ንብስራት!

ብተጋዳላይ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ኣቦ መንበር ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ነበር፡ ዝተደርሰ፡

ታሪኽ ተሓኤ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ኤርትራ ዝገልጽ መጽሓፍ ብዓረብኛ ቀሪቡ ጸኒሑ እዩ።

እንሆ ድማ ሕጂ፡ እዚ ታሪኻዊ መጽሓፍ ብትግርኛ ተተርጒሙ ንኣንበብቲ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣብቲ ብ 2 - 4 ነሓሰ 2019 ዝካየድ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ክዝርጋሕ እዩ።

IMA Book