ወካሊ ሽማግለ በይ-ኤርያ ካብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ ተነዲፉ ዝቐረበ ዓንዲ-ሕጊ ንምኽላስ፣ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ብ20 ጥቅምቲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ።  ካብ ሒዝዎ ዝቐረበ ዛዕባታት ድማ፡

  1. ምንቅስቓስ ይኣክል ዝምርሓሉ ዝተነድፈ ዓንዲ-ሕጊ ንህዝቢ ንምግላጽ፣ ካብ ኣኼበኛ ዝቐረበ ሕቶታትን ርእይቶታቱን ተቐቢሉ ናብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ ንኽሰድድን
  2. ግዱሳት ወለንተኛታት ኣብተን ሸውዓተ ሓይሊ ዕማማት ብድሌቶምን ከከም ክእለቶምን ንኽሳተፉ መብርሂ ብምሃብ ክምዝገቡ ጻውዒት ገይሩ።

Bay Area Yiakil Movement Reviewing Bi laws 1ወካሊ ሽማግለ ካብ ጸጋም ንየማን፡ ምስጉን ሓጎስ፣ ወልደየሱስ ውበ፣ ነጋ ወልደሩፋኤል

ወካሊ ሽማግለ፣ ድሕረ ባይታ ኣበጋግሳን ዕላማን ናይ ምንቅስቓስ ይኣክል ክገልጽ ከሎ፡ ብመራሕ መንግስቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ሃገራዊ ጥልመት ምስተጋህደ፣ ልዑላውነትና ንምክልኻል ዝተላዕለ ማዕበል ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ዝምርሓሉ ሕጊ ኣይነበሮን፡ እነሆ ሕጂ ግን ንድፊ ኣዳልዩ ብህዝቢ ንኽኽለስ ቀሪቡ። ነቲ ዝጸንሐ ድንጉር ሓሳብ “ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዝትክእ ሰብኣይ ኣበይ ይርከብ ኢልካ ምንዳይ፣ ወይ ከምቲ ንኣይሁዳውያን ካብ ባርነት ግብጺ ኣውጺኡ፣ ንቐይሕ ባሕሪ ጨዲዱ ናብታ ናይ መብጽዓ ሃገሮም እስራኤል ዘስግር ሙሴ ብተኣምር ክርከብ ምጽባይ” ኣይኰነን እንቃለሰሉ ዘለና ዕላማን ኣገባብን። ዋና ሃገርና ኤርትራ ህዝባ እዩ፡ ስለዝዀነ ድማ ንህዝቢ ዝወከለ ባይቶ ብሓባር ኣቝምና፣ ብዝሓንጸጽናዮ ቅዋም ዝምራሕ፣ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝመረጾ መሪሕነት፣ ብልዕልና-ሕጊ ንዝተመዘዞ ሓላፍነት እሙን ኰይኑ ዝመርሕ መሪሕነት ንምምስራት ኢና ንቃለስ ዘሎና። ካብ ሕጂ ንንየው ኣብ ውልቀ-መራሒ ምእማን ዘይኰነ ኣብ ሓባራዊ መሪሕነት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ።

Bay Area Yiakil Movement Reviewing Bi laws 2ካብ ከተማታት በይ-ኤርያ ተጓዒዞም ንድፊ ዓንዲ-ሕጊ ንምምሕያሽ ኣብ ኣኼባ ኦክላንድ ዝተሳተፉ

ወካሊ ሽማግለ ኣብ መደርኡ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መድረኽ ሕቡራት ሃገራት ቀሪባ ክንዲ መንእሰይ ወለዶ ኣናተጣበቐት ዝመደረት ዓሰርተ ሽዱሽተ ዝዕድሚኣ ጓል ኖርወይ ብምድናቕ፡ ካብ ዓቐን ሓሊፉ ዝፍኖ ዘሎ በካሊ ካርቦን-ዳዮክሳይድ ክንቆጻጸሮ እንተዘይክኢልና ፈጢሩዎ ዘሎ ግሎባላዊ-ኣየር ብከላ ኣብ ሂወት ፍጡራት ዘስዕቦ ሓደጋታት ከቢድ ምዃኑ ኣጠንቂቓ። ብደገፍቲ ድሕነት ከባቢ ድማ ድሙቕ ደገፍ ስለዝረኸበት ለውጢ ክግበረሉ ትጽቢት ዘንበረ እዩ።  መንእሰያት ኤርትራ ተሳትፎኹም ኣብ ቃልሲ ክዓዝዝ፣ ለውጢ ዝጠልብ ድምጽኹም ክብርትዕን ንምምራሑ ድማ ክትዳለዉን ኣሎኩም ክብል ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ሓላፍነት ዝጐደሎም ባእታታት ብኢደወነኖም ዝዝርግሕዎ ሓቀኛ ዘይኰነ ኣደናጋሪ ወረታት ተራእዩ ነይሩ። ነዚ ጉዳይ’ዚ ባይቶ ብዕቱብ ኣጽኒዑ ዝግባእ መፍትሒ ረኺብሉ እዩ። ነዝን ከምኡ ዝመሳሰልን ዝልዓል ጸገማት ብቐጻሊ ንምእላዩ፡ “ፍልልያትን ግርጭታትን ዝኣሊ ሽማግለ” ኣቝሙ ኣሎ ክብሉ ወከልቲ ኣብሪሆም።

ወኪል ሽማግለ ነቲ ዘምጽኦ ሰነድ ንድፊ ስርዓተ-ሕጊ ኣባዚሑ፡ ከምኡ’ውን ተሳተፍቲ ርእይቶታቶም ዝጽሕፍሉ ወረቓቕትን ቀሪቡ እዩ ናብ ኣኼባ ኣትዩ። ተሳተፍቲ ነቲ ሰነድ ሒዞም ዓንቀጽ ብዓንቀጽ ክከታተሉን፣ ሕቶታቶም ኰነ ርእይቶታቶም ንኸቕርቡን ጥጡሕ ኵነታት ስለዝፈጠረ ስሉጥ ኣኼባ ክካየድ ክኢሉ። ተሳተፍቲ ኣኼባ ንዝነበሮም ሕቶታት መልሲ ተዋሂብዎ፣ ክመሓየሽ ዝበልዎ ሓሳባት ድማ በብዓንቀጹ ኣቕሪቦም ዕቱብ ምይይጥ ተኻይዱ። ተሳተፍቲ ብጽሑፍ ዘቕረብዎ ናይ ምምሕያሽ  ርእይቶታቶም ብወካሊ ሽማግለ ተኣኪቡ። እቶም ጊዜኹም ወሲድኩም ርእይቶታትኩም ክትሰዱ እትደልዩ ድማ ናብ ኢመይል ኣድራሻ ባይቶ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ክሳብ ሓደ ሕዳር ዘሎ ጊዜ ስደዱ ዝብል ሓበሬታ ተዋሂቡ። እትህብዎ ናይ ምምሕያሽ ርእይቶታትን ለበዋታትን ናብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ ክበጽሕ ምዃኑ’ውን ሓቢሮም። ከምኡ’ውን ኣብተን ወጺአን ዘለዋ ሸውዓተ ሓይሊ ዕማማት  ንኽትነጥፉ እትግደሱ ኣስማትኩም መዝግቡ ክብሉ ተማሕጺኖም።

ሰላምን ምርድዳእን ዝዓሰሎ ኣኼባ ተዛዚሙ።

ወካሊ ሽማግለ በይ-ኤርያ ምንቅስቓስ ይኣክል ባይቶ ሰሜን ኣመሪካ

ኦክላንድ 20 ጥቅምቲ 2019

                 

                

                     

ኣብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ዝተኣከቡ መንእሰያት፡ ኣንጻር ኣብዪ ተቓውምኦም እናስምዑ Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ዝተኣከቡ መንእሰያት፡ ኣንጻር ኣብዪ ተቓውምኦም እናስምዑ

ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተወልዑ ተቓውሞታት ብውሕዱ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቖሰሉን ሰበስልጣን እታ ሃገር ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ምክትል ፕረዚደንት ክልል ኦሮሚያ፡ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፡ ኣማስያኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጸዒ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ጃዋር መሓመድ ዝተወስደ ዝጉምቲ ብምኹናን፡ እቲ ጉዳይ መን ከም ዝፈጸሞ "ኣጻሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና" ኢሉ መንግስታዊ መደበር ዜና ኢቢሲ ሓቢሩ።

"ነቶም ሎሚ ዝሞቱ ወገናትና፡ ብስም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም" ክብል መግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ጠቒሱ።

ንክልል ኦሮሚያ ናብ ዓውደ-ኲናት ክቕይርዋ ዝደልዩ "ሓይልታት" ከም ዘለዉ ብምግላጽ፡ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት "ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከትሕዝዎ ይጽዕሩ ኣለዉ" ክብል ነቒፉ።

ክልተ ካብቶም ግዳያት ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝተቐትሉ ክኾኑ እንከለዉ፡ ሓደ ድማ ኣብታ ታሪኻዊት ከተማ ሃረር'ዩ ተቐቲሉ።

ኣብዪ ኣሕመድ Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሽልማት ኖበል ሰላም ዝተዋህበ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ይሳተፍ ኣሎ

ኣብታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውጽእ ኢላ እትርከብ ከተማ ኣምቦ'ውን ሰለስተ ሰባት ከም ዝቖሰሉ ተፈሊጡ'ሎ።

ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስዱ ጽርግያታትን፡ ካልኦት ከተማታት ክልል ኦሮሚያን ተዓጽዮም ኣለዉ።

ኣብ ኦሮምያ ንድጋፍ ኣክቲቭስት ጀዋር መሓመድ ዝወጹ ሰልፈኛታት፡ ቁጠዐኦም ዝገለጹ እንትኸውን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተመረቐ ሓዳሽ መጽሓፍ ኣብዪ ኣሕመድ 'መደመር' ከቃጽሉ ተራእዮም።

ትማሊ ለይቲ ኣብ መንበሪ ቤት ኣክቲቪስት ጃዋር መሓመድ ኣጋጢሙ ዝተባህለ ክስተት፡ ስዒቡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ኣካይዱ።

ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ፡ ዝተቖጥዑ ሰልፈኛታት "ኣብዪ ይውረድ" እናበሉ ድማ ጨሪሖም።

ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ዘለዎም ተቓውሞ ንምግላጽ፡ ነቲ "መደመር" ዝተሰምየ ሓድሽ መፍሓፍ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ኣቃጺሎም።

ኣብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ዝተኣከቡ መንእሰያት፡ ኣንጻር ኣብዪ ተቓውምኦም እናስምዑ Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ዝተኣከቡ መንእሰያት፡ ኣንጻር ኣብዪ ተቓውምኦም እናስምዑ

ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተወልዑ ተቓውሞታት ብውሕዱ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቖሰሉን ሰበስልጣን እታ ሃገር ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ምክትል ፕረዚደንት ክልል ኦሮሚያ፡ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፡ ኣማስያኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጸዒ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ጃዋር መሓመድ ዝተወስደ ዝጉምቲ ብምኹናን፡ እቲ ጉዳይ መን ከም ዝፈጸሞ "ኣጻሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና" ኢሉ መንግስታዊ መደበር ዜና ኢቢሲ ሓቢሩ።

"ነቶም ሎሚ ዝሞቱ ወገናትና፡ ብስም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም" ክብል መግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ጠቒሱ።

ንክልል ኦሮሚያ ናብ ዓውደ-ኲናት ክቕይርዋ ዝደልዩ "ሓይልታት" ከም ዘለዉ ብምግላጽ፡ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት "ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከትሕዝዎ ይጽዕሩ ኣለዉ" ክብል ነቒፉ።

ክልተ ካብቶም ግዳያት ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝተቐትሉ ክኾኑ እንከለዉ፡ ሓደ ድማ ኣብታ ታሪኻዊት ከተማ ሃረር'ዩ ተቐቲሉ።

ኣብዪ ኣሕመድ Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሽልማት ኖበል ሰላም ዝተዋህበ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ይሳተፍ ኣሎ

ኣብታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውጽእ ኢላ እትርከብ ከተማ ኣምቦ'ውን ሰለስተ ሰባት ከም ዝቖሰሉ ተፈሊጡ'ሎ።

ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስዱ ጽርግያታትን፡ ካልኦት ከተማታት ክልል ኦሮሚያን ተዓጽዮም ኣለዉ።

ኣብ ኦሮምያ ንድጋፍ ኣክቲቭስት ጀዋር መሓመድ ዝወጹ ሰልፈኛታት፡ ቁጠዐኦም ዝገለጹ እንትኸውን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተመረቐ ሓዳሽ መጽሓፍ ኣብዪ ኣሕመድ 'መደመር' ከቃጽሉ ተራእዮም።

ትማሊ ለይቲ ኣብ መንበሪ ቤት ኣክቲቪስት ጃዋር መሓመድ ኣጋጢሙ ዝተባህለ ክስተት፡ ስዒቡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ኣካይዱ።

ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ፡ ዝተቖጥዑ ሰልፈኛታት "ኣብዪ ይውረድ" እናበሉ ድማ ጨሪሖም።

ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ዘለዎም ተቓውሞ ንምግላጽ፡ ነቲ "መደመር" ዝተሰምየ ሓድሽ መፍሓፍ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ኣቃጺሎም።

Source=https://www.bbc.com/tigrinya/news-50154513

 

October 23, 2019 Ethiopia, News

Hundreds of Jawar Mohammed’s supporters gathered at his residence this morning

Ephream Silesh & Mahlet Fasil

Addis Abeba, October 23/2019 –Protests erupted in several cities and towns across Oromia regional state and various spots surrounding Addis Abeba after Jawar Mohammed, executive director Oromo Media Network (OMN) and prominent activistposted information in his Facebook page that his security detail were told “to pack their stuff and leave the compound quietly without alerting me.”

Jawar has been posting several messages throughout the night including anaudio/video purportedly carrying a conversation between his security detail and a third person who Jawar said was a security official. In it, Jawar’s security can be heard saying they will not leave their post in the middle of the night without replacements.

The area where Jawar’s residence is located at, off Bole road, was quickly flooded by hundreds of his supporters. As of the publishing of this article, standoff continued between his supporters and the police who are trying to disperse the crowd, our reporter, Mahlet Fasil, said from the scene. Protesters are chanting “Jawar, Jawar” and “Down, Down Abiy.”

In a separate part of the city, in Kara Qore area in western Addis Abeba, a counter protest erupted when a group of youth began chanting “Jawar thief”. The Police quickly stepped in to disperse the standoff between his supporters and those protesting against him.

Protesters in Oromia carrying a banner that reads “Touching Jawar if touching our eyes.”

Elsewhere in Oromia, several spontaneous protests broke out including in Ambo, the hotbed of the four years’ Oromo protests prior to Prime Minister Abiy’s assent to power, Haramaya and Bale Robe, among other places. Roads in outskirt areas of the capital Addis Abeba were also blocked by the Oromo youth, Qeerroo.

Speaking a while ago, Endeshaw Tasew, Federal Police Commission Commissioner,denied the reportsthat there were attempts to remove Jawar’s security. “His message that the police were taking measures against him are false. Neither the government nor the police took any measure against him,” he said.

But he admitted that the government has assigned security details for activists and political leaders who returned home from abroad in order to guarantee their safety and security. However, recently, there has been measures to remove private security details based on evaluations and circumstances that indicate low threat levels and increasing stability, according Commissioner Endeshaw. He called for calm and an end to road closures in various places.

Earlier tension

Tension started simmering since yesterday afternoon following Prime Minister Abiy Ahmed’s speech at the national parliament during a question and answer session with parliamentarians. An MP asked the prime Minister on what measures the government was planning to take to tame media organizations which are “fueling conflict.”

“The media wants to be free, but wanting to be free and managing to be free are different things’, the PM said, adding ethnic, religious and political entrepreneurs were to blame. He further said that the media, rather than trying to facilitate Ethiopia’s peace and democracy, have resorted to collecting funds from a people and ethnic groups they claim to represent and hinted at the broadcast authority to enforce the law without hindering the process of strengthening the media. “Owners of media who are foreign nationals, who do not have an Ethiopian passport, who can leave the country when things go south” should know that the government was practicing patience to broaden the space. “If [you] become a threat against Ethiopia’s peace and survival, whether or not you speak Amharic or Afaan Oromoo, it should be noted that we will take the necessary measures,” the PM said, adding, “we do not have another country we can flee to” and “those of you with [a second] country, if you are willing to help us with our peace, development and democracy then you are welcome”. In what many saw as an accusation directed at Jawar Mohammed, PM Abiy went on to warn that talk of democracy and freedom cannot be used to mask those that profit off of the media and that measures must be taken to control this.

A few minutes after the Prime Minister’s response at the parliament Jawar Mohammedwrote a direct response to PM Abiy, which was written in Afaan Oromo, and posted to his 1.7 million followers on Facebook.

He started off by saying he never fled the country, but left it to study and had to get a foreign passport because the government wouldn’t renew the one he had. “After Woyane was pushed out by the blood and bone of Qeerroo, you had elders to try and convince us not to come back. But we put our people above everything and came home to help you transition this country with the influence and knowledge we have,”he said. He reminded the PM of their meeting in Minnesota and then in Addis Abeba in which he said Oromia was his life and death from then on.

Speaking about his media,OMN, Jawar said they have always respected the laws of the countries in which they operated and kept on reporting the people’s protest despite the millions of dollars spent on lobbying and jamming the media. Respecting the laws and constitution of the country and putting into consideration the current situation of the people and nation would be what they will continue to do so, he further said.

In the last paragraph, Jawar countered the Prime Minister’s accusation saying he didn’t come home to run away when things go south, and he was “here to face all of it with my people” and signed off by saying his assurances were neither the government of Ethiopia nor an American passport, but God and the Oromo people.

Running for office?

On Saturday last week,a breaking news on The Finfinne Intercept, a Facebook page which quickly gained prominence for its inside information, said citing its sources that “activist and political analyst Jawar Mohammed has initiated the process to renounce his US citizenship.”It added that Jawar was “considering running for a seat in the regional or federal legislature in the upcoming election.” Ethiopian social media space was awash with subsequent speculations that he was indeed running for office, a claim he denied during several media interviews he gave in the past expressing his disinterest to participate in politics.

Jawar himself brushed thespeculation with humor: “The story about me running for office is just speculation. I am running to [lose] weight,” he tweeted. But reliable sources close to him toldAddis Standardthat he in fact was considering to run for office. “He sees the Prime Minister’s move to merge EPRDF and create a unified party as a dangerous move that could potentially tip the country into a civil war,” one source said.

In an interview he gave toLTV and was aired last night, Jawar severely criticized PM Abiy’s move and called it a plot to “extend individual’s power” and a recipe to “disintegrate the country”. He also criticized “Medemer”,the book written by PM Abiy Ahmed.

One of the pictures that emerged from today’s protests show a group ofpeople burning several copiesof “Ida’amuu”, the Afaan Oromo equivalent of “Medemer. “AS

  • 21 ኦክተውበር 2019
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል Image copyright Mary Harper ናይ ምስሊ መግለጺ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ፡ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ኣምባሰደር ጀርመን ጸዊዑ፡ ነቲ ማዕከን ዜና ዶቸ ቬለ ዘቃለሖ "ልጓም-ኣልቦ ጎስጓስ" ዝበሎ ትሕዝቶ ዘለዎ ተቓውሞ ከም ዘስምዐ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ሓቢሩ።

ብዛዕባ'ቲ "ፍንፉን" ዝበሎ ጸብጻብ፡ እቲ ሚኒስትሪ፡ "መብርህን/መኣረምታን" ካብቲ ኣምባሳደር ከም ዝጠልብ'ውን ኣቶ የማነ ብትዊተሩ ወሲኹ ገሊጹ።

ዶቸ ቬለ ብመንግስቲ ጀርመን ዝምወል መደበር ዜና እዩ። እቲ መደበር ዜና ይኹን መንግስቲ ጀርመን ዛጊት ብዛዕባ'ቲ ክሲ ግብረ መልሲ ኣይሃቡን።

መንግስቲ ጀርመን፡ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከተመሓይሽ ብምሕታቱ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክባት እናሓርፈፈ ክመጽእ ጸኒሑ'ዩ።

ንምዃኑ ደቸ ቬለ እንታይ ኢሉ'ዩ ጽሒፉ?

ኣብ ደቸ ቨሌ ሓላፊ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝኾነ፡ ሉድገር ሻዶምስኪ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ መደበር ዜና ዝጸሓፎ ርእይቶ፡ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተውሃበ ሽልማት ኖቤል ሰላም፡ "ኣብ ግጉይ ኢድ ወዲቑ" ክብል ገሊጽዎ።

ሻዶምስኪ ኣብ ጽሕፉ፡ "ሽልማት ኖቤል ሰላም ዓቢ ትእምርታዊ ኣገዳስነት ዘለዎ'ዩ" ድሕሪ ምባል፤ "እቲ ዝተባህለ ሰላም ፈንተት ኣብ ዘይበለሉ፡ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጸጋናይ መንእሰይ ምሽላሙ ግጉይ ምርጫ እዩ" ኢሉ።

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተሸለመሉ ሰላም "ዳርጋ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዝሰፈረ ሰላም'ዩ" ክብል ብምቃፍ፡ እቲ ብኽንደይ ዳንኬራ ዝተኸፍተ ዶባት፡ ነዊሕ ከይጸንሐ ምዕጻዉ ናይዚ ኣብነት'ዩ ክብል ይምጉት።

ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ በረራታት'ውን፡ እቲ ብምኽፋት ዶባት ክረብሕ ዝኽእል ህዝቢ ዘይኮነ፡ ነቶም "ላህመት" (ኢሊትስ) ዘገልግል ጥራይ'ዩ ክብል ጽሒፉ።

እቲ "ምኒኑ ውልቀመላኺ" ዝበሎ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈውርቂ'ውን ተኻፋሊ ናይቲ ሽልማት ብዘይምዃኑ ባህ ኣይበሎን ኢሉ።

ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ነቲ ሽልማት ድሕሪ ምዕዋቱ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከመሓላለፍኡ ተሰሚዖም።

እቲ ብሞት ኣዲኡ ወግዓዊ መግለጺ ሓዘን ዝሰደደ መንግስቲ ኤርትራ ግን፡ ነቲ ሽልማት ስዒቡ፤ ወግዓዊ ናይ 'እንኳዕ ድስ በለካ' መግለጺ ክህብ ኣይተሰምዐን።

ዶቸ ቨሌ ህንጻ Image copyright MARIUS BECKER

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ኣቶ እስቲፋኖስ ኣፈወርቂ ግን ብመንገዲ ትዊተር ዮሃና ኢሉ ነይሩ።

ሉጀር ሻዶምስኪ፡ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘምጸኦ ለውጢ እንተነኣዶኳ፡ እዚ'ውን እንተኾነ ፤ ዝገደደ ዓሌታዊ ጎንጽታትን ምቅትታልን ዝዓሰሎ ምዃኑ'ዩ ዝገልጽ።

ቅድሚ ሕጂ'ውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ፡ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ብዝተሓሓዝ ንኣምባሳደር ብሪጣንያ ብምጽዋዕ ተቓውሞኡ ኣስሚዑ ከም ዝነበረ እቲ ሚኒስተር ዜና ምሕባሩ ዝዝከር'ዩ።

Source=https://www.bbc.com/tigrinya/news-50131640

“ዋላ’ኳ ምስ ጐረባብትና ሓደ ዓይነት ኩነታት ኣየር እንተሃለወና፡ ሕጸረት መግብን ዝስተ ጽሩይ ማይን የብልናን”

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቃል፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ሃገር ጀርመን ዝበጽሕ ዘሎ፡ ናይ ህግዲፍ “ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር” ዑስማን ሳልሕ ምስ ኡሪች ኮፐል ዝተባህለ ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ ዝሃቦም ምላሽ ዝተወስደ እዩ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሃገርናን ህዝባን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እንከለዉ ነዚ ብዱዕ ቃል ከም ዝሃበ ንኹላትና ብሩህ እዩ።

ሎሚ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና፡ ጭቆና፡ ምግሃስ ኩሉ ዓይነት መሰላት፡ ኢደ-ወነናዊ ምምንዛዕ ስልጣንን ሓላፍነትን፡ ምጥላም ህዝቢ፡ ሕድሕድ ዘይምትእምማንን ኣብ ዝሳዕረረሉ ህሞት ከምዘላ ርዱእ እዩ። ማሕበራዊ ትካላትን ኣቕርቦትን ጠቕሊሉ ተዳኺሙ፡ ብዙሓት ኣብያተ-ትምህርቲ እንተላይ ዩኒቨርስቲ ተዓጽየን፡ ኣብተን ዝርካበን ትልኽ ይብላ ኣለዋ ዝበሃላ ድማ ጉዳይ ጽሬት ትምህርትስ ይጽናሕ እሞ፡ እቶም መባእታዊ ባእታታት ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ዝዋስኡ ተመሃራይን መምህርን እውን ዳርጋ የለዉን። ጉዳይ ሕክምና ከኣ እሞ ፈጺምካ ዘይልዓል እ’ዩ። ሕክምናዊ  ክኢላ የለን። መድሃኒት የለን። ከምዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብ ሃገሮም ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዝሰኣኑ መሳኪን ኤርትራውያን፡ ኣብያተ-ሕክምና ሱዳን፡ ትግራይን ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያን ኣዕለቕሊቖም ኣለዉ።

ኤርትራ ብፍርያምነት ደረጃ፡ ንዜጋታታ ኮይና ንኻልኦት እትኾውን ልሙዕ መሬትን ብጽፍሩ ዝሓድር ጻዕራም ህዝብን እትውንን ሃገር እያ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ግና፡ እዚ ኩሉ ሰብኣዊ ጸጋኣ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣፍራይ ዓቕሚ ሓይሊ ሰባ፡ ብሰንኪ  ግጉይ ፖሊስን ተግባርን ምምሕዳር ህግዲፍ ተደፊኡ ስለ ዝተሰደ ዘፍሪ ዓቕሚ ሰብ የብላን። ከምዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ሎሚ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ መዕንገሊ ምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ።

 ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ኣጋጢምዎ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገም፡ ናብ ኤርትራ ዘእትዉ ብሎኮታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ክቋመትን ከማዕዱን ተገዲዱ ከምዘሎ ንማንም ብሩህ እዩ። ነቲ ካልእ ኣቕርቦት ዝምልከት እውን፡ ኣብ ዓዲ ዝፈሪ ኮነ ካብ ወጻኢ ተገዚኡ ዝመጽእ ኣቑሑትን ሃላኺ ሸቐጣትን ስለ ዘየለ፡ ድንኳናት ገረውረው ኢሉ ናብ ካብ ጉረባብቲ ሃገራት ብመጽዓኛ ዝኣቱ ንብረት የመዓዱ ከም ዘሎ ዝሕባእ ኣይኮነን። እቲ ኣዝዩ ዝገደደን ዘሕዝንን ከኣ ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ ስርዓት ህግዲፍ ኮነ ኢሉ፡ እንዳዞራ ማይ ዝዕድላ ዝነበራ መካይን ኣጊዱ፡ ማይ ኣጻርየን ዓሽገን ዝሸጣ ዝነበራ ቀደመን እውን ድኹማት ዝነበራ ትካላት ዓጽዩ ብፍላይ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ካብ መንግስቲ ቀቢጹ፡ ናብ ተፈጥሮ ኣንቃዕሪሩ ዝናብ ዝጽበየሉ ዘሎ ህሞት እዩ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ወጻኢ ጉዳይ ሚንስተር ኤርትራ ተጠሊዑ “ናይ ዝስተ ጽሩይ ማይ ጸገም የብልናን” ዝብል ዘሎ እዚ ጠፊእዎ ኣይኮነን።

ንሱ ኣብዚ ምስ ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ “ነቲ ብሰንኪ ኩነታት ውግእ ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐ ሕገመንግስተና ምሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ንደሊ ኢና” እውን ኢሉ ኣሎ። ኣየናይ እዩ እቲ ክትግበር ዝባሃል ዘሎ ሕገመንግስቲ? እቲ ኢሳይያስ ሓደ ግዜ “ምትግባሩ ከይተጀመረ  ሞይቱ” ዝበሎ ድዩ ዳግማይ ህይወት ሰዂዑ ክተንስእ። ወይስ እቲ “ይንደፍ ኣሎ” ንዝተባህለ እዩ ብምስጢር ብኢሳይያስ ጸዲቑ። በቲ ኮነ በዚ፡ እዚ ኣበሃህላኡ ዝሕብሮ ከምቲ “ሰራቕ ሞባእሲ ባዕሉ ይለፋለፍ” ዝበሃል፡ ሃገር ብዘይሕገመንግስቲ ይገዝኡ ምህላዎም፡ እቲ መሰረታዊ ኢንታኦም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ፡ ቀዲሙ ንምጽናሕ “በል” ተባሂሉ ዝሃንደሶ እዩ።

እዚ ኣበሃህላ ዕሽነትን ንዕቀትን ዝወረሮ እዩ። እቲ ዕሽነቱ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ሳላ ዘመናዊ ምዕባለ ካብ ዓይንን ቀልብን እቲ ዝሓተቶ ጋዜጠኛን ነቲ ቃለመጠይቑ ዘንብቡ ወገናትን ዝተሰወረ መሲልዎ፡ ንኤርትራ ዘየብላ ምስሊ ክህባ ምፍታኑ እዩ። እቲ ንዕቀቱ ድማ ከይሓፈረ፡ እቲ ብጽምኢ ማይ ብጐረርኡ ዝነቐጽ ዘሎ ህዝቢ ከተማ ኣስመራን ካልእ ከባብታትን እንዳሰምዐ “ጸገም ዝስተ ጽሩይ ማይ የብልናን” እንክብሃል፡ ክሳብ ከንደይ መራሕቲ ሕግዲፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሱ ከም ዝሸነሉ ዘመልክት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኢደእግሩ ዝተኣስረን ኣፉ ዝተለጐመን ኮይኑ ስለ ዘሎ “ኣበይ ከይበጽሕ” ካብ ዝብል ዝበሎ  ምዃኑ ምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን።

እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን፡ ወዮም ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ጸገም ክኢሉን ዝተሓተቶ ዋጋ ከፊሉን ኣብ ወተሃደራዊ ድዩ ሲቪላዊ መናብር ኮፍ ዝበሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግዲፍ እውን ክሳብ ክንድዚ ንሓላፊ ውልቃዊ ረብሓ ክብሉ፡ ነቲ ዘይሓልፍ ህዝቢ ምጥላሞም እዩ። ርግጽ እዩ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ካብ ጀርመን ናብ ኤርትራ ክምለስ እንከሎ ስንቁ ቋጺሩ ስለ ዝምለስ፡ እቲ ካብ ጀርመን ዘምጸኦ ክውዳእ እንከሎ ድማ፡  ደብዳበ ዲክትስቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ከብጽሕ፡ ናብ ዓረብ ኤምረትስ ወይ ሱዕድያ ምስተላእከ ዘድልዮ ቀለብ ሒዙ ስለ ዝመጽእ ኣይጸምእን ኣይጠምን ይኸውን። ካለኦት ብዋጋ ህዝብና ጁባታቶም ዘህጠሩ ደቂ ህግዲፍ  እውን፡ ብመንገዲ እቶም ሕቘ ዝኾንዎም መሻርኽቶም ነጋዶ ካብ ባህ ዝበሎም ሃገር፡ ኣምጺኦም ከም ድላዮም ከም ዝሰትዩን ከም ዝበልዑን ፍሉጥ እዩ። እዚ ኩነታት፡ ከምቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ መራሒ ኢትዮጵያ “ እቶም ዊስኪ እንሰቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ማይ ዝሓረሞ ህዝቢ ከም ዘለና ኣይንዘንግዕ” ዝበልዎ እዩ ነገሩ።

ወዮ ደኣ ሓድሽ ክመጽእ እንከሎ መመሊሱ ዝሕደሰና ኮይኑ እምበር፡ ናይ መራሕቲ ህግዲፍ ብደዐን ጥልመትን ሎሚ ዝጅመር ዘሎ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገሽሉ ንዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ “ምቕሉል መራሒ ረኺብና ኣለና” ዝበለ እዩ። ንሕና ደቂ ልቢገርሃ ከኣ፡ ምላቕ ዘረባ መሲሉና ብዙሕ ተዛሪብና። ደሓር ግና እቲ ጥልመት ምላቑ ዘይኮነስ እቲ ዕቡይ ሰብኣይን ኣዳኸርቱን ኮነ ኢሎም፡ ዝወጠንዎ ምዃኑ ተረዲእና። ኣብ መጻኢ እውን ብቃልሲ እንተዘይኮሊፍናዮ፡ እቲ ጥልመት መልክዑ እንዳቀያየረ ናይ ምስዕራሩ ዕድል ክፉት እዩ።

ጨንፈር ኖርወይ  ሰዲህኤ  ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ከተማ ኦስሎ ንመበል 9ይ ግዜ ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ። 9ይ ጉባኤ ጨንፈር ኣብ ከባቢ ሰዓት 9:30 ናይ ቅድሚ ቀትሪ ብዝኽረ ሰማዕታት ጀሚሩ ንኣስታት 6  ሰዓታት ቀጺሉ።

ኣቦ መንበር ጨንፈር ብጻይ ማሕደር ዕቁባዝጊ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ መደረ፣ ምስ ብጻያዊ ሰላምታን ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቃልን፣ ትርጉም ጉባኤ እንታይ ምዃኑ ኣስፊሑ ብምብራህ፣ ጉባኤኛታት ብመሪሕነት ንዝወሃቦም ዓመታዊ ጸብጻባትን ሓበረታን ክሰምዑ ጥራሕ ዘይኮነስ፣  ስለምንታይን ብኸመይን ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓልን፣ ኣብ ስራሕ ንዝጸንሐ መሪሕነት ጉድለታት እንተደኣ ነይሩዎ ብጉድለታቱ ብምንቃፍን  ንጡፋት ተሳተፍቲ ጉባኤ ክኾኑ ከምዘለዎም ኣቀዲሙ ኣዘኻኺሩ።

ብምቅጻል ኣባል ማእከላይ ባይቶ ዝኾነ ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ፣ ንኣኼበኛታት ኣብ ምስጢር ትርጉም ቃልስን፣ ኣብ ህልው ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ቁጠባውን ኩነታት ሃገርናን፣ ዕዉት 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፍናን፣ ድሕሪ ጉባኤ ሰልፊ ኣብ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ዝተወስዱ ስጉምትታትን፣ ኣብ ኩነታት ደምበ ደለይቲ ፍትሒን ዘተኮረ ሰፊሕ መደረ ኣስሚዑ።

ዋና ጸሓፍን ተሓዝ ገንዘብን ንብረትን ጨንፈር ብጾት ኸሊፋ ዓብደላን ሙሴ ዓማርን እውን ብቀደም ተኸተል ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ምጣኔ ሃብታውን፣ ጸብጻባቶም ብዝርዝር ኣቅሪቦም።

ኣስዒቡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እተማእክሎ 3 ዝኣባላቱ ሰክረታር ጉባኤ ብሕርያ ቆይሙ፣ ኣኼበኛታት ኣብ ዝተዋህቦም ጸብጻባትን ሓበረታን ሰፊሕ ምምይያጥ ኣካይዶም። ንኹሎ ዘልዓልዎ ሕቶታት ድማ እኩል መብሪህን መልስን ረኺቦም።

ጨንፈር ንብድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞኡ ክዓሞም ኣለዎም ንዝበልዎ ሪእቶታቶም እውን ኣመዝጊቦም።

ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎ 5 ዝኣባላቱ ፣መሪሕነት ጨንፈር ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጾም። ጉባኤ ብዓወት ተሰላሲሉ።

ሰውራ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኣርብዓታት ዝተራእየ ምስ ምምጻእ መግዛእቲ ኢንግሊዝ ኤርትራ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቓ ናብ ንጽነት ዝኸዳ፡ብዘይምኻዳ ኩሉ እቲ ዓቕሙ ነታ ኤርትራ ክውንቲ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነጻ ንምግባር እዩ ዝጀመሮ።

  እቶም ዝጀመሩዎን እቶም ዝተሳተፉዎን ካብ ዝተፈላለየ ኣካል ሕብረተ-ሰብና ምእንቲ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ነጻነት ብዙሕ ደም ተኸፊሉ፥ ብዙሕ ናይ ህዝብና ንብረት ነዲዱ፥ ህዝቢ ተረሺኑ፥ ዓዲ ነዲዱ ተቓለስቲ ኣብ ቤት ምእሰርቲ ጠፊኦም ፥ ደቒ ኣንስትዮ ኤርትራ ተደፊረን፥ ደቀን ስኢነን ሰብኡተን ከሲረን ኮታ እታ ስድራ-ቤት ነቕነቕ ኢላ።

 እዚ ዝወረዶ ህዝቢ በቲ እዋን ዝጠልቦ እቲ ንሜዳ ኤርትራ ዝኸይድ ኣብተን ዝነበራ ውድባት ተሓኤን  ህዝባዊ ግንባርን ክስለፍ እቲ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዝነበረ ህዝቢ እውን ዘለዎ ዓቕሚ ተጠቒሙ ሓጊዙ፥ ኣስኒቑ ወፍዩ ታተ ኣቢሉዎ ነቲ ሰውራ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ብዝያዳ ደቁ ከፊሉ ነቲ ሰውራ፡ ኣግማሉ ኣእዱጉ እናሃበ ፥ እናሰንከተን እናመገበን ዝድለ ኣበርኩቶ ፈጺሙ።

 እቶም ኣነ ምእንቲ ኤርትራ ክውንቲ ክትከውን ፥ ህዝቢ ኤርትራ ድማ  ኣብ'ታ ኤርትራ ሃገር ድማ ዜጋታታ ሓራ ንኸኾኑ ኢሉ ካብ ትምህርቱ  ካብ ዩኒቨርስቲ ከይተረፈ ፥ ስርሑ ገዲፉ ፥ ሓዳሩ ገዲፉ ፡ማሕረሱ ጠንጢኑ ናብ ሜዳ በብእዋኑ እናተሰለፈ ነታ ዝተጀመረት መስከረም ሓደ 1961 ብ ግንቦት 24 1991 ብኸምቲ ዝድለ ደምዲሙዋ።

 ኣብ'ዚ ናይ ሰላሳ ዓመታት ዝወሰደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ብደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ህይወት ተኸፊሉሉ እዩ። መስዋእትን ምስንካልን ምዝንባልን ናይ ህዝብና ተራእዪ እዩ።

እቲ ዝተቓለሰ እንበኣር ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝነብር ዝነበረ ህዝብና እቲ ናይ ገድሊ ወለዶ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ እጃም ዝገበረ ፥ ነታ ጥልያን ብ1890 ንባዕዳዊ መግዛእቱ ኢሉ ዝፈጠራ ኤርትር እትብል ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ፈጢሩን ክውንቲ ሃገር ዝገበረ፡ ክምስገን ዝግብኦ ናይ ገድሊ ወለዶ እዩ።

   እቶም ነጻነት ዘምጻእና ናይ ገድሊ ወለዶ፡ ምስ'ቲ ጽቡቕ ዝገበርናዮ፡ ምልኪ ኣብ ኤርትራ ዘምጻእናን ክነግስ ዘተባባዕናን  ግጉይ መንገዲ ክተሓዝ እንከሎ ትም ዝበልናን ስለዝኾና ንሕና እቶም ትማል መንእሰያት ዝነበርና ኩልና ኢና ነቲ ሓልፍነት ክንስከሞ ዝግበእና።ስለዚ ንስርዓት ኢሰያስ ጥራሕ ዝግደፍ፡ “ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ” ኢልና ነብስና ከነድሕን ወይ ነጻ ከነውጽእ ኣይንኽእልን ኢና።

 ሓደ ምልካዊ ስርዓት ስቕ ኢሉ ንህዝቢ ኣይመርሕን እዩ፡ ዘገልግልዎን ዝጣበቑሉን ዝድግፎ ህዝቢን ኣለዎ። እቲ ዝቓወም ዘሎ እውን ኣነ ድኣ ይቓለሶ ነይረ እንድየ ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ። ንሕና እዚ ናይ ትማል ወለዶ ( ገድሊ ) ነጻነት ዘምጻእናን ምልኪ ዘምጻእና ዝብል እምነት ኣለኒ። በዚ መሰረት ንሕና ነቲ ምልኪ ንኽነግስ ዘተባባዕናን ግቡእ ቃልሲ ዘየካየድናን ትም ዝመረጽናን ተሓተትቲ ስለዝኾና ነዚ ተካኢ ወለዶ/ መንእሰይ ወለዶ ብዘይቃለ ዓለም ይቕረታ ክንብሎ ይግባእ።

 ኣንታ መንእሰይ ወለዶ ተካኢ ዝኾንካ ካብ ብኸንቱ ግዜኻ “ህዝባዊ ግንባር ሽፍታ ነይሩ፥ ጀብሃ ናይ ኣስላም ነይራ፥ ሰብ ጋንባለ ሓንቲ ኣፍልጦ ወይ ራእይ ኣይነበሮምን፥ ስውእት ንዓይ ኢሎም ኣይተሰውኡን” እንዳበልካ ኣብ ፍቐዶ  ፓልቶክ፡ ፈይስ ቡክ፡  ወዘተ ብዝብል ቕድመኻ ንዝነበረ ወለዶ ከተናሹ ትውዕል ዘለኻ ብህድኣት ሓሲብካ ነዚ ቕድሜኻ ዝነበረ ወለዶ ይቕረ ክትገብረሉ እዋን ይጠልበካ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ሕድገት ኣገዳሲ ባእታ ኢዩ። ይቕረታን ሕድገታትን እንተዘይጌርካ ንቕድሚት ብዙሕ ኣይትስጉምን ኢኻ። ንድሕሪት እናተመለስካ  ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ትማል ምቑዛም ኢኻ ተተኺልካ ትነብር ሎሚ ገዲፋትካያ ድማ ትኸይድ።

 ምእንቲ እቲ ሓላፍነት ክትስከም ከም ተካኢ ወለዶ ንቕድሚት ክትሓስብ፥ እታ ናትካ ሓልፍነት ነታ ኤርትራ ከም  ሃገር ዓቒብካ  ምልኪ ኣልጊስካ ሓንቲ ቅዋማዊ ምሕደራ ዘለዋ ሃገር ፍጠር።

 ኣብ ምጥቕላል ንሕና እቶም ናይ ገድሊ ወለዶ፡ ብዘበርከትናዮ እጃም ንተሓበን። ነቶም ነቲ ዝኸፈልናሉ ዕዮ ከነኣእሱ ዝውዕሉን ናይ ኤርትራዊ መንነት ንምጥፋእ ዝደልዩን ሓይልታት ግዳም ብሓባር ንከላኸል፥እቶም መንእሰያት ድማ ነታ ጽብቕቲ ናትና ኣኽብሩዋ፡ ነታ ጌጋ ዝገበርናዮ ድማ ብሕድገት እናጠመትኩም ንቕድሚት እጃምኩም ግበሩ። ንሕና ድማ ነታ ጌጋ ንምእራምን ተሪፉና ዘሎ ዕማም ክሳብ ብሂወት ዘለና     " ሕድገታት ዘድልዮ እዋን"ኢዩ።  ይኣክል ንምልኪ ኢልና ንኽሓሶ ህዝብና።

20 October 2019

Dalsan Radio (Mogadishu)

Somalia is negotiating with Turkey and Eritrea for deployment of their military commanders and supply of equipment for the war against Al-Shabaab when the African peacekeepers under Amisom, finally withdraw in 2021.

But the deployment can only be bilateral with the approval of the United Nations Security Council, which despite ordering the phased withdrawal of peacekeepers is aware that Somalia's security forces lack the capacity to protect the whole country.

Turkey has been Somalia's leading donor and has invested billions of dollars in infrastructural projects--roads, hospitals, the Aden Adde International Airport in Mogadishu and schools--while Eritrea, Ethiopia, Djibouti and Somalia have recently forged what is known as the Cushitic Alliance, to foster co-operation on economic and security issues among the Horn of Africa countries.

 

The Turkish ambassador to Kenya Ahmed Cemil Miroglo said he is not aware of such consultations and referred us to their embassy in Somalia and Eritrea.

Eritrea restored relations with Somalia last year, after nearly 15 years of animosity--with Mogadishu accusing Asmara of funnelling money to the Al-Shabaab.

If Turkey and Eritrea are to step in, it could be a win for Somali given that Amisom, with the help of donors, was supposed to train and equip 30,000 Somalia soldiers before exiting, but so far have only trained 10,000.

Source=https://allafrica.com/stories/201910210147.html

Sunday, 20 October 2019 11:03

Radio Demtsi Harnnet Sweden 19.10.2019

Written by

October 19, 2019 News

Meir Shamgar, former president of Israel’s Supreme Court, has died at the age of 94. He is one of the last members of the Jewish resistance movement that fought the British during World War Two – the Irgun. They were captured and taken to Eritrea where they were imprisoned for the duration of the conflict. Below is Justice Shamgar’s obituary and this is followed by the story I wrote for the BBC. Martin Plaut

October 18, 2019 11:35 am

Former Israeli Supreme Court President Meir Shamgar in 2008. (Yossi Zamir/Flash90)

(JTA) – Meir Shamgar, a former president of the Israeli Supreme Court who started his legal studies by correspondence in an Eritrean prison, has died. He was 94.

Shamgar, who was deported and jailed because of his activities with the Irgun paramilitary group, served as the head of Israel’s top court from 1983 to 1995. He had joined the court in 1975.

Among his most notable policy changes as president was to lift many limitations on who can petition the court, including nonprofit organizations. The move, which Shamgar’s allies and opponents agree laid the foundations for the court’s judicial activism approach, significantly empowered the court to intervene on government policy, making it a decider in Israeli society rather than merely an arbiter.

In a biography of Shamgar, the Supreme Court said he had been a “champion of free speech” throughout his years as a judge.

Shamgar also headed the committee of investigation that looked into the omissions exposed in the 1995 assassination of prime minister Yitzhak Rabin.

He “had an important role in shaping the foundation of Israeli jurisprudence, including legal policy in Judea and Samaria,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said about Shamgar in a statement Friday, using the biblical terms for the West Bank.

Born in 1925 in Danzig, now Gdansk in Poland, Shamgar moved to the British Mandate of Palestine in 1939.

Five years later he was arrested by the British for his role in the Irgun, or Etzel, and was sent to Eritrea. In prison there, Shamgar studied law by correspondence with the University of London and, following his release, later completed studies in history and philosophy at the Hebrew University of Jerusalem.

David Ben-Gurion, Israel’s first prime minister, appointed Shamgar chief judge advocate general in 1963 – an unusual nomination because in the days leading up to Israel’s creation, Shamgar’s Irgun had been a rival group to Ben-Gurion’s Haganah.


I wrote the story about the imprisonment of the Jewish fighters for the BBC in 2002.

Here it is: Britain’s ‘Guantanamo Bay’

Border patrol in Eritrea in 1944

The controversial detention of alleged al-Qaeda members by the United States at Guantanamo Bay is not the first time difficult prisoners have been held without charge for long periods of time.

Nearly 60 years ago, Britain detained members of the Jewish underground in a similar way.

In October 1944, with the Second World War drawing to a close in Europe, Zionist groups were determined to see the establishment of a Jewish state in Palestine once the fighting ended.

But a minority was not prepared to wait that long.

Two groups in particular – the Irgun and the Stern gang – waged a violent campaign against British targets, and a large number were rounded up and detained.

However detention camps in Palestine were difficult to guard, and the authorities looked for somewhere to send their troublesome prisoners, where there would be no friends or family to aid their escape.

The answer the British hit on was Eritrea, which had been captured from the Italians.

On 14 October 1944, 251 of the toughest prisoners were put on planes bound for the capital, Asmara.

Among those who were deported was a man who later became prime minister of Israel: Yitzhak Shamir (of the Stern gang).

Once there, they were sent to Sembel camp, close to the airport, and about two kilometres north of the capital.

Escape attempts

But the prisoners were well motivated, disciplined and organised, and soon set about attempting to escape.

Within weeks the first breakout occurred. The man charged with getting them back was David Cracknell, then deputy commissioner of police.

Inspector Cracknell (centre) with Eritrean colleagues

Now in retirement in Dorset in Britain, he says that during the 20 months that they were in Eritrea, there were in all about 12 escape attempts involving 107 prisoners, of whom 106 were re-captured.

The most daring escape took place in June 1946, when about 50 prisoners broke out of the camp using a 75 metre long tunnel dug under the wire.

The first that Mr Cracknell knew of the escape was when a policeman told him that there had been two or three arrests of strangely dressed individuals, speaking no known language.

One groups of escapees tried to pass themselves off as a British military platoon, complete with fake regimental cap badges, a military policemen with a red cap and white webbing belt and wooden revolver, as well as a major in charge.

Intensive search

This group commandeered a bus and set off for the Ethiopian border.

After about 50 kilometres, the bus ran out of petrol, and the escapees handcuffed the driver and conductor to the steering wheel and set off on foot.

“We spread the news around by radio and runner, and as a result the whole lot were surrounded by villagers and handed over to the police,” Inspector Cracknell remembers.

The late David Cracknell

There still remained a dozen or so at large, and an intensive search was mounted for them.

The British received help from a Yemeni Jew – part of the small Yemeni Jewish population in Asmara.

“I put him on the task of infiltrating any pro-Zionist groups he came across,” says Mr Cracknell.

“He was in touch with me for several days, saying he was making progress, and then suddenly there was no more from him.

“One morning as I got to the office a constable reported that a piece of paper was found fluttering from a window. It was from this missing informer.

“I buckled on my belt and revolver, drove to an Italian villa and went inside. One door was wedged. I put my shoulder to it and broke in.

“‘Don’t shoot, don’t shoot’ came a voice from the darkness. I ordered the lights to be put on and there were eight Jews sitting there, with my informer in the corner, handcuffed and gagged.”

Slipping the net

During that time there were many escapes, and one man managed to get away – Eliyaju Lankin.

After five months he reached Djibouti via Addis Ababa, and finally sailed on a French boat to Marseilles and then on to Paris.

“His name is imprinted on my soul”, says Mr Cracknell.

Among those who attempted to get out was the future prime minister, Yitzhak Shamir.

Cracknell received a commendation for this work

The British were alerted that a further break-out had taken place when Shamir, Meridor and some other senior prisoners were said to have gone missing.

An earlier escapee – Rahamim Mizrahi – had managed to live at large in Asmara and was known to be in touch with Jerusalem by radio to co-ordinate their efforts.

Mr Cracknell sent an Italian police inspector to make links with the Italian underworld to try to discover the whereabouts of the escapees.

“Three weeks later I got a phone call. He was in the port of Masawa. They were in hiding, awaiting the arrival of a Lloyd Triestino boat bound for Italy.

“All I could do was to ensure that no one got on that boat. And so by putting a cordon around it, by floodlighting it, even having police in rowing boats around it, I ensured that no one got on board it.

“When it sailed, I knew that they would have to come back to Asmara.”

Escape route

The Italian inspector discovered that they had arrived in Masawa by water tanker, and so offered to send them back by the same route, for a fee of £60.

His phone call came saying they were leaving at midnight. David Cracknell set an ambush, at a point seven kilometres out of Asmara. At around three o’clock a diesel engine was heard rumbling up the hill.

“As it approached, the police lorry shot across the road. Headlights came on, and the tanker screamed to a halt.

“The terrified driver in the front was handcuffed and the head of criminal intelligence was told to get into the tanker and arrest the three.

“He was very sceptical about the whole exercise. His head popped out, and he said ‘no-one here’. I told him to look down through the baffle plates (at the bottom of the tanker), which are to stop the water surging.

“And sure enough, he caught the three. We grabbed them – including a short, fair-haired chap, who turned out to be Yitzhak Shamir. They were handcuffed and taken back to the camp,” Mr Cracknell said.

It was not long after that in March 1947 when they were packed up and sent off to Gilgil camp in Kenya, where most of them remained until the declaration of the state of Israel.

On the morning of 12 July 1948 the African exile of the members of the Jewish underground ended, as they reached Tel Aviv.

Page 4 of 326