EPDP News

ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤና፡ “ንዲሞክራስያዊ ቅዋማዊ ምሕደራ፡ ንሰላም ንፍትሒ ንብልጽግናን ምዕባለን ንቃለስ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ካብ 29 ሓምለ ክሳብ 1 ነሓሰ 2019 ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ቪዝባደን ተኻይዱ።  እዚ ጕባኤ’ዚ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ካብ ዘለዋ ጨናፍርን ጉጅለታትን ሰልፍታትና ዝተወከሉ ኣባላት ተሳቲፎሞ። እቶም ብወድዓዊ ምኽንያታት ኣብ’ዚ ጕባኤ’ዚ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ጨናፍርን ጕጅለታትን ከኣ፡ ኣቐዲሞም ኣብ ዘዝርከብሉ ቦታታት ንመምርሕን ቅጥዕን ጕባኤ ኣማሊኦም ተሳትፎኦም ኣረጋገጹ።

ጕባኤ፡ ብውሽጣዊ ኮነ ብግዳማዊ መለክዓታት ክምዘን እንከሉ ኣብ ፍሉይ ኩነታት እዩ ተኻይዱ። ብውሽጣዊ መዳይ፡ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን (ሃድኤ-ሕድሪ) ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ዝተኻየደ መስርሕ ሓድነት ኣብ ውጽኢት በጺሑ ዝተጸንበለሉ ምዃኑ ፍሉይን ኣብነታዊን ጉባኤ ይገብሮ። ብግዳማዊ መዳይ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኸስተ ለውጥን ዝሰዓበ ምዕባለታትን ዝተጸልወ ኩነታት፡ ንህግዲፍ ካብቲ ተሓቢእሉ ዝነበረ በዓቲ ኣይሰላም ኣይውግእ ኣውጺኡ፡ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ከምዝቃላዕ ዝገበረ መድረኽ’ዩ ነይሩ።

እዚ ብወገኑ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ብሓደ ሸነኽ ሓያል ምብርባር ብምፍጣር ናይ ብዙሓት ቀልቢ ዝሰሓበ  ክኸውን እንከሎ፤ ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ዘይንጹር  ውዕል፡ ብዙሕ ሻቕሎትን ጥርጣረታትን ዝተፈጥረሉ መድረኽ ነበረ። ኣብ ርእስ’ዚ ከኣ፡ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ፡ ሓድሽ ከባብያዊ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ኣብ ዝተጋህደሉን ወቕቲ ኢዩ ተኻይዱ። 

ጕባኤ፡ ኣብ ምጅማር ዕዮታቱ ካብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝቐረበ ንመስርሕ ምድላዉ ዝምልከት ዝርዝር ጸብጻብ ሰሚዑን ውግዓውነቱን ሕጋውነቱን ኣረጋግጊጹን። ብድሕር’ዚ፡ ኣቦ መንበራት ክልቲኡ ውድባት ንተመኵሮ ውድባቶምን ንመስርሕ ሓድነት ክልቲኡ ውድባትን ዝምልከት ጽሙቕ ዝበለ ጸብጻብ ኣቕሪቦም።

ጕባኤ፡ ነዚ ጸብጻባት’ዚ ድሕሪ ምስማዕ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይትን ስትራተጂካውን ጕዳያት ሚዛኑ ኣንቢሩ። ኣብ’ዚ ንርከበሉ ዘለና ግዜ ምእንቲ ርሁው መጻእን ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ነካይዶ ዘለና ቃልስታት፡ ብመንጽር ቦታዊ፡ ዞባውን ዓለም-ለኻውን ሕልኽልኻት፡ ኣብ ከቢድ ወጥርን ብድሆታትን ኣትዩ ከምዘሎ መዚኑ። ብዛዕባ’ቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝፈጠሮ ንመጻኢ ወለዶ ኣሉታዊ ስንብራት ዝገድፍ ዘይትካላዊ ኣሰራርሓን ዘይቅዱስ ዝምድናታትን እውን ተመልኪቱ። ካብ’ዚ ተበጊሱ፡ ስርዓት ኢሳያስ ዝወሰዶ ስጉምትታት ንናይ ሃገርና ረብሓ ኣብ ግምት ዘየእተወ፡ ህዝባዊ ኣፍልጦን ግሉጽነት ዘይብሉን፡ ንልዑላውነት ሃገር ዘራኽስ ተግባራት ምዃኑ መዚኑ።

3ይን ሓድነታውን ጉባኤ፡ ነቲ ብ25 ሓምለ 2019 ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ብዙሓት ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብሎም ኤርትራውያን ድማ ዝሃለቕሉ ናይ መርከብ ሓደጋ ዘኪሩ ናይ ሕልና ጸሎት ገይሩን ንዅሎም ስድራቤታት ግዳያት’ቲ ሓደጋ ናይ ምጽንናዕ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉን።

ክልቲኡ ውድባትና ቅድሚ ጕባኤ ንክኸዶ ዝጸንሐ ጕዕዞ በብሸነኹ ዛዚሙ ናብ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ንምእታው፡ “ኣቐዲምካ ሰሪሕካ፡ ዝውገን ወጊንካ፡ ናብ ሓባራዊ ጉባኤ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ተረድኦ ክሰርሕ ስለዝጸንሐ ንብደሆታት ኮነ ንዕድላት ከከም ኣመጻጽኣኡ ኣብ ምምሕዳሩ ኣይተጸገመን።

ጉባኤ ኣብ መጻኢ 4ተ ዓመታት ዝሰርሖ ስረሓት ዘመልክት፡ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ዝምረሓሉ ቅዋምን ኣጽዲቑ።  ከምኡ’ውን፡ ነዞም ስዒቦም ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዝርከቦ ጕዳያት፡-

“1. ህልዊ ኩነታትን ሉዓላውነትን  ኤርትራ፡

2፡ ኣድላይነት ብሓባር ምስራሕ ደንበ ተቓውሞ

  1. ብዛዕባ ህዝባዊ ምልዕዓል “ይኣክል”

4፡  ኢድ ኣእታውነት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ሃገርና

5: ኤርትራውያን ስደተኛታት

6፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

7፡ ሃንደበታዊ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን

8፡ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን

9፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል

  1. ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ማሕበራዊ ጉዳያትን” ዝምልከት ፖለቲካዊ ውሳነታት ወሲዱ።

ጉባኤ፡ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኣባላት ሰዲህኤን ኵሎም ደለይቲ ፍትሕን ሓቢሮም ክጸምድሉ  መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ። ከምኡ’ውን፡ መሓዙት ውድባት፡ ሰልፍታትን ማሕበራትን ካብቲ ከሳቕየና ዝጸንሐ ድኽመታት ወጺእና፡ ኣብ ክንዲ ምንጽጻግ ንሓድሕድ ክንማላላእ ጕባኤ ጸዊዑ።  

መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታትካ ልሳንካ ኴንና ክንዛረብ፡ መሓውርካ ኴንና ክንምርሽ ዝግበኣና፡ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ ወድዓውን ባዕላውን ምኽንያታት ከምቲ ዝተጸበኻና ክንከውን ዘይምኽኣልና ይርዳኣና እዩ። ካብ’ዚ ብምብጋስ ማዕረ ትጽቢታትካ ዘይምብቃዕና ይቕሬታ እናሓተትና በዝን ብኸምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ መጻኢ ከነረጋግጾም መዲብና ዘሎና ሓድነታዊ ስምምዓት ክንድብሰካ ተበጊስና ኣሎና። 

ኣብ መወዳእታ ድማ ጉባኤ ነቲ 9 ዝኣባላታ ሓጻዪት ሽማግለ መዚዙ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ዝርዝር ሕጹያት፡ ኣብቲ ጉባአ ብዝተመዘዘት ኣምራጺት ሽማግለ ዝቐረበሉ ዝርዝር መርሚሩ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ 35 ቀወምትን 5 ተጠባበቕትን ኣባላት ዘለዉዋ፡ ብዝከኣል መጠን ንኤርትራዊ ብዙሕነት እተንጸባርቕ መሪሕነት መሪጹ፡ ናብ  ዓመታዊ ጽንብል ፈስቲቫል  ኤርትራ  ፍራንክፈርት ተሰጋጊሩ ከምዘሎ በዚ መግለጺ’ዚ ኣቢልና ንህዝብና ከነበስር ንፈቱ።

“ንዲሞክራስያዊ ቅዋማዊ ምሕደራ፡ ንሰላም ንፍትሒ ንብልጽግናን ምዕባለን ንቃለስ”

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታት ኤርትራ

1 ነሓሰ 2019

3ይን ሓድነታውን ጉባኤ

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣብ ኣዳራሽ እቲ ብ2 ነሃሰ 2019 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦከንህይም ዝተጀመረ ፈስቲቫል ኤርትራ፡ ንሓድሽ ኣቦመንበሩ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) መሪጹ። ተስፋይ ደጊጋ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝተናወሐ ናይ ናጽነትን መጻኢ ዲሞክራስን ዝቃለሱ ዘለዉን ዓብይ ክብሪ ዘለዎን ሓርበኛ እዩ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ባይቶ፡ ኣብዚ ኣኼባኡ  በቲ ሓድሽ ኣቦመንበር ብዝቐረበሉ ዝርዝር ሕጹያት ሸሞንተ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ መሪጹ።

እቲ 35 ቀወምትን 5 ተጠባበቕትን ዝኣባላቱ ማእከላይ ባይቶ ብ2  ነሃሰ 2019 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ብነባር ኣባል ባይቶ ብጻይ ወልደየሱስ ዓማር ተመሪሑ ኣብ ዘካየዶናይ መጀመርያ ኣኼባኡ እዩ ኣቦመንበር መሪጹ።  እዚ ሓድሽ ኣቦመንበር ተወዳዳሪ  ዘይነበሮ፡ ነቲ ሓላፍነት ዝምጥን ብቑዕ ብምንባሩ ብምሉእ ድምጽን ኣዝዩ ዝሞቐ ደገፍን እዩ ተመሪጹ።

ኣቦመንበር ተስፋይ ደጊጋ ድሕሪ ምምራጹ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ነቲ ባይቶ ኣብ ልዕሊኡ ዘንበሮ እምነት ኣመስጊኑ፡ ኣብ መጻኢ ካብ ኩሉ ቀጻልን ኣድማዕን ስራሕ ከም ዝጽበ ገሊጹ።

New chairmanship 2ሓድሽ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብ ፍራንክፈርት ቀዳማይ ኣኼባኡ እናካየደ።

እዚ ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ 29 ሓምለ ክሳብ 1 ነሃሰ 2019 ኣብ ጥቓ ፍራንክፈርት ዝርከብ ቪዝባደን ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰዲህኤን ሃድኤ-ሕድርን እዩ ተመሪጹ። እዚ ጉባአ ኣሓት ውድባት እውን ንሓድነታዊ መጸዋዕታ ጉባአ ሰዲህኤ ቅርቡነተን ዘቃለሓሉ እዩ ነይሩ።

ድሕሪ’ቲ ምርጫ ኣቦመንበራት ነበር ናይተን ዝሰመራ ውድባት፡ ብጾት ክፍለዝጊ ገ/መድህንን መንግስተኣብ ኣስመሮምን፡ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል፡ ሓድሽ ኣቦመንበር ኣብዚ በዳሂ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዝካየደሉ ዘሎ ወሳኒ መድረኽ ነቲ ሓላፍነት ብምቕባሉ ምስጋናኦም ለጊሰምሉ። 

ኣቦመንበር ድሕሪ ምምራጹ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ፡ ናይ መሳርሕቱ ዝርዝር ሕጹያት ኣቕሪቡ፡ ብማእከላይ ባይቶ  ተቐባልነት ረኺቡ ጸዲቑ። እቶም ሕጸኦም ብባይቶ ዝጸደቐ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ፡  ብርሃነ ደበሱ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ጉዳያትን፡ መንግስተኣብ ኣስመሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት፡ ክፍለዝጊ ገብረመድህን ሰክረተር፡ ኣድያም ተፈራ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ያሲን ዑስማን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት፡ ዶ/ር ሃብተሚካኤል ተኽለ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳያት፡ ፍሰሃየ ሓጐስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያትን ደበሳይ በየነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዜናን እዮም። ከምኡ’ውን ማእከላይ ባይቶ   ንኣቶ  ፍጹም  ኢሳቕ፡  ናይ ሰልፊ ጠቕላል ተቛጻጻሪ ከገልግል መሪጹ።

ኣብ መወዳእታ ኣኼባ ባይቶ ኣባላት ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ኣቦመንበር ኮይኖም ናይ ዝሰርሑ ዝርዝር ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ኣጽዲቑ።

ኣቦመንበራት ዝጸንሑ መንግስተኣብ ኣስመሮምን ክፍለዝጊ ገብረመድህንን ኣብ መዕጸዎ ጉባአ ቃል እናስምዑ

ፖለቲካዊ ውሳነታት 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድሪ)ን ብ1 ነሃሰ 2019 ኣብ መዕጸዊ ስነስርዓት ናብ ተሳተፍቲ ቀሪቡ። እዚ ፖለቲካዊ ውሳነታ እቲ 35 ዝኣባላቱ ሓድሽ መሪሕነት ምስ ኣሓት ውድባት ብዝከኣል መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ሓድነት ከረጋግጽ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ።

እቲ ብኣቦመንበር ሰክረታርያ ጉባአ ብጻይ ብርሃነ ደበሱ ዝተነበ  ናይቲ ሓድነታዊ ጉባአ ፖለቲካዊ ውሳነታት፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልዊ ዘሕዝን ኩነታት፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ልኡላውነት ዝረአ ዘሎ ስግኣት፡ ህጹጽነት ሓድነት ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ቅልውላው ስደትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣትን ዝምድና ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ካብቶም ዝተደህሰሱ እዮም። ብዘይካዚ ጉባአ፡ ኣብ ዘካየዶ ምዉቕን ፍሉይን ምይይጥ ነቶም ኣብ ኤርትራዊ ልኡላውነት ብጽኑዕ ዝኣምኑ ኢትዮጵያዊ ፖለቲካዊ ወገናት ንኢዱ፡ እቶም ካለኦት እውን ነዚ ኣብነትዚ ክስዕቡን ህልውና ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ክቕበሉን ጸዊዑ።

ናይዚ ዝሰመረ ሰዲህኤ ኣቦመንበራት ዝጸንሑ ብጾት መንግስተኣብ ኣስመሮምን ክፍለዝጊ ገብረመድህንን ኣብ መዕጸዊ እቲ ጉባአ ቃል ኣስሚዖም።ንሳቶም ኣብቲ ቃሎም ኩለን ኣሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ንንኡስ ፍልልያትን ጸገማትን ገዲፈን፡ ነቲ ጭካን ምልካዊ ስርዓት ንምውጋድን ንምትካኡን ዘኽእል ዘተኣማምን ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፈጥራ ኣትሪሮም ጸዊዖም።

Call 2ብርሃነ ደበሱ፡ ኣቤል ሃይለን ክብረኣብ ምስግናን ኣብ ስነስርዓት መዕጸዊ ጉባአ

ኣቤል ሃይለን ክብረኣብ ምስግናን፡ ብቕደም ሰዓብ፡ ወከልቲ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ሓኤፍ)ን ናይቲ 4ተ ውድባት ዝኣባላቱ ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ (ሃግኤ)ን እውን ካብቶም ኣብቲ መዕጸዊ ጉባአ ቃል ዘስምዑ ነይሮም። ንሳቶም ብዓወት እቲ ጉባአ “እንኳዕ ደስ በለኩም” ድሕሪ ምባል፡ ውድባቶም ምስ ሰዲህኤ ጀሚረነኦ ዘለዋ ምይይጥ ብምቕጻል ነቲ ደንጉዩ ዘሎ ሓድነትን ሓቢርካ ምስራሕን ከም ዘተግብረኦ ዳግማይ ቅሩብነቶም ኣረጋጊጾም።

Call 3ከፊላዊ ኣባላት ናይቲ ሓድሽ መሪሕነት ዘርኢ መዘከርታ ስእሊ

ጉባአ ካብ ረቡዕ ናብ ሓሙስ 1 ነሃሰ 2019 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ 35 ቀወምትን 5 ተጠባበቕትን ዝኣባላቱ መሪሕነት መሪጹ። እዚ ሓድሽ መሪሕነት መንእሰይ ኣድያም ሃይለ ሩፋኤል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወሲኽካ ሸሞንተ ደቂ ኣንስትዮ ኣለወኦ። ብሰንኪ ተክኒካዊ ጸገማት ኣብ ጀርመን ክሳተፉ ዘይከኣሉ ኣባላት ጉባአ፡ ነዚ ብዝምልከት ብዝወጸ መደብ መሰረት ኣቐዲሞም ኣድሚጾም እዮም። ኣብዚ ስእሊ ዘይረኣዩ ካብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ እስራኤልን ሳዑዲ ዓረብያን ዝተመርጹ ኣባላት መሪሕነት’ውን ኣለዉ።

At its first meeting held within the halls of the Eritrea Festival launched on 2 August inside the University of Bockenheim,  the Central Council of the unified Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), elected Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga) as the new chairman. Mr. Tesfai Degiga is one of the most respected veterans of the prolonged national struggle for Eritrea’s liberation and democratic future. At the end of the meeting, the council elected the list of his 8 candidates  for the new  executive committee.

Tesfai Degiga1Designated party chairman Tesfai Degiga and the newly adopted emblem of the unified EPDP

The newly elected 35-person Central Council with five more non-voting members met Friday afternoon chaired by a senior party member, Mr. Woldeyesus Ammar, and elected him with acclamation and unlimited delight because their sole candidate for chairmanship has been  highly reluctant to take the post for personal reasons.  

In his acceptance speech, the designated EPDP chairman thanked all council members for the trust they had in him and he in turn expected continued hard work from every party member.

CC Meeting1

Newly elected Central Council at its first meeting in Frankfurt

The Central Council itself was elected at the end of the 3rd and Unity Congress of the EPDP and the Eritrean National Salvation/Hidri, which was held between 29 July and 1st August in Wiesbaden near Frankfurt, Germany. The sister organizations agreed at the congress to continue calling the unified party as EPDP.

Speaking at the end of the election process the outgoing chairmen of the converging organizations, Messrs Kiflezghi Ghebremedhin and Menghesteab Asmerom, warmly thanked the candidate for his acceptance of the challenging post at this critical moment in the uphill struggle for democratic change in Eritrea. 

After a few hours break in the evening, the new chairman submitted the list of his new executive committee and the team was acceptable to the Central Council. They are: Messrs Berhane Debesu, deputy party chairman in charge of Foreign Relations Office; Menghesteab Asmerom, head of Organizational Office; Mr. Kiflezghi Ghebrremedhin, Party Secretary;  Ms Adiam Teferra, head of Women’s Affairs; Yassin Osman Neberai, head of Youth Affairs; Dr. Habtemichael Tekle, head of Finance Office; Fessehaye Hagos, head of Social Affairs; and Debessai Beyene, head of Information Office.  The Central Committee also elected Mr. Futsum Isak as  General Auditor.

At the end of the meeting late in the evening, the Council adopted a list of senior party cadres as Administrative Committee of the Chair Office.

 

ሳልሳይ ጉባአ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድርን)ን ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ብረቡዕ 31 ሓምለ 2019፡ ናይ ብጻይ ገብረእግዚኣብሄር ተወልደ ኣቦመንበር ሓይጻይት ሽማግለ ጸብጻብ ምስ ሰምዐ 35 ዝኣባላታ መሪሕነት መሪጹ።

Gereteweldeብጻይ ገ/እግዝኣብሄር ተወልደ፡ ኣብ ጐኒ እታ ብጻይ ተኽለ መለኪን ዝመርሓ ኣምራጺት እማግለ ጸብጻብ እንዳቕረበ

እታ ብብጻይ ተኽለ መለኪን እተመርሐት ኣምራጺት ሽማግለ ምስ ቆመት ብጻይ ገብረእግዝኣብሄር መግለጺ ንክህብ ናብ መድረኽ ተዓዲሙ። ንሱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ነቲ ብልኡኽ ሽወደን ኣብቲ ጉባአ ቀሪቡ ዝጸደቐ ሓሳብ ንምሕያል ሓጻይት ሽማግለ ኣብ መጻኢ ዝርዝር ሕጹያት ናብ ጉባአ ኣብ ምቕራብ ጥራይ ከይተወሰነት፡ እንተላይ ኣቦመንበርን መሳርሕቱን እውን ሰምያ ንክጸድቕ ናብ ማእከላይ ባይቶ ከተቕርብ ንዝብል  እንኳዕ ኣሕጐሰኩም ኢሉ። ብዘይካዚ እቲ ሓድሽ ዝተኣታተወ ዕማም ሓጻይት ሽማግለ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ሰልፊ ክስረሓሉ ኣብ ዝብል እውን መብርሂ ሂቡ።

votingኣባላት ጉባአ ድምጾም ብምስጢር ንክህቡ ኣብ መስርዕ

 ብዙሓት ተሳተፍቲ ጉባአ፡ ነቲ ዝተኣታተወ ኣገባብ ሕጸ፡ ዝማዕበለ ኣገባብ ምርጫ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ድሕሪ ውድቀት ምካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ብብዙሓት ሰልፍታት ተቐባልነት ንክረክብ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም። እዚ ኣቐዲምካ ሕጹያት ናይ ምቕራብ ቀጥዒ ብብዙሓት ማሕበራዊ ሰልፍታት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝዝውተር ዲሞክራስያዊ ኣገባብ እዩ።

ብጻይ ገ/እግዘኣብሄር ተወልደ ከም ዝገለጾ፡ ኣብቲ ዝተኻየደ ሕጹያት ናይ ምቕራብ መስርሕ፡ ብ29 ጨናፍር ክልቲኡ ዝሰመረ ውድባት 133 ሕጹያት ከም ዝቐረቡን ካብዚኣቶም 52 ጥራይ ቅሩብነት ከም ዘርኣዩን ገሊጹ። ኣብ ርእሲ እዞም 52 ጉባአ 6 ሕጹያት ስለ ዝወሰኸ እቶም ኣብ መወዳእታ ዝተወዳደሩ 58 ምዃኖም ኣብሪሁ።

ኣብዚ ሳልሳይ መዓልቲ ጉባአ ካብ ዝተንጸባረቐ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ፡ ህጹጽነትን ኣገዳነትን ተሳትፎ መንእሰይ ዝምልከት፡ ብመንእሰይ ኣድያም ሃይለ ሩፋኤል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቐረበ መደረ ነይሩ። እዛ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትነጥፍ፡ ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ ምልዕዓላት  ክትሳተፍ ዝጸንሐት መንእሰይ ኣድያም ሃይለ፡ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሓጺር ግዜ ለውጢ ከምጽእ እዩ ዝብል እምነታ ኣንጸባሪቓ።

adiamኣባል ሰልፊ መንእሰይ ኣድያም ሃይለ ንምልዕዓል መንእሰያት ብዝምልከት ኣብቲ ጉባአ መደረኣ እናስመዐት

ኣብ ናይ 1 ነሃሰ 2019 መዕጸዊ ስነስርዓት ልኡካት መሕዙት ውድባት ክሳተፉ ትጽቢት ኣሎ። ኣብዚ መዕጸዊ ስነስርዓት ልኡኻት መሓዙት ውድባትና እንደጋና ናይ ምሕዝነት ቃሎም ከስምዑን፡ መጻኢ ዝምድነኦም ምስዚ ዝሰመረ ሰዲህኤ ብምጥቃስ ብዛዕባቲ ደንጉዩ ዘሎ ምምፍጣር ናይ ሓባር ጽላል ቅርቡነቶም ክገልጹን ትጽቢት ይግበር።

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓርበኛታት ናብዙ ጉባአ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ክውሕዝ ቀንዩ። ናይ ኩሎም ናይ ጽቡቕ ትምኒትን ዓወትን መልእኽቲ ትሕዝቶ ከኣ “ጉባአኹም ናብ ሓቢርካ ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስ ኣብ ኤርትራ  ምቅላስ  ዘምጽእ ይኹን” ዝብል ነይሩ። ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ውድባት ደገፍ ብውልቂ ደገፎም ናይ ዝገለጹ ዝርዝር ነዊሕ ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራዊ መድረኽ ፍሉጣት  ናይ ዲሞክራሲ ተሓለቕቲ ሓርበኛታት፡ ኣቶ ዓብደራሕማን ሰይድ (ኣቡ ሓሽም እንግሊዝ)፡ ዶ/ር ዳንኤል ርዘነ (ስዊዘርላንድ)፡ ኣቶ ሰመረ ተ፡ ሃብተማርያም (ሕመኣ)፡ ዶ/ር ሳድያ ሓሰን (ስወደን)፡ ኣልጋነሽ ገብረ (ጀርመን)፡ ምክትል ሚኒስተር ሚኒስትሪ ገንዘብ ኤርትራ ነበር፡ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ (ሆላንድ)፡ ዶ/ር ኣልማዝ ዘርኣይ (ጀርመን)፡ ዶ/ር ቴድሮስ ኣማኑኤል (ስወደን)፡ ወ/ሮ  ርግኣት ሓድሽ (ስዊዘርላንድ)፡ ወ/ር ለምለም ጸሃየ (ሆላንድ)፡ ኣቶ ዘርኤማርያም ክፍለ (ሕመኣ) ይርከብዎም።

في اليوم الثالث (٣١ يوليو ٢٠١٩) من المؤتمر تم انتخاب المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الإرتيري بالاقتراع السري فضلا عن إعداد البيان الختامي والمصادقة عل القرارات السياسية الهامة.