ንምጅማር ርሑስ ጾም ሮሞዳን ምኽንያት ብምግባር፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ብፍላይ፡ ንመላእ ህዝብና ድማ ብሓፈሻሮሞዳን ከሪምእንቋዕ ናብ ጾመ ሮሞዳን ኣብጽሓና ብምባል ሰናይ ምንዮቱ ይገልጽ።

 ናይ ሎሚ ዓመት ጾም ሮሞዳን: ንስቅያት ህዝብና ዝዛዝም፣ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ሰላምን ፍትሕን ዘንግስ ነቲ ንመላእ ዓመት ምንቀስቓሳትና ደሪቱ ብዙሕ ህይወት ዝወሰደ ተላባዒ ሕማም ዝቕንጥጥ፡ ክኸውን ትምኒትናን ዕለታዊ ጸሎትናን እዩ።

ክንዲ/ መሪሕነትን ኣባላትን ሰዲህኤ

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ

ኣቦ መንበር

12 ሚያዝያ 2021

ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳይ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ11 ሚያዝያ 2021 ንኣባላት ሰልፊ ኣስተምህሮ ሂቡ። እቲ ኣስተምህሮ ጥምረት ኣብያተ-ጽሕፈት፡ ውደባ፡ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ሰዲህኤ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እዩ ተዋሂቡ። እቲ ኣስተምህሮ ብብጻይ ፍሰሃየ ሓጎስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳይ ሰዲህኤ  እዩ ቀሪቡ።

ብጻይ ፍሰሃየ ሓጎስ፡ ኣብዚ ብብጾት መንግስተኣብ ኣስመሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያትን ብጻይ ያሲን ዑስማን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያትን ዝተኣልየ መድረኽ፡ መሰረተ-ሓሳብ ማሕበራዊ ጉዳይን ዝህቦ ኣገልግሎትን፡ ምስ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ተመኩሮ እንዳዛመደ ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ። ኣተሓሒዙ ከኣ፡ እቶም ዝያዳ ንማሕበራዊ ጸገማት ዝቃልዑ ክፍልታት ሕብረተሰብ ጠቒሱ፡ ኣብ ምፍታሕ ናይ ማሕበራዊ ጸገም ዝያዳ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት እውን ዘርዚሩ።

ብጻይ ፍሰሃየ ምስዚ ኣተሓሒዙ ተመኩሮ ኤርትራ ኣብ ኣተሓሕዛ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም መበገሲ ወሲዱ ኣብ ግዜ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝነበረ ተመኩሮ ኣተሓሕዛ ማሕበራዊ ጉዳይ በብመዳያቱ ገሊጹ።  ኣብዚ መዳይዚ ተመኩሮ ሰዲህኤን ኣብዚ እዋንዚ እቲ ቤት ጽሕፈት ዝዓሞም ዘሎ ስረሓትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና፡ ህዝባዊ ናብራ ዕቤት፡ ትምህርትን ኣካለ ጽጉማንን ካብቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝያዳ ዝንጸባረቐሎም ጽላታት ምዃኖም’ውን ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ከኣ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ወርሕን ካለኦት ዘይመኽሰባውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ኣብዚ መዳይ ንዝህብዎ ኣገልግሎት ዘርዚሩ። ኣብዚ እዋንዚ ሰዲህኤ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይህበሎም ካብ ዘሎ ኣገደስቲ መዳያት ከኣ ንቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይን ኣሰራርሓኡን ከም ኣብነት ቅቕሪቡ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ብዛዕባ ኣገልግሎት ናይ ማዕዶ ወለዲ፡ ንጉዳይ ስደተኛታት ብሓፈሸ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ዝምልከት ዝተኻየደ መጽናዕትን ዝግበር ዘሎ ምክትታልን ተሳትፎ ኣባላት ሰልፊ፡ ንምዕዋት ነጻ ማሕበር ኣካለ ጽጉማንን ኣብ ዝምልከት ኣብሪሁ። ኣባላት ሰዲህኤን ማሕበራዊ ጉዳይ ዘገድሶም ኤርትራውያንን ክሳብ ሕጂ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኑ፡ ኣብ መጻኢ እውን ልግሶም ቀጻሊ ንክኸውን ጸዊዑ።

ተሳተፍቲ ኣስተምህሮ፡ ነቲ ዝተዋህበ መጽናዕታዊ መግለጺ ኣመስጊኖም፡ ዝተፈላለዮ ሕቶታት ኣቕሪቦም። በቲ ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበ ብጻይ ፍሰሃየን ኣብዚ መዳይዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመኩሮ ብዘለዎም ናይቲ ኣኼባ ተሳተፍትን ከኣ መልስታት ተዋሂብዎም። ኣብ መወዳእታ ማሕበራዊ ጉዳይ ብሓደ ኣካል ወይ ቤት ጽሕፈት ጥራይ ዝዕመም ስለ ዘይኮነ፡ ተሳተፍቲ ምሉእ ኣቕሞም ከብርክቱ ድሉዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ኣተሓሒዞም ከኣ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኦም ብዘይገድስ ኩሉም ኤርትራውያን ማሕበራዊ ኣገልግሎት  ዘበርክትሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝሕግዝ ጐስጓስ ንክግበር ለበዋ ኣቕሪቦም።   

ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባላት  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብ28 መጋቢት 2021 ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ዙም ተኻይዱ። ነዚ ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ዝተሳተፍዎን ልዕሊ ሓሙሽተ ሰዓታት ዝወሰደን ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዝዘተየ ኣኼባ፡ ኣቦመንበር ሰዲህኤ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) መሪሕዎ። ኣቦመንበር ተስፋይ ኣብ መእተዊኡ፡ ንተሳተፍቲ “እንኳዕ ብዳሓን መጻእክንን መጻእኩምን” ዝብል ብምቕዳምዩ፡ ንተሳትፎ ተጋባእቲ ኣመስጊኑ።

ሓደ ናይዚ ብፈጻሚ ሽማግለ ዝተጸወዐ ሓፈሻዊ ኣኸባ ኣጀንዳ እዋናዊ  ሰልፋዊ፡ ኤርትራውን ከባብያውን ሓበሬታ ምቕራብ ነይሩ። እቲ ዝያዳ ቆላሕታ ዝተዋህቦ ካልእ ኣጀንዳ ከኣ፡ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ንርከበሉ ዘለና ከባብያዊ ምዕባለን ምሕያል መስርሕ ሓድነትን ኣብ ግምት ኣእትዩ፡ ብ23 ጥርን 14 ለካቲት 2021ን ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ብዛዕባ ኣገባብ ቃልሲ ዝገበሮ ቅዋማዊ ዳህሳስን መብርህን  ሓበሬታ ምሃብ እዩ ነይሩ።

 ኣቦመንበር ኣብዚ እዋንዚ ኣካቢቡና ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ድሕሪ ምጥቃስ፡ ብዛዕባቲ ሰዲህኤ ካብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ንደሓር ሒዝዎ ዝጸንሐ ንኣገባብ ቀልሲ ዝምልከት መርገጽ ዳግመ-ዳህሳስን መብርህን ምግባር ዘድለየሉ ምኽንያታት ዝርዚሩ። ኣብ መብርሂኡ ካብቶም ነቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ማእከላይ ባይቶ ኣብ ግምት ዘእተዎም ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ምዕቃብን፡ ቅዋማዊ መስርሕ ምሕላውን፡ ኣገዳስነት መስርሕ ሓድነትን ምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ኣዕዚዙ ጠቒሱ። ማእከላይ ባይቶ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ ዝተኸተሎ መስርሕን ቅዋማዊ መንገድን ከኣ ጠቒሱ።

ናብቲ ማእከላይ ባይቶ “ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበሎን ዝሳተፎን፣ ኣብ ወድዓውን በዓል ቤታውን ኩነታት ዝምርኰስ፣ በብእዋኑ ዝግምገምን ከከም ኩነታቱ ዝትግበርን፡ ምሉእ ስልታዊ ምትዕጽጻፍ ንምግባር ዘኽእል ኩሉ ኣገባባትን ስጉምትታትን ምውሳድ”  ብዝብል ዝወሰኖ ንምብጻሕ ኣቐዲማ ፍልይቲ ናይ መጽናዕቲ ሽማግለ ኣውጺኣ ንድፊ ምስ ኣቕሪበት ብድሕሪኡ ብደረጃ ፍሉይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ከም ዝተወሰነ ገሊጹ።

ምስዚ ብምትሕሓዝ  እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ  ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ኣብ ደንበ ተቓውሞን ኣሰላልፋኡን ኣሕዲርዎ ዝነበረ ጽልዋ ገሊጹ። ኣብዚ እዋንዚ ግና ጉዳያት ይነጽርን ይበርህን ስለ ዘሎ ሚዛናት ናብ ንቡር ቦታኡ ተመሊሱ ኣብ መስርሕ ሓድነት ዕንቅፋት ከምዘይከውን ኣመልኪቱ። ብዘይካዚ ምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘለዎ ሃለዋትን መስርሕ ምንዳፍን ምጽፋፍን እቲ ምጥርናፍ ኣብ መጻኢ ዝምረሓሎም ሰነዳትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዝምልከት ኣብሪሁ።

ተሳተፍቲ ኣኼባ ብኣቦመንበር ዝቐረበ ኣዝዩ ጽጹይ ጸብጻብን መብርህን ምስ ተኸታተሉ፡ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን ኣቕሪቦም። ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት፡ “ማእከላይ ባይቶ ኣብ ኣገባብ ቃልሲ ከምዚ ዓይነት መብርሂ ምሃቡ ክሳብ ክንደይ ቅዋማዊ እዩ?፡ ማእከላይ ባይቶ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ዝደረኽዎ ሰልፋውን ከባብያውን ምኽንያታት እንታይ እዮም?፡ ሰልፍና ነዚ ኣብ ከባብና ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ክከታተሎዶ ጸኒሑ?፡ እዚ ብማእከላይ ባይቶ ዳግመ-ዳህሳስ ዝተገብረሉ ምብራህ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ መጻኢ መስርሕ ሓድነት ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ክኸውን እዩ?፡  ዝብሉ ዝርከብዎም ሕቶታት ብተሳተፍቲ ቀሪቦም ብኣቦመንበር ግቡእ መብርሂ ተዋሂብዎም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ተሳተፍቲ ኣኼባ ነቲ ማእከላይ ባይቶ ምስ ህልዊ ምዕባለታት ተዓጻጺፉ ዝወሰዶ ውሳነ ኣመጒሶም። ኣብ ርእሲ እዚ ከኣ ብሰንኪ ህግደፍ ኣቲናዮ ዘለና ዘሻቕል መድረኽ፡ ሃገር ኣብ ምድሓን ሓጋዚ ባይታ ምዃኑ። ነዚ ዘለናዮ ሃለዋት እቲ መዋጸኦ ብሓድነትን ሓባራዊ ዕዮን ጥራይ ዝስገር ምዃኑን ንጉዳይ ሓድነት ቀዳምነት ምሃብ ከም ዘድልን፡ ኩሉ ሰልፋዊ ዓቕምና ከነሕይል ንኽእለሉ ኩነታት ዘንጸባርቑን ካልኦትን ርኢቶታት ኣቕሪቦም።

ኣብ መወዳእታ ኣቦመንበር ኣኼባ ክዓጽው እንከሎ፡ መሪሕነት ሰልፊ ነቲ ብተሳተፍቲ ኣኼባ ዝቐረበ ርኢቶታትን ለበዋታትን ኣብ ግምት ኣእትዩ፡ ኩሉ ዝከኣሎ ዘበል ክገብር ድልዊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ናይ ኣባላት ሰልፊ ኩለ-መዳያዊ ተሳትፎ ወሳኒ ብምዃኑ ብምሕባር ከኣ፡ ኣባላት ከም ወትሩ ተሳትፎኦም ከሕይሉ ተላብዩ።

ጥምረት  ኣብያተ-ጽሕፈት ጉዳያት ውደባ፡ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  (ሰዲህኤ)፡ ብ14 መጋቢት 2021 ንኣባላት ሰልፊ ኣስተምህሮ ሂቡ። ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባ ሰዲህኤ እዩ። እቲ ኣስተምህሮ ዝሃበሉ ኣርእስቲ ከኣ ሃገርን ሃገረ-መንግስትን ዝብል እዩ።

ብጻይ መንግስተኣብ ኣብቲ ዘቕረቦ ሰፊሕ መበገሲ ሓሳብ፡ ነቲ ኣብ ኣረዳድኣ ሃገርን ሃገረ-መንግስትን ዘጋጥም ምድንጋራት ዝተፈላለዩ ኣብነታት ኣሰንዩ ብዝርዝር ኣብሪሁ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ኣመጻጽኣን ባህርያትን ዝተፈላለዩ ዓይነት መንግስታትን መራሕቶም ኣብ ዝምልከት ገሊጹ።፡ ድሕረ-ባይታ ኤርትራን ህዝባን፡ ናብዚ ሕጂ ዘላትሉ ደረጃ ልኡላውነት ንምብጻሕ ዝነበረ ጉዕዞን ዘርዚሩ ኣቕሪቡ። ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ እዚ ሒዛቶ ዘላ ደረጃ ዝሓዘት ብመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ 1890 ምዃኑ ብሰፊሑ ኣረዲኡ። ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ምግሃድ ኤርትራ ከም ሃገር እውን ምስ ብዙሕነቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ከም ዝነበረን  ኣነጺሩ።

እቲ ሓቂ ከምዚ ኮይኑ እቲ ብጉልባብ ኣግኣዝያንን ካለኦት ተበግሶታትን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምህሳይ ዝግበር ፈተነ ታሪኻዊ መሰረት ከም ዘየብሉ ገሊጹ። እቲ ሓደ ቋንቋ ዝዛረብን ብዙሕ ዘመሳስልዎ ነጥብታት ዘለዉዎን ህዝቢ ናይ ዝተፈላለዩ ዜጋታ ምዃኑ ኣብ ብዙሓት ኣከባቢ ዘሎ ምዃኑ ኣስፊሑ ኣመልኪቱ። ከም ኣብነት ከኣ ኣባናን ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝረአ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዘሎ ምዃኑ ከኣ ገሊጹ።  ርሑቕ ከይከደ፡ ከኣ ትግርኛ፡ ኩናማን ዓፋርን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምህላዎም ጠቒሱ። መንቀሊ ኣግኣዝያን ቋንቋ ግእዝ እንተኮይኑ ካብ ንትግርኛን ኣምሓርኛን ናብ ትግረ ከም ዝቐርብ ብዝርዝር ኣብሪሁ።

ድሕርቲ መብርሂ ብተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ተወሰኽቲ መህብተሚ ሓሳባት  ሕቶታት ቀሪቦም። ነቲ ዝቐረበ ሕቶታት ምስ ህልዊ ኰታት ሃገርናን ከባብናን ብምዝማድ ሰፋሕቲ መልስታት ተዋሂቡ። ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት፡ “ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ንላዕሊ መንነትዶ ክህልዎ ይኽእል?፡ ኣብ መንጎ ሃገርን ብሄርን ዘሎ ዝምድና እንታይ እዩ?፡  ምንቅስቓስ ኣግኣዝያን ንሓድነት ኤርትራ ክሳብ ክንደይ የስግእ?፡” ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ቀጻሊ ክኸውን ተላብዮም።  እቶም ኣብዚ ኣኼባ ናይ ምስታፍ ዕድል ዘይረኸቡ ኣባላት ምእንቲ ክረኽብዎ ቀጻሊ መወከሲ ንክኸውንን፡ እቲ ኣስተምህሮ ብጽሑፍ ክዝርጋሕን ኣብ መርበብ ሓርነት ክስቀልን ብምትሕስሳብ ኣኼባ ተደምዲሙ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ከካይዶ ዝጸንሐ ፍሉይ ኣኼባታት፡ ብ28 ለካቲት 2021 ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአኡ፡ 5ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣቦመንበር ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ኣብ ምጅማር እቲ ኣኼባ  ሓጺር መኽፈቲ ቃል  ኣስሚዑ። ኣስዒቡ ከኣ ነቲ ኣቐዲሙ ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ናይ ኣኼባ ኣጀንዳ  ኣዘኻኺሩ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተሰርሑ ሰልፋዊ ዕማማት ዝድህስስ ናይ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ጸብጻባት መዚኑን ተመያይጥሉን። እቲ ጸብጻብ ኣብያተ ጽሕፈት ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተዘርጊሑ ምስ ጸንሐ፡ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ  ጸብጻብ ናይተን ኣብያተ-ጽሕፈት  ከኣ ዝርዝራዊ ምይይጥ ኣካይዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብያተ-ጽሕፈት ብመሰረትቲ ኣቐዲመን  ዝተለመኦ፡ እዋናዊ ኣገዳሲ መደብ ስረሓት ከም ዝዓመማን ዝተርፈን ከም ዘሎን ተራእዩ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ከኣ እቲ ኣኼባ፡ ኣብ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት እቲ ኣወንታዊ ጐኒ ዝያዳ ጐሊሑ ዝቕጽለሉ፡ እቲ  ሕጽረታት ከኣ ዝምላኣሉ ስልትታት ቀይሱ።

ብዘይካዚ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ብ14 ለካቲትን 2021 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ዝተመያየጠሉ  ዛዕባታት ዝትግበረሉ መንገድታት ኣሚቱ። ምስዚ ብምትሕሓዝ ኣኼባ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞ ሓይልታት ኣብቲ ዝሰማምዕሉ ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ሓድነት ናይ ምርግጋጽን ንምሕያል ኣብ ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ሰዲህኤ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ብምትሕሓዝ ከኣ ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝጸልዋ ኩነታት ኢትዮጵያ-ትግራይ፡ ብሓፈሻ ከኣ ምዕባለታት ዞባና  ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ ደረጃ ኣትዩ ከም ዘሎ ተረዲኡ። ካብዚ ተረድኦዚ ነቒሉ ከኣ ነዚ ምዕባለታት እንዳተኸታተልካ ቀጻሊ ሚዛናት ምግባር ከም ዘድሊ ኣኼባ ኣመልኪቱ።

ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ደገፍቲ ሰልፍናን ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ተሃዋሲ ኩነታት፡ በቲ ሓደ ወገን ዓቕምን ሓድነትን ሰልፊ ኣብ ምሕያል፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ምስ ኩሎም ሓይልታት ለውጢ ሓቢርካ ዘስርሕ ኩነታት ኣብ ምፍጣር  ቃልሶም ከዛይዱ ኣኼባ ጸዊዑ።

ላት ኣብ ደቡብ ጀርመን ዝርከብ  ጨንፈር ሰልፈ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 20  ለካቲት 2021 ስሩዕ ጨንፈራዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ነዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ኣብ ግምት ብዘእተወ፣ እቲ ኣኼባ ብመንገዲ መረኸቢ ብዙሃን ዝተሳላሰለ ኮይኑ፡ ድሕሪ ዳሃይ ሕድሕድ ምፍልላጥን ናይ እንኳዕ ዳሓን ኣራኸበና ሰላምታ ምቅይያርን፣ ብቀጥታ ኣብቶም ነዚ እዋን ዝምልከቱ ተስሪዖም ዝነበሩ ኣጀንዳታታ ብምትኳር፡

 • ነቲ ኣብ ፍሉይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ንኣጋባብ ቃልሲ ብዝምልከት ኣብ ቅዋም ሰልፊ ምርኩስ ገይሩ ዝገበሮ ምምሕያሽ ወይ’ውን ዝያዳ ምብርህ ዝምልከት ድሕሪ ምዝርራብ፣ ኣባላት ጨንፈር ቅዋም ሰልፊ ብምምርማር ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ 8 ትርጉምን ምምሕያሽን ቅዋም ሰልፊ ተመልኪቱ ከም ዘሎ 75% እንተ ተሰማሚዖም ማእከላይ ባይቶ ከማሓይሽን ከብርህን ከምዝኸእል ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ድማ ሰዲህኤ ንሓቢርካ ምስራሕ ዘለዎ ድሉውነት ዘንጸባርቕን ንስለ ሓባራዊ ስራሕ ክወስዶ ዝጸንሔ ተበግሶን ዘመልክት ኮይኑ፡ ንዘጋጥም ዕንቅፋታት ንምእላይ ክሳብ ክንደይ ቅሩብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ኩሎም ተቓውምቲ ውድባትን ሰልፍታትን ብልቦና ክርእይዎን ክታሓባበሩን ትጽቢትና ምዃኑ ንገልጽ።
 • ካልእ ኣባላት ጨንፈር፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ከባቢ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ትግራይ ዝግበርን ዝረኤን ዘሎ ዘሕዝን ኲነታት ብሰፊሕ ልቦና ናይ ሓሳባት ምልውዋጥ ገይሮም። ከም ውጻኢቱ ነቲ ብኢሳያስ ተመሪሑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቂም ወፍሪ፡ እሞ ድማ ንህዝብና ኣብ ገዛ ዳጒኑ፡ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብዘይምልከቶ ሓዊ ይጠብስ ብምህላዉ ኣጥቢቆም የወግዙ። 
 • ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ጠጦው ንምባል ኩሎም ስለ ወጽዓን በደልን ድቂሰባት ዝሓዝኑን ዝጣበቑን፡        1. ብቐጥታ ውግእ ጠጦው ክብል ክጽውዑን ክጽዕሩን፡

2 ሰራዊት አርትራ ካብቲ ዘይምልከቶም ቦታ ትግራይ ብዘይ ዋዓል ሕደር ወጺኢም፡ ኣብ ቦትኦም ክምለሱ፡

 1.  ኣብ ኩሉ ቦታታት ትግራይ ብዘይ ዕንቅፋት ረዲአት ብዓለምለኻዊ ትካላትን ግብረስናይ ማሕበራትን ክኣቱ ክፍቀድን ንኸይዕንቀፍ ምክትታሉን፡
 2.  መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለምለኻዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ብነጻ ክንቀሳቀሱ ከፍቅድ፡ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ቅትለትን፡ ግህሰትን ዓመጽን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ’ውን ኣብ ንብረትን ቅርስታትን ተኻይዱ ዝባሃል ኩሉ ስርቅን ዝርፍያን ብነጻ ኣካል ክጻረ ሓያላት ሃገራት ጸቕጥታተን ከሐይላን ክጽዕታን በዚ ኣጋጣሚ ብምጽዋዕ ኣኼባ ጨንፈር ተደምዲሙ።  

 

ማእከላይ ባይቶ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብ23 ጥርን 14 ለካቲትን 2021  ብዛዕባ ሰዲህኤ ዝኽተሎ ኣገባብ ቃልስን ህልዊ ኩነታትን  ጠለባትን ሓድነታዊ ዕዮን ኣዛሚድካ ንምምዛኑን ንምንጻሩን ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ። ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ብኣቦመንበር ሰልፊ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ዝተጸውዐ  ፍሉይ ኣኼባኡ ኣቐዲሙ ብኦቦመንበር ዝቐረበ ሓጺር መኽፈቲ ቃልን እቲ ኣኼባ ዝተጸወዓሉ ምኽንያትን ሰሚዑ። ብጻይ ተስፋይ ኣብ መእተዊ ቃሉ ኣካቢቡና ዘሎ ምዕባለታትን ነዚ ምዕባለታት  ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝርበሓሉ ንምውዓሉ ዝጽበየና ሓለፍነትን ኣንጸባሪቑ።

ኣኼባ ድሕሪዚ መእተዊ ቃል፡ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ  ሰልፋዊ፡ ሃገራውን ከባብያውን እዋናዊ ጉዳያት ሓበሬታ ተለዋዊጡ። ብፍላይ ድማ ብዛዕባቲ ቀንዲ መጸውዒ ኣኼባ ዝኾነ ዛዕባ፡ “ሰዲህኤ ዝኽተሎ ኣገባብ ቃልሲ” ነዊሕ ግዜ ወሲዱን ብዙሓት ጉዳያት ኣገናዚቡን ተመያይጡ። ኣኼባ ባይቶ ኣብ ምይይጡ ነቲ ኣቐዲሙ ነዚ ዛዕባዚ ብዝምልከት ኣጽኒዓ ውሳነ-ሓሳብ ከተቕርብ ኣቐዲሙ ዝመዘዛ ፍልይቲ ሽማግለ ዘቕረበቶ ንድፊ መሰረት ገይሩ ዘትዩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ነቲ ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰዲህኤ ዝጸደቐ ንኣገባብ ቃልሲ ዝምልከት ውሳነ፡ ማእከላይ ባይቶ ኣብቲ ውሳነ ንከተግብርን ዳግመ-ርኢቶ ንክገብርን ብጉባአ ዝተዋህቦ ቅዋማዊ ሓልፍነትን ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ከባብናን ኣብ ግምት ብምእታውን ነዚ ንርከበሉ ዘለና ኩነታት ዝምጥን ውሳነ ኣመሓላሊፉ።  እቲ ውሳነ  ከም ዘብርሆ፡ ሰዲህኤ ኣብ ቅዋም ተመርኲሱ ዝኽተሎ ናይ ቃልሲ ፖሊሲ  ዝያዳ ብምብራህን  ብምንጻርን  ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበሎን ዝሳተፎን፣ ኣብ ወድዓውን በዓል ቤታውን ኩነታት ዝምርኰስ፣ በብእዋኑ ዝግምገምን ከከም ኩነታቱ ዝትግበርን፡ ምሉእ ስልታዊ ምትዕጽጻፍ ንምግባር ዘኽእል ኩሉ ኣገባባትን ስጉምትታትን”  ከም ዝኽተል  ኣረጋጊጹ።

ኣኼባ ባይቶ ነዚ ውሳነ ክውስን እንከሎ ንብዙሓት ኣገደስቲ ጉዳያት ግምት ሂቡ እዩ።፡ ብፍላይ ከኣ ደምበ ተቓውሞ ብመላኡ ካብ ሓድሕድ ምትፍናንን ፍልልያትን ወጺኡ ብምሉእ ዓቕሙ ናብ ምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ከተኩር ንምሕጋዝ፣ ሰልፋዊ ሓድነትን ኣገዳስነት ሓድነታዊ ዕዮ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትን  ንምዕዛዝ፣ ከምኡ’ውን ብዝተፈላለየ ደረጃታት ሓቢርካ ንምስራሕ ንምድንፋዕ  ዝያዳ ግምትን ኣትኩሮን ሂቡ።

ኣኼባ ባይቶ ኣብ መወዳእታ፡ ከምቲ ልሙድ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ጽንኩርን ተኣፋፍን ኩነታት ኣባላት ሰልፊ፡ ደገፍቲ ሰልፍን ግዱሳት ኤርትራውያንን የካይድዎ ንዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ ኣመጒሱ ንመጻኢ እውን ቃልሶም ከሕይሉ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

تكلل مؤتمر حزب الشعب الديمقراطى الأرترى بشمال اميركا الذى انعقد  بتأريخ 16 من شهر يناير لعام 2021 تحت شعار "بوحدتنا الداخلية وتضحياتنا الجسيمة سوف نتخطى كل المراحل الحرجة" بنجاح بالغ.  بعد نقاشات جادة  للأجندات التى تتعلق بحزبنا, وطننا والقرن الأفريقى والتى تم اعدادها من قبل اللجنة التحضيرية سجل مؤتمرنا الأقليمى القرارات والتوصيات التالية.

1- الأجتهاد من اجل توسيع عضوية الحزب وخاصة التحرك النشط وسط الشبيبة الأرترية حتى يضاعفون من مشاركتهم النضالى.  لن يتحقق النصر بدون تنظيم والألترام فعليه نطالب شعبنا ان ينظم نفسه للتصعيد من نضالاته  ويقصر عمر النظام الديكتاتورى حتى يتمكن ان ينتقل للنظام العادل والديمقراطى.

2- من اجل تعزيز امكانيات الحزب المادية دعى المؤتمر للتواصل  الحثيث مع كل من افراد شعبنا, الأصدقاء والأشقاء للحصول على الدعم المادى بالأضافة الى البحث وتحريك اعضاء الحزب الذين لهم الخبرة والمعرفة ثم توظيفهم لأخذ المبادرة للعمل بدراسة استثمار الرأسمال.

3- بعد تحديد مهام التوعية ونشر المعلومات المفيدة من خلال استخدام تقنية التواصل الأجتماعي المعاصر لتوجيه  مشاريع الأعلام والدعاية, طالب المؤتمر كل الأعضاء ان ينشطو فى هذا المجال وانطلاقا من ذالك وضع  برامج خاضعة للتنفيذ على مستوى الفروع والأعضاء.

4-  وضع برامج مساعدة التي تمكن القيادة وقواعد الحزب لكي تبلور اهداف نضالاتنا من خلال الكتابات في مواقع التواصل الأجتماعية واجراء المقابلات المستمرة والتي تهدف لتصعيد نشاطاتنا الديبلوماسية  في جميع الحقول للمؤسسات الدولية. قد وصى المؤتمر ان يوطد الحزب علاقات متينة مع كل القوى الأقليمية الداعية للعدالة والديمقراطية حتى ينعم اقليمنا بالسلام, الأستقرار والمصلحة المشتركة. وايضا قرر المؤتمر توطيد علاقاتنا مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأنسانية  والخيرية على مستوى شمال اميريكا.

5- ادراكا مننا للمخاطر الجمة التى تخيم سماء بلادنا وشعبنا بخلق اوضاع مذرية على مستوى الوطن والأقليم وانطلاقا من سياسات الحزب التى صادق عليها المجلس المركزى, يدين المؤتمر الحرب التي تم تأجيجها من قبل الديكتاتور اسياس افورق بالتعاون مع رئيس وزراء اثيوبية الدكتور ابي احمد والتي نجم عنها حالة الأبادة والعزل لشعب تقراى وطالب بتوقف الحرب العبثى الذى لا ثمار له ولا طائل منه الا الدمار والخسائر داعيا بذالك ان تحل القضاية الخلافية عبر الحوار وفوق الطاولة المستديرة.

6- نعارض تصرفات الديكتاتور اسياس اللا مسؤلة التي تجعل من شعبنا ضحية للهلاك والعزاب بزجه فى اتون الحرب لا تعنيه ونعزز من مقاومتنا بالأشتراك مع طالبى العدالة ان تتوقف الحرب عاجلا ويتم جلاء الجيش الأرترى من تلك المناطق خارج حدودنا الوطنى.

7- ندعو المؤسسات الأنسانية والحكومية الدولية بأن تتدخل فورا فى ازالة الأنتهاكات وايقاف البطش والمعانات التى يتعرض لها اللاجؤن الأرتريون الذين يعيشون تحت رعاية المنظمات الأنسانية الدولية فى اقليم تقراى وتحترم سلامتهم وحقهم  القانونى فى الحماية.

8- من اجل تعزيز النضال المشترك المثمر والأسراع بتقصير عمر النظام الديكتاتوري المتقطرس أكد المؤتمر العمل مع كل القوات السياسية والمجتمعات المدنية التى تتحرك فى المهجر وعلى رأسها حركة كفاية بتمتين التحالف والتعاون الدؤب على مستوى شمال اميركا.  

 9- نداء المؤتمر الأقليمى لقوات الدفاع الأترية:  بالأمس وكما هو جلي فى سجلات التأريخ, يعلم الشعب الأرترى بأنك  دفعت ثمنا باهظا بخوض المعارك المتتالية من اجل الأستقلال وضمان السيادة الوطنية. لكي يبقى في سدة السلطة فقط, غامر اسياس في الفترة السابقة  بتأجيج حروب طاحنة مما جعلك ان تدفع ثمنا غاليا وراح ضحيتها الأشبال من ابناء الشعب الأرتري الذين لآ يفهمون عواقبها ولآ زرة من مصلحة لهم فيها تاركا بذالك بصمات الحزن والخسائر البالغة. واليوم نشاهد الديكتاتور اسياس افورق ينفذ على العلن تلك الشروط المسبقة التي تلفظ بها بقوله "لن نكون مكتوفي ألأيادي في الشأن الأثيوبي" ثم تدخل في الشأن الأثيوبي بشكل سافر بالرغم من محاولة نفيه بالقول "لم اتدخل" مورطا بذالك الألاف من جيش الدفاع الأرتري بالدخول في اقليم تقراي والقيام بعملية التدمير والخسائر. وهذه الحقيقة تأكدها الحكومات وشعوبها وايضا تطالبه بدورها ان يخرج في اسرع فرصة ممكنة. ولم يكن سرا انه يتربص لكى يتدخل في الحرب التي اندلعت بين اثيوبية والسودان. اذن, ينبه حزب الشعب الديمقراطي الأرتري بشمال اميركا من قاعة مؤتمره لقوات الدفاع الأرترية الموقرة  ان تعي تماما بأن عواقب هذه الحروب المستمرة التي تنغمس فيها لن تكون مضرة لها فقط فحسب وبل انها سوف تأتي بالحسرة لشعبنا وتترك ارث مشين للأجيال الأرترية القادمة. في حالة استمرارك للتدخل في حروب لا تعنيك اصلا, لا تنسى بأنك تفتح الباب على مصراعيه حتى تكون ارتريا مسرحا للحروب والدمار.         

عاشت الأستقلال والسيادة الوطنية دوما!!

الحقوق الأنسانية والديمقراطية للشعب الأرترى المقهور!!

المجد والخلود لشهداء وطننا الأبرار!!

مؤتمر حزب الشعب الديمقراطى الأرترى بأقليم شمال اميركا.

16 من يناير لعام 2021   

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፤ “ንኹሉ ጽንኩር መድረኻት ብውሽጣዊ ሓድነትን ተወፋይነትን ክንስዕሮ ኢና፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፣ ብ16 ጥሪ 2021 ዘካየዶ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ። ዞባዊ ጉባኤ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዝተሰርዑ፡ ንሰልፍና፣ ንሃገርናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከቱ እዋናውያን ኣጀንዳታት፡ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥ እዞም ዝስዕቡ ውሳኔታትን ለበዋታትን መዝጊቡ።

 • ኣባልነት ሰልፍና ከነስፍሕ ምጽዓር፤ ብፍላይ መንእሰያት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተሳትፎኦም ከዕዝዙ ንጡፍ ጎስጓስ ምክያድ። ብዘይውደባ ዓወት ስለዘይርከብ፣ ህዝብና ተወዲቡ ቃልሱ ብምሕናን፣ ዕምሪ ምልካዊ ስርዓት ከሕጽርን ናብ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ክሰጋገርን ጸዊዑ።
 • ቁጠባዊ ዓቕሚ ሰልፊ ንምዕዛዝ፡ ካብ ህዝብናን ኣዕሩኽ ፈተውቲ ሃገርናን ሓገዝ ንምርካብ ብዕቱብ ክንነጥፍ፡ ከምኡ’ውን ዝተጸንዐ ወፍሪ ርእሰማል ንምክያድ ኣፍልጦን ክእለትን ዘለዎም ኣባላት ክድህስሱን ከበግሱን ምምዳብ።
 • ዜናውን ፕሮፖጋንዳውን መደባት ሰልፍና ዘመናዊ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቒሙ ዕዙዝ ምንቕቓሕን ሓበሬታን ከካይድ ከምዘለዎ ድሕሪ ምንጻር፤ ኵሎም ኣባላት ሰልፊ ክነጥፉሉ ዘለዎም ዕማም ምዃኑ’ ኣስሚሩሉ። ነዚ መሰረት ብምግባር ብደረጃ ጨናፍርን ኣባላትን ክሳለጡ ዘለዎም መዳባት ሰሪዑ።
 • ኣብ ኵሉ ዓንኬላት ኣህጉራዊ ትካላት፡ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታትና ንምብራኽን፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብጽሑፍን ብቃለ መሓትትን ዕላማ ቃልስና ንምቅላሕን መሪሕነትናን መሰረታትናን ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ዘኽእል ሓጋዚ መደባት ሰሪዑ። ሰልፍና ምስ ኣብ ከባቢ ሃገርና ዝርከቡ ደሞክራስያውያንን ፍትሓውያንን ሓይልታት ንዞናዊ ሰላምን ርግኣትን፤ ንሓባራዊ ረብሓን ዝምድናታቱ ከደልድል ለበዋታቱ ኣመሓሊልፉ። ብደረጃ ሰሜን ኣመሪካ ድማ ምስ መንግስታዊ ኣካላትን መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራትን ዝምድናና ከነደልድል ጻዕርታቱ ከዛይድ ወሲኑ።
 • ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይርጉእ ኵነታት፣ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ጉባኤ ብማእከላይ ባይቶ ንዝጸደቐ ፖሊሲ ሰልፊ ብምኽታል፡ ነቲ ብሽርክነት ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር. ኣብዪን፡ ዝተባርዐ ወግእን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሰዓበ ህልቀትን ምዝንባልን ንዅንን። ዝካየድ ዘሎ ወራር ዘስዕቦ ዕንወትን ክሳራን ስለዝዀነ ደው ክብል ይጠልብ። ጉዳያት ድማ ኣብ ጣውላ ብልዝብ ክፍታሕ ይጽውዕ።
 • ውልቀ- መላኺ ኢሳያስ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ኣእትዩ ግዳይ ስቓይን ሞትን ጌሩዎ ስለ ዘሎ፤ ብዘይ ውዓል ሕደር ደው ከብሎን ካብ ኣትዩዎ ዘሎ ስግረ-ዶብ ቦታታት ክወጽእን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ብምትሕብባር ተቓውሞና ከነሐይል ጸዊዑ።
 • ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ትሕቲ ዑቕባ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ትካል ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ደው ክብልን ድሕነቶምን ሰብኣዊ ናይ ስደተኛ ሕጋዊ መሰሎምን ክሕሎን፣ ብዝምልከቶም ኣህጉራዊ ሰብኣዊን መንግስታውን ትካላት ክኽበር ጸዊዑ።
 • ብደረጃ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ምስ ኣብ ድያስፖራ ዝንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ፖሊቲካዊ ሓይልታትን ሲቪካዊ ምንቅስቓሳትን፣ ብቐንዱ ምስ ምንቅስቓስ ይኣክል ምሕዝነትን ጥቡቕ ምትሕግጋዝን ብምዝውታር፣ ዕምሪ ምልካዊ ስርዓት ንምሕጻር፣ ሓባራዊ ኣድማዒ ቃልሲ ከነዛይድ ጉባኤ ኣስሚሩሉ።
 • ጸዋዒት ዞባዊ ጉባኤ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፤

ምእንቲ ናጽነትን ምውሓስ ልዑላውነትን በብእዋኑ ዘካየድካዮ ውግኣት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልካሉን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን ታሪኽ ዝሰነዶን ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ብሰንኪ ዝኣጐዶ ውግኣት ዝኸፈልካዮ ዋጋን ህዝቢ ኤርትራ ዕሸላት ደቁ ኣብዘይርድኦምን ዘይረብሕሉን ውግኣት ተጠቢሶም ዝሃለቑሉን ዝሰንከልሉን፣ ዘስዓቦ ሓዘንን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሎሚ’ውን  ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኣዋፊሩ ዘካይዶ ዘሎ ዕንወትን ክሳራን፤ “ኣይኣተኹን” እናበለ ክኽሕድ’ኳ እንተፈተነ፡ “ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣእዳውና ኣጣሚርና ንርእዮ ኣይኮነን” ብምባል ዝኣንፈቶ ቅድመ-ኵነት፣ ብጋህዲ ዝፍጽሞ ዘሎ እዩ። ህዝቢ ዓለምን መንግስታቱን ዘረጋገጽዎ፣ ካብኡ ክወጽእ ዝጠልብዎ ዘለዉን ሓቂ እዩ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዐ ውግእ’ውን ኢዱ ከእቱ ይወጣወጥ ምህላዉ ምስጢር ኣይኰነን። ስለዚ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፤ እትኣትዎ ዘለኻ ቀጻሊ ኵናት፤ ሳዕቤኑ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንህዝብና ስቓይ ንመጻኢ ወለዶ እውን ሕማቕ ውርሻ ስለ ዝኸውን ናብ ሓድሽ ዘይምልከተካ ኲናት ከይትጥበስ ዞባ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘካየዶ ጉባኤኡ ይምሕጸነካ። ኣብ ዘይምልከተና ጉዳይ ጣልቃ እንተ ኣቲኻ፤ ኤርትራ እውን ዓውዲ ውግእ ናይ ምዃና ዕድል ክፉት ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።

ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ንዘልኣለም ይንበር!!

ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣት ሃገርና!!

ዞባዊ ጉባኤ ሰ.ደ.ህ.ኤ. ሰሜን ኣመሪካ

16 ጥሪ 2021

Page 13 of 105