Condolence Message Amb Adhanom EPF Tብዜና ዕረፍቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ መሪር ሓዘን  ከም ዝተሰምዖም ይገልጹ

ውፉይ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ፡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምስላፍ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሰን፡ ምስ ብጾቱ ዓበይቲ ሰውራዊ ቅያታት ዝሰርሐን ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። ምልካዊ ስርዓት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊሙ ግዳይ ግፍዓዊ ተግባራቱ ኣብ ዝገበሮ ከኣ፡ ኣንጻር ምልኪ ወጊኑ፡ ንፍትሕን ንሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ከይተሓለለ ዝተቓለሰ እዩ።

 ክቡር ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ እናነበረ እንከሎ፡ ብሕማም ምኽንያት ካብ እዛ ዓለም ብመስዋእቲ ብምፍላዩ ምዕራፉ፡ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዓቢ ክሳራ ምዃኑ ብሩህ እዩ።

 ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ምስ’ቲ ብዕረፍቲ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ዝተሰምዖም ከቢድ ክሳራ እንዳገለጹ ናይዚ መሪር ሓዘን ተኻፈልቲ ምዃኖም ይገልጹ።  ንስዉእ ኣምባሳደር መንግስተ ሰማይ የዋርሶ፡ ንስድራቤቱ፣ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ንመላእ ደምበ ተቓውሞን ከኣ ጽንዓት ይሃብ።

 ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

 

ምስጋና ንንኡስ ወድናን ሓውናን ቢንያም ተስፋይ

ወፈያ ካብ መንእሰይ ተጋዳላይ ንውጉኣት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከሰላ

ኣብ ቀረባ እዋን ተሓቲማ ዝወጸት መጽሓፍ ብጅግና ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽልዝጊ: ተመኩሮ ሂወተይ ኣብ ህዝባዊት ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዘርአስታ፡ ኣብ ኢድ ወድና ቢንያም ተስፋይ በጽሐት። ኣንበባ ድማ። ኣቀራርባ አታ መጽሓፍ ቀጥታዊ ምስክርነት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ንነጻነትን ሓርነትን ህዝብና ዘተኮረት ኮይና ጅግንነትን ተበጃውነትን ኤርትራውያን ተዋጋአትን ህዝብን ኣጉሊሓ ስለ እተርኢ፡ ብዝነበረ ብጻይነት ትምስጥ፡ ብቅያታቶም ተሐጉስን ተኹርዕን፡ ብዘጋንፍ ዝነበረ ሽግራት እተስተንትን፡ ብዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ትረኻ ድማ ተሕዝን ተጉሂ።

ቢንያም ተስፋይ ብዙሕ ካብዚ ትረኻ ተመኩሮ ጅግና ተስፋይ መሲጥዎን ሓዲሽ ኣጠማምታ ታሪኽና ከፊቱሉ ክኸውን ከምዝኽእል ብዙሕ ጥርጥር የብሉን። ነዞም ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ዝነበርና ዝዓበየ ጸጋ፡ ቢንያም ምስ ስውኣትናን ውጉኣት ሓርነትናን ተመኩሮናን እትኣስር ሰንሰለት ረኺቡ ምስ ኣታ ንሱ ዝሰርሓ ዘሎ ታሪኽ ምልጋቡ ኢዩ። ንኣብ መደበር ከሰላ ዘለው ውጉኣትና ሓሙሽተ ሚእቲ ዶላር ኣመሪካ ብምውፋይን ዓመታዊ ወፈያ ብምምብጻዕን ድማ ነዛ ሓዳስ መላግቦ ዛዘማ።

ክብረት ይሃብካ መንእሰይ ቢንያም ምስ ብዙሕ ምስጋና።

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኤርትራውያን፡ ምእንቲ ነጻነት ሃገሮምን ሓርነት ህዝቦምን ዝተቓለሱን ዝሰንከሉን ኣሕዋትና ክሳብ ሕጂ ኣብ መደበር ውጉኣት ሓርነት ከሰላ ዝእለዩ ዝነበሩን ዘለዉን ዓቕምኹም ዘፍቅዶ ክትሕግዙ፡ ወይ ድማ ዓመታዊ ውጽኢት ክትመባጽዑ ብትሕትና ንሓትት።

ንዝኾነ ሓበረታ ኣብዚ ዝስዕብ ስልኪ ደውሉ

                                                                      

ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን - ሰሜን ኣመሪካ

ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ወይዘሮ ኢለን ተስፋጊዮርጊስን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን

 

ፈጻሚ ኣካል ናይ ባይቶ “ምንቅስቓስ ይኣክል” ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ንኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ብ29 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ኦክላንድ፣ ሰሜን ካሊፎርንያ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ብሓልዮት ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (በ.ኤ.ደ.ለ)” ዝተዳለወ ኣኼባ፣ ንኤርትራዊ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ዝወከሉ፣ ንመብዛሕትአን ናይ ተቓውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ውድባዊ ጸጊዕ ዘይብሎምን፣ ኵሎም ደለይቲ ፍትሒ ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ። 

ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ይከኣሎ ኣብርሃ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ነበርቲ በይ ኤርያ፡ ናብዚ ሎሚ መዓልቲ ብኣባላት ፈጻሚ ኣካል ዝካየድ ኣኼባ ክትሳተፉ ምምጻእኩም ከምኡ’ውን ኣጋይሽና፣ ብስም ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ) እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ብምባል ሰናይን ምርድዳእ ዝዓሰሎን ኣኼባ ክዀነልና ድማ እምነ በለ።

ቀጺሉ ኣቶ ወልደየሱስ ዉበ፣ ካብ ወከልቲ ሽማግለ ምንቅስቓስ ይኣክል በይ-ኤርያ፣ ንፈጻሚ ኣካል ወኪሎም ኣብ መንጎና ዝርከቡ ወይዘሮ ኢለን ተስፋጊዮርጊስን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን ኣላልዩ፣ ምዕብልናታት ምንቅስቓስ ይኣክል፣ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ንምግላጽ፣ ምሳና ክራኸቡ ኢሂን-ምሂን ክበሃሃሉን ርእይቶና ክሰምዑን ምምጽኦም ኣብሪሁ።

ወይዘሮ ኢለንን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን ንብህዝቢ በይ-ኤርያ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ብምምስጋን፣ ንመስርሕ ኣበጋግሳን ቀጻልነትን ምንቅስቓስ ይኣክል፣ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ብፖወር-ፖይንት ዝተሰነየ በብተራ ዝርዝርን ሰፊሕን መግለጺ ኣቕሪቦም። እዞም ክልተ በላሕቲ መንእሰያት፣ ብሰንኪ ጨኒ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅለኡን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ጭቆናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ድሕሪ ምግላጽ፣ ናብቲ መዋጽኦ ዝዀነ፣ ምልጋስ ምልክን ብፍትሓዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምትክኡን፣ ኣብ ትሕቲ ጽላል ምንቅስቓስ ይኣክል ብሓደ ድምጽን ብሓባርን ቃልስና ከነሕንን ጸዊዖም።

ምንቅስቓስ ይኣክል ዝምርሓሉ ዓንዲ ሕጊ ተነዲፉ ናብ ኣብ ኵለን ከተማታት ዝነጥፉ ምንቅስቓሳት ይኣክል ተዘርጊሑ ተኸሊሱን ተመሓይሹን ከምዝጸደቐ ሓቢሮም። ባይቶን ፈጻሚ ኣካልን ናይ ምንቅስቓስ ይኣክል ብተወከልቲ ናይ ኵለን ከተማታት ቆይሙ ኣብ ስራሕ ከምዘሎ ኣብሪሆም። ኣብቲ ዝቕጽል ምርጫ ጽፉፍ ኣገባብ ክንክተል፣ ማለት ንብዙሕነትና ዘንጸባርቕ ኰይኑ ክቐውም ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ምንቅስቓስ ይኣክል ስራሕ ኣብ ማእክላይ ባይቶ ዘይኰነስ፣ ኣብ ከከተማኡ ዕቱብ ስራሕ ምስ ዘካይድ’ዩ ሓያል ምንቅስቓስ ክንሃንጽ ንኽእል ብምባል ኣስሚሮምሉ። ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ምንቅስቓሳት ይኣክል፣ ተማእኪሉ ብሓባር ዝሰርሓሉ ጥርናፈ ክንሃንጽ ተሰማሚዕና መስርሑ ጀሚሩ ከምዘሎ’ውን ሓቢሮም።

ወይዘሮ ኢለን ኣብ ርእሲ’ቲ ሓፈሻዊ ጭቆና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ውርደትን ሓሳረ መከራን፣ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ብዝርዝር ገሊጻ። ስምዒታ ገንፊሉ ኣብ ገለ እዋን ክትዛረብ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኵነታት የጋጥማ ነይሩ። ንሳ ኣብ ኣመሪካ ምስ ስድራኣ ብሰላምን ራህዋን እናነበረት፣ ናይታ መዋእላ ዝተጋደለት ናብራ ዘይገበረት፣ ናይታ ደቃ ናብ ሜዳ ዘሰለፈት፣ ድሒሩ’ውን ብኣብ ደረት እዋን ዘይብሉ ኣገልግሎት ዘለዉ ደቃ እትሻቐል ኤርትራዊ ኣደ፣ ናይታ ብዘይ ሕጊ ኣብ ማእሰርቲ ትበሊ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ...ወዘተ ክሓስብ ድቃስ የብለይን። ስለዚ እየምበኣር ዝበዝሕ ግዜይ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ስራሓት ምንቅስቓስ ይኣክል ተወፍየ ዘሕልፎ ብምባል ንሕልናን ስምዒትን ኣኼበኛ ዝተንከፈ መግለጺ ብምቕራብ ካብ ይኣክል ናብ እወ ይከኣል ሰጊርና ዕላማና ከነረጋግጽ ብሓባር ክንሰርሕ ተማሕጺና።

ወከልቲ ፈጻሚ ኣካል ብተሳተፍቲ ኣኼባ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እናተቐባበሉ ኣብሪሆምን ዝግብኦ መልስታት ሂቦምሉን። ካብ ኣኼበኛ ዝቐረበሎም ርእይቶታትን ለበዋታትን’ውን መዝጊቦም።

ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ) ንኣጋይሽን ተሳተፍቲ ኣኼባን ዓዲሙ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝለገሶ ድራር ድሕሪ ምምጋብ፣ ካልኣይ ኣኼባ ማለት ምንቅስቓስ ይኣክልን ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ)ን ተወሃሂዱ ብምትሕግጋዝ ዝሰርሓሉ መንገድታት ንምርድዳእ ዕቱብ ምይይጥ ተኻይዱ።

ይኣክል ንውልቀ ምልኪ፣ ናብ ይከኣል ንሰጋገር !!!

ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና !!!

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ / ኦክላንድ

 

ንዝኽሪ በዓል 8መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት / ሃገር ጀርመን 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩሉኹም ኤርትራውያን ደቂ- ሃገር፡ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን።ብድሮ ማለት ንዕለት 07.03.2020 ሰዓት 14፡00 ድሕሪ   ቐትሪ  ዝጅምር ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ብድምቐት ንምብዓል ተዳሊና ስለ ዘለና ምሳና ሓቢርኩም ንኽትውዕሉ/ላ ብኽብሪ ንዕድም። ዝበዓለሉ ቦታ ኣብ ቐጻሊ ክንሕብር ኢና።

መደባት፡

  1. መግለጺ ንዝኽሪ ባዓል 8መጋቢት
  2. ሰሚናር ብትግርኛን ዓረብን ተራን ኣድላይነት ጥርናፈን ደቂ-ኣንስትዩ
  3. መዘናጋዒ ሙዚቓን ሰነ ጽሑፍን

ድሓን ምጹ /ጻ

ሽማገለ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ጀርመን

دعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

يعلن اتحاد نساء اريتريا بألمانيا عن إقامة إحتفال في يوم المراة العالمي الموافق ٨/٣/٢٠٢٠، بمدينة فرانكفورت.                                                                                                                                                                                                                                                     و يخلل الإحتفال الفقرات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1/كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2/ عقد سيمنار بعنوان "اهمية ودور الحراك النسائي " باللغتين العربية والتقرنية                                                                                                                                                                                                                                                                                             3/ فقرة ثقافية "ادبية، فنية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الزمان: ، 7 مارس الساعة 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المكان فرانكفورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مع تحيات إتحاد النساء الإريتري في المانيا