት ዝተረኽበን ካብ ሃገራት ኣዕራብ ዝተለገሰን ገንዘብ ኣብ ምኽልኻልዚ ሓያል ተላጋቢ ሕማም ክውዕል ክሓቱ። 

ህጹጽ ሓባራዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ!

ካብ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት

31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ

ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ

ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም

 ንሕና ፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቊበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምዃኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ፣

እዚ ብምኽንያት ኮቪድ-19 (ኮሮና  ቫይሩስ) ዝላባዕ ዘሎ ሕማም’ዚ፣ ናብ’ተን ብግጭታት ዝሳቐያ ዘለዋን፣ ኣብ ተነካኢ ዝዀነ ክፍለ-ዓለም ዝርከባን፣ ነዚ ናይ ኮሮና ቫይሩስ ለበዳ ንምግጣም ዘይተቐረባ፣ ንመብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣዕቊበን ዘለዋ ሃገራት ድሮ እቲ ለበዳ በጺሕወን ኣሎ። እዚ ኲነታት ኮሮና ቫይሩስ ኣብ ግምት ብምውሳድ፡ ካብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ነውጺ ዘለዎ ቦታታት ምዃኑ ከኣ ብምስትውዓል፡ ብዙሓት ካብ ህዝብና ድማ እቲ ቀንድን መሰረታውን ባእታ ዝዀነ መከላኸሊ ናይ’ዚ ሕማም’ዚ ኢድ ምሕጻብ ብምዃኑ፣ ኢድ መሕጸቢ ዝዀኑ መሳለጢታት ከም ማይ ኮነ ሳምና ናይ ምርካብ ዘለዎም ዕድል ከኣ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ፣ በዚ ተላባዒ ሕማም’ዚ ምኽንያት ክቕዘፉ ዘሎ ተኽእሎታት ሰፊሕ ብምዃኑ፣ ንዓና ኣዝዩ የሰክፈናን የተሓሳስበና’ዩ። ብምዃኑ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ኣብ ግዜኡ ህጹጽ ኣትኩሮ ብኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ መታን ክረክብ ብሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ብውድብ ጥዕና ዓለምን ተመሪሑን ተወሃሂዱን ዕቱብ ተበግሶ ክውሰድ ኣትሪርና ንምሕጸን።

ብእምነትና፣ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጸገማት ብዙሕ መንእሰያዊ ሓይሊ ካብ ህዝብና፡ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣረጋውያንን ኣብ ተኣፋፍን ሓገዛት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንድሕሪት ገዲፎም ዝፈትዉዋ ሃገሮም ጠንጢኖም ናብ ስደት ከም ዘምርሑ፣ ካባኻትኩም ዝተኸወለ እዩ ኣይንብልን። ብካልእ ወገን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ነቶም ንድኹማት ሓገዝ ክህቡ ዝጸንሑ ግብረ-ሰናይን ሃይማኖታዊ ትካላትን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ትካላትን ኩሎም ኰነ ተባሂሉ ብመደብ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣፈራሪስዎም ይርከብ። ብተወሳኺ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሕቡራት ሃገራት ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ኤርትራ ንጥፈታት ካብ ዘቋርጹ ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሮም እዮም።  

 ክቡራት ኣህጉራውያን ሰብ-መዚ!

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቲ ሓፈሻዊ ኤርትራዊ ኲነታት ተዳኺሙን ነብሱ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኲነታት ከም ዘየብሉን ርኡይ ሓቂ ኰይኑ ኣሎ። ጸብጻባት ከም ዝሕብሩ፣ እቲ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ካብ 300 ንላዕሊ ዝኸውን ቤት ማእሰርትታት ኣብ ልዕሊ ብጻዕቂ እሱራት ኣዕለቕሊቑ ተጸፋጺፉ መሊኡ ምህላዉ፣ ነዚ ሓደገኛ ዝዀነ ለበዳ’ዚ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕምን መሳርሕን የብሉን። እቲ ብስም “ሃገራዊ ኣገልግሎትን” ግፋን ዝእከብ ዘሎ ናይ ባርነት ስራሕ ዝሰርሕን፣ ገዚፍ ኣሃዱታት ሰራዊት እንተዀነ’ውን ኣዝዩ ጻዕቂ ኣብ ዘለዎ “መደበራት” ስለ ዝነብር ነዚ ለበዳ ሕማም’ዚ ንኽላባዕ ክፉት ዕድል ዝህብ ኲነታት እዩ ዘሎ።  

በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ኣብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን ከምኡ’ውን ኣብ እስራኤል ኣብ ናይ መዕቆቢ “መደበራትን” ኣብ ከተማታት ዝርከቡ መዕቆቢታትን ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ስሉጥ ኣህጉራዊ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበራት ተዋሳእቲ ብተግባር ዝንቀሳቐሱ እንተዘይሃልዮም፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣደዳ’ዚ ለበዳ’ዚ ክኾንሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዓቢ እዩ። ኣብ መደበር ስደተኛታትን ግዝያዊ መዕቆቢታትን ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ምቕባል መስርሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንተላይ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ እተን ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ብተገዳስነት እንተደኣ ብዝምልከቶም ኣካላት፣ ብፍላይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ሰብ-መዚ፡ ሓለፍቲ ኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓገዝን ምኽርን ዘይተሓዊስዎ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ኮሮና ቫይሩስ ኰይኖም ንሓደጋ ክሳጥሑ ዝኽእልሉ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ።

ብምዃኑ እምበኣር “ኮቪድ-19” ናብ ኤርትራ ከይላባዕ ንምክልኻል፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ፣ ኣብ ኤርትራውያን ዝነብርሉ ናይ ስደተኛታት መዓስከራትን ኣብ ከተማታት ብጻዕቂ ዝቕመጥሉ ኲነታት ስለ ዘሎን፣ ሓደጋ ኮሮና ቫይሩስ ከይዝርጋሕ ንምክልኻል፣ ኣትሪርና ክንብሎ እንደሊ ነገር እንተሎ ህጹጽ ስጉምቲ ክትወስዱ ብፍላይ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ንምሕጸን፡-  

 • ኣብ’ዘን ኤርትራውያን ተዓቚቦሙለን ዘለዉ ቦታታት እኩል ናይ ክንክን ጥዕና ማእከላት እኹል ቀረባት ናይ ማይ፡ መሕጸቢ ሳምናታት፡ ጸረ-ለኽፊ ዝዀኑ ፈሰስቲ፡ “ጓንቲ”፡ መሸፈኒ ኣፍን ንጽርየት ዘገልግሉ ወረቓቕትን ከም ዝህሉ ምግባር፣
 • እቶም ቦታዊ ናይ ክንክን ጥዕና መርበባትን ትካላትን በዚ እከይን ሓደገኛ ኮሮና ቫይሩስ ዝተለኽፉን ዘይተለኽፉን መፍለጢ ዝኸውን ናይ መመርመሪናውትን መሳለጢታትን ከም ዝህልዎም ምርግጋጽ፣
 • ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጢን ኣብ መደበር ስደተኛታትንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ዚ ሓደገኛ ብቕልጡፍ ዝላባዕ ዘሎ መቕዘፍቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምድሓን ዝከኣሎም ክገብሩ፣

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ

ብእምነትና ትሕዝቶ እዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣገዳስን ሕልኽልኽ ዝመልኦ ኲነታት ናይ’ዞም ኣስታት ኣርባዕተ ሚልዮን ኣብ ውሽጥ ሃገር ከምኡ’ውን ኣስታት ክልተ ሚልዮን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ኣንጠጥዩ ዘሎ ለበዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ከም ዘለዉ ትርድእዎ ኢኹም ኢልና ንኣምን።

ኣኽበርትኹም፡-

ኣቦ-መንበራት፣

 1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)
 2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)
 3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢኤርትራ (ሰዲህኤ)
 4. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓደለ)
 5. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓኤፍ)
 6. ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)
Page 3 of 90