EPDP News

ብ2 ጥቅምቲ 2019 ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እስራኤል፡ ፈላምን ምትሕንፋጻውን ጕባኤኡ ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ጨንፈር ሓው ጸጋይ ተስፋይ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላፍ፡ ብዛዕባ ንጥፈታት ሰልፊን ኵነታት ኤርትራውያንን ኣብ እስራኤል ኣመልኪቱ ዝርዝር መግለጺ ኣቕሪቡ።

ብድሕር’ዚ፡ ሓው መብራህቱ ደምዳሚ መግለጺ 3ይ ሓባራውን ጕባኤ ኣንቢቡ። ቀጺሊ ሓው ገብረሂወት መለስ ብክፍሊ ዜና ዝተዳለወ፡ ንራእን ግስጋሰን ሰልፍና ቅርጽታቱን ዝምልከት ሓተታ እናበበ መብርሂታት ሂቡሉ።

ኣብ መወዳእታ ሓው ጸጋይ ተስፋይ ብቤት ጽሕፈት ውድባዊ ጕዳያት ዝተመሓላለፈ መምርሒ መብርሂታት ብምሃብ፡ ብቅዋም ሰልፊ መሰረት 3 ቀወምትን 2 ተጣባበቕትን ዘለዉዋ መሪሕነት ጨንፈር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጾም። ንሳቶም ከኣ፡-

 1. ሓው ኣድሓኖም ንጉሰ፡ ኣቦ መንበር ጨንፈር፤
 2. ሓው መድሃኔ ጠዓመ፡ ዋና ጽሓፊ
 3. ሓው ደስበለ ብርሃነ፡ ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስ
 4. ሓው ፍስሃጽዮን ኣብርሃም፡ ተጠባባቒ
 5. ሓው ኣብርሃ ግርማይ፡ ተጠባባቒ

ብዕለት 29.09.2019 ጨንፈር ፍራንክፎርትን ከባቢኣን ካብ ሰዓት 14፡00 ጀሚሩ ዘካየዶ ወርሓዊ ኣኼባኡ፡ ብናይ ሰላምታን እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ብኣቦመንበር ጨንፈር ምስ ተኸፍተ ኣብቲ ዛዕባታት ተኣትዩ።

ንህልዊ ኩነታት መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ስደት ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢና ንዘለዉ ድማ ብፍላይ ዝምልከት ሓበሬታታት ድሕሪ  ምልውዋጥ፡ ኣኼባ ድሕሪ ዓመታዊ ፈስቲቫል ይኹን ሰልፋዊ ጉባአ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ብምዃኑ ብዛዕባዚ ክልተ ዓበይቲ ተረክቦታት እዝን ተሳትፎን ግደን ኣባላትን ንምግምጋም ክልተ ኣጀንዳታት ሰሪዑ ቀሪቡ።

1 - ገምጋም ናይ 2019 ፈስቲቫል ምግባርን፤

2 - ገምጋም ናይ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰዲህኤን ዝብሉ ዛዕባታት ኔሮም።

ፈስቲቫል ናይ 2019፡ ምስቲ ህዝብና ተራእዩ ብዘይፈልጥ ንምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዘርዓደ ናይ ይኣክል ሕኑንን ርሱንን ምንቅስቓስን፤ ናይ 3ይን ሓድነታውን ጉባአናን ተሳንዩ ብምኻዱ ዝያዳ ዉዕዉዕ ከም ዝገበሮ ኣኼበኛ መዚኑ። ብተወሳኺ፡ ኣገደስቲ ሃገራውያንን ወጻእተኛታትን ናይ መራኸቢ ብዙሓን (መድያ) ኣካላት ብምስታፎም፡ እቲ ጉዳይ ክሳብ ንውሽጢ ሃገርና ከም ዝቃላሕ ክግበር ምኽኣሉ ኣኼበኛ ንናይ መዲያ ትካላት ኣሞጒሱ። ነቲ ሓው ኣማኑኤል እያሱ (ኣሰና) ዘካየዶ መሃሪ ዝኾነ ዓውደ-ክትዕን፡ ሕቶን መልስን፡ ምስ መራሕቲ ሰልፍና ዘካየዶ ቃለመሓትትን ኣኼባና ናእዳኡ ገሊጹ።

Festiva 1

ልዕሊ 10 ዝኾኑ ወከልቲ ውድባትን ማሕበራትን ሃገራውያን ምሁራትን፡ ወጻእተኛታት ጀርምርናውያን ወከልቲ ናይ ሓምላይ ፓርትን ናይ ኤፍ-ደ-ፐን፡ ናይ ሽወደን መሓዙት ሰውራ ኤርትራ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ዝሃቡዎ ምሕዝነታዊን መሃርን መግለጽታት‘ውን ንፈስቲቫልና ብዝሰፍሐ ኣገባብ ኣሳታፊ ከም ዝገበሮ ኣኼበኛ መዚኑ።

ንኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫልን ንተወፋይነት ናይ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ጉልበታውን ገንዘባውን ኣበርክቶታት‘ውን ኣኼበኛ ንኢዱ። ኣብ ዝኾነ ናይ ደለቲ ፍትሒ ንጥፈታት እናተሳተፍና ኣበርክቶናን ጥርናፈናን ከነርኢ ኢና ብምባል ድማ ኣኼበኛ ተመባጺዑ። ንዝነበሩና ንኣሽቱ ሕጽረታት ለቒሙ ብምጥቃስ ድማ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክንእርሞም ከም ዘሎና ኣኼበኛ ተላብዩ።

ብድሕሪኡ ድማ ብጉዳይ ሰልፋዊ ጉባአ ሓፈሻዊ መግለጺ ተዋሂቡ። እቶም ጨንፈር ዘወከሎም ኣባላት ድማ ብስፍሕ ዝበለ ንጨንፈሮም መግለጺ ከቕርቡን ጨንፈር ድማ ገምጋሙ ከቐምጥን ስለ ዝግባእ፡ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲድካ‘ውን ምእንቲ ክትረዳዳእ፡ ነዚ ናይ‘ዚ ኣኼባና ሕጽረት ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ኣኼባና ከም ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ክዝረበሉ ኣኼበኛ ተሰማሚዑ።

እኼባ ድማ ኣብ ሰዓቱ ብሓባራዊ ምርድዳእ ተዛዚሙ።

     

ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣልሸክ ፈኪ እስማዒል፡ ብምኽንያት ሕክምና ኣብ ካይሮ እንከሎ፡ ብ26 መስከረም 2019 ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ተፈልዩና። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንስዉእ ታጋዳላይ ኣሕመድ ኣሸኽ መንግስተ-ሰማይ፡ ንስድራቤቱ፡ ኣዝማዱን መቃልስቱን ድማ እግዚኣብሄር ጽንዓት ክህቦምን ጠሉ ከውርዶሎምን እናተመነኹ፡ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ምዃና ክገልጽ እፈቱ።

ስውእ ተጋዳላይ ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣልሸክ ፈኪ እስማዒል፡ ኣባል ጠቕላሊት ሰክረታርያን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ጠቕላል ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ነይሩ። ስውእ ኣሕመድ ኣልሸኽ ኣብ ኣህጕራዊ ዲፕሎማሲያዊ መደረኻትን ዋዕላታትን ብምስታፍ ንሰውራና ልዑል ተፈላጥነትን ደገፍን ዘመዝገበ ገዲምን ሓያልን ካድር ኢዩ ነይሩ። ጠቕላል ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምስ ኣህጕራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ንቓባዊ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን ኣፍሪቃን ድልዱል ርክብ ክህልዎ ዝገበረ ተቓላሳይ ኢዩ ነይሩ።

ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

27 መስከረም 2019                                                                                

ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)  ናብ ፕረሲደንት ሕብረት ኤውሮጳ ኣቶ ጂን-ክላውድ ጁንከር መዘከር ልኢኹ፡ ቅዳሕ ናይቲ መዘክር ከኣ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ሰዲዱ። ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኣብዚ መልእኽቱ፡ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ መንግስቲ ኖርወይ ኣብ ልዕሊ ንስደተኛነት ከም መኸወሊ ተጠቒሞም ብቐጻሊ፡ ንስደተኛታት ዝምልከት ሕጊ ዝጠሕሱ ደገፍቲ ስርዓት ኤርትራ ጀሚራቶ ዘላ ጥንቁቕ ስጉምቲ ኣብ ግምት ከእትውዎ ተማሕጺኑ።

እቲ መዘክር ንሕብረት ኤውሮጳን ነተን ኣብ ሃገራተን ንዘለዉ ኣስታት 400 ሺሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ልግስን ፖለቲካዊ ዕቑባን ዝህባ ዘለዋ ሃገራትን ብዝለዓለ ደረጃ ኣመስጊኑ። ብምትሕሓዝ ከኣ ነቶም ውሑዳት ሕጊ ስደተኛ ጥሒሶም፡ ተመሊሶም ደገፍቲ ስርዓት ኤርትራ ኮይኖም ናይተን ዝነብርወን ሃገራት ሕጊ ብዘይምኽባር ናይቲ ስርዓት ግዱድን ዘየናሕስን መደብ ክፍሊት 2% ዘተግብሩን ዝተሓባበሩን ኮኒኑ።

ብምቕጻል እቲ መዘክር፡  ዝበዘሐ ኤርትራዊ፡ ብመንግስቲ ኖርወይን ካለኦት መንግስታት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ እቶም ምስ መንግስቲ ኣስመራ ብምትሕብባር ነቲ ዝረኽብዎ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዘባኽኑ ውሑዳት ዝውሰድ ቅኑዕን ጥንቅቑን ስጉምቲ ከምዘይቃወም ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ከኣ እዞም ሕጂ ተመሊሶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ዘለዉ፡ ፖለቲካዊ ዑቕባ ንምርካብ ዘቕረብዎ ምኽንያት “መወዳእታ ዘየብሉ” ግዱድ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምንባሩ ጠቒሱ።

ኣብቲ መዘክር ኣብዚ እዋን’ዚ ብሓርፋፍ ግምት ሰዲህኤ፡ ኣብ ኢጣልያ፡ 120,000፡ ኣብ ጀርመን 80,000፡ ኣብ ስወደን 50, 000፡ ኣብ ዓባይ ብሪታንያን ስዊዘርላንድን ነፍሲ ወከፈን 40,000፡ ኣብ ሆላንድ 25,000፡ ኣብ ፊንላንድን ደንማርክን ነፍሲ ወከፈን 4,000፡ ኣብ በልጅምን ፈረንሳን ነፍሲ ወከፈን 3,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ። ሰዲህኤን ካለኦት ኣሓት ውድባትን በዚ እዘን ሃገራት ንኤርትራውያን ዝሃብኦ ልግስን ፖለቲካዊ ዕቑባን ሕጉሳት ምዃኖም ዝጠቐሰ  መዘክር ሰዲህኤ፡ ብኣንጻሩ ከምቲ መንግስቲ ኖርወይ ዝጠቐሶ፡ ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ንስደተኛታት ዝምልከት ሕግታት ብምጥሓስ ኣብ ናይቲ ጨቋንን ካብኡ ሃዲሞም ዑቕባ ዝሓተቱን መንግስቲ ኣኼባታትን ፈስቲቫላትን እናተሳተፉን ብግህሰት ሰብኣዊ መሰል ምስ ዝኽሰሱ ከም በዓል የማነ ገብረኣብ ዝኣመሰሉ  ብምትሕብባርን ናይ ስደተኛ መሰሎም የባኽኑ ከም ዘለዉ ከም ዘስተውዕል እቲ መዘክር ብዝርዝር ኣስፊሩ።

እዚ ስእላዊ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡ ድሕርቲ ንመበል 25 ዓመት ምጅማር መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን  ወተሃደራዊ መደበር ታዕሊም ሳዋን ብዝምልከት ኣብ ኖርወይ ከተማ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሃሰ ዝተኻየደ ጽንብል ላዕለዎት ሰብ መዚ ኖርወይ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሕጊ ዝጠሓሱ ስደተኛታት ክውሰድ ዝግበኦ ስጉምቲ ብጽሞና ክዘራረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኖርወይን ካለኦት ሃገራት ኤውሮጳን ነቲ “መንግስቲ ኤርትራ ብግዱድ ዕስክርና መሰልና ግሂሱ” ዝብል ምኽንያት ተቐቢለን እየን ንኤርትራውያን መሰል ዑቕባ ክህባ ጸኒሐን። ስለዚ እቶም ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ዝኽሪ ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካለኦት ኣጋጣምታትን ብምስታፍ መሰሎም ኣብ ሓደጋ ዝውድቑ ስደተኛታት ተሓተቲ ባዕላቶም እዮም።

EPDP Chair Urges Europe to Take Action Against Agents of the Asmara regime 3

ጨቋኒ ስርዓት ኤርትራ ንኹለን ኣብ ትሕቲ ቤት-ክርስትያናት፡ ኦርቶዶክስ፡ ካቶሊክን ፕሮተስታንትን ክመሓደራ ዝጸንሓ ናይ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ ምውራስ መደብ ከምዘለዎ እሙናት ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ከም ግምት ናይቶም ምንጭታት እቲ ምውራስ ካብ 3 መስከረም 2019 ክጅመር እዩ።

ቁጽሪ ናይዘን ንራስያ ተቓሊዐን ዘለዋ ብቤተ-ክርስትያናት ኤርትራ ዝመሓደራ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ብንጹ’ኳ ዘይፍለጥ እንተኾነ፡ ሓደ ተመሳሳሊ ምንጪ ግና፡ 3 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ማእከልን ደቡብን ዝርከባ ናይ ካቶሊካዊት ቤት-ክርስትያን ወሲኽካ፡ ሸውዓተ ከም ዝበጽሓ ሓቢሩ። እቲ ምንጪ ብእስላማዊ ትካል ዝመሓደር ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ምርሳይ ምህላዉን ዘይምህላዉን ዝበሎ የለን።

ካልእ ተመሳሳሊ ምንጪ ከም ዝገለጾ ከኣ፡ ኣብ ኤርትራ ብ2020፡ ናይ መውዓሊ ህጻናት፡ ቀዳማይ ደረጃን ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝካየድ ግምቱ ገሊጹ።

Highly reliable sources in Asmara inform that the repressive regime in Eritrea has laid plans to confiscate all high schools run by Eritrean Orthodox Tewahdo, Catholic and Protestant churches all over Eritrea..

The sources expect this aggressive action to be taken on 3 September 2019 or thereafter.

The exact number of high schools run by churches was not specified but one source counted at least seven, three of them run by the Catholic Church in the Anseba, Central, and Southern zones. The sources could not say if any high school run by  Islamic institution is included in this planned confiscation

The same sources also expect a similar uncalled action of confiscating kindergartens, elementary and junior high schools during the year 2020.

ኣቦ-መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ብ1 መስከረም 2019 ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣገደስቲ መጻኢ ዕማማት ሰዲህኤ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ዕማማት ቤት ጽሕፈቱ  ንኣባላት ሰልፊ፡ መብርሂ ሂቡ። ብጻይ ተስፋይ ኣብ መእተዊኡ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ናይ” እንኳዕ ደሓን መጻእኩም”  መልእክቲ ኣቕሪቡ። ኣተሓሒዙ  ከኣ ንታሪኻውነት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  ጠቒሱ “እንኳዕ ናብዛ ታሪኻዊት ዕለት ኣብጸሓና” ኣሉ። ብጻይ ተስፋይ ብሓፈሻ ኣብ መጻኢ 4ተ ዓመታት ብፍላይ ከኣ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዕማማት ሰልፊ ቀዳምነታት ብዝምልከት መብሪሂ ሂቡ።  ኣተሓሒዙ ከኣ መስርሕ  3ይን ሓድነታውን ጉባአ፡  ክሳብ መወዳእታ ዕዉት ምንባሩ ገሊጹ።

 እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብቅዋም ሰልፊ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ዝተኻየደ መስርሕ ምርኽካብ ሓለፍነት  ኣብ መንጎቲ ክመርሕ ዝጸንሐን ሓድሽ ዝተመርጸን  መሪሕነታት ዕዉት ምንባሩ ኣብሪሁ።   ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ምቛም ምሕዳራተን ዳርጋ  ወዲአን ኣብ ተግባር ይኣትዋ ከም ዘለዋን ካብ ሕጂ ንደሓር እቲ ሓድሽ መሪሕነት ወግዓዊ ስሩሑ ከም ዝጀመረን  ኣበሲሩ። ኣብዚ መብርሂኡ እቲ ዝተጠቕሰ ዓወታት ንክብጻሕ ግደ መሰረታት ኣዝዩ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ብምጥቃሲ እዚ ቅሩብነትን ተወፋይነትን ብዝሓየለ ከም ዝቕጽል እምንተኡ ምዃኑ ኣመልኪቱ።

ኣብዚ ናይ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባ ሓለፍቲ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ እውን፡  ምምሕዳራቶም  ከም ዝመስረቱ ብምጥቃስን እቲ መስርሕ ቀጻሉ ምዃኑ ብምሕባርን፡ ካብቲ ኣብ መጻኢ ሓደ ዓመት ክሰርሕዎ መዲበምዎ ዘለዉ ትልምታት ኣገዳሲ ዝብልዎም ዛዕባታት ተቒሶም መብርህታት ሂቦም። በቲ ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ዝሃብዎ መብርሂ፡ ብመሰረት ቅዋም ሰዲህኤ ናይ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ዓመታዊ ትልምታት ንድፊ ይዳሎ ከም ዘሎን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝጸድቕን ሓቢሮም።

ተሳተፍቲ ናይዚ ኣኼባ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ስረሓት በቲ ዝተገልጸሎም ኣገባብ  ተሰላሲሉ  ንኣባላት መብርሂ ምቕራቡ ግሉጽነት ናይ  ኣሰራርሓ ከም ዘመልክት  ገሊጾም።   ብዘካዚ ዘይበርሁሎም ጉዳያት ሓቲቶም መብርሂ ተዋሂብዎም። ድሕሪ እዚ ከኣ መጻኢ መደባት ሰልፊ ንምዕዋት ኣበርክተኦም ዝያዳ ከም ዘበርኹ ቃል ኣትዮም።

ኣብ መወዳእታ ኣቦ-መንበር ሰልፊ ንናይ ክሳብ ሕጂ ኣበርክቶ ኣብላት ሰልፊ ንኢዱ ኣብ መጻኢ እውን ኣባላት ሰልፊ ይኹኑ ደገፍቲ መደባት ሰልፊ ኣብ ምዕዋት ኣበርክተኦም ከኻዕብቱ ብምጽዋዕ ኣኼባ ተፈጺሙ።

ኣባላት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) መበል 58 ዓመት ባሕቲ መስከረም ምብሳር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዕለቱ ዘኪሮም። ኣባላት ጨንፈር፡ ድሕሪ ነዛ ዕለት ዝምልከት ሓጺር መግለጺ፡ ባሕቲ መስከረም 2019 ኣብ ጽባሕ ዕዉት 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን ትዝከር ስለ ዘላ ፍሉይ ትርጉም ከም ዝህብዋ ገለጾም። ኣብ ኣኼባኦም ነቲ ቅድሚ 58 ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዝቕጽል ዘሎ በብምዕራፉ ዝገለጽ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ሰንሰለታዊ ቃልሲ ብዝምልከት ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም።

እቲ ኣኼባ ምስዚ ኣተሓሒዙ፡ ብዛዕባ ዝርዝር መስርሕን ውጽኢትን ናይቲ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተጋበአ ጉባአ ሰዲህኤ ተመያይጦም። ኣብዚ ኣኼባ መስርሒ ናይቲ ጉባአ ከመይ ከም ዝነበረ ዝርዝራውን ደቂቕን ሓበሬታ ተዋሂቡ። ካብቶም ኣብቲ ሓባሪ መግለጺ ዝተላዕሉ ነጥብታት፡ ብዛዕባ ኣጸዳድቓ፡ ሰልፊ ኣብ መጻኢ ዝምረሓሎም ሰነዳት ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ቅዋምን፡ መስርሕ ምርጫ መሪሕነትን ውኢቱን፡ ጉባአ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ዝተመያይጡ ፖለቲካዊ ውሳነ ዘመሓላለፈሎም 12 ኣገደስቲ እዋናዊ ዛዕባታት   ብዝምልከት ብዝርዝር ተመያይጦም።

ብምትሕሓዝ ድማ ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መመሊሱ እንዳገደደ ዝኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ሕሰም፡ ድኽነትን ስግኣትን ከም እዋናዊ ጉዳይ  ተመያይጦም። ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራውያን ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሃገር ኮነ ካብ ሃገር ወጻኢ ዘርእይዎ ዘለዉ ምልዕዓላት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ጠቒሶም፡ ኣድማዒ ንክኸውን ዝተርፎ ውዳበን ስጥመትን ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም። ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ ሕጂ እውን መሪሕነት ሰዲህኤ ከይሰልከየ ብቐጻሊ ናይ ሓድነትን ሓቢርካ ምስራሕን መጸዋዕታኡ ከቕጽሎ፡ ተላብዮም፡ ከም ጨንፈር በቲ ሓደ ወገን ዓቕሚ ሰልፊ ኣብ ኩሉ ማዳይ ንምዕባይ፡  በቲ ካልእ ወገን ከኣ ውጽኢት ጉባአ ናብ ኤርትራውያን ከም ዝበጽሕ ኣብ ምግባር ቃልሶም ከሕይሉ ቃል። ኣብ መወድእታ ከኣ ከም ቅድሚ ሕጂ ወርሓዊ ኣኼባኦም ቀጻሊ ክኸውን ተረዳዲኦም።

ሓደ ካብቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ክረአ ዝጸንሐ ዘሕዝን ባህሊ፡ መራሕቲ ባእታታት ኣብ ግዜኡ ብዘይጸገም ስልጣን ክትለቁ ፈቓደኛታት ዘይምዃን እዩ። ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናይዚ ሕማቕ ተግባር ኣብነት እዩ። ኩልና ከም እንፈልጦ እዚ ዲክታቶር፡ ካብቲ ብ1971 ውድብ ዝመስረተሉን ደሓር  ካብ 1991 ብኢደ ወነኑ ናብ ስልጣን ዝደየበሉን ወሲኽካ፡  ን48 ዓመታት ዝኣክል ግዜ  ኣብ ስልጣን ኣሎ።

ንሰዲህኤ ብዝምልከት ግና፡ ብፍሉይነት ዝረአ፡ ነዚ ምስ ምብሓት ስልጣን ዝተሓሓዝ ሕማቕ ባህሊ ኣብ ምቕያር ኣብነታዊ እዩዶ ኣይበሃልን? እስኪከ ነዚ ብዝምልከት ተስፋ ዝህብ ውሑድ ኣብነታት ንርአ፡

ዕድመ ሰዲህኤ 10 ዓምታት በጺሑ ኣሎ። ኣብዚ ሓጺር ናይ 10 ዓመታት ግዜ፡ እዚ ሰልፊ ነቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተመርጸ ሓድሽ ወሲኽካ፡ 4 ኣቦመንበራት ቀይሩ። ኣስማቶም ምስቲ ኣሳእሎም ተጠቒሱ ኣሎ።

Newly Ellected EPDP EC 1 2

ብመትከል፡ ቅዋም ሰዲህኤ ማእከላይ ባይቶ ኣብቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣቦመንበር ክመርጽ እዩ ዘፍቅድ። ነቲ ዝጸንሐ ኣቦመንበር ዳግማይ ክመርጾ እቲ ቅዋም ይፈቅድ እዩ። እቶም ዝተረፉ 8 ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ እውን ኣብ ዓመት እዮም ብማእከላይ ባይቶ ዝምረጹ። ማእከላይ ባይቶ ካብቶም ዝጸንሑ ኣባላት ፈጻሚ ዳግማይ ክመርጽ ሕጋዊ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደ ባእታ፡ ኣብ መንጎ ጉባአታት ንክልተ ክፍለ ግዜ (ተርም) ኣቦመንበር ኮይኑ ምስ መረሐ፡ ካብኡ ንላዕሊ ንኣቦመንበርነት ሕጹይ ኮይኑ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ማለት ኣቦመንበር ኣብ ዓመታዊ ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ እንዳተመርጸ ዝለዓለ ኣብ ሓላፍነት ዝጸንሓሉ ግዜ 8 ዓመታት እዩ።

ሓድሽ መሪሕነት ሰዲህኤ 

ኣብ ሃገር ጀርመን ከተማ ቪስባደን ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ እውን ነዚ ተባዕ ሰልፍን መሪሕነትን ናይ ምሕዳስ ባህሊ ቀጺልዎ እዩ።

ኣብዚ ሓድሽ ናይ ሰዲህኤ ፈጻሚ ሽማግለ፡ እቲ 6 ናይ ሓላፍነት ቦታታት ብሓደስቲ እዩ ተታሒዙ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ፡ ኣቦመንበር ሰልፊ ነቲ ሓላፍነት ሓድሽ እዩ፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ሓድሽ እዩ፡ ሰክረተር ሰልፊ ሓድሽ እዩ፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳያት ሓድሽ እዩ፡ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት ሓድሽ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት እንተኾነ እውን ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓላፍነት ሓድሽ እዩ።

ቅዋም ሰዲህኤ ብማእከላይ ባይቶ ዝተመርጸ ኣቦመንበር፡ ዝርዝር ሕጹያት ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ናብ ማእከላይ ባይቶ ክቕርብ እሞ፡ ድሕሪኡ ማእከላይ ባይቶ ንነፍሲ ወከፎም ከድምጽ እዩ ዝእዝዝ። እቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ንክመርሕ ብጉባአ ዝተመርጸ ማእከላይ ባይቶ፡ ብኣቦመንበር ዝቐረበሉ ሕጹይ ነጺጉ ኣብ ክንድኡ ናቱ ሕጹይ ከቕርብ መሰል ኣለዎ።

ሓድሽ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ 35 ናይ ምድማጽ መሰል ዘለዎም ኣባላትን 5 ናይ ምድማጽ መሰል ዘየብሎም ተጠባበቕትን ኣለዉዎ። እቶም ተጠባበቕቲ ዋላ’ኳ እንተዘየድመጹ ኣብ ኣኼባን ካልእ ንጥፈታት መሪሕነትን ዝሳተፉ እዮም። ካብዞም 35 ቀወምትን 5 ተጠባበቕትን እቶም 19 ሓደስቲ እዮም።

ዋላ’ኳ ውጽኢቱ ትሑት እንተኾነ፡ ብዙሕነት ኣብ ጉባአታት ሰዲህኤ ዝለዓለ ቆላሕታ እዩ ዝወሃቦ። ንኣብነት ኣብዚ ሓድነታዊ ጉባአ 14 ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን። ካብኣተን 8 ኣብ መሪሕነት ተመሪጸን።

EPDP is Fearless of Renewal and Change 1 3

ሰዲህኤንሓጻይት ሽማግለኣኡን

ሰዲህኤ ካብቲ ዝተመስረተሉ ቅድሚ 10 ዓመታት ንነጀው፡ ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ንመሪሕነት ይበቅዕ እዩ ኢሎም ዝኣመንሉ ሕጹይ ናብ ጉባአ ከቕርቡ ብዘሳትፍ ሓጻዪ ሽማግለ መዚዙ እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ። ኣቦመንበር ሓጻዪ ሽማግለ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ብጻይ ገብረእግዝኣብሄር ተወልደ፡ ኣብቲ መስርሕ 29 ጨናፍርን 8 ኣብ በበይኑ ከባብታት ዝርከቡ ኣባላት ሰልፍን ኣብ ምሕጻይ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ከም ዝተሳተፉ ሓቢሩ። ጉባአ ንዝወሰኾም 4 ሓዊስካ ንምርጫ ማእከላይ ባይቶ ዝቐረቡ ሕጹያት 58 ነይሮም። ጉባአ 35 ቀወምትን 5 ተጠባበቕትን ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ዝመረጸ ከኣ ካብዞም 58 ሕጹያት እዩ።

እዚ ሓድነታዊ ጉባአ ሓላፍነት ሓጻዪ ሽማግለ ክብ ኣቢሉ፡ ኣብ መጻኢ ኣብ ዞባታትን ጨናፍርን ወሲኽካ፡ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ሰልፊ፡ ክትግበር ወሲኑ። ሓጸይቲ ሽማግለታት ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ናብ ምርጫ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ሕጹያት ከቕርባ እየን። እዚ ምዕቡል ኣቀራርባ ሕጹያት፡ ኣብ ጉባአ ሰልፍታት ኣብ ዞባ ስካንድንቪያን ካለኦት ሃገራትን ብዕዉት ዝዝውተር እዩ።

እዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰዲህኤ ናይ ዝተመርጹ ኣባላት መሪሕነት እዩ

===============  

 ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ

 1. ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦመንበር ሰልፊ
 2. ብርሃነ ደበሱ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳይን
 3. መንግስተኣብ ኣስመሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት
 4. ደበሳይ በየነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዜና
 5. ሃብተሚካኤል ተኽለ (ዶ/ር) ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳያት
 6. ፍሰሃየ ሓጐስ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት
 7. ክፍለዝጊ ገብረመድህን ሰክረተር ሰልፊ
 8. ኣድያም ተፈራ ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ
 9. ያሲን ኢብራሂም ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት

ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ (ብመስርዕ ፊደል ላቲን)

 1. ዓብዱ ሓሰን
 2. ኣድያም ሃይለ ሩፋኤል
 3. ኣክሊሉ ግርማይ (ዶ/ር).
 4. ኣልጋነሽ ይስሃቅ
 5. ኣማኑኤል በራኺ
 6. ኣስገደት ምሕረተኣብ
 7. ኣሰፋው በርሀ
 8. ድራር መንታይ
 9. ኤርትራ ኣልኣዛር
 10. ፈቨን ጊደዎን
 11. ገባር ዑቕበ
 12. ገብረህይወት መለስ
 13. ግርማይ ክፍለ
 14. ሃይለ ወልደሚካኤ
 15. እድሪስ እስማዒል
 16. መድሃኔ ህብትዝጊ
 17. ነጋሲ ሓምደ
 18. ንጉሰ ጸጋይ
 19. ረዘነ ተስፋጼን
 20. ተኽለብርሃን ሃይለ
 21. ተስፋጋብር ወልደጊዮርግስ
 22. ትዕበ ተኪኤ
 23. ጸጋይ ተስፋይ
 24. ትኩእ ተስፋይ
 25. ወልደየሱስ ዓማር
 26. ጸሃየ ኣርኣያ

ተጠባበቕቲ ኣባላት መሪሕነት

 1. መዓሾ ሰለሙን
 2. ሑመድ መሓመድ ኣሕመድ
 3. ተስፋርያም ክብረኣብ
 4. ገነት ሃብተገርግስ ወልዱ
 5. ግርማይ ተመስገን (ቀሺ)