ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ከካይዶ ዝጸንሐ ፍሉይ ኣኼባታት፡ ብ28 ለካቲት 2021 ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአኡ፡ 5ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣቦመንበር ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ኣብ ምጅማር እቲ ኣኼባ  ሓጺር መኽፈቲ ቃል  ኣስሚዑ። ኣስዒቡ ከኣ ነቲ ኣቐዲሙ ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ናይ ኣኼባ ኣጀንዳ  ኣዘኻኺሩ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተሰርሑ ሰልፋዊ ዕማማት ዝድህስስ ናይ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ጸብጻባት መዚኑን ተመያይጥሉን። እቲ ጸብጻብ ኣብያተ ጽሕፈት ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተዘርጊሑ ምስ ጸንሐ፡ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ  ጸብጻብ ናይተን ኣብያተ-ጽሕፈት  ከኣ ዝርዝራዊ ምይይጥ ኣካይዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብያተ-ጽሕፈት ብመሰረትቲ ኣቐዲመን  ዝተለመኦ፡ እዋናዊ ኣገዳሲ መደብ ስረሓት ከም ዝዓመማን ዝተርፈን ከም ዘሎን ተራእዩ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ከኣ እቲ ኣኼባ፡ ኣብ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት እቲ ኣወንታዊ ጐኒ ዝያዳ ጐሊሑ ዝቕጽለሉ፡ እቲ  ሕጽረታት ከኣ ዝምላኣሉ ስልትታት ቀይሱ።

ብዘይካዚ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ብ14 ለካቲትን 2021 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ዝተመያየጠሉ  ዛዕባታት ዝትግበረሉ መንገድታት ኣሚቱ። ምስዚ ብምትሕሓዝ ኣኼባ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞ ሓይልታት ኣብቲ ዝሰማምዕሉ ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ሓድነት ናይ ምርግጋጽን ንምሕያል ኣብ ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ሰዲህኤ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ብምትሕሓዝ ከኣ ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝጸልዋ ኩነታት ኢትዮጵያ-ትግራይ፡ ብሓፈሻ ከኣ ምዕባለታት ዞባና  ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ ደረጃ ኣትዩ ከም ዘሎ ተረዲኡ። ካብዚ ተረድኦዚ ነቒሉ ከኣ ነዚ ምዕባለታት እንዳተኸታተልካ ቀጻሊ ሚዛናት ምግባር ከም ዘድሊ ኣኼባ ኣመልኪቱ።

ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ደገፍቲ ሰልፍናን ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ተሃዋሲ ኩነታት፡ በቲ ሓደ ወገን ዓቕምን ሓድነትን ሰልፊ ኣብ ምሕያል፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ምስ ኩሎም ሓይልታት ለውጢ ሓቢርካ ዘስርሕ ኩነታት ኣብ ምፍጣር  ቃልሶም ከዛይዱ ኣኼባ ጸዊዑ።

ኣይኮነንዶ ክንድዚ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር 4ይ ወርሑ ሒዙ ዘሎ ጽዕጹዕ ውግእ፡ ኣብ ንኡስ ጐንጺ እውን ኣሉታዊ ሳዕቤንን ክሳራን ከጋጥም ባህርያዊ እዩ። ደረጃታቱ ደኣ ይፈላለ እምበር ኩሎምቶም ተዋሳእቲ ናይ ውግእ፡ ግዳያት ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ። ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝካየደ ዘሎን ጌና መዕለቢ ዘይረኸበን ውግእ ዝኸበደ ሳዕቤኑ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ትግራይ ዝዓርፍ ምዃኑ ርዱእዩ። እዚ ከኣ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካላትን ፍሉጣት ማዕከናት ዜናን ብኣካል ኣብቲ ውግእ ዝተኻየደሉ ተረኺቦም ዘቕርብዎ ዘለዉ ምስክርነት ምርዳእ ይከኣል።

ኤርትራ ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ቀረባ ብምዃና ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብቲ ውግእ ሰራዊታ ዘሰለፈት፡ መሬታ መዋፈሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክኸውን ዝፈቐደትን መራሒ ናይቲ ንህዝባ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ፡ ነቲ ውግእ ከም ጉዳዩ ወሲዱ ይምድረሉን ይመርሖን ስለ ዘሎን ካብ ኢትዮጵያን ትግራይን ቀጺላ ናይቲ ውግእ ኣሉታዊ ሳዕቤን እትጐስም ዘላ ሃገር ምዃና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንሕብረተሰብ ዓለም ከም ሓድሽ ዝሕበሮም ዘይኮነ፡ ባዕላቶም ዝዕዘብዎ ዘለዉ እዩ። ኤርትራ ሓይልሰባ ይመውት ንብረታ ይበርስ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽልኢ እሾኽ ይዝረኣን፡ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ስደተኛታት መንእሰያታ ምክልባቶምን  ናይቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ግብራዊ መግለጺ እዮም። እቲ ውግእ ጌና ቀጻሊ’ዩ ዘሎ። ቀጻሊ ክሳብ ዝኾነ ከኣ እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን እውን መልክዑ እንዳቀያየረ ምናልባት እውን ንኤርትራዊ ሃገርነት ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ መልክዑ ናይ ምቕጻል ዕድሉ ዕጽዊ ኣይኮነን።

እዚ ሎሚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ውግእ፡ ከም ዝመጽእ ኣብቲ ብ2018 ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድን ዝገበርዎ ናይ መጀመርያ ርክብ ምልክቱ ተራእዩ እዩ። ብፍላይቲ ሽዑ ኢሳያስ “ጸወታ ወያነ ተወዲኡ” ዝበሎ፡ ሓባሪ ጥይት ናይቲ ሎሚ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ህውከት እዩ። ኣብቲ እቲ ዘይግሉጽ ዝምድና ዝጀመርሉ “ኣብ ምንታይ ጉዳያት እዮም ተሰማሚዖም?”  ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ ነይሩ። ምስዚ ኩሉ ግና እቲ ሓድሽ ዕርክነት ብፍላይ ብወገን ኢሳያስ ኣብ ዙርያ “ምጥፋእ ህወሓት” ዝተሰረተ፡ ኣብ ምፍዳይ ሕነ ዘትከለ ምንባሩ ምግማቱ ዘጸግም ኣይነበረን። እቲ “ድሕሪ ንህወሓት  ምድኻምከ?”  ዝብል  ግና ኣይኮነንዶ ሽዑ ሕጂ እውን መመሊሱ ዝደፍእ ዘሎ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ።

ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ኤርትራዊ ጉጅለ ህግደፍን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ምድኻም ህወሓት ብሓደ ክወፍሩ ዘገደድዎም ምኽንያታት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዝነቕሉ እዮም። ኢሳያስ ካብቲ ዘይግሁድ ግና ከኣ ነዊሕ ሱር ከም ዘለዎ ዝንገረሉ፡ ካብ ቂምን ቅርሕትን ምስ ህወሓት ዝነቅል እዩ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቅርሕንቲ ኮነ ካብ ውግእ ክሳራ እምበር መኽሰብ ከም ዘየብሉ ብሩህ እዩ። ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪቲ “ናይ ዶብ” ተሰይሙ ዝተኻየደ ናይ 1998-2001 ውግእ ክፍትሑ ዝግበኦም ጉዳያት ከም ዘለዉ ግና ርዱእ እዩ። እንተኾነ ነዚ ኢሳያስ ዝመረጾ ናይ ልፍንቲ ውግእ ዝዕድሙ  ክኾኑ ምኽኑይ ኣይኮነን። ፈድራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣ ነብሱ ዝኸለ ናይ “መን ንመን ኣንበርኪኹ ናይ ስልጣን ልዕልና ኣረጋገጸ”  ምትህልላኽ ዘንቀሎ ኣንጻር ህወሓት ዘሰለፎ ምኽንያት ነይርዎ። እዚ እውን ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ እንተዘይድረቦ፡ በቲ ኢሳያስ ዝፈሓሶ ናይ ቂም መንገዲ ክተሓዝ ዘገድድ ኣይነበረን።

በዚ ኮነ በቲ፡ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እምበር፡ እቲ ናይዞም ክልተ ሓቢርካ ኣንጻር ሕወሓት ምኽታት ንካልእ ዛዕባ መድረኽ ከረክብ ናይ ግድን እዩ። ኢሳያስን ኣብይን፡ ኪኖ በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት ሓቢርካ ንህወሓት ምውቃዕ ዝጥምት፡ ናይ ሓባር ዕላማ ኣለዎምዶ የብሎምን? ዝገሃደሉ ግዜ ባዕሉ ክመጽእ እዩ። “እንተልይዎምከ ኣብ ምንታይ እዩ?” ዝብል ሕቶ ክኽተል እዩ። ኩልና ከም እንዕዘቦ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካዊ ሜዳታት በበይኑ እዩ። ፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ዓንዲ ዲሞክራሲ ዝኾነ ሕግመንግስቲ ጀሚርካ፡ “ናይ ህዝቢ እዩ” ዘብል ምልክት ዘየብሉ መላኺ እዩ። ፖለቲካዊ ሜዳ ኢትዮጵያ ግና ምስ ኩሉ ሕጽረታቱን ዘንጸላልዎ ዘሎ ሓደጋታትን ብዝምድናዊ ዓይኒ ካብ ናይ ኤርትራ ዝሓሸ ህዝቢ ክጻወተሉ ዝኽእል እዩ። ብመንጽርዚ ኢሳያስ ካብዚ ዝለመዶ ጸቢብን ብሕትውን በይኑ ዝጻወተሉ ሜዳ ወጺኡ ኣብ ካልእ ሜዳ ክጻወት ኣይክእልን እዩ። ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ’ውን ዋላኳ ኣብ ከምቲ ናይ ኤርትራ ጽምዋ ሜዳ ናይ ምጽዋት ድሌት ከም ዘለዎ ምልክታት እንተለዉ፡  ንመጻውቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሜዳ ኣዕጊቡ ከሰልፎም ዘለዎ ዕድል ካብ ኣዝዩ ጸቢብ ናብ ዘይከኣል ዝምጠጥ እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንድዚ ናይ ሓባር መጻወቲ ሜዳ ካብ ዘይሃለዎም፡ እታ ኣንጻር ሕወሓት ዝቐንዐት ተልእኮኦም ወዲኦም ናብ “ደሓን ኩን ደሓን ትረፍ” ኩነት ዝኣትውሉ ዕድል ዕጽዊ ኣይከውንን።

“ኣብቲ ናይ ክሳብ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ቁማር መን ተዓዊቱ? ኣብ ቀጻሊ ቁማርከ?” ዝብል ብዙሓት ዝዛረብሉ ዘለዉ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ መስርሕ ኢሳያስ ቁማር በሊዑ ንመንግስቲ ኣብይ ኣብ ዘይወጾ ዓዘቕቲ ደቕዲቕዎ ዝብሉ ኣለዉ። በቲ ካልእ ወገን ከኣ፡ እቶም  ንህወሓት ከም ዓንዲ ሕቖ ኤርትራ ንደርጊ ስዒርካ ናጽነት ኣብ  ምርግጋጽ ቆጺሮም፡ ብጥልመት ዝኸሱዋ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ዝተፈልየ ርኢቶ ኣለዎም። ንሱ ከኣ፡ ድሕሪ ሕጂ እቲ ካብ ኣንጻር ደርጊ ምቅላስ ጀሚርካ ክሳብ ምርግጋጽ ልኡላውነት ኤርትራ ሓቢሩ ዝተቓለሰ ሓይሊ ኤርትራን ትግራይን ኣብዚ ውግእዚ ተዳምዩ እዩ።  ድሕሪ ሕጂ ሓቢሩ ኣንጻርና ናብ ዘይስለፈሉ ደረጃ ኣብ ምውራዱ ስለ ዝተዓውትና ነቲ ቁማር ንሕና ኢና በሊዕናዮ በሃልቲ እዮም።  ወገን ኣብይ ኣሕመድ ምስዚኣቶም ኣሎዶ የሎን ኣብ ምዕባለ ዝረአ እዩ። ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ብኤርትራዊ ዝመጸን ዝዕቀብን ምዃኑኳ ርዱእ እንተኾነ፡ እዚ ምህዞዚ’ውን ብዓይኒ ስግኣት ዘይረአ  ኣይኮነን።

ኣብዚ ውጽኢቱ ኣብ መጻኢ ዝረአ ሕልኽልኽ፡ ኢሳያስ ኣብ ዝበለዖ ቁማር ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ የብሉን። ኢሳያስ ቁማር ክብላዕ እንከሎ ከኣ፡ ሳዕቤኑ ኣብ ኢሳያስን ጉጅለኡን ዝድረት ዘይኮነ፡ ናብ ልኡላዊት ኤርትራን ህዝባን ዝመጣጠር ምዃኑ ከቶ ክንዝንገዖ ኣይግበኣናን። ንእኩይ ኣተሓሳስባ ኢሳያስን ጉጅለኡን ኣብቲ ንሱ ዝመርጾ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ኩሉ ዘዝኣተዎ ኣቲና ክንቃለሶ ዝግበና ከኣ ካብዚ ብምንቃል እዩ።

KAMPALA, Uganda (AP) — Ethiopia's government is rebuffing calls by the United States to withdraw troops from the embattled Tigray region.

In response to U.S Secretary of State Antony Blinken's call for Ethiopia to immediately withdraw troops from Tigray, Ethiopia's foreign ministry said that it is an issue to be decided by the Addis Ababa government, not a foreign power.

“It should be clear that such matters are the sole responsibility of the Ethiopian government,” Ethiopia's foreign ministry said in a statement issued Sunday. “The Ethiopian government, like any government of a sovereign nation, has in place various organizing principles in its federal and regional structures which are solely accountable only to the Ethiopian people.”

No foreign country should try to “dictate a sovereign nation’s internal affairs,” said the Ethiopian statement.

Alarm is growing over the fate of Tigray's 6 million people as fierce fighting reportedly continues between Ethiopian and allied forces and those supporting the now-fugitive Tigray leaders who once dominated Ethiopia’s government.

The United Nations in its latest humanitarian report on the situation in Tigray says the "humanitarian situation continues to deteriorate" as fighting intensifies across the northern region.

“Aid workers on the ground have reported hearing gunshots from the main cities, including in Mekelle and Shire,” the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported on Sunday. “Residents and aid workers on the ground continue reporting incidents of house searches and indiscriminate looting, including of household items, farming equipment, ambulances and office vehicles, allegedly by various armed actors.”

No one knows how many thousands of civilians have been killed. Humanitarian officials have warned that a growing number of people might be starving to death in Tigray.

Accounts of atrocities by Ethiopian and allied forces against residents of Tigray were detailed in reports by The Associated Press and by Amnesty International. Ethiopia’s federal government and regional officials in Tigray both believe that each other’s governments are illegitimate after the pandemic disrupted elections.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Source=Ethiopia rebuffs US call to pull outside forces from Tigray (baynews9.com)

ኣብ  ጥሩፍ ኣተሓሳስባ እንተ ኲንካ  ወይ’ውን ብክቱር ጽልኢ እንተተዋሒጥካ ንዝፍጠር ተረኽቦታት ሚዛናውነት ብዘለዎ ክትግምግሞ ኣጸጋሚ ኢዩ። እዚ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ተረኽቦ ኣብ ምምዛኑን ኣብ ኣተሓሕዛኡን ኣብ  ኤርትራውያን ፍልልይ ዝፈጠረሉ ዘሎ ምኽኒያት’ውን ብዛዕባቲ ኩነታትን ተዋሳእቱን ቅኑዕ መረዳእታን ሚዛንን ዘይምህላው ምዃኑ ክንግንዘቦ ዝከኣል ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ረርእሶም ዝኸኣሉ ክልተ ናጻ ህዝብታት ኢዮም። ንርእሶም ጥራይ ዘገድሶም፡ ማንም ክኣትዎ ዘይክእል ናይ ባዕላቶም ልዑላውነትን ክብርን ኣለዎም። ሃገራቶም ከመይ የመሓድሩን የማዕብሉን ናይ ባዕላቶም ጉዳይ ኢዩ። ነዚ ሓቅታትዚ ኩሉ ሰብ ክኣምነሉን ከኽብሮን ዝግባእ ኢዩ ድማ። ነዚ ጥሒሱ ዝኸይድ ውልቀ-ሰብ ዲዩ ጉጅለ፡ ውድብ ዲዩ መንግስቲ ነዚ ንምኽባር ተባሂሉ ብዝተቐመጠ ሕጊ ተሓታቲ ኢዩ ዝኸውን።

ከም ኤርትራውያን፡ ኣየናይ ሃይማኖት ንኣምን፡ ኣየናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንኽተል፡ ኣየናይ ቋንቋ ንዛረብ፡ ወድና ጓልና፡ ሰብኣይና ሰበይትና ንልዑላውነት ሃገርናን ንወሳንነት ህዝብናን ኣብ ጉዳይ ሃገር ዝግህስ ግዳማዊ ሓይሊ ምስ ዝመጽእ መከትቱን ተቓወምቱን ኢና። ብዓንደ- ርእሱ እቲ ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ቃልሲ ነዚ ክብሪ'ዚ ኢዩ። በዚ ልክዕ ድማ፡ ከምቲ ኣብ ልዕሌና ክፍጸም ዘይንደልዮ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት እውን ክፍጸም ኣይንደልዮን።  ንነብስኻ እትደልዮ ፍትሒ፡ ንካልኦት ክንፈጎም ከሎ ክትርኢ ትም ምባል ዘይፍትሓዊ ኢዩ ዝኸውን።

ዝተፈላለያ መንግስታት ኣብ ሓድሕደን ንመትከል ጣልቃ ዘይምእታው ዝሰማማዓሉ ምኽንያት ንልዕልነት ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ከምዝኾነ ንምርግጋጽ እየን። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ኢዩ። ንኢትዮጵያውያን ባዕሎም ክፈትሕዎ ክግደፍ ይግባእ። እቲ ዝኸውን ዘሎ ግን መራሒ መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጉዳይና ኢዩ ብማለት ብሙሉእ ዓቕሙ ኣትይዎ ይርከብ። በየናይ መለክዒ ኢዩ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኤርትራ ክኸውን? ክልተ ናጻ ሃገራት? ክልተ ናጻ ህዝብታትዶ ኣይኮናን? እቲ ሓቂ ከምኡ ክነሱ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣትይዎ ዘሎ መጠን ኣብ ጉዳይ  ኢትዮጵያ ምእታዉ ሰብኣውን ሕጋውን ግህሰት ኢዩ ዝፍጽም ዘሎ። ነዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘየርብሕን ዘነውርን ተግባር ብቐዳምነት ክቃወሞ ዘለዎ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ብዓይኒ ህዝባውን ሰብኣውን መሰል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ዘነውር ተግባራት ብኹሉ ኤርትራዊ  ክኹነን ዘለዎ ኢዩ።

መሰረታዊ ድሌታትን መነባብሮን ናይ ህዝቡ ውሑስ ክገብር ዘይከኣለ መንግስቲ፡ ክንደይ ናይ  ሃገር ምምራሕ ዋኒን ከሰላስልስ ይትረፍ ክጅምሮ ውን ዘይበቕዐ ከምዚ ዝኣመሰለ መጠነ-ሰፊሕ ኢድ ኣእታውነት  ከካይድ ናይ ኣእምሮ ዘለዎ ተግባር ኣይኮነን።  ናይ ዝሓለፈ ውግእ ቁስሊ በሰላ ንዘየሕወየ ህዝቢ መሊስካ ናብ ዘይረብሓሉ ኲናት ምጥባስ ኣብ ህዝቢ ሓልዮት ዘይምርኣይ ኢዩ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ በደል ዶብ ሰጊሩ ንከቐጽሎ ክንደይ መንእሰይ ገንሸል ከም ዝኸውን  መሳኪን ወለዲ ዝጽብጽብዎ ጥራይ ኢዩ ዝኸውን። ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ውን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንግጉይ ፖሊሲኡ ኣብ ትግራይ ንምትግባር ዘባኽኖ ዘሎ ቁጠባ ብዋጋ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ምዃኑ ዘይርድኦ ሰብ ክህሉ ኣይክእልን። እዚ ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ብሰንኪ ስእነት ሕክምና ንዝሞቱ ዘለዉ መድሃኒት ተገዚእሉ እንተዝኸውን ህዝቢ ክንደይ ምስተጠቕመ። ህዝቢ ግብሪ ከፊሉ ዝኣከቦ ገንዘብ ኣብ ዘይመዓልኡ ክጠፍእ ክንዕዘብ ከሎና፡ ኩልና ንሃገርና እንሓሊ ኤርትራውያን  ክንቃወሞ ዝግባእ ተግባር ኢዩ።

እዚ ብሓፈሻኡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝምልከት ኮይኑ፡ ብፍላይ ኤርትራውያን ተዋሳእቲ ፖለቲካ ክጥምትዎ ዝህልዎም ካልእ ጉዳያት ውን ኣሎ። ከምቲ ዲክታቶር ኢስያስ ስልጣኑ ንምድልዳልን ንምስፍሕፋሕን ብዞና (ንሱ ክምዝብሎ ድማ ጎደቦ) ዝሓስብ፡ ፖለቲካዊ ተቓወምቲውን ብክንድኡ ደረጃ ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም። ተቓወምቲ ሓይልታት እግሮም ዝረግጽሉ እሙን ቦታ ምርካብ ክጽገምሉ ካብ ዝጸንሑ ጉዳያት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ናጽነታዊ ቃልሲ፡ ሱዳን ከም ሓንቲ መናሃርያ ቃልሲ እትውሰድ ሃገር ኢያ ነይራ። ድሕሪ ናጽነት ግን፡ ከምኡ ኮይና ክትቅጽል ኣይከኣለትን። ከም መርገጺ እግሪ ኮይና ክትርከብ ዝኸኣለት ኢትዮጵያ ኢያ። ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ዓቕሞም ብዘፍቀደሎም ካብ መሬት ትግራይ እናወፈሩ ፖለቲካዊ ስራሓቶም ከካይዱ ጸኒሖም ኢዮም።  ናይ ተቓወምቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ምንባርን ካብኡ ወወፊርካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ምክያድን ንመንግስቲ ህግድፍ ካብ መንጸሮር ዝፈጥርሉ ጉዳያት ኢዩ ነይሩ። ነዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቓዉሞ ንምብታን ናቱ ሃሱሳትን ሰለይትን ብምልኣኽ ፈተነታቱ ኣካይዱ ኢዩ።

ምምሕዳር ህግደፍ ኣብ ልዕሊ'ቲ ዝነበሮ ካልእ ቅርሕንታቱ፡ መንግስቲ ትግራይ ንተቓወምቲ ብዝሃቦ ሓገዝ ብኢሰያስ ከም ቀዳማይ ጸላኢ ኣቑጺርዎ ኢዩ። ኢሰያስ ምስ  ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ትግራይ (ህወሓት)  ክድምስስ ክብገስ ከሎ፡ ንእግረ መንገዱ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ውን ከምኡ  ንምጥፋእ ኢዩ። ፖለቲካዊ ተቓወምቲ  ከስተብህልሉ   ዘለዎም ነገር ትግራይ ሰፈር ተቓወምቲ ምንባራ እዩ። መዕቆቢት ናይ ካብ ስቓይን ሞትን ሃዲሞም ዝመጹ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን  ነይራ። ገዝኡን ስፍርኡን ከፍርስ ንዝመጽእ ጸላኢ ኣንኳይ'ዶ ወዲ ሰብ፡ እንስሳታት ከይተረፉ ይከላኸሉ ኢዮም። ንምልካዊ ስርዓት ኢሰያስ ዝቃወም ውልቀ ሰብ ዲዩ ውድብ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጽዩፍ ተግባራት ካልእስ ይትረፍ እሞ ብሰብኣውነት ክንኩንኖን ክንምክቶን ዝግባእ ኢዩ። እዚ ድማ ንትግራይ ኢልና እንገብሮ  ዘይኮነስ ከም ኤርትራውያን ንርእስና  ኢልና ኢና እንገብሮ።

ይቕጽል

FEBRUARY 27, 2021  ETHIOPIANEWS

“A group of Eritrean soldiers opened fire on Maryam Dengelat church while hundreds of congregants were celebrating mass, eyewitnesses say. People tried to flee on foot, scrambling up cliff paths to neighboring villages. The troops followed, spraying the mountainside with bullets.”

Massacre in the mountains

They thought they’d be safe at a church. Then the soldiers arrived

Source: CNN

Updated 1141 GMT (1941 HKT) February 27, 2021

All of the witnesses to this massacre have been given pseudonyms at their request due to fears of retribution.

Abraham began burying the bodies in the morning and didn’t stop until nightfall.
The corpses, some dressed in white church robes drenched in blood, were scattered in arid fields, scrubby farmlands and a dry riverbed. Others had been shot on their doorsteps with their hands bound with belts. Among the dead were priests, old men, women, entire families and a group of more than 20 Sunday school children, some as young as 14, according to eyewitnesses, parents and their teacher.
Abraham recognized some of the children immediately. They were from his town in Ethiopia’s northern Tigray region, Edaga Hamus, and had also fled fighting there two weeks earlier. As clashes raged, Abraham and his family, along with hundreds of other displaced people, escaped to Dengelat, a nearby village in a craggy valley ringed by steep, rust-colored cliffs. They sought shelter at Maryam Dengelat, a historic monastery complex famed for a centuries-old, rock-hewn church.

How a religious festival turned into a massacre

How a religious festival turned into a massacre 

On November 30, they were joined by scores of religious pilgrims for the Orthodox festival of Tsion Maryam, an annual feast to mark the day Ethiopians believe the Ark of the Covenant was brought to the country from Jerusalem. The holy day was a welcome respite from weeks of violence, but it would not last.
A group of Eritrean soldiers opened fire on Maryam Dengelat church while hundreds of congregants were celebrating mass, eyewitnesses say. People tried to flee on foot, scrambling up cliff paths to neighboring villages. The troops followed, spraying the mountainside with bullets.
A CNN investigation drawing on interviews with 12 eyewitnesses, more than 20 relatives of the survivors and photographic evidence sheds light on what happened next.
The soldiers went door to door, dragging people from their homes. Mothers were forced to tie up their sons. A pregnant woman was shot, her husband killed. Some of the survivors hid under the bodies of the dead.
The mayhem continued for three days, with soldiers slaughtering local residents, displaced people and pilgrims. Finally, on December 2, the soldiers allowed informal burials to take place, but threatened to kill anyone they saw mourning. Abraham volunteered.
Under their watchful eyes, he held back tears as he sorted through the bodies of children and teenagers, collecting identity cards from pockets and making meticulous notes about their clothing or hairstyle. Some were completely unrecognizable, having been shot in the face, Abraham said.
Then he covered their bodies with earth and thorny tree branches, praying that they wouldn’t be washed away, or carried off by prowling hyenas and circling vultures. Finally he placed their shoes on top of the burial mounds, so he could return with their parents to identify them.
One was Yohannes Yosef, who was just 15.
“Their hands were tied … young children … we saw them everywhere. There was an elderly man who had been killed on the road, an 80-something-year-old man. And the young kids they killed on the street in the open. I’ve never seen a massacre like this and I don’t want to [again],” Abraham said.
“We only survived by the grace of God.”
Abraham said he buried more than 50 people that day, but estimates more than 100 died in the assault.

Yohannes Yosef, 15, was killed in the attack.

They’re among thousands of civilians believed to have been killed since November, when Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2019 for resolving a long-running conflict with neighboring Eritrea, launched a major military operation against the political party that governs the Tigray region. He accused the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), which ruled Ethiopia for nearly three decades before Abiy took office in 2018, of attacking a government military base and trying to steal weapons. The TPLF denies the claim.
The conflict is the culmination of escalating tensions between the two sides, and the most dire of several recent ethno-nationalist clashes in Africa’s second-most populous country.
After seizing control of Tigray’s main cities in late November, Abiy declared victory and maintained that no civilians were harmed in the offensive. Abiy has also denied that soldiers from Eritrea crossed into Tigray to support Ethiopian forces.
But the fighting has raged on in rural and mountainous areas where the TPLF and its armed supporters are reportedly hiding out, resisting Abiy’s drive to consolidate power. The violence has spilled over into local communities, catching civilians in the crossfire and triggering what the United Nations refugee agency has called the worst flight of refugees from the region in two decades.
The UN special adviser on genocide prevention said in early February that the organization had received multiple reports of “extrajudicial killings, sexual violence, looting, mass executions and impeded humanitarian access.”
Many of those abuses have been blamed on Eritrean soldiers, whose presence on the ground suggests that Abiy’s much-lauded peace deal with Eritrean President Isaias Afwerki set the stage for the two sides to wage war against the TPLF — their mutual enemy.
The US State Department, in a statement to CNN, called for Eritrean forces to be “withdrawn from Tigray immediately,” citing credible reports of their involvement in “deeply troubling conduct.” In response to CNN’s findings, the spokesperson said “reports of a massacre at Maryam Dengelat are gravely concerning and demand an independent investigation.”
Ethiopia responded to CNN’s request for comment with a statement that did not directly address the attack in Dengelat. The government said it would “continue bringing all perpetrators to justice following thorough investigations into alleged crimes in the region,” but gave no details about those investigations.

“They were taking them barefoot and killing them in front of their mothers”

Rahwa

CNN has reached out for comment to Eritrea, which has yet to respond. On Friday, the government vehemently denied its soldiers had committed atrocities during another massacre in Tigray reported by Amnesty International.
The TPLF said in a statement to CNN that its forces were nowhere near Dengelat at the time of the massacre. It rejected that the victims could have been mistaken for being TPLF and called for a UN investigation to hold all sides accountable for atrocities committed during the conflict.
Still, the situation inside the country remains opaque. Ethiopia’s government has severely restricted access to journalists and prevented most aid from reaching areas beyond the government’s control, making it challenging to verify accounts from survivors. And an intermittent communications blackout during the fighting has effectively blocked the war from the world’s eyes.
Now that curtain is being pulled back, as witnesses fleeing parts of Tigray reach internet access and phone lines are restored. They detail a disastrous conflict that has given rise to ethnic violence, including attacks on churches and mosques.
For months, rumors spread of a grisly assault on an Orthodox church in Dengelat. A list of the dead began circulating on social media in early December, shared among the Tigrayan diaspora. Then photos of the deceased, including young children, started cropping up online.
Through a network of activists and relatives, CNN tracked down eyewitnesses to the attack. In countless phone calls — many disconnected and dropped — Abraham and others provided the most detailed account of the deadly massacre to date.
Eyewitnesses said that the festival started much as it had any other year. Footage of the celebrations from 2019 shows priests dressed in white ceremonial robes and crowns, carrying crosses aloft, leading hundreds of people in prayer at Maryam Dengelat church. The faithful sang, danced and ululated in unison.
As prayers concluded in the early hours of November 30, Abraham looked out from the hilltop where the church is perched to see troops arriving by foot, followed by more soldiers in trucks. At first, they were peaceful, he said. They were invited to eat, and rested under the shade of a tree grove.
But, as congregants were celebrating mass around midday, shelling and gunfire erupted, sending people fleeing up mountain paths and into nearby homes.
Desta, who helped with preparations for the festival, said he was at the church when troops arrived at the village entrance, blocking off the road and firing shots. He heard people screaming and fled, running up Ziqallay mountainside. From the rocky plateau he surveyed the chaos playing out below.
We could see people running here and there … [the soldiers] were killing everyone who was coming from the church,” Desta said.
Eight eyewitnesses said they could tell the troops were Eritrean, based on their uniforms and dialect. Some speculated that soldiers were meting out revenge by targeting young men, assuming they were members of the TPLF forces or allied local militias. But Abraham and others maintained there were no militia in Dengelat or the church.
Marta, who was visiting Dengelat for the holiday, says she left the church with her husband Biniam after morning prayers. As the newlyweds walked back to their relative’s home, a stream of people began sprinting up the hill, shouting that soldiers were rounding people up in the village.

Biniam, left, and Marta on their wedding day.

She recalled the horrifying moment soldiers arrived at their house, shooting into the compound and calling out: “Come out, come out you b*tches.” Marta said they went outside holding their identity cards aloft, saying “we’re civilians.” But the troops opened fire anyway, hitting Biniam, his sister and several others.
“I was holding Bini, he wasn’t dead … I thought he was going to survive, but he died [in my arms].
The couple had just been married in October. Marta found out after the massacre that she was pregnant.
After the soldiers left, Marta, who said she was shot in the hand, helped drag the seven bodies inside, so that the hyenas wouldn’t eat them. “We slept near the bodies … and we couldn’t bury them because they [the soldiers] were still there,” she said.

(Clockwise from left) Isayas Asgedom, Isaaq Isayas Asgedom, Arsema Yemane, Biniam Yemane and Alemtsahay Asgedom were all killed at the house where Marta was staying. 

Marta and other eyewitnesses described soldiers going house to house through Dengelat, dragging people outside, binding their hands or asking others to do so, and then shooting them.
Rahwa, who was part of the Sunday school group from Edaga Hamus and left Dengelat earlier than others, managing to escape being killed, said mothers were forced to tie up their sons.
“They were ordering their mothers to tie their sons’ hands. They were taking them barefoot and killing them in front of their mothers,” Rahwa said eyewitnesses told her.
Samuel, another eyewitness, said that he had eaten and drank with the soldiers before they came to his house, which is just behind the church, and killed his relatives. He said he survived by hiding underneath one of their bodies for hours.
“They started pushing the people out of their houses and they were killing all children, women and old men. After they killed them outside their houses, they were looting and taking all the property,” Samuel said.
As the violence raged, hundreds of people remained in the church hall. In a lull in the gunfire, priests advised those who could to go home, ushering them outside. Several of the priests were killed as they left the church, Abraham said.
With nowhere to run to, Abraham sheltered inside Maryam Dengelat, lying on the floor as artillery pounded the tin roof. “We lost hope and we decided to stay and die at the church. We didn’t try to run,” he said.
Two days later, the troops called parishioners down from the church to deal with the dead. Abraham said he and five other men spent the day burying bodies, including those from Marta’s household and the Sunday school children. But the troops forbid them from burying bodies at the church, in line with Orthodox tradition, and forced them to make mass graves instead — a practice that has been described elsewhere in Tigray.

“… most of them were eaten by vultures before they got buried, it was horrible”

Tedros

Abraham shared photos and videos of the grave sites, which CNN geolocated to Dengelat with the help of satellite image analysis from several experts. The analysis was unable to conclusively identify individual graves, which witnesses said were shallow, but one expert said there were signs that parts of the landscape had changed.
The initial bloodshed was followed by a period of two tense weeks, Abraham said. Soldiers stayed in the area in several encampments, stealing cars, burning crops and killing livestock before eventually moving on.
Tedros, who was born in Dengelat and traveled there after the soldiers had left, said that the village smelled of death and that vultures were circling over the mountains, a sign that there may be more bodies left uncounted there.
“Some of them were also killed in the far fields while they were trying to escape and most of them were eaten by vultures before they got buried, it was horrible. [The soldiers] tied them and killed them in front of their doors, and they shot them in the head just to save bullets,” he said.
Tedros visited the burial grounds described by eyewitnesses and said he saw cracks in the church walls where artillery hit. In interviews with villagers and family members, he compiled a death toll of more than 70 people.
The families hope that the names of their loved ones, which Tedros, Abraham and others risked their lives to record, will eventually be read out at a traditional funeral ceremony at the Maryam Dengelat church — rare closure in an ongoing conflict.
Three months after the massacre, the graves in Dengelat are a daily reminder of the bloodshed for the survivors who remain in the village. But it has not yet been safe enough to rebury the bodies of those who died, and that reality is weighing on them.
This story has been updated.

FEBRUARY 27, 2021  ETHIOPIANEWSTIGRAY

 • Published Feb. 26, 2021Updated Feb. 27, 2021

NAIROBI, Kenya — Ethiopian officials and allied militia fighters are leading a systematic campaign of ethnic cleansing in Tigray, the war-torn region in northern Ethiopia, according to an internal United States government report obtained by The New York Times.

The report, written earlier this month, documents in stark terms a land of looted houses and deserted villages where tens of thousands of people are unaccounted for.

Fighters and officials from the neighboring Amhara region of Ethiopia, who entered Tigray in support of Prime Minister Abiy Ahmed, are “deliberately and efficiently rendering Western Tigray ethnically homogeneous through the organized use of force and intimidation,” the report says.

“Whole villages were severely damaged or completely erased,” the report said.

In a second report, published Friday, Amnesty International said that soldiers from Eritrea had systematically killed hundreds of Tigrayan civilians in the ancient city of Axum over a 10-day period in November, shooting some of them in the streets.

The worsening situation in Tigray — where Mr. Abiy, winner of the 2019 Nobel Peace Prize, launched a surprise military offensive in November — is shaping up to be the Biden administration’s first major test in Africa. Former President Donald J. Trump paid little attention to the continent and never visited it, but President Joseph R. Biden has promised a more engaged approach.

Credit…Tyler Hicks/The New York Times

In a call with President Uhuru Kenyatta of Kenya on Thursday, Mr. Biden brought up the Tigray crisis. The two leaders discussed “the deteriorating humanitarian and human rights crises in Ethiopia’s Tigray region and the need to prevent further loss of life and ensure humanitarian access,” a White House statement said.

But thus far Mr. Biden and other American officials have been reluctant to openly criticize Mr. Abiy’s conduct of the war, while European leaders and United Nations officials, worried about reports of widespread atrocities, have been increasingly outspoken.

On Tuesday a European Union envoy, Finland’s foreign minister, Pekka Haavisto, told reporters the situation in Tigray was “very out of control,” after returning from a fact-finding trip to Ethiopia and Sudan. The bloc suspended $110 million in aid to Ethiopia at the start of the conflict, and last month the E.U.’s foreign policy chief, Josep Borrell, warned of possible war crimes in Tigray and said that the crisis was “unsettling” the entire region.

Mr. Abiy’s office also claimed that Ethiopia has given “unfettered” access to international aid groups in Tigray — in contrast with U.N. officials who estimate that just 20 percent of the region can be reached by aid groups because of government-imposed restrictions.

The new U.S. Secretary of State, Antony J. Blinken, spoke with Mr. Ahmed by phone on Feb. 4 and urged him to allow humanitarian access to Tigray, the State Department said.

Alex de Waal, an expert on the Horn of Africa at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, said it is time for the United States to urgently focus on the crisis in Tigray, before more atrocities are committed and the humanitarian crisis lurches toward a famine.

“What is needed is political leadership at the highest level, and that means the U.S.,” he said.

When the United States assumes the chair of the United Nations Security Council in March, Mr. de Waal said, it should use that position to bring international pressure to bear on the belligerents to step back from a ruinous conflict.

Mr. Abiy launched the Tigray campaign on Nov. 4 following months of tension with the regional ruling party, the Tigray People’s Liberation Front, which ruled Ethiopia with a tight grip for almost three decades until Mr. Abiy came to power in 2018.

Credit…Eduardo Soteras/Agence France-Presse — Getty Images

But many of the worst abuses of the war have been blamed not on the Ethiopian military or the T.P.L.F. — whose armed wing is now known as the Tigray Defense Forces — but on the irregular and undeclared forces that have rallied behind Mr. Abiy’s military campaign.

Within weeks of the start of the conflict came the first reports that soldiers from Eritrea —Ethiopia’s bitter rival until the two countries reached a peace deal in 2018 — had quietly crossed into Tigray to assist Mr. Abiy’s overstretched federal forces.

In western Tigray ethnic fighters from Amhara — a region with a long rivalry with Tigray — flooded in, quickly helping Mr. Abiy capture the area.

Now it is the Eritreans and Amhara fighters who face the most serious accusations including rape, plunder and massacres that, experts say, could constitute war crimes.

The American government report about the situation in western Tigray, an area now largely controlled by Amhara militias, documents in vivid terms what it describes as an apparent campaign to force out the ethnic Tigrayan population under the cover of war.

The report documents how in several towns ethnic Tigrayans had been attacked and had their homes pillaged and burned. Some had fled into the bush; others crossed illegally into Sudan and still others had been rounded up and forcibly relocated to other parts of Tigray, the report said.

Credit…Eduardo Soteras/Agence France-Presse — Getty Images

In contrast, towns with a majority Amharan population were thriving, with bustling shops, bars and restaurants, the report said.

The American report is not the first accusation of ethnic cleansing since the Tigray crisis erupted. But it does highlight how U.S. officials are quietly documenting those abuses, and reporting them to superiors in Washington.

The looming specter of mass hunger is also driving the sense of urgency over Tigray. At least 4.5 million people in the region urgently need food aid, according to the Tigray Emergency Coordination Center, which is run by Ethiopia’s federal government. Ethiopian officials say that some people have already died.

A document from Tigray’s regional government dated Feb. 2 and obtained by The Times notes that 21 people starved to death in the eastern Tigray district of Gulomokeda. Such numbers could be just the tip of the iceberg, aid officials warned.

“Today it could be one, two or three, but you know after a month it means thousands,” Abera Tola, the president of the Ethiopian Red Cross Society, told reporters earlier this month. “After two months it will be tens of thousands.”

The political outrage over Tigray, though, especially among European lawmakers, is being fueled by the growing tide of accounts of human rights abuses.

The Amnesty International report published Friday asserts that Eritrean soldiers conducted house-to-house searches in Axum in November, shooting civilians in the street and conducting extrajudicial executions of men and boys. When the shooting stopped, residents who tried to remove the bodies from the street were fired upon, the report says.

Amnesty said the massacre was likely a crime against humanity. Eritrea’s information minister, Yemane G. Meskel, rejected the report, calling it “transparently unprofessional.”

Axum, a city of ancient ruins and churches, holds great significance to followers of the Ethiopian Orthodox faith. When the Eritrean soldiers relented and allowed the bodies to be collected, hundreds were piled up in churches, including the Church of St. Mary of Zion, where many Ethiopians believe that the ark of the covenant — said to hold the tablets inscribed with the Ten Commandments — is housed.

FEBRUARY 26, 2021  ETHIOPIANEWSTIGRAY

Amnesty International has released a comprehensive, compelling report detailing the killing of hundreds of civilians in the Tigrayan city of Axum.

This story has been carried several times by Eritrea Hub, most recently on 20th February.  On 12 January this year the Axum massacre was raised in the British Parliament, by Lord David Alton.

Gradually the picture emerging has been clarified and is now unambiguous.

The Amnesty report makes grim reading: the details are horrifying.

Human Rights Watch are finalising their own report, which will be published next week. The Ethiopian Human Rights Commission is also publishing a report on the Axum massacre.

The Ethiopian government appointed interim administration of Tigray is attempting to distance itself from the actions of Eritrean troops. Alula Habteab, who heads the interim administration’s construction, road and transport department, appeared to openly criticise soldiers from Eritrea, as well as the neighbouring Amhara region, for their actions during the conflict.

“There were armies from a neighbouring country and a neighbouring region who wanted to take advantage of the war’s objective of law enforcement,” he told state media. “These forces have inflicted more damage than the war itself.”

The full report can be found here: The Massacre in Axum – AFR 25.3730.2021. Below is the summary.

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

Embargoed for release until 00:01 GMT on 26 February 2021

Ethiopia: Eritrean troops’ massacre of hundreds of Axum civilians may amount to crime against humanity 

 • Amnesty International interviewed 41 survivors and witnesses to mass killings in November
 • Troops carried out extrajudicial executions, indiscriminate shelling and widespread looting
 • Satellite imagery analysis shows evidence consistent with new burial sites

Eritrean troops fighting in Ethiopia’s Tigray state systematically killed hundreds of unarmed civilians in the northern city of Axum on 28-29 November 2020, opening fire in the streets and conducting house-to-house raids in a massacre that may amount to a crime against humanity, Amnesty International said today in a new report.

Amnesty International spoke to 41 survivors and witnesses – including in-person interviews with recently arrived refugees in eastern Sudan and phone interviews with people in Axum – as well as 20 others with knowledge of the events. They consistently described extrajudicial executions, indiscriminate shelling and widespread looting after Ethiopian and Eritrean troops led an offensive to take control of the city amid the conflict with the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) in mid-November.

Satellite imagery analysis by the organization’s Crisis Evidence Lab corroborates reports of indiscriminate shelling and mass looting, as well as identifies signs of new mass burials near two of the city’s churches.

“The evidence is compelling and points to a chilling conclusion. Ethiopian and Eritrean troops carried out multiple war crimes in their offensive to take control of Axum. Above and beyond that, Eritrean troops went on a rampage and systematically killed hundreds of civilians in cold blood, which appears to constitute crimes against humanity,” said Deprose Muchena, Amnesty International’s Director for East and Southern Africa.

“This atrocity ranks among the worst documented so far in this conflict. Besides the soaring death toll, Axum’s residents were plunged into days of collective trauma amid violence, mourning and mass burials.”

The mass killings came just before the annual celebration at Axum Tsion Mariam, a major Ethiopian Orthodox Christian festival on 30 November, compounding the trauma by casting a pall over an annual event that typically draws many pilgrims and tourists to the sacred city.

Large-scale military offensive

On 19 November 2020, Ethiopian and Eritrean military forces took control of Axum in a large-scale offensive, killing and displacing civilians with indiscriminate shelling and shooting.

In the nine days that followed, the Eritrean military engaged in widespread looting of civilian property and extrajudicial executions.

Witnesses could easily identify the Eritrean forces. They drove vehicles with Eritrean license plates, wore distinctive camouflage and footwear used by the Eritrean army and spoke Arabic or a dialect of Tigrinya not spoken in Ethiopia. Some bore the ritual facial scars of the Ben Amir, an ethnic group absent from Ethiopia. Finally, some of the soldiers made no secret of their identity; they openly told residents they were Eritrean.

‘All we could see were dead bodies and people crying’

According to witnesses, the Eritrean troops unleashed the worst of the violence on 28-29 November. The onslaught came directly after a small band of pro-TPLF militiamen attacked the soldiers’ base on Mai Koho mountain on the morning of 28 November. The militiamen were armed with rifles and supported by residents brandishing improvised weapons, including sticks, knives and stones.

Sustained gunfire can be heard ringing out across the city in a video recorded early that day from several locations at the bottom of the mountain.

A 22-year-old man who wanted to bring food to the militia told Amnesty International: “The Eritrean soldiers were trained but the young residents didn’t even know how to shoot… a lot of the [local] fighters started running away and dropped their weapons. The Eritrean soldiers came into the city and started killing randomly.”

Survivors and witnesses said Eritrean forces deliberately and wantonly shot at civilians from about 4pm onwards on 28 November.

According to residents, the victims carried no weapons and many were running away from the soldiers when they were shot. One man who hid in an unfinished building said he saw a group of six Eritrean soldiers kill a neighbour with a vehicle-mounted heavy machine-gun on the street near the Mana Hotel: “He was standing. I think he was confused. They were probably around 10 metres from him. They shot him in the head.”

A 21-year-old male resident said: “I saw a lot of people dead on the street. Even my uncle’s family. Six of his family members were killed. So many people were killed.”

The killings left Axum’s streets and cobblestone plazas strewn with bodies. One man who had run out of the city returned at night after the shooting stopped. “All we could see on the streets were dead bodies and people crying,” he said.

On 29 November, Eritrean soldiers shot at anyone who tried to move the bodies of those killed.

The soldiers also continued to carry out house-to-house raids, hunting down and killing adult men, as well as some teenage boys and a smaller number of women. One man said he watched through his window and saw six men killed in the street outside his house on 29 November. He said the soldiers lined them up and shot from behind, using a light-machine gun to kill several at a time with a single bullet.

Interviewees named scores of people they knew who were killed, and Amnesty International has collected the names of more than 240 of the victims. The organization has been unable to independently verify the overall death toll, but consistent witness testimonies and corroborating evidence make it plausible that hundreds of residents were killed.

Burying the dead

Most of the burials took place on 30 November, but the process of collecting and burying the bodies lasted several days.

Many residents said they volunteered to move the bodies on carts, in batches of five to 10 at a time; one said he transported 45 bodies. Residents estimate that several hundred people were buried in the aftermath of the massacre, and they attended funerals at several churches where scores were buried. Hundreds were buried at the largest funeral, held at the complex that includes the Arba’etu Ensessa church and the Axum Tsion St Mariam Church.

Amnesty International’s Crisis Evidence Lab geolocated a video showing people carrying a dead man on a stretcher in Da’Ero Ela Plaza (14.129918, 38.717113), towards Arba’etu Ensessa church. High-resolution satellite imagery from 13 December shows disturbed earth consistent with recent graves around the Arba’etu Ensessa and the Abune Aregawi churches.

Intimidation and looting

In the days following the burials, the Eritrean army rounded up hundreds of residents in different parts of the city. They beat some of the men, threatening them with a new round of revenge killings if they resisted.

Axum residents witnessed a surge in the Eritrean army’s looting during this period, targeting stores, public buildings including a hospital, and private homes. Luxury goods and vehicles were widely looted, as well as medication, furniture, household items, food, and drink.

International humanitarian law (the laws of war) prohibits deliberate targeting of civilians, indiscriminate attacks, and pillage (looting). Violations of these rules constitute war crimes. Unlawful killings that form part of a widespread or systematic attack against a civilian population are crimes against humanity.

“As a matter of urgency, there must be a UN-led investigation into the grave violations in Axum. Those suspected of responsibility for war crimes or crimes against humanity must be prosecuted in fair trials and victims and their families must receive full reparation,” said Deprose Muchena.

“We repeat our call on the Ethiopian government to grant full and unimpeded access across Tigray for humanitarian, human rights, and media organizations.”

FEBRUARY 26, 2021  ETHIOPIANEWSTIGRAY

                                                   PRESS RELEASE

ERITREAN WOMEN GLOBAL NETWORK- YIAKL:  ON CIVIL WAR IN ETHIOPIA

__________________________________________________________

02 FEB. 2021

The history of Eritrea’s pre-Independence armed struggle only realised through our participation and equal contribution to men through our life, sweat and blood. Our permanent imprint to Eritrea’s social and political fabrics did not fade way; we were expected to toil and sacrifice more of our life in the nation building and the protection and preservation of our sovereign state in the 1998-2000 border war with Ethiopia.

We value for the so much life-sacrificed in order to preserve our unique social fabrics and historical significance, we neither idly sit nor tolerate the inhumane and treasonable acts we have witnessed over the decades committed over our citizens in general through brutal dictatorship. Lo and behold! we raise our voice to all Nations – in particularly those who initiate, plan and consent warmongers – we say shame on you, and this is an injustice to all!!!

What one benefits from war other than causing death to others or oneself, hunger, disease, misery, violence against women and impacted long-term poverty to all. As in the past, we see history repeating itself in Ethiopia, we know exactly what’s happening in Tigray, as it happened to us by the Ethiopian Dreg communist regime of Ethiopia, ignored by the West, concocted with Eastern blocs causing irreparable damage to us.

We unreservedly condemn what’s happening to the Tigrayan population throughout the country, we are witnessing genocide, sexual violence against women as means of war machinery, violence against young people and children, old and infirm, neither priests nor imams, neither churches nor mosques spared by the combined armies of Ethiopian federals and Eritreans.

We were aware the widening differences and violent clashes since the rise of Dr Abiy Ahmed in Ethiopian politics between the 10 Federal states. Out of these Federal states the most stable was Tigray region. We strongly believe Dr. Abiy inexperience and greed for power, deceived by Isaias Afwerki for all-out-war against Tigray Federal state with consented nod with the then President Trump of White House.  The Western world is awe struck with shock and in silence as usual; pre-occupied with Covid-19 pandemics.

We recognise “not in our name” the mass invasion of Eritrean armies in Tigray, they committed collateral damages, the looting, random killing, and raping women as part of waging war against the population and deliberate malicious behaviour and uncharacteristic of individual behaviours but through active order, encouragement, and pressure by the commanding officers, if orders are not met penalty by death, the same fate meted against seniors commanding officers. There are few senior army commanders who refused to pass such order but get executed by the government in Asmara. such extreme order passed to ensure future generation between Eritrean and Tigrayan population instil hatred to each other, which we urge must be noted for future references. On the same note whoever survives this war, it must be remembered all the Young and forced Eritrean recruit army who are currently forced to engages in such orgies of violence should deserves our empathy and careful plan must be mapped out to help them cope with post-traumatic stress war-guilt conditions.  As mothers we take all the things happening is unnatural.

We, therefore, Eritrean women global network in exile, we wish to state and pass the following messages:

 • We unreservedly condemn all forms of violence and the genocide in Tigray.
 • We urge the International community to pay special attention to women who suffered sexual violence and other forms of violence as part of the war campaign by coalition forces of Ethiopian Federal and Eritrean forces and offer help as soon as possibly!!!
 • We urge the Ethiopian Federal government to respect and comply International treaties and norms, give unfettered access to UNHCR in reaching out the needy population,
 • We condemn the invasion of Tigray by Eritrean army; hence, we call on the army to withdraw immediately.
 • We condemn the abduction of Eritrean refugees from Tigray and urge the Eritrean government to stop all forms of violence against the refugees.
 • To protect and ensure their safety we must come up with alternative solutions such as relocating them to third country.
 • We call on Ethiopian Federal army stationed in Eritrea to withdraw immediately.

Message to Eritrean and Tigrayan population

__________________

Dear Eritrean compatriots inside the country,

We are witnessing shameful events unfolding in Tigray, the dictator Isaias coerced and manipulated time and events in putting our country and young people in danger and pressuring our soldier to commit genocide, cause deliberate collateral damages, looting as much as possible, which serves no purpose but to ensure the animosity and enmity between the neighbourly people with Tigrayan for coming generation. We should condemn this war and it’s all doings and say “not in our name, a mother by nature is kind and considerate let along her own children, would not allow other children on the harm way. We share the same value of humanity all over the globe, Somalian mothers are asking their government for the where about of their children who were abducted from their training in Eritrea to Tigray’s War effort. Eritrean women too should have the courage and the moral duty to ask the government for your children’s whereabout and their safety and for their immediate return to your folds.

Dear People of Tigray,

We wish to share with you as mothers and sisters our sincerely pain and grief for all the tragedies and damages inflicted upon you. We have no doubt, you will overcome this tragic painful episode of your history and secure a sustainable and long-lasting peace and prosperity in your country. We affirm to be on your side. The deliberate campaign of hatred and enmity between the two neighbours which we are witnessing being sown and planted by Isaias Afewerki regime must not take roots or mistaken with the majority of Eritreans who themselves are victims of decades abuse and murder.

Dear People of Tigray and our compatriots,

We trust the people of Tigray be able to distinguish two distinct facts.

PFDJ ruling party supporters do not represent the whole Eritrea population, decent Eritrean have no desire or dream to do what Isaias is doing, there are foreign forces too who supported and consented for this war and there may well be nations who will deny “Tigray’s genocide” campaign. These are your enemies. We are your friends now and forever, there is no evil forces who will spoil these special ties that we have in culture and linguistic ties. We are doing all we can to highlight your problems to the World.  We wish to see our children of both nations inherit peace and respect for one another not enmity and blood stains. Politicians are here today but gone tomorrow; we as people remain forever in peace and respect.

Message to the International Community

_________________________

We, Eritrean Women Global network – Yiakl, convey our deep concern and distress to the world community; The UN with all it’s branches and operation; entrusted with its’ enshrined Charter, The African IGAD, The EU states, Uk, USA, Canada, and others who simply observing and witnessing genocide in Tigray for four months in a row and yet no concrete action has not taken place, either humanitarian or military intervention to stop the genocide which has shocked us all. We wish to hear his Excellency the Gen. Secretary António Guterres retracting his words that “Eritrean forces has not entered in Tigray” according to the telephone conversation he has had with the Prime Minister Dr Abiy Ahmed. We believe that kind of unfounded speech had inflamed and encouraged more harm than good in Tigray.

We wish to reiterate the gravity and scale of the humanitarian tragedy in Tigray, we seek and plead for an International intervention in Tigray to stop the war and investigate the war-crime that is now happening.

02/15/2021

መግለጺ ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ለኸ ኣብ ጉዳይ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ

ኩሉ ከምዝፈልጦን  ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ የሕዋትና  ሃገርና ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓራ ንምውጻእ ዝነበረና ተራ ዕዙዝ ምንባሩ ታሪኽ ዝሰነዶ ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ብዶብ ተሳቢቡ ዝተወልዐ ኲናት ኢትዮ- ኤርትራ እውን  ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ሰራዊት ምክልኻል ብምዃን ክቡር ዋጋ ከፊልና ኢና። ስለዝኾነ ኸኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልናሉ ህዝብናን ከም ብሌን ዓይንና እንርእያ ሃገርናን ግህሰት መሰልን ልኡላውነትን እናረኣና ከምዘይረኣና ክንሓልፎ ስለዘይንኽእል፡ ድምጽና ከነስምዕ ከኣ ሓላፍነትናን ግዴታናን ምዃኑ ስለ እንኣምን፡ እዚ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከኣ ናብቶም ሃንደስቲ ኲናት ዝኾኑ ኣካላት ክንልእኽ ተገዲድና ኣለና።

ካብ ኲናት ህልቂት፡ ዕንወት፡ ጥሜት ከምኡውን ምምዝባል እንተዘይኮይኑ ካብ ረብሓ ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ካብ ሰብኣውነት ዝወጸ ኣረሜን ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዕለት 04 ሕዳር 2020 ዝፈለመ ኲናት ድሮ ኣርባዕተ ወርሒ ኣቑጺሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ጥራይ ከይኣክል፡ ዳርጋ ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናጸለወ ይከይድ ምህላዉ ውን ብኡመጠን ሳዕቤኑ እናበኣሰ ክኸይድ ምዃኑ ርዱእ እዩ።

እዚ ኲናት ብቐንዱ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝተኸሰተ ዘይምርድዳእ ዝፈጠሮ ኲናት ሓድሕድ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሓላፍነት ዘይስምዖም መንግስታትን ውልቀ ሰባትን ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢድ ብምእታው ማኣዝኑ ስሒቱ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዕንወትን ህልቂትን ምምዝባልን ክዓቢ ዓቢ ተራ እዮም ተጻዊቶም። ብፍላይ ከኣ ብውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተወሰደ ስጉምቲ ንወጽዓን መድመይትን ናይዞም ክልተ ህዝብታት ማለት ህዝቢ ኤሪትራን ህዝቢ ትግራይን ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ጌሩ እዩ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ክልል ትግራይ ናይ ዓበይትን ህጻናትን ሞት ፡ ስደት ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ዝስምዓላ ናይ ሽግርን ጸበባን ቁሸት ኮይና ትርከብ ኣላ፡ ብጀካ እዚ ኣብ ኣርባዕተ መዓስከራት ዝነበሩ ካብ ስርዓት ህግደፍ ሃዲሞም ዝተዓቖቡ ኤሪትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ካብኣቶም ኣበይ ከምዘለዉ ዘይፍለጠሉ ኣሰካፊ ኩነታት ተፈጢሩ ንርኢ ኣለና።

ካብዚ ብምብጋስ ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ነመሓላልፍ።

 • ብኹሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ግፍዕታትት ብትሪ ንኹንኖ።
 • ሰራዊት ኤርትራ ልኡላዊ ዶብ ጥሒሱ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ምእታዉ ብትሪ ንኹንኖ። ካብ መሬት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክወጽእ ድማ ንጽውዕ።
 • ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ካብ ኤርትራ ክወጽእ ንጽውዕ።
 • ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብህጹጽ ደው ክብል።
 • መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ምምላስ ደው የብል፡ ንድሕነቶም ንምርግጋጽ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ብውሑስ መንገዲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስግጋር ባይታ ምፍጣር።
 • ኣብቲ ናይ ኲናት ዞባ ዝርከብ ህዝቢ መግቢ ማይ መጽለሊ ሕክምና ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ጠለባት ክማልኣሉ

ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ምትሕብባር ክገብር ንጽውዕ።

 • ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኲናት ዞና ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ልዑል ኣቓልቦ ክግበረሉን ግዳያት ከኣ ዘድሊ ክንክን ክረኽባን ምሕጽንታና ነቕርብ።
 1. መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ዘለናዮ እዋን ከምቲ ኩልና ንዕዘቦ ዘለና ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣብ ዘይምልክተና ኩናት ብምሽማም ደቅና የጥፍኣልና ከምዘሎ ትዕዘቦ ኣለኻ። እቲ ዝኸፍኣ ድማ ብሰንኪ እዚ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳን ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታትን፡ ንኽልቲኡ ህዝብታት ንወለዶታት ዝኸይድ ጽልኢ የሳውረልና ከምዘሎ ክንግንዘብ፡ ብንቕሓት ክንኩንኖን ክንጽየኖን መድረኽ ይሓተና ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ባህሊ ዓቂቡ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሕዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝዝራእ ዘሎ ጽልኢ ከይሓብሮ ንጽውዕ። ብፍላይ ከኣ ኣዴታት ኤሪትራ፡ ኣደ ማለት በጃ ውሉዳ እትሓልፍ ካብ ሕማቕ ናይ ውሉዳ ክትርኢ ሞት እትመርጽ ለዋህ ፍጥረት እያ፡ ስለዚ ኣብነት ናይ ኣዴታት ሶማል ተኸቲልክን ነቲ ውሉድክን መንዚዑ ግደ ሓዘንን ትካዜን ጌሩክን ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ደቅና ምለሰልና ኢልክን ብትሪ ክትቃወምኦ ሓላፍነትክን ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፡ ነዚ ትሓልፎ ዘለኻ መከራን ስቓይን ከም ሓውኻ ህዝቢ መጠን ኣዝዩ የግሁየናን ይስመዓናን እዩ። ሰላምካ ክምለስን እፎይታ ክትረክብን ካብ ልብና ዝነቕለ ምንዮትና ንገልጸልካ። ኣብ ሞንጎ እዚ ክልተ ኣሓት ህዝብታት ዝትከል ዘሎ ጽልእን ናይ ቅርሕንቲ ጎስጓሳትን፡ ካበየናይ ወገን ብዘየገድስ፡ ብትሪ ክትቃወሞ ንጽውዕ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኢድ ምእታው ተራ ከም ዘይብሉ ተረዲእካ ኣብ መንጎ`ዚ ክልተ ህዝብታት ዝጸንሐ ሕውነታዊ ፍቕሪ ክትሕሉን ናይ ጽልእን ቅርሕንትን መንፈስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከይተሕድርን ንምሕጸነካ። ፍረ ጽልኢ፡ ቅርሕንትን ሕነምፍዳይን ንወለዶታት ዝኸይድ ደም ምፍሳስ ኢዩ እሞ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ክሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ተረዲእካ ካብ ከምዚ ዝበለ ስምዒታትት ክትቁጠብ ደጊምና ደጋጊምና ንምሕጸነካ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን፡ ኣብ ድሮ ስማዊ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዶባት ኢትዮ- ኤርትራ ዝነበረ ናይ ናፍቖት፡ ሕውነትን፡ ምትሕቑቓፍን ኩነታት ህያው ምስክር ድሌታት ናይዚ ክልተ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ብሰንኪ ፖለቲካውያን ሓይልታት ንዝሳወር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሰይጣናዊ ተግባራት በኣግኡ ነቒሕና ኣንጻሩ ደው ንበል። ንደቅና ሰናይ ጉርብትና እምበር ጽልእን ቅርሕንትን ኣይንግደፈሎም።

 1. መልእኽቲ  ንማሕበረሰብ ዓለም

ማሕበረ- ሰብ ዓለም፡ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት፡ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፡ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኢጋድን ካልኦት ዞባውያንን ዓለማውያ ሓይልታትን – እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ሽግር ከይዓበየ እንከሎ፡ ክብደት ናይቲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብዕቱብነት ርኢኹም ህጹጽ ፍታሕ ክትገብሩሉ ንጽውዕ፡ ብዘይ ውዓል ሕደር ኲናት ደው ክብል ከኣ ኩሉ ዝከኣለኩም ክትገብሩ ንምሕጸን። ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያውያንን፡ ኤርትራውያንን ስደተኛታትን ዝካየድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ግፍዕታት ብህጹጽ መግትኢ ክግበረሉን እቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኲናት ብነጻ ወገን ክጻረዩን ገበነኛታት ድማ ብሕጊ ዝሕተትሉ ባይታ ክፍጥር ንምሕጸን።

ወትሩ ሰላም` ድሌትና!

ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ደረጃ ዓለም-ለኸ

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

نداء ومناشدة الي كل النساء الأرتريات في ارجاء العالم

العالم والتاريخ يشهد بالدور الذي لعبته المرآة  الأرترية جنبا الى جنب مع اخيها الرجل في نضالات شعبها لنيل الاستقلال، وإحلال والآمن والسلام  والاستقرار.
بناءً على ماذكر حان الان ايضا بأن تلعب دورًا كبيرا في التصدي لنهج النظام الارتري في التدخل في شؤون دول الجوار والزج بأبنائنا في معارك ليس لنا فيها ناقة او جمل.
أن ممارسات حكومة النظام الدكتاتوري الأرتري في الحروب العبثية مع دول الجوار أفقدتنا أرواح بشرية وخسائر مادية جسيمة مما أدى لهروب شبابنا واللجوء في معسكرات شتى.
الآثار السلبية التي تخلفها هذه الحروب على مجتمعاتنا وخلق عداوات وعلاقات غير  ودية مع شعوب هذه الدول ستكون كارثية جدا وبناءا على ذلك نؤكد رفضنا القاطع لما يدور من احداث في المنطقة من إنتهاكات لحقوق الإنسان وعلى رأس هذه الانتهاكات التى تمارس ضد أبنائنا المكدسين من رجال ونساء واطفال في معسكرات اللجوء في اقليم تقراي لأنهم اكثر الناس تضررا من ويل الحرب وأيضا ويل اللجوء والامراض.
الذين يدفعون ثمن الحرب دائما هم الضعفاء مثل النساء والأطفال وهم ايضا عرضة للصراعات العنيفة بين كل الاطراف .
نحن كنساء وأمهات إرتريات نناشد المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان من اجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات ، ان تلعب دورها لحماية اللاجئين المتواجدين في معسكرات اقليم تقراي، وتأمين حياتهم بالحماية .

ندين النظام الدكتاتوري الذي يعبث بحياة أبناء شعبنا وبتدخله السافر بقضايا دول الجوار .

نقف معًا لإنهاء معاناة شعبنا وآن الأوان لندرك جميعا المخاطر التي تحيط بنا ، نعم للسلام والاستقرار ونرفض الحروب ومخلفاتها السلبية .

وشكرًا

ألامهات المتواجدات في المملكة المتحدة

 

Signatories

Name                                                               Country

 1. Ababa Tsehaye                                               UK
 2. Ababa Abraha                                                 Sweden
 3. Ababa Asgedom                                             UK
 4. Ababa Habte                                                   U.S.A
 5. Abrehet Abraha                                              UK
 6. Abrehet Sium                                                  Norway
 7. Abrehet Tesfay                                               Norway
 8. Adhanet Berahane                                         UK
 9. Adulis Angesom                                              Sweden
 10. Adiam Aberha                                                U.S.A
 11. Adiam Berahane                                            U.S.A
 12. Adiam Solomon                                             Netherland
 13. Adiam Tesfamariam                                      Germany
 14. Adiam Yohannes                                            UK
 15. Afomia Tsegay                                                UK
 16. Afrah Ali                                                           UK
 17. Alem Weldu                                                    Sweden
 18. Alem Tesfaye                                                  Switzerland
 19. Alem Kifle                                                        UK
 20. Alem Siele                                                        Germany
 21. Alemash Fishasion                                         Sweden
 22. Almaz Hailay                                                   Italy
 23. Almaz Gebregziabher                                    UK
 24. Almaz Tsegay                                                  Switzerland
 25. Almaz Mengisteab                                         U.S.A
 26. Almaz Tekia                                                     UK
 27. Almaz Gebreselassie                                     Germany
 28. Alganesh Tesfay                                             UK
 29. Ariam Girmay                                                 UK
 30. Ariam Abraham                                              U.S.A
 31. Alganesh Berhane                                          UK
 32. Alganesh Teame                                             U.S.A
 33. Alganesh Andeberhan                                  Sweden
 34. Amira Siraj                                                      Germany
 35. Alganesh Teame                                            U.S.A
 36. Awet Teame                                                   UK
 37. Awet Abraha                                                  Germany
 38. Aster Tewelde                                                UK
 39. Aster Tewelde                                                U.S.A
 40. Asmeret Gebrekrestos                                 Sweden
 41. Asmeret Ghezai                                             UK
 42. Asmeret Tesfalem                                         UK
 43. Asefash Negash                                             UK
 44. Asefash Haile                                                 U.S.A
 45. Asmahan Ali                                                   UK
 46. Asmayiat Tumezghi                                      Germany
 47. Akbiret Hagos                                                UK
 48. Akbiret Debesay                                            Canada
 49. Azeb weldy                                                     UK
 50. Azeb Ukbazghi                                               Switzerland
 51. Azeb Bokru                                                     Italy
 52. Azeb Sebahtu                                                 UK
 53. Azieb Tesfay                                                   U.S.A
 54. Azeb Haile                                                      Germany
 55. Azamara Abraha                                            Sweden
 56. Ameleset Abraham                                       Israel
 57. Ameleset Hagos                                             UK
 58. Ameleset Tewelde                                        UK
 59. Ameleset Tsehaye                                         UK
 60. Bana Andemeskel                                         Germany
 61. Betul Abdu Siraj                                            UK
 62. Betu Tesfamariam                                        Germany
 63. Belaynesh Shishay                                        U.S.A
 64. Beteal Yacob                                                  UK
 65. Birhan Beraki                                                 UK
 66. BiBta Woldu                                                   UK
 67. Bisirat Fishasion                                             UK
 68. Bisirat Tsegay                                                  Canada
 69. Bisirat Gebrab                                                 Canada
 70. Bisirat Woldemichael                                    U.S.A
 71. Beri Andemariam                                          Norway
 72. Berkiti Berhe                                                  Germany
 73. Berkiti Yibarek                                               Germany
 74. Berkiti Woldeab                                            Canada
 75. Berkiti Fisahsion                                            Germany
 76. Beri Rezene                                                    Germany
 77. Diana Tsegalem                                            Norway
 78. Dahab Bahta                                                 Germany
 79. Dahlak Gebreselassie                                   Sweden
 80. Demekesh Teare                                          Switzerland
 81. Eden Hans                                                     Norway
 82. Eden Fisahsion                                               UK
 83. Eden Khasay                                                   U.S.A
 84. Eden Gebru                                                     UK
 85. Eden Fikitor                                                     UK
 86. Eden Beyene                                                  Canada
 87. Eru Efrem                                                        Sweden
 88. Eden Tesfay                                                    U.S.A
 89. Elsa Eyob                                                         Sweden
 90. Elsa Gebrekidan                                             UK
 91. Elsa Ghebre                                                     Sweden
 92. Elsa Yohannes                                                 Norway
 93. Elsa Mengisteab                                              UK
 94. Elsa Weldegabriel                                           U.S.A
 95. Elsa Haddish                                                   UK
 96. Elsa Tekle                                                        Germany
 97. Elsa Haile                                                         Canada
 98. Elsa Amare Gebrhiwet                                  U.S.A
 99. Elsa Alema                                                       Germany
 100. Ellen Haile                                                       UK
 101. Ellilta Berahane                                              U.S.A
 102. Ellen Tesfagergish                                          U.S.A
 103. Elelita Abraha                                                 U.S.A
 104. Estela Pawlino                                                South-Sudan
 105. EZgaharia Mahray                                          U.S.A
 106. Fauns Abraham                                              Israel
 107. Fauns Shishay                                                  U.S.A
 108. Fauns Mehari                                                  Israel
 109. Fatima Adem                                                   UK
 110. Filmawit Tsegay                                              UK
 111. Filmawit Girmay                                              UK
 112. Freweyni Desbele                                          Germany
 113. Freweyni Berahane                                        U.S.A
 114. Freweyni Kifle                                                 Uk
 115. Freweyni Tesfu                                               UK
 116. Freweyni Tesfamariam                                  UK
 117. Freweyni Teklay                                             Italy
 118. Freweyni Tekle                                                U.S.A
 119. Fyori Mehari                                                   Sweden
 120. Fyori Tewelde                                                 UK
 121. Fyori Tesfalem                                                Sweden
 122. Fyori Tesfamariam                                         UK
 123. Feven Abraham                                              Sweden
 124. Feven Gidowen                                              Germany
 125. Feven Kahase                                                  UK
 126. Fikadu Haile                                                     UK
 127. Fikadu Mesfin                                                  Israel
 128. Fithawit Angesom                                           UK
 129. Gabriel Hussen                                                Sweden
 130. Gabriela Kidane                                               Norway
 131. Gabriela Tela                                                    Canada
 132. Geday Ismail                                                    UK
 133. Germawit Gebrhiwet                                     Sweden
 134. Genet Maharena                                            Sweden
 135. Genet Mengistu                                              Germany
 136. Genet Mengistu                                              Italy
 137. Genet Tsehaye                                                UK
 138. Genet Beyene                                                  Israel
 139. Genet Habtemichael                                      Switzerland
 140. Genet Haile                                                      UK
 141. Genet Medhanie                                             Norway
 142. Genet Gebremeskel                                       Norway
 143. Genet Gebremedhin                                      Norway
 144. Genet Gebreselassie                                      Germany
 145. Genet Gebregziabher                                     U.S.A
 146. Genet Kidane                                                   U.S.A
 147. Genet Meliake                                                 UK
 148. Genet Ande                                                       UK
 149. Genet Tekia                                                       UK
 150. Genet Tsegay                                                     Italy
 151. Hadas Andemeskel                                           UK
 152. Hana Yebio                                                       Germany
 153. Hana Fisahaye                                                  UK
 154. Hana Abraha                                                     UK
 155. Hana Tekle                                                        U.S.A
 156. Hana Tsegay                                                     Canada
 157. Hana Michael                                                   Germany
 158. Hani Fisahsion                                                  Canada
 159. Hairnet Berhe                                                   UK
 160. Hadas Haileslassie                                           U.S.A
 161. Haimanot Tesfamariam                                 Sweden
 162. Haimanot Gebrekidan                                   Italy
 163. Haimanot Woldu                                             UK
 164. Haben Berahane                                              UK
 165. Hayat Belal                                                       UK
 166. Dr. Haben Ghezai                                            UK
 167. Hawariyat Beraki                                             Norway
 168. Hawariyat Gebretsadik                                  Germany
 169. Hawariyat Haile                                               U.S.A
 170. Helen Abraham                                               Germany
 171. Helen Desta                                                      U.S.A
 172. Heaven Yemane                                               UK
 173. Helen Hailemicheal                                         U.S.A
 174. Helen Michael                                                  U.S.A
 175. Helen Ghebre                                                  Switzerland
 176. Helen Mesgna                                                 Switzerland
 177. Hewan Desta                                                    Israel
 178. Helen Okubay                                                  Israel
 179. Helen Neguse                                                  UK
 180. Heman Haile                                                    UK
 181. Helen Gebregziabher                                    U.S.A
 182. Hewan Kiflu                                                     Germany
 183. Hriyti Solomon                                                Sweden
 184. Hriyti Solomon                                                Sweden
 185. Hriyti Tekie                                                      Germany
 186. Huria Monsur                                                  UK
 187. Hiwet Wolderupahel                                      UK
 188. Hiwet Mehtsentu                                            UK
 189. Hiwet Fitwi                                                       UK
 190. Hiwet Abebe                                                    Switzerland
 191. Hiwet Fisahaye                                                Switzerland
 192. Hiwet Kibreab                                                  Switzerland
 193. Hiwet Tesfamichael                                        Israel
 194. Hiwet Hagos                                                    Germany
 195. Hideat Measho                                                UK
 196. Hideat Tekeste                                                 Germany
 197. Jordanos Habtemichael                                  UK
 198. Kiberet Woldeysus                                          Germany
 199. Kiberet Tekle Yossief                                       Italy
 200. Khadijah Ali                                                       UK
 201. Kheria Adem                                                     UK
 202. Kokob Yohannes                                              Sweden
 203. Kisanet Abraha                                                 UK
 204. Kidesti Okbahanes                                           Canada
 205. Kudusan Kifle                                                    UK
 206. Kudusan Debesay                                             Norway
 207. Kudusan Tesfaselassie                                    UK
 208. Luchi Gebreselassie                                         U.S.A
 209. Luchia Kingsley                                                 U.S.A
 210. Lemlem Mohamed                                         Germany
 211. Lemlem Taere                                                  U.S.A
 212. Lemlem Amanie                                               Norway
 213. Lemlem Emha                                                   Norway
 214. Lemlem Goitu                                                   Canada
 215. Lemlem Tesfu                                                   Canada
 216. Leteberhan Tesfamichael                               Uganda
 217. Leteberhan Melse                                           Sweden
 218. LeteYohannes Bahta                                       Canada
 219. Leteberhan Gebrekrestos                              U.S.A
 220. Leteay Teklemariam                                       U.S.A
 221. Legeset Gide                                                     U.S.A
 222. Luwam Goitom                                                UK
 223. Luwam Mulugeta                                            UK
 224. Luwam Gebreyseus                                        Canada
 225. Lula Tesfaezghi                                                U.S.A
 226. Lula Tesfamariam                                            Canada
 227. Lucia Aregawi                                                   Italy
 228. Lidia Kifle                                                          UK
 229. Lidia Eseyas                                                       U.S.A
 230. Lidia Fesha                                                         Canada
 231. Liya Kiflemariam                                              UK
 232. Liya Beyene                                                       Germany
 233. Mana Andemicheal                                         Germany
 234. Mana Fisahaye                                                 U.S.A
 235. Marta Mebrahtu                                              U.S.A
 236. Maria Haile                                                       U.S.A
 237. Meaza Michael                                                Norway
 238. Meaza Teklenicel                                             Germany
 239. Meaza Oukbu                                                   UK
 240. Meaza Andemicheal                                       Germany
 241. Mizan Tekle                                                      UK
 242. Mihret Kidane                                                  UK
 243. Merhawit Gebrhiwet                                      Israel
 244. Merhawit Tsegalem                                       UK
 245. Merhawit Andemariam                                 Norway
 246. Merhawit Tecle                                               Israel
 247. Merhawit Haile                                               Israel
 248. Merhawit Andehaymanot                             UK
 249. Merry Teklab                                                   Germany
 250. Merkeb Negasi                                                UK
 251. Mebrak Tsegay Mekonnen                           Italy
 252. Mebrat Gebremeskel                                     Norway
 253. Mebrat Asfha                                                   Norway
 254. Medhin Yosief                                                  Canada
 255. Medhin Girmay                                                Sweden
 256. Medhin Tekle                                                   Sweden
 257. Meron Goitom                                                 Canada
 258. Meseret Mekonen                                          Norway
 259. Miriam Habtemichael                                     Germany
 260. Mihret Gebreselassie                                      UK
 261. Mihret Negasi                                                   UK
 262. Mihret Haile                                                     UK
 263. Mihret Haile                                                     U.S.A
 264. Mihret Tesfay                                                  U.S.A
 265. Millen Tsehaye                                                 UK
 266. Milli Reda                                                          Israel
 267. Mihret Gebrezghber Neguse                        UK
 268. Mitslal Kidane                                                  U.S.A
 269. Mitslal Tesfamichael                                       Canada
 270. Milete Kiflu                                                       UK
 271. Milete Gebrezghber                                        UK
 272. Milete Yohannes                                              Germany
 273. Mulu Negasi                                                     U.S.A
 274. Mona Amer                                                      UK
 275. Natsenet Mesfin                                              U.S.A
 276. Natsenet Musa                                                Sweden
 277. Natsenet Gebray                                             UK
 278. Nasera Nour                                                     Netherland
 279. Nazareth Habte                                               Sweden
 280. Nebiat Yikalo                                                    Sweden
 281. Nebiat Azebha                                                  UK
 282. Nebiat Hagos                                                    U.S.A
 283. Nebiat Habte                                                     Norway
 284.  Nebiat Gebremedhin                                      UK
 285. Nebiat Kifali                                                       UK
 286. Nebiat                                                                 Sweden
 287. Nejat Abdu                                                         UK
 288. Nema Abdu                                                        UK
 289. Nigesti Hdru                                                      Sweden
 290. Nigesti Ketema                                                 UK
 291. Nigesti Gulbet                                                   Germany
 292. Niryia Habe                                                       Sweden
 293. Rahel Neguse                                                    Germany
 294. Rezan Michael                                                  U.S.A
 295. Ruta Andeberhan                                             Germany
 296. Ruth Okbagerizgher                                         Sweden
 297. Ruth Berahane                                                  UK
 298. Ruta Mengisteab                                              UK
 299. Ruta Efrem                                                        Norway
 300. Ruta Kidane                                                       UK
 301. Rahwa Asmelash                                               UK
 302. Rahwa Kifle                                                        UK
 303. Rahwa Tekleberhan                                         Norway
 304. Rahwa Eyob                                                       UK
 305. Rehaset Bahre                                                   Canada
 306. Dr. Ribqa Sebahtu                                            Italy
 307. Riam Nasser                                                      Switzerland
 308. Rihistialem Ghebreyesus                                Switzerland
 309. Rihisti zerezgi                                                    Germany
 310. Rishan Berahane                                               U.S.A
 311. Rita Bensen                                                       Sweden
 312. Rigat Bayru                                                        U.S.A
 313. Roma Michael                                                   UK
 314. Rozina Okubay                                                  UK
 315. Sara Abdulrahman                                            UK
 316. Sara Berahane                                                   U.S.A
 317. Sara Haile                                                           U.S.A
 318. Sara Tewelde                                                     UK
 319. Sara Girmay                                                       Sweden
 320. Sara Andu                                                           Norway
 321. Sara Asgedom                                                    U.S.A
 322. Sara Eyob                                                           UK
 323. Sara Mengisteab                                               UK
 324. Saba Fisahaye                                                   U.S.A
 325. Saba Asmelash                                                  UK
 326. Saba Asmelash                                                  Sweden
 327. Saba Gobona                                                     Israel
 328. Saba Isaac                                                          UK
 329. Saba Abraha                                                      Norway
 330. Saba Afwerki                                                     UK
 331. Samrawit Tesfay                                               Israel
 332. Saba Hailu                                                          U.S.A
 333. Samrawit Gebremdehin                                  Sweden
 334. Samrawit Abraha                                              Germany
 335. Sebila Kemalu                                                    UK
 336. Sembetu Hagos                                                Netherland
 337. Samira Telenor                                                 Canada
 338. Samira Kahase                                                  UK
 339. Semhar Tesfay                                                  UK
 340. Semhar Alan                                                      Canada
 341. Semhar Legesse                                                Germany
 342. Semhar Angesom                                             Germany
 343. Semhar Gebreselassie                                     Sweden
 344. Selam Tesfay                                                     UK
 345. Selam Tsehaye                                                  UK
 346. Selam Jimmie                                                    Sweden
 347. Selam Yohannes                                                UK
 348. Selam Negasi                                                     UK
 349. Selam Asmelash                                                UK
 350. Selam Gebremichael                                        Norway
 351. Selam Alem                                                        U.S.A
 352. Selam Mesgun                                                   U.S.A
 353. Selam Tesfaezghi                                              UK
 354. Selam Guesh                                                      Italy
 355. Selam Gebreselassie                                        Norway
 356. Selemawit Khasay                                             UK
 357. Selemawit Angesom                                         UK
 358. Selemawit Kiros                                                 UK
 359. Selomie Berahane                                             Canada
 360. Senait Abraham                                                 Switzerland
 361. Senait Asmelash                                                UK
 362. Senait Beraki                                                      UK
 363. Senait B                                                               Sweden
 364. Senait Berahane                                                UK
 365. Senait Berahane                                                U.S.A
 366. Senait Gebrhiwet                                              Israel
 367. Senait Gelaezghi                                                UK
 368. Senait Mesgna                                                   France
 369. Senait Gebremeskel                                          UK
 370. Senait Zerabruk                                                  Israel
 371. Senait Habtemariam                                          Australia
 372. Senait Keste                                                         Sweden
 373. Senait Kifle                                                           Canada
 374. Senait Gebreselassie                                          U.S.A
 375. Senait Yamane                                                    UK
 376. Senait Yohannes                                                 UK
 377. Senait Haile                                                         Norway
 378. Senait Habte                                                        UK
 379. Senait Hagos Teklezghi                                     U.S.A
 380. Senait Temelso                                                   UK
 381. Senait Tekle                                                         UK
 382. Segen Kifle                                                           UK
 383. Sesen Ghezai                                                       UK
 384. Semhar Meliake                                                  UK
 385. Semien Gebremichael                                       U.S.A
 386. Shushan Desta                                                    UK
 387. Shwet Abraha                                                      UK
 388. Shwet Tsegalem                                                  Norway
 389. Shiwa seyoum                                                     Germany
 390. Simret Ande                                                        Sweden
 391. Simret Teklay                                                      Israel
 392. Simona Tesfaledt                                               U.S.A
 393. Simret Gebrehawariyat                                    Germany
 394. Sieddi Ibrahim                                                     UK
 395. Silvana Berahane                                               UK
 396. Senait Tewelde                                                   U.S.A
 397. Simret Solomon                                                  Sweden
 398. Sisay Haile                                                           Norway
 399. Sisay Kahin                                                          UK
 400. Srnay Duri                                                            Israel
 401. Stela Yosief                                                          Australia
 402. Stela Pawlino                                                      South Sudan
 403. Tahgas Tekle                                                        Denmark
 404. Tblets Andemariam                                           Norway
 405. Teabe Issac                                                          Germany
 406. Tereza Yosief                                                       UK
 407. Tereza Tewelde                                                  Italy
 408. Tembiet Mehari                                                 Germany
 409. Tigesti Tebeb                                                       Sweden
 410. Tigesti Khasay                                                      U.S.A
 411. Tigesti Bahta                                                        Italy
 412. Tirhas Teklay                                                        Sweden
 413. Tirhas Eyob                                                           Norway
 414. Tirhas Teklemariam                                            Sweden
 415. Tirhas Gebrhiwet                                                Israel
 416. Tirhas Gebrhiwet                                                U.S.A
 417. Tirhas Gebray                                                       U.S.A
 418. Tirhas Abraham                                                   Norway
 419. Tirhas Shishay                                                      U.S.A
 420. Tirhas Berahane                                                  Norway
 421. Tirhas Teame                                                       Israel
 422. Tirhas Ghezai Gide                                              Norway
 423. Tirhas Oukbaledet                                               UK
 424. Tirhas Yohannes                                                   Germany
 425. Tsigereda Fisahsion                                             Norway
 426. Tsigereda Solomon                                             UK
 427. Tsigereda Berahane                                            Norway
 428. Tsigereda Sebahtu                                              Germany
 429. Tsigereda Mengistu                                            Germany
 430. Tsigehana Yohannes                                           UK
 431. Tsigewayni Gebrezghi                                         UK
 432. Tsigewayeini Tekle                                               U.S.A
 433. Tsige Beyene                                                        Sweden
 434. Tsige Mengesha                                                   UK
 435. Tsiege Rezene                                                      Sweden
 436. Tsige Gabriel                                                         UK
 437. Tsige Hagos                                                           UK
 438. Tsige Hagos                                                           UK
 439. Tsenat Zeray                                                         Norway
 440. Tsega Debresion                                                  UK
 441. Tsega Andegergish                                              U.S.A
 442. Tsega Berahane                                                     Israel
 443. Tsega Tewelde                                                       Germany
 444. Tsigewayeini Gebrezghi                                       UK
 445. Tsegalem Abai                                                       Norway
 446.  Tsiege Hagos                                                        UK
 447. Tsiege Hagos                                                         UK
 448. Tsega Goitom                                                       UK
 449. Tsega Isaac                                                            Sweden
 450. Tsega Tekle                                                           U.S.A
 451. Tsega Hagos                                                          Canada
 452. Tsehaytu Zerae                                                     Germany
 453. Uqba Girmay                                                         Germany
 454. Weyini Gebremeskel                                           UK
 455.  Weyini Ghebreyesus                                           Sweden
 456. Weyini Mebrahtu                                                 Sweden
 457. Weyini Kiflom                                                        Sweden
 458. Weyini Abraha                                                       Italy
 459. Winta Abraha                                                        UK
 460. Winta Berahane                                                    U.S.A
 461. Yihdega Reta                                                          U.S.A
 462. Yergalem Fishasion                                               Italy
 463. Yergalem Teklehaimanot                                     Canada
 464. Yeshi Temesgen                                                     UK
 465. Yordanos Isak                                                         Sweden
 466. Yordanos Zerabruk                                                Netherland
 467. Yordanos Michael                                                  Sweden
 468. Yordanos Habtemariam                                        Norway
 469. Yordanos Tesfay                                                     U.S.A
 470. Yordanos Gebremeskel                                         U.S.A
 471. Yorsalem Haile                                                        France
 472. Yorsalem Gebrhiwet                                              Italy
 473. Yorsalem Girmay                                                    Canada
 474. Yorsalem Habtom                                                   Norway
 475. Yorsalem Fisahaye                                                  Norway
 476. Yodit Kidane                                                            UK
 477. Yodit Embaye                                                           USA
 478. Yodit Tekle                                                               UK
 479. Yodit A. Gebrekidan                                               U.S.A
 480. Yodit Gebremeskel                                                 Canada
 481. Yohana Girmay                                                       UK
 482. Verónica Solomon                                                  U.S.A
 483. Zayed Tesfat                                                            Israel
 484. Zayed Solomon                                                        Sweden
 485. Zayed Woldu                                                            UK
 486. Zainab Mussa                                                           UK
 487. Zewdialem Beraki                                                   UK
 488. Zewdie Deres                                                           UK
 489. Zewdie Debas                                                           UK
 490. Zewdie Tesfamariam                                               Switzerland
 491. Zebib Habtemariam                                                Norway

FEBRUARY 26, 2021  ETHIOPIATIGRAY

Tigray conflict: Joint Statement by HR/VP Borrell and Commissioner Lenarčič on massacres in Axum 

Brussels, 26/02/2021 – 14:10, UNIQUE ID: 210226_7Joint Statements

Amnesty International issued a report today on atrocities that took place in Axum, Ethiopia, in November 2020. The report concludes that indiscriminate shelling and mass execution may amount to war crimes and crimes against humanity. This is another harrowing reminder of the violence that civilians in Tigray have been suffering since the onset of the conflict. We condemn, in the strongest possible terms, all crimes against civilians and call for the perpetrators to be swiftly brought to justice. We recall the obligation under International Humanitarian Law for all parties to ensure the protection of all civilians, including refugees and those internally displaced.

Hostilities must cease immediately and immediate, full and unfettered access to the whole of Tigray for all humanitarian actors and the media allowed. Since the outbreak of the conflict more than 100 days ago, thousands of civilians have lost their lives and reportedly 80% of the population remain cut off from external assistance, facing rising food insecurity and malnutrition. The level of suffering endured by civilians, including children, is appalling. This must cease immediately. Full access is essential to assess the situation on the ground and provide adequate protection and assistance to those who desperately need it.

Page 1 of 404