EPDP News

ምምሕዳራት ህግደፍ ንነዊሕ ግዜ ብዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ዓቚርዎ ዝጸንሐ ተበላሽዩ  ክጐሓፍ ዝግበኦ እኽሊ፡ ብኣስገዳድ ናብ ህዝቢ ይሸይጥ ከም ዘሎ  ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። በቲ ሓበሬታ መሰረት፡ ነዚ ዝተበላሸወ እኽሊ ዘይገዝኣ ሰብ፡ ካብቲ ብሕሱር ዝባሃል ብኩበን ዝግዛእ ከም ዘይትን ሽኮርን ዝኣመሰሉ ቀረባት ክረክብ ኣይክእልን።

ስለዚ ስድራቤታት ይኹና ውልቀሰባት ናይ ኩቦን ተጠቀምቲ፡ ይብልዕዎ ኣይብልዕዎ ናይ ኩቦን መቑነን ንኽረኽቡ ክብሉ ሓደ ኩንታል ዝተበላሸወ መሸላ ወዲዓከር ብሓሳብ 400 ናቅፋ ክገዝኡ ይግደዱ። ምናልባት ናይ ሓንቲ ወርሒ መቑነን ከይዓደገ እንተ ኣሕሊፉ ኣብ እትቅጽል  ወርሒ ክገዝእ እንከሎ  ናይታ ዘሓለፈት ወርሕን ናይታ ዝመጸላ ወርሕን ብድምር 2 ኩንታል ክገዝእ ከም ዝሕተት እቲ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ዓመጸኛ ኣገባብ ብፍላይ ነቶም መርዓን ካልእ ውራያትን ዘሕልፉ ወገናት ዝያዳ ወጻኢ ክገብሩ ስለ ዝግደዱ ሃሳያ ዘስዕበሎም ምዃኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ህግዲፍ ነቶም ጠወርቲ ዘይብሎምን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ንዝሳቐዩን ኣረጋውያን ወለዶም ገዲፎም ንኸይከቱ፡ ጻዊዕት ምመንግስቲ ነጺጎም ክሕቡእ ንዝጸንሑ ውልቀሰባት ክሳብ ናብ በረኻታት ብምኻድ ይሃድኖም ከምዘሎ ምንጭታት ሰዲህኤ ኣቃሊዖም። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ እቶም ኣብ ግፋ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ብዘይዝርዝር ሓበሬታ ናብ ልምዓት ኢኹም ትድለዩ ዘለኹም እናበሉ ከም ዝጉስጉሱ ተፈሊጡሎ።

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ኣብቲ ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ግፋ፡ ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ደረቱ ዝሓለፈ ገንዘባዊ መቅጻዕትን፡ ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ኣካላት ህግዲፍ  ኢድ ከምዘሎዎምን፣ መኻፍልቲ ናይቲ ብመልክዕ መቅጻዕቲ ዝእከብ ማእለያ ዘይብሉ ዶላራት ከምዝኾኑ ተለቪዝን አሪሳት ምንጭታታ ብጥቃስ ኣብ ናይ  30 መጋቢት 2023 ፈነወኣ ጸብጺባ። እዚ ድማ ምስቲ ኣቀዲሙ ብመደብ ባህግና ተሓቢሩ ዝነበረ፡  ኣብ ኣዲስ ኣባባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት አምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓተቲ  ፓስፖር  ዝገብርዎ ናይ ጉቦን ሰነዳት ምትምናይን ኣተሓሒዝካ ክረአ እንከሎ፡  ህግዲፍ ንህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ጸላኢኡን ጠንቂ ኩሉ ሽግራቱን ምዃኑ የርኢ።

ፖለቲካዊ ኣካላት ሱዳን ነቶም ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ብዛዕባ መጻኢ ጸጥታዊ ጽገና እታ ሃገር ዝረዳድእሉ ግዜ ሂብዎም ድሕሪ ምጽን፡ 6 ማዝያ 2023 ፖለቲካዊ ስምምዕ ክፍርሙ ከም ዝተሰማምዑ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ዕጡቕ ቅልጡፍ ሓይልን ብዛዕባ ተሓናፊጽካ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ምምስራት ፈጢረምዎ ብዝጸንሑ ፍልልያት እቲ ብ1 ማዝያ 2023 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ምፍርራም ፖለቲካዊ ስምምዕ ተደናጉዩ ከም ዝጸንሐ እውን ተሓቢሩ።

ኣዛዚ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ ኣልቡርሃንን መራሒ ዕጡቕ ቅልጡፍ ሓይሊ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ብዛዕባቲ ክፍረም ተዳልዩ ዘሎ ፖለቲካው ስምምዕ ምስ መሓዙቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ተራኺቦም ድሕሪ ምምይያጦም እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወተሃደራዊ ሓይልታት ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ከም ዝተፈትሐ፡  እቲ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ሱዳን ትሪቡን ዝተዘርግሐ ዜና ኣረዲኡ።

ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ወሃቢ ቃል፡ ካልድ ዑመር የሱፍ ብወገኖም፡ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እቲ ፖለቲካዊ ስምምዕ ዝፍረመሉ ግዜ ንምቅልጣፍ ካብኣቶም ዝድለ ከበርክቱ ዘለዎም ድልዉነት ከም ዝገለጹ መስኪሮም። እቶም ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ብዛዕባ መስርሕ ምትሓንፋጽ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ብቐሊሉ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ምርድደኦም ድማ ተፈሊጡ።

እቶም ወሃቢ “ቃል፡ እቲ ተነዲፉ ዘሎ ካልእ ሰነድ መሰጋገሪ ሕገ መንግስቲኸ መዓስዩ ክፍረም?” ኣብ ዝብል ዝሃብዎ መግለጺኳ እንተዘየለ፡ ክልቲኡ ሰነዳት ማለት ፖለቲካዊ ስምምዕን መሰጋገሪ ሕገ መንግስትን ብሓባር ክፍረም ይኽእል እዩ  ኢሎም ዝግምቱ ወገናት ዘለዉ ።

ኣብ ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ መስርሕ ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ፡ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጥን ወጻእን ተጽዕኖታት ዘለዉዎ ኮይኑ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘይጉዳዩ ኢዱ ብምእታው፡ ሓደ ካብቶም ንከይዕወት ዝዕንቅፉ ዘለዉ እዩ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብ30 መጋቢት 2023  ንድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዝጽውዕ ብ“ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንፍትሒ” ዝተወደበ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ቢቢሲ ትግርኛ ሓቢራ።  ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝሳቐዩ  ዘለዉ ኤርትራውያን ብህጹጽ ክፍትሑ ጸዊዖም።

ተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ከተማ ለንደን ፊትንፊት ኤምባሲ ሱዳን ዝተኻየደ ሰልፊ፡ ናብ መንግስቲ ሱዳን መዘክር ከቕርቡ እንከለዉ፡ ኣብቲ መዘክሮም “ውሕስነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይተሓሎ፡” ዝብል ጭረሖ ኣንጸባሪቖም። ኣተሓሒዞም ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት፡ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ዘይምኽኑይ ገንዘባዊ መቕጻዕትን ክቋረጽ ብትሪ ከም ዝጸውዑ እቲ ዜና ኣፍሊጡ።

ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ከተማ ካርቱም፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ብኣባላት ሓይልታት ጸጥታ እታ ሃገር ከም ዝእሰሩን ካብ ማእሰርቲ ንምውጻእ ድማ ካብ 400 ክሳብ 500 ዶላር ዝበጽሕ ብነፍሲ ወከፍ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱን ዝፍለጥ እዩ። ተሓለቕቲ መሰል ስደተኛታት ከም ዝብልዎ፡ ኩነታት ብከምዚ ደረጃ ንክጋደድ ካብቲ ጠንቅታት ሓደ እቲ ንስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባን ግዝያዊ መንበሪ ፈቓድ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ዝነበሮ ቤት ጽሕፈት ኣብዚ እዋንዚ ምዕጻዉ እዩ።

ኣብዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሱዳን ብቐጻሊ ድምጾም ክስማዕ ዝጽውዕሉ ዘለዉ ግዜ፡ እዚ ናይ ከተማ ለንደን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ካልእ ከባብታት ዓለም እውን ክቕጽል ዝግበኦ እዩ።

ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ኩነታት ሱዳን ብ1951 ዝኣተወቶ መሰል ስደተኛታት ናይ ምኽባር ዝጥሕስ ምዃኑ ብምጥቃስ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋንዚ ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ኣብቲ ናብ ኤምባሲ ሱዳን ዘቕረብዎ መዘክር ኣስፊሮም።

ላዕለዎት ወ/ሮ ኬርያን  ዶ/ር ኣብረሃምን፡ ታሕተዎት ኣቶ ዱሩይን ዶ/ር ኣዲስኣለምን

ጠቕላሊ ኣኽባር ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ፕረሲደንት ትግራይ ነበር ዶ/ር ደብረጼን ገብረሚካኤልን ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ኣብያተ-ፍርዲ ፈደራል ብገበን ተኸሲሶም ናይ ዝነበሩ ሓለፍቲ ትግራይ ክሲ ብ30 መጋቢት 2023 ሰሪዙ። ድሕርቲ ምስራዝ ክሲ ክልተ ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ካብ ዝተፈትሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትግራይ ዝነበሩ፡ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ኣደመንበር ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጵያን ኣባል ፈጻሚ ኣካል ህወሓትን ዝነበራ፡ ዶ/ር ኣብረሃም ተኸስተ ድሕሪ ብደረጃ ፈደራል ሚኒስተር ገንዘብ ኮይኖም ምግልጋሎም፡ ምክትል ፕረሲደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ፈጻሚ ኣካል ህወሓትን ዝነበሩ፡ ዶ/ር ኣዲስኣለም ባለማ ብደረጃ ፈደራል ዳይረክተር ፖሊሲን ምርምርን ኣባል ፈጻሚ ኣካል ህወሓትን ዝነበሩን ኣቶ ድሩይ ኣስገዶም ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓሲንባን ምዃኖም ተሓቢሩ።

እቲ ዜና ከም ዝሓበሮ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ተማሪኸን ዘይኮኮና ኣብቲ ግዜ ውግእ ኣብ ከተም መቐለ ባዕለን ኢደን ዝሃባ እየን። በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ 42 ኣብ መዝገብ ዶ/ር ኣብረሃም ተኸስተ ዝተኸሱ ክምስክራ እሞ ክፍተሓኳ ተበይኑለን እንተነበረ፡ “ኣብ ልዕሊ ብጾተይ ኣይምስክርን” ስለ ዝበላ እየን ክሳብ ሎሚ ተኣሲረን ጸኒሐን። ኣቶ ድሩይ ኣስገዶም ድማ ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓሲንባ ኮይኖም፡ ካብ ወርሒ ጥሪ 2021 ጀሚሮም ብዘይፍርዲ ተዳጒኖም ዝጸንሐ ምዃኖም እቲ ዜና ጠቒሱ።

ናይዞም ዝተፈትሑ ሓለፍቲ ጠበቓታት ኣተሓባባሪ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ከም ዝገለጽዎ፡ እቶም ብ30 መጋቢት 2023 ዝተፈትሑ እዞም ኣስማቶም ዝተጠቕሱ ጥራይ ዘይኮኑ፡ ካብ መዝገብ ዶ/ር ደብረጼን ገ/ሚካኤል 16 ካብ መዝገብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ 20 ሲቪልን ወተሃደራውን ክሱሳት ከም ዝተፈትሑ ክጠቕሱ እንከለዉ፡  ካለኦት ምንጭታት ከኣ ቁጽሪ ናይቶም  ዝተፈትሑ ተጋሩ 62 ከም ዝበጽሕ ሓቢሮም። ምፍታሕ ናይዞም እሱራት ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ።

ኣምኒስት ኢንተርናሽናል ብ28 መጋቢት 2023 ኣብ ዝዘርገሖ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓመታዊ ጸብጻብ 2022፡ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ መሊሱ ዝገድድ ዘሎ እምበር ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ከምዘይተመሓየሸ ሓቢሩ።

ኣምኒስት ኣብ ጸብጻቡ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓመተ-2022 እውን ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት፡ መንግስቲ ነቲ ኣብ ምእሳር ጋዜጠኛታት፡ መራሕቲ ፖለቲከኛታት፡ ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት፡ ገደብ ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ቀረባትን ጥሕሰት ሰብኣዊ ሕግታትን ክፍጽሞ ዝጸንሐ ገበናት ከመሓይሽ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ዘይምውሳዱ ኣስፊሩ።

እቲ ጸብጻብ ኣተሓሒዙ፡ ህግደፍ ገደብ ኣልቦ ግዱድ ውትህድርናን ምስኡ ተተሓሒዙ ክኽሰት ዝጸንሐ፡ ምዝመዛ  ጉልበት መንእሰያትን ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መደበራት ታዕሊምን ካልእ ኣጋጣምታትን ከምዘይተመሓየሸ  ተጠቒሱ። ኣምኒስት ካብዚ ዛዕባዚ ከይወጸ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ዝጸንሐ ሰፊሕ ግፋን ኣብ ልዕሊቶም ደቆም ዝተሰወሩ ስድራቤታት ክፍጸም ዝጸንሐ ዝተፈላለየ በደላትን ጠቒስዎ።

ኣምኒስት ዝያዳ ቆላሕታ ዝሃቦ ካልእ ነጥቢ፡ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 47 ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ክንሳ፡ ንኽብሪ እቲ ባይቶኳ ዝኾነ ኣውንታዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኮነ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታት ብምኽባር ዘይምትሕብባራ እዩ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ድማ ኤርትራ እቲ ብ2012 ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ብዝምልከት ሰብኣዊ ኩነታት ከጻርን መፍትሒ ሓሳብ ከቕርብን ዝተመዘዘ ፍሉይ ኮሚሽን ኣትዩ ንከጻሪ ንዝቀረበላ ሕቶ መልሲ ዘይምሃባ ከም ዘተሓሳስቦ ሓቢሩ። ብኣንጻሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ሰፊሕ ስግረ-ዶባዊ ግህሰት ከም ዝፈጸመ ጸብጺቡ።

ኣብ ርእሲዚ ኤርትራ ካብ ኣፍሪቃ በይና፡ ብደረጃ ዓለም ድማ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት፡ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ህዝበን ከታበትን ካልእ ሓገዝን ከይረክብ ኣፍደጊኤን ዝዓጸዋ ሃገራት ምዃና እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣምኒስቲ ኣቃሊዑ።

ምስሊ መደበር እምኩሉ፡ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ

ኣብ ኤርትራ ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣስታት 10 ኪሎሜተር ርሒቓ እትርከብ፡ እንኮ መደበር ስደተኛታት ኣብታ ሃገር፡ ኣብ መወዳእታ 2022 ምሉእ ብምሉእ ከም እተዓጽወት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብዛ መደበር ዝነበሩ ሶማላውያን ስደተኛታት ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ከኣ እቲ ዜና ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣብዛ 25 ዓመት ዝዕድሚኣ መደበር ስደተኛታት ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ 3 ሺሕ ዝበጽሑ ሶማላውያን ስደተኛታትኳ እንተነበሩ መብዛሕቶም  ኣብ ከባቢ 2019 ተገዲዶም ከብታ መደበር ከም ዝለቐቑ  ካብ ኤረና ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ።

ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ብወገኑ፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2018 ጀሚሩ ነቲ መደበር ናይ ምዕጻው ድሌት ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ፡ ኣብ ከባቢ 2019 ኣስታት 2,100 ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብታ መደበር ከም ዝነበሩ ጠቒሱ። ኣብቲ ዓመት ብህግደፍ ብዝሓደሮም ስግኣት 1, 300 ዝኾኑ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ እዋንቲ  ብዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሩ።  እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን መንግስቲ ኤርትራ መሰል ስደተኛታት ከኽብርን ብኢደወነንካ መደበር ዓጺኻ ንስደተኛታ ናብ ሶማሊያ ምስዳድ ዘይሰብኣዊ ብምዃኑን ከጠንቅቕ ከም ዝጸንሐን ሓቢሩ።

ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ መደበር ስደተኛታት እምኩሉ ዝጸንሑ ስደተኛታት፡ ብሰንኪ ጨካን ኣሰራርሓ ህግደፍ እቲ ኣብ ካለኦት ሃገራት ንስደተኛ ዝፍቀድ መሰል ናብ ሳልሳይ ሃገር  ምጥያስን ኣብታ ሃገር መንበሪ ፈቓድ ምርካብን ተነፊግዎም ከም ዝጸንሐ ምሕባሮም እቲ ዜና ጠቒሱ። እቲ ዜና ኣተሓሒዙ ናብ ኤርትራ ዝሰገሩ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ስደተኛ መሰሎም ተገፊፉ ብዘይድሌቶም ናብ ዕጡቓት ተቓወምቲ ክጽንበሩ ወይ ድማ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ኣፍዓበት ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ዘይፈልጦ ሑቡእ መደበር ክዳጐኑ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ኣቃሊዑ።

ምምሕዳር ህግደፍ እቲ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣብ መደበር እምኩሉ ዝተዓቖቡ ስደተኛታት ዝወሰዶ ዘይሰብኣዊ ስጉምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛት ክድገም ተንኮላት ይምህዝ  ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ።

ኣቦመንበር  ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ (ዉኣት ሓርነት)፡ ሓው መስፍን መንግስቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሱዳን ከሰላ ናብ ዝርከብ ናይቲ ማሕበር መደበር ከም ዝበጸሓ እቲ ማሕበር ኣፍሊጡ። ሓው መስፍን መንግስቱ ኣብ መገሻኡ ኩነታት ናይቶም ኣካለ ጽጉማን ብኣካል ተዓዚቡ ምስኣቶምን ምስ ኣመሓደርቲ ናይቲ ማሕበርን ድማ  ከም ዝተመያየጠ ተሓቢሩ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ኣብዚ በዓላት ትንሳኤን ዒድ ኣልፈጥርን ዝቀራርበሉ ዘሎ ቅነ፡ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ 2023 ነዚ ማሕበር ኣብ ዝምልከት ሰፊሕ ርክብ ክካየድ ከምዝኮነ ካብዝዘርግሖ ምልክታት ምርዳኣ ተኻኢሉ ኣሎ።  ካብ ጨናፍር  ማሕበር ብዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ነቶም ጽጉማን  ሓገዝ ናይ ምእኻብ ናዝ ድራር ምስዮታት ርክባት ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ተቛሪጹ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ጀርመን ዝርከብ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኩሎም ግዱሳት ዝሳተፍዎ  ንዕለት 01 ሚያዝያ 2023 ዝግበር ናይ ድራር ምስዮት ጸውዒት ኣቕሪቡ፡ ብኣካል ምኽንያታት ክሳተፉ ዘይከኣሉ ግዱሳት ብሕሳብ ባንክ Eritreischer Verein 2010 – 60439 Frankfurt a.M. BLZ 50010060 BIC PBNKDEFF IBAN ክልግሱ ከም ዝኽእሉውን ተገሊጹ’ሎ።

ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ምስዚ ኣተሓሒዙ፡ ኮሎም ኤርትራውያን ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ፡ ነዞም ብውግእን ብተፈጥሮኣዊ ሓደጋን ኣካሎም ዝጐደለን ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝሳቐዩ ዘለዉን ኤርትራውያን ክልግስዎ ንዝጸንሑ ኣመስጊኑ።  ኣብ መጻኢ እውን ሓገዞም ከይፍለዮ ተላብዩ።።

ስዊዘርላንድ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ተቐባልነት ዘይረኸበ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስግጋር እማመ ከም ዘለዋ ሬድዮ ኤረና ምንጭታታ ብምጥቃስ  ሓቢራ። ነቲ እማመ ዘቕረቡ ስዊዘርላንዳዊ ቆንስል ዳምያን ሚዩለር፡ ነቶም ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ቅሩባት ዝኾኑ ምፍናው ቀዳምነት ከም ዝወሃብ ጠቒሶም፡ ድሕሪዚ ዝስራዕ መደብ ከኣ ናብ ዘይጠቐስዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምስግጋር ምዃኑ ምሕባሮም እቲ ዜና ኣረዲኡ። እዚ ናይ ምስግጋር መደብ ብዝበዝሑ ኣባላት ቆንስላኳ ተቐባልነት እንተረኸበ፡ ክትግበር ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ ዝተወከሰቶም ኣካላት ከም ዘረጋገጹላ  እታ ሬድዮ ጠቒሳ።

እቶም ቆንስል መንግስቲ ኤርትራ ካብ ወጻኢ ሃገራት ንዝጥረዙ ዜጋታት ከምዘይቅበል ጠቒሶም፡ ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2023 ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ፡ 336 ናይ ዑቕባ መሰል ዝተነፍጎም ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ከምዘለዉ ገሊጾም።

ምስዚ ብዝተሓሓዘ ኣቐዲማ፡ ኤርትራውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ንክትቅበል ምስ እስራኤልን ዓባይ ብሪጣንያን ክትሰማማዕ ዝጸንሐት ሩዋንዳ፣ ከም ቀዳመይቲ ምርጫ ናይቶም ኣባል ቆንስል ስዊዘርላንድ ጠመተ ከም እትኸውን ድማ እቲ ዜና ጠቒሱ። ሩዋንዳ ከም ኣምሳያ ናይቲ ብቕዓት ዘይብሉ ናይ ስደተኛታት ኣተሓሕዛኣ፣ ብርክት ዝበለ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ክትረክብ ጸኒሓ እያ። በዚ ድማ ንጉዳይ ንስደተኛታት ከም ምንጪ ኣታዊ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ትጥቀመሎም ኣላ ዝብል ክሲ ክቐርባ ጸኒሑ’ዩ።

ኣብ 2021 ምስ ናይ ስዊዘርላንድ ዝመሳሰል ውሳኔ ዘሕለፈት ዴንማርክ፡ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥራዝ መስርሕ ብወግዒ ከምዘይጀመረት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ፈረንሳ’ውን ኣብ ቀረባ ግዜ ስደተኛታት ክረኽብዎ ዝጸንሑ መሰላት ዝገትእ ውሳኔ ከተሕልፍ ኣብ ምድላው ከምዘላ እቲ ሓበሬታ ኣገንዚቡ።

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካሕሳይ ፕረሲደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክኾኑ ዘካየዶ ምርጫ ብፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዝጸደቐ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር  ኢትዮጵያ ብ23 መጋቢት 2023 ዝወጸ ወግዓዊ መግለጺ ኣፍሊጡ።

 ምርጫ ኣቶ ጌታቸው ረዳ  ብደረጃ ፈደራል ተቐባልነት ዝረኸበ፡ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጵያ ብሕገመንግስቲ ናይታ ሃገር ዓንቀጽ 6/9ን ብኣዋጅ ቁጽሪ 259/1995 ኣብ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ንክምስረት ብዘውጸኦ ኣዋጅን መሰረት  ምዃኑ ተፈሊጡ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ፕረሲደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ትግራይ ክመርሕ ዝጸንሐ ዶ/ር ደብረጼን ገብረሚካኤል፡ ድሕሪ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝርዝር ፈጠርቲ ራዕዲ  ምውጻኣ መግለጺ ሂቡ። ኣብ መግለጺኡ፡ ንናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ፕረሲደንት ትግራይ ምምዛዝ ዘለዎ ደገፍ ጠቒሱ፡ ህወሓት ባህግታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላእ ቃልሳ ከም እትቕጽል ብምጥቃስ ገሊጹ።

ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብ24 መጋቢት 2023 በኹሪ መግለጺ ሂቡ። ኣብቲ መግለጺኡ ዝሓለፈ 2ተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፡ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝወረደ ዕንወት ብምዝርዛር ኣስፊሩ። እቲ ዕንወት ኣብ መጻኢ ዳግመ-ህንጸት ትግራይ ዓብይ ብደሆ ከም ዝኸውን እውን ጠቒሱ። ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ መኸተ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድን ወጻእን ንዘርኣይዎ ጽንዓት ንኢዱ። ኣተሓሒዙ ድማ ኣብዚ እዋንዚ ናብ ራህዋ ናብ ዝወስድ ሓድሽ ምዕራፍ ኣትዮም ከምዘለዉ ሓቢሩ። ኣብ ርእስ’ቲ ሰፊሕ ማሕበረ-ቁጠባዊ ህንጸት፡ ምምላስ ሕገመንግስታዊ መሬት ትግራይ፡ ሕቶ ውጉኣት ምምላስን ተመዛቢሎም ዘለዉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ቀዳምነት ዝሕዙ መደባት ምዃኖም ኣመዝጊቡ። ምስ ጐረባብቲ ትግራይ ናይ ሰላም ሃዋህው ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ከኣ ጠቒሱ።

ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለጺኡ ከጠቓልሉ እንከለዉ ድማ ህዝባዊ ወያኒ ሓርነት ትግራይ፡ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ድልዊ ምህላዉ ብምጥቃስ፡ ናይ ሰላም ስምምዕ ንክብጻሕ ንዝጸዓቱ ወገናት ኣመስጊኑ፡ ኣብ መጻኢ ከኣ ኩሎም ወገናት ኣብ ዳግመ-ህንጻ ትግራይን ምስራጽ ሓድሽ ኣተሓሳስባን ምስ’ቲ ግዝያዊ ምምሕዳር  ንክተሓባበሩ ጸዊዑ።

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ብ22 መጋቢቲ 2023 ካብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ ከም ዝወጸት ምንጭታት ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ፈደራላዊ ረፓብሊክ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢራ። እቲ ዜና ከም ዘረድኦ፡ ኣብዚ ፓርላማ ኢትዮጵያ ነዚ ኣገዳሲ ውሳነ ዝወሰነሉ ፍሉይ ኣኼባ ካብቶም 547 ኣባላት ዝተሳተፉ 280 ክኾኑ እንከለዉ፡ ኣብቲ ብድምጺ ብልጫ ዝሓለፈ ውሳነ 61 ተቓውሞን 5 ተዓቅቦን ከም ዝተመዝገበ ካብቲ ዜና  ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ኣብቲ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ብዛዓብቲ ኣጀንዳ መብርሂ ዘቕረቡ ጠቕላሊ ኣኽባር ሕጊ ኢትዮጵያ ዶ/ር ጊደዎን ጢመቲዎስ፡  ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ልዑል ጽልዋ ዝጸንሐን ልዕሊ 45 ዓመት ዕድመ ዘለዋን  ህወሓት፡ ካብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ/ግብረ ሽበራ  ምውጸኣ ኣብ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምምስራት ሓጋዚ ምዃኑ ጠቒሶም። ኣብቲ ፓርላማ ወኪል ፈደራላዊ መንግስቲ ኣቶ ተስፋየ በጅገ ብወገኖም፡ እቲ ህወሓት ኣብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ ክትሰፍር ዝተወሰነሉ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ድሕሪ ውዕል ሰላም ከም ዝተቐየረ ዘረድእ መብሪ ሂቦም።

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፡ ኣብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝሰፈረት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ፡ “ጸረ ሕገመንግስታዊ መንገዲ ተኸቲላ” ብዝብል ፓርላማ ኢትዮጵያ  ብ6 ጉንበት 2021 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኮይኑ፡ ሎሚ እዚ ውሳነ ተቐይሩ ካብቲ መዝግብ ዝወጸት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዃኑ ኣብቲ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ብሰፊሑ ተገሊጹ።

ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ፡ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ በዂሮም ካብ ዝነበሩ ዝተወሰኑ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ክምለሱ ጀሚሮም ዘለዉ ኮይኖም፡ ጌና ምምስራት ግዝያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ወሲኽካ ብዙሓት ሕቶ ዘልዕሉ ጉዳያት ተሪፎም ከምዘለዉ ዝዝከር እዩ።