EPDP News

ኣቦ-መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ብምኽንያት ብ7 ጥሪ 2020 በዓል ልደተ- ክርስቶስ፡ ብፍላይ ንመላእ ኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና፡ ብሓፈሻ ከኣ ንኹሎም ነዚ ኣጋጣሚ ዘኽብርዎ ወገናት ህዝቢ ዓለም ብስም ሰዲህኤ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ።

ብጻይ ተስፋይ ኣብ መልእኽቱ መጻኢ ንኹልና ናይ ሰላም፡ ብልጽግናን ዓወትን ግዜ ክኾነልና ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ኣስፊሩ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ4 ጥሪ 2020፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ 2ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ እዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦ-መንበር ሰዲህኤ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩምን መእተዊን ቃልን ኣስሚዑ፡ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣጀንዳ  ኣቕሪቡ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣባላቱ ብምልኣት ዝተሳተፍሉ ኣኼባኡ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ናይ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻባት በብሓደ መዚኑ። ኣብ ምምዛን ካብ ጸብጻባት ዘይበርሀ ንዝነበረ ኣብሪሁ፡ ሕቶታት መሊሱ ኣብ ኣድለይቲ ዝበሎም ዛዕባታት ከኣ ውሳነታት ብምውሳን ነቲ ጸብጻባት ከም ሰነድ ሰልፊ ኣጽዲቕዎ። ኣብቲ ገምጋሙ ብመሰረቲ ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ ትልሚ ጽቡቕ ኣሳልጦ ከምዝተኻየደ መዚኑ፡ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ዝስረሓሉ ኣቕጣጫታት ድማ ኣመላኺቱ።

ብዘይካዚ ኣኼባ፡ ናይ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ናይ ሓባር መድረኽ ንምፍጣር ብሓፈሻ ብኹሎም መሻርኽቲ ኣካላት ብፍላይ ከኣ ብሰዲህኤ ይግበር ንዘሎ ጻዕሪ ምስቲ ማዕባሊ ዘሎ ምንቅስቓስ ይኣክል ብምስናይ ፍሉይ ግምት ሂቡ ተመያይጥሉ። ኣብ ምይይጡ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ክዛተያ ናይ ዝመዘዘን ሽማግለታት ሰዲህኤ ስረሓት ብደቂቕ መዚኑ ኣወንታዊ ተስፋ ዘለው ደረጃ ከም ዘለዋ ተገንዚቡ፡ ኣብ መጻኢ ክኽተለኦ ዝግበኣን ዝብሎ ኣገባብ ከኣ ኣነጺሩ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ነቲ ሰዲህኤ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ እማመ ምስዚ ኣብ ሃገርናን ከባብናን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ናይ ምስናዩ  ዕማም ንክስራሕ ወሲኑ፡ ነዚ እተተግብር ኣካል ከኣ መዚዙ።

ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ኣብ ሃገርናን ናይ ቀረባን ርሑቕን ከባቢናን ይረኣዩ ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባቲ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ የርእዮ ንዘሎ ዘልሓጥሓጥን ኣብ ዘይጉዳይካ ኢድ ምእታውን፡ ከምኡ እውን ህዝብና ዘይፈልጦ ዘይግሉጽ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ግዜ ወሲዱ መዚኑ። ሰዲህኤ ኣብዚ ዛዕባዚ ክሕዞ ዝግበኦ ሉኡላውነት ሃገር ናይ ምድሓን ማእዝን ርእዩ። ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩነታት ኣንጻርቲ ከቢድ መስዋእትን ነዊሕ ግዜን ዝኸፈለሉ ሉኣላውነቱ ምምላሱ ኣብ ዘጸግም ሓደጋ ንኸይወድቕ ከሎ ጋና ብትኹረት ንክከታተሎን ክቃለሶን ጸዊዑ።

ኣብ ርእሲ እዚ፡ 2ይ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ፡ ወፍሪ ጐስጓስ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም፡ መጻኢ ፈስቲቫል 2020፡ ብጠቕላላ መጻኢ መደባት ኣካላት ሰዲህኤ ብዝምልከት ተመያይጡ ውሳነታት ወሲኑ፡ መጽናዕቲ ንዘድልዮም ጉዳያት ከኣ ኣካላት መዚዙ። እዚ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰልፍን ደገፍትን  ክሳብ ሕጂ ንዘርኣይዎ ኩለ-መዳያዊ ተወፋይነት ኣመጒሱ፡ በቲ ሒዘምዎ ዘለዉ ናህሪ ንክቕጽሉ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ። መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ውድባትን ማሕበራትን እውን ኩነታት ሃገርና ኣብ ከመይ ኣሻቓሊ ደረጃ ከም ዘሎ ተገንዚቦም፡ ናትና ኢሎም ናይ ምድሓና ሓላፍነት ንክወስድ ኣዘኻኺሩ።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን  ደቂ ሃገር

ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ:  መሪሕነቱን መላእ መሰረታቱን እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2020 ኣሰጋገረና እናበልኩ ሰላምታን   ሰናይ  ምንዮትን አመሓላልፈልኩም።

ዝሓልፈ ዓመት 2019፡ ምስ ኩሉ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝወረደ ምልካዊ ግፍዒ፡ ምስቲ ንኤርትራዊ ልዑላውነትን ሃገራዊ ክብርን ዝህድድ ናይ ጥልመት ወስታታት፡ ምስ ስደትን ከርተተትን ህዝብና፡ ምስቲ  ሰእነተ ቅሳነትን፡ ናይ መግብን ትምህርትን ጥሜትን፡ ከምኡውን ምስ ዘካየድናዮ ናይ መኸተ ስራሕ ሰጊርናዮ ኣሎና።   ኣብዚ ሓድሽ ዓመት’ዚ እቲ ዝሓለፈ ዓመት 2019 ከመይ ነበረ ከነንጸባርቕ፡ ንዝመጽእ ዓመት 2020  ከኣ ብተስፋ ከነማዕዱን ክንሰርሓሉን ግቡእና እዩ።

ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ምልስ ኢልና ክንጥምት እንከሎና፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ንኩልና እቶም ነዚ ሓድሽ ዓመት ክንርኢ ዝበቓዕና፡ ጸጋ እዩ። እንቋዕ ኣብቅዓና።  በቲ ካልእ ሽነኽ ግን፡ ኣብ ጉዕዞና ተመሊስና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ክሳራታት ገጢሙና እዩ። እንፈትዎም ደቅና፡ መቓልስትናን ብጾትናን፡ መሓዙትናን ፈተውትናን፡ ወለድና፡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን፡ ኣዝማድና  ዘኸፈልና ኣሎና። ብሕማም እናተሳቐዩ፡ ኣብ ማእሰርቲ ተዳጊኖም እንከለዉ፡ ብግፍዒ ኣካሎም ሰንኪሉ እንከሎ፡ ን2019 ዝሰገርዋ እውን ኣለዉና። ምስ ምሉእ ኣካሎም እንከለዉ፡ ቤተሰቦም ብዘይካ ብስእሊ ብኣካል ንክረኽቡ ዘይከኣሉ፡ ሰብኣዊ ሓርነት ዝተነፍጎም ኣብ ፍልልይ እንከለዉ ንሓዋሩ ዝተፈላለዩ እውን ኣለዉና።  መርዓን ደርዓን ውላድን ጥምቀትን ዝረኣዩ፡ ዝተሓጐሱ እውን ኣለዉና።   ኣብዚ ሃለዋትዚ  ነቶም ብህይወት 2019  ከሰግሩ ዘይከኣሉ ወገናትና፡ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ነቶም እንተ ብጽቡቕ እንተ ብሕማቕ፡ እንተ ብቐረባ እንተ ብርሑቕ፡ ዝሓለፉ ወገናትና ኣፋኒና፡ ብህይወት ነዚ ክንርኢ ዝበቓዕና ድማ ጽንዓት፡ ዘይቀብጽ ተስፋ፡ ከምኡ’ውን ዛዛሚ ዓወት ይሃበና።

ክቡራትን ክቡራንን ደቂ ሃገር፡

እዚ ዓመት’ዚ እውን፡  ከም’ቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብድሆታትን  ዕድላትን ሒዙልና ክመጽእ እዩ። ነቲ ብድሆታት ክንሰግሮ ነቲ ዕድላት ድማ ግዜ ከየጥፋእና ክንጥቀመሉ ሃገራዊ ጸዋዒት ኣሎና። ነዚ ዓመት’ዚ ዝኸውን ናይ ቃልሲ ስንቅና ክንጽዕን፡ መዓንጣና ሽጥ ኣቢልና ክንቅጽል የድልየና። ሓይልና ምልላይ የድልየና። ሓይልና ድማ ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። ህዝቢ እንተነዲሩ፡ ብሓባር   ኣይምእዘዝን  ኣይግዛእን እንተኢሉ፡ መላሲ የብሉን።

ንሃገርን ዕቤታን፡ ኮታ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝህድድ ሓደ ጸላኢ ጥራሕ’ዩ ዘሎ።  እቲ ምልካዊ ስርዓት። ጸረ ህዝቢ ንሱ ጥራይ እዩ። ኤርትራ ካልእ ጸላኢ የብላን። ኣብ ቅድሚ ምልኪ፡ ኩሎም ካልኦት ሓይልታት መሓዙት እዮም። ሃይማኖታት፡ ብሄራት ኣውራጃታት ከምኡን ጾታን ዕድመን ደቂ ሰባት፡ መላፍንቲ እምበር ተጻረርቲ ኣይኰኑን።  ምልካዊ ጸላኢ ጥራሕ’ዩ ከም ተጻረርትን ዘይራኸቡን ገይሩ ክርእዮም ዝፍትን።  ከምቲ ሓሰኻ ኣብ ዝመሽመሸ ኣካል ዝሃጥር፡ ምልኪ ድማ  ኣብ ሕማምን ምፍልላይን ኢዩ ዝነብር። እቲ ቀንዲ ጸገም ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት እዩ። እቲ መጀመርታ ፍታሕ ንጸገማት ኤርትራ ድማ ምልኪ ምልጋስ እዩ። እዚ ቀዳማይ ዕማም እንተተሳሊጡ ድሕሪኡ ዝመጻ ጸገማት ብእዋኑ ክፍታሕ ይከኣል’ዩ።

ሓንሳብን ንሓዋሩን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣለለና፡ እንታይነት ምልክን ግፍዕታቱን ምስ ኣነጸርና፡  ናይ ትማሊ ጸላኣቲ ናይ ሎሚ ኣዕሩኽ ክንከውን ኢና። እቶም ብረት ዓጢቖም  ንምልኪ ዘገልገሉ፡ ምስ ህዝቦም ኣንጻር ምልኪ ጠጠው ክብሉን ኣብ ጐድኒ ህዝቦም ክዓርዱን እዮም።  እቶም ብጉልበትን ብገንዘብን ንምልኪ ከሐይሉ ዝጸንሑ፡ ዓቕምታቶም ስሒቦም ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ከውዕልዎ እዮም። እቶም ብንኡስ ግርጭታት  ተፈላልዮም ዝጸንሑ ሓይልታት ፍትሒ ድማ  ዓቕምታቶም ጠርኒፎም ዕርቅን ስኒትን ኣውሪዶም፡ ምስ ህዝቦም  ወጊኖም ነዚ ስርዓት ሓንሳብን ንሓዋሩን ክዓልውዎ እዮም።  ሽዑ ኤርትራ ብሰላም ናብ መስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ክትኣቱ እያ።

ኣሓትን ኣሕዋትን

እወ ኣብ 2019 ዝገጠመ ፈተነታት፡ ዘሕለፍናዮ ሽግራትን መስዋእትን ጠቒስና፡ ግንከ 2019  ረጊጽካዮ ክሕለፍ ዘይከኣል፡ ንሓይልታት ደምበ ተቓውሞን ደለይቲ ፍትሒን  ዘበረኸ  ኣወንታዊ ተረኽቦታት ነይርዋ እዩ። ኣብ ገሊኡ መዳይስ ወረ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ኣዝዩ ዝሰግኣላ ዓመት ነይራ ክበሃል ይከኣል። ኣወ ስርዓት ኤርትራ ንረብሓኡ ክልውጦ ዝፈተነ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባሌታት ነይሩ። ብዞባውን ኣህጉራውን ደረጃታት ትንፋስ ክረኽበሉ ዝሃቀነ ወፈራታትት ነይሩ። ግን ብቅልጡፍ ባዕሉ ንነብሱ ዘቃልዓሉ ኩነታት ድማ ተጋሂዱ። ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶር ኣቢዩ ኣሕመድ ንኤርትራ ንኽውክል ከፍቅድ፡ ኣፍ ልቡ ኣናሃረመ ሕንቕንቕ ክብል፡  ኣይከሰርናን እናበለ ክምድር ምስ ተራእየ፡ ኤርትራዊ ዓለም ብዓለሙ ተገልቢጥዎ እዩ። ልዑላውነት ክትንከፍ ዝረኣዩ ኤርትራውያን ሰብ ሕልና፡ ብኡ ንብኡ ምስቲ ስርዓት ዝነበሮም ዝምድና በቲኾም፡ ወዶም ጓሎም ሰብኣዮም ሰብይቶም፡ ኣብ ግዳም ወጺኦም መኪቶም’ዮም። ‘ይኣክል’ ኢሎም።  እቲ ገዛኢ ፖሊቲካዊ ቋንቋ ከኣ ‘ይኣክል’ ኮይኑ።  2019 እምበኣር እቲ ብደረጃ  መላእ ዓለም  ካብ ኣውስትራልያ ክሳብ ካናዳ ዝተፈልጠ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል” ዓሚሙ ነቲ ስርዓት ኣብ ሻቕሎት ዘእተዎ ዓመት እዩ።  ብዘይካዚ  ናይ ቲቪ ኣገልግሎት  ከምኒ ኣሰናን ኤሪሳትን ከምኡውን ኩሉ መዳያዊ ማሕበራዊ መድያ፡ ንጸጥታዊ ሓጹር ህግደፍ  በሲዑ፡ ንናይ ስለላ ትካላቱ በታቲኹ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን  ኤርትራውያን ገዛውትን  ኣትዩ፡  ድምጺ ግፉዓት ኣስሚዑ ወረ ተቓለስቲ ድማ ዘርጊሑ እዩ። መርበብ ስለላ ህግደፍ በቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኰይኖም ድምጺ ግፉዓት ዘቃልሑን ዝመከቱን እውን  ተበዲሁ እዩ።  2019 ዓ.ም ኣብ ላዕሊ ብዝዘርዘርናዮም ክሳራታት በዲልናያ እንተዀና፡ እንሆ እዚ ምልክት ዓወታት ዘርኣየት ዓመት ብምዃና ብምስጋና ክንክሕሳ ግቡእና እዩ።

ብተወሳኺ፡ ዓመት 2019 ናይ ሓድነትን ሓባራዊ ዕዮን ተስፋታት ዝተጋህደላ ዓመት እያ። ኣብ 2019 ሓያሎ መደባት ሓባራዊ ዕዮ ተሰላሲሉ። ብህዝባዊ መዳይ፡ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ሓያሎ ቦታታት ይንህር ኣሎ።  ምስ’ቲ ኩሉ ዝገጥሞ ብድሆታትን ናይ ስርዓት ህግደፍ ወስታታትን፡ ጸላኢኡ ሓደ ጥራይ ምዃኑ፡ ስርሑ ድማ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ልሒሙ ህዝባዊ ናዕቢ ኣባሪዑ፡ ነዚ ሓደ ምልካዊ ስርዓት ምዕላው  ምዃኑ ኣለለዩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዓከዀ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ 2020 ዝሰፍሐ ምንቅስቓስን ዝሰፍሐ ህዝባዊ ተሳትፎን ንምነየሉ።  

ብዘይካኡ ንውድባት ከራኽብን ሓባራዊ ዕምማት ክህንድስን ዝጽዕር ዘሎ ምንቅስቓሳት፡ ከምኒ ዋዕላ ሚኒሶታን ንቕሎ ኣዴታትን ኣብዚ ዓመትዚ ተጋሂዱ ዘበርከቶ ግደ ዕዙዝ ነይሩ። ከምኡውን ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ኣብ ዝተፈላላየ መዳያት ብዝተፈላልዩ ኣካላት ቀሪቦም ሓያሎ ሰሚናራት፡ ሲሞፖዝዩማት ኮንፈረንሳት ተካይዶም። ፍረ 2019 ንረብሓ ውጹዓት ኤርትርውያን ነይሩ።

ብደረጃ  ፖሊቲካዊ ውድባት  ከኣ ናይ ሓድሕድ ምፍጣጥ፡ ምጽልላማትን ምርሕሓቕን  ጠጠው ኢሉ፡  ካእባዊ ይኹን ብዙሕነታዊ ዘተታትን ሓባራዊ ዕዮታትን መስርዑ ሒዙ ክቕጽል ተራእዩ። ካብ’ቲ ምርኡይ ሓባራዊ መግለጽታት ናይ ውድባት

ብዛዕባ ዶር ኣብይ ኣሕመድ ብፕረዚደንት ኢሳያስ  ተወኪለ ብምባል ብወግዒ ብስም ኤርትራ ክዛረብ ምጅማሩ፤

ብዛዕባ ዕሱባት ህግደፍ ኣብ ልዒሊ  ናይ ኣሰና ቲቪ መራሒ ሓው ኣማኑኤል እያሱ  ዘውርድዎ ናይ መጥቃዕቲ ፈተነ፤

ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዚ መወዳእታ እዋን ዝገጠሞም ግፍዕን ምክልባትን፤

ብዛዕባ ኣብ እስራኤል ዝተጋህደ ናይ ኤርትራውያን ቅትለትን መውጋእትን ነይሩ።

ፖሊቲካዊ ውድባት ከነ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ፡ ነዚ ጉዳያት ኣመልኪቱ ሓባራዊ መግለጽታት ምውጽኡ፡ ደጊም  ፍልልያትና ኣወንዚፍና፡ ከም መላፍንቲ ንነፍስና ፈሊጥና ክንምርሽን ኢና ዘብል እዩ።  እዚ ዓወታት’ዚ ናይ 2019 ዓወታት እዩ።  ንዓኡ ዓቕምና ኣማዕቢልና ናብ 2020 ከነሰጋግሮ ድማ ትምኒትና ኣዩ።

ክቡራትን ክቡራትን

ኣብዚ መድርኽ’ዚ ነቲ  ብቐጥታ ንጉዳይና ዝጸለወ ኣህጉራውን ዞባውን ምዕባሌታት ከይተንከፍና ክንሓልፍ ስለ ዘይንኽእል፡ ሕጂ’ውን  ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንጉዳይና ብዕቱብነት ክከታተል ናይ ዞባና ሃገራት ንልዑላውነት  ሃገርናን ሰላም ዞባናን ካብ ዝህድድ ወስታታት ክቑጠባ  ምሕጽንታና ህያው እዩ።

ንሃገራት ዞባና ብዝምልከት ድማ  ሰላመን ሰላምና ብምዃኑ ኩለን ዞባታት ሃገርና ሰላምን ዲሞክራስን ንምነየለን፡ ኣውራ ከኣ እተን ብቐጥታ ስደተኛታትና ዘዕቁባ ዘለዋ ሃገራት፡ ብዝምልከት ህዝቢ ኢትዮጵያ  ካብ’ቲ ኣሻቓሊ  ህልዊ ሽግራቱ ወጺኡ ናብ ሰላማዊ መስርሕ ክኣቱ፤ ህዝቢ ሱዳን ድማ ነቲ  ኣብ ልዕሊ ምልኪ ዘረጋገጾ ዓወት ዓቂቡ፡ ንዝኣተዎ መስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ከዐውት ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ።

ብውሽጣዊ ውደባዊ  ኩነታትና ንዓና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ( ሰዲህኤ)  ዓመት 2019  ዕዉት መስርሕ ሓድነት ክልተ ኤርትራውያን ውድባት፣ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪን  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፣ ዘረጋገጸትልና ዓመት ምዃና ከይመስከርና ክንሓልፍ ኣይንኽእልን።  ክልተ ድሕረ ባይታታት ዝጸንሖም ውድባት፡ ኣብ መንጎኦም ብዘርኣይዎ፡ ምትእምማን፡ ምትሕልላይ፡  ንሓደ ሓባራዊ ዕላማ ምግልጋል፡ ንድሕሪት ዘይምለስ ዘተን ልዝብን ከካይዱ ኣብቂዕዎም እዩ’ሞ፡ ምስ ኩለን ኣተን ንሓድነት ኰነ ንሓባራዊ ስራሕ እንብህገን  ሓይልታት ከምኡ ይፍጠረልና።  ኣባላት ሰዲህኤ ድማ  ደኺምና ከይበልኩም፡ ስንቅን ዑቕባን ጽላልን ኰይንኩም፡  እዚ ሰልፊ’ዚ፡ ከይወድቕ ዝተኸላኸልኩም፡  ድሕሪት ከይተርፍ ዝደፋእኩም፡  ናይ ህላዌኡን ቀጻልነቱን ጉልበትን ንዋትን ብምዃን  ዝተወፈኹም፡ ከምኡ’ውን እቶም ኣባላት ዘይክነስኹም ሓልዮት ዘርኣኹምናን ብጉልበትን ንዋትን ዝሓገዝኩምናን  ደረት ዘይብሉ ምስጋናና ይብጻሕኩም።

ክቡራትን ክቡራንን

2019 ኣብ ኣንዛዝመሉ  2020 ድማ ኣብ እንቅበለሉ ግዜ፡ ኣእምሮና ናብ ሓደ ኣንፈት/ ገጽ ከተኩር  ጀሚሩ ኣሎ።  2020 ናይ ተግባር ዓመት ትኹነልና፡  ብተግባር ኩሉ ዓቕምና ኣስሚርና ብመንፈስ ናይ ልዑል ምትሕብባር፡ ናብ ሓደ ኣንፈት፡ ጸረ-ምልካዊ ኣንፈት ምድፋእ የድልየና። በበቲ ንኽእሎን በበቲ ዘሎናን ዓቕምታት  ጉዳይና ንምዕዋት  ንውፈር።  ውራይና ከነዕውት፡ ክሰልጠና፡  መንፈስ ናይ  ወለድና ሕብረት የድለየና’ሎ።  መንፈስ ምትሕብባር፡ ምድግጋፍ፡ መንፈስ “ወፈራ ንማኣቶት”  ኣቦታት፡ ኣዴታት፡  መንእሰያት ኮታ ኩሉ ህዝብና ንወፈራ  2020  ንበገስ። ወፈራ ንምውዳቕ ግፍዒ ንምትካል ፍትሒ።

ብእንረኽቦ ዕድላት ንጠቐም ቅኑዕ ውሳኔታት ንውሰድ። ዕድላት ኩሉ ግዜ ኣይንረኽቦን ኢና። ውሳኔታትና ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ።  ቅኑዕ ውሳኔና ድማ ንእንረኽቦ ዕድላት ከጸብቐልና ይኽእል እዩ’ሞ ውሳኔና ባዕልና ንጨብጦ።  

ደሓን ኩኒ 2019  ብደሓን ምጺ 2020!!

ንመኸተ ዓመት  ሓይሊ፣ ሽግራት ንምስጋር ዓመት ጽንዓት፡ ቅኑዕ ንምስራሕ ዓመት ትብዓት ይግበረልና!

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2020!

ክንዲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ተስፋይ ወ/ሚካኤል ( ደጊጋ )

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

1/1/2020

ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ብ23 ታሕሳስ 2019 ናብ ሕብረቲ ኤውሮጳ (ሕኤ) ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እቲ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ጀሚሩ ዘይወደኦ ስራሕ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ።  

ኣቦመንበር ተስፋይ  ኣብዚ መልእኽቱ፡ ነተን ሓዳስ ፕረሲደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኮይነን ዝተመርጻ ጀርመናዊት ወ/ሮ ኡርሱላ ቮን ለየን እንኳዕ ኣሕጐሰክን ኢሉ። ኣስዒቡ ከኣ ርሑስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንደጋና ኣጀንዳ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነሉ ሓድሽ ዓመት ክኾነለን ተመንዩ።

መልእኽቲ ኣቦመንበር ሰዲህኤ ብቅዳሕ ናብ ወ/ሮ ፈደሪካ ሞገሪኒ ምክትል ፕረሲደንትን ተወካሊት ወጻኢ ጉዳያትን ጸጥታዊ ፖሊስን ኮሚሽን ሕብረት ኤሮጳ እውን ተላኢኹ። ኣብዚ መልእኽቲ  ንሓደሓደ ናይ ቅድም ኣበርክቶ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ንኢዱ፡ እንተኾነ ኣብ ርክብ ሕብረት ኤውሮጳን ጨቋኒ ስርዓት  ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ዝተቐየረ ከምዘየለ ጠቒሱ።

ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ ሕብረት ኤውሮጳን ኣባል ሃገራቱን፡ ኤርትራውያን በቲ ኣብ ኤርትራ ጨቋኒ ስርዓት ንክቕጽል ብኣኣቶም ነቲ ወጻዒ ጉጅለ ዝወሃብ ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ይሻቐሉ ከም ዘለዉ ከቕልብሉ ጸዊዑ። ኣተሓሒዙ ከኣ፡ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ብናይቲ ሕብረት ኣንበሳደር ኣብ ኣስመራ ኣቶ ጋቦር ኢክሎዲ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ሓገዝ ክወሃብ ቃለ ከም ዝተኣትወሉ ዝሕብር ዜና ዘንበቡ ኤርትራውያን ከም ዝሓዘኑ ገሊጹ።

እቲ መዘክር ኣተሓሒዙ ብወገን ሕብረት ኤውሮጳ፡ ምስ ከም ናይ ኤርትራ ዝኣመሰሎ፡ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ኣካላት ሰላም፡ ድሕነትን ምዕብልናን ከምዘይኮኑ ዘረጋገጹ ኣካላት ዝግበር ምቅርራብን ምድንጋጽን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣስፊሩ።

መልእኽቲ ሰዲህኤ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነትን ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ምስቓይ ህዝብን ኣጉሊሑ ብምጥቃ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣካል ምትሕግጋዝ ከቋርጽ ጸዊዑ።

ኣብ መወዳእታ እቲ መዘክር “ንሕና ሃገርና ዝሰኣና፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክረጋገጽ እንቃለስ ዘለና ኤርትራውያን፡  ሕብረት ኤውሮጳ ጌና ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ’ቲ ጨቋኒ ስርዓት ተጽዕኖኡ ብምሕያል ክተሓጋገዘና ተስፋ ንገብር” ዝብል ሓሳብ ኣስፊሩ። ኣስዒቡ ከኣ “ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተተግበረ፡ ውሳነታትን ለበዋታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራትን ናይቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ክበጽሕ ዘይተፈቕደሉ፡ ተኸታታሊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራን ኣብ ምትግባር ስጉምቲ ይውሰድ” ብዝብል ሓሳብ ደምዲሙ።

In yet another memorandum dated 23 December 2019, the Chairman of the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga), reminded the European Union (EU) that it has an “unfinished work” to be done in Eritrea.”  

The EPDP Chairman congratulated Ms Ursula von der Leyen of Germany for her election as the new EU Commission President, and wished her a successful New Year  during which “Eritrea will be in a renewed agenda of the EU.”

The message, also copied to Ms Federica Mogherini, the EU Commission Vice President and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, appreciated some of the past efforts of the EU towards Eritreans and their country but  that “nothing has changed in Eritrea for several decades of EU’s engagement”  with that repressive regime.

 The EPDP Chairman also drew the attention of EU and its member states that Eritreans are disturbed to yet again learn that “more funds enabling the dictatorship in Eritrea are still on their way from the EU” and regretted to read news about  the pledges made early this month to the Eritrean dictator by  EU Ambassador to Asmara, Mr. Gabor Iklody.

The memorandum further expressed deep concerns about the ongoing “appeasement” with an incorrigible regime like the one in Eritrea which long ago proved to be “an unlikely partner for peace, security and development.”

The EPDP message also highlighted the lawlessness in Eritrea, the long ongoing suffering of its people and urged the EU to stop further supporting repression in the country

It concluded with these words: “We Eritrean non-state actors struggling for democratic change in our country still hope that the EU can help for positive change in Eritrea by exerting pressure on the regime” and by taking action for the “implementation of decisions and recommendations of the UN Human Rights Commission and the UN Human Rights Rapporteur for Eritrea who has not been allowed to visit Eritrea for the past seven years.”

ብዕለት 14 ታሕሳስ 2019 ኣባላት ሰዲህኤ ጨንፈር ደቡብ ስሩዕ ጉባኤኦም ኣካይዶም። ጉባኤ ጨንፈር ድሕሪቲ ካብ መጠረስታ ሓምለ ጀሚሩ ብዕለት 01 ነሓሰ 2019 ዝተኻየደ ዕዉት ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ ንመጀመርታ ግዜ ዝካየድ ዘሎ እዩ።

ጉባኤ ጨንፈር ዝጸንሔ ኣቦ-መንበር ብዘቕረቦ ሰናይ ትምኒትን ሰላምታን ድሕሪ ምቕራብ፣ ጉባኤ ኣብ ድሮ ምፍናው 2019 ምቅባል 2020 ይካየድ ስለዘሎ፣ ዝመጽእ ዓመት ናይ ሰላምን ጥዕናን፤ ስኒትን ፍቕርን ምልኪ ፈሪሱ ፍትሒ ዝነግሰሎ፡ ራህዋ ህዝብና ዝረጋገጸሉ ዓመት ክኸውን ትምኒቱ ብምግላጽ፣ ናብዚ ንምብጻሕ ድማ ዝያዳ ጻዕርን ተወፋይነት ናይ ቃልሲ ከምዝሓትት ብምትምባህ እዩ ተጀሚሩ።

ስዒቡ፡ ኣብ ኤርትራዊ ደምበ ተቓውሞ ኣብዚ ቀረባ ግዝያት ንዝረኤ ዘሎ ትስፉው መጻኢ ዘለዎ ዝመስል ናይ ውድባትን ማሕበራት ሓባራዊ መግለጺታት ዘለዎ ደገፍ ብምሕባር፣ ይኹን እምበር እቲ ዕማም ኣብዚ ከይተደረተ ናብ ዝላዓለ ግብራዊ ሓባራዊ ዕዮ ክብርኽን ተሳትፎ ተቓውሞ ክሰፍሕን ጉባኤ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ቀጺሉ ተሳተፍቲ ጉባኤ ኣብ ኲነታት ሰልፍን ጨንፈርን ብምቱካር፡ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ጨንፈር  ዝምልከት ብመሪሕነት ጨንፈር ኣብዝቐረበ፣ ኩሉ መዳያዊ ጸብጻብ ብዑምቆት ተመያይጦም፣ ኣብ ጉዕዞ ዝጸንሐ ድኹምን ሓያልን ጎድኖም ብምግምጋም፣ ተሳትፎ ኣባላት ጨንፈር ኣብ ከባቢኦም ክካየድ ኣብዝጸንሐ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኣብ ሓደስቲ ስደተኛታት መንእሰያት ኤርትራ ከካይድዎ ዝጸንሑ ምትሕብባርን ናይ ቋንቋ ትምህርትን ኣገዳስነቱ ብምርኣይ ኣመጒሶም። ኣብ ዝቐረበ ጸምብጻብ ድሕሪ ሰፊሕን ጠቓምን ዝርርብ ምክያድ ምስ ኩሉ ምምሕያሻቱ ብሓባራዊ ድምጺ አዲቆም። ስዒቡ፡ ኣብዝቐረበ ጸብጻብ ዝተመርኮሰን ትጽቢት ህዝብና ኣብ ግምት ብምእታውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ናይ መጻኢ መድባት ጨንፍር ብምትላም፣ ንዝወጸ መደብ እትፍጽም ብቕዋም ሰልፊ መሰረት ሓዳስ ሽምግለ ጨንፈር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ብምምርጽ፡ ጉባኤ ጨንፈር ብስኒት ምርድዳእን ተደምዲሙ።

ኣብ መጠረስታ፡ መዕጸዊ ዓመት 2019 ምኽንያት ብምግባር እውን ኣባላት ጉባኤ ብሓባር ክዛናግዑ ምምሳዮም ተፈሊጡ።

ENCDC, EPDP & UEJ  Hold Public Meeting in Uppsala, Sweden

On 7 December 2019, a wide assemblage of Eritrean political organizations held a so far rare joint public meeting in Uppsala, Sweden, bringing together the  coalition of 18 organizations in the Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC);  the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) and  Unity of Eritreans for Justice (UEJ).

According to a statement released to the media on 16 December by the Eritrean Association for Democracy and Human Rights (EADHR), the public meeting was opened by welcoming remarks of Dr.Tedros Amanuel, the chairman of organizing civic association. Dr. Tedros highlighted the significance of joint work by prioritizing the agenda for the struggle. He said the invited organizations were among those Eritrean organizations which recently sent a joint protest letter to the Ethiopian Prime Minister on burning Eritrean issues. Dr. Tedros expected speakers at the panel to explain the reasons behind such joint message and their future plans to work together.

Eritrean Organizations Hold Joint Public Meeting in Sweden 2Uppsala, Sweden

The speakers were Mr. Negash Osman, chairman of the ENCDC; Mr. Menghesteab Asmerom, head of EPDP Organizational Office, and Mr. Awet Abraha, chairman of the UEJ Branch in Sweden. Each of the three panelists spoke in turn to explain as to why the joint message was addressed to the Ethiopian leader. Their addresses were summarized in the EADHR press release as follows:

  1. That the peace accord between Eritrea and Ethiopia is not yet made clear to the peoples of the two countries;
  2. That the failure so far to implement the pledge of unconditionally accepting the Algiers’ Agreement and the ruling of the Boundary Commission, and the disturbing statements on the contrary by both leaders that the border issue is none of their priority;
  3. The Ethiopian leader’s speech at opening the ‘Unity Park’ in Addis Ababa claiming, in front of seven African heads of state, that he was speaking on behalf of both Eritrea and Ethiopia and unabashedly congratulating his people that the relations between the two countries are raised to the level of mandating him to speak on behalf of both;
  4. The Ethiopian leader’s claim that his “Med’demer” philosophy was aimed at bringing back “those” that broke-away from Ethiopia;
  5. The concerns raised earlier among Eritreans by Isaias Afeworki’s uncharacteristic and misplaced gestures of “love and affinity” in front of Ethiopian audiences, and his utterances claiming that Eritrea “lost nothing”; that those who consider Eritreans and Ethiopians as two separate peoples are ignorant of history etc.

The reprsentatives of ENCDC, EPDP and UEJ also agreed on their viewpoints about what is to be done in the near future. These views can also be summarized as follows:

  1. The three organizations are determined to priority and unify their efforts in the task of removing the dictatorial regime, and as of now working hand in clove to study and work out the processes in the equally important tasks in the transition from dictatorship to democratic governance.
  2. Underlined the importance of identifying common areas of work for political and civil society organizations.
  3. The three organizations also expressed their belief that organizations with similar programmes must merge, and those with significant differences to come to join work under working coalitions and umbrellas.
  4. They highlighted the need of joint work in the spheres of diplomacy, public awakening and mass media.
  5. Likewise, the three speakers pledged to never dwell on past experiences but only use them as lessons well learned.

The presentations were followed by lively discussion and Q & A session before the meeting heard closing remarks by the EADHR Chair, Dr. Tedros Amanuel, who thanked the panelists and the audience.

ክልተ ዝኣባላቱ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣብቲ ብ6-8 ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ በርሊን ዝተኻየደ ኣገዳሲ ጉባአ መሓዛ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ (ሰማዲ) ተሳቲፉ። እዚ ነባር ሰልፊ ኣብዚ ጉባአኡ ኣቶ ኖርበርት ቫልተር-ቦርያንን ወይዘሮ ዛስከያ አስከን ዝርከብዎ  መሪሕነቱ መሪጹ። ናይቲ ሰልፊ ተሓጋጋዚ ኣቦመንበር ከኣ ኣቐዲሙ ብኣባላት ብዝተዋህበ ድምጺ ተመሪጾም።

እዚ ጉባአ ንመጻኢ ፕሮግራሙ ኣብ ዝምልከት ኣጀንዳ ተመያይጡ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ቅልውላው ክሊማን ናይ ወጻእን ናይ ድሕንነትን ዛዕባታት ኣብ ዝምልከቱ ተመያይጡ ውሳነታት ኣሕሊፉ።

EPDP Delegation attends SPD Congress in Berlin 2

ናይ እዚ ልኡኽ ኣባላት ዶ/ር ኣክሊሉ ግርማይ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ኣቦመንበር ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ኣቦ-መንበር ሰዲህኤን፤ ኣቶ ጸሃየ ክብሮም ላዕለዋይ ካድርን ሓላፊ ዝምድና ሰዲህኤ ኣብ ጀርመንን እዮም። እዚ ልኡኽ ጐኒንጐኒ እቲ ተልእኮኡ ምስ ብዙሓት ኣባላት ሰማዲን ዕዱማት ኣጋይሽ ርክባትን ምይይጣትን ኣካይዱ።

ኣብ ርእሲ እዚ ልኡኽ ሰዲህኤ መልእኽቲ ኣቦመንበር ሰዲህኤ ናብ መሪሕነት ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራስን ኣተሓባባሪ ገስጋሲ ምሕዝነት ንክኾኑ ዝተመርጹ ላዕለዋይ ባእታ ናይቲ ሰልፍን ኣቕሪቡ።

ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ናብ ናይቲ ሰልፊ ግዝያዊት ኣደመንበር ዝጸንሓ ወ/ሮ ማሉ ድራየ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ፡  ናብ መላእ ኣባላት ናይቲ ሰልፊ ምዉቕ ሰላምታ ኣቕሪቡ። ኣተሓሒዙ ከኣ ኣብዚ ጉባአኦም ዓወት ክሓፍሱ ሰናይ ተመንይሎም። መልእኽቲ ኣቦመንበር፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕያሽ ዘየርኢ ፖለቲካውን ሰብኣውን ኩነታት’ውን ጠቒሱ። ኣብ መጻኢ ብዛዕባዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምስ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ተቐራሪካ ምይይጥ ክግበረሉ ከምዘድሊ ኣስፊሩ።

 እቲ ካልእ ልኡኽ ዘብጸሖ መልእኽቲ፡ ናይ ኣቶ ብርሃነ ደበሱ ሓላፊ ወጻኢ ዝምድናታት ሰዲህኤ፡ ናብ’ቶም ኣብ ናይ ገስጋሲ ምሕዝነት ኣተሓባባሪ ክኾኑ ተመዚዞም ዘለዉ ኣቶ ኮኒ ሮይተር ነይሩ። ኣቶ ብርሃነ ኣብዚ መልእኽቱ እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ነዚ ሓላፍነት ብምምዛዞም ሓጐሱ ገሊጽሎም። ኣስዒቡ ከኣ ኣብ ስደት ዝርከብ ሰዲህኤ፡ ንኤርትራዊ ወገን ወኪሉ ተሳትፎኡ ኣብ ቀጻሊ ርካባት ምሕዝነት ገስገስቲ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹ። ኣስዒቡ ሰዲህኤ ከም ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ብ2013 ኣብ ጀርመን ሓደ ካብ መስረትቲ ምሕዝነት ገስገስቲ ከም ዝነበረ ኣብዚ መልእኽቱ ጠቒሱ።

A two-person delegation of the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) took part in fraternal SPD’s important congress held between 6 and 8 December 2019 in Berlin at which this oldest German social democratic party confirmed the election of its leadership headed by two persons, Mr. Norbert Walter-Borjans and Mrs. Saskia Esken. The SPD co-chairpersons have been chosen in a preceding survey vote by party members.

The SPD congress also discussed and adopted programmatic agenda for the future that included new resolutions on social matters, the climate crisis and foreign and security policies.

EPDP Deligation to Berlin 2

The EPDP delegation consisted of Dr. Aklilu Ghirmai, Central Council member currently heading the Administration of the Chairman Office, and Mr. Tzehaie Kubrom, senior party cadre responsible for EPDP relations in Germany. The delegation managed to hold important side-talks with a good number of SPD congress delegates as well as with invited guests representing sister parties.

The EPDP delegation also handed over messages to the SPD leadership and the newly elected Coordinator of the Progressive who is also a senior SPD figure.

The EPDP Chairman, Mr. Tesfai Woldemichale (Degiga) In his message addressed to the then Acting Chairwoman, Ms Malu Dreyer, warmly saluted the entire SPD rank and file and wished their “worthy party a resounding success at its current congress.” The message briefly highlighted the never improving political and human rights situation in Eritrea and looked forward for closer discussion on the matter with the new SPD leadership.  

The other EPDP message carried by the delegation was from the party’s head of Foreign Relations, Mr. Berhane Debessu, to Mr. Conny Reuter, the newly elected Coordinator of the Progressive Alliance. Mr. Berhane Debessu congratulated the senior SPD official for his new post and confirmed to him that the EPDP, a party in exile, will continue representing Eritrea at many future conventions of the Progressive Alliance of which it was one of the founding member of the Alliance together with the SPD at Leipzig, Germany, in 2013.

ቀዳም ዕለት 30 ሕዳር ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ናይ ምሉእ ኣባላት ናይ ተለኮንፈረንስ ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ስፍሓት ኣባላትን፡ ገለ ካብ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን፡ ገለ ካብ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኣብዘን ዝስዕባ ኣጀንዳታት ተዛቲዩን ወሲኑን፤

1. ህልው ኵነታት፣ ኣቦ መንበር ሰልፊ ንህልዊ ኵነታት ሰልፍን፡ ከኣባዊ ርክባት ምስ ደለይቲ ፍትሒ ፖለቲካውያን ውድባትን ብሰፊሕ ገሊጹ። ኣስዒቡውን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገር ሽወደን ዝተጋበኤ ናይ ዓለም-ለኻዊ ምሕዝነት ገስገስቲ ማሕበራት (Progressive Alliance) ኣኼባ ከም መስራቲ ሰልፊ ከምዝተኻፈለ ሓቢሩ። ከምኡውን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝጋባእ ናይ ሃገር ጀርመን ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ (German Social Democratic Party) ብውክልነት ክሳተፍ ምዃኑ ሓቢሩ።

2. ጉባኤ ዞባ፣ ብመሰረት ሳልሳይን ሓባራውን ጉባኤ፡ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ዝወሰኖ ንምትግባር ዝተጀመረ ናይ ጨንፈራት ጉባኤ ክምዝተዛዘመ ተገንዚቡ። ናይ ዞባ ጉባኤ ንምትግባር ከኣ ኣኼበኛ ኣድላዪ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።

3. ገንዘባውን ሚድያን፣ ኣኼበኛ ንሰልፊ ንምሕያል ኣብ ገንዘባውን ሚድያን ኣድለይቲ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።

4.  ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ኣኼበኛ ንህዝባዊ ምቅስቓስ ይኣክል ከምዝድግፍን፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ከተማ ኣባል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኮይኑ ንጨፍላቒ ስርዓት ዕምሩ ንምሕጻር ከምዝንቀሳቓስ ኣንጺሩ።

 

ክንዕወት ኢና!

ቤት-ጽሕፈት ዜና ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ

1 ታሕሳስ 2019