EPDP News

ብዕለት 08 መጋቢት 2020 ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ብፍሉይ ጸዋዒት ዝተሰነየ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰልፊ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ኣካይዱ። እቲ ኣኼባ ነቶም ኣብ ምምስራት ሰልፊ ኣባላት ዝነበሩ ግን ካኣ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብቲ ሰልፋዊ ስሩዕ ሂይወት ማሕዲጎም ዝጸንሑን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ።

Meeting 08.03.2020 1

ዕላማ ናይቲ ኣኼባ፡ እቲ ኣብ ኣባላት ክረኤ ዝጸንሐ ናይ ምዝሕታል ምኽንያታት ንምልላይን፡ ጠንቅታቱ ፈዊስካ ብሓድሽ መንፈስ ኣብ ቃልሲ ንምስታፍን ግቡኣትካ ኣብ ምብርካት ንምትብባዕን ዝዓለመ ኮይኑ፡ ናይ ኣስተምህሮ ሰሚናር ዘይኮነስ፡ ናይ ምምኽኻርን ከመይ ጌርና ናይ ቃልሲ መንፈስና ንመልስን ንምዕዋት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብብጻይ ታደሰ ኣስመላሽ መራሕ ጨንፈር ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ምስጋና ንኣኼበኛታት እዩ ተጀሚሩ። ድሕርዚ ኣቦ መንበር ሰልፊ ብጻይ ተስፋይ ደጊጋ ኣኼበኛታት ንዝተገብረሎም ዕድመ ኣኽቢሮም ኣብ ኣኼባ ምስታፎም ድሕሪ ምምስጋን፡ ተሳትፎ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣብዚ ኣኼባዚ፡ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ኣብ ቦትኡ ምህላዉን፡ ገዲፍዎ ካልእ ምርጫታት ዝወሰደ ከምዘየሎን ዘመልክት ኣብርእሲ ምዃኑ፡ ሓድሽ ሞራልን ትጽቢትን ከነንብረሉ ከምእንኽእል ዘረጋግጽ ምልክት ከምዝኮነ ሓቢሩ።

ኣስዒቡ፡ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ውልቀ መላኺ ገዛኢ ስርዓት  ኤርትራን ዝተበጽሐ ኣንፈቱ ዘጥፍኤን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝገድደሎ ስምምዕን፣ ህልዊ ኤርትራዊ ኲነታት ኣብ ኣህዛብ ጐረባብቲ ሃገራትን ዞናዊ መድረኻትን፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ኣብምሕያል ተቓውሞ ዝተጻወቶ ግደን፣ ዝተበገሰ ሰፊሕ ህዝባዊ ምልዕዓል ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብፍላይ ድማ ብሰልኩታት ናይቲ ስርዓት ንኸይኩለፍ  ክግበር ዘለዎ ናይ ምጽውዋርን ልዝብን ጻዕርታትን ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ። ብዘይካዚ ኣብቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ክንርሕቕ ዝተገደድናሉ ሕማቕ ግዜ፣  ግደ ናይቶም ኣብ ጀርመን ዝነበሩ ኣባላት ክሳብ ክንደይ ሓያል ምንባሩን፡ ሕጂውን እዞም ኣብዚ ኣኼባ ኣንርእየኩም ዘለና ተቓልስቲ ኣካሎም ብምንባርኩምን፣ ካብ መስርሕ ቃልሲ ናብ ካልእ ከየልገስኩም ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን ብምዃንኩም፡ እቲ እምነት ስለዘሎ ሕጂውን ከምቲ ዝሓለፈ ሓቢሮም ንኽቃለሱን ግዲኦም ከበርክቱን ጸዊዑ።

ብዘይካዚ፡ ሎሚ ኲነታት ሃገርና፡ ናብቲ ኣረጊትን ብመስዋእቲ ህዝብና ዝተሳዕረን ኣታሓሳስባ ገዛኣቲ ኢትዮጵያውያንን መድረኽ ዝወለዶም ስንኩፋት ኤርትራውያን ብእውርኡ ድማ ኢሳያስ ዝኽተሎ ዘሎ መንገድን ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ፈተነ ከእቱ ዘኽእል እንዳኮነ ኣብዝኸደሉ ዘሎ ግዜ፡ ኩልና ደቂ ሃገር ቃልስና ከነሐድስን  ኣብ ናይ ድሕነት መስርዕ ክንስለፍን ከምዝግባእ እውን አዘኻኺሩ። እቲ ስርዓት ብዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ ጸላእቱ እንዳኣብዝሐ ኣብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ድማ፡ ሓይልታት ለውጢ ሓቢሮም ኽሰርሑ ልዕሊ ዝኮነ ይኹን ግዜ ተመራጺ ኣብዝኮነሉ መድረኽ ኣቲና ስለዘለና፡ ኣብ መንጎ ኩለን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ትካላትን ሰፊሕ ናይ ዘተን ልዝብን ርኽክባት ዝተኻየደ ምህላዉን ገና ክካየድ ምዃኑን እውን ሓቢሩ። ሓባራዊ ስራሓት ኣብ ምርግጋጽ ብላዕለዎት መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነ ቦታውያን ሰረታት ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝደፍእዎ ዘለዉን፡ ድሮ እውን ኣብ ጀርመን ናይ 14 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣባላት ብሓደ ንኽሰርሑ ምስምምዖም ብኣብነት ዘኪሩ።

ቀጺሉ፡ ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ዝተረጋገጸ ለውጢ ኩልና ክንኸታተሎ ዝጸናሕና ኮይኑ፣ እቲ ለውጢ ብህዝባዊ ናዕብን ምልዕዓልን እዩ ናይ ስርዓታት ለውጢ ተረጋጊጹ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገር ዝነብር ህዝቢ ብሓባርን ብሓደ ድምጽን ስለዝተበገሰሉ ድማዩ ተዓዊቱ። እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ስለዘለዎ ኣሰሮም ክንክተል ይግባእ።

ካብዚ ወጻኢ ህልዊ ኲነታት ኤርትራ ናብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተሳዕረ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ዝጠለመ  ኣህጉራዊ መጋባእያ ዝመልስ ወስታታን፡ ናይ ይግባኣና እዩ ሕቶን ኣብዝቀላቐለሉ እዋን ንኽትኣቱ፣ ኢሳያስ ሓንቲ ድኽምትን፡ ነብሳ ዘይትኽእልን ሃገር ኮይና ንክትረኤ ሰሪሑ እዩ፣ ብኣንጻሩ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ነዚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ልኡላውነት ኤርትራ ንምዕቃብ ደው ኢልና ክንምክትን ቃልና ከነስምን ከምዝግባኣናውን ብጻይ ተስፋይ ገሊጹ።

ነዚ ኣብ ምዕዋት ድማ ምስ ኩሎም ንልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምኑ፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮነ መንግስታት ዝምድናታትና ከነበርኽን ክንፈጥርን ከምዝግባእ’ውን ኣመልኪቱ።

Meeting 08.03.2020 4

ድሕሪ ዝቐረበ መብርሂ ኣገዳሲ ክትዓትን ሓጋዚ ርእይቶታት ብምቅራብ፡ ተሳተፍቲ ኣኼባ ንኣባላት ኣብ ምእላይ ዝጸሔ ሕጽረታት ሰልፍን ሕድሕድ ናይዘይምቅብባል መንፈስን እንዳተጠቅሰ፡ ናይ ቃልሲ ሕድሪ ዝገደፈ ኣባል ከምዘየለ ብምርግጋጽ፡ ካብ ዕለተ ኣኼባ ንዳሓር ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሰልፊ ተሳትፎታቶም ንኸበርኹ፣ “ንሕና ኣብ ጎንኹም ኣለና፡ ኣስርሑና፡ ክሳብ ክትልኡኹናን ሂይወት ዘሕትት ነገራት እንተልዩ እውን ክንፍጽም ድሉዋት ኣለና”፡ ዝብል መንፈስ ናይ ቃልስን፡ ንሓባራዊ ስራሓት ዝሕግዝ ኣገዳሲ ለበዋታትን ርእይቶታትን ኣኼባ ተደምዲሙ።

ኣብቲ ኣኼባ፡ ብኣቦ መንበር ዝተላኣከ መጸዋዕታ ዝበጽሖም፡ ግን ካኣ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ኣኼባ ክርከቡ ዘይካኣሉን ውጻኢት ኣኼባ ክንቅበል ድሉዋት ኢና ክብሉ ናይ ዝሓበሩ ብጾት ኣስማትን  እውን ብዝርዝር ተጠቂሱ ምንባሩ ክዝከር ይካኣል።

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርወይ ብ1 መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርወይ ስሩዕ ኣኼባ ኣባላቱ ብምክያድ ኣብ ህልው ኩነታት ደምበ ደለይቲ ፍትሒ፡ ሰልፊ፡ ጨንፈርን ሓፈሻዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓሚቚ ዘተን ክትዓትን ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ጨንፈር ነቲ ኣኼባ ብናይ እንቋዕ ብደሓን መጻኩም ቃል ከፊቱ ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ኣጀንዳታት ኣንቢቡ፡ ዝኣክል መብሪህን ሓበሬታታትን ሂቡ፣ ናይ እንካን ሃባን መድረኽ ከፊቱ።

ኣብ መዳይ ዕቤትን ዓወትን ሰልፊ፣ ኣኼበኛታት ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ጨንፈር ኖርወይ ኮነ ኣብ ካልእ ዞባታት ንኽትግበር ንዝመደቦ መደባት ንትግባረኡ ካብኦም ዝጠለብ ዘበለ ንኸማልኡ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ጐኒ ንጐኒ ንምሕያል ደምበ ደለይቲ ፍትሕን ንተበግሶታት ይኣክልን ኣብ ኖርወይ ጨንፈር ሓላፍነታዊ ተራ ክጻወት ከምዘለዎ እቲ ኣኼባ ኣዘኻኺሩ። ንዝኾነ ኣብ ልዕሊ ፓለቲካዊ ውደባን ውድባትን ንዝግበር ምቁንጻብን ዋጋን ኣፍልጦን ናይ ዘይምሃብ ስጉምትታት ግን ከምዘይጻወሮ ኣኼባ ኣስሚርሉ።

Norway Branch Meeting 010320 2

ጨንፈር ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ሰብኣዊ፡ ፖለቲካውን ቍጠባውን ጸጋታቱ ንምብራኽ የስርሑ እዮም ዝበሎም ሓደሽቲ ውዳቤታትን ሜላታትን እውን ኣተኣታትዩ። ድሕሪ ሰፊሕ ክትዓት ኣኼበኛታት ናይ ዝስዕብ 3 ኣዋርሕ መደብ ሓንጺጾም ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ።

ብቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ዝተጸወዐ ሓፈሻዊ ሓበሬታዊ ኣኼባ ኣባላት ብ29 ለካቲት 2020 ተኻይዱ። ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውድባዊ ጉዳያት ኣብዚ ኣኼባ፡ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኤርትራውን ዞባውን ምዕባለታት፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታትን ግደ ሰዲህኤን ከምኡ ከኣ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሰዲህኤ ካብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ንደሓር ሓቢሩ። ኣብዚ ሰፊሕን ዝርዝራውን ሓበሬታዊ መግለጺኡ፡ በብኩርናዑ ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ለውጢ ምልዕዓላትን ኣብ መንጎ ውድባት ዝካየድ ዘሎ ርክባትን ሰፊሕ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ ሓበሬታኡ ናይ ሚኖሶታ ተበግሶን ውጽኢታቱን፡ ኣብ መንጐ ተቓወምቲ ውድባት ዝካየድ ዘሎ ልዝብን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ዝርዝር መብርሂ ሂቡ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ ኵሉ ኵርንዓት ዝለዓል ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት፡ ከም ንቕሎ ኣዴታት፡ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ምቛም ማሕበር ኤርትራውያን ስነ-ኪነታውያን፡ ዋዕላ ኤርትራውያን ደቂኣንስትዮ ዋሺንግተን ዲሲ፡ ማሕበር ኤርትራውያን ንደሞክራስን ሰላምን ኡፕሳላ፡ ንዕምሪ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ምሕጻርን ንደምበ ተቓውሞ ኣብ ምሕላይን ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ ምዃኑ ብምግንዛብ ኵሉ ደላይ ፍትሒ ክድፎን ከተባብዕን ጸዊዑ።

ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ሰዲህኤ ኣብ ዘዝተዓደሞ መድረኻት ብልኡኻቱ ክሳተፍን ሓጋዝን ተቐባልነት ዝነበሮን ሓሳባት ከቕርብን ከም ዝጸንሐን እዚ ጻዕሩ ቀጻላይ ምዃኑን ኣብሪሁ።

ኣብ ጀርመን ዝርከቡ 14 ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ ድማ፡ መርኣያ ናይ’ቲ ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ባህጊ ደለይቲ ፍትሒ ምዃኑ ኣስሚርሉ። ሰዲህኤ ድማ፡ ነቲ ቅዱስ ተበግሶ እናደገፈ፡ ኣብ ኵሉ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባት ሓቢሮም ዝዋስእሉ ባይታታት ኣብ ምውዳድ ካብኡ ዝጥለብ ምትሕግጋዝ ከበርክት ድልዊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

ምስዚ ኣተሓሒዙ መሪሕነት ሰዲህኤ፡ ድሕሪ ጉባአ ኣብ ርክብ ምስ መሓዙት ውድባትን ሰልፍታትን፡ ንመደበራት ተለቪዥን ኣሰናን ኤሪሳትን ወሲኽካ፡ ምስ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርክባት ኣብ ምክያድን ሰልፋዊ መደባት ኣብ ምሕንጻጽን ምትግባርን ዘካየዶም ጻዕርታት ዘርዚሩ። ኣብ መጻኢ ከኣ ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብደሆታት ንምምካት ዘብቅዕ ባይታ ንምምድማድ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሰዲህኤ ዝርከብዎ ከባብታት ብደረጃ መሪሕነት ጐስጓሳት ናይ ምክያድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ንተሳተፍቲ ሓቢሩ።

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ንሃለዋት ጨናፍር ሰዲህኤ፡ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ ኣወስትራልያ፡ እስራኤል፡ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ብዝርዝር ሓቢሩ፡ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ኩሉ መዳያት ንጥፈታቶም ብፍላይ ከኣ ሓድሽ ሓይሊ ኣብ ምስታፍ ንከሕይሉ ኣዘኻኺሩ።

ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ንምርዳእ ናይዚ ቀረባ ግዜ “ኩሉ የለን” ዝሕመረቱ ቃለ-መጠይቕ ዲክታቶር ኢሳያስ ምውካስ እኹል እዩ ኢሉ፡ ኢሳያስ ኩሉቲ ጠንቂ ናይቲ ውድቀትን ድሕረትን ንሱ ክነሱ፡ ዘየለ ምኽንያት እንዳፈጠረ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ንዝገብሮ ፈተነታት ኣቃሊዑ። ኣተሓሒዙ ከኣ ነቲ ኣብ ዞባናን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ንዓና እውን ዝጸልወና ምዕባለ ብመንጽር ኤርትራዊ ልኡላውነት ክንመዝኖን ብኡ መሰረት ዝምድናና ክንሰርዕን ከም ዝግበኣና ሓቢሩ።

ድሕሪ’ቲ መበገሲ ሓበሬታዊ መግለጺ፡ መድረኽ ናይ ሕቶን መልስን ምስተኸፍተ ተሳተፍቲ፡ ምምዕባልን ምሕያልን ትካላት ሰልፊ፡ ኣብ ኣገዳስነት ሓቢርካ ኣንጻር ጉጅለ ህግዲፍ ምቅላስን ኣከዋውናኡን፡ ኵነታት ኢትዮጵያን ጽልዋኡ ኣብ ኤርትራዊ ጉዳይን፡ ዝብሉን ዝኣመሰሉን ጉዳያት ዘትከሉ ሕቶታትን ርእይቶታትን ቀሪቦም። ኣብኦም ዝተመርኰሱ መልስታትን ምይይጣትን ድማ ተኻይዶም።

ኣብዚ ኣኼባ፡ ተሳተፍቲ ዝያዳ ካብ ዘጉልሕዎም ርእይቶታት፡ ምቅልጣፍ ምምስራት ብሓባር ዘቃልስ መድረኽ፡ ሰልፋዊ ስርሓት ምሕያል፡ ኣብዚ ኣብ ዞባና ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕልቕልቕ፡ ኩነታት ኣጽኒዕካ ሰልፍኻ ምንጻር፡ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ መሪሕነት ዘውጸኦ መደባት ኣብ ምዕዋት ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ከወፍዩን ግቡኣቶም ክፍጽሙን ቅሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ልኡኽ ኤርትራ ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡ ንጸብጻብ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሚቸለ ባቸለት መልሲ ሂቡ። ንሱ ኣብቲ ብ27 ለካቲት 2020 ዝሃቦ መልሲ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዘተኣማምን ክብሪ ህዝቢ ከም ዝሰርሐ ገሊጹ።

ንሱ ኣተሓሒዙ እተን ላዕለወይቲ ሓላፊት ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ማዕረ መሰልን ዕድልን ህዝቢ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ሓሶት ቅልውላው ብቕራበን ከሲሱወን።

እዚ ኣብዚ መበል 43 ርክብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት፡ ብዙሓት ወሃብቲ ርኢቶ፡ ኤርትራ ዝኾነ ምምሕያሽ ብዘይምርኣያ፡ ሻቕሎቶም ዝገለጽሉ ን2ይ መዓልቲ ዝተኻየደ ምይይጥ እዩ። እዚ ናይ 2ይ መዓልቲ ምይይጥ በቲ ወይዘሮ ባቸለት ንኤርትራ፡ ሶርያ፡ ኢራን፡ የመን፡ ቨንዙዋላን ካለኦትን ብዝምልከት ጸገማት ብምዝርዛር ብዘቕረበኦ ጸብጻብዩ ጀሚሩ።

እተን ወይዘሮ ኣብቲ ጸብጻበን፡ ዋላኳ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እንተተኸፈተ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ግና፡ ሲቪላዊ ኩነታት ካብ ምቁጽጽጻር መንግስቲ ኣይተላቐቐን፡ ካብዚ ሓሊፉ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፡ ምውዳብ፡ ሰላማዊ ምእካብን መሰል እምነትን፡ ከምኡ እውን መሰል ናጻ ሚድያ ፍቑድ ኣይኮነን ኢለን። ኣስዒበን ከኣ ቤት ጽሕፈተን ፍርዳዊ መስርሕ ንምምሕሽን ጽጉማት ንምሕጋዝን ከምኡ እውን ኣብ ቀረብ ማይን ጽሬትን ንምስራሕ ንዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ዘይምርካቡ ከም ዘሻቕለን ገሊጸን። እተን ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ኣስዒበን ከምዚ ዝስዕብ እውን ኢለን።

“ኣነ ብዛዕባ መንግስቲ ዝገብሮ ብብዙሓት ሰባት ብዘይወግዓዊ መንገዲ’ውን ሓበሬታ ይበጽሓኒ እዩ፡ ንኣብነት ካቶሊካዊ ጳጳስ ቀጥታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ፡ ለውጢ ዝሓትት መልእኽቲ ምስ ዘርሑ፡ 21 ብካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ሆስፒታላት ተዓጽየን ዝብል ጸብጻብ በጺሑኒ። ብዙሓት ሰባት ናይ እምነት መሰሎም ስለ ዝተጠቕሙ ጥራይ ከም ዝእሰሩ ጸብጻባት ይበጽሓና እዩ። መንግስቲ መሰረታዊ መሰሎም ኣብ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፡ እምነትን ምእካብን ንዝተሳተፉ ብዙሓት ብቐጻሊ ብዘይፍርዲ ይኣስር እዩ።

ኤርትራ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ብዝሓለወ ኣገባብ ክተሓዙ ክትገብር ይግበኣ። እቶም ብጃምላ ዝኣስሮም ክፍትሖም ይግበኣ፡ መስርሕ ፍትሓዊ ፍርዲ ከተተኣታቱ ይግበኣ፡ ናይቶም ተሰዊሮም ዘለዉ ሰባት ሃለዋትን መጻኢ ዕድልን ከተነጽር ይግበኦ።

እቲ ዘይውሱን ግዜ ኣገልግሎትን ኣብቲ መስርሕ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ወጽዓን እቶም ቀንዲ መንእሰያት ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ደፋእቲ ረቛሕታት እዮም። ገለ ካብቶም መንእሰያት ብዘይክፍሊት ከም ዝሰርሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ምምሕያሽ ከም ዝገብር ኣመልኪቱ ነይሩ፡ እንተኾነ ነዚ ብዝምልከት ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን።”

ንሕና አዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ 14 ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ካብ ዕለት 22.02 ክሳብ 23.02.2020 ኣብ ፍራንክፎርት፣ ሃገረ-ጀርመን፣ ሰሚናር ኣካይድና። ነቲ ብሰንኪ ሰርዓተ-ምልኪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ መስተርሆት ንምርካብ ከኣ ብዕምቆት ተላዚብና።

Frankfurt Seminar 1

ኣብ መንጎ ስርዓታት ህግድፍን ኢህወደግን ኣብ‘ዚ መዋእል‘ዚ ዝካየድ ዘሎ፣ ንልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ዝፈታተን፣ ናይ “ምድማር“ን ሕቡአ-ውዕላትን፣ ብኸመይ ኣገባብ ተፍሸሎን ንዕድመ ህግደፍ ተሕጽርን ገምጊምና። ንፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ደምበ ደላይ ፍትሒ ናብ ሓድነትን ግብራውነትን ንኽሰጋገር ዘሎና ምርጫታት ከኣ ብዝርዝር ርኢና።

ተሳተፍቲ ሰሚናር ብምሉኣቶም ኣብ ሓደ ተጠርኒፍካ ምቅላስ ንጽባሕ ዘይብሃሎ አንኮ መንገዲ ቃልሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ምእንት‘ዚ ንኹልኻትኩም መሪሕነት ናይ ውድባትን ሰልፍታትን ዓቕምታት ተቓላሲ ሓይልና ዝጥርነፈሉን ንህግድፋዊ ምልኪ ነሳጉጎሉን ናይ ሓድነት ቅጥዒ ኣውጺእኩም ከተቃልሱና ንጽውዕ።

Frankfurt Seminar 2

ኣብዚ ኣብ ሃገር ጀርመን ዘሎና ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ድሕሪ ደጊም በሓደ ተጠርኒፍና ሓቢርና ከንቃለስ ምሉእ ዕግበት በጺሕናሉ። ኣብ ካልእ ሃገራትን ክፍሊ-ዓለማትን ዘሎኹም ብጾት ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ከኣ ከምኡ ክትገብሩን ንመሪሕነታት ብሓደ ተጠርኒፎም ክሰርሑ ከተታባብዑ ንጽውዕ።

Frankfurt Seminar 3

ካልእ ሰሚናርና ኣገዳስነት ሂቡ ዝተካትዓሉ ኣገዳሲ ዛዕባ፣ ጉዳይ ስቪካዊ ማሕበራትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን (ይኣክል) ኮይኑ፣ ናብ ኣድራሻ ናታቶም ኣመልኪትና ብቀዳምነት ንሓድሕዶም ተወሃሂዶም   ክሰርሑ ዘሎ ተደላይነት ዕዙዝ ምዃኑ ርኢና፣ ኪኖዚ ብምኻድ፣ ንሕና‘ውን ከምኡ ምስኦም ሓቢርና ክንቃለስ ምሉእ ዕግበት በጺሕና። ብሸነኾም ከኣ ተመሳሳሊ ቅሩቡነት ክህሉ ትጽቢትና ልዑል‘ዩ።

ብሓንሳብ ነድምጽ ከነስምዕ፣ ብሓንሳብ ንስራሕ ከነድምዕ!

 1. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
 2. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
 3. ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
 4. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
 5. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
 6. ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
 7. ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ/ሰደኤ
 8. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
 9. ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
 10. ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
 11. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ/ሓደለ
 12. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
 13. ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
 14. ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ልኡኽ ኤርትራ ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡ ንጸብጻብ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሚቸለ ባቸለት መልሲ ሂቡ። ንሱ ኣብቲ ብ27 ለካቲት 2020 ዝሃቦ መልሲ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዘተኣማምን ክብሪ ህዝቢ ከም ዝሰርሐ ገሊጹ።

ንሱ ኣተሓሒዙ እተን ላዕለወይቲ ሓላፊት ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ማዕረ መሰልን ዕድልን ህዝቢ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ሓሶት ቅልውላው ብቕራበን ከሲሱወን።

እዚ ኣብዚ መበል 43 ርክብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት፡ ብዙሓት ወሃብቲ ርኢቶ፡ ኤርትራ ዝኾነ ምምሕያሽ ብዘይምርኣያ፡ ሻቕሎቶም ዝገለጽሉ ን2ይ መዓልቲ ዝተኻየደ ምይይጥ እዩ። እዚ ናይ 2ይ መዓልቲ ምይይጥ በቲ ወይዘሮ ባቸለት ንኤርትራ፡ ሶርያ፡ ኢራን፡ የመን፡ ቨንዙዋላን ካለኦትን ብዝምልከት ጸገማት ብምዝርዛር ብዘቕረበኦ ጸብጻብዩ ጀሚሩ።

እተን ወይዘሮ ኣብቲ ጸብጻበን፡ ዋላኳ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እንተተኸፈተ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ግና፡ ሲቪላዊ ኩነታት ካብ ምቁጽጽጻር መንግስቲ ኣይተላቐቐን፡ ካብዚ ሓሊፉ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፡ ምውዳብ፡ ሰላማዊ ምእካብን መሰል እምነትን፡ ከምኡ እውን መሰል ናጻ ሚድያ ፍቑድ ኣይኮነን ኢለን። ኣስዒበን ከኣ ቤት ጽሕፈተን ፍርዳዊ መስርሕ ንምምሕሽን ጽጉማት ንምሕጋዝን ከምኡ እውን ኣብ ቀረብ ማይን ጽሬትን ንምስራሕ ንዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ዘይምርካቡ ከም ዘሻቕለን ገሊጸን። እተን ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ኣስዒበን ከምዚ ዝስዕብ እውን ኢለን።

“ኣነ ብዛዕባ መንግስቲ ዝገብሮ ብብዙሓት ሰባት ብዘይወግዓዊ መንገዲ’ውን ሓበሬታ ይበጽሓኒ እዩ፡ ንኣብነት ካቶሊካዊ ጳጳስ ቀጥታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ፡ ለውጢ ዝሓትት መልእኽቲ ምስ ዘርሑ፡ 21 ብካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ሆስፒታላት ተዓጽየን ዝብል ጸብጻብ በጺሑኒ። ብዙሓት ሰባት ናይ እምነት መሰሎም ስለ ዝተጠቕሙ ጥራይ ከም ዝእሰሩ ጸብጻባት ይበጽሓና እዩ። መንግስቲ መሰረታዊ መሰሎም ኣብ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፡ እምነትን ምእካብን ንዝተሳተፉ ብዙሓት ብቐጻሊ ብዘይፍርዲ ይኣስር እዩ።

ኤርትራ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ብዝሓለወ ኣገባብ ክተሓዙ ክትገብር ይግበኣ። እቶም ብጃምላ ዝኣስሮም ክፍትሖም ይግበኣ፡ መስርሕ ፍትሓዊ ፍርዲ ከተተኣታቱ ይግበኣ፡ ናይቶም ተሰዊሮም ዘለዉ ሰባት ሃለዋትን መጻኢ ዕድልን ከተነጽር ይግበኦ።

እቲ ዘይውሱን ግዜ ኣገልግሎትን ኣብቲ መስርሕ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ወጽዓን እቶም ቀንዲ መንእሰያት ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ደፋእቲ ረቛሕታት እዮም። ገለ ካብቶም መንእሰያት ብዘይክፍሊት ከም ዝሰርሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ምምሕያሽ ከም ዝገብር ኣመልኪቱ ነይሩ፡ እንተኾነ ነዚ ብዝምልከት ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን።”

ዓመታዊ ጉባኤ 2019 / 2020 ጨንፈር ቁ.2 ሰ.ዲ. ህ.ኤ. ሃገረ ሽወደን ብዕለት 28/02/2020 ኣብ ትሕቲ   ንቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ምዕባሌን ንቃለስ !!!   ዝብል መትከላዊ ጭርሖ ብኤለትሮኒካዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣካይዱ ። እዚ ጨንፈር እዚ ኣብ 11 ከተማታት ሃገር ሽወደንን ደንማርክን ዝርከቡ ኣባላት ዝቆመ ኮይኑ : ብምልኣተ ተሳታፍነት ብዓወት ተሳላሲሉ። ብሽማግለ ጨንፈር ዝቐረበ ስርዒታውን ፖለቲካውን ምጣኔ-ሃብታውን ጸብጻብ ቅድሚ 2ተ ሰሙን ናብ ኩሉ ኣባል ዝተላእከ ድሕሪ ምስማዕ ሰክረታርያ ጉባኤ መሪጹ ብልዙብ ኣገባብ ተማያይጡ ብምሉእ ድምጺ ኣርጊኡ ንዝነበረት ሽማግለ ብምምስጋን ነጻ ኢሉዋ። ቀጺሉ ብሓጻይት ሽማግለ ዝቀረቡ 3ተ ኣባላት ንዓመተ 2020/2021 እትመርሕ ሽማግለ ብምሉእ ድምጺ ኣርጊኦም ፡ ብተወሳኺ ከኣ ክልተ ዝኣባላታ ሓጻይት ሽማግለ መሪጾም። ብጾት ኣባላት ሰልፊ ናይ ሃገረ ደንማርክ ከኣ ድሮ ናይ ባዕሎም ጨንፈር ኣብ ምቋም ስለ ዝርከቡ ጉባኤ ዓወትን ሞጎስን እናተመነየ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሎም ቃል ብምእታው ጽቡቕ ዕድል ብምምናይ ብደስታ ተፋንይዎም። ጉባኤ ንህልዊ ኣሰካፊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርና ብምስትብሃል ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዝወሰዶ ጥንቁቕ ተረድኦን ሚዛንን ብምድጋፍ ብትዅረት ክቕጽሎ ተላብዩ ጉባኤ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰዓታት ልዝብ ብዝኽረ ስዉኣት ተዛዚሙ።

ደጊምና ንቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ምዕባሌን ንቃለስ !!!

ነባሪ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና !!!

ውድቀት ንዉልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ።

Responding to an oral statement of Ms Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, the Eritrean envoy, Tesfamichael Gerhatu, told the plenary session of UN Human Rights on 27 February 2020 that his government deserved praise for the progress it made in giving “a dignified life” to its people.

He accused the UN official of depicting “fake crisis” about Eritrea instead of reflecting on “Eritrea’s progress in promoting equal rights and opportunities” to its people.

This was the second day that Eritrea was widely debated at the 43rd Session of the UN HR Council with long list of speakers expressing deep concern about the continued failure of Eritrea to start changing to the better. The day’s meeting was opened by the statement of Ms Bachelet on a number of problem countries like Eritrea, Syria, Iran, Yemen, Venezuela and a few others.

She said despite the peace accord with Ethiopia and other opportunities opened to Eritrea, the civic space remains “entirely under Government control, and rights to freedom of expression, association, peaceful assembly and belief, as well as freedom of the press, are largely denied.” She also regretted about Eritrea’s failure to respond to her Office’s offer for assistance in strengthening the judiciary, rights of persons with disabilities, and rights to water and sanitation.

The UN High Commissioner for Human Rights also went on stating as follows:

“I am troubled by crackdowns on people who express even implicit criticism of the Government. For example, after Catholic bishops released a pastoral letter obliquely calling for justice and reform, 21 Catholic-run hospitals were reportedly closed down. We have also received repeated reports of arrests and detention of people for practicing their religious beliefs.

“The Government has continued to arrest scores of Eritreans for exercising their fundamental rights to the freedoms of opinion, belief and peaceful assembly, detaining many without trial, in sub-standard conditions, and often incommunicado.

“Eritrea should ensure that persons in detention are treated with humanity and dignity; release those subjected to arbitrary detention; enable fair trial guarantees; and clarify the fate or whereabouts of disappeared persons. I join the Human Rights Committee in its concern about widespread impunity regarding serious human rights violations.

“The indefinite duration and harsh conditions of military service are one of the main factors pushing many young Eritreans to leave the country. Reports indicate that some conscripts are used as unpaid or ill-paid labour. The Government has stated that reforms of conscription are planned, but no practical measures have been taken to date.”

ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ወይዘሮ ዳኒየላ ክራቨትዝ ብ26 ለካቲት 2020 ኣብ መበል 43 ርክብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ ኣቕሪበን። ንሰን ኣብ ዘቕረብኦ ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ዝኾነ ለውጢ ክገብር ፈቓደኛ ከምዘየለ ኣብሪሀን።

ንሰን ኣተሓሒዘን ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ ምህላዎም ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኮነ ሰብኣዊ ለውጢ ከምዘየለ ዘመልክት እዩ ኢለን።

ወይዘሮ ክራቨትዝ ዳርጋ ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ሓላፍነተን ካብ ዝርከባ፡ መንግስቲ ኤርትራ እዞም ዝስዕቡ ዝርከብዎም ክትግበሩ ዝበለኦም ሓሙሽተ ነጥብታት ኣቕሪበን ነይረን።

 1. ኣብ ልዕልና ሕጋዊ ምሕደራ ለውጢ ምምጻእ
 2. ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ለውጢ ምትእትታው
 3. ኣብ ሲቪላዊ ናጽነት ለውጢ ምምጻእ
 4. ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ማዕርነትን ዕቤት ምምጻእ
 5. ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣብ ኤርትራ ዝንቀሳቐሳሉ ኩነታት ምጥጣሕ።

ወይዘሮ ክራቨትዝ ኣብዚ ናይ ቃል ጸብጻበን፡ ኤርትራ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ነጥብታት ዝኾነ ናይ ምምሕያሽ ምልክት ከተርኢ ከም ዘይከኣለት ኣስሚረናሉ። ኣተሓሒዘን ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ኣብተን ቅድሚአን ዝነበራ ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ዝገበራ ዝተራእየ፡ ንዓአን እውን ናብ ኤርትራ ክኣትዋ ከምዘይተፈቐደለን ሓቢረን

ንሰን መንግስቲ ኤርትራ ንኹለን ሃይማኖታዊ እምነታት ምጭቋኑ ከም ዝቕጸለን ኣብያተ- ትምህርተንን ሕክምናዊ ትካላተንን ከም ዝወረሰን ገሊጸን። ድሕሪቲ ገለጸአን ከኣ ኣብቲ ጉዳይ ምይይጥ ተኻይዱ።

ኣብዚ ንኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ዝተኻየደ ምይይጥ 22 ካብ ኣባላ ሃገራትን 4 ዓለመ ለኻዊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ርኢቶ ብምሃብ ተሳቲፈን። ሕብረት ኤውሮጳን ካለኦት ተዛረብትን ኣብ ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ለውጢ ኣይረአዩን። ኣወስትራልያ፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዝቐረበሉ 131 ለበዋታት ዋላ ሓንቲ ናይ ምትግባር ፈተነ ዘይምክያዱ ዘይዕግበታ ኣመዝጊባ። ቫቲካን ቀጻሊ ምምይያጥ ከምዘድሊ ጠቒሳ፡ መንግስቲ ኤርትራ ግብረሰናይ ትካላት ካብ ምርሳይ ክዕቀብ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ። ጀርመን ከኣ ኣብ ኤርትራ ሲቪላዊ ዕድላት ይጸብብ ከም ዘሎ ኣመልኪታ። ብዙሓት ወሃብቲ ርኢቶ፡ ናይተን ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ናይ ሓላፍነት ግዜ ምንዋሕ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣመልኪቶም።

እቲ ልሙድ ተስፋሚካኤል ገራህቱ ዝመርሖ ልኡኽ ኤርትራ፡ ልሙድ ናይ ክሕደትን ሓሶትን ቃሉ ኣቕሪቡ፡ ካብ ናይ ቨንዝዋላ፡ ኩባ፡ ራሻን ቻይናን ልኡኻት ከኣ ደገፍ ረኺቡ።

ወይዘሮ ክራቨትዝ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝካየድ መበል 44 ርክብ ናይቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ምሉእ ጸብጻበን ክቕርባ እየን። ኣብዚ ርክብዚ ጉዳየን ተራእዩ ልእኽቲ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኮይነን ክቕጽላ ዝለዓለ ዕድል ኣሎ።

UN Special Rapporteur for Human Rights on Eritrea, Ms Daniela Kravetz, told the 43rd Session of the UN Human Rights Council on 26 February 2020 that Eritrea is refusing to make any progress whatsoever in basic human rights of its own people.

She said the fact that thousands of Eritreans are fleeing their country is a “telling sign of no progress” in the political and human rights situation in the country.

Since receiving the mandate nearly two years, Ms Kravetz submitted five benchmarks that Eritrea could start making some progress. These include:

 1. Showing progress in rule of law
 2. Making reform on the national service
 3. Progress in promoting civil liberties
 4. Progress in women’s rights and gender equality, and
 5. Improving operating environment for international agencies in Eritrea.

Ms Kravetz’s oral report underlined that Eritrea failed to make any progress even in these few starting benchmarks. The Asmara authorities also continued to refuse her a single visit to Eritrea as they did for six years to the previous UN Special Rapporteur, Ms Sheila Keetharuth.

She also reported that the Eritrean regime is continuing its persecution of all faiths in Eritrea and confiscating their schools and health facilities. See full report on the interactive dialogue that followed her presentation: http://webtv.un.org/live/watch/id-sr-on-human-rights-in-eritrea-9th-meeting-43rd-regular-session-human-rights-council/6136241213001/?term=

Twenty-one delegations of member states and four international NGOs made quick interventions at the interactive dialogue on Eritrea. The European Union and many other speakers saw “no sign of change” in the behavior of the Eritrean regime; Australia regretted that none of the 131 recommendations Eritrea promised to work on have been given a try; Vatican asked for dialogue with Eritrea and hoped the regime would stop the war against charities and Germany saw civil space continually narrowing in Eritrea. A number of speakers expressed their conviction that the renewal of the mandate of the Special Rapporteur for Human Rights for Eritrea is already a given fact.

Eritrea’s envoy, the usual Tesfamichael Gerhatu, presented his usual words of denial and was supported by the delegates of Venezuela, Cuba, Russia and China.

Ms Kravetz will present her full written report at the upcoming 44th Session of the Council in June this year which is expected review her mandate and highly probably extent it for another year.