EPDP Editorial

ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎን ዝገብሮን በበይኑ ምዃኑ፡ ኣይኮነንዶ ንሕና ህግደፍ ባዕሉ’ውን ኣይክሕዶን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ፡ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዝሓለፈ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ጽኑዕ፡ ጅግና፡ ምእንቲ መሰሉ ኣብ ግንባሩ ዝውጋእ፡ ብገዛእቲ ዘይንብርከኸን ፈታው ሃገሩን ገይሩ የቕርቦ። ነዚ ንምድማቕ ድማ፡ ይደርሰሉ፡ ይገጥመሉ: ይደርፈሉን ይምድረሉን። ብርኢቶና እዚ ዝተገልጸ ናእዳ ንህዝቢ ኤርትራ እንተዘይውሒድዎ ኣይበዝሖን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ መረርቲ ምዕራፋት ብተግባር ዘመስከሮ ስለ ዝኾነ።

እቲ ኣብዚ ዝለዓል ኣገዳሲ ጉዳይ “ኣብ ተግባርከ?” ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ስለምንታይ ናይ ቃል ናእዳን ኣጋንኖን ብተግባር እንተዘይተሰንዩ “ተፈታሕካዮስ ቁጻር ጥራይ” ስለ ዝኸውን። ጉጅለ ህግደፍ ብተግባር ንህዝቢ ኤርትራ ብጸጋ ናይቲ ብመስዋእትነቱ ዝመጸ ናጽነት ተጠቃሚ ናይ ምዃኑ መሰል ገፊፍዎ እዩ። ንሱ ብዘይፈልጦ ኣገዳዲ ሕግታት ይገዝኦ ኣሎ። ኣብ ዘይኣምነሉ ዝተፈላለየ ውግኣት ኣእትዩ ምስ ናይ ርሑቕ ኮነ ናይ ቀረባ ፈተውቱ ኣባኢስዎ። ደቁ ደረት ኣብ ዘየብሉ ግዱድ ዕስክርና ዳጒንዎም። ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሉ ነፊግዎ። እቲ ሓደ እዋን ብጽንዓትን መኸተን ዝግለጽ ዝነበረ ምስሉ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ብንዓድኻ ገዲፍካ ምስዳድ ከም ዝግለጽ ገይርዎ። ነቲ ብሰንክዚ ጉጅለ ኣብ ሃገርና ሳዕሪሩ ዘሎ፡ ግህሰት ኩሉ መሰላት፡ ጥምየት፡ ሕማም፡ ዕርቃንን ድንቁርናን ወሲኽካ ምስሊ ህዝቢ ኤርትራ ተደዊኑ፡ ቀጻልነት ኤርትራ ከም ሃገር ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ።

እሞ ኣብዚ ንዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ዝምልከት ኣየናይ እዩ እቲ ሓቂ። እቲ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዝንእዶዶ ወይስ እቲ ብተግባር ዝድህኮ ዘሎ። ከምቲ “እዝኒ’ውን ትእመን እሞ ግና ኣይከም ዓይንን” ዝበሃል፡ እቲ ሓቂ እቲ ኣቐዲምና ዝዘርዘርናዮ ብተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ በደል ኣምበር እቲ ናይ ሓሶት መደረን ባዶ ውዳስን ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብባዕዳውያን ዝፍጸሞ ዝነበረ ግፍዒ፡ ሓድሽ ይኾኖ ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወስድዎ ዝነበሩ እቲ ዝብልዎን ንሱ እውን ካብ ጸላኢ ዝጽበዮን ስለ ዝነበረ። ነዚ ሎሚ ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝወርዶ ዘሎ በደል ግና ከም ቅቡል ክወስዶ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ምስቲ እቲ ጉጅለ ዝደርፎ ዝጻረር ስለ ዝኾነ፡ ቀንዲ ከኣ ህልዊ ገፋዒ መሰልን ሓርነትን ከም ዘኽብር እንዳመሓለን እንዳጠሓለን መጺኡ ደሓር ዝጠለመ ወዲ ሃገር ብምዃኑ።

እዚ ምስ ረኣና ኢና እምበኣር፡ “እሞ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ ድዩ ወይ ፈታዊኡ?” ኢልና ክንሓትት እንግደድ። ብርኢቶና እዚ ሕቶ’ዚ ካብቲ ዝረአ ተግባራት ናይቲ ጉጅለ ምሉስ እዩ። ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ እዩ። እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ንቃለ-ዓለም ዝጽሕፎን ዝምድሮን ነቲ ግብራዊ ፍንፉን ባህርያቱ ዝኽውለሉ ይመስሎ ይኸውን። እንተኾነ ህዝብና “ሓወይ ዝብል ኣይውቃዕካ” ደኣ ይብሎ እምበር ጸላኢኡ ምዃኑ ምርድኡስ ዘጸግሞ ኣይኮነን። ህልዊ ኩነታት ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍን ከኣ ነዚ እዩ ዘነጽረልና። እቲ ጉጅለ እውን እንተስ ጃህራን ሓሶትን ተወዲእዎ ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ደጊም ጠባቢርካ ከም ዘይዕሾ ተረዲእዎ ኣፉ ክሕዝ ዝጀመረ ይመስል። ንኣብነት እቲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት፡ “ሎምስ ለቢምና ኢና፡ ኣብ ሕርሻ እንታይ ከም እንሰርሕ ከነርእየኩም ናይ ኣዋርሕ ቆጸራ ሃቡና፡ ሓድሽ ቅዋም ንነድፍ ኣለና … ወዘተ” ዝብል ዝነበረ ናይቲ ጉጅለ ስማዊ ፕረሲደንት ኣብ ዝኽሪ ብሩራዊ እዮበሉ ናጽነት ኤርትራስ፡ ብዛዕባዚ ቅድም መውጽእ ኣፉ ዝነበረ ጉዳያት ዋላ ሓንቲ’ኳ ከይበለ ሓሊፉ። እዚ ናይ ምሕያሉ ዘይኮነስ ተስፋ ናይ ምቑራጹ መርኣያ እዩ።

እቲ ዘገርም ከኣ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን እቲ ጉጅለን ኣብ ከምዚ ዝገለጽናዮ ባዕሉ ዝዛረብ ደረጃ እንዳሃለወ፡ ውሑዳት ዘይቀበጹ ክቆጻጸይሉን ያኢ ኣብ ወርቃዊ እዮበልዩ ክራኸቡ ቆጸራ ክሕዙ እንከለዉ እዩ። ብርግጽ ህይወት ንክሰኹዕሉ ብዙሕ ገንዘብን ክኢላ ዓቕምን ዘፍሰስሉ ውሱን ጓይልታት ርኢና። እቲ ጓይላታት ንዝኽሪ ናጽነትን ንኽብሪ እቶም ምእንታኡ ዝተሰውኡ ሰማእታትን እንተዝኸውን ኣይመፈላለየናን። እቲ ጓይላ “ምስ ምምሕዳር ህግደፍ ጽቡቕ ኣለና” ዝቓንኡ እንተኾይኑ ግና ብሓቂ ዘተዓዛዝብን ንተዋሳእቱ ዘጣዕስን እዩ።

عندما يمر الحدث عبر تسلسله الطبيعي يكون عادةً ما يصبح يومها حديث الناس، وبهذا المنطق صار حدث بلوغ الاستقلال الوطني يوبيله الفضي الحدث الأبرز تعليقاً عليه من قبل العديد من الأقلام والألسن. وبما أن حدث وحديث الاستقلال ذو شجون، كان لابد أن تتشعب طرق الحديث عنه، خاصةً عندما يحتدم الجدل بين مؤيدي النظام الدكتاتوري وقوى التحول الديمقراطي. أما أن يشتعل الجدل حول ذات المناسبة بين قوى التغيير المعارضة فالأمر مؤسف للغاية.

 

وعلي ما في الأمر من تفاصيل ثانوية ينحصر الخلاف الآن بين موضوعين أساسيين هما حول مضمون الاستقلال وأسلوب الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال، وقد يتساءل البعض مستغرباً وما قضية خلاف المعارضة حول مضمون الاستقلال؟ لكن مع تلك الغرابة فالاختلاف موجود وبارز للعيان. فالبعض لا يرى لاستقلال قطعة الأرض الارترية كجغرافيا قيمةً ما لم تصاحب ذلك الاستقلال الحقوق الانسانية، بل يردف البعض قائلين أن دماء وتضحيات من أحرزوا الاستقلال بدمائهم قد ذهبت هدراً. إن الاستقلال ثمرة تضحيات غالية لشعبنا لذا يجب أن يكون الحفاظ عليه في قلب نضالنا من أجل الديمقراطية والحقوق الديمقراطية والانسانية، وكل من بذل وضحى من أجل الاستقلال حقَّ له أن يجد التكريم والتقدير من الجميع.

 

وبناءاً علي ذلك الرأي السلبي حول الاستقلال يرى أولئك أن الرابع والعشرين من مايو يوم الاستقلال ليس يوماً للفرحة والاستقلال والتغني بالبطولات بل يوم للحزن والدموع. وآخرون من ذات الجناح المعارض يرون العكس تماماً. وهناك أيضاً من يختلفون علي قضايا ذات ارتباط بالاستقلال كعلم البلاد مثلاً.

 

حزب الشعب الديمقراطي الارتري يؤمن بقدسية الاستقلال ويرى أنه من كسب الشعب الارتري بكافة تنظيماته حيث أثبت في برنامجه السياسي الآتي: ( إن النضال البطولي المسلح والطويل الذي قاده الشعب الارتري ضد الاحتلال الأجنبي الإثيوبي تحت راية جبهة التحرير الارترية في 1961م والذي تميز بالثقة الراسخة بالنفس وقوة التحمل والتماسك والجدية والروح المبدعة والمخلصة، تـُــوِّج تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا بالاستقلال الوطني في الرابع والعشرين من مايو 1991م ).

 

 

إن حزبنا عندما ينص علي ذلك في برنامجه لا يجهل أن الذي تحقق من الاستقلال هو السيادة الجغرافية لارتريا لكن سيادة مواطنها لم تتحقق بعد، لهذا من دأبه مواصلة النضال لاستكمال قيم الاستقلال. إن سيادة الأرض والشعب أمران مرتبطان ببعضهما لا فصل بينهما. ويؤمن حزبنا أن لا استقلال بلا حرية والعكس صحيح. إن الحفاظ علي الاستقلال مع النضال لاستكمال حقوق ومستحقات الاستقلال هو الطريق الصحيح الواجب اتخاذه في النضال لأجل الديمقراطية. ولهذا يهتم بأمر الاستقلال ويحيي ذكراه السنوية كل عام، هذا بالطبع مع الاختلاف الشاسع في أسلوب ومضمون الاحتفال بيوم الاستقلال بين حزبنا وحزب الهقدف الحاكم. فالاستقلال ثمرة البعض منا وعند بعضنا ثمرة الاستقلال هي ثمرة جهود إخوتنا الكبار.

 

نحن لا نحتفل بالاستقلال ذلك الاحتفال الدعائي الأجوف الصاخب، بل إن احتفالنا يرنو الي الأمام والي المعاني والمباني التي لم تستكمل بعد. إن الاستقلال بالنسبة لنا يوم نجدد فيه العهد لشهدائنا وكل من يعانون من هذا النظام المتسلط بالداخل أو الخارج. إن احتفالنا بالاستقلال يعني تأكيدنا التام والدائم أنه ثمرة كفاح شعبنا وتضحياته وليس منحة من أحد. أما عدم الاحتفال بغرض النكاية بالهقدف ليس إلا سذاجة توقع صاحبها في شراك الهقدف التي تصطاد السذج لتبني من هفوات سذاجاتهم قصور مجدها الزائف.      

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ግቡእ ክብሪ ካብ እትሕዝ 25 ዓመታት መሊኡ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ምእንቲ ናጽነት ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዝያዳ ንምድማቕ ብመልክዕ ረፈንዱም እውን “እወ ንናጽነት” ዝብል ድምጹ ብሓባር ኣስሚዑ እዩ። ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መንቀሊኡ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ጥራይ ጠጠው ዘይብል ክሳብ ምርግጋጽ ዘተኣማምን ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ዘማዕዱ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ንምርጋግጽ እቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት እውን ይቕጽል ኣሎ። እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ግና ተለዊጡ። እቲ ቅድም ኣብ መንጎ ናይ ግዳም ገዛእትን ደላይ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ጥምጥም፡ ኣብ መንጎ ጸረ ህዝብን ደሞክራስን ዝኾኑ ደቂ ሃገርን፡ መሰልን ደሞክራስን ዝብህግ ህዝቢ ኤርትራን ተቐይሩ።

ብንውሓት ግዜ ክረኣይ እንከሎ፡ ምእንቲ ሓርነት ዝኸድናዮ ርሕቀት ክንድቲ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ክመዓራረ ብዙሕ ኣይተረፎን። ብመንጽር ዝተመዝገበ ውጽኢት ግና እዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣዝዩ ዘገምታዊ ምዃኑ ንዕዘብ ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ዘገምታዊ ውጽኢት ናይቲ ቃልሲ ባህሪ ተሃዋስነት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ናትና ናይቶም ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ወጽዓ ዝተሰለፍና ድኽመትን ተኸኣኢልካ ንቕድሚት ዘይምምራሽን ዓብይ ቦታ ከም ዘለዎ ግና ክንስሕት ኣይግበኣናን። ሎሚ ኣብ ቅድሜና ናይ ዘሎ ቃልሲ ማእከል ድማ ነዚ ድኽመትዚ ከነእርም ምስ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ዝዛመድ እዩ።

ብቐንዱ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ 30 ዓመታት ካብ ህይወት ኣስታት 100 ሺሕ ጀጋኑ፡ ኣብ ንብረት ድማ ማእለያ ዘየብሉ ዋጋ ከፊሉ ዘምጸኦ ናጽነት ናትካ ውጽኢት ጉጅላዊ ቃልሲ ኣምሲልካ ንምጭዋዩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ቃልሲ ይንጸባረቕ ኣሎ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ቅጭጭ ከይበሎ ኩሉ መሰላት ህዝቢ ዝዕፍን ዘሎ ከኣ ካብዚ ግጉይን ዓምጸኛን ኣዋንና ናጽነት ስለ ዝነቅል እዩ። ነዚ ግጉይ ኣተሓሳስባ’ዚ ኣፍሪስና ዋና ናጽነት እቲ ሕጂ ሓርነት ተሓሪምዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ድልዱል ባይታ ክንስርቶ እንተ በቒዕና ግና እቲ ተተሓሒዝናዮ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ቀልጢፉ ዘይረጋገጸሉ ምኽንያት የለን። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብዚ ጉዳይዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሕዞ ናይ ሓባር መርገጺ ዝውሰን ምዃኑ ስለ ዝኣምን፡ እነሆ ህዝቢ ንምክፍፋል ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን። ንሱስ ከምኡ ይግበር ናይ ህልውና ግዳይ ስለ ዝኾኖ፡ ንሕናኸ ብዋጋ መሰልናን ናጽነትና ክጻወት እንከሎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ከምዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይና ክንሓስብ ይግበኣና።

ሳላ ምረትን ንውሓትን ቃልስና፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ዋጋ ቃልሱ ምእንቲ ናጽነት ከምዘይተኸፍለ፡ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ሓድነት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኣደልዲልካ ምጉዓዝ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ግደታ ምዃኑ፡ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ገሊጽናዮ ኢና። ሎሚ ደጊሚና ንጠቕሶ ዘለና ከኣ ናይ ቅድም ዘንጊዕና ዘይኮነስ፡ ከምኡ ክንብል ዘገድደና ናይ ዝኽሪ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። ኮታ ብዛዕባዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝተሓላለኸ ብደሆ፡ ዘይተግበርናዮ እምበር ዘይበልናዮስ የለን።

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝቢ ናይ ለውጢ ሓያልነት ንምድኻም ካብ ዝጥቀበሎም መንገድታት፡ ህዝቢ ንቕድሚት ከየማዕዱ ሻቢብካ ኣብ ሎሚ ኮይኑስ ኣብ ሕሉፍ ከም ዝነብር ምግባሩ እዩ። ከምቲ ግቡእ ግና ዝሓለፈ ተመኩሮ፡ ኣሉታዊ ይኹን ኣውንታዊ ከይተዘንገዐ፡ ናጽነትና ንምርግጋጽ ዝተሰለፍዎ ውድብ ብዝየገድስ ኣብ ኩሉ ዓውደ ውግኣትን መዳይ ቃልስን ዝወደቑ ኤርትራውያን ሰማእታት እናዘከርካ፡ ቀንዲ ምቁማትካ ግና ናብ ቅድሚት ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ቃልሲ ምምዕዳው እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ኮይና ኣብ ክንዲ ብሕሉፍ ምቑዛምን ምስትንታንን ኣብ መጻኢ ክንዓሞ ብዛዕባ ዝግበኣና ኢና ሓቢርና ክንሓስብ ዝግበኣና። ሕድሪ ሰማእታትና’ውን ነዚ እዩ ዘመልክት።

ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝኽሪ ዘለዎ ክብሪ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቅድሚት ሰሪዕና፡ እቲ ተፈላሊና ክንገብሮ ዘይከኣልና ብሓባር ንዓመሉ ፖሊሲ ወጢና፡ ብሓድሽ መንፈስን ድልውነትን እንነቕለሉ መድረኽ ክኸውን ይግበኦ ዝብል መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ናጽነትና ክቡር ውጽኢት ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ!

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታት ኤርትራ

24 ጉንበት 2016

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ግቡእ ክብሪ ካብ እትሕዝ 25 ዓመታት መሊኡ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ምእንቲ ናጽነት ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዝያዳ ንምድማቕ ብመልክዕ ረፈንዱም እውን “እወ ንናጽነት” ዝብል ድምጹ ብሓባር ኣስሚዑ እዩ። ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መንቀሊኡ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ጥራይ ጠጠው ዘይብል ክሳብ ምርግጋጽ ዘተኣማምን ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ዘማዕዱ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ንምርጋግጽ እቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት እውን ይቕጽል ኣሎ። እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ግና ተለዊጡ። እቲ ቅድም ኣብ መንጎ ናይ ግዳም ገዛእትን ደላይ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ጥምጥም፡ ኣብ መንጎ ጸረ ህዝብን ደሞክራስን ዝኾኑ ደቂ ሃገርን፡ መሰልን ደሞክራስን ዝብህግ ህዝቢ ኤርትራን ተቐይሩ።

ብንውሓት ግዜ ክረኣይ እንከሎ፡ ምእንቲ ሓርነት ዝኸድናዮ ርሕቀት ክንድቲ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ክመዓራረ ብዙሕ ኣይተረፎን። ብመንጽር ዝተመዝገበ ውጽኢት ግና እዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣዝዩ ዘገምታዊ ምዃኑ ንዕዘብ ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ዘገምታዊ ውጽኢት ናይቲ ቃልሲ ባህሪ ተሃዋስነት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ናትና ናይቶም ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ወጽዓ ዝተሰለፍና ድኽመትን ተኸኣኢልካ ንቕድሚት ዘይምምራሽን ዓብይ ቦታ ከም ዘለዎ ግና ክንስሕት ኣይግበኣናን። ሎሚ ኣብ ቅድሜና ናይ ዘሎ ቃልሲ ማእከል ድማ ነዚ ድኽመትዚ ከነእርም ምስ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ዝዛመድ እዩ።

ብቐንዱ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ 30 ዓመታት ካብ ህይወት ኣስታት 100 ሺሕ ጀጋኑ፡ ኣብ ንብረት ድማ ማእለያ ዘየብሉ ዋጋ ከፊሉ ዘምጸኦ ናጽነት ናትካ ውጽኢት ጉጅላዊ ቃልሲ ኣምሲልካ ንምጭዋዩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ቃልሲ ይንጸባረቕ ኣሎ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ቅጭጭ ከይበሎ ኩሉ መሰላት ህዝቢ ዝዕፍን ዘሎ ከኣ ካብዚ ግጉይን ዓምጸኛን ኣዋንና ናጽነት ስለ ዝነቅል እዩ። ነዚ ግጉይ ኣተሓሳስባ’ዚ ኣፍሪስና ዋና ናጽነት እቲ ሕጂ ሓርነት ተሓሪምዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ድልዱል ባይታ ክንስርቶ እንተ በቒዕና ግና እቲ ተተሓሒዝናዮ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ቀልጢፉ ዘይረጋገጸሉ ምኽንያት የለን። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብዚ ጉዳይዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሕዞ ናይ ሓባር መርገጺ ዝውሰን ምዃኑ ስለ ዝኣምን፡ እነሆ ህዝቢ ንምክፍፋል ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን። ንሱስ ከምኡ ይግበር ናይ ህልውና ግዳይ ስለ ዝኾኖ፡ ንሕናኸ ብዋጋ መሰልናን ናጽነትና ክጻወት እንከሎ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ከምዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይና ክንሓስብ ይግበኣና።

ሳላ ምረትን ንውሓትን ቃልስና፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ዋጋ ቃልሱ ምእንቲ ናጽነት ከምዘይተኸፍለ፡ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ሓድነት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኣደልዲልካ ምጉዓዝ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ግደታ ምዃኑ፡ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ገሊጽናዮ ኢና። ሎሚ ደጊሚና ንጠቕሶ ዘለና ከኣ ናይ ቅድም ዘንጊዕና ዘይኮነስ፡ ከምኡ ክንብል ዘገድደና ናይ ዝኽሪ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። ኮታ ብዛዕባዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝተሓላለኸ ብደሆ፡ ዘይተግበርናዮ እምበር ዘይበልናዮስ የለን።

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝቢ ናይ ለውጢ ሓያልነት ንምድኻም ካብ ዝጥቀበሎም መንገድታት፡ ህዝቢ ንቕድሚት ከየማዕዱ ሻቢብካ ኣብ ሎሚ ኮይኑስ ኣብ ሕሉፍ ከም ዝነብር ምግባሩ እዩ። ከምቲ ግቡእ ግና ዝሓለፈ ተመኩሮ፡ ኣሉታዊ ይኹን ኣውንታዊ ከይተዘንገዐ፡ ናጽነትና ንምርግጋጽ ዝተሰለፍዎ ውድብ ብዝየገድስ ኣብ ኩሉ ዓውደ ውግኣትን መዳይ ቃልስን ዝወደቑ ኤርትራውያን ሰማእታት እናዘከርካ፡ ቀንዲ ምቁማትካ ግና ናብ ቅድሚት ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ቃልሲ ምምዕዳው እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮበልዩ ኮይና  ኣብ ክንዲ ብሕሉፍ ምቑዛምን ምስትንታንን ኣብ መጻኢ ክንዓሞ ብዛዕባ ዝግበኣና ኢና ሓቢርና ክንሓስብ ዝግበኣና። ሕድሪ ሰማእታትና’ውን ነዚ እዩ ዘመልክት።

ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝኽሪ ዘለዎ ክብሪ ብምግላጽ፡ ኣብ መጻኢ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቅድሚት ሰሪዕና፡ እቲ ተፈላሊና ክንገብሮ ዘይከኣልና ብሓባር ንዓመሉ ፖሊሲ ወጢና፡ ብሓድሽ መንፈስን ድልውነትን እንነቕለሉ መድረኽ ክኸውን ይግበኦ ዝብል መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ናጽነትና ክቡር ውጽኢት ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ!

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታት ኤርትራ

24 ጉንበት 2016

ሓደ ተረኽቦ መዓልቱ ሓልዩ ክመጽእ እንከሎ እዋናዊ መዛረቢ ክኸውን ዝተለምደ እዩ። በዚ መሰረት እዩ ዝመስል መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ እንዳቐረበ ክመጽእ እንከሎ ብዛዕባኡ ዝካየድ ክተዓት ማዕሪኡ ይረስን ኣሎ። እቲ ክሳብ ክንድኡ ክባላሕ ብዘይነበሮ ፍልልያት ዝተሰነየ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝካየድ ክተዓት ኮይኑ፡ መልከዓቱ’ውን ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ገዛኢ ጉጅለ ህግደፍን ደለይቲ ለውጥን ደሞክራስን ዘሎ መሰረታዊ ፍልልይ በሊሕ ክትዕ ተስዓበ፡ ንማንም ከም ዘይድንጽዎን ከም ዘየገርሞን ርዱእ እዩ። እቲ ምውጣጥ ኣብ መንጎ እቶም ኣንጻር ህግደፍ ዝተሰለፉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ክኸውን እንከሎ ግና ከስደምም ባህርያዊ እዩ።

እቲ ኩሉ ንኡሳት ኣቀራርባታት ገዲፍካ እቲ ጐሊሑ ዝረአ ፍልልይ፡ ኣብ ኣተረጓጉማ ናጽነትን ኣብዓዕላ ኢዮበልዮኡን ክጠቓለል ከም ዝኽእል ተዓዚብና ኣለና። ሃንደፍ ኢልካ ክትሓስቦ እንከለኻ “ ኣብ ሕድሕድ’ቶም ኣንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣካላት ደኣ ፍልልይ ኣብ ኣተረጓጉማ ናጽነት እንታይ ኣምጸኦ?” ዘየብል ኣይኮነን። ግና ፍልልይ ተንጸባሪቑ። ገለ ወገናት ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ራህዋን ቅሳነትን ስለ ዘየለን፡ በዚ ብኩራት ራህዋ ህዝብና ኣብ ዝተፈላልየ ዝመልክዑ መከራ ወዲቑ ስለ ዘሎ ነዚ መሬታዊ ናጽነት፡ ናጽነት ኣይንብሎን ኢና ይብሉ። ነቶም ምእንቲ’ዚ ብራህዋ ዘይተሰነየ ናጽነት ከምጽኡ ዝሓለፉ ኤርትራውያን ዝወሃቦም ክብሪ ክህሉ የብሉን ብዝብል’ውን የሰንይዎ። ብኣንጻሩ፡ ናጽነት ብመሪርን ነዊሕን ቃልሲ፡ ብዋጋ ክቡር መስዋእቲ ኤርትራውያን ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ፡ ከም ብሌን ዓይንና ክንዕቅቦ ዝግበናን ነዚ ነካይዶ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ድልዱል መሰረቱን እዩ። ነቶም ነዚ ክግህዱ ዝተሰውኡ ጀጋኑን፡ ባሕሪ ቃልሲ ኮይኑ ኩሉ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራን ከኣ ክብርን ሞጎስን ይግበኦም እምበር ዝብል ረዚን ርኢቶ የንጸባርቑ።

ከም ነጸብራቕ ናይዚ ፍልልይ ድማ 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ናይ ሓዘን እምበር ናይ ሓርበኝነት መግለጺ መዓልቲ ስለ ዘይኮነት ክንዝክራ ኣይግበኣናን ዝብል በቲ ሓደ ወገን ኣሎ። የለን እዛ ዕለት እዚኣ ታሪኻዊትን ነቲ ነዊሕ ክጐዓዝ ዝጸነሐ ናይ ወለዶታት ቃልስና ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ዓጽያ ናብዚ ንቃለሰሉ ዘለና ምዕራፍ ቃልሲ ምእንቲ ሓርነት ዘሰጋገረት ስለ ዝኾነት ብግቡእ ክትዝከር ይግበኣ ዝብሉ ርኢቶታት ከኣ በቲ ካልእ ወገን ፊትንፊት ተፋጢጦም ኣለዉ። ካልኦት ከም ባንዴራ ዝኣመሰሉ ምስ ህልውና ናጻ ኤርትራ ዝተሓሓዙ ዛዕባታት እውን የዛርቡ እዮም።

 

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጽነት ውጽኢት ሓደ ውድብ ወይ ጉጅለ ናይ ዝኸፈሎ ዋጋ ዘይኮነት፡ ፍረ ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ውድባቱን ምዃና ስለ ዝኣምን፡ ነዚ እምነቱ ብግቡእ ንምጽብራቕ፡ ኣብ መቕድም ፖለቲካዊ መደብ ዕዮኡ’ኳ፡ “….. በቲ ኣብ ዘይንቕነቕ ርእሰ-ተኣማንነቱ፡ ተጻዋርነቱ፡ ሓቅነቱ፡ ሓድነቱ፡ ተባላሓትነቱን መሃዝነቱን ዝተመርኰሰ፡ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ብ1961 ኣንጻር መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ፡ ዝተባርዐ ነዊሕ ሓርበኛዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ድሕሪ ሰላሳ ዓመታት ብ24 ግንቦት 1991 ብወሳኒ ተራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ(ህግሓኤ) ሃገራዊ ናጽነት ጋህዲ ኰነ።” ብዝብል ኣስፊርዎ ኣሎ።

 

ሰደህኤ ነዚ ሓሳብ’ዚ ኣብ መደብ ዕዮኡ ከስፍር እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ልኡላውነት ሃገር እምበር ልኡላውነት ህዝቢ ጌና ከም ዘይተረጋገጸ ኣይዝንግዕን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ መሰላት ህዝብና ክሳብ ዝረጋገጽ ክቃለስ ወትሩ ድልዊ እዩ። ልኡላውነት ሃገርን ህዝብን ክልቲኦም መሰረታውያንን ፈላሊኻ ዘይረኣዩን ምዃኖም ይኣምን። ናጽነት ብዘይሓርነት፡ ሓርነት ብዘይናጽነት ትርጉም ዘለዎ ህልውና ከም ዘየብሎም’ውን እምነቱ እዩ። ምእንቲ ኣዚ እምበኣር ነቲ ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ክንሱ ብጉጅለ ህግደፍ ዝጥለም ዘሎ ናጽነት ዓቂብካ፡ ነቲ ዝጐደለ ሓርነት ንምስዓብ ምቅላስ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ገይሩ ይወስድ። ምእንቲ ኣዚ “ሓደ በለለይ” ኢሉ ንናጽነት ይዕቅብን ንዝኽራ የኽብርን። ኣብቲ ኣገባብ ኣከባብራን ነቲ ኣከባብራ ዝህቦ ትርጉምን ብመሰረቱ ካብ ኣተሓሕዛ ጉጅለ ህግደፍ ከም ዝፍለ ከኣ ርዱእ እዩ። ከም ሰደህኤ ናጽነት ንገሌና ፍረ ቃልስና ንገሌና ድማ ፍረ ቃልሲ ኣያታትና እዩ።

 

ንሕና ነዚ ዝኽሪ’ዚ ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ፡ ቁምነገር ብዝደፍን ናይ ምድንጋር “ጽቡቕ ኣለና” ብምቅላሕ ብዳንኬራን ጓይላን ኣይኮናን እንዝክሮ። ንሕና ብኸመይ ነቲ ተሪፉና ዘሎ ቃልሲ ከም እንምልእ ብዝእምትን ንቕድሚት ብዘማዕዱን ኣገባብ ኢና እንዝክሮ። እዚ ዝኽሪዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ሰማእታቱን ንዝኸፍልዎ መስዋእቲ ክቡር ዋጋ እንህበሉን፡ ብሰንኪ ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዝሳቐዩ ዘለዉ ኤርትራውያን እንዝክረሉን፡ ሎሚ’ውን ከምቲ ዝቐደመ ኣንጻር መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ቃልና እነሕድሰሉ ኣጋጣሚ ጌና ኢና እንወስዶ። ናይዚ ኣከባብራ ቀንዲ መልእኽትና ክጠቓለል እንከሎ እምበኣር ናጽነትና ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ክብሎ ዝደሊ፡ ንሱ “ተደለየ ዝህቦ ተዘይደለየ ድማ ዝኽልክሎ” ዘይኮነስ፡ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ መስዋእቲ ምዃኑ ንምንጋሩ እዩ። ነቲ ጉጅለ ዝረኸብካ መሲሉካ መዓልቲ ናጽነት ዘይምዝካር ግና ከቶ ግዳይ ህግደፍ ምዃን ምዃኑ ነስተብህል

منذ مدة ليست بالقصيرة صار موضوع العلاقة بين الشعب الارتري وحكم الهقدف أحد أهم الأجندة السياسية المثيرة للجدل. ولأنه – الهقدف – يصول في البلاد بلا رقيب ولا حسيب ولا منافس سياسي أو اقتصادي، فلا أحد يقف أمامه متحدياً ليقول له هذا صحيح وهذا خاطئ. لذلك اعتبر البلاد إقطاعيته التي يتصرف فيها بما يحلو له، أما الشعب فمن أين له أن ينبس ببنت شفة وهو في هذا السجن الكبير.

 

الزمن خير حكم كما يقولون، لذا مزق الزمن كل أستار حيل وأكاذيب الهقدف حول علاقته بالشعب، وظهرت الحقيقة عاريةً غير قابلة للتدليس، إذ تأكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه العلاقة ما هي إلا علاقة مضطهد (بكسر الهاء) ومضطهد (بفتح الهاء)، سجان وسجين، قاتل ومقتول، إذاً لم تعد العلاقة بينهما كما كان يدعي أنهما روحان في جسدٍ واحد، بل هما ضدان متوازيان غير قابلين للتلاقي.

 

لم يعد اثنان يختلفان حول ما إذا كان الشعب والهقدف نقيضين لا يلتقيان، بل انتقل السؤال عن درجة تأثيرهما علي الرأي العام، من مع الشعب ومن مع الطرف النقيض، لا شك قد مرت علي الشعب الارتري أيام لم يكن فيها يسمح بالنيل من الهقدف، بل كان يرى نقد الهقدف من العيوب، إنها أيام سكرة الاستقلال، لكن الهقدف يوماً فيوماً، لم يزدد من الشعب إلا بعداً ونفوراً، فأصبحت العلاقة بالهقدف اليوم علي العكس عيباً وأيما عيب. وهذه خطوة كبيرة من خطوات تدهور الهقدف يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في إنجاح جهودنا الدبلوماسية وكل نشاطاتنا الخارجية علي الأصعدة الشعبية والرسمية. وهذه الدرجة من التدهور بين فريقي الشعب والهقدف من صالح قوى المعارضة والتغيير، هذه الحالة المثالية ليست هدية لنا من النظام وإنما حالة اضطرار جبرية ناتجة عن النضال الصابر والدؤوب الذي خاضته قوى المعارضة وهي يومئذٍ قليلة العدد ضئيلة الإمكانات لكنها كانت شديدة الإيمان بتغيـُّــر الموازين لصالحها، وها هو الوقت قد مضى سراعاً وانضم اليها أناس من النظام لم يكن أحد يتوقع انشقاقهم عنه، فأصبح الشعور بالعيب والخجل وقلة العدد من خصائص الهقدفيين لا من خصائص المعارضة.

 

ذلك لا يعني أن ليس هناك قلة منبوذة من الشعب ومعادية له ومصادقة للهقدف حتى اليوم تصدر من حين لآخر أصواتاً نشازاً تصادم إيقاع قلوب الشعب. حدث ذات يوم أن واحداً من مثقفي الهقدف وفي إجابة له علي سؤال مفاده: (لماذا لا يسلم الهقدف السلطة للشعب؟)، أجاب قائلاً: (بما أن الهقدف قد أتى بالاستقلال فمن حقه التمتع بالسلطة الي ما شاء)، والإجابة لا شك تدل علي مدى الهشاشة الفكرية لمؤيدي الهقدف مهما بلغت ثقافتهم وعلت درجاتهم الأكاديمية.

 

ذكرنا فيما مضى من السطور أن القوى المعارِضة للهقدف هي اليوم الأكثر من الناحية الكمية، لذلك أمامنا مهمة عظيمة ألا وهي تحويل هذه الطاقة الكمية الي طاقة نوعية فعالة تسرع من خطوات النصر. ومما يصعب مهمتنا أكثر أن الهقدف لن يألو جهداً في إمالة ميزان القوة لصالحه بشتى الوسائل، لذا فهو دعك من الشعب المرتهن بالداخل، لم يتخل عن السير في تغيير مواقف حتى الشباب الذين أخرجهم من بلادهم كرهاً وشتت شملهم في شتى المنافي بكتابة صكوك الاعتراف والتراجع عن خطأ أقوالهم بشأنه، ونحن هنا لا نجزم أنه لن يحصل علي نتيجة إيجابية من مسعاه هذا، لا شك سيؤثر علي قلة من السذج.

 

علينا نحن في معسكر المعارضة أن نعطل هذه الخطة الماكرة للنظام ونكشف محاولاته لإلهاء وتشتيت طاقات وأذهان قوى التغيير. نقوم بذلك بإصلاح الأحوال داخلنا في المقام الأول دون أن نعتمد علي تسقط أخطاء وأخبار الهقدف فقط. لدينا الكثير مما نقوم به بأنفسنا دون أن نتأثر بما يجري علي مسرح الهقدف، ويأتي علي رأس ذلك لملمة أطراف قوانا المبعثرة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وهذه المهمة علي وعورتها تتطلب التسامح والتحمل والاقتناع بعدم جدوى العمل فرادَى، والمهمة تبدو من الناحية المظهرية والنظرية سهلة المنال لكنها في الواقع العملي شديدة الصعوبة، فالقوى والطاقات متوفرة ولكن القدرة علي توحيدها وتنسيقها ما تزال ضئيلة والعزم عليها ما زال ضعيفاً. أقل ما يمكن أن نحذر منه داخلنا تبادل التصنيفات والتقليل من شؤون بعضنا، فالهقدف سوف يستفيد كثيراً من نعت بعضنا بعضاً بالقدامى والجدد، الشعبويين والجبهويين، المعارضة الناعمة والمعارضة الخشنة...الخ، أما الشعب فلم يعد بحاجة الي من يلقنه الدروس عن من عدوه ومن الصديق، فقد تعلم قبل كل شيء من سوط المعاناة الذي يلهب ظهره كل صباح، من أبنائه الذين أصبحوا بسبب الهقدف نهباً للموت برصاص قناصة حرس الحدود أو غرقاً في البحار وعطشاً في الصحاري والفيافي، لقد مضى عهد الخداع والتغني ب(نحن الشعب والشعب نحن)...الخ خزعبلات الهقدف.       

الحديث عن حدث الاستقلال وبطولاته ونضالاته وتضحياته حديث لا يتجدد فقط من ذكرى يوبيلية الي أخرى، بل هو حديث اليوم والليلة والساعة، فقد دفع الشعب الارتري ثمن استقلاله من خالص دمائه وأشلائه حتى استحق اعتراف العالم بضرورة قطف هذا الشعب ثمرة نضاله دولةً حرة مستقلة ذات سيادة، ولكن بالمقارنة بين حال الشعب والبلاد اليوم وما دفعه هذا الشعب مهراً لعيون الحرية تعتري الواحد منا حالة من الغبن وخيبة الأمل تجاه ما تحقق من استقلال مقارنةً بما كنا نحلم به.

 

إن أغصان الزيتون التي تتمايل كلما رفرف العلم لم تعد تعطي ثماراً مهما هززناها، إن كل زرعٍ أو عمل بلا ثمرة لا يبعث في النفس سروراً ولا بهجة، وعندما ترنو ببصرك الي المستقبل تضطر الي التدقيق في البحث عن النتائج والثمار وليس تعديد بطولات ومآثر الماضي فقط كما تفعل وسائل اعلام الهقدف في كل مناسبة من هذه المناسبات، بالطبع الكل شارك في صناعة الاستقلال لذلك لا أحد يتمنى للاستقلال مكروهاً، لكن يظل التساؤل عن نتائج ما قدمنا من مهرٍ غالٍ ونفيس قائماً، ذلك أن العبرة بالنتائج، فمهما كانت البدايات مبشرة والمسيرة ظافرة ورزينة لابد من أن تكون النتائج مكافئةً للعطاء.

 

لكن للأسف، من ناحية المقارنة بين البداية الجميلة والنهاية الأليمة لم تكن السنوات الخمس والعشرون للاستقلال بأقل مرارة من سنوات الاحتلال الأجنبي العجاف.

 

إن استبدال تقديم الثمار بالعرض المجاني الممجوج لبطولات الماضي لم يزد الناس إلا بعداً من النظام وكراهيةً له، وإلحاحاً في التساؤل عن النتائج والثمار، لكن من أين للنظام المفلس أن يرد علي تلك التساؤلات الملحة والدمع المدرار؟ كلما تناسى النظام الرد وتجاهله فإن الزمن كفيل بفرض الإجابة الممكنة والصحيحة. لا شك سيظل الاستقلال ناقصاً ما لم تصحبه الحرية والديمقراطية والمساواة والأمن والاستقرار، لكن كل من يقول بذلك ويرى في الهقدف العائق الحائل أمام استكمال الاستقلال فنصيبه الوصف بالعمالة والارتزاق.

 

استطاع الهقدف الاستفادة من بريق الاستقلال الخلاب لبعض الوقت وأصبح ذا مكانة في المحافل السياسية المحلية والدولية، لكن بمرور الزمن وتطاول السنوات علي برنامجه الانفرادي الأجوف انحسر عنه الرداء وبان علي حقيقته، فلم يعقب الاستقلال حرية ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا شيء يدل علي الاستقلال الحقيقي. واليوم وهو يتجهز لإحياء اليوبيل الفضي للاستقلال لن يكون لديه ما يقدمه لتجديد جلده أو فعله أو مقاله، سوى أن يملأ الأرض ضجيجاً بطبوله والرقص علي إيقاع مآثر الماضي.

 

ها نحن قد رأينا سيرة ومسيرة الهقدف بعد الاستقلال بدرجة كافية جداً لإقناعنا بأن نقول بملء الفم أنه ليس له من جديد يقدمه، إنه وصل سن اليأس ويئس الجميع من دواء يعالج عقمه أو يغير دمه الفاسد. وما دمنا نحن دعاة الديمقراطية والتغيير قد وصلنا الي هذه القناعة فما الذي ينتظرنا أو ننتظره؟ يجب أن نجيب علي هذا السؤال بنضالنا وجهدنا الدؤوب وليس بانتظار الآمال الكاذبة بأن يجري الهقدف تغييراً في الشكل أو المضمون. لقد انتهى عصر شتم الهقدف ولعنه وسبه، كما انتهى كل عشم في انتظار جديدٍ منه، والهقدف نفسه علي قناعة تامة وراسخة من إجراء أي تغيير علي نفسه بنفسه. وعليه حافظين الود مع الماضي النضالي الذي حقق ما حقق من إنجازات وثمار أهمها الاستقلال الوطني، يجب أن نعد العدة بكل الجد للقضاء علي الهقدف لاستكمال معاني وقيم الاستقلال دون إضاعة الزمن في انتظار جودو التغيير علي يد النظام.      

كما نعلم جميعاً فإن طريق الخراب الذي سلكته وظلت تسلكه طغمة الهقدف الحاكمة لسنوات وسنوات لم يكن وليد الأمس واليوم، إنه وليد الدرب الخطأ الذي غرقت في رماله منذ ميلادها. من يمرض مرةً فإنه يجد العلاج، تقليدياً كان أو حديثاً، لذلك لن يقلق أقاربه كثيراً ما دام العلاج متاحاً ومتيسراً، والعلاج بدوره لن يخيب ظنهم بنجاعته، في السياسة أيضاً عندما تختار طريقاً سياسياً بعينه وتختبره في واقع العمل فتجده غير ذي جدوى يمكنك أن تحكم بجدواه أو لا جدواه عبر إعطائه الحيز الزماني والمكاني المناسبين الكافيين، فإذا رأيت ضرورة تغيير الطريق لا بأس من أن تجري التعديلات اللازمة في منهج سيرك، فتعتذر مثلاً لمن أسأت إليهم في حقبة الطريق الخاطئ من عمرك السياسي وتعوضهم مادياً ومعنوياً ما أمكنك التعويض، وبذلك تكسب ثقة الجمهور ويتطور نموك السياسي نحو الأفضل.

 

الطريق الخاطئ الذي ظلت ولا تزال تسلكه طغمة الهقدف بقيادة إسياس أفورقي واضحٌ أمامنا كالشمس، وهذا ليس بالكلام العاطفي الذي نطلقه جزافاً بلا دليل، بل واقع ملموس، ولا يشهد بذلك أفراد قلائل ولا شراذم من الناس، بل يشهد به الشعب الارتري في المقام الأول والعالم بأسره في المقام الثاني، ومن العجب أن تجد بعد ذلك كله قلة من الارتريين المقيمين بفردوس المنفى لا يزالون غارقين في عشقهم لهذه الطغمة متمنين لها البقاء الأبدي، وحتى هؤلاء تراهم يتوقعون في كل مناسبة من المناسبات كذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال أن تجري الطغمة تغييراً ما، يذر الرماد في عيون العالم الراقي الذي يعيشون فيه. إنها أضغاث أحلام مُـترَفي العالم المتقدم. قادة العالم المتقدم والمتخلف علي السواء أو الأحزاب الحاكمة يستغلون مثل هذه المناسبات النادرة التي لا تمر علي بلدٍ ما سوى أربع مرات في القرن، يستغلونها في تحسين سيرهم وسلوكهم وتبييض وجه سياساتهم الخاطئة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والعفو عن قدامى المجرمين، يغيرون السياسات والممارسات الممقوتة لدى الشعب بأخرى أفضل، يعدِّلون سياساتهم تجاه من اعتدوا عليهم بغير وجه حق. ورغم ذلك يراوح الهقدف مكانه محلياً وعالمياً واقليمياً لا يريم، ومهما تلمست له الأعذار يعييك خبثاً ولؤماً. لذا سوف لن تجد به خلية واحدة فاسدة يمكن قصها من باقي الجسد السليم، وبالتالي لا علاج له بالقطعة وإنما الاجتثاث النهائي جملةً واحدة، وإن اعتقد معتقد أن الهقدف سوف يجري تغييراً ما في هذه المناسبة أو تلك فنحن لا نجرِّمه ولكن لا بأس من تذكيره أن يقيس رأيه هذا علي معطيات مسيرة الهقدف الخاطئة من الألف الي الياء. ذلك أن سعار أو سرطان الهقدف السياسي قد استفحل ولم يعد قابلاً للعلاج والتدارك، وما دام غير قابل للعلاج فلا بديل من استئصاله من الجذور. والميئوس من علاجه عادةً لا يكترث الناس كثيراً ولا ينشطون في طلب العلاج له بقدر ما يسعون الي إراحته بإطلاق رصاصة الرحمة عليه وإراحة البلاد والعباد من عبئه الثقيل ودائه العضال. ومثل هذا الإجراء الحاسم هو الأجدى غالباً من إجراءات الترقيع وتمطيط الشفاه بالآمال في الشفاء.

 

ليس من المستغرب أن نحتفل نحن طلاب الديمقراطية والعدالة وحكم القانون باليوبيل الفضي للاستقلال جنباً الي جنب نظام الهقدف الذي يقمعنا صباح مساء، فيم نستفيد من هذه المناسبة؟ ماذا وراء هذه المناسبة التاريخية؟ تلك وغيرها من الأسئلة سوف نطرحها نحن والنظام من منظورين مختلفين.إن الهقدف كما أسلفنا في تعليقٍ سابق يستغل المناسبة في توفير عمر إضافي لسلطته ووضع المزيد من المساحيق علي وجهه إخفاءاً لتجاعيد الزمن علي وجه سلطته التي اهترأت وتكاد تتهاوى شلواً، شلواً. بينما نحن في المعارضة نحتفل بالمناسبة بغية كسب المزيد من القوة المادية والمعنوية التي تمكننا من إزالة واجتثاث النظام وإراحة البلاد والعباد منه. لذلك نحن والهقدف نقف من الاحتفال بالاستقلال علي طرفي نقيض، إذ كلٌّ منا يغني علي ليلاه. لذا فالاستقلال منا وإلينا ولا علاقة له بالهقدف، نحن وشهداؤنا من مهرنا الاستقلال دماءَنا وسنبني علي أكتافه نضالنا الجديد من أجل مستقبل جديد، ولن نجعل منه تاجاً نتوِّج به رأس الهقدف الأجرب.              

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ፡ ኣብ ኤርትራውያን ኣዛራብቲ ካብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ሓደ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ምምሕዳር ህግደፍን ዝምልከት እዩ። ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ውድድር ዓጊቱ “ከም ድላዩ” ይዕንድር ስለ ዘሎ፡ ነቲ ዝምድናኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ባህ ከም ዝበሎ ገይሩ እንተገለጾ ንግዜኡ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሕ የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ከይሓነኸ “ንሱ ንሕና፡ ንሕና ከኣ ንሱ” እንዳበለ ዝሕጭጭ። ህዝቢ ኤርትራ ግና ናይ ልቡ ከይዛረብ ልሳኑ ኣብ ዝተለጉመሉ መዋእል ስለ ዘሎ፡ ኣይኮነንዶ ከም ጉጅለ ህግደፍ ክሕጭጭ እቲ ክዉን ሓቂ ናይ ምዝራብ ዕድል’ውን ኣይረኸበን።

ከምቲ ለባማት ዝብልዎ “ግዜ ሓያል ፈራዳይ እዩ።” ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ እነሆ ድሕሪ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ኩሉ ናይ ህግደፍ መታለሊ ጉልባባት ተቐንጢጡ፡ ሓቀኛ ዝምድና ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ባዕሉ ክዛራብ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በጺሑ። እቲ ዝምድና ናይ ጨቋንን ተጨቋንን፡ ናይ ኣሳርን ተኣሳርን፡ ናይ ቀታልን ተቐታልን … ወዘተ ምዃኑ ኮለል ኢሉ ወጺኡ። ዝምድናኦም ድማ ከምቲ ህግደፍ ዝብሎ፡ ናይ  “ንሱ ንሕና፡ ንሕና ከኣ ንሱ” ዘይኮነስ ፊትንፊት ዝፋተጠጡ ኣካላት ምዃኖም ተነጺሩ።

እዞም ክልተ ኣካላት ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ተነጺሎም ዝነብሩ ኣካላት ዘይኮኑስ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ነናቶም ጽልዋን ቦታን ዘለዎም እዮም።  “መን ምስ መን?” ኢልና ክንሓትት እንከለና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ናጽነት ዓመታት ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ደጋፊ ህግደፍ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ “ህግደፍ ዝሓዞ መንገዲ ከም መተካእታ ዘየብሉ ቅኑዕ ይረአ ነይሩ እዩ።  “ጉዕዞ ህግደፍ ናብ ጭቆናን ወጽዓን እምበር ናብ ራህዋን ደሞክራስን ዝመርሕ ስለ ዘይኮነ፡ ከሎ ጌና ንኹለፎ” ምባል ነውሪ ከም ዝነበረ ምንባሩ ከኣ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ሎሚ ግና ናይ ጉጅለ ህግደፍ በደል እንዳኹሉ ገዛ ማዕጾ ሰሰይሩ ስለ ዝኣተወ፡ ብኣንጻሩ ንጉጅለ ህግደፍ ምድጋፍ ነውሪ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ በጺሕና ኣለና። ኣብዚ ደረጃ ምብጻሕ ነቲ ኣብ መጻኢ ዝተርፈና ቃልሲ ኣብ ምዕዋት ኣገዳሲ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። እዚ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ እቲ ጉጅለ ፈትዩ ዝሃቦ ህያብ ዘይኮነ፡ ውጽኢት ናይቶም ሽዑ ውሑዳት ዝነበሩ ተቓወምቲ፡ ሕቡእ ባህርያት ህግደፍ ምስ ተቓለዐ ከም ዝበዝሑ ኣሚኖምን ኩሉ ክኢሎምን ናይ ዘካየድዎ ቃልስን ዝኸፈልዎ ዋጋን ውጽኢት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኩነታት ተገልቢጡ ደገፍቲ ህግደፍ ብኣተሓሳስባ ተሳዒሮም፡ ቁጽሮም ውሒዱ ኣብ ዝሓፍርሉ  በጺሕና ኣለና።

እዚ ማለት ግና ዝርካቦም ደገፍቲ እቲ ጉጅለ ዘስምዕዎ ላሕታት ጸረ-ህዝቢ ድምጺ የለን ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ህግደፍ እንዳሓደረ ዝብሎ ጠፊእዎ ኣብ ኢዶም ይሓውዮም ስለ ዘሎ፡ ደገፍቱ ዘስምዕዎ ድሚጺ ዘይርትዓውን ተኸታታልነት ዝጐደሎን እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ዝተማህረ ዝመስል ደጋፊ ህግደፍ ምስ ኤርትራውያን፡ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ኣብ መጕተ ቀሪቡ፡ “ስለምንታይ እዩ ህግደፍ ስልጣን ንህዝቢ ዘየረክብ?” ተባሂሉ ምስ ተሓተተ፡ “ህግደፍ ናጽነት ኤርትራ ንሱ ስለ ዘምጸአ ይኣኸለኒ ክሳብ ዝብል ናይ ምግዛእ መሰል ኣለዎ” ክብል ዝሃቦ መልሲ፡ ናይቲ ጉጅለ ደገፍቲ ክሳብ ክንደይ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዘመልክት ኣብነት እዩ።

ንመግዛእቲ ህግደፍ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝበዝሑ ምዃኖም ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ኢልናዮ ኣለና። ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕማምና ነዚ ብዝሒ ተቓውሞ፡ ናብ ዓይነታዊ ናይ ለውጢ ዓቕሚ ናይ ምምዕባሉ ከቢድ ዕማም ኣብ ቅድሜና ኣሎ። ነዚ ዕማምዚ ከቢድ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት ሓደ፡ ጉጅለ ህግደፍ ቅድም ቀዳድም ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምቕያር ዓዲ ዘይውዕል ምዃኑ እዩ። ድሮ’ኳ ነቶም ብሰንኩ ዓዶም ገዲፎም ዝተሰዱ መንእሰያት፡ እንደጋና ኣብ ዝኸድዎ እንዳሰዓበ  “ናይ ጣዕሳ ቀጥዒ ብዝብል” ብዝብል ቋንቁኛ መስረዖም ከቐይሮም ይፍትን ኣሎ። ከምቲ ትጽቢቱ’ኳ እንተዘይኮነ፡ እዚ መጻወድያኡ “ዋላ ሓደ ኣይሓዘሉን” ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ውሑዳት ደቂ ልቢ ገርሃ ኣይሰኣነን።

ንሕና ናይ ለውጢ ሓይልታት ነዚ ህግደፍ ከም ሓድሽ ዝዝርገሖ ዘሎ ከፋፋሊ ናይ ምትላል መርበብ ከነምክኖ ይግበኣና። እዚ ተንኮሉ ዝመክን ኣብ ውሽጥና ባዕልና ብእነካይዶ ስራሕ ጥራይ እዩ። ካብ ናይ ህግደፍ ድኽመትን ውድቀትን ክንዕንገል ጥራይ ክንጽበ ኣይግበኣናን። ኣባና ክንሰርሖም ዝግበኣና ዕማማት ብዙሓት እዮም። ኣቲ ቀንዲ ከኣ ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ  ዝተበተነ ዓቕሚ ኣሕቢርና ኣንጻርቲ ጉጅለ ከነዋፍሮ ምኽኣል እዩ። እዚ ዕማምዚ ከቢድን ብምክእኣል፡ ምጽውዋን፡ በይንኻ ክትልውጥ ከምዘይትኽእል ብምእማንን ጥራይ እዩ ዝዕወት። እዚ ዕማምዚ ክትዛረቦ ቀሊል ይመስል። ኣብ ባይታ ክትትግብሮ ግና ከቢድን ክሳብ ሕጂ ሓሊኹ ሒዙና ዘሎን እዩ። ኣብዚ መስርሕ’ዚ ሓድሽን ነባርን፡ ጀብሃ ነበርን ሻዕብያ ነበርን፡ ተሪር ተቓዋማይን ልኡም ተቓዋማይን፡ እንዳተበሃሃልና ናይ ህግደፍ ሲሳይ ከይንኸውን ምጥንቃቕ ከድልየና እዩ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ዝምድናኡ ምስቲ ጉጅለ ካብ ማንም ኣካል ከይተጸበየ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ኣዳዕዲዑ ተረዲእዎ እዩ። ህግደፍ ደጊም ባዕሉ ኣብ ማእከል ኣስመራ ደቁ ረሽኑስ፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ብጐቦ ዓይኒ ካብ ምርእኣይ ሓሊፉ ፡“ንሱ ንሕና፡ ንሕና ከኣ ንሱ” ብዝብል ኣሽካዕላል ዝሕበኣሉ ዕድል ኣይህልዎን እዩ።

ኣይኮነንዶ ብሩራዊ ኢዮበልዩ ዝኽሪ ናጽነት ኣብ ዝቀራርበሉ ግዜ፡ ኩሉ ሳዕ እንተኾነ እውን ብዛዕባ ክብሪ ናጽነትን ንምርግጋጹ ዝተፈጸመ ቅያታትን ምዝራብ ከምዘይምኖ ኩልና እንኣምኖ እዩ። ምኽንያቱ እዚ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ብክቡር ዋጋን ንዊሕን መሪርን ቃልስን ብሓባር ካብ ምንጋጋ መግዛእቲ ዝመንዘዖ’ሞ ደሓር ከኣ ሕብረተሰብ ዓለም “ይግበኣካ እዩ” ኢሉ ወግዒ ዘልበሰሉ ስለ ዝኾነ። እንተኾነ ብዛዕባቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝኸፈሎ ዋጋን ዘርኣዮ ጽንዓትን ብውሽጥኻ ኣስተንቲንካ ትዝክርን ትፍሳህን’ሞ ሽዑንሽዑ ከኣ ናብ ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝባን ተተመለስካስ፡ ሻቕሎት ይወረካ “ናጽነትሲ መሊኡ ኣይተረጋገጸን” ዝብል መልእኽቲ ከኣ ንመንፈስካ ይዕብልሎ።

ናብቲ ንቡር ውነኻ ተመሊስካ ተሓሳብካዮ ከኣ ብሕልና ኮነ ብግብሪ ነቲ ጐላዕላዕ ዝብል ቆጽሊ ናጽነት ደጋጊምካ ተዳህሰስካዮስ ከቶ ፍረ ዘይትረኽበሉ። ድሕሪኡ እቲ በቲ ጽቡቕ ቆጽሊ ዝተፈሰሀ መንፈስካ፡ ፍረ ዘይምስትምቓሩ ይድወን። መጻኢ እንተማዕደኻ ድማ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈ ጅግንነት ምጽብጻብ፡ “ፍሪኡ ኣብቲ ባይታኸ’ሞ እንታይ ኮነ?” ኢልካ ክትሓትትን መልሲ ክትረኽበሉን ትግደድ። ማዕከናት ዜና ጉጅለ ህግደፍ ዝርካበን ኩሉ ግዜአን ጸንቂቐን ቦታን ዕለትን እንዳጠቐሳ ኣዝየን ንድሕሪት ተመሊሰን፡ ኣብቲ ነዊሕ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ካብ ዝተሰርሐ ጅግንነት ዝተወሰነ የስመዓን የርእያን ኣለዋ። እዚ ዋጋ ኤርትራውያን ጀጋኑ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ውስንነቱ ዝቃወሞ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። እዋኑ ከኣ ስለ ዝኾነ።

እንተኾነ፡ ከምቲ ወለድና “ጉይይ ካብ ምውዓል፡ ክሳድ ምሓዝ” ዝብልዎ፡ ዜርካ ዜርካ፡ ዝዘርዘርካ ዘርዚርካ “ናይ መወዳእታ ውጽኢቱኸ ከመይ ኮነ?” ኢልካ ምሕታት ናይ ግድን እዩ። ጽቡቕ ኣጀማምራን ምዕሩግ መስርሕን፡ ብኣድማዒ ውጽኢት ተዘይተሰንዩ እቲ መስርሕ ምሉእ ኣይከውንን። እዚ ኣይኮነዶ ብኽንደይ መስገደልን ጥውይዋይ መንገድን ንዝሓለፈ ህዝቢ ኤርትራ ንማንም ዝስወሮ ኣይኮነን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ብኣካል ናይ ምርኻብ ዕድል ዘይነበሮ ግዜ እሞ ንግደፎ፡ ኣብ እዘን ዝሓለፋ 25 ከም ናይ ግዜ መግዛእቲ መረርቲ ናይ ናጽነት ዓመታት ብመተዓሻሸዊ ተንኮላት ናይቲ ጉጅለ ፈሊሑስ ገሪሩ እዩ።

ኤርትራውያን ኣዴታት ህግደፍ ንቕድሚት ምርኣይ መምስ ሰኣነ፡ ንድሕሪት ተመሊሱ ፋይላት ገንጺሉ ጅግንነት ደቀን ከርእየን እንከሎ ክሳብ ሎሚ ንብዓተን ኣይዛረየን። ምስቲ ለዋህ ንብዓተን “ወዮ መስዋእቲ ደቅናስ ፍሪኡኸ ከመይ ኮነ? ኣኺሉና ድዩ ዓስብና ከምዚ ኮይኑ?” ኢለን ምሕታተን ናይ ግድን እዩ። እቲ ጉጅለ ግና ነዚ ሕቶአን ንምምላስ ኣይግደስን ጥራይ ዘይኮነ ሎምስ ዓቕሚ’ውን የብሉን። እዚ ሕቶዚ ክሳብ ዘይተመለሰ ከኣ ጉልበት ወሲኹ ንቕድሚት ክመጽእ ናይ ግድን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ብወገኑ ነዚ መሰረታዊ ሕቶ’ዚ ዝምልስ ዓቕሚ ኮነ ባህሪ ከምዘየብሉ ስለ ዘይእመን፡ ካብ ምጉብዕባዕ ሓሊፉ ዝገብሮ የብሉን። “ናጽነትና ብሓርነት፡ ማዕርነት፡ ሰላምን ደሞክራስን ስለ ዘይተሰነየ ምሉእ ኣይኮነን። ምሉእ ንክኸውን ድማ እቲ ነዚ ዓንቂጹ ዘሎ ህግደፍ ክውገድ ኣለዎ” ንዝበሉ ወገናት ዝህቦ መልሲ ከኣ “ናጽነት ኤርትራ ዘይተዋሕጠሎም ወይ ምስ ጸላእቲ ኤርትራ ዝመሓዘዉ” ዝብል ቅጽል’ዩ ዘልግበሎም።

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሓደ እዋን ነዚ መደናገሪ ምህዞኡ፡ ኣይኮነንዶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢርትራ ኣብ ሓያሎ ፖለቲካዊ ዕዳጋታት ካብ ኤርትራ ወጻኢ’ውን ዋጋ ረኺብሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግዜ እንዳነወሐ፡ እቲ ሓቀኛ ባህሪ ናይዚ ጉጅለ ድማ እንዳተቐልዐ ምስ መጸ፡ እነሆ ሎሚ ኪኖ ናጽነት ኣብ ደሞክራሲ፡ ልምዓትን ሰላምን ከሰጉም ዘኽእል መሓውር ከም ዘየብሉ ተረጋጊጹ። ህግደፍ ግና “እዚስ ሰማዒ ስኢነሉ እየ” ኢሉ ከምጸኦ ዝኽእል ሓድሽ ባህሪ ስለ ዘየብሉ፡ ኣብ ናይ “ዋላ ትንፈር እምበር ጤል’ያ” ዓለም ይነብር ኣሎ። መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት’ውን በዚ ዝበለየ ኣቀራርባ ከኽብሮ’ዩ ዝዳሎ ዘሎ።

እምበኣር ኣካይዳ ህግደፍ ኣብ መዋእል ናጽነት ርኢናዮ ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ካብኡ ንጽበዮ ሰናይ ከም ዘየለ ከኣ ኣፍና መሊእና ኣብ እንዛረበሉ ደረጃ በጺሕና ኢና። “ንሕና ናይ ለውጢ ሓይልታት ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራኸ እንታይ ይጽበየና ኣሎ?” እዚ ክንምልሶ ዝግበኣና ሕቶ እዩ። ደጊም ተስፋና ካብ ቃልስና እምበር ካብ ህግደፍ ንጽበዮ ናብ ራህዋ ዝመርሕ ለውጢ ከምዘየለ ቅድሚ ኩሉ ርግጸኛታት ክንከውን ይግበኣና። ንህግደፍ ደጋጊምካ ምርጋምን ንለውጢ ካብኡ ምጽባይን ኣኸቲሙ እዩ። ንሱ ካብዚ ዘለዎ ናብ ደሓን ዝወስድ መንገዲ የብሉን። ስለዚ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝተሰርሐ ጅግንነትን ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋን ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ንህግደፍ ኣወጊድካ ነቲ ዝተረፈ ንምምላእ ከኣ ኣብዚ ዝኽሪ መበል 25 መዓልቲ ናጽነት ኮይና፡ ቃልስና ከነሕድስ ናይ ግድን ኮይኑ ቀሪቡ እነሆ።