ጋዘጣዊ መግለጺ

17 መስከረም 2020

ኣብ 24 ሰነ 2020፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ክሰርሑ ናይ ሓባር መግለጺ ምውጸኦም ዝዝክር እዩ። ንዕኡ ንምትግባር ከኣ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ መዳያት፣ ከም ዲፕሎማሲ፣ ሚዲያን ናይ ህዝቢ ምልዕዓልን ዝኣምሰሉ ስርሖም ጀሚሮም ይርክቡ። እቶም ፖለቲካ ሓይልታት ድማ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒን እዮ። ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውሕደት ስራሕ ዋና መሪሕ፡ (1) ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ናጽነትን ምሕላው፣ (2) ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ብናይ ህዝቢ ሓይሊ ምስዓር፣ (3) ኣብ ኤርትራ ብዙሐ-ሰልፋዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር፣ ክምኡውን (4) ልዑላውነት ናይ ሕጊ ብምቕባል ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናጻነቱን መሰላቱን ምርግጋጽ እዩ።

በቲ ናይ ሓባር መግለጺ መሰረት፣ ኣብ 9 ሐምለ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓሰርተሓደ ኣባላት ዝሓዘ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ መስሪቶም። እዚ ሽማግለ’ዚ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ለውጢ ንምምጻእ ሓባራዊ መርሓ ግብሪ ንምድላውን ንምትግባርን ዝዓለመ እዩ። ናይዚ ሽማግለ ኣባላት ድማ፡  ዶ/ር መሓመድ በሽር (ኣቦ-መንበር)፣ ኣድያም ተፈራ (ምክትል ኣደ-መንበር)፣ ብሉጽ ኢያሱ (ጸሓፊ)፣ ኢድሪስ ሑመድ (ጸሓፊ)፣ ኣብርሃም ኢያሱ፣ ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ፣ ማሕሙድ መሓመድ ዓሊ፣ መንግስትኣብ ኣስመሮም፣ ሱሌማን ሰዲግ፣ ተኽለሰንበት ተኽላይን ዮሴፍ ኣስገዶምን እዮም።

ኣብ 22 ነሐሰ 2020፣ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዘለዉ ሰለስተ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ስርሑ ጀሚሩ ይርከብ።

ዲፕሎማሲ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ሓባር ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ንምትግባር ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ እዩ። ምምሕዳሩ ከኣ ብ ሃይለማርያም ተስፋይ ዝምራሕ፣ አቤል ሃይለ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ብዓለምለኸ  ደረጃ ከኣ ወከልቱ ኣብ ሓሙሽተ ዞባዊ ቤት ጽሕፈታት ዘዋፈረ ቅርጻ ኣለዎ። እዚኣቶም  ከኣ ብብርሃነ ደበሱ ዝምራሕ-ናይ አፍሪቃ ቤ/ጽ፣ ብወልደየሱስ ዓማርን፣ ጽገየውሃንስ ኪዳነን ዝምራሕ-ናይ አውሮጳ ቤ/ጽ፣ ብሓሰን አል-አሳድ ዝምራሕ-ናይ ማእከላይ ምብራቕ/ኣስያን ቤ/ጽ፣ ብዶ/ር ተሾመ ብርሃነመስቀልን ብኪዳነ ተስፋገብርኤልን ዝምራሕ-ናይ ሰሜን አሜሪካ ቤ/ጽ፣ ከምኡውን ብ ተዓረ ሃይለን ብ ያሲን አብርሃምን ዝምራሕ-አውስትራሊያ/ኒውዚላንድ ቤ/ጽ ይህልዎ፡፡ ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሓላፍነት ከኣ፡ (1) ንናይ ህዝብና ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ፣ (2) ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ቃልስና ብዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ድጋፍ ምርካብ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምምጻእ፣ ሾቶና ንቕድሚት ንምስጓም እዩ።

ሚድያ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ናይ ሚዲያ ስራሓት ንምውህሃድን ንምክያድን ሓላፍነት ኣለዎ። ናይ ሚድያ ሓይሊ ዕማም ብሓናን መሓመድ ሳልሕ ዝምራሕ፣ ተኽሉ (ቶማስ) ገብረየሱስ ጸሓፊ፣ ኣባላቱ ድማ፡ ዓብዱላ ዑመር፣ ደበሳይ በየነ፣ ድራር ማንታይ፣ ሃብቶም ብርሃነ፣ ከዋኒ  ገብረስላሴ  ስዩም፣ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስን፣ መሓመድ ብርሃን ብላታን ወልዱ ነጋሲን እዩም። እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ኣብኩሉ ናይ ሚድያ መድረኻት፣ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ተቓወምትን ዓለምለኻውያን ሚድያን፡ ብምውህሃድን ስራሕ ኣብ ምቅልጣፍን ይነጥፍ። ተሓባቢርካ ክስራሕ ዘለዎ ዕላማ ድማ፣ (1) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይሕጋውን፣ ዘይሞራላውን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ምግላጽ፣ (2) ንኤርትራውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብወጻእን ዘጋጥሞም ዘሎ ስቅያት፣ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማሕበራውን ፣ ኤኮኖምያውን ፖለቲካውን ፍሽለታት ምዃኑ ምጕላሕ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንምስዓር ከኣ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ቃልስን ዓቅሚታትን ምትብባዕ እዩ።

ህዝባዊ ምልዕዓል፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓበራዊ ናይ ህዝቢ ምውዳብን ምስራዕን ሓላፍነት ዘለዎ እዩ። ብብርሃነ ገብረክርስቶስ ዝምራሕ፣ ግርማይ ተኪእ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ኣባላቱ ከኣ  ኣብርሃም ተስፋግዮርጊስ፣ አስገደት ተስፋዮሃንስ፣ ባህታ ተስፋማርያም፣ ደስበለ ገብረህይወት፣ ኢዮብ የማነ ወልደገብርኤል፣ ገብረህይወት መለስ፣ ሓየሎም ዳንኤልን፣ ትዕበ ተኪአን እዮም። ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሽቶታት ድማ፡ (1) ናይ ኤርትራ ስርዓት መግዛእቲ ብምቅዋም ብሓድነት ደው ብምባልን (ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን) ንህዝቢ ኤርትራ ምልዕዓል፣ (2) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ (ብቐጥታውን ዘይቀጥታውን) መንገዲታት ተጽዕኖ ንምግባር ናይ ፖለቲካ ስጉምቲታት ምውሳድ፣ ከምኡውን (3) ቀጻሊ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሓት ብምውህሃድ ናይ ኤርትራ ልዑላውነትን፣ ናይ ህዝባ ሓድነትን ምዕቃብ ይኸውን።

ንናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውህደት ስራሕ ንምሕያል ብጸጥታ፣ ብፋይናንሳዊ ጉዳይን ብእስትራተጂያዊ ውጥንን ተወሳኺ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ስሩሑ ክቕጽል እዩ። እዚ ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣቦ-መንበራት ላዕለዋይ ተኸታታልነት ዝሰርሕ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ’ዚ ነቲ ብ ኣቦ-መንበራት  ዝዋሃቦ ቀጻሊ መምሪሕታትን ሓገዛትን ምስጋኑኡ የቅርብ።

ዶ/ር መሓመድ በሺር

ኣወሃሃዲ ሽማግለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

تصريح صحفي

17 سبتمبر 2020

دشنت القوى السياسية الإرترية في 24 يونيو 2020 إعلانًا مشتركًا تعهدت فيه بتنسيق جهودها لإحداث التغيير الديمقراطي في إرتريا ، وقد حددت عملها المشترك في عدد من المجالات المهمة ، بما في ذلك الدبلوماسية والإعلام وأنشطة التعبئة الجماهيرية.والقوى السياسية هى: المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، الجبهة الوطنية الإرترية، حزب الشعب الديمقراطي الإرتري ، تنطيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي وتنظيم الوحدة الإرترية من أجل العدالة. اتفق الموقعون على المبادئ التالية: (1) حماية سيادة إرتريا وسلامتها الإقليمية ؛ (2) إزالة النظام الاستبدادي بقوة موحدة للشعب ؛ (3) النجاح في تحويل إرتريا إلى نظام متعدد الأحزاب للحكم الديمقراطي ؛ و (4) الانصياع لسيادة القانون وضمان الحريات والحقوق الأساسية للشعب الإرتري.

في 9 تموز 2020 ، وتنفيذاً للإعلان المشترك ، شكلت القوى السياسية الإرترية لجنة تنسيقية من أحد عشر شخصاً. هذه اللجنة مسؤولة عن تطوير وتنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل التغييرات الديمقراطية في إرتريا.

أعضاء اللجنة : الدكتور محمد بشير (رئيسا) ، أديام تفرى (نائبا للرئيس) ، بلوظ إياسو (السكرتير المشارك) ، إدريس همد (السكرتير المشارك) وعضوية كل من : أبراهام إياسو ، الحاج عبد النور الحاج ، محمود محمد علي (علاج) ، منغستاب أسمروم ، سليمان صديق ، تخلى سنبت تخلاي ويوسيف اسقدى.

هذا وقد باشرت اللجنة التنسيقية عملها اعتباراً من 22 أغسطس 2020م  بإنشاء فرق العمل الثلاثة  التالية:

الدبلوماسية: - فريق العمل مسؤول عن القيام بمهمة دبلوماسية مشتركة للقوى السياسية الإرترية. و يتألف فريق العمل الذي يرأسه المناضل  هايلي مريم تسفاي ، وأبيل هايلي كسكرتير ، من ممثلين على مستوى العالم يغطون خمسة مكاتب إقليمية: أفريقيا برئاسة السيد برهان ديبيسو ؛ أوروبا بقيادة ولدسوس عمار وظقايهنس كيدان. الشرق الأوسط / آسيا برئاسة حسن الأسد. أمريكا الشمالية برئاسة الدكتور تيشوم برهانميسكل وكيدان تسفاجبريل ؛ وأستراليا / نيوزيلندا برئاسة تيري هايلي وياسين إبراهيم.  مهمة فريق العمل تتلخص في : (1) الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان لشعبنا ، (2) حشد دعم المجتمع الدولي لحركتنا المؤيدة للديمقراطية ، و (3) دفع هدفنا المتمثل في إحداث تغيير ديمقراطي في إريتريا.

الإعلام: - يرأس فريق العمل الأستاذة حنان محمد صالح وتيكلو (توماس) غبريسوس كسكرتير ، ويتكون أعضاء الفريق من : عبد الله عمر ، وديبيساي بييني ، وديرار مانتاي ، وهبتوم برهان ، وكواني جبريسلاسي سيوم ، ومحمد صالح حقوص ، ومحمد برهان بلاتا ، وولدو نيغاسي. عبر جميع المنابر الإعلامية ، وتتلخص مسؤولية فريق العمل في التنسيق وتسيير الأنشطة الإعلامية المشتركة للقوى السياسية الإرترية. كما عليه القيام مع القوى السياسية الإرترية ، فضلاً عن وسائل الإعلام المعارضة والدولية الأخرى ، للعمل بشكل تعاوني من أجل:  (1) فضح الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية والظالمة للنظام الإرتري ؛ (2) تسليط الضوء على  معاناة الشعب الإرتري داخل وخارج البلاد بسبب الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام في إرتريا ؛ و(3) تعزيز نضال قوى المعارضة لهزيمة النظام الديكتاتوري في إرتريا.

التعبئة الجماهيرية: -  ومسؤولية فريق العمل هي تنظيم وتنسيق أنشطة التعبئة الجماهيرية للقوى السياسية الإرترية. برئاسة برهان غبريكريستوس وجيرماي تيكي كسكرتير ، يتكون أعضاء فريق العمل من أبراهام تسفارجيس ، أسقدت تسفايوهانيس ، باهتا هايلي مريم ، ديسبلى جيبرهوت ، أيوب يماني ويلديجبريل ، جبرهوت ميليس ، هيلوم دانيال ، وتيهيلوم دانيال. مهام الفريق هى: (1) تعبئة الجماهير الإرترية (داخل وخارج البلاد) للوقوف معًا في مواجهة النظام الإرتري ، (2) تنظيم الأعمال السياسية (بشكل مباشر أو غير مباشر) للتأثير على التغييرات الديمقراطية في إرتريا و (3) تنسيق أنشطة سياسية وغير سياسية مستدامة لحماية سيادة إرتريا ووحدة شعبها.

ستستمر لجنة التنسيق في إنشاء المزيد من فرق العمل في مجالات المتابعة والحماية والشؤون المالية وغيرها من المجالات لتعزيز الجهود المنسقة للقوى السياسية. إن لجنة التنسيق  التي تعمل تحت المسؤولية الإشرافية لرؤساء القوى السياسية الإريترية  ممتنة لما وجدوه من رؤساء  القوى السياسية  لتوجيههم ودعمهم المستمر.

دكتور محمد بشير

اللجنة التنسيقية  للقوى السياسية الإرترية

 

Press Release

September 17, 2020

The Eritrean Political Forces, which on 24 June 2020 issued a joint declaration pledging to coordinate their efforts to bring democratic change in Eritrea, have initiated their joint work on a number of important areas, including diplomacy, media, and mass mobilization activities. The political forces are Eritrean National Council for Democratic Change, Eritrean National Front, Eritrean People's Democratic Party, Unity for Democratic Change, and United Eritreans for Justice. The guiding principles bringing the political forces together are: (1) Protecting the sovereignty and territorial integrity of Eritrea; (2) Removing the autocratic regime with the unified power of the people; (3) Successfully transitioning Eritrea to a multiparty system of democratic governance; and (4) Submitting to rule-of-law and guaranteeing basic liberties and rights to the Eritrean people.

On July 9, 2020, in implementing the joint declaration, the Eritrean Political Forces established an eleven-person Coordination Committee. This committee is responsible for the development and implementation of a joint action plan to affect democratic changes in Eritrea. The members of this committee are፡ Dr. Mohammed Beshir (Chairperson), Adiam Tefera (Vice-Chair), Bluts Iyassu (co-Secretary), Idris Humed (co-Secretary), Abraham Iyassu, Haj Abdelnur Haj, Mahmud Mohammed Ali, Menghesteab Asmerom, Suleiman Sediq, Teclesenbet Teclai, and Yoseif Asghedom.

Effective on August 22, 2020, the Coordination Committee has initiated its work with the establishment of the following three task forces: 

Diplomacy: - The task force is responsible for conducting a joint diplomatic mission for the Eritrean political forces. Headed by Hailemariam Tesfai, and Abel Haile as a secretary, the task force consists of representatives globally covering five regional offices: Africa headed by Mr. Berhane Debesu; Europe headed by Woldeyesus Ammar, and Tsighehans Kidane; Middle East/Asia headed by Hassen al-Assad; North America headed by Dr. Teshome Berhanemeskel, and Kidane Tesfagebriel; and Australia/New Zealand headed by Teare Haile, and Yassin Abrahim. This task force is charged with: (1) advocating for the human right causes of our people, (2) garnering international community’s support for our prodemocracy movement, and (3) advancing our goal of bring a democratic change in Eritrea.

Media: - This task force is responsible for coordinating and conducting joint media activities of the Eritrean political forces. Headed by Hanan Mohammed Salih and Teclu (Toma) Ghebreyessus as a secretary, the members of the task force include Abdulla Omar, Debessai Beyene, Dirrar Mantai, Habtom Berhane, Kewani Gebreslasie Syum, Mohamed Salih Hagos, Mohammed Berhan Blata, and Woldu Negasi. Across all media platforms, the task force will be coordinating and facilitating the Eritrean political forces, as well as other opposition and international media, to cooperatively work to: (1) expose the illegal, immoral, and unjust actions of the Eritrean regime; (2) spotlight the suffering of the Eritrean people inside and outside the country that it is due to the social, economic, and political failures of the regime in Eritrea; and (3) promote the opposition forces’ struggle to defeat the dictatorial regime in Eritrea.

Mass Mobilization: - This task force is responsible for organizing and coordinating the mass mobilization activities of the Eritrean political forces. Headed by Berhane Ghebrekristos, and Germay Tekie as a secretary, the members of the task force include Abraham Tesfagergiss, Asgedet Tesfayouhaness, Bahta Hailemariam, Desbele Ghebrehiwet, Eyob Yemane Weldegebriel, Gebrehiwet Melles, Hyelom Danial, and Tiebe Tekie. It is the goal of the task force to: (1) mobilize Eritrean masses (inside and outside the country) to stand together in opposition to the Eritrean regime, (2) organize political actions to (directly or indirectly) affect democratic changes in Eritrea, and (3) coordinate a sustained political and social activities to safeguard Eritrean sovereignty and unity of its people. 

The Coordination Committee will continue with the establishment of more task forces in the areas of intelligence, financial affairs, and strategic planning to further strengthen the coordinated efforts of the political forces. The Coordination Committee, which operates under the oversight responsibility of the Chairpersons of Eritrean Political Forces, is very grateful to the Chairpersons for their continuous guidance and support.

Dr. Mohammed Beshir
Eritrean Political Forces Coordination Committee

Thursday, 17 September 2020 22:14

Eritrea’s deteriorating state

Written by

SEPTEMBER 17, 2020  NEWS

Source: Africa is a country

Eritrea’s deteriorating state

The Eritrean government continues to force students into military service in the middle of a pandemic. Things are about to get even worse.

Asmara, Eritrea. Image credit Clay Gilliland via Wikimedia Commons.

The Government Response Stringency index (GRSI) is a composite score developed by researchers at Oxford University, to compare countries’ policy responses to the coronavirus pandemic. It uses nine response indicators to rank governments, including school closures, workplace closures, and travel bans in its assessment of who has the strictest measures. Eritrea has topped the list most of the time.Eritrea has enforced a total lockdown since April 1, effectively banning all public transport, closing schools, and suspending everything in the literal sense, even postponing publishing the state newspaper—the only newspaper in the country—for five months. Although the pandemic’s consequences had been fatal across the world, in extremely impoverished countries like Eritrea where the essential food items are rationed in stores run by the ruling party, the magnitude of the lockdown is immense. Eritrea’s elites who hold absolute power have already frozen the state in time for more than two decades. Now families who have relatives in the diaspora depend on remittances to survive, subjected to extremely low exchange rates set by the ruling party’s financial sector, while the unlucky ones without family abroad suffer even more.

While the entire country has been put on hold, there is always an exception. During the past months, President Isaias Afwerki has traveled internationally three times to Ethiopia, Sudan and Egypt with his big entourage. He also received Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and the President of Sudan’s Sovereign Council, General Abdul Fattah al-Burhan in July and September, respectively. Prior to that he has been absent from the scene for more than two months ensuing the usual rumor of that he is incapacitated, or dead.

The second exception is secondary in school in Sawa, the notorious military training center. Since 2003, the final year of secondary school has been taught at Sawa. Eritrean secondary school students as young as 16 years old attend their last grade of secondary school at the harshest place and most unconducive environment. According to the country’s national service proclamation and other international treaties Eritrea signed, the minimum age of military training is 18. With barely any facilities; a temperature that reaches up to 45 degree Celsius (about 113 Fahrenheit); and very frequent sandstorms, Eritrean children in Sawa are officially introduced to the machinery of slavery. In the one-year program, students combine military drills and academic studies. After spending a year in the military camp, they sit for the secondary school graduation certificate examination, which decides the fate of their life: either join colleges or head to the army with no exit. The school has been described by Human Rights Watch’s senior Africa researcher as: “at the heart of its repressive system of control over its population.”

Many governments have been releasing thousands of prisoners and adopting their programs to ensure social distance since the COVID-19 pandemic broke out. The Eritrean diaspora has been pleading to their “government” to release prisoners of conscience and disperse thousands of students in Sawa, known for its overcrowding. In early April, the head of Economic Affairs for Eritrea’s ruling People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) party, Hagos “Kisha” Gebrehiwet, in an online seminar said that Sawa and prisons are the safest places for quarantine as they are secluded. About three months later, Sawa hosted two heads of states with their first ladies accompanied by an entourage. In July, Ethiopia’s prime minister, Abiy Ahmed, facing tremendous pressure at home and in search of externalizing his domestic crises, visited Sawa to observe “graduation-parade rehearsals.”

A month later in mid-August, Sawa held its graduation ceremony, televised live. President Isaias Afwerki, who has never attended any graduation ceremonies of the defunct University of Asmara or other colleges, never misses Sawa’s ceremony. There was no indication in the ceremony of the ongoing COVID-19 pandemic.

Amid the strictest lockdown, 11th grade students have been recalled in August in what the minister of information described as “partial easing of restrictions,” to make up for the lost months. The aim was to prepare them at Sawa to attend their final year of training. Partial easing of lockdown restrictions, however, did not materialize apart from the recall of the students.

According to official announcements from the country’s ministry of health, the latest cases of COVID-19 have been from nationals who have returned from neighboring countries and no local transmission has been reported since early June. Yet, the lockdown has not been eased and there are now different quarantine centers for nationals who are returning from neighboring countries. It seems the pandemic came as a blessing for the regime that has been looking for excuses to confine its population.

There is no sense of urgency in today’s Eritrea. It is a country under self-imposed political siege. Eritrean parents are still unsure about the fate of their children who were expected to start school in September. There is not any information about the lockdown’s end. In an already improvised state, famine has started hitting hard. The only response from the state has been to reinforce the lockdown.

There is no way to challenge the state policies from inside Eritrea. Former students of Sawa, in exile, have been campaigning to end the practice of sending secondary school children to the military camp. The campaign #EndHighSchoolInSawa has gained traction among the Eritrean diaspora and has been amplified inside the country with the help of the diaspora-based independent media. Some prominent figures, such as former defense minister and now an exile, Mesfin Hagos, have joined the call.

“The most important impact of the #EndHighSchoolInSawa campaign is it re-sensitizes as many Eritreans were numb and accepted this hideous policy as normal,” says US-based Haikel Negash, who was among the initiators of the campaign; she is also a former student of the school. Her colleague and a PhD student of history at Queens University, Samuel Emaha maintains that although they could not stop the school, “The campaign aims to bring the issue to the agenda and attention of the common people. The campaign effectively brought the problems associated with the program, mainly because former students lacked the platform to speak about the school.”

Many former students of the school have now been loudly describing their harsh treatment at the school. Some former students have shared that they experienced rape and sexual harassment at Sawa, in line with reports on the problem from human rights organizations for years.

But the campaign was unable to force the Eritrean government to change its policy. Since September 8, high school students from all over the country have been heading to Sawa. The possible consequences of such a policy in the pandemic is not difficult to imagine. Students in Sawa live in crowded military barracks in the most communal lifestyle anyone could imagine. Social distancing is not only impossible, but there is enforced physical proximity. None can justify that the benefits of this untimely pronouncement would outweigh the possible consequences. Many have been pleading for the government to reconsider its decision, in the face of pandemic. But the regime prefers to contribute to the fastest possible spread of the pandemic.

Source=https://eritreahub.org/eritreas-deteriorating-state

Thursday, 17 September 2020 21:19

Radio dimtsi Harnnet Kassel 17.09.2020

Written by

SEPTEMBER 16, 2020  ETHIOPIANEWS

Numbers being held in appalling conditions may be far greater than first thought

Source: Daily Telegraph

Saudi Arabia has come under mounting pressure from governments and human rights groups to release African migrants detained in deplorable conditions
Saudi Arabia has come under mounting pressure from governments and human rights groups to release African migrants detained in deplorable conditions CREDIT: The Telegraph
Ethiopians trapped in Saudi Arabia
Details are beginning to emerge showing that the sheer scale of Saudi Arabia’s crackdown on African migrants is far greater than anyone imagined.

Last month a Sunday Telegraph investigation found that hundreds if not thousands of mainly Ethiopian migrants are being kept in appalling conditions in centres across the Gulf Kingdom as part of a drive to stop the spread of coronavirus.

Using smuggled phones detainees detailed horrific accounts of disease, beatings and suicide.

But recent statements from Abdo Yassin, Ethiopia’s Consul General in Jeddah suggest that the centres highlighted by the Telegraph are just the tip of the iceberg.

Last week, Mr Yassin said that dozens of prisons are housing Ethiopians and that about 16,000 Ethiopian migrants are being held at just one detention centre at Al Shumasi, near the holy city of Mecca.

“Jeddah has over 53 prisons. Ethiopians are held in every one of them,” Mr Yassin told the Ethiopian Broadcasting Corporation. “If you take the one at Al Shumaisi…located around 60km from Jeddah, there are about 16,000 Ethiopians kept in the prison and the holding cells.”

Last month, the Telegraph was able to communicate with migrants at the centres at both Al Shumasi and Jazan, a port city on the border in Yemen. It is unclear how many people are being held at the detention centre at Jazan.

However, satellite images of the Jazan centre show more than a dozen buildings there. There are believed to be several other centres across the Kingdom.  Earlier this month, under international pressure from human rights groups, Western politicians and the United Nations, Saudi Arabia said it would investigate all of its detention centres.

However, migrants told the Telegraph that since news of their plight went around the world, they have been beaten brutally by prison guards who scoured the rooms for smuggled phones. They say they were stripped naked and that some of them were put in handcuffs during the searches.

The Ethiopian government in Addis Ababa has come under mounting pressure at home to repatriate the migrants stuck in the centres after the Telegraph revealed that officials tried to stop the migrants communicating with the outside world, most probably to avoid a diplomatic fall out with oil-rich Saudi Arabia.

Last week, nearly 150 women and children were repatriated to Ethiopia from Saudi Arabia. This was initially greeted as good news.

However, an Ethiopian government document from August shows that their repatriation was part of an arrangement between Saudi and Ethiopian authorities, which required migrants to purchase their own one-way tickets home from Ethiopian Airlines: something that the vast majority of impoverished migrants cannot do.

To make matters worse, Ethiopia’s embassy in Riyadh announced on Monday that Saudi immigration authorities had voided the agreement, leaving Ethiopian migrants with no remaining avenues to escape the Kingdom.

“It is shocking to hear that up to 16,000 Ethiopian migrants might be languishing in detention in the  Al Shumaisi facility. Human Rights Watch and the Telegraph documented horrific conditions in two other centres in Jazan Saudi Arabia where thousands more Ethiopian migrants may also reside,” said Nadia Hardman, a researcher at the NGO Human Rights Watch.

“We repeat our call on Saudi Arabia to immediately release the most vulnerable and improve the miserable conditions for the thousands that remain.”

ኣብ ኤርትራ ከም ሓድግታት ምምሕዳር ኢጣልያ ዝውሰዳ ብዙሓት ትካላትን ፋብሪካታትን ነይረን። ወያ ሎሚ ኸፊእዋ ዘሎ ውቅብቲ ዋና ከተማ ሃገርና ኣስመራ ብዓባያ እውን ኣብዚ ዝርዝር ሓድግታት መግዛእቲ እያ እትጥቀስ። ኩሎም ድሕሪ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝመጹ ምምሕዳራት ከኣ ኣብ ምዕናውን ምድኻምን ናይዘን ትካላት ነናቶም ኣሉታዊ ግደ ነይርዎም። ንኣብነት ምምሕዳር መንግስቲ እንግሊዝ ምስቶም ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ተመሳጢራ ነቲ ካብን ናብን ኣስመራን ባጽዕን ብስሉጥ ንብረት ዘመላልስ ዝነበረ ተለፍሪካ ከም ዝሸጠት ብሰፊሑ ዝዝንቶ እዩ። ካብ ግዜ መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ ጀሚርካ ኣዕኑድ ተለፎን ከይተረፈ፡ ብዙሓት ትካላት ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያን ተወሲደን እየን።

ካብቲ ካብ ምምሕዳር ኢጣልያ ዝተረፈ ሓድጊ እሞ ድሕሪኡ ምርኡይ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ፡ ትካላት ትምህርቲ ብኣብነት ዝጠቀሳ እየን። እታ ኣብ ኤርትራ “ሓንቲ ከም ሓሙስ” ትበሃል ዝነበረት ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ከኣ ናይዚ ኣብነት እያ። እንተኾነ ብዘይመተካእታን ብዘይቅቡል ምኽንያትን ብ2003 ካብ እትዕጾ እነሆ 17 ዓመታት ኮይኑ፡ ኤርትራ “ዩኒቨርስቲ ዘየብላ እንኮ ሃገር” እናተባህለት ትጥቀስ ኣላ። ኣብዚ ለንቅነ ከኣ  ቤት ትምህርቲ ጥልያን  ኣስመራ ፈቓዳ ብምምሕዳር ህግዲፍ ከም ዝተመንዘዐ ዝሕብር ዜና ብሰፊሑ፡ ዋላ ኣብተን ምስ ህግዲፍ ዝዳናገጻ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ኣሎ።

ምምሕዳር  ቤት ትምህርቲ ጣልያን ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ጉንበተ-ሰነ 2020 ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ከም ኩለን ኣብያተ-ትምህርቲ ምስ ተዓጸወት፡ ወዮ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምዕጻው ዝለመደን ምስ ናይታ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ኣብ ቀጨውጨው ዝጸንሐን ህግዲፍ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ጉዳይ ብሓላፍነት ሒዝካ ምእላዩ፡ ንፈቓድ ናይታ ን103 ዓመታት ኣገልግሎት ክትህብ ዝጸንሐት ቤት ትምህርቲ ስሒብዎ። ብሓቂ ምምሕዳር ህግዲፍ ምናልባት እውን ኣብ መስርሕ’ቲ ኣተዓጻጽዋ ናይታ ቤት ትምህርቲ ዕቃበ እንተዝነብሮ’ውን ሓላፍነት ወሲዱ ከጻርን እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክመልስን መተገብኦ እምበር፡ ኣብ ህልኽ ኣይመኣተወን። እንተኾነ ጉዳይ ህዝቢ ጉዳዩ ስለ ዘይኮነ፡ ነቲ ምዕጻው መሊሱ ረጊጥዎ። ናይ ብዙሓት ናይ ጽባሕ ሰብ ተስፋ ህጻናት ናይ ትምህርቲ መኣዲ ከኣ ዓጽዩ። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ዝተኸታተልዎ ከም ዝገልጽዎ፡ እዛ ለንቅነ ፈቓዳ ዝተሳሕበ ቤት ትምህርቲ ጣልያን ኣስመራ ኣብ ግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ፡ ፈደረሽን፡ ሃይለስላሴን ደርግን ምስ ኩሉቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጸገማት ብዘይምቁራጽ ኣገልግሎት ክትህብ ጸኒሓ እያ። ሎሚ ኣብ ግዜ ህግዲፍ ግና ተረጊጣ።

ኣብዚ እዋንዚ ብኣዋጅ ደኣ ኣይዘረብ እምበር፡ እተን ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኤርትራ ዘለዋ ናይ ካለኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ እውን ነናይ ከባቢአን መንእሰያት ናይ ምስትምሃር ሓላፍነተን ካብ ምዕጻው ብዘይትሕት ተገፊፉ፡ ኤርትራውያን ተመሃሮ ኣብ ሓንቲ ኣብ ሳዋ እትርከብ፡ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ካብ ምባላ መዳጐኒት ክትብላ ዝቐልል ማሕዩር እዮም “ዝመሃሩ” ዘለዉ። ኣብ 2019 ካብ 20 ንላዕሊ ዝተፈላለየ ደረጃ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህባ ዝነበራ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝመሓደራ ኣብ ሓያለ ኩርነዓት ኤርትራ ዝርጋሐ ዝነበረን ትካላት ምዕጻወን እውን፡ መግለጺ ሕዱር ዓጻዊ ባህሪ ናይቲ ጉዳም ጉጅለ እዩ። ናብ ህልዊ ኩነታት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያ እንተነቋምት እውን ዓጻዊ ባህሪ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘላግጽ ዘሎ ጉጅለ ኢና እንርዳእ።

እዚ ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ዝምድና ዘለወን ግና ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክግልገለለን ዝጸንሐ ትካላት ምዕጻው ዲፕሎማስያዊ ትሕዝቶ እውን ኣለዎ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ እቲ ብ1991 ምስ ዓብይ ተስፋ ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ብሰንኪ ገታር፡ ስሱዕን ዘይውሕሉልን ዲፕሎማስያዊ ኣተሓሕዛ ጉጅለ ህግዲፍ ድሕሪ 2001 ንቁልቁል ክንቆት ምስ ጸንሐ እዩ ሎሚ መሬት ዘቢጡ ዘሎ። ብፍላይ ከኣ ካብ 2002 ጀሚሩ ብዙሓት ናይ ኢጣልያ ናይ ዲፕሎማሲ ክኢላታት ነቲ ዝምድና ከዕርይዎ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት ፈቲኖም እዮም። ናይ ኢጣልያ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ምክትል ምኒስተር ላፖ ዲስተሊ ብ2014 ናብ ኤርትራ ዝገበርዎ እሞ ተስፋ ተነቢርሉ ዝነበረ ዑደት  ኣካል ናይቲ ጻዕሪ ነይሩ። እንተኾነ እዚ ዑደትዚ ድሕሪቲ ብ3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ደሴት ላምፓዱዛ ልዕሊ 350 ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሃለቕሉን እሞ ዓለምና በቲ ተረኽቦ ኣዝያ ክትሓዝን እንከላ፡ መንግስቲ ህግዲፍ ዘይተገደሰሉ ተረኽቦ ዝተኻየደ ስለ ዝነበረ፡ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ውጽኢት ኣየመዝገበን።

ጉጅለ ህግዲፍ ረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ውሕሉል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክምስርት ባህሪኡ ስለ ዘይፈቐደሉ ምስ መንግስቲ ኢጣልያ  ኣብ ምትህልላኽን ምጽብጻብን እዩ ኣትዩ። ናቱ ግናይ ግብሪ ኣቐሚጡ፡ ንጉጅለ 15ን ጋዜጠኛታትን ክኣስር እንከሎ እውን፡ ካብቶም ኢድ ብምእታው ዝኸሰሶም ሓደ ኤምባሲ ኢጣልያ ኣብ ኣስመራ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ እዩ ከኣ ንኢጣልያዊ ኣንበሳደር  ኣንቶኒዮ ባንዲኒ ኣብ 2001 ዝሰጐጎም። ነቲ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ 2014 “ሓውኻኸ ኣበይ ኣሎ” ብዝብል ንዘቕረብዎ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ዝሰሓበን ሓያል ሃወርያዊ መልእኽቲ እውን “ኢድ መንግስቲ ኢጣልያ ኣለዎ” ብዝብል ኣቖጢዕዎ እዩ።

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ እቲ በተን ዝተዓጸዋ ትካላት ትምህርቲ ኮነ ሕክምና ክጥቀም ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ጉጅለ ህግዲፍ ሕውየት ህዝቢ ሕውየቱ፡ ፍልጠት ህዝቢ ከኣ ፍልጠቱ ነይሩ እንተዝኸውን ንዝምድናኡ ናይ ህዝቢ ተጠቃምነት ብዘይጐድእ መንግዲ መሓዞ። ኣይኮነንዶ ዝጸንሓ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ክዓጹ፡ ሓደስቲ ትካላት ዝኽፈተሉ ኩነታት ክፈጥር መጸዓረ። እንተኾነ ከምቲ “…….. ሓጋዚኣ እንተረኣየትስ መዲዳ ትሓብእ” ዝበሃል፡  ጉዳይ ህዝቢ ጉዳዩ ስለ ዘይኮነ ተመኩሮኡ ብገበርቲ ሰናይ ዝድገፋ ህዝቢ ዝግልገለለን  ትካላት ኣብ ምዕጻው እምበር ኣብ ምኽፋት ሓደስቲ ከምዘይኮነ ባዕሉ የመስክር ኣሎ። 

Arrivals August 2020* 98

Total Arrivals 2020 2,710

UASC1 2020 244

UNHCR continues to receive new arrivals in East Sudan, largely from Eritrea. The Commission for Refugees (COR) receives and assists asylum-seekers at the border where they are temporarily hosted in reception centres. Within 1-2 weeks they are transported to Shagarab camps where they undergo screening, registration, RSD2 and two weeks quarantine while receiving life-saving services and shelter

Tuesday, 15 September 2020 05:20

ኣግእዞ ጓል ኣንስተይቲ

Written by

ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመጽ ኣብዚ ግዜ እዚ; ኣብ ገለ ክፋል ዓለምና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመጽን፡ ኣሰቃቒ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን፥ ይሕባእን ይዕበጥን ኮይኑ እምበር ደው ኣይበለን።

Tuesday, 15 September 2020 05:03

ኣግእዞ ጓል ኣንስተይቲ

Written by

ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመጽ ኣብዚ ግዜ እዚ; ኣብ ገለ ክፋል ዓለምና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመጽን፡ ኣሰቃቒ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን፥ ይሕባእን ይዕበጥን ኮይኑ እምበር ደው ኣይበለን።

Page 6 of 379