EPDP News

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ25 ማዝያ 2020፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ እዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦ-መንበር ሰዲህኤ ናይ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ቃል ድሕሪ ምቕራቡ፣ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣጀንዳታት ኣቕሪቡ። ዝቐረበ ኣጀንዳትት ብተሳተፍቲ ኣኼባ ምስ ጸደቐ ከኣ ኣቦ-መንበር ተስፋይ፡ ብፍላይ  ንሰዲህኤን ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞን፣  ንኤርትራዊ ሃለዋትን  ከባብያዊ ምዕባለን ድማ ብሓፈሻ ዝምልከት መእተዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣብ መእተዊ ቃሉ፣ ኣብ ርእሲ ፖለቲካዊ ሃለዋት፡ ነቲ ኣብዚ እዋንዚ ንዓለምና ኣሻቒሉ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ ጠቒሱ፡ ኤርትራውያን ኣብ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዜጋታትና ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንኢዱ። ኣባላት ሰዲህኤ እውን በብዝከኣሎም ዓቕሚ፡ ኣብዚ ህይወት ናይ ምድሓን ህጹጽ ወፍሪ ከም ዝሳተፉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ እቲ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓባራዊ መድረኽ ንምምስራት ኮነ ምስ ውድባት ዝግበር ካእባዊ ዘተታት በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምልከት፡ ኣብዚ ዕማማት ተዋፊረን ካብ ዝጸንሓ ኮሚተታት ዝርዝር ጸብጻባት ሰሚዑ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ኣብ ዘካየዶ ሚዛን ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዝህብ ምዕባለታት ከም ዘሎ ተረዲኡ። ኣብቲ ዝድለ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሸቶ ኣብዘተኣማምን ደረጃ ንምብጻሕን እዋናዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስን፡ ዝያዳ ሓላፍነታዊ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ወገናት ከም ዝሓትት ገምጊሙ።  ንሓቢርካ ኣንጻር ጸረ-ህዝቢ ምቅላስ መተካእታ ከምዘየብሉ ብምርዳእ ከኣ፡ እዚ ዓብይን እዋናውን ዕማም ንድሕሪት ከይምለስ፡ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ክተሓዝ ባዛዕባ ዝግበኦ ኣቕጣጫ እውን  ውሳነታት ኣሕሊፉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተዘርጊሑ ክጽናዕ ዝጸንሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ናይ ዝሓለፈ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻባት በብሓደ መዚኑ። ኣድለይቲ ኣብ ዝበሎም ዛዕባታት ከኣ ኣብቲ ጸብጻብ ተመስሪቱ፡ ውሳነታት ወሲኑ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ  ናይ ቀጻሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኩለ-መዳያዊ ትልሚ ሰዲህኤ ኣነጺሩ።

ኣኼባ፡ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ዓለም፡ ነዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮናቫይረስን ነቲ ካብዚ ቫይረስ ብዘይፍለ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተጻዒኑ ዘሎ ናይ ጉጅለ ህግዲፍ ወጽዓ ስዒሩ፡ ናብ ንቡርን ዕዉትን ህይወቱ ክምለስ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መደምደምታ ድማ  ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምዝቐደመ መደባት ሰዲህኤ ኣብ ምዕዋት ክተግሁ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራ (ሰዲህኤ) ንምጅማርጾምሮሞዳንምኽንያትብምግባር፡ንመላእህዝብናብሓፈሻንኣመንቲሃይማኖትምስልምናድማብፍላይ፡እንቋዕኣብጽሓና ‘ሮሞዳንከሪም’ ብምባልሰናይምንዮቱይገልጽ።

ርሑስ በዓል ትንሳኤ

Saturday, 18 April 2020 21:09 Written by

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንበዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ህዝብና ብሓፈሻ ንኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ኣብጽሓና  ብምባል ሰናይ ምንዮቱ ይገልጽ።

ዞባ  ኤውሮጳ  ሰ. ዲ. ህ. ኤ. ነቲ መሰረት ቅዋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት ዝካየድ ጉባኤ እተዳሉ ኣሳናዳኢትን ሓጻይትን ሽማገለን ብዕለት 28/03/2020 ብ5ተ ዝኣባላታ (ማለት ክልተ ካብ ዓዲ እንሊዝ፡ ሓደ ካብ ጀርመን፡ ሓደ ካብ ደንማርክ፡ ሓደ ካብ ሽወደን) ሽማገለ ኣቊማ። ብምቅጻል ዝተመርጹ ኣባላት ኣሳናዳኢት ሽማገለ ብዕለት 04/04/2020 ብኤለትሮኒካዊ  መራኸቢ ብዙሓን ፡ ቀዳማይ ኣኼባኣ ብምክያድ  ነብሳ ሰሪዓ  ስራሓታ ኣብ ምጅማር ትርከብ ። ከምቲ ልሙድ ሰውራዊ  ስጡም ኣሳሪ  መሪሕ ጭርሖና ከኣ ንቅዋማዊ ምሕደራን ዲሞክራስን ምዕባሌን ንቃለስ !!! ክኸውን  ኣስሚራትሉ ። ኣባላት ሰዲህኤ  ዞባ ኤውሮጳ ኣብ 9 ሃገራት  ኤውሮጳ ዝርከቡ  ኮይኖም፡ ብሓደ ንኡስ ዞባን፡  ልዕሊ 13 ጨናፍርን ዝሓቆፈ ሰፊሕ ዞባ እዩ።

ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ  ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ናብ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካላትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ናብ ዝርከቡ ዜጋታቶምን ናይ ሓባር መጸዋዕታ ኣቕሪቦም። ኣብዚ መጸዋኦታኦም ኣብዚ ኣንጻር ሓደገኛን ዝያዳ ዘስፋሕፍሕን ኮይንሉ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ካብ ካለኦት ዝያዳ ኤርትራውያን ክሃሲ ዝኽእል ብምጥቃ ለበዳ ኮረኖ ቫይረስ ንውግእ ዝያዳ ምድላው ክገብሩንን ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱን ጸዊዑ። 

ነዚ መልእኽቲ ብሓባር ዘመሓላለፉ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ፡ ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ)ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ውድብ ሕድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓለ)ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ሓኤፍ)ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)እዮም።

እቲ ብ31 መጋቢት 2020 ዝወጸ ሓባራዊ መጸዋዕታ፡ ኣብቲ ናብ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ማሕበረሰብ ዘቕረቦ መጸዋዕታ፡ “ነቲ ሓደገኛ ኩነታት ብጥንቃቐ ኣቕልብሉ” ብዝብል፡ ናብ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲን ዳይረተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶ/ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስን ተላኢኹ። ናይዚ መልእኽቲ ቅዳሕ ከኣ ናብ ካለኦት ሰብኣዊ ትካላትን ብሓፈሻ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቚበሙለን ናብ ዘለዋ  ሃገራት መንግስታት ብፍላይ ከኣ ናብ መንግስታት ሱዳን ኢትዮጵያን እስራኤልን ተላኢኹ።

እዚ ምሕጽንታ፡ ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ዘዘኻኸሮ፡ ኤርትራ ኣብዚ እዋንዚ፡ ዘቤታዊ ማሕበረ-ኮማዊ ትካላት ዘየለ፡ ገበርቲ ሰናይ፡ ካብ ዝምስረታዊ ነዊሕ ዕድመ ዝነበረን ሃይማኖታዊ ናይ ረዲአት ትካላትን ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት መርበባትን ብፍሉይ ሜላ ከም ዝዓነዋ ጠቒሱ።

ኣብቲ ብ1 ማዝያ 2020  ብትግርኛን ዓረብን ተዳልዩ ብቐጥታ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከኣ፡ ብፍላይ ህይወት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን መደበራት ስደተኛታትን  ንምድሓት ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ምግባር ዝምልከት እዩ።

እቲ መልእኽቲ ብዛዕባ ድሕረ-ባይታ ናይቲ ተላጋቢ ሕማምን ኣብቲ ኤርትራውያን ተዳጒነምሉ ዘለዉ ዝተጻበበ ኣብያተ-ማእሰርትን መንእሰያት ኣብ ጉረባብቲ ሃገራት ተኣኪበምሉ ዘለዉ መደበራትን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ኣስፊሩ። ኣተሓሒዙ ከኣ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ብዘለዉ ናይ ጥዕና ክኢላታትን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ንጡፋት ምስ ናይ ጥዕና ክኢላታት ብምትሕብባር ብዛዓብቲ ሕማም ይህብዎ ንዘለዉ  መምርሕታትን ምኽርን ክከታተል ኣዘኻኺሩ። ኣተሓሒዙ ከኣ እዚ ዝስዕብ መጸዋዕታ ኣመሓላሊፉ፡ 

 1. ኩሉ ኤርትራዊ በዚ ተላጋቢ ሕማም ብዘየቃልዖ ኣገባብ ክንቀሳቐስ።
 2. ነቲ ልሙድ መታለሊ ገንዘብ ናይ ምውጻእ ወፈራ ብትኹረት ምክትታል።
 3. ንኣሕዋት ህዝብታትን ሓይልታትን፡ ስርዓት ኤርትራ እሱራት ክፈትሕን ኣብ ግዱድ ውትህድርና ዘለዉ መንእሰያት ከፋኑን ሓያል ተጽዕኖ ንክገብሩ ተሪር ጥርዓን ምቕራብ።
 4. ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ብክልኻልን ብሓባር፡ ብዛዕባቲ ህዝቢ ካብ ባንክ ካብ 5ሺሕ ናቕፋ (300 ዶላር) ንላዕሊ ከየውጽእ ተነቢርዎ ዘሎ እገዳ ክሓቱ።
 5. ኣብ ርእሲ እዚ፡ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ፡ መራሕቲ ኤርትራ፡ ነቲ ብሚልዮናት ዝግመት ካብ ሽያጥ ማዕድናት ዝተኣከበ፡ ካብ ኣገልግሎት ወደባት ዝተረኽበን ካብ ሃገራት ኣዕራብ ዝተለገሰን ገንዘብ ኣብ ምኽልኻልዚ ሓያል ተላጋቢ ሕማም ክውዕል ክሓቱ። 

ህጹጽ ሓባራዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ!

ካብ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት

31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ

ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ

ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም

 ንሕና ፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቊበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምዃኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ፣

እዚ ብምኽንያት ኮቪድ-19 (ኮሮና  ቫይሩስ) ዝላባዕ ዘሎ ሕማም’ዚ፣ ናብ’ተን ብግጭታት ዝሳቐያ ዘለዋን፣ ኣብ ተነካኢ ዝዀነ ክፍለ-ዓለም ዝርከባን፣ ነዚ ናይ ኮሮና ቫይሩስ ለበዳ ንምግጣም ዘይተቐረባ፣ ንመብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣዕቊበን ዘለዋ ሃገራት ድሮ እቲ ለበዳ በጺሕወን ኣሎ። እዚ ኲነታት ኮሮና ቫይሩስ ኣብ ግምት ብምውሳድ፡ ካብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ነውጺ ዘለዎ ቦታታት ምዃኑ ከኣ ብምስትውዓል፡ ብዙሓት ካብ ህዝብና ድማ እቲ ቀንድን መሰረታውን ባእታ ዝዀነ መከላኸሊ ናይ’ዚ ሕማም’ዚ ኢድ ምሕጻብ ብምዃኑ፣ ኢድ መሕጸቢ ዝዀኑ መሳለጢታት ከም ማይ ኮነ ሳምና ናይ ምርካብ ዘለዎም ዕድል ከኣ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ፣ በዚ ተላባዒ ሕማም’ዚ ምኽንያት ክቕዘፉ ዘሎ ተኽእሎታት ሰፊሕ ብምዃኑ፣ ንዓና ኣዝዩ የሰክፈናን የተሓሳስበና’ዩ። ብምዃኑ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ኣብ ግዜኡ ህጹጽ ኣትኩሮ ብኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ መታን ክረክብ ብሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ብውድብ ጥዕና ዓለምን ተመሪሑን ተወሃሂዱን ዕቱብ ተበግሶ ክውሰድ ኣትሪርና ንምሕጸን።

ብእምነትና፣ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጸገማት ብዙሕ መንእሰያዊ ሓይሊ ካብ ህዝብና፡ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣረጋውያንን ኣብ ተኣፋፍን ሓገዛት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንድሕሪት ገዲፎም ዝፈትዉዋ ሃገሮም ጠንጢኖም ናብ ስደት ከም ዘምርሑ፣ ካባኻትኩም ዝተኸወለ እዩ ኣይንብልን። ብካልእ ወገን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ነቶም ንድኹማት ሓገዝ ክህቡ ዝጸንሑ ግብረ-ሰናይን ሃይማኖታዊ ትካላትን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ትካላትን ኩሎም ኰነ ተባሂሉ ብመደብ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣፈራሪስዎም ይርከብ። ብተወሳኺ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሕቡራት ሃገራት ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ኤርትራ ንጥፈታት ካብ ዘቋርጹ ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሮም እዮም።  

 ክቡራት ኣህጉራውያን ሰብ-መዚ!

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቲ ሓፈሻዊ ኤርትራዊ ኲነታት ተዳኺሙን ነብሱ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኲነታት ከም ዘየብሉን ርኡይ ሓቂ ኰይኑ ኣሎ። ጸብጻባት ከም ዝሕብሩ፣ እቲ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ካብ 300 ንላዕሊ ዝኸውን ቤት ማእሰርትታት ኣብ ልዕሊ ብጻዕቂ እሱራት ኣዕለቕሊቑ ተጸፋጺፉ መሊኡ ምህላዉ፣ ነዚ ሓደገኛ ዝዀነ ለበዳ’ዚ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕምን መሳርሕን የብሉን። እቲ ብስም “ሃገራዊ ኣገልግሎትን” ግፋን ዝእከብ ዘሎ ናይ ባርነት ስራሕ ዝሰርሕን፣ ገዚፍ ኣሃዱታት ሰራዊት እንተዀነ’ውን ኣዝዩ ጻዕቂ ኣብ ዘለዎ “መደበራት” ስለ ዝነብር ነዚ ለበዳ ሕማም’ዚ ንኽላባዕ ክፉት ዕድል ዝህብ ኲነታት እዩ ዘሎ።  

በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ኣብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን ከምኡ’ውን ኣብ እስራኤል ኣብ ናይ መዕቆቢ “መደበራትን” ኣብ ከተማታት ዝርከቡ መዕቆቢታትን ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ስሉጥ ኣህጉራዊ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበራት ተዋሳእቲ ብተግባር ዝንቀሳቐሱ እንተዘይሃልዮም፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣደዳ’ዚ ለበዳ’ዚ ክኾንሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዓቢ እዩ። ኣብ መደበር ስደተኛታትን ግዝያዊ መዕቆቢታትን ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ምቕባል መስርሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንተላይ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ እተን ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ብተገዳስነት እንተደኣ ብዝምልከቶም ኣካላት፣ ብፍላይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ሰብ-መዚ፡ ሓለፍቲ ኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓገዝን ምኽርን ዘይተሓዊስዎ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ኮሮና ቫይሩስ ኰይኖም ንሓደጋ ክሳጥሑ ዝኽእልሉ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ።

ብምዃኑ እምበኣር “ኮቪድ-19” ናብ ኤርትራ ከይላባዕ ንምክልኻል፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ፣ ኣብ ኤርትራውያን ዝነብርሉ ናይ ስደተኛታት መዓስከራትን ኣብ ከተማታት ብጻዕቂ ዝቕመጥሉ ኲነታት ስለ ዘሎን፣ ሓደጋ ኮሮና ቫይሩስ ከይዝርጋሕ ንምክልኻል፣ ኣትሪርና ክንብሎ እንደሊ ነገር እንተሎ ህጹጽ ስጉምቲ ክትወስዱ ብፍላይ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ንምሕጸን፡-  

 • ኣብ’ዘን ኤርትራውያን ተዓቚቦሙለን ዘለዉ ቦታታት እኩል ናይ ክንክን ጥዕና ማእከላት እኹል ቀረባት ናይ ማይ፡ መሕጸቢ ሳምናታት፡ ጸረ-ለኽፊ ዝዀኑ ፈሰስቲ፡ “ጓንቲ”፡ መሸፈኒ ኣፍን ንጽርየት ዘገልግሉ ወረቓቕትን ከም ዝህሉ ምግባር፣
 • እቶም ቦታዊ ናይ ክንክን ጥዕና መርበባትን ትካላትን በዚ እከይን ሓደገኛ ኮሮና ቫይሩስ ዝተለኽፉን ዘይተለኽፉን መፍለጢ ዝኸውን ናይ መመርመሪናውትን መሳለጢታትን ከም ዝህልዎም ምርግጋጽ፣
 • ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጢን ኣብ መደበር ስደተኛታትንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ዚ ሓደገኛ ብቕልጡፍ ዝላባዕ ዘሎ መቕዘፍቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምድሓን ዝከኣሎም ክገብሩ፣

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ

ብእምነትና ትሕዝቶ እዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣገዳስን ሕልኽልኽ ዝመልኦ ኲነታት ናይ’ዞም ኣስታት ኣርባዕተ ሚልዮን ኣብ ውሽጥ ሃገር ከምኡ’ውን ኣስታት ክልተ ሚልዮን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ኣንጠጥዩ ዘሎ ለበዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ከም ዘለዉ ትርድእዎ ኢኹም ኢልና ንኣምን።

ኣኽበርትኹም፡-

ኣቦ-መንበራት፣

 1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)
 2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)
 3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢኤርትራ (ሰዲህኤ)
 4. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓደለ)
 5. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ(ሓኤፍ)
 6. ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)

The entire ensemble of Eritrean political forces in exile have issued joint statements to the international humanitarian community and their own compatriots at home and in exile to make an extraordinarily especial preparation and concrete action to fight the fast looming dangers of the corona-virus pandemic which can harm more Eritreans than others because of the sad situation of Eritrea and its people.

Both joint messages were from the Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC); the Eritrean National Front (ENF); the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP);  the Organization  of Unity for Democratic Change (UDC); United Eritreans for Justice (UEJ) and the Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), all in exile because political organizations are not allowed to function inside Eritrea.

Appeal to the World Community:

Their joint  31 March appeal to the world humanitarian community urging for “seriously look at the precarious situation” in Eritrea was addressed to the UNHCR High Commissioner Filippo Grandi and the WHO Director General, Dr. Tedros Adhanom  Ghebreyesus, with copies to other humanitarian bodies and  Governments hosting Eritrean refugees, on top of them the Sudan, Ethiopia and Israel.

The appeal reminded the global community that the situation in Eritrea should concern  everybody because Eritrea is now a place where “local community structures, charities and long-established religious support institutions and other societal safety networks have been systematically demolished and exist no more.” (See full appeal below).

Message to the Eritrean People:

Their other message of 1 April, prepared both in Arabic and Tigrigna, was a direct address to every Eritrean to do all what is possible to save many Eritrean lives, especially at home and at the refugee camps.  

After giving guidelines for prevention and also extensive background on he current pandemic and its potential danger to Eritreans in congested prisons, concentration    centers of conscripts an refugee camps in the neighboring countries, the message to the   Eritrean people included calls for joint action to help health workers in Eritrea and promote awareness about the pandemic in cooperation with Eritrean health experts in diaspora. The message also included these calls:

 1. Every Eritrean conduct activities that can help vulnerable Eritreans from being harmed by the pandemic,
 2. The be  watchful  against the known deceptive voices  campaigning for funds;  
 3.  To earnestly appeal to friendly peoples and forces in the world to make pressure bear on Eritrean authorities to free prisoners and release conscripts in the “national service”;
 4. The Eritrean people and the armed forces to jointly demand for the denied right of drawing more than 5,000 Nacfa (c.$300) per month from the Eritrean banks;  
 5. Also the Eritrean people and the armed forces to ask the Eritrean authorities to use the millions obtained from the sale of minerals, use of ports and “donations” from the Arab states in the current fight against the coronavirus.  

Printed below is the full text of the appeal of Eritrean political forces to the international humanitarian community:

To:  H.E. Mr. Filippo Grandi 

High Commissioner, UNHCR, Geneva,

To: H.E. Dr. Tedros Adhanom,

Director General, WHO Geneva

CC:

Other Concerned UN Bodies,

Host Countries of Eritrean Refugees

March 31, 2020

Subject:

An Appeal for Protection of Eritreans at Home

and abroad from the Scourges of Corona virus

Dear UNHCR Commissioner, Mr.  Filippo Grandi,

Dear WHO DG, Dr. Tedros Adhanom,

We, the undersigned entities representing the ensemble of Eritrean political organizations in exile, felt the obligation of sending this earnest appeal to Your Excellencies at UNHCR and WHO, with copies to concerned UN organs and countries hosting Eritrean refugees, on top of them Sudan, Ethiopia, Yemen, Israel and Libya, in order to draw the attention of the international humanitarian community to the plight of Eritreans in many countries of the world.

We are deeply concerned, Sirs, that the pandemic caused by COVID-19 has now reached our ill prepared country and the countries in the region that provide shelter to most of the Eritrean refugees in one of world’s most conflict ridden and sensitive regions.  We are worried that, given the situation where many of our people lack access to hand washing facilities and detergents - the most effective preventive treatment, the pandemic would leave an even bigger number of people killed and cause more societal disruption than in any other country in the world. For that we need the timely and immediate attention and support of the international community led by appropriate initiatives from your esteemed organizations, the UNHCR and WHO.

We believe you are well aware of the problems in Eritrea where young people flee the country in thousands leaving the old and vulnerable at home. Local community structures, charities and long-established religious support institutions and other societal safety networks have been systematically demolished and exist no more. Most of the UN humanitarian organizations and INGOs have not been active in Eritrea for decades.

Excellencies,

The general public in today’s Eritrea is left pauperized and helpless.  The reported over 300 dungeons in the country where thousands of pollical prisoners languish under inhuman conditions are congested and poorly equipped to handle the current pandemic. Divisions of the Eritrea’s huge army of conscripts and “national service” forced-labor workers living in spartan and overcrowded camps will be an easy prey to the pandemic.

On the other hand, Eritrean refugees in camps and urban concentrations in Sudan, Ethiopia, Yemen and Israel are likely to be ravaged by this pandemic without an effective intervention of international humanitarian actors. Eritrean refugees in reception camps and temporary shelters in many countries, including in many European countries, shall be exposed to danger unless the host countries are advised and supported by concerned bodies, especially the UNHCR and WHO. 

We, therefore, strongly appeal for your most urgent measures that could prevent the spread of COVID-19 in Eritrea, and in particular in the refugee camps and urban concentration of Eritreans in several countries, especially in Africa. Needless to say, the topmost priorities of action will include:

 • Making sure that health clinics in those areas have access to adequate supply of water, detergents, disinfection liquids, gloves, masks and napkins;
 • Looking to it that local health centers and agencies have check-up facilities for timely identification of persons infected with the vicious corona virus;
 • The international humanitarian community to do what it takes to help people inside Eritrea from the scourges of this pandemic.

Dear Sirs,

We very much feel that you understand the essence of this modest call to you to seriously look at the precarious situation of the estimated four million Eritreans at home and about two million Eritreans in the diaspora who are exposed to the looming danger facing our world today.

Sincerely yours,

(Signatories) Chairpersons of

 1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
 2. Eritrean National Front (ENF)
 3. Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)
 4. Organization Unity for Democratic Change (UDC)
 5. United Eritreans for Justice (UEJ)
 6. Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO)

ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ደቡብ ንኡስ ዞባ ጀርመን ኣብ ዞባ ኤውሮጳ ብ27 ሚያዝያ 2020  ብመራኸቢ ብዙሃን ስሩዕ ኣኼበኦም ኣካይዶም። ኣባላት ጨንፈር ብቕዳምነት ብዛዕባቲ  ኣብ ዓለምና ብሐፈሽኡ፡ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኮሮና ዝፍለጥ ሓደገኛ ተላጋቢ ሕማም ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ሃገርና  ኤርትራ ነቲ ኩሉ ሸነኻዊ ኩነታት ህዝብና ድሕሪ ምምዛን፡ እቲ ዘይ ሓላፍነታዊ ኣታሓሕዛ ናይቲ ስርዓት ተሓዊስዎ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከምዝኾነ ንምምዛኑ ዘጸግም ከምዘይኮነ ርእዩ።  ምእንቲ ዚ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያናትን መሳጊድን ጾሎት ክገብር ዝእከብ ህዝቢ ጥንቃቐ ክገብር ምዝኽኻርን ምምዓድን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ንህዝብና ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊብዛዕባ እቶም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቕዩ ዝለዉን፣ ብስም ሃገራዊ ኣግልግሎት ኣብ ሳዋ ተጨሪሖም ዘለዉ መንእሰያትን ክሓተሎምን ጸቕጢ ክገብርን ዝግበኦ  ከምዝኮነ ነተሓሳስብን  ነዘኻክርን።

ቀጺሉ ኣባላት ኣብ ርክቦም፣ ኩነታት ጨንፈሮም ኣብምግምጋም ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣብርክተኦም ኣብ ሰልፊ ብኣውንታ ድሕሪ ምምዛን፡ ኣብቲ ኣንጻር ኢሳያስን ዲክታቶራዊ ስርዓቱን ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እውን፣ ንነዊሕ ዓመታት ምምካቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ እዋንዚ ሱታፌ ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝብና ይብርኽ ምህላዉ ይርእዩ ብምህላዎም ሓበን ከምዝስምዖም ገሊጾም።

ስዒቡ፡ ነቲ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቓወምቲ ወድባትን ሰልፍታትን  ዘተታት’ውን እንተኾነ  ኣባላት ጨንፈር ብተገዳስነት ተመልኪተሞ። ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ጀርመን ብኩሎም ኣባላት ተቓወምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ዝተኻየደ ሰሚናር ወርሒ ለካቲት 22. 2020 ብኣካል ስለ ዝተሳተፍዎ፡ ንዝነበረ ጽቡቕ ድሌት ናይ ተጋባእቲ ብደስታ ድሕሪ ምግምጋም ብኡ ኣቢልና ድማ ነታ ኣብዚ ንምብጻሕ ከይተሓለለት ኣብ ስራሕ  ተጽሚዳ ዝጽንሐት ገና ውን ኣብ ስራሕ ዘላ ሽማግለ ድሕሪ ምሙጋስኖም፡ እቲ ርኽክባት ንኽቕጽልን ጻዕርታታ ክተሐይልን በዚ ኣራጣሚ ለበዋ ዝየቕርቡ። ከምኡ መራሒቲ ኩለን ተቓውምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ነቲ ጀሚረሞ ዘለዉ ዘተታት ሓላፍነቶም ኣበሪኾም ንድሕነት ህዝቦምን ሃገሮምን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ነዛኻኽር ክብሉ ኣኼባ ደምዲሞም።

ንቅዋማዊ ምሕደራን ዲሞክራስን ምዕባለን ንቃለስ!

ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፋይ ናይ 2019-2020 ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ክፍላ ወርሒ መጋቢት ብምዝዛም ተምሃሮኣን መማህራናን ናብ ዕረፍቲ ኣፋንያ። ሎምዘበን ብሰንኪ እቲ ህይወት ሰብ ዝቐዝፍ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይሩስ ኮቪድ 19፤ እቲ ኣጋይሽ፡ ወለድን ቤተ-ሰብን ዓዲምካ ዝኽበር ዝነበረ ናይ ኣተዓጻጽዋ ቤት ትምህርቲ ልምዲ፡ ክትግበር ኣይተኻእለን። እዚ ንክንክን ጥዕና ተመሃሮን ኩሎም ተዋሳእትን ዝዓለመ ውሕሉል ስጕምቲ ኰይኑ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ንናይ ሕማም ኮሮና ዝርገሐ ንምግታእ ዝሕግዝ ሕክምናዊ ስጕምቲ ጥራይ ዘይኰነስ ሕጋዊ ግዴታ’ውን እዩ።

እዚ ዝሓለፈ ትምህርታዊ ዓመት ብሕማም ቫይሩስ ኮቪድ 19 ጥራይ ዘይኰነስ በቲ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ዘስዓቦ ጸጥታዊ ኵነታት እውን ስለ ዝተጸልወ፣ ብዙሕ ናይ ስሩዕ ትምህርቲ ምቁራጽ ዝተራእየሉ ዓመት እዩ ኔሩ። ይኹን’ምበር መማህራን ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፋይ ብዘርኣይዎ ትግሃትን ተወፋይነትን፣ ነቲ ዝተቛረጸ ግዜ ካብ ግዜ ዕረፍቶም ብምትካእ፣ ነቲ ምዱብ ዓመታዊ ትምህርቲ ኣብ እዋኑ ከም ዝውዳእ ገይሮም እዮም።

ቤት ምህርቲ ወዲ ሸሪፋይ ነዚ ዝሓለፈ ዓመተ-ትምህርቲ 696 ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተመሃሮ ብምምዝጋብ እያ ጀሚራቶ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማለት ጸጥታዊ ምኽንያታትን ሕማማትን ገሊኦም ድማ ዓዲ ብምቕያርን ብተደጋጋሚ ግዜ ትምህርቲ ይቋረጽ ሰለዝነበረ ኣብ ጕዕዞ ሓያለ ተማሃሮ ጐዲሎምና እዮም። እቲ ብዕለት 15 መጋቢት ዝተዓጽወ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ናይ መጨረሻ መርመራ ዝተሳተፉ 580 ኰይኖም ካብኣቶም 525 ተመሃሮ መሕለፊ ነጥቢ ከምጽኡ ከልዉ 55 ግን ትሕተ-መሕለፊ ነጥቢ እዮም ረኺቦም።

ሎሚ ዓመት ማሕበር ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራ ብብጸይቲ ኣልጋነሽ ኢሳቅ ኣቢለን ዝሰደዶኦ ሓጋዝ ገንዘብ ንልዕሊ 200 ደቂ ኣንስትዮ ዝዀና ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ወደ ሸሪፋይ ኣብዚ ዓመት 2 ግዜ ናይ ሸሹድሽተ ኣዋርሕ ዝኽውን ሞዴስ ተዓዲለን።

Wed Sherifay School 2020 2

ኣቤል ገብረየሱስ ዝብሃል ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ ኤርትራዊ፣ ብሓው ትኩእ ተስፋይ ኣቢሉ ንቤት ትምህርቲ ወደ ሸሪፋይ 20 ካርቶን ዘወፈዮ ጥራውዝትን ቢሮታትን ንተምሃሮ ተዓዲሉ።

ዓብደላ ማሕሙድ ሳልሕ ዝስሙ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ኤርትራዊ ድማ፣ ኣሕዋት ኣሕመድ ማሕሙድ ስሩርን ኣንዋር ዓብዱን ብዝሓበሩዎ መሰረት ናብ ቤት ትምህርትና ብምምጽእ ብሓንቲ ኢርትራዊት ማሕበር   منظمة صابرين لشؤون الانسا نية كسلا ( Sabrin organization for humanitarian Affairs ) ንሶም ዝውክልዎ ኣቢሉ 24 ካርቶን ጥራውዝቲ፡ 5 ኰዓሳሱ እግሪ፡ ናይ ጂኦመትሪ መሳሪሕታት፡ ካልእ ናይ ትምህርቲ ናውትን ናይ ብልጫ ሽልማትን ኣወፍዩ። ከምኡ’ውን ንነፍስወከፍ ምምህር ሓደ ሸሕ (1000) ጂኔ ሱዳን ሓገዝ ሂቡ።

Wed Sherifay School 2020 3

ኣብ መጨረሻ እቲ ብንፋስን ካልእ ባህርያዊ ኵነታትን ዓንዩ ወይ ተበላሽዩ ዝጸንሐ ክፍልታት ድሕሪ ምዕጻው ትምህርቲ ንምጽጋኑ ኣብ ምጅማር ንርከብ። ብመሰረት ትእዛዝ ሚንስትሪ ትምህርቲ ሱዳን፣ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ሓደ ክፍሊ ክመሃሩ ስለ ዘይብሎም፣ መጠነኛ ወይ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንኽልቲኦም ጾታታት ተመሃሮ ዝፈሊ ክፍልታት ኣብ ምትግባር ተጸሚድና ኣሎና።

ኣብ መጨረሻ ንመማህራንን ተመሃሮን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ዝርከቡ ኤርትራውያን መሓዙት ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፋይን ብአባ ግብራይ እትመሓደር ካቶሊካዊት ቤት ትምህርትን፣ ብፍላይ ከኣ ንመዋሊት ቤት ትምህርትና ዝዀነት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበራ ማሕበር ስዊዝ ንህጻናት ኤርትራ (Association Suisse Enfance-Erythrée (ASEE)) ዕዙዝ ምስጋናና ነቕርብ።

ኢድሪስ እስማዒል፡ ኣምሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ወድ ሸሪፈይ

ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ፡ ብ15 መጋቢት 2020 ምስ ጨንፈር ኣወስትራልያ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብዚ ብቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ተጸዊዑ፡ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ኣሕዋት መንግስተኣብ ኣስመሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባን ደበሳይ በየነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዜናን ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ኣቦመንበር ጨንፈር ኣውስትራልያ ሓው ሃይለየሱስ ገብራይ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ኣቕሪቡ። ድሕር’ዚ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ንንጥፈታት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ንደሓር፣ ሃለዋት ደምበ ተቓውሞን ሃገርናን ዝምልከት ዝርዝር መብርሂ ሂቡ።

ሓው መንግስተኣብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ካብ ፈስቲቫል ኤርትራ 2019 ጀሚሩ፡ ንጥፈታት ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ብውሳነ ጉባአ መሰረት ምስ ዝተፈላለዩ ውድባትን ግንባራት ክግበር ዝጸንሐ ርክባትን ውጽኢቱን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክካይድ ዝጸንሐ ናይ ሰልፊ ተሳትፎን ኩነታት ጨናፍርን ዞባታትን ሰዲህኤ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ብዝምልከት ደቂቕ ዝርዝር ኣቕሪቡ።

ሓው መንግስተኣብ ንሃለዋት ናይ ለውጢ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝምልከት ዘቕረቦ መሰረታዊ ሓሳብ ከኣ፡ ኣነቓቕላ ዋዕላ ሚኖሶታ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን፡ ንቕሎ ኣደታት ኣብ ጀርመን፡ ምልዓል ደቀንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲ፡ ተበግሶ ሓባራዊ ስራሕ ወከልቲ ውድባት ኣብ ጀርመንን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ተሳትፎ ሰዲህኤ ኣብ ኩሉዚ ምንቅስቓሳት ከመይ ከም ዝነበረ ኣረዲኡን። ምስዚ ኣተሓሒዙ፡ ሰዲህኤ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ዝተኻየደ ርክብን ሒዝዎ ዘሎ ኣቕጣጫን ገሊጹ። ንመጻኢ እውን ንዅሎም ጽላላትን ውድባትን ዘሳትፍ ዋዕላ ለንደን ክካየድ ተመዲቡ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ኩሉቲ ርክባት ብድምር ክረአ እንከሎ፡ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን ሰዲህኤ ክሳብ ዘተኣማምን ውጽኢት ዝምዝገብ ጻዕሩ ቀጻሊ ምዃኑን ንተሳተፍቲ ሓቢሩ።

ብዘይካዚ ሓው መንግስተኣብ፡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኩሉኳ ብሩህ እንተኾነ፡ ህዝብና ብሰንኪ ህግዲፍ ዘሕልፎ ብዛዕባ ዘሎ ሕሰምን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሎሚ እውን ሕመቖም ንምሕባእ ዝዓለመ ናይ ላዕለዎት ኣዘዘቲ ሰራዊት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበራትን ትካላትን ኣኼባታትት የካይዱ ምህላዎም ጠቒሱ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብጽሞና ርእዩ ቃልሱ ንከሐይል ድማ ጸዊዑ።

ሓው ደበሳይ በየነ ብወገኑ ብዛባዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምዕባለን ጽልዋኡ ኣብ ኤርትራን ኣብ ዝምልከት መብርሂ ሂቡ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሕጂ እውን እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ርክብ ግሉጽነት ከምዘየብሉ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዙሕ መልከዓት ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ነቲ መራሒ ህግዲፍ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዑደቱ ኮነ ቃለ-መጠይቑ፡ ንልኡላውነት ኤርትራ ብዝህድድ መልክዑ ክህቦ ዝጸንሐ መግለጽታት ተኸቲሎም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ወገናት ኣንጻር ልኡልዋነት ኤርትራ ይጽሑፍን ይምድሩን ከም ዘለዉ ጠቒሱ፡ ብኣንጻሩ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ሓሳቡ ዘይቀየረ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣብሪሁ።

ኣብዚ እዋንዚ ብሰንኪ ድፍኢት ህግዲፍ፡ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝስደዱ ኤርትራውያን ናይ ስደተኛ መሰሎም ይጠሓስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ብግቡእ ከቕልብሉ ከም ዝግበኦም ኣስፊሩ።

ድሕር’ዚ መበገሲ መግለጽታት ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ “ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ይመስል፡ ተጽዕኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ፡ ዘገምታውነት ጉዕዞ ሓድነት ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡ ህልዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን፡ …… ወዘተ” ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም፡ በቶም መራሕቲ ኣኼባ ከኣ ዝርዝር መልሲ ተዋሂብዎ።

ኣብ መወዳእታ ኣባላት ጨንፈር ኣወስትራልያ ሰዲህኤ፡ መደባት ሰልፊ ኣብ ምዕዋት ከም ወትሩ ዘለዎ ቅሩብነት ብምጥቃስ፡ “ንርከበሉ ዘለና እዋን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ቃልስና ብተዓጻጻፊ ከነሐይል ይግበኣና፡ ውድባት ናይ ሓባር ጽላል ንምምስራት ጀሚረናኦ ዘለዋ ቃልሲ ከሕይለኦ ይግበአን፡ ምስቲ ኣብዚ እዋንዚ ዝርአ ዘሎ ቅልጡፍ ምቅይያር ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ክቕጽል ይግበኦ” ዝብሉ ቅቡላት ርኢቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም።

እዚ ኣካል ናይቲ ብ29 ለካቲት 2020 ብቤት ጽሕፈት ውድባዊ ጉዳያት ተጸዊዑ ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ ኣባላት ሰዲህኤ እዩ።

Current Information about Coronavirus

ሓበሬታ፡ ካብ ተላባዒ ሕማም ኮሮናቫይሩስ ንምድሓን ክንገብሮ ዘሎና ጥንቃቐ

ካብ ወርሒ ለካቲት 2020 ጀሚሩ ዝተፈልጠ ተላባዒ ሕማም ኮሮናቫይሩስ፣ ክሳብ’ዚ ዕለት’ዚ (14 መጋቢት 2020) ብኣማኢት ኣሽሓት ኣብ ምሉእ ዓለም ተለኺፎም ይርከቡ። እዚ ብዘይርአን ዘይስማዕን ደረት-ዶብ ዘይክልክሎ ዝለክፍ ድቀ-ፍጥረት (ቫይሩስ) እንተዘይ ተኸላኺልካዮ ንህዝቢ ዓለም ከጥፍእ ተኽእሎ ከምዘለዎ ዝፍራሕ ስለዝዀነ፡ ኣህጉራዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም፣ ተላባዒ ሕማም “ኣህጉራዊ ፓንደሚክ” ሰምይዎ ኣሎ። ድሮ ህዝባዊ ኣኼባታት፣ ኣብያተ ትምህርትን ናይ መዘናግዒ ንግዳዊ ከባብታትን ተዓጽዩ መገሻ ብህዝባዊ መጐዓዝያታት (ብነፋሪት፣ መርከብ፣ ኣውቶቡሳትን ወዘተ) ብኣዋጅ ክኽልከል ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ንማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወት ህዝብን ሃገርን ብኸቢድ ዝጐድእ ኰይኑ’ሎ። ቁጠባዊ ዕብየት ድሕሪ ጥዕና ማሕበረ-ሰብ ስለዝስራዕ፣ ድሕነትን ጥዕናን ህዝቢ ምስተረጋገጸ፣ ቁጠባ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ርዱእ እዩ።

መራሕቲ፣ ሓለፍትን ኣካየድትን ትካላት ናይ ብዙሓት ሃገራት፣ ንምምሕዳራዊ ዕማማቶም ኣወንዚፎም፣ ብቐዳምነት ድሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ፡ ኣብ ሓበሬታ፣ ምንቕቓሕን መምርሕታትን ምሃብ ኣትኵሮም ክነጥፉ ይርከቡ። እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብቐጥታ ስለዝምልከተና ቀዳምነት ሂብና ክንነጥፈሉ ዘሎና ምዃኑ ርዱእ ስለዝዀነ በብእዋኑ ዝምዕብል ኵነታት፣ በቲ ዘሎና መራኸቢ መስኖ፣ ሓበሬታን ምኽርን ከነመሓላልፍ የድልየና።

ብማሕበራዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ናይ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕነት ኣባላቱን ህዝብን በቲ ዝርድኦ ቋንቋ በብእዋኑ ንዝምዕብል ሓበሬታን መምርሕን ክህብ ተበግሶ ምውሳዱ እንዳሓበርና፣ ኣብዚ ዕማም’ዚ ብፍላይ እቶም ናይ ሕክምና ኣፍልጦን ሞያን ዘለኩም ሰባት ክትሳተፉ ንዕድም። 

ንመበገሲ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ነስፍር፡

- ኮሮናቫይሩስ ንሃገር ቺና ኣላቢዑ፣ ናብ ምሉእ ዓለም እናተዘርግሐ ምልባዕ ጀሚሩን ሓደጋኡ ይቕጽል ኣሎን

- ብኮሮናቫይሩስ ዝተለኽፈ ዘርእዮ ምልክታት፡ ምስዓል፣ ረስኒ፣ ሕጽረት ትንፋስ፣ ሕማም ርእስን ድኻምን ወዘተ ይኸውን። እቲ ሕማም ኮሮናቫይሩስ እንተዀይኑ ብመርመራ ክፍለጥ ዘለዎን ናይ ምድሓንን ንኻልኦት ንኸይልክም ምክልኻልን ዘድሊ ስጉምታት ብዝምልከቶም ናይ ሕክምና ሰበ ስልጣን ዝውሰድ እዩ፡

- ዝተጠቕሰ ምልክታት ናይ ካልእ ዓይነት ሕማም ክኸውን ስለዝኽእል ብመርመራ ምስተፈልጠ ንዕኡ ዝግባእ ክንክን ይግበረሉ።

- ብኮሮናቫይሩስ ዝተለኽፈ ሰብ ብዝግበረሉ ግቡእ ሕክምናዊ ምእላይ ክድሕን ዕድል ስለዘለዎ፣ ክስንብድ የብሉን

ኮሮናቫይሩስ ብኸመይ ይለክፍ፡

- ኮሮናቫይሩስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እዩ ዝመሓላለፍ። ዝተለኽፈ ሰብ ጥቓ ዘይተለኽፈ እንተቐሪቡ/ቀሪባ

- ኮረናቫይሩስ ኣብ ኣየር ተጸይሩ (air born) ኣይኰነን ዝጐዓዝ። ግን እቲ ዝሓመመ ሰብ ምስ ዝስዕል ወይ እንጥሾው ምስ ዝብል፣ ምስቲ ንሱ ዝሰዶ ምራቕ (droplets) ተጸይሩ ይጐዓዝ። ከቢድ ብምዃኑ ርሕቕ እንተኢልካ ኣብ ክንዲ ናባኻ ናብ መሬት ወይ ካልእ ይዓልብ። ኣብ ዝዀነ ኣቕሓ ምስ ዓለበ፣ ኣብኡ ክሳብ 5-10 መዓልታት ከይሞተ ክጸንሕ ይኽእል። እቲ ጥዑይ ሰብ ነቲ ዓሊቡሉ ዘሎ ኣቕሓ ብኢዱ ምስ ዝትንክፍ ናብኡ ይሓልፍ እሞ ዓይኑ ወይ ኣፉ ወይ ኣፍንጭኡ ምስ ዝሕዝ እቲ ቫይሩስ ኣትዩ ክለክፍ ይኽእል።

- እቲ ቫይሩስ ብቖርበት ኣይኣቱን እዩ። ብኣፍ፣ ዓይኒ ወይ ኣፍንጫ እዩ ዝኣቱ።

- ኣብ ባህልና ድሕሪ ገለ እዋን ዝተራኸቡ ሰባት ሓቝፍካ ኣብ ምዕጕርቲ ምስዓም ዝውቱር’ዩ፡ ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምኡ ምቕጻል ክትልከፍ ምዃንካ/ኪ ምርዳእ ስለ ዘድሊ ብናይ ማዕዶ ሰላም ክትካእ ኣለዎ

- ምስዝተለኽፈ ሰብ ናይ ኢድ ምጭብባጥ ሰላምታ ድሕሪ ምግባር፣ እታ ዝተለኽፈት ኢድ ንኣፍ፣ ኣፍንጫ ወይ ዓይኒ እንተ ተንኪፋ፣ ኮሮናቫይሩስ ናብ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣትዩ ናብ ደም ብምሕዋስ መጥቃዕቱ ይቕጽል

- ብኮሮናቫይሩስ ዝሓመመ ሰብ፣ ብኢዱ ዝተንከፎ ንቑጽ ገጽ ጣውላ፣ ማዕጾ፣ ኩርሲ ከምኡ’ውን ካብ ኣፉ ይኹን ኣፍንጭኡ ዝወጽእ ፈሳሲ ዝሓደጎ፣ ብገርሂ ዝተንከፈ ሰብ እሞ ከይተሓጽበ ገጹ እንተደሪዙ ይልከፍ።

ከይንልከፍ ክንገብሮ ዘሎና ጥንቃቐን ምክልኻልን፡

- ቅድሚ ገጽና፣ ኣፍንጫና፣ ኣፍናን ዓይንናን ምትንካፍ ኣእዳውና ብሳምና ምሕጻብ፤

- ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ንባክተርያ ስለ ዝቐትልን ብኣኦም ንዝተሓላለፍ ሕማም ስለዝከላኸልን ምጥቃም

- ነብስናን ከባቢናን ካብዚ ሕማም’ዚ ናጻ ክኸውን ብንቕሓት ምክትታል

- ብናይ ወጻኢ ቋንቋታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውሃብ ሓበሬታ ክርድኡ ዘይክእሉ ቖልዑን ነቶም ብዘይካ ናይ ኣደ-ቋንቋኦም ካልእ ዘይርድኡ ኤርትራውያንን፣ ክርድኡን ምእንቲ ነብሶም ክከላኸሉን ናይ ምሕባሮም ሕልናዊ ሓላፍነት ክንወስድ የድሊ

- ብኮሮናቫይሩስ ዝተለኽፈ ኣባል ስድራ ወይ መሳርሕቲ ንኻልኦት ንኸይልክም ኣብ በይኑ ካብ ሰብ ርሒቑ ዝሕከመሉ ፍሉይ ቦታ ምሓዝ

ማሕበራዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ሰ.ደ.ህ.ኤ