ብዕለት 07 04 2019 ኣብ ደቡብ ጀርመን ዝርከቡ ኣባላት ጨንፈር ሰዲህኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን፡ መብዛሕተኦም ኣባላት ጨንፈር ኣብ ዝተረኽብሉ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ህሉዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርን ከባቢኣን ዝዳህሰሰ ስፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም

 1. ኣባላት ጨንፈር ነቲ ሰዲህኤን ሃድኤ ሕድር ኣብ ፍጹም ሕድነት ንምብጻሕ ዝካየድዎ ዘለዉ ሰፊሕ ዘተ ዘለዎም ናእዳ እንዳገለጹ ንምዕዋቱ ድማ፡ ኩሉ ዝካኣሎም ዘበለ ክገብሩ ምዃኖም ከረጋግጹ እንከለዉ፣ እቲ መስርሕ መታን ዕዉት ኮይኑ ኽወጽእን ብኡ ኣቢሉ’ውን ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ንምቕርራብን ሓቢርካ ንምስራዕን መንገዲ ክፈጥር ስለዝኽእል፡ ኩሎም እቶም ንፍትሒ ዝጽዕቱ ዜጋታትን ሃይልታትን ንምዕዋቱ ፖለቲካዊ ይኹን ንያታዊ ኮታስ ዝካኣሎም ምትሕብባር ክገብሩ ተደላይነቱ ብምግንዛብ ኣኼባ ጨንፈር ጸዋዒቱ ኣቅሪቡ።
 1. ነቲ ይኣክል ዝብል ኣንጻር ኢሳያስን ስርዓቱን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝብና ዝካየድ ዘሎ ስፊሕን ሓያልን ሰላማዊ ናይ ለውጢ ማዕበል ዘሎና ደገፍ እንዳገለጽና፡ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣብ ተግባር ንምስግጋሩ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ስልፍታት ክውድቡን፡ ብምእኩልን ዝተወደበን ኣገባብ ብኪኢላታት ዝተመርሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝተሰነየ ምስዝግበር፡ ህዝብና ናይ ዓወቱ ብስራት ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ክም ዝስዕቦን ከም ዝሕብሕቦን ኣይንጠራጠርን ኢና። ንሕና ኣባላት ሰዲህኤ ጨንፈር ደቡብ ጀርመን እውን  ምስ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ብምትሕብባር ኩሉ ዓቕምና ዝፍቅዶ ክንፍጽም ክም አንኽእል ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ብምርግጋጽ፡ ኣኼባ ጨንፈር ብዝላዓለ ናይ ቃልሲ ንያት ተደምዲሙ።

ብሓባር ንስራሕ ከነድምዕ፡ ብሓባር ነድምጽ ከነስምዕ።

ፈጸምቲ ኣካላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ብ6 ማዝያ 2019 ናይ ሓባር ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣባላት ፈጸምቲ ኣካላት ዝተረኽብሉ፡ ኣብዚ ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ወጻዒ ጉጅለ ህግዲፍ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኩነታት ኣገዳስነት ሓድነት መተካእታ ዘይብሉ ምዃኑ መዚኖም።  ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባት ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሓድነት፡ ኣበጋግሳኡን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዝምልከት ብሰፊሑ ተመያይጦም። 

መስርሕ  ምድላው 3ይን ሓባራውን ጉባአ ብዝምልከት  ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለን ኣብ ቀጻሊ ክዕመም ብዛዕባ ዝግበኦን ስረሓትን ብደቂቕ ገምጊሞም። ኣብዚ ገምጋሞም ናይ ሓባር ናይ ዘተ ሽማግለ፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለን ሓጻይት ኣካልን ክሳብ ሕጂ ዝዓመምዎ ስረሓት ብዓሚቕ ተመዚኑ። ክሳብ ጉባአ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኩሉ መዳያት ክዕመሙ ዝግበኦም ስረሓት ኣለልዩ ብኸመይ ከም ዝዕመሙ ንምንጻር ከኣ  ሜላታት ሓንጺጹ።

እዚ ናይ ፈጸምቲ ኣካላት ኣኼባ፡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሓድነት ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን ንድሕሪት ከምዘይምለስ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ክሳብ ግዜ ጉባአ ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ክልቲኡ ውድባት ተመሳሳሊ ዕማም ዘለወን  ኣብያተ-ጽሕፈት ብሓባር ዝሰርሓሉ መንገድታት ዳህሲሱ ነንዝምልከቶም ግብራዊ መምርሒ ሂቡ። ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ መስርሕ ሓድነት ብናይዚ ክልተ ኣካላት ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ፡ ድሕሪ ሓድነት እውን ንዝያዳ ሓድነት ምስ ካለኦት ኣካላት ክጽዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ።

እዚ ኣኼባ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ነቲ ዘካይድዎ ዘለዉ፡ ናብ ጉባአ ዝቐርብ ሰነዳት ተመያይጥካ ሃናጺ ሓሳባት ብምሃብን ጉባአ ንምዕዋት ነገራውን ገንዘባውን ወፈያ ኣመስጊኑን ንኢዱን፡ ኣብ መጻኢ’ውን ብዝሓየለ ናህሪ ከም ዝቕጽልዎ ዘለዎ እምነት ገሊጹ። ብዘይካዚ እዚ ኣኼባ ብዛዕባ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት  ብሓባር ዝራኸብሉን ብዛዕባ ምድላው ፈስቲቫል ኤርትራ 2019 ኣብ ከተማ  ፍራንክፈርትን  ተመያይጡ።

18 ዝኣባላቱ ዓለም ለኻዊ ኮሚተ ተኸታታሊ ኣተገባብራ ውዕል ኣተሓሕዛ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰል፡ ብ28 መጋቢት 2019 ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ናይ 6 ሃገራት ንኤርትራ ወሲኹ ጸብጻቡ ኣውጺኡ። ናይቲ ኮሚተ ዛዛሚ ትዕዝብቲ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኣተገባብራ ውዕል  ፖለቲካውን ሰብኣውን መሰል ካብቲ ዝፈረመትሉ ዓመት 2002 ክሳብዚ ግዜዚ ኣብ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ደረጃ ከም ዘሎ ክርዳእ ክኢሉ ኣሎ።

Eritrea in the Eyes of Independent Law Experts 1ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል፡ ጀነቫ

እዛ 18 ሻራ ዘየብሎም ክኢላታት ዝኣባላታ ኮሚተ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ናይቶም ዝተኣስሩን ዝተሰወሩን ኤርትራውያን ቅልጡፍ ምላሽ ንክህቡ ሓቲቱ ኣሎ።

እቲ በቲ ኮሚተ ዝወጸ ጸብጻባዊ መግለጺ ንሰብ መዚ ኣስመራ በቲ ዝፍጽምዎ ደረት ዘይብሉ በደላት፡ ብፍላይ ኣብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል፡ ባርነት፡ ጃምላዊ ምስዋር፡ ብዘይፍርዲ ምቕታልን ዓመጽን ከሲስዎም። ኣብ ርእሲዚ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካውን ሕጋውን ትካላት ዘይምህላወን፡ ዘስካሕክሑ ገበናት  ከም ዝፍጸሙ ብምግባርን ነዚ ዝፍውስ ስጉምትታት ብዘይ ምውሳድን ወንጅልዎም።

መንግስቲ ኤርትራ ን17 ዓመታት ዝኣክል በዚ ኮሚተ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ካብ ምሃብ ሓንጊዱ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ናይዚ ዓመትዚ ናይቲ ኮሚተ ኣኼባ ከኣ ዝተሰነደ ጸብጻብን መልስን ዘይሓዘ ልኡኽ ሰዲዱ። እቲ ኣዝዩ ዝገደደ ከኣ፡ ልኡኽ ኤርትራ ንዝተሓተቶ ዝሃቦ መልስታት ጻዕዳ ሓሶትን ክሕደትን ጥራይ ምንባሩ ምዃኑ እዩ  ጸብጻብ ናይዚ ኮሚተ ሓቢሩ።

እዚ 18 ዝኣባላቱ ኣተገባብራ ናይ ውዕል ምኽባር ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰል ዝከታተል ኮሚተ፡ በቲ ኤርትራ ካብቲ ዝፈረመትሉ ዓመት 2002 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ምጽቃጣ ዝሓደሮ ጓሂ ጠቒሱ። ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር ክሳብ ሕጂ ዝሰርሕ ሕገመንግስቲ ዘይምህላዉ እቲ ውዕል ሰብኣዊ መሰል ንከይትግበር ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ገሊጹ። ከምኡ እውን ብዛዕባቲ ይንደፍ ኣሎ ዝበሃል ሕገመንግስቲ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ዘይምህላዉን ከቢብዎ ዘሎ ዘይግልጹነትን ኣዝዩ ከም ዘሰክፎ እቲ ኮሚተ ኣስፊሩ።

እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ካብቲ ሰፊሕ ደምዳሚ መግለጺ ናይቲ ኮሚተ ዝተጸምቘ  እዩ።

 • ኤርትራ ክሳብቲ ሓድሽ ይንደፍ ኣሎ ዝተባህለ ሕገመንግስቲ ዝጸድቕ፡ ነቲ ናይ 1997 ሕገመንግስቲ ከተተግብሮ ጸዊዑ።
 • ኤርትራ ናጻን ሓያል ሓላፍነት ዘለዎን ሃገራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ከተቕውም።
 • ሰብ መዚ ኣስመራ ነቲ ዝፍጸም ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝዓግት ስጉምቲ ንክወስዱ ይጽውዑ።
 • እቲ ኮሚተ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ራዕዲ ኣተኣሳሲርካ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ሰባት ዝፍጸም፡ ጃምላዊ ማእሰርቲ፡ ምስቓይን ብዘይፍርዲ ምቕታልን ዝሓደሮ ሻቕሎት ኣስፊሩ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ከኣ መንግስቲ ንዝኾነ ጉጅለ ምስ ምፍጣር ራዕዲ ካብ ምዝማድ ክቑጠብ ጸዊዑ።
 • እቲ ኮሚተ ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ዘይምህላወን ካልእ ሻቕሎት ዝሕደረሉ ምዃኑ ገሊጹ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ድማ ንግዜኡ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ረብሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕሉ ኣብ ሓጋግን ፈራድን ኣካላት ዝሳተፋሉ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ።
 • ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኮሚተ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ፍትሕን ዘይተመጣጣኒ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ዝግድቡ ኣገባባትን ዘይምህላዎም ዓሚቕ ሻቕለቱ ኣስፊሩ። ሰለዚ ብሰንኪ’ቶም በዂሮም ዘለዉ ኣገባባት ብፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ንዝውሰድ ዘይሚዛናዊ ተግባራት ምዕጋት ዘኽእል ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲቱ።
 • ኮነ ኢልካ ኣብ ኣብ ወተሃደራውን ሲቪላውን ኣብያተ ማእሰርቲ፡ ኣብ ልዕሊ ንኣሰራርሓ መንግስቲ ዝነቐፉ፡ ኣመንቲ ናይቲ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ሃይማኖታት ብምዃን፡ ካብ ሃገር ክትወጽእ ብምፍታንን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከይፈጸምካ ክትሰርሕ ብምህቃንን ንዝውሰዱ ምስቓይን መቕጻዕትን ዘሓደሮ ሻቕሎት እውን እዚ ኮሚተ ገሊጹ።
 • እዚ ኮሚተ ኣብዚ መግለጺኡ ሓያሎ ንምስዋርን ቅትለትን ዝምልከቱ ብኣካላት መንግስቲ ዝተፈጸሙ ተግባራት ኣብዚ ጸብጻቡ ዘርዚሩ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ብዛዕባቲ ብሰፊሑ ዝተጸብጸበ ሰፊሕ ማእሰርትን ምስዋርን  ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተሓተ ደረጃ እውን ናይ ሕጊ ሓላዋ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ወገናት ዝፍጸም ገበናት ሻቕለቱ ኣስፊሩ።
 • ኩነታት ኣብያተ ማእሰርትን ኣብኡ ብዛዕባ ዘሎ ብዝሒ እሱራትን ዝርዝር ኣቕርቦት ንእሱራትን ብዝምልከት ከም ሓደ ዘስካሕክሕ ሚዛን ቀሪቡ። በቲ ነዚ ብዝምልከ ዝቐርበ ሓበሬታ፡ ኣብቲ ኣብያተማእሰርቲ፡ ዘይብቑዕ ኣመጋግባን ጽሬትን፡ ዘይእኹል ኣቕርቦት ማይን ስእነት ሕክምናን ከምዘሎ ኣብዚ ጸብጻብ ሰፊሩ።
 • እዚ ኮሚተ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፡ ብኩራት መሰረታዊ ሓርነታት፡ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት፡ ምእካብ፡ ምክያድ ምርጫ፡ መሰል ምንቅስቓስን ዝኣመንካሉ ሃይማኖት ምምላኽን ዝሓደሮ ስግኣት’ውን ገሊጹ።

እዚ ኮሚተ ሰብ መዚ ኤርትራ፡ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጋጣሚ ከም መጀመሪ ክጥቀምሉ ኣብ ዘተሓሳሰበሉ፡ እዚ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ናይ ዝያዳ ሰላምን ብሩህ ተስፋን መኽፈቲ ንክኸውን ተመንዩ።

The Eritrean Refugee School of Wad Sherifey, located near Kassala in Eastern Sudan,   completed its 35th academic year on 17 March 2019 with 90% promotion in the exams. Out of the 604 students who sat at the final exams, 339 were boys and 265 girls.   

Administered by the Eritrean Red Cross-Crescent Society (ERCC), which started it way back in 1984, the ever successful Wad Sherifey School for Eritrean Refugees is actively supported by charities like the Geneva-based Association Suisse Enfance-Erythrée (ASEE), the Eritrean Democratic Association and individuals of good will.

Wad Sherifey Refugee School Ends 35th Academic Year 30.03Eritrean Refugee children of Wad Sherifey sitting for their final exams.

The teaching staff and administration are dedicated Eritreans rendering services at very low salaries compared with others in the region. Father Ghebrai Ghedemariam, the director of Catholic Schools in East Sudan, has also been a long-time friend of Wad Sherifey School providing it with vital services as required by the school administration.

During the academic year July 2018 -- March 2019, the school witnessed a number of challenges that included the followings:

 1. Due to heavy rains, parts of the school buildings were severely damaged and electric polls fell down;
 2. The school was seriously affected by an infectious epidemic disease, caused by so-called chikungunya virus, that was a major concern for the entire region of East Sudan;
 3. Classes were interrupted due to the prevailing political instability and the constant mass protests in the Sudan.
 4. Students and teaching suffered much due to lack of air conditioning this year. The problem of electric supply, which had been attempted several times, remains to be resolved. (At the school closing ceremony, the administration appealed for a sizable generator placed far from school to provide power to the electric fans so far installed in 21 classes.)

All the above factors caused the reduction of the actual schooling period to six months. Also mentioned was the inconvenience to payment of stipends on regular basis to teach staff because  Sudanese banks were not allowing the withdrawal of more than 500 pounds per month per person. This problem persists to this day.

Wedsheriffey with Envelop 4It was learned that the school continues to face pressure from the director of non-governmental schools in the region asking that classes for boys and girls must be separated. To apply this order, the Wad Sherifey Refugee School is looking for additional funding from donors to build new classes and recruit additional teaching staff. Uniforms for all the up to 700 students of the school for the next academic year that will start in July 2019 are among the urgent requirement.

Idris Ismail, School Supervisor

Teclehaimanot Elfu, School Director

ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፋይ ናይ’ቲ ብዕለት 1 ሓምለ 2018 ዓ.ም ዝጀመረ ናይ 2018 – 2019 ኣካዳሚካዊ ዓመተ-ትምህርቲ ብዕለት 17 መጋቢት 2019 ብዓወት ዛዚማ። እዛ ንመበል 35 ዓመት ከየቋረጸት ንመንእሰያት ስደተይናታት ኣገልግሎታ ትህብ ዘላ ቤት ትምህርቲ ሳላ’ቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ተወፋይነት መማህራናን መዋሊታ ዝኾነት ማሕበርን (Association Suisse Enfance-Erythrée (ASEE))፤ ብኣባ ገብራይ ብእደማርያም ትመሓደር ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን  ካልኦት ተሓባበርትን እያ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንኣስታት 600−700 ህጻናት ትምህርታዊ ኣገልግሎታ ተወፊ። ጠቕላላ ቁጽሪ ተማሃሮ ናይዚ ዓመት’ዚ 604 ኮይኑ፤ ካብኣቶም 265 ደቂ ኣንስትዮን 339 ድማ ደቂ ተባዕትዮን እዮም። ኣብ መደምደምታ ዓመት እቶም ንዝተዋህቦም መርመራታት ሓሊፎም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝተሰጋገሩ ተማሃሮ 545 ወይ ድማ 90% ክኾኑ ከለዉ፤ ካብኣቶም ከኣ 46 ሚእታዊት ማለት 249 ደቂ ኣንስትዮ፣  54 ሚእታዊት ማለት 296 ድማ ደቂ ተባዕትዮ እዮም።

Exam1

ተማሃሮ ኣብ እዋን መርመራ

ሎሚ ዓመት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍልይ ዘብሎ ኩነታት ከም’ዚ ዝስዕብ ነይሩ።

 1. ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ፡ ገለ ህንጻታት ናይ ቤት ትምህርቲ ህንጻታት ክፈርሱን ናይ አለክትሪክ ዓንድታት ወይ ባሎታት ክወድቁን ተራእዮም፤
 2. (ኣሺኮጎኞ) (ካንከሻ) ዝበሃል ብርቱዕ ረስኒ ዘኸትል ተላጋቢ ሕማማት ነቲ ሕብረተሰብ ዘጥቅዓሉ ወቕቲ ምንባሩ፤
 3. ብሰንኪ ፖሎቲካዊ ዘይምርግጋእ ዝሰዓበ ኣድማታት ወይ ሾቦሮታት ኣብያተ-ትምህርቲ ብትእዛዝ መንግስቲ ክዕጸዉ ተገይሩ።

በዞም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ምኽንያታት፡ ሎሚ ዓመት ደርጋ 6 ወርሒ ጥራሕ ኢዩ ትምህርቲ ተዋሂቡ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ሱዳን፡ ዓርብን ቀዳምን በዓላት ወይ ናይ ዕሪፍቲ መዓልታት ስለዝዀነ፡ ንዐአን ኣጒዲልካ 118 መዓልታት ጥራሕ እዩ ትምህርቲ ተዋሂቡ።ብምኽንያት ሓድሽ ንኣሰራርሓ ባንክታት ዝምልከት ሕግታት መንግስቲ ሱዳን፡ ሓደ ሰብ ካብ 500 ጅኔ ንላዕሊ ኣብ ወርሒ ካብ ሕሳቡ ከውጽእ ስለ ዘይከኣል ሎሚ ዓመት ጉዳይ ደሞዝ መምህራን ኣዝዩ ጸገም ኮይኑ ጸኒሑ ክሳብ ሒጂ እውን ኣይተፍትሐን ዘሎ። እዚ ኩነታትዚ ንመምህራን ኣብ ጽጉም ኩነታት ኣውዲቕዎም ይርከብ። መምህራን ብክራይ ገዛውቲን ቀለብ ስድራቤታቶምን ጌና ይሽገሩ ኣለዉ።

Exam 2

ተማሃሮ ኣብ እዋን መርመራ

ብሰንኪ ስእነት ኤለክትሪክ ተምሃሮን መምህራንን ብሃሩር ይሳቐዩ ኣለው። ኣገልግሎት አለክትሪክ ንምርካብ ብዙሕ ፈተነታት እኳ እንተተገብረ፡ ክሳብ ሕጂ እቲ ጸገም ኣይተፈትሐን ዘሎ።

ስለ’ዚ ነዚ ጉዳይ መፍትሒ ኢልና ንሓስቦ፡ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ዓባይ ጀነረይተርን መራውሕ (FAN) ዘለወን 21 ክፍልታትን ስለዘለዋና፡ ነዚአን ከምዝሰርሓ ምግባር ኢዩ። እንተዀነ ግን፡ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ፡ እቲ ሓያል ድምጺ ናይ ጀነረይተር ንገዛእ ርእሱ ጸገም ስለዝዀነ፣ እታ ጀነረይተር ካብ’ቲ ክፍልታት ርሕቕ ኢሉ ንዓኣ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ ፍሉይ ክፍሊ ክትከውን ኣለዋ።  

Wedsheriffey with Envelop           

ካልእ ኣገዳሲ ፕሮጀክት ድማ፡  ነቲ ካብ ሓላፊ ምምሕዳር ዘይመንግስታዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ሱዳን ዝተዋህበና ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተብዕትዮን ፈላሊኹም መሃርዎም ዝብል ትእዛዝ ንምኽባር፤ ተወሳኺ ክፍልታት ምህናጽን መማህራን ምቑጻርን የድልየና። ኣብ ርእስ’ዚ፡  እቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት ንኩሉም ተማሃሮ ብናጻ ዝዕደል ዩኒፎርም ግዜኡ ስለዝኾነ፤ ተማሃሮና ጽሩይን ሓድሽን ክዳን ተኸዲኖም ትምህርቶም ኣብ ወርሒ ሓምለ 2019 ምእንቲ ክጅምሩ ናይ ኵሎም ደገፍትናን ግዱሳት ኤርትራውያን ሓገዝ ከምዘድልየና ብትሕትና ከነዘኻኽር ንፈቱ።

ኣቶ ኢድሪስ እስማዒል፡  ኣምሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ወድ ሸሪፈይ

ኣቶ ተኽለሃይማኖት እልፉ፡ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ወድ ሸሪፈይ

At a press conference held in Geneva on Thursday, 28 March, the 18-person UN Human Rights Committee monitoring the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights of peoples (ICCPR) released its report on six countries including Eritrea. The committee’s concluding observations showed that Eritrea is still a desperate case in regard to implementing the political and human rights obligations enshrined in that Covenant the government signed in 2002.

Eritrea in the Eyes of Independent Law Experts 1UN Palais Wilson, Headquarters of the Human Rights Commission, Geneva

Composed of independent experts, the Committee demanded that the Eritrean authorities tell soon the true situation and whereabouts of all the reported cases of prisoners and disappeared persons.

The report  accused the Asmara authorities of ‘’widespread impunity, in particular with respect to serious human rights violations, including alleged cases of enslavement, enforced disappearances, extrajudicial killings, torture and rape.’’ It further exposed that, in total absence of political and legal institutions in the country, perpetrators of heinous crimes are allowed to go free and ‘’no adequate remedies’’ are made for  victims of those crimes.

The Eritrean regime was charged of failing for 17 years to respond to queries sent to it by the Committee, and finally sending a delegation to this year’s meeting without a written report. Worse still, the Eritrean delegation’s responses at the ICCPR committee meeting consisted only of ‘’blanket denials.’’

The Committee of 18 international experts on the ICCPR regretted the suspension of the Eritrean National Assembly since 2002 and the absence of a working constitution in the country which ‘’poses a serious challenge to the implementation of the Covenant.’’ It also took note of the ‘promised’ new constitution said to be under drafting and was deeply concerned about the ‘’lack of clarity in the time frame and modalities of the drafting process’’ and the secrecy surrounding the reported drafting process.

Below are excerpts of some salient points of the Committee’s concluding observations and recommendations:

 • The Committee urges Eritrea to put the 1997 constitution into effect until a new one is drafted and ratified;
 • Eritrea should establish an independent national human rights institution with a broad human rights protection mandate;
 • Asmara authorities are asked to take all necessary measures to end impunity for perpetrators of human rights violations;
 • To end as soon as possible the de facto state of emergency and ensure that any state of emergency applied on its territory and measures taken in pursuance to it comply with the provisions of article 4 of the Covenant.
 • The Committee expressed concerned about allegations that arbitrary detention, torture and extrajudicial killings have been committed against members of the Muslim community as a group for their alleged links with terrorist groups and asked Eritrean authorities to refrain from designating any specific community as linked to terrorism;
 • It was concerned that women are unrepresented in senior government positions and that temporary special measures aimed at ensuring women’s representation in legislative and judicial bodies benefited only women affiliated with the political party in power;
 • Furthermore, the Committee expressed deep concern about  lack of legal standards and relevant procedures on appropriate use of force and asked that measures are taken to prevent and eliminate all forms of excessive use of force by police and security officers;
 • Concern was expressed about the extensive and methodical use of torture in civilian and military detention centers, including reports of torture to punish criticism of the government, practicing of religions non-recognized by the government, attempting to leave the country or failing to perform duties during national military service;
 • The Committee cited several reports of enforced disappearances and extrajudicial killings allegedly committed by governmental actors. The Committee is deeply concerned about the reports of widespread arbitrary arrest and detention, including incommunicado detention, failing to meet basic minimum legal safeguards.
 • Conditions of detention in Eritrea and lack of data pertaining to the prison population, and the number of detention facilities were cited as grave issues of concern in light of the reports about  over-incarceration and over-crowding, poor hygiene, inadequate nutrition and water supply, lack of health care in detention facilities;
 • The Committee expressed frustrations in regard to lack of basic liberties and rights to freedom of expression, assembly, the holding of election, free thought, free movement and the right to practice one’s own religion.

The Committee also hoped against hope when it asked the authorities in Eritrea to  seize the new opportunities of peace with Ethiopia ‘’as the beginning of a new era to build a more peaceful, inclusive and resilient future for the people of Eritrea.’’

መበል 11 ርክብ ጀነቫ፡ ንሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራስን ብ26 መጋቢት 2019 ኣብ ጀነቫ  ተጋቢኡ።ኣብዚ ኣኼባ ኣስታት 800 ዝኾኑ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ፡ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራስን ተሓለቕቲ፡ ፖለቲካዊ ተቓወምትን ግዳያት ወጻዕቲ መንግስታትን ተሳቲፎም። ኣብዚ ኣኼባ ኣብቲ ደሓን ዝበሃል ዝነበረ ማሕበረሰባት ከይተረፈ ብዛዕባ መሊሱ እንዳጠጠዐ ዝኸይድ ዘሎ ጭቆና ዝሓደረ ስኽፍታ ተንጸባሪቑ።

ኣብዚ ርክብ ብዛዕባቲ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራስን ምንቁልቋል ብናይ ሕቡራት ሃገራት ሓለዋ ዲረክተር ኣቶ ሂለል ኑር ኣገዳሲ መብርሂ ተዋሂቡ። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብዚ ከም በዓል ኤርትራን ሳዑዲ ዓረብን ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ዝኣተዋሉ እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ምምሕያሽ ኣዝዩ ውሑድ ከምዝኸውን ጠቒሶም።

ብሩንዳዊት ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰል ወይዘሮ ከቲ ኒቪባንዲ ብዛዕባቲ ኣብ ሃገረን ዝፍጸም ግህሰት ሰብእዊ መሰል መግለጺ ሂበን። መብዛሕትኡ ዝገለጸኦ ከኣ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ግህሰታት ዝመሳሰል ነይሩ። ንሰን ኣተሓሒዘን ኩሎም ምእንቲ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲን ዝነጥፉ ወገናት ንድሕሪት ከይብሉ ጸዊዐን። ኣብዚ ዝሃበኦ መግለጺ “ዋላ ለይታዊ ናይ ጸልማት ሰዓታት እንተነውሐ፡ ብርግጽ ጸሓይ በሪቓ ብርሃና ክትልግስ እያ” ዝብል ናይ ብሩንዲ ምሳልያዊ ኣበሃህላ ጠቒሰን።

ኣንጻር ጾታዊ ወጽዓ ዝነጥፋ ገጣሚት ብሪታንያዊ ሶማልያዊት ኒምኮ ዓሊ ብወገነን ቃል ኣስሚዐን። ንሰን ከም ዝበለኦ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ መላእ ዓለምና 200 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ፡ ብሰንኪ ጾታዊ ጸቕጢ ኣብ ጸገም ይነብራ። ክሳብ ክንድዚ ዝኣኽላ ዜጋታ ኣብ ከምዚ ጸገም እንዳሃለዋ  ሓቀኛ ራህዋ ክህልው ኣይክእልን እዩ ኢለን። ኒምኮ ዓሊ ናይዚ ዓመት ናይ ርክብ ጀነቫ ተሸላሚት እየን።  

25 ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ብሓባር ዝወደባኦ ናይዚ ዓመትዚ ርክብ ጀነቫ ፍሉጣት ናይ ሰብኣዊ መሰል ፈላጣትን ፖለቲካዊ ባእታታትን ቃሎም ዘስምዕሉ እዩ። ኣብዚ ኣኼባ እሱራት ዝነበሩን ቤተሰብ እሱራትን ነቲ ኣጋጣሚ ብምምስጋን ቃሎም ኣስሚዖም። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገር ካናዳ ዝነብራ ራኢፍ ባዳዊ ብዓልቲ ቤት ኣብሳዑዲ ዓረብያ ን7 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐ ዘሎ ተሓላቒ መሰል ምስ ሰለስተ ደቀን ቃል ካብ ዘስምዑ ነይረን።

ኣብዚ ርክባት ካብተን ኣብ ጭቆና ዝርከባ ዘለዋ  ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ቃል ዘስመዐ ኣይነበረን። ኣብዚ ርክብ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኣቶ ወልደየሱስ ዓማርን ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝነጥፍ ሙሴ ኤፍረምን ዝርከብዎም ውሑዳት ኤርትራውያን ተሳቲፎም።

The 11th Geneva Summit for Human Rights and Democracy  was convened at Geneva’s Palexpo on Tuesday, 26 March, attended by estimated 800 human rights advocates, pro-democracy activists, political opposition leaders and victims of despotic regimes all over the globe. Deep concerns were expressed about the resurgence of authoritarianism everywhere, even in formerly liberal societies.( https://www.genevasummit.org).

The general mood of anxiety over the decline of democracy and human rights was well expressed by the director of UN Watch, Mr. Hillel Neuer, when he stated that little can be expected to be okay at a time ‘’when countries like Eritrea and Saudi Arabic… join the UN Human Rights Council’’ to promote rule of law and democratic values in the world.

The Burundian democracy activist, Ms Ketty Nivyabandi, narrated disturbing details about the human rights abuses in her country, most of which sounded too familiar to Eritreans, but urged all pro-democracy activists to never let down. To this end, she quoted a Burundian proverb which goes: ‘’how long the dark hours of night may be, the sun will for sure rise in the morning and make it bright.’’

British-Somali Nimco Ali, who is a poet and human rights activist against female genital mutilation of which she was a survivor, said there are 200 million women in the world living with grave consequences of the FGM and that ‘’ there can never be true prosperity when the most vulnerable citizens in our society are subject of most brutal forms of violence’’. She is this year’s award winner of the Geneva Summit.          

Geneva Summit Concerned with Decline of HR and democracy 2

This year’s Geneva Summit, organized by an alliance of 25 NGOs, was addressed by prominent human rights activists intellectuals and political figures. Also taking the podium to tell harrowing stories were former prisoners and families of imprisoned political and social activists. The wife of Raif Badawi, the Saudi blogger now languishing in prison for seven years, was one of the panelists with her three children. They are currently in Canada as political refugees.

There were no victim-presenters from the hard-pressed states of Eritrea, Ethiopia or the two Sudans. Attending the conference were a few Eritreans, among them EPDP foreign relations head,  Woldeyesus Ammar, and the human rights advocate Mussie Ephrem from Sweden.   

Geneva Summit Concerned with Decline of HR and democracy 32

Earlier in the morning hours, the opening address of the Summit was presented by Mr. James Kirchick,  journalist,  author and visiting fellow of the Brookings Institute, who spoke on the challenges facing liberalism today. He said, “Democratic nations and democratic peoples must stand for the liberal idea, which means we must stand for human rights.”  His must read address is printed below. Good reading.

Full Remarks

Geneva Summit Concerned with Decline of HR and democracy 4

 In my work as a journalist reporting on struggles for democracy and freedom around the world, I have met an inspiring array of people. 13 years ago in Zimbabwe, when that country was in the depths of its repression under the dismal regime of Robert Mugabe, I interviewed a blind radio cricket commentator, purportedly the world’s first blind sports broadcaster. After criticizing the politicization of the country’s national cricket team live on air, he was visited at his place of work by government agents, who escorted him to a secret room where they beat the soles of his feet until they bled. A few weeks later, in South Africa, I met an exiled, former Zimbabwean policeman, who, after refusing to partake in organized election fraud, was seized upon by colleagues who mutilated his genitals with a knife.

In Cuba, I have visited the home of Berta Soler, leader of Las Damas de Blanco, or The Ladies in White, a coalition of wives, sisters, daughters, and mothers of political prisoners. Their peaceful, Sunday protests are regularly met with violence by state security agents, who drag the women by their hair through the streets. “The problem that Cuba has had isn’t the embargo,” Soler told me. “It’s the system that’s not working. Fidel and Raúl just sold a story that’s not true, internationally and domestically.” That corrupt and oppressive system persists in Cuba, and is working overtime to maintain an equally unjust system in Venezuela.

Near the Demilitarized Zone which divides North and South Korea, under dead of night and withstanding sub-zero temperatures, I joined a group of North Korean defectors in launching giant hot air balloons ferrying thousands of pro-democracy leaflets and a giant poster for the comedic film, The Interview, over the border into the world’s most repressive state. In the past, Pyongyang called the defectors who organize such covert launches “human scum” and promised to “physically eliminate” them. The man who organized this operation, the son of a former high-ranking North Korean regime official named Park Sang Hak, has been targeted as “Enemy Zero” by that government, which dispatched a double agent to kill him with a poison-tipped pen in 2011.

Belarus has been described as the “last dictatorship in Europe,” and it was there in December 2010, also in sub-zero temperatures, I witnessed the brutal aftermath of a stolen election. Special police units deployed by President Alexander Lukashenko mercilessly beat unarmed demonstrators, young and old, with truncheons. I witnessed one police officer repeatedly club a person who was trapped against a wall. Visiting the country 6 months later, I attended a performance of the Belarus Free Theatre, an acting troupe that must perform its politically subversive plays in abandoned buildings and in forests, and which advertises its performances via text message, sometimes just hours in advance.

And in Serbia, I covered the first, successful gay pride parade in that conservative, Orthodox Christian country. Though the demonstration transpired relatively peacefully, it required the protection of some 5,000 police officers, who had to guard marchers from violent protestors rioting across the city.

The individuals I’ve told you about just now speak a variety of languages, hail from diverse cultures, have different skin colors, pray to different gods – or no god – and represent an assortment of political and social causes. Yet despite these superficial differences, they all share something in common, something which, to my mind, is far more important than the many things which distinguish them: They are committed to the liberal idea, the belief that all human beings are endowed with fundamental rights which no government can take away. Some believe that these fundamental rights are granted by God. Others are convinced that a higher power has nothing to do with the matter. Whether one thinks that our rights to expression, self-determination, and freedom of conscience are God-given or not, however, has no bearing upon the fact that they are humanrights, by which they are rights inherent to us because we are human.

This liberal idea is a relatively new one. For most of human history, the notion that men – never mind women – possessed rights that were inviolable and safe from the whims of a king, or a regent or a tribal chieftain or some other absolute ruler was nonexistent. As my Brookings Institution colleague Robert Kagan recently wrote in The Washington Post, before the liberal idea took hold in the 18th century:

Generations of peasants were virtual slaves to generations of landowners. People were not free to think or believe as they wished, including about the most vitally important questions in a religious age — the questions of salvation or damnation of themselves and their loved ones. The shifting religious doctrines promulgated in Rome or Wittenberg <https://www.britannica.com/event/Reformation>  or London, on such matters as the meaning of the Eucharist, were transmitted down to the smallest parishes. The humblest peasant could be burned at the stake for deviating from orthodoxy. Anyone from the lowest to the highest could be subjected to the most horrific tortures and executions on the order of the king or the pope or their functionaries. People may have been left to the “habitual rhythms” of work and leisure, but their bodies and their souls were at the mercy of their secular and spiritual rulers.

It was only in the 19th century that slavery was abolished in the United States, and only in the 20ththat African-Americans and women were given full voting rights. Today, across most of the world, the freedoms that we enjoy in places like Geneva, or Washington, or Tokyo are a distant dream.

The liberal idea is a precious idea, and it is under threat from all sides like at no time since the Cold War, when Europe was divided into free and unfree halves and international communism posed an ideological and systemic challenge to liberal democracy. Though the global conflict between the communist and non-communist worlds may have brought us, on more than one occasion, to the brink of nuclear Armageddon, I believe that the struggle to protect and expand the liberal idea will be more difficult over the coming century than it was in the previous one. Today, the rulers of countries that used to be communist, like Russia, or ones that are nominally communist, like China, have shorn the failed economic model of the command economy yet maintain and regularly enhance authoritarian political practices. They offer a seemingly attractive bargain to not only their own citizens, but to those around the world: surrender some of your democratic freedoms in exchange for political stability, economic growth, and cultural cohesion.

The leading state exponent of this new ideology of authoritarianism is China, which is using its economic prowess to harness technology in troubling and, frankly, Orwellian ways. Facial recognition technology, a pervasive social credit system that could have been lifted from an episode of the dystopian TV series “Black Mirror,” the Great Firewall of China – such tools smother individual initiative and enforce societal control. Communist Party General Secretary Xi Jingping has removed presidential term limits, effectively making him president for life. With its Belt and Road economic development program, Beijing is flexing its muscles around the world and gaining political influence in regions traditionally hostile to its wiles, like Europe. According to the U.S. State Department, anywhere from 800,000 to 2 million Muslim Uyghur citizens are languishing in re-education camps. If China were just a giant Switzerland, we would have no reason to fear its rise. But in its current form, China presents a threat to the liberal world order and the liberal idea.  

Repressing their citizens at home, authoritarian states like China are using their long reach to attack critics abroad. In some cases, like Russia’s poisoning of the ex-spy Sergei Skripal on British soil last year, the tactics are audacious and deadly. Since publishing a paper two years ago documenting the extent of Chinese political influence in New Zealand, the academic Anne-Marie Brady has had her home and office broken into, her car damaged, and she has received threatening letters, emails and phone calls. “It is meant to scare me,” she recently told the Guardian newspaper. “To cause mental illness or inhibit the kinds of things I write on – to silence me. So I win by not being afraid.”

The individuals whom we will hear from today are similarly not afraid. Many of them have served time in prison for expressing their political beliefs or engaging in the sorts of peaceful, democratic activism which those of us who live in open societies take for granted. We are honored to be joined by the family of Raif Badawi, a Saudi advocate for freedom. After creating a website and discussion forum called “Free Saudi Liberals,” he was convicted by his country’s government of “violating Islamic values and propagating liberal thought.” Originally, the Saudi government recommended Raif be tried for apostasy, a crime punishable by death, merely because he liked a Facebook page which stated that “Muslims, Jews, Christians, and atheists are all equal.” Raif’s plight is especially meaningful to me; we are the same age, and “propagating liberal thought” is basically what I do for a living. Yet for Raif, it brought upon hundreds of lashes and a prison sentence.

At the age of 7, Nimco Ali was subjected to the barbaric practice of FGM, or female genital mutilation. This non-medical procedure affects an estimated 3 million girls every year around the world. It is gruesome and misogynistic; and is meant to exert control over women, deny them autonomy, and put them in their place. Nimco has devoted her life to stopping FGM and will explain to us how we can help her in this important task.

Yiang Jianli was a dutiful member of the Chinese Communist Party who became disillusioned with that country’s authoritarian system while witnessing the 1989 massacre at Tiananmen Square, when the regime massacred thousands of his fellow students who were peacefully demonstrating for democracy. He has been imprisoned for his political activism and now resides in the United States.

These are just some of the voices you will hear from today. Different causes, different races, different countries, different languages, different traditions, different cultures, different political convictions. But they all share the same fundamental belief in human freedom. Don’t let anyone tell you that certain cultures are immune to democracy, or individual rights, or the liberal idea. The best argument against that hidebound prejudice are the testimonies you will hear today. 

Indeed, if there is one message I wish for us to glean from today’s discussions, it is an acknowledgement of the universality of human rights, which is really just an expression of the universality of the human experience. Across the world, and especially in the West, we are seeing a rise in what’s commonly referred to as “identity politics.” This is the belief that one’s identity – whether racial, religious, national, sexual, gender – is the key determinant in one’s life. Identity politics has the tendency to create unbridgeable divisions between people, emphasizing superficial differences over universal similarities.

The salience of identity as a determinant in global political trends is growing.  If the major world conflicts of the latter half of the last century were over economics, today, they are increasingly determined by identity. According to the political scientist Francis Fukuyama, who 30 years ago was prophesying The End of History, “Identity politics is no longer a minor phenomenon, playing out only in the rarified confines of university campuses or providing a backdrop to low-stakes skirmishes in ‘culture wars’ promoted by the mass media. Instead, identity politics has become a master concept that explains much of what is going on in global affairs.”

While our diverse identities are important to recognize and respect, we must not let it overwhelm our sense of what it is that unites us. By arguing that humans are ultimately defined by their irrevocable traits, the more extreme forms of identity politics are fundamentally opposed to the liberal idea; they are anti-Enlightenment. One hears the arguments of Western practitioners of identity politics replicated in the words of dictators who say that ideas like freedom and individual rights and democracy don’t apply to their cultures. But as the people in this room can attest, the rights of man are non-negotiable.

It is often said that a society should be judged by how it treats its most vulnerable members – the aged, the infirm, the poor. The same metric applies to a world order beset by various forms of dictatorship – how do we treat the most vulnerable people, and the most vulnerable states? At a time when democracy is in retreat and authoritarianism is on the rise – when the world’s democracies are becoming less democratic and less powerful, and the world’s authoritarian states are becoming more internally repressive and externally assertive – it is all the more important for democratic nations, and democratic peoples, to work together. That is what we all are doing here today. Democratic alliances like the European Union, the North Atlantic Treaty Organization, and bilateral relationships between democratic countries, must be strengthened if human liberty is to flourish. Leaders of democratic countries must support these alliances and institutions, and speak out forthrightly in defense of liberal values wherever and whenever they are under attack.

With great freedom comes great responsibility. As a citizen of a free country who has been provided with a public platform, I believe that it is my responsibility to speak out when the fundamental rights of my fellow human beings are being repressed, especially when those fellow human beings are denied the right to speak for themselves. Freedom of expression is the most fundamental right of a liberal society – the right upon which all others are contingent. The founders of my country, the United States, understood its centrality, which is why they enshrined it as the First Amendment to our Constitution. Those of us who live in free societies are incredibly lucky to have this right; most of the world’s population does not.

Earlier this month in Washington, where I live and work, I listened to a speech from the president of Estonia, Kersti Kaljulaid. Hers is a small country in Eastern Europe, which for decades was occupied by the Soviet Union. Today, it is a dynamic, open, tech-savvy liberal democracy which tops global rankings for democratic participation, transparency, female participation in politics and the workplace and other leading indicators of societal advancement. Reflecting on a previous visit to the U.S. capital, she recalled walking along The National Mall, the grand park in downtown Washington where our monuments to presidents and war memorials are located. She recalled reading “the thoughts displayed on the walls of these monuments, and then I told myself, this is the place you have to always remember should life bring you among the decision makers in politics.”

ህዝቢ ኤርትራ፡ ንኵሉ ብስርዓት ኢሳያስ ዝወረዶ ሓሳረ-መከራ ተጻዊሩ፡ ሓንቲ መዓልቲ ግዲ ትወግሕ ትኸውን ብዝብል ተስፋ እናተጸበየ እንከሎ፡ ብስም ውዕል ሰላም፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣባ ጓይላ ኰይኑ ኣብ ዝመርሖ ናይ ምድማር ጭፈራ ኣይከሰርናን፡ ጕዳይ ዶብ ካልኣዊ ኢዩ፡ ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ክመርሓና ኢዩ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ ኢዩ …ወዘተ እናበለ ተዓጢቑ ከዅድድን ብሓጐስ ተፈንጪሑ ኣፍልቡ ክሃርምን ተራእየ። 

ብድሕር’ዚ ኢዩ እምበኣር ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ግዳም ዝርክብ ህዝብና “ደጊም ይኣክል” ኢሉ ዕምሪ ስልጣኑ ንምሕጻር ተላዒሉ ዘሎ። ስለ’ዚ፡ ሎሚ ጭርሖና “ይኣክል ተኣለ” ዝብል ደኣ’ምበር፡ ንኢሳያስን መጋበርያታቱን ቅዋም ክትግብሩልና፡ እሱራት ክፍትሑልና፡ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩልና ምልማን ወይ ምምሕጻን ኣይኰነን። ለባማት ኣቦታትናን ኣደታትናን ከም’ዚ ምስ ረኸቡ ኢዮም “ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል” ዝበሉ።

ኣብ ክፍለ-ዓለምና ኣፍሪቃ እኹል ዘይጕዱል ተመኵሮ ምስ ዲክታቶርያውን ስርዓታት ኣሎና ኢዩ። ዲክታቶራውያን መራሕቲ ኣፍሪቃ፡ ብቅዋም ዝግዝኡን ንቕዋም ዝምእዘዙን ኣይኰኑን። ስለዝዀኑ ድማ ኢዮም፡ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ ቅዋም ከም ቍሪ ዝፈርሕዎን ተወዳደርቲ ሰልፍታት ክህልዉዎም ዘይደልዩን።

ህዝብና 'ይኣክል፡ ቅዋም ይተግበር' ክብል ከሎ: ገለ ክፋል ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኰነ ገለ ካብ ትካላት ንመስርሕ "ተኣዘዝ-ፈጽም''ምንጻግ ክጅምር እንከሎ: ሃገር ብመላኡ ድማ (ዋላ'ውን ካብ ሰዓቢ ምልኪ ዝነበረ ከይተረፈ) 'ልዑላውነትና ልዕሊ ኩሉ' ብምባል ከድምጽ እንከሎ: ስልጣን ናብ ዋንኡ ህዝቢ ንክምለስን ቅዋም ንክትግበርን ምልካዊ ስርዓት የልግስ ማለት እምበር: እቲ ስርዓት ይቐጽል ማለት ኣይኰነን።  ደጊም ኤርትራ ብግዝኣተ ሕጊ'ምበር ብዊንታ ውልቀሰብ እይትመሓደርን ዝብል እምንቶ ህዝብን ሰዲህኤን እዩ።

ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ መጻብቦ ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኰነ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዳግማይ ንምትላል ውዲታዊ መደባት ሰሪዑ ክንቀሳቐስ ምዃኑ ፍሉጥ ኢዩ። ድሮ እኳ ቅዋም ክትግብር ኢየ፡ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ክሕሎ ጸኒሑ ኢዩ፡ ሕጂ ድማ ብዝያዳ ክስርሓሉ ኢዩ እናበለ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተቓውሞታት ንምቝጻይን ፋሕተርተር ክብል ይርአ ኣሎ።

ከም ኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ኣብ’ቲ ብ11-13 መጋቢት 2019 ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ (International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR).) ተስፋሚካኤል ገራህቱን ኣደም ዑስማንን ዝርከብዎም ልኡኽ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ እሱራት የለውን፡ ናጽነት ናይ ርእይቶ ምግላጽ ኣሎ፡ ፓትሪያርክ ኤርትራ ብመንግስቲ ዘይኰነስ ብቤተ-ክርስትያን ኢዮም ተሓይሮም፡ ኣብ ኤርትራ 11 ኣብያተ-ማእሰርቲ ጥራሕ ኢዩ ዘሎ፡ ኣብያተ-ማእሰርቲ ኤርትራ፡ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት መዘናግዕን ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ኣገልግሎት ኣለዎ…ወዘተ እናበለ ነቲ ጽሓይ ዝወቕዖ ሓቅታት ክኽሕድን ብሓሶት መሬት ክጐብእን ዝተሰምዐ።  ካብ’ዚኦምሲ እንታይ ትጽበ?!!!!!!!!!

ህዝብና ግን፡ ድሕሪ ደጊም ብኸም’ዚ ዝኣመሰለ ሽጣራታት ክታለል የብሉን። እንታይ ደኣ፡ ክሳብ ሕጂ ዘታለልካና ይኣክል፤ ሕጂ ግን ተኣለየልና ጥራሕ ብምባል ጸኒዑ ክብድሆ ኣለዎ። ምኽንያቱ ድማ፡ ካብ  ስርዓት ኢሳያስ  ቅዋም  ክትግበር ምጽባይ ካብ ማይ ምሕቋን ሓሊፍካ ካልእ ትርጕም ክውሃቦ ስለዘይከኣል ኢዩ።

ኣብ መደምደምታ፡ ሕላገት መራሕቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ጥልመት፡ ሓሶት፡ ምብሓት ስልጣን፡ ምንጋስ ፍርሕን ራዕድን ምዃኑ ተረዲእና “ተኣለ ይኣክል” ኣብ ዝብል ካልኣይ ሳልሳይ ዘይብሉ ጭርሖ ተኣኪብና፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ግደምን እንርከብ ኤርትራውያን ነዚ እኩይ ስርዓት ንምእላይ በብንኽእሎ ኣገባብ ተወዲብና ክንቃለስ ይግብኣና።  

ስለ’ዚ፡ ሎሚ ጭርሖና “ይኣክል ተኣለ” ዝብል ደኣ’ምበር፡ ንኢሳያስን መጋበርያታቱን ቅዋም ክትግብሩልና፡ እሱራት ክፍትሑልና፡ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩልና ምልማን ወይ ምምሕጻን ኣይኰነን። “ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል” ዝብል ምስላ ለባማት ወለድና ከይንዝንግዕ ሓደራ።

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ16 መጋቢት 2019 ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ ናይዚ ኣኼባ ኣቦመንበር ማእከላይ ባይቶ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ምስ ኣቕረበ፡ ብዛዕባ ናይቲ ኣኼባ ኣጀንዳታት ሓጺር መግለጺ ኣቕሪቡ።

ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ኣኼባ ካብ ዝተመያየጠሎም ዛዕባታት ሓደ፡ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሓድነት፣ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝምልከት ነይሩ። ባይቶ ነዚ ብዝምልከት ነቲ ኩነታት ክከታተል ብዝጸንሐ ኣካል ሰዲህኤ ሰፊሕ መብርሂ ሰሚዑ። በቲ ዝቐረበ መብርሂ መሰረት  ዳርጋ ኩሉ ኣቐዲሙ ክውዳእ ዝግበኦ ስረሓት ከም ዝተኸምተአን እቲ ካብ ክልቲኡ ውድባት ዝተመዘዘ ኣካል ብዝተኣማምን ምውህሃድን ስምምዕን ይቕጽል ከም ዘሎን ገሉጹ። ባይቶ ኣብቲ ዝቐረበ መብርሂ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝርራብ እቲ መስርሕ በቲ ዘለዎ ናህሪ ክቕጽል ዝሕግዙ ሃነጽትን ሓገዝትን ሓሳባት ኣቕሪቡ።

ብዘይካዚ መጻኢ፣ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ክልቲኡ ውድባት ዘዳሉ ዘሎ ሓባራዊ ኣሰናዳኢ  ሽማግለ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምክትውን መብርሂ ቀሪቡ። ብመሰረት መብርሂ ኣደ-መንበር ሓባራዊት  ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ስረሓት ሰልስተ ንኡሳን ሽማግለታት በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝርዝር ቀሪቡ።  ብመሰረ ት እቲ ዝቐረበቶ መብርሂ፡ ኣብዚ እዋንዚ ናብ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝቐርብ ንድፊ ቅዋምን ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ንዝያዳ ዘተ ናብ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ብመንገዲ ኣቦ-መንበራት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ተጠቒሱ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣባላት ክልቲኡ ውድባት መጻኢ ጉባኤ ንምዕዋት ኣባላት ዘሕብን ወፈያታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብዘካይዚ ኣብ ጉባኤ ዝሳተፉ ኣካላት ንምንጻር ቅዋማዊ ዳህሳስ ኣብ ምጥንቓቕ ደረጃ በጺሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ነዚ መብርሂ ዝተኸታተለ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶን ንዘቕረቦም ኣገደስቲ  ሕቶታትውን፣ ብኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ በሪህሉ። ድሕሪዚ ባይቶ እቲ መስርሕ ምድላው ጽፉፍን ዕዉት ንክኸውን ዝሕግዙ ሓሳባት ኣቕሪቡ ኣብ ምዕዋቱ ካብኡ ዝድለ ንኸበርክት  ድልውነቱ ኣረጋጊጹ። መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ክሳብ ሕጂ ንዘርኣይዎ ተወፋይነት ንኢዱ እዚ ተወፋይነት ንክቕጽል ከኣ ጸዊዑ።

ኣብዚ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ቀጻሊ ዘሎ ናይ ምቅርራብን ሓቢርካ   ምስራሕን መስርሕ ዘለዎ ደረጃ ዝዳህሰሰ ሓበሬታዊ ጸብጻብ ሰሚዑ። በቲ ነቲ መስርሕ ብሓላፍነት ሒዘምዎ ብዘለዉ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሓቢርካ ንምስራሕ ተታሒዙ ዘሎ ውጥን ግዜ ብዘይምብኻን ተቐላጢፉ ንክቕጽል ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣተሓሳሲቡ። ከምኡ እውን  ሓባራዊ ጽላል ንምምስራት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተታሒዙ ዘሎ መደባት ብዓንተቦ ክትግበር ማእከላይ ባይቶ ሃናጺ ሓስባት ኣቕሪቡ።

ኣብ መወዳእታ ማእክለይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንህልዊ ኩነታት  ሃገርናን ከባቢናን ዝምልከቱ ሓበሬታትት ዳህሲሱ። በዚ ዳህሳስ መሰረት ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ፡ ሃገርናን ህዝብናን ካብዚ ኣንጸላልይዎም ዘለዉ ሓደጋ ንምድሓን ኤርትራውያን ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ዝግደድሉ ደረጃ ከም ዘለና  ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ባይቶ ኣመዝጊቡ።

Page 12 of 89