ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ንፍርቂ ዘመን ዝኸውን ዘካየዶ ሰላማውን ዕጥቃውን ቃልሲ፡ ድሕሪ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ መስዋእትን ሓሳረ-መከራን ብ1991 ዓ.ም ንመሬቱ ካብ ጐበጣ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ሓራ ኣውጺኡ፡ ብግንቦት 1993 ኣብ ዝተኻየደ ሪፈረንደም ድማ፡ ኤርትራ ናጻን ልዑላዊት ሃገርን ብምዃን ኣህጕራዊ ተፈላጥነት ረኺባ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ነቲ ምእንቲ ናጽነቱን ልዑላውነትን ክቡር ዋጋ ዝኸፈለን ጌና እውን “ይኣክል” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ንናይ ምድማር ፖለቲካ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝቃወም ዘሎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃናን መጐስን መልእኽተይ ከመሓላልፍ ከለኹ ክብርን ሓበንን ይስምዓኒ።

ነዚ ብኢሳያስን ውሑዳት መሳርሕቱን ዝተወስደ ንልዑላውነት ኤርትራን ህዝባን ንሓደጋ ዘሳጥሕ ናይ ጥልመት ውዕላትን መግለጺታትን ብምቅዋም ከም ቆፎኡ እተነኽአ ንህቢ፡ ንህዝቡን ሃገሩን ንምድሓን “ይኣክል” ዝብል ድምጺ ኣምሪሑ ሰላም፡ ግዝኣተ-ሕግን ፍትሕን ንምንጋስ ተበጊሱ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ሽቶኡ ክሳብ ዝሃርም፡ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ዕጣቑ ሸጥ ኣቢሉ ንቕድሚት ክምርሽ ኣብ ዝጥለበሉ መድረኽ ምህላውና ከዘኻኽር ይፈቱ።

ካባ ናጽነትን ልዑላውነት ተሸፊንካ ንውልቃዊ ስልጣንካን ረብሓኻን ንምቕዳም ክግበር ዝጸንሐ ስዉር ሸርሕን ጥልመትን ተቓሊዑ፡ ድምጺ ናይ’ቶም ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝቃለሱ፡ ዝእሰሩ፡ ዝስደዱን ዝስወሩን ዝነበሩን ዝነበራን ንጹሃት ደቂ ኤርትራ ከም ብርሃን ጽሓይ ተዀሊዑን በሪኹን ምውጽኡ፡ ዝተቓለሰ ይዕወት ኢዩ እሞ እንቋዕ ሓጐሰና። ናብ’ዚ ደረጃ’ዚ ንምብጻሕ ነቲ ናይ ህዝብና ኣውያትን ጸሎትን ዝሰምዐ ሰማያዊ ኣምላኽ ድማ፡ ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኤርትራውያን ምሁራትን ሞያተኛታትን ኣብ ጐድኒ ጭቍን ህዝቦምን ናይ ለውጢ ባህግታቱን ደው ኢሎም፡ ንዕምሪ ናይ’ቶም፡ ንመጻኢ ዕድል ናይ መንእሰያት ዘጸልመቱ፡ ንምስሊ ኤርትራ ዝደወኑ፡ ንህዝብና ኣደዳ ሞት፡ ምፍንቓል፡ ስደት፡ ድሕረትን ድኽነትን ዝገበሩ ካብ ሕፍንቲ ኢደ ዘይበዝሑ ውሑዳት ከድዓትን ፈተውቲ ነብሶምን ከሕጽሩ መጸዋዕታይ አቕርብ።

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንዅሎም’ቶም ምእንቲ ናጽነትን ክብረትን ህዝቦም ህይወቶም ዝበጀዉ ሰማእታትና!!!

ውድቀትን ስዕረትን ንምልካዊ ስርዓት

ክሳብ ምሉእ ዓወት ንቕድሚት

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

24 ግንቦት 2019

The fairly well-attended public seminar held in central Stockholm on 11 May 2019 was yet another event of the little appreciated chain of public and organizational meetings the EPDP leadership convenes in different parts of the world in order to increase political  awareness of the public and to keep alive the spirit of struggle for a better Eritrea.  Headed by EPDP chairman, Mr. Menghesteab Asmerom, the leadership team at the podium, included Mr. Rezene Tesfazion, Executive Committee member, and Ms Alganesh Yisaak, Central Council member.

After introductory remarks by Mr. Medhanie Neraio, chairman of the EPDP Stockholm Branch, Mr. Menghesteab Asmerom spoke in great length about the political developments in Ethiopia an their impact on the peoples of two countries; the unclear peace-pact signed by the two leaders of Eritrea and Ethiopia and their continually disquieting pronouncements on that agreement; the origin and status of the growing wave of “Enough is Enough”by diaspora Eritreans all over the globe; the importance of public mobilization and the realignment of justice seeking forces for effective work; and the volatile political situation in the Horn of Africa and the role of external forces.

MA Stockholm 2

His colleagues at the dopium added remarks on these topics as well as the challenges and responsibilities facing Eritrea’s young generations both at home and abroad.

After a lively discussion on those and other timely issues affecting Eritrea, the seminar was concluded with a call on all Eritrean political organizations, civic societies, media outlets, intellectuals  and national figures to plan for organizing an all-inclusive conference within the shortest time possible.

The seminar was concluded with moving slogans on “Enough is Enough” as led by youthful Awet.

Bonn, Germany

As noted in the opening sentence, the Stockholm seminar was preceded by a similar EPDP event that Mr. Menghesteab Asmerom chaired in Bonn, Germany, last March 2.

MA Bonn

Opened by welcoming remarks of the EPDP Bonn region chairman, Mr. Andebrahan Yohannes, the public seminar was addressed by the EPDP Chairman who informed the audience on details of what has been going on between Eritrea and Ethiopia during the previous 10 months and what Eritreans must do to avert any threats to their sovereign existence.   He also spoke about the EPDP proposal for joint work and strengthening of relations among political actors in the opposition.

This year, numerous EPDP organs as well as study and preparatory committees,  zonal and specific country branches are continually holding meetings to discuss both the hot developments affecting the nation as well as their internal party issues. The leading internal party topics under continued discussion  include the draft documents for the third and untiy congress scheduled for the coming summer and issues related with the unity process being worked out between the EPDP and the Eritrean National Salvation-Hidri.

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝመርሖ፡ ሓው ረዘነ ተስፋጽዮን፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጕዳያት፡ ሓውቲ ኣልጋነሽ ኢሳቕ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ሓው መድሃኔ ንርኣዮ ኣቦ መንበር ጨንፈር ስቶክሆልምን ከባቢኡን ዝርከብዎ መሪሕነታዊ ኣካል ብ11 ግንቦት 2019 ክፉት ናይ ህዝቢ ሰሚናር ኣካይዱ።

ሓው መድሃኔ ንርኣዮ፡ ንኣኼበኛታት ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ብምትሕልላፍ ኢዩ ነቲ ኣኼባ ከፊትዎ። ብድሕር’ዚ፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ብዛዕባ፡ ህልዊ ኵነታት ሃገርናን ከባቢናን ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ኣቕሪቡ። ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ካብ ዝተዛረበሎም ኣርእስታት፡-

1.      ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ናይ ለውጢ መስርሕን ኣሰራቱ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ህዝብታትን

2.     ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ዘይንጹር ውዕላትን ብመራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ዝተዋህቡ ንህዝቢ ዘሻቕሉ መግለጺታት

3.     ናይ ይኣክል ምንቅስቓስን መንቀሊታቱን

4.    ህዝባዊ ምጥርናፋትን ኣድላዪነቱን

5.     ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይርጉእ ሃለዋትን ተራ ናይ ግዳም ሓይልታትን

ዝብል ነበረ።

MA 3

ሓው ረዘነ ተስፋጽዮን፡ ግደ መንእሰያት ቀደም ከመይ ከምዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ፡ ናይ ሎሚ መንእሰያት ድማ፡ ነቲ ናይ ቃልሲ ሽግ ተቐቢሎም ኣብ’ቲ ዕላምኡ ከብጽሑ ሓላፍነት ክወስዱ ክብገሱ ከምዘለዎ ገሊጹ። ቃልሲ ምእንቲ ዲሞክራሲ፡ ምስ’ቲ በትሪ እናተቐባበልካ ትወዳደረሉ ቅድድም እግሪ ብምዝማድ፡ መንእሰያት ሕጂ ኣብ’ቲ ቃልሲ ብምጽንባር  ነቲ ሓላፍነት ክወርስዎ ከምዝግባኦም ኣዘኻኺሩ። ሓው መድሃኔ ንርኣዮ ድማ፡ መንእሰያት ብኣተሓሳስብኦምን ተሳታፍነቶምን ኣብ ቃልሲ ደኣ’ምበር ብዕድመ ጥራሕ ሓላፍነት ክስከሙ ከምዘይክእሉ መብርሂ ሂቡ።

ብድሕር’ዚ ኣኼበኛታት ንግደን ራኢን ሰዲህኤን ዝካየድ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓሳትን ዝምልከቱ ሕቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም። ከምኡ’ውን፡ ኵሎም ደለይቲ ፍትሒ ዝዀኑ፡ ፖለቲካውያን ውድባት፡ ሰልፍታት፡ ጽላላት፡ ሲቪላውያን ማሕበራት፡ ኣገደስቲ ውልቀሰባትን ናይ ሚድያ ትካላትን ዝሳተፍዎ ዋዕላ ሓባራዊ ስራሕ ምድላው ክድፍኣሉ ዝግባእ ህጹጽ ዕማም ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም።

ኣብ መወዳእታ ንዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ደው ድሕሪ ምባል ኣኼበኛታት ብመንእሰይ ዓወት ተመሪሖም ይኣክል ዝብል ጭርሖ ብምቅላሕ ኣኼባ ብናይ ምርድዳእን  ሓድነትን መንፈስ ተዛዚሙ።

Speaking at an awareness seminar in the Swedish city of Gothenburg on 4 May 2019, the Honourable Johan Buser, member of the Swedish Parliament and a senior official of the Swedish Social Democratic Party, expressed his deep sadness about the unchanging human rights and political situation in Eritrea. 

Mr. Johan Buser, who is chairman of the transport committee, said he will make efforts to again raise the problems of Eritrea and its people at the Swedish Parliament. Concerning the reception and  housing problems of Eritrean refugees in Gothenburg, he said promising contacts have been made with city authorities and other party structures in the region.

Swedish Eritrean Event in Gothenburg 1

The educative event was organized by the Swedish-Eritrean Solidarity Association in Gothenburg and was held under the motto: “Let us voice in unison to be heard, and work jointly to be effective.”

The meeting was opened by introductory statements of the association president, Mr. Thomas Magnusson, and Mr. Zehaie Keleta, association board member. Adding colour to the opening session was a poetic rendition in Tigre language entitled ‘my country’ by Artist Mussa Nashih. Attending the event included two secretaries of the Mayor of Gothenburg, Mr. Ruben Maelstrom and Mr. Joseph Akarn, as well as the chairman of International Folk Skolan, Mr. Yoni Aderson.

Another key speaker at the awareness seminar was a young Eritrean lady, Milio Tekle, who is an integration expert and public relations advisor in the city council of Gothenburg. She presented an educational speech on social development and childcare of Eritrean families in Sweden today.  

The awareness and solidarity gathering was concluded after a tea party with sweets and kitcha/bread prepared by Eritrean ladies and Somali friends. Also at the closing session, which was graced by Eritrean folkloric music, Artist Mussa Nashih presented another moving poem in Tigrigna about the plight of Eritrean refugees.

ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ካብ ኩሉ ኩርነዓት ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ብ4 ጉንበት 2019 ተኻይዱ። ኣብ መኽፈቲ ናይዚ ኣኼባ፡ አቦመንበር ሰዲህኤ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ናይ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም”  መልእኽቱ ብምቕዳም መእተዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣብዚ መእተዊ ቃሉ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ፡ ብሓፈሻ  ህልዊ ሰልፋዊ ኩነታት ዝድህስስ፡ ብፍላይ ከኣ መስርሕ ምድላው 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምልከት ሓበሬታ ምሃብን ርኢቶ ኣባላት ንምስማዕን ከም ዝኾነ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ድማ ብሓፈሻ ናብ ኩሎም ኣመንቲ ክርስትናን እስልምናን ብፍላይ ከኣ ናብ ኤርትራውያን ናይ በዓል  ትንሳኤን ምጅማር ጾመ-ረሞዳንን ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

ድሕሪ መኸፍቲ ቃል ኣቦ መንበር፡ ብወገን ሰዲህኤ ነቲ መስርሕ ሓድነት ከተግብር ዝተመዘዘ ኮሚተ ዝመርሕ ዘሎ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ካብ ኣበጋግሳ ናይቲ ሓድነታዊ መስርሕ  ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ኣኼባ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብሰፊሑ ኣብሪሁ። ኣብ መብርሂኡ እቲ ናይ ሓድነት ድሌትን ቅርቡነትን ብክልቲኡ ወገናት ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን ልዑል ስለ ዘሎ፡ ሓልዮትን ስኒትን ብዝመልኦ ኣገባብ ተኻይዱ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ በጺሑ ከም ዘሎ ብዝርዝር ጠቒሱ። ነዚ ሰፊሕ መብርሂ ብጽሞናን ተገዳስነትን ዝተኸታተሉ ኣባላት ከኣ ዝተፈላለዩ ነቲ ዝተሰግረን ኣብ መጻኢ ዝካየድ ኣፈጻጽማን ዝምልከት ሕቶታትን ኣዝዮም ሃነጽቲ ርኢቶታትን ኣቕሪቦም። ኣባላት ናይቲ ኮሚተን ኣቦመንበር ሰልፍን ከኣ ዓሚቕ መልስታት ሂቦም፡ ነቲ ንመጻኢ ዝምልከት ሃናጺ ርኢቶታትን ለበዋታትን መዝጊቦም። ጐኒንጐኒ እቲ መስርሕ ሓድነት ንምድላው ብዝምልከት ይቐርቡ ንዝነበሩ ዝርዝራዊ ሕቶታት ከኣ፡ ተሳተፍቲ ኣኼባ ካብ ብዝነበሩ ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ መብርሂ ተዋሂቡ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣኼበኛታት ነቲ ኣብዚ እዋንዚ ብጭረሖ “ይኣክል” ተማእኪሉ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ለውጢ ማዕበል ዝምልከቱ ሕቶታትን ኣብ ኣቀጻጽላኡ ይሕግዝ ዝበልዎ ሓሳባትን ኣቕሪቦም ኣገዳሲ ምይይጥ ተኻይድሉ። እዚ ማዕበል ንድሕሪት ከይምለስን ስሩዕን ውዱብን መልክዕ ሒዙ ኣብ ለውጢ ንክበጽሕን፡ ነቲ በብኹርንዑ ዘርእይዎ ዘለዉ ተሳትፎኦም ኣሕይሎም ክቕጽልዎ ከኣ ቅርቡነቶም ኣርእዮም።

ድሕሪዚ ተሳተፍቲ ኣኼባ ብሓፈሻ መሪሕነት ሰልፊ፡ ብፍላይ ከኣ ኣወሃሃዲት ኣካል ኣብ ኣተሓሕዛ መስርሕ ሓድነት ንዘርኣይዎ ዕቱብ ኣተሓሕዛ ንኢዶም፡ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ንምዕዋት ኣብ ኩሉ መዳያት ካብኣቶም ዝድለ ንምብርካት ቅሩባት ምህላዎም ኣረጋጊጾም።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣቦመንበር ሰልፊ ኮነ፡ ሓላፊ ኣወሃሃዲት ኮሚተ፡ በቲ ሓልዮትን ሓላፍነትን ዝመለኦ ሃናጺ ተሳትፎ ኣባላት ሰልፊ ሕጉሳት ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ኣብ መጻኢ እውን እዚ ኣበርክቶን ሓልዮትን ብዝሓየለ ክቕጽል መጸዋዕታኦም ኣቕሪቦም።

ብምኽንያት ናይ’ዚ ኣብ ዕለት 28 ሚያዝያ 2019 ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ-ዓለማት ዝርከቡ ምእመናን ክርስትና ብሓፈሻ፥ ህዝቢ ኤርትራን ኣህዛብ ከባቢናን ድማ ብፍላይ ዘኽብርዎ ዘለው በዓል ፈሲካ እንቋዕ ሓጐሰኩም ዝብል ናይ ዮሃና መልእኽተይ ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ከመሓላልፍ እፈቱ።

በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ጭቆና፡ ስደትን ሓሳረ-መከራን ህዝቢ ኤርትራ ከእክል፥ ምልካዊ ስርዓት ተማሕዩ ኣብ ቦታኡ ሰላም፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ክሰፍን ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ጻውዒተይ አቕርብ።

ይኣክል ንምልክን ምብትታንን

ፍቕሪ፡ ራህዋን ሰላምን ዝነግሰሉ ዓመት ይግበረልና።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)

27 ሚያዝያ 2019  

ደቂ ሰባት ኣብ ህይወቶምን ዕለታዊ ተመኩሮኦምን ክርስዕዎም ኮነ ክገድፍዎም ዘይኽእሉ ኣብ ኣእምሮኦም ዝተቐርጹ ሃይማኖታዊ፡ ልምዳውን ሃገራውን ናይ ሓጎስን ደስታን ዕለታት ኣለዉዎም። ብኣንጻሩ ባህርያውን ሰብ ዝፈጥሮምን ናይ ሕሰምን ስቓይን ዕለታት ድማ ኣለዉ። ገለ መዓልታትን ዕለታትን ከኣ ክልቲኡ ተረኽቦታት ሓጎስን ፍሳሃን በቲ ሓደ ሸነኽ፡ በቲ ካልእ ድማ ስቓይን መከራን ዝበራረይሉ ምህላዎም ህዝቢ ዓለም ዘነብሮ ዘሎ እዩ።

ንሎሚ ኣብ ተመኩሮ ናይ ቃልሲ ዕለት 26 ሚያዝያ 1992 ሓንቲ ካብተን ብሃይማኖታዊ እምነት በዓለ ትንሳኤ ዝተኸብረላ ናይ ሓጎስ ማዓልቲ ክትከውን ከላ፣ኣብ ኤርትራዊ መዳይ  ሰብ ብዝፈጠሮ ግብረ ሽበራ፤ ሓዘንን ጓህን ዝተራእዩላ ዕለት ምንባራ ክንጠቕስ እንከለና ንምዝኽኻር እምበር፡ ብዓለም ደረጃ እውን ልደት መዓልቲ እቲ ብሱናሚ ዝፍለጥ ባህሪያዊ ሽግር ዝጥፍኦ ህዝቢ ኤስያን ንብጽሖት ዝኸዱ ግያሾን መርኣያ ናይቲ ጽቡቕን ሕማቕን ዝፈራረቐሉ ማዓልታት ኣብነት እዩ። ዓለምና ድማ ብተጻረርቲ ነገራት ዝቆመት ምዃና ንምርዳእ ዘጸግም’ኳ እንተዘይኮነ፡ ነፍሰ-ይምሓር ኣብራሃም ኣፈወርቂ ዝተባህለ ህቡብ ኤርትራዊ ሙዚቐኛውን “ ነቲ ሕሱም ዝጣዓመ ኣለዎ፡ ነቲ ማዓር ዝመረረ ኣለዎ ----- “ ክብል ብዝቐለለ መረዳእታ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ብቃልስን፡ ጽንዓትን ጽሮትን ክቅየር ከምዝግባእ ገሊጽዎ ነይሩ።  

ዕለት 26 ሚያዝያ 1992 ስድራ-ቤታትን፡ ፈተውትን፡ መቕርብን በዓለ ትንሳኤ እየሱስ ክርስቶስ ንምኽባር ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺቡ ብታሕጓስ ክስሕቕን ከውግዕን ዝዋዓለሉ ማዓልቲ ኮይኑ፡ እዚ ክሳብ ለይተ-ሎሚ ግዝያዊ ዝመለለይኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣረሜናዊ ጨቛኒ ስርዓትን መጋበርያታቱን ግን፡ ነዚ ሃይማኖታዊ በዓል ናይ ቅጽያ መደባቶም ንምዕዋት ከምጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ብዘጻወድዎ መፈንጠራ ክልተ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ዝነበሩ ብጾት ተጋደልቲ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን ካብ ከሰላ ሱዳን ብምጭዋይ ነቲ ሓጎስ ናብ ጓህን ሕሰምን ዝቐየርላ ዕለት እያ። እዞም ክልተ ብጾት እዚኣቶም ኣባላት ፈጻሚ ሽምግለ ናይ ተሓኤ-ሰውራዊ ባይቶ ኮይኖም ዲሞክራስያዊ ብዙሕነትን ስርዓተ ሕግን ኣብ ኤርትራ ክቐውም  ኣንጊሆም ካብ ዝጸውዑ ተቓለስቲ ብምዃኖምን ምንባሮን ጥራሕ እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ዝፈጸምዎ ውልቃዊ ኮነ ውድባዊ ኣበሳ ኣይነበሮምን። ብሰንኪዚ ቅዱስን ቅኑዕን ናይ ቃልሲ ምርጭኦምን ዕላማኦምን ድማ ክሳብ ለይተ ሎሚ ን27 ዓመታት ዝኣክል መንጠቢኦምን ሃለዋቶም ዝፈልጥ ሰብ ዋላ ሓደ የለን። “ ሕግን ዲምክራስያዊ ምሕደራን ንኤርትራ” ዝብል ጸዋዒቶም ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ስለዘይከኣለ ድማዩ፡ ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ ሕጂ ወዲቐምዎ  ዘለዉ  ህሞት በጺሖም ዘለዉ።

27 ዓመታት ህጻን ተወሊዱ ዓብዩስ፣ ናብርኡ ሰሪዑ ዝወልደሉን ዝዝምደሉን ወርቃዊ ዓመታት ናይ ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ስድራቤታት ዝብተነሉ፡ ሓባራዊ ናብራ ዝባሃል ሕልሚ ዝኾነሉ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዝተንጠልጠለሉ መዋእል ኢና ዘለና። 27 ናይ ጭቆንን ምልክን ዓመታት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት ሕሰም ምቅልዑ፡ ሎሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራን ቤት-ቆጸረን ስለ ዝበጽሐ ኩሉ ዝዛረበሉን ዝሳቐየሉንኳ ይኹን እምበር፡ ከምኒ ስድራታት ብጻይ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን ዝኣመሰሉ ግን ፖለቲካዊ ጥራሕ ዘይኮነ፡ በቲ ስርዓት ዝወርዶም ማሕበራውን ስነ-ኣምራውን ማህሰይትታ ሓለፋ ኣለዎ።

ጊላይ ወልደማርያም፡ ወላዲኡ ወልደማርያም ባህልቢ ክጭወ እንከሎ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ናጽላ እዩ ነይሩ፡ 27 ዓመታት ሕቁፊ ወላዲኡ ከይጠዓመ ዘኽቲሙ ክዓቢ፡ እንትርፎ ተጨውዩ፡ ሃለዋቱ ኮነ ዳሃዩ ሓቲቱ ክረኽበሉ ኣብዘይክእለሉ ኲነታት ክዓቢ እንከሎ፡ ብዘይካቲ ነዚ ኣራዊታዊ ተግባራት ዝፈጸመ ዲክታቶር፣ ካልእ ፍጡር ወዲ ኣዳም ዝቕበሎ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። ዋላ እቶም መሲልዎም ኣብቲ እዋንቲ “ሕራይ ገበሮም” ዝበሉ ዝነበሩ እውን፡ ኣደራዕ ምልኪ ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዝውዳእ ከምዘይኮነ ተገንዚቦም “ከምዚ ይመሰለና ኣይነበረን” ክብሉን ኣብ ቃልሲ ክስርዑን ምኽኣሎም ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ኩልኻ ንነገራት ብሓደ ስለዘይትበጽሖምን ጠቅምታትካ እውን ስለዝፈላለን ንጉዳያት በብእዋኑ ክትግንዘቦም ልሙድ ስለ ዝኾነን’ዩ።

ናይ ሎሚ ምልካዊ ስርዓት፡ ኩሉ እኩይ ተግባራቱ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ስድራታት እንዳፈላለየን ኣብ ውሽጦም ብዝዘራኦ ናይዘይምትእምማን እሾኽ ዘሪኡ እንዳኣገረሀ እዩ ንዜጋታት ክጨውን ክቐትልን ጸኒሑን ዘሎን። ንገለ ብርክት ዝበሉ ተሓባበርቲ ገበናቱ ክገብሮም ከሎ፡ ፖለቲካዊ ጉዳያት ካብ ሕውነትን ማሕበራዊ ጉዳያት ፈላለዮም ብምርኣይ ዝነጸጉ ብምብዝሑ ድማዩ ኣብ ልዕሊ ተቓወምትና ዝብሎም ዝሃቀኖ ብዙሕ ካብ ናይ ጥፍኣት ፈተነታቱ ዝመክን ዝነበረ። መጭወይቲ ብጻይ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ምስ ብትሕብባር ናይ መቅርብ ዝተፈጸመ እዩ።  ቀቅድሚዚ እውን ሓደ ርእሶም ዝተባህለ ተጋዳላይ ተ.ሓኤ-ሰውራዊ ባይቶ መራሕ መኪና፡ ክበጽሖ ኣብ ዝኸዶ ናይ ቀረባ ስድራ-ቤቱ ገዛ እንከሎ አዐንዚዞም፡ ከይተፈለጦ ተሰነይ ምብጽሑ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ናይ ስድራ ምትሕብባራት እዩ። ከምቲ ንድሕነት ተቓለስቲ ክብሉ “እምቢ ኣብ መደባትኩም ኣይንኣቱን” ዝበሉ ኣስተውዓልቲ ዜጋታት፡ ንድሕነቶም ክንብል ኣስማቶምን ሞይኦምን ብሂይወቶም እንከለዉ ክንጠቅሶ ዘይምኽኣልና ግን ዘሕዝን እዩ።

ኤልሳ ዳኞው ዝተባህለት መምህር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከሰላ ዝነበረት ሎሚ ብሂይወት የላን ኣብ ሓምለ 2018  ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 1992 እዩ ነይሩ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ካድራትን ተሓኤ-ሰውራዊ ባይቶ ዝዝምቢ ዝነበረ ሓደጋታት የስጋኣ ስለዝነበረ፡ ሓደ ምሸት ኣብ ገዝኣ ብጺሖም ንዝምለሱ ዝነበሩ ብጾት ስዒባ፡ “ኣታ ወዲ ባሻይ፣ እዚ ሓወይ እዃ ኣይሰምዓንን እዩ፡ ኣነ ዝተዛረብኩዎ ኩሉ ዋዛ እዩ ዝወስዶ፡ እዞም ሰባት ንስልጣኖም ክብሉ ንዝኮነ ሰብ ከጥፍኡ ድሕር ኣይብሉን እዮም፣ ምድሪ ምስመሰየ ምውጻእ ኣይትፍተዉዎ፣ ጸሓይ ምስዓረበት ዋላ ናብ ገዛይ ከትመጹኒ ኣይደልን እየ፣ በበይንኻ ምኻድ ግደፍዎ፡ ኣብዛ እንዳ ከሊፋ ዑስማን ተኣኪብካ ምምሳይ ድማ ግደፉዋ፡ እዚ ሰብኣይ ስድርኡ ከይትልክምሉ” ክትብል ናይ ድሕነትን ጥንቓቐን መልእኽቲ ምብጻሓ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ኤልሳን ንዓኣ ዝመስል ህዝቢ እንተዘይነብር ድማ ኲነታት ተቓለስቲ ካልእ ምኾነ ነይሩ።

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብመላኡ እሱር እዩ እንተተባህለ ብሓቕታት ክስነ ዝኽእል እዩ። እቲ ፍልልይ ተወዝ ኢሉ ክንቀሳቐስ ዝኽእልን እዚ ዕድልዚ ዘይብሉን ምረት መቁሕ ዝፈጥሮ ስቓይን ምህላዉን ጥራሕ እዩ። ዕማም ደለይቲ ለውጢ እምባኣር፡ ብዓብያኡ  ኣብ ዑናታት ምልኪ ሓራን ልኡላውን ህዝቢ ምርግጋጽ ክኸውን ከሎ፡ በብዝጥዕመና ኣገባብን ኣብዝጥዕመና ግዜን ንእሱራትን ሰማእታትን ኤርትራ ንኸይርስዑ ኩሉ ግዜ ምዝኽካር ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ካብጠባያት ምልኪ ንዝፈጸሞ ግፍዕን በደልን ምርስሳዕን ሓራ ንኽኸውን ዘቕርቦ ምስምስን እዩ። ግዜ እንተወሲዱ ድማ ዘይምሕር ታሪኽ ኣሎ እዃ እንተተባህለ ክርሳዕ ዘይኽእል ነገር የለን። ስለዚ መን ቀዲሙ ተኣስረን ተገፍዐን ወይ መን ዝያዳ ተበዲሉን ዘይኮነስ፡ ኣብ ሓደ ዜጋ ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ስጉምቲ፡ ኣብ መላእ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ከምዝተፈጸመ  ጌርና ክንወስዶን ክንሕለቐሉን ከለና እዩ ጥዑይ ጐደና ዝህልወና። ኣብዚ እዋንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ድማ፡ ከምቲ ብሰሪ ዘይምሕባርና ዘምለጠና ናይ ለውጢ ዕድላት ንድሕሪት ከይምለስ፣ ኣጽኒዕና ክንሕዞን ኣብዝላዓለ ጥርዙ ከነብጽሖን ንሕተት ኣለና።  

እሱራትናን ህዝብናን ሓራ ንኽኮኑ እምባኣር፡ ንስርዓተ ምልኪ ጠቕሊልና ክንድርብዮ ከለና ምዃኑ ተገንዚብና፡ ናይ ቃልሲ መሳርዕና ኣዋሃሂድና ሃየ ኢደይ ኢድካ ንበል።

As 400 African youth gathered in Addis Ababa on 24 April 2019 for  the Second  African Youth Forum, Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairman of the African Union Commission (AUC), received an Eritrean message reminding him of Africa’s forgetfulness of the plight of Eritrean youth who are scattered all over the globe.

The four-day youth conference opened by the AUC chairman is convened under the theme of “One Million by 2021 Initiative” aiming to boost what it called the 4Es (Employment, Enterpreneurship, Education and Engagement) for the benefit of African youth.

The EPDP memorandum to Mr. Moussa Mahamat welcomed the initiative but reminded the continental organization of its continued failure address the societal breakdown in Eritrea. It cited a recent study showing that nearly two million Eritreans live outside their country, a vast majority  them being youth below the age of 35 and that they will not for sure  benefit from “the  AU’s commitment to promote the 4Es for African youth as long as the repressive Eritrean regime is in absolute grip of power”.

The memorandum added: “The African Union has been requested by UN bodies, including the UN Commission of Human Rights, to address the problem of political and human rights in Eritrea” and that this could have started by AU “trying to find an appropriate mechanism of bringing to accountability members of the Eritrean ruling clique charged of grave violations of human rights, including “crimes against humanity”.

EPDP’s angry message expressed sadness of AU giving “deaf ears to repeated calls for help by Eritrean no-state actors and remaining silent on this disquieting situation for over quarter of a century now”.  It also noted that AU’s “regrettable omission to act on time”  can eventually lead to “another painful development disrupting the peace and security of the entire Horn of Africa  region”.

Page 11 of 89