ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ (ፓርላማ) ብ17 ጥሪ 2019 ኣብ ዘካየዶ መበል 19 ስሩዕ ኣኼባኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቒቦም ብወግዒ ንዝተመዝገቡ ስደተኛታት ዝያዳ መሰል ዝህብ ኣዋጅ ኣጽዲቑ። እዚ ኣብ ዝሓልፉ ልዕሊ ክልተ ዓመታት ክንደፍ ዝጸንሐ ኣዋጅ፡ ስደተኛታት ብናጻ ክመሃሩን  ክንቀሳቐሱን ምስ ክእለቶም ዝመጣጠን ስራሕ ክሰርሑን ከም  ዘፍቅድ ተሓቢሩ።

ናይቲ ቤት ምኽሪ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ፡ እቲ ናይ ስደተኛታት መሰል፡ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ስራሕ ዕድል ከምዘይዕንቅፍ ኣብ ግምት ኣትዩ ከም ዝተጸንዐን ስደተኛታት ዘይኣትውዎ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዝተሓዝአ ናይ ስራሕ ቦታታት ከም ዝህሉ እውን ተገሊጹ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ኣተገባብርኡ ዕንቅፋት ምእንቲ ከይፍጠር ምስቶም ስደተኛታት ሰፊረምሎም ዘለዉ ኣከባብታት ኣቐዲምካ ልዝብ ከም ዝተገብረሉ ኣብቲ እዚ ኣዋጅ ዝጸደቐሉ ኣኼባ በሪሁ።

ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ዝለዓለ ብዝሒ ዝሕዙ፡ ኤርትራውያን፡ ሶማላውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ስደተኛታት ብምዕቋብ ቀዳምነት ከም እትሕዝ ተጠቒሱ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሽዱሽተ መደበራት ከም ዝርከቡን ድሕሪቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምኽፋቱ ጥራይ 27 ሺሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተመዝገቡ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክጠቕሱ ከም ዝጸንሑ ዝዝከር እዩ።

ብኻልእ ወገን ዋላ’ኳ ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ናይ ምምሕያሽ ምልክት እንተ ኣርኣየትን ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ እገዳ እንተ ተላዕለላን፡  ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ዝኾነ ይኹን ምምሕያሽ ኣየርኣየትን።

ብዕለት 13.01.2019 ጨንፈር ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ዘካየዶ ኣኼባ፡ ብናይ ኣቦ መንበር ጨንፈር ብናይ እንቋዕ ብደሓን መያእኩም ሰዓት 14.00 ምስ ተኸፈተ፡ ኣብ ዝስዕብ ኣጀንዳታት ተእትዩ፡-

1 - ነዚ ዓመትዚ ክግበር ተመዲቡ ዘሎ 3ይን ሓድነታውን ጉባአን ፈስቲቫልን፤

2 - ንእኡ ብዝምልከት ኣባላት ክገብርዎ ዝግብኦም ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎታትን፤

3 - ህልዊ ጸገማት ህዝብናን መንእሰያትን ዝብሉ ኮይኖም መሪሕ ግደ መንእሰያትን ዘለዎም ዕማምን ሓላፍነትን ዘጠቓለሉ ነይሮም።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ሕድሪን) ኣብ ሓደ ንምምጻእ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርታትን ንምዕዋት 3ይን ሓድነታውን ጉባኤን ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ኣብዝተጠቕሰ ቀዳማይን ካልኣይን ኣጀንዳታት፡ ንድፊ ቅዋምን መምርሒ ሓጻይት ሽማግለ ናብ ኣባላት ተዘርጊሑ ምህላዉን ብምምሕዳር ጨንፈር መብርሂ ድሕሪ ምቕራብ፡ ኣባላት ጨንፈር ብሰፊሑ ተዘራሪበሙሉ። ኣኼበኛ እዚ መጸናበሪ ጉባአ‘ዚ ብዓወት ክዛዘምን ምስ ካልኦት ተቓወምቲ ሓይልታት እውን፤ እተኽእለ ኣብ ሓደ ንምጥርናፍን  ሓቢርካ ንምስራሕን ኣተባባዕን ክኸውን ከም ዝኽእል ተስፍኡን ትጽቢቱን ብምግላጽ፤ ኩሉ ዝከኣሎ ንክገብር መብጽዓ ብምእታው ኣበርክትኡ ክገብር ከምዝኽእል ብምርኣይ  ኣብ  ኣወንታዊ ጅማሮታት ኣትዩ።

 ኣብቲ ዝሰዓበ ኣጀንዳታት እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምብትታንን ስደት መንእሰያትን ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝፈጠሮ ጸገማት ሕብረተ-ሰብና፡ ከም ዝኾነን፡ እዚ ዝተበደለ መንእሰይ ድማ ኣብ ስደት ከይተረፈ ገና ሽግሩ ብመጋበርያታት ህግዲፍ እናገደደ እኸይድ ከም ዘሎን፡ መንእሰይ ሓው ክብሮም ዓንዶም ኣባል ጨንፈር ሽማግለ ብዝርዝር መግለጺ ኣቕሪቡ። መንእሰይ ክብሮም ኣብ መግለጺኡ፡ ሓይልታት ተቓውሞ‘ውን ተጠርኒፉ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ሽግር መንእሰያትን ብዓቢኡ ድማ ሽግር ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ምፍታሕ ዘለዎ ሓላፍነት ብግቡእ ከም ዘየማልአን  ጠቒሱ። ወሲኹ‘ውን ኣብዚ ዘሎናዮ ግዜ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንውልቃዊ ረብሓኡ ክብል ህዝቢ ኣብ ዘይፈልጦ ውዲታት ዝፍጽመሉ ዘሎን እዋን ኮይኑ፡ ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኸይታኣቱ፡ መንእሰያትና ዝዓበየ ሓላፍነት ብምስካም፡ ብተወፋይነት ክብድሁዎ ዘለዎም ዕማም ምዃኑ ፈሊጦም ሓድነቶም ኣደልዲሎም ክብገሱ ከም ዘለዎም ተሪር ምሕጽንታ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ ጉዳይ‘ዚ እውን ኣኼበኛታት ርእይቶታትን ሃናጺ ሓሳባትን ብምልውዋጥ፡ ነዚ ዘሎ መድረኻዊ ዕማም ብኣና ብኤርትራውያን እምበር ካብ ዝኾነ ካልእ ኣካል ከይተጸበኻ፡ ከይተሓለልካ ብምቅላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ክፍታሕ ዝኽእል ኣስሚሮሙሉ።

ኣኼባ ኣብ ሰዓቱ ብዝክረ ሰማእታት ተዛዚሙ

ሽወደናዊ ዓርኪ ሰውራ ኤርትራ፡ ነብስሄር ሮልፍ ሳንድስትሮም: ብ4 ጥሪ 1941 ዓ.ም ተወሊዱ፤ ብዕለት 5 ታሕሳስ 2018 ድማ ካብ’ዛ ዓለም ተፈልዩና። ነብስሄር ካብ ሰብዓታት ኣትሒዙ ምስ ብጾቱ ክርስቲና ብዮርክ፡ ቡ ቡቨልስታም: ቶማስ በርግስትሮምን ካልኦትን ኰይኖም ኤርትርያን ግሩፐን (ናይ ኤርትራ ጕጅለ) ብዝብል ስም፡ ንፍትሓውነት ሰውራ ኤርትራ ደጊፎምን ተጣቢቖምን ኢዮም። ኣብ ርእሲኡ ድማ፡ ንኤርትራውያን ዝኸውን ነገራውን ሰብኣውን ሓገዛትን ኣበርኪቶምና  ናይ ተለቪዥን ፈነዋታትን ፊልምታትን እውን ኣቕሪቦም ኢዮም።

ነብስሄር ሮልፍ ሳንድስትሮም ብዕለት 4 ጥሪ 2019 ኣብ ስቶክሆልም: ሽወደን ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ኣባላት ሰዲህኤ ኣብ’ቲ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ተረኺቦም/ን፡ ብስም ሰልፎም/ፈን ኣኽሊል ዕንባባ ኣብ መቓብሩ ኣንቢሮም/ን። በዚ ኣጋጣሚዚ፡ ንነብስሄር መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ፣ ንክርስቲና ብዮርክን ወዶም ኡሎፍ ሳንድስትሮምን ድማ እግዚኣብሄር ጽንዓት ይሃቦም፡ ጠሉ ድማ የውርደሎም እናበልኩ ብስም ኣባላትን መሰረታትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ምዃና ክገልጽ እፈቱ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

4 ታሕሳስ 2019

 Mix

                                                                                                                                                                                                                                            Olof  Sandström

Swedish friend of Eritrea, Mr Rolf Sandström was born on 4 January 1941 and has passed away on 5 December 2019. Mr Rolf Sandström, Ms Christina Björk, Mr. Bo Bovelstamm, Mr Thomas Bergström and others have from the begining of the seventies created an association under the name of “Eritrean Gruppen” and advocated for the Eritrean Revolution's legitimate and just cause. In addition they have delivered material and humanitarian aid to the needy Eritreans inside Eritrea and in the refugee camps in the Sudan. They have also contributed television and film reportages about the revolution to the Swedish and Eritrean public.

Mr Rolf was buried on 4 January 2018 in Stockholm, Sweden. EPDP members in Sweden have laid a bunch of flowers to his memory on his burial ground.

May the deceased soul rest in peace in God’s hand.

In the name of Eritrean People’s Democratic Party’s rank and file I convey my condolences to Ms Kristina Björk and their son Olof Sandström.

Menghesteab Asmerom

EPDP Chairman

4 January 2019

ኣካል ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሓባራዊ ጉባአ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን (ሰዲህኤ)  ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን (ሃድኤ) ዝኾነት ንኡስ ሽማግለ ሰነዳት ዘዳለወቶ ንድፊ ቅዋም፤ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናብ መሰረታት ክልቲኡ ወገናት ቀሪቡ ምምይይጥ ከም ዝካየደሉ፡ ካብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊጹ። እዚ ንዝያዳ ጽፈትን ተሳትፎ ኣባላትን ናብ መሰረታት ዝቐርብ ንድፊ ቅዋም፡ እታ 18 ዝኣባላታ ንኡስ ሽማግለ ሰነዳት፡ ክልቲኡ ውድባት ክምረሓሉ ዝጸንሐ ውሽጣዊ ሕግታትን ተወሰኽቲ ጠቓሚ ሰነዳትን መሰረት ገይራ ክትነድፎ ዝጸንሐት እዩ። ናይ ክልቲኡ ወገናት ቅዋማት መሰረታዊ ፍልልያት’ኳ እንተዘይነብሮ ነቲ ዝጸንሐ ንኡስ ፍልልያት ናብ ሓደ ንምምጻእ በዛ ንኡስ ሽማግለ ሰነድት ተኸታታሊ ስረሓት ክዕመም ከም ዝጸንሐ’ውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ንድፊ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ መሰረታት ተመያይጦም ጠቓሚ ዝበልዎ ርኢቶታት ምስ ሃብሉ፡ ናብዛ ንኡስ ሽማግለ ተመሊሱ ኣድላይ ምትዕርራይ ምስ ተገብረሉ ኣብ ጉባአ ንኽጸድቕ ውዱእ ንድፊ ኮይኑ ክቐርብ እዩ። እዛ ንኡስ ሽማግለ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስንዳእ ንድፊ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ ክትጅምር እያ።

ብዘይካዚ ናይታ 14  ኣባላት ዘለውዋ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተመዘዙ  ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ኣካል ዝኾነት ንኡስ ሽማግለ ቀረብን ፋይናንስን ብወገና እቲ ጉባአ ብግቡእ ንክካየድ ዘኽእል፡ ቦታ ጉባአን ካልእ ኣድለይቲ ምቅርራባት ተካይድ ከም ዘላ  ካብታ ንኡስ ሽማግለ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። ኣባላት ክልቲኡ ውድባት ኣቐዲሙ ብመሪሕነት ውድባቶም ብዝተመሓላለፈሎም መጸዋዕታ መሰረት፡ እቲ ጉባአ ዕዉት ንክኸውን ዘድሊ ገንዘባዊ፡ ንዋታውን ክኢላውን ኣበርክቶ ንምግባር ቅሩብነቶም የርእዩ ምህላዎም ንኡስ ሽማግለ ቀረብ ፋይናንስን ሓቢራ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ንኡስ ሽማግለ ኣሰታትፋ ኣባላት ኣብ ጉባአን ዜናን፡ ናይ ክልቲኡ ውድባት ተመኩሮ ብምድህሳስ “ኣብ ጉባአ መን’ዩ ዝሳተፍ፡ ብኸመይ ኣገባብከ?” ዝብል ሕቶ ንምምላስ ትሰርሕ ኣላ። እዛ ንኡስ ሽማግለ ከም ዝገለጸቶ ኣብዚ ጉባአ ብቐጥታ ክሳተፉ ዝግበኦምን ካብ መሰረታት ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ተመሪጾም ዝሳተፉን ብዝምልከት መጽናዕቲ ኣቕሪባ ኣላ። እዚ መጽናዕቲ ብዓባይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ምስ ጸደቐ ብመንገዲ ኣብያተ-ጽሕፈት ውደባ ክልቲኡ ወገናት ከምዝትግበር ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዘን ንኡሳን ሽማግለታት ካብታ ዓባይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ  መምርሒ ዝቕበላን  ጸብጻባተን ናብኣ ዘቕርባ እየን። በዚ ኣጋጣሚ ብዘይተሳትፎ ኩሎም መሰረታት ዝዕወት መስርሕ ስለ ዘየለ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ኣባላት ክልቲኡ ውድባት ከይሰልከዩ ካብኣቶም ዘድሊ ተሳትፎ ክገብሩ ጸዊዓ ኣላ።

 እዚ ከምዚሉ እንከሎ ንመስርሕ ሓድነት ከተጣጥሕን ከተቀላጥፍን ዝተመዘት ሓባራዊ ናይ ዘተ (ኣወሃህዲት) ሽማግለ እውን ብቐጻሊ መስርሕ ሓድነት ዘዕውት ስረሓት ተካይድ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣሎ።

ህቡብነት ኣብ ኣመሪካ

2018 ዓ.ም ብደረጃ ዓለም ኰነ ብደረጃ ዞባናን ሃገርናን ዓበይቲ ክስተታትን ለውጥታትን ዝተጋህዱላ ዓመት ኢያ ነይራ። ብደረጃ ዓለምና ክንርእዮ እንከለና፡ ብሄርተኛነትን (nationalism) ህቡብነትን (populism) ሰማይ ዝዓረጉላ ዓመት ኢያ ነይራ ክበሃል ይከኣል። ፕረሲደንት ትራምፕ “ኣመሪካ ትቕደም” ብዝብል መርሖ፡ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ፡ ኣመሪካ ዘይትረብሓሉ ዝምድና ገደል ይእቶ እናበለ ምስ ሩስያን ቺናን ኣብ ቍጠባዉን ፐለቲካውን ውድድርን ወጥርን ክኣቱ ተራእየ። እዚ ጥራሕ ዘይኰነስ: ካብ ኵሉ ብዙሕ ዝኣንፈቱ (multi-lateral) ትካላትን ውዕላትን ወይ ንረብሓ ኣመሪካ ተቐድማ፡ ወይ ዝህቦ ዝነበርኩ ኣገልግሎትን ሓገዛትን ኣይክህብን ኢየ እናበለ ከጕባዕብዕን ኣባልነቱ ክስሕብን ተራእየ። ብተወሳኺ፡ ንሕቡራት ሃገራት ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ደው ኣቢሉ፡ ካብ ዓለማዊ ከባብያዊ ውዕልን (Global environment agreement) ካብ ናይ ንግዲ ውዕላትን (NAFTA) ክስሕብ ተራእዩ። ንብዙሕ ኣንፈት ብእንኮ ንረብሓ ኣመሪካ ዝውዕል ኣንፈት (unilateral) ክትክኦ ኢዩ ዝፍትን ዘሎ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ካብ’ቲ ኣመሪካ፡ ሃገራት ኣውሮጳን ኢራንን ኣትዮሞ ዝነበሩ ኑክልያራዊ ውዕላት እውን ምስሓቡ ዝፍለጥ ኢዩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኰነስ ነተን ታሪኻውያን መሓዙት ኣመሪካ ዝዀና ሃገራት ምዕራብ ኣውሮጳ  እውን፡ ነብሰን ባዕለን ክከላኸላ ወይ ድማ ምስኡ ዝመጣጠን ረብሓ ንኣመሪካ ክህባ ብዝብል ምኽንያት ካብ ስምምዕ ሰሜን ኣትላንቲክ (NATO) ክስሕብ ምዃኑ  ክህድድ ተራእዩ ኢዩ። ከምኡ’ውን፡ ምስ ካናዳ ዝነበረ ንግዳዊ ውዕል ከፍርስ፣ ብኣሸባርነት ኣመኽንዩ ኣስላም ናብ ኣመሪካ ከይኣትዉ ክኽልክል፣ ኣመሪካ፡ ብስደተኛታት ተጐቢኣ፡ ዜጋታታ ስራሕ ስኢኖም፡ ብዝብል ምስምስ፡ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክንመልሶም ኢና፡ እናበለ ክፍክር፣ ኣብ መንጐ ኣመሪካ መክሲኮን መንደቕ ክህነጽ ኣለዎ እናበለ ክህድድን ከጕባዕብን ጸኒሑን ኣሎን።

ኣብ ኣመሪካ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ (House of represntatives) ክቆጻጽር እንከሎ ሪፑብሊካዊ ፓርቲ ድማ ንሰነት (senate) ተቖጻጺሩ ኣሎ።

ብኻልእ ሸነኽ፡ ብዙሓት ሰበስልጣን ኣመሪካ ብፕረሲደንት ትራምፕ ክባረሩ ወይ ብገዛእ ድሌቶም ክሰናበቱ ተራእዮም።

ፕረሲደንት ትራምፕ፡ ሰራዊት ኣመሪካ ካብ ሱርያ ክስሕቡ ኣዚዙ ኣሎ። ጂም ማቲስ፡ ነዚ ውሳኔ’ዚ ብምጽራር ካብ መዝነቱ ክሰናበት ምውሳኑ እውን ዝዝከር ኢዩ።

ካልእ ኣብ ኣመሪካ ዝተራእየ ዓቢ ለውጢ፡ እቲ ጸረ ኣሸበርቲ ዝብል ዝነበረ ፖሊሲ፡ ብጸረ ረብሓታት ቺናን ሩስያን ዝብል ናይ ንግድን ውድድርን ፖሊሲ ምትካኡ ኢዩ። ስለ’ዚ ኢያ ድማ ኣመሪካ፡ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን፡ ሱርያ፡ ዒራቕ ንኸተውጽእ ወይ ከተጕድል ትርአ ዘላ። ኣብ ሶማል ድማ፡ ናይ ኣልሸባብ ሓደጋ እናነከየ፡ ሶማል ድማ ናብ ንቡር ገጻ ከተምርሕ ስለዝጀመረት፡ ኣመሪካ ንጽልዋ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንምዕጋት ኢያ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሓሉ ዘላ። ስለ’ዚ ኢያ ድማ፡ እቲ ንኢህወደግ ብመሪሕነት ህወሓት ትህቦ ዝነበረት ደገፍ ድጋፍ ኣብ 2018 ናብ’ቲ ብምሕዝነት ኦሮሞ ደሞክራስያዊ ፓርትን (ኦደፓ) ኣምሓራ ደሞክራስያዊ ፓርትን (ኣደፓ) ዝምራሕ ዘሎ ኢህወደግ ገጻ ከተቅንዖ ዝተራእየት። ኣመሪካ፡ ኣብ’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጥን ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕን ዓቢ ተራ ከምዝነበራ ብመግለጺ ኣምባሳደር ኣመሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ማይክ ራይነርን ኣምባሳደር ዶናልንድ ያማማቶ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ከንያ፡ ኤርትራን ጅቡቲን ዝገበሮ ዑደታትን ተረጋጊጹ ኢዩ።

ህቡብነት ኣብ ኣውሮጳ

ኣብ እንግሊዝ ዝተጋህደ ህቡባዊ ምንቅስቓስ እውን፡ ፈለግ ናይ’ቲ ትራምፕ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ብምስዓብ፡ ሃገርና ካብ ብሩክሰል ኣይትመሓደርን ኢያ፡ እንግሊዝ ብእንግሊዛውያን ክትመሓደር ኣለዋ፡ ወጻእተኛታትን ስደተኛታትን ከይሰርሑ ንጸጋታትና ይጫረቱና ኣለዉ ብዝብል የማናዊ ህቡባውዊ ጐስጓስ፡ ብ2016 ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዳቪድ ካመሩን ዝተረከበት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተረዛ መይ፡ ንዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውጽኣ ኣብ ጽዑቕ ናይ ፍትሕ መስርሕ ተጸሚዳ ትርከብ።

ኣብ ምብራቕ ኣውሮጳ ኣንጻር ስደተኛታት ዘቅንዐ ናይ የማን ህቡብነት ዝንባሌ ኢዩ ኣብ 2018 ጐሊኡ ተራእዩ። ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳ ዶባተን ስደተኛታት ከይሰግርዎ ክሳብ ሓጹር ምግባር በጺሐን ኢየን። ሃንጋርን ፖላንድን ድማ ከም ኣብነት ናይ’ዚ የማናዊ ህቡብ ዝምባሌ ክግለጻ ይኽእላ።

ኣብ ድቡብ ኣውሮጳ ግን፡ ፋይናንስያዊ ቅልውላዋት ዝፈጠሮ ናይ ጸጋም ህቡብ ዝንባሌ ኢዩ ተጋሂዱ። ኣብ ኢጣልያ፡ ላሊጋ ዝተባህለ ህቡብ ፓርቲ ብልፍንቲ ክመርሕ ከሎ፤ ኣብ ሆላንድን ስፓኛን እውን ናይ ጸጋም ህቡባት ፓርትታት ዓበይቲ ዓወታት  ኣመዝጊቦም ኢዮም።

ኣብ ፈረንሳ፡ ሰብ “ብጫ ሰደርያ” ብዝብል ስያመ ዝተፈልጡ፡ ኣብ እንግድዓ ፕረሲደንት ማክሮን ተሓንጊሮም ዝመጹ ሁቡባውያን ኢዮም ኣብ ዝሓለፉ ቍሩብ መዓልታት ኣብ ፈረንሳ ደሞዝ ይወሰኸና ዝብል ዓመጽ ዝተወሰኾ ሰላማዊ ሰልፊ ዘበገሱን ዝመርሑን።

ኣብ ጀርመንን ሽወደንን ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ ዝተኻየዱ ምርጫታት እንተዀነ እውን ህቡባውያን ፓርትታት ብዙሕ ናይ ህዝቢ ደገፍ ወይ ድምጺ ክረኽቡ ክኢሎም ኢዮም።

ብኣንጻር’ዚ እናዓበየን እናሰሰን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ህቡባውያን ፓርትታት ተቐባልነት፡ ኵለን ያታውያን ሰልፍታት ሃገራት ኣውሮጳ ደገፈንን ተቐባልነተንን እናንቆልቆለ ክኸይድ ስለዝጀመረ፤ መንግስታት ኣውሮጳ ዶባተን ክዓጽዋን ኣብ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ንዘለዉ ዲክታቶርያውያን ስርዓታት እናመወላ ንዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ናብ ሃገርን ክዓግታን ክጽዕራ ይርኣያ ኣለዋ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ 2018 እናነከዩ ክመጹ ተራእዮም ኢዮም።

ማእከላይ ምብራቕን እስያን

ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡ ቀልቢ ናይ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ፍጻሜ፡ ውግእ የመንን ኣብ ቱርኪ ዘጋጠመ መቕተልቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሹግጂ ኣብ ኤምባሲ ሃገሩን ኢዩ።

ኣብ መንጐ ሓይልታት ሖቲይን ኣብ መንጐ ብልፍንቲ ስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዝካየድ ዘሎ ውግእ፡ በማእት ኣሽሓት ዝቝጸሩ የመናውያን ዝሃለቑሉን ዝተፈናቐሉሉን ኰይኑ፡ ልዕሊ 85,000 ህጻናት ድማ ብጥሜት ከምዝሞቱ ኢዩ ዝንገር። እዚ ተረኽቦታት’ዚ ብዘሕደሮ ተጽዕኖ፡ ኣመሪካ ንሓይልታት ልፍንቲ ትህቦ ዝነበረት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ክትንክን፣ እቲ ስዓርን ተስዓርን ዘይብሉ ውግእ ብሰላማዊ ኣገባብ  ክፍታሕን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ልፍንቲ ተጽዕኖ ክትገብር ትርአ ኣላ። ከምውጽኢቱ ክልቲኦም ሸነኻት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተራኺቦም፡ ናይ እሱራት ምቅይያር ክካየድ፡ ኣብ ወደብ ሑደይዳ ናይ ተዅሲ ምቍራጽ ስምምዕ ክግበር፡ ረዲኤት ናብ ክልቲኡ ሸነኻት ዝርከብሉ ቦታታት ክባጻሕ፡ ውደብ ሑደይዳ ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ።

ኣብ መንጐ ኣመሪካን እስራኤልን ብሓደ ሸነኽ ሱርያ፡ ኢራን፡ ሩስያን ቱርክን ድማ ብኻልእ ሸነኽ፡ ዘሎ ወጥሪ ኣብ 2018 እናበረኸ ክመጽእ ኢዩ ተራእዩ። ኣመሪካ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ ካብ’ቲ ምስ ኢራን ኣትያቶ ዝነበረት ኑክልያራዊ ውዕል ምስሓባ፡ ብመሓዙታ ዝዀና ሃገራት ኣውሮጳ ተቐባልነት ኣይተረኽበን።

እስራኤል፡ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ናይ ብኣሸበርቲ እትፈልጦም መንግስታት ሱርያን ኢራንን ሓሓሊፋ መጥቃዕትታት ከተካይድ ተራእያ ኢያ።

መንግስቲ ኣመሪካ ንየሩሳሌም ከም ርእሰ-ከተማ እስራኤል ብምፍላጥ፡ ኤምባሲኡ ኣብ የሩሳሌም ከግዕዝ ምፍታኑ፡ ናይ ፍልስጤማውያን ሓያል ቍጥዓን ተቓውሞን ኣስዒቡ ኢዩ።

ኣብ መራሕቲ መንጐ መንግስቲ ኣመሪካን መራሒ መንግስቲ ሰሜን ኮርያን ብተደጋጋሚ ዝተገብሩ ርኽክባት ድማ ዋላ’ኳ ውጽኢቱ ንጹር እንተዘይኰነ፡ ነቲ ዝነበረ ናይ  ኑክልያራዊ ውግእ ሓደጋ ኣህድእ ዘበሎ ኢዩ ዝመስል።

ቀርኒ ኣፍሪቃ

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝተጋህደ ለውጥታት ናይ ስሕበት ማእከሉ ኢትዮጵያ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ዝተተለመ ማስተርፕላን ዝጀመረ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ተቓዉሞ እናተጓሃሃረ፡ ኣብ ደብረዘይት ኣብ ዝተኸብረ ባህላዊ ናይ ኤሪቻ ጽንብል ብዘጋጠመ ተቓውሞ ናብ ዓቢ ባርዕ ተቐይሩ። እዚ ተቓዉሞታት’ዚ ናይ ውሽጥን ግዳምን ደገፍ እናረኸበ፡ ኣብ ካልኦት ብሄራትን ክልላትን እናለሓመ ከደ።

ነዚ ተቓውሞታት’ዚ ንምህዳእ ተባሂሉ ክልተ ግዜ ናይ ህጹጽ ኵነታት ኣዋጅ ተኣዊጁ ግን ነቲ ዝተበገሰ ባርዕ ክህድኦ ኣይከኣለን። ኣመሪካ ድማ፡ እቲ ጕዳይ ዝያዳ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ባይታ ናይ ተቓውሞ ምስፋሕን ኢዩ ዘድልዮ እምበር፡ ብህጹጽ ኣዋጅ ዝፍታሕ ኣይኰነን ዝብል ተቓውሞኣ ከተስምዕ ተራእየት። ብገለ ኣባላት ኮንግረስ ዝተመርሐ HR-128 ዝብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ምንቅስቓሳት ተጀመረ። ብድሕር’ዚ ኢህወደግ፡ እቲ ጸገም ጕድለት ሰናይ ምሕደራ ዝፈጠሮ ምዃኑ ብምእማን ዓሚቝ ተሓድሶ ክግበር ወሰነ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ  ስልጣን ምስ መጸ፡ ኢህወደግ እሱራት ክፍትሑ፡ ኣብ ስደት ዝርከቡ ተቓወምቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላማዊ ኣገባብ ክወዳደሩ ከፍቅድን ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ ግብሪ ከውዕል ምዃኑ ገለጸ። ከም ውጺኢቱ ድማ፡ ኣብ መንጐ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ፈደራላዊ ሪፑብሊክ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ተኸተመ። ኣብ መስከረም 2018 ድማ ኣብ ስዑዲ ዓረብ መራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ብወግዒ ተፈራረሙ።

እዚ ኣብ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ዓቢ እፎይታ ፈጠረ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ለውጥታት ኣብ ኤርትራ ክግበር’ዩ ዝብል ተስፋ ነበሮ። ማለት ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ክፍትሑ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙ ናብ ስድራቤቶምን ስርሓቶምን ትምህርቶምን ክምለሱ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመትን መንፈቕን ጥራሕ ክኸውን፡ ቅዋም ክትግበር፡ ተቓወምቲ ስርዓት ናብ ሃገሮም ክምለሱ፡ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ፖሊሲ ክሰፍን ይትስፎ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ምልዓሉ ድማ፡ ንትጽቢታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ኣበረኾ። ስርዓት ኢሳያስ ግን፡ እዚ ኵሉ ኣይዓጠጦን።

እቶም ዶብና ከይተሓንጸጸ ዝምድናና ናብ ንቡር ኣይምለስን ኢዩ እናበሉ ዝምሕሉን ዝጥሕሉንን ዝነበሩ መራሕትን ደገፍትን ስርዓት ኢሳያስ፡፡ ንመብጽዓታቶም ጠሊሞም፡ ጕዳይ ዶብ ዘሀውኽ ኣይኰነን፡ ካብኡ ዝዓብዩ ብዙሓት ጕዳያት ኣለዉና፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ እግሪ ክሳብ ዝተክል ከነጻብበሉ የብልናን እናበሉ ምስምስ ከብዝሑ ተራእዩ። ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ምስ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን የማነ ገብርኣብን ዝርከብዋ ጋንታኡ ከም ፍታሕ ኩርኩር፡ ንተኣሲሩላ ዝነበረ ገመድ በቲኹ፡ ንመቓብር ስዉኣቱ ረጊጹ፡ ካብ ክልል ናብ ክልል ክዕንድርን እምበር’ዶ ጥዑይ’ዩ ዘብል ባህርያት ከንጸባርቕን ዘየድሊ ዘረባታት ከስምዕን ደኣ ተራእየ። ካብኡ ሓሊፉ፡ ካብ’ታ ብጽምዋ ተኣሲሩላ ዝነበረ ዓዲ ሃሎ ወጺኡ፡ ናብ ስዑዲ ዓረብ፡ ዓረብ ዓማራት ምምልላስ ጀመረ። ንሶማልያን ጅቡትን እውን ብጽሖት ገበረ።

እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ከኣ፡ ጩራ ናይ ለውጢ ከይተራእየ፡ እቲ ስርዓት ንተጋዳላይ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ናይ ቀደም ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ፡ መጽሓፍ ጽሒፍካ ኢሉ ምእሳሩ ኢዩ።

ካልእ ኣገዳሲ ተረኽቦ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም እተፈተነ ናይ ቅትለት ፈተነ ኢዩ። መን፡ ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶታት ዘይተመለሱ እኳ እንተዀኑ፡ እቲ ስጕምቲ ነቲ ስርዓት ብዝቃወም ሰብ ወይ ውድብ ከምዝተፈጸመ ንምርዳኡ ዘጸግም ኣይኰነን። እዚ ከኣ፡ እታ መሸንቆቛ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናጸበበት ትኸይድ ከምዘላ ዝሕብር ምልክት ኢዩ።

ልዕሊ 27,000 ዝዀኑ ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣዋርሕ ማለት፡ ካብ ሓምለ ክሳብ ታሕሳስ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዑቝባ ምሕታቶም ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ተሸጊሩ ከምዘሎ ዝሕብር ብሩሁ ምልክት ኢዩ። እዚ ተርእዮ’ዚ፡ ሰላም ሰፊኑ፡ ማዕቀብ ተላዒሉ ኣብ ዝብሃሉ ዘሎ እዋን ምግሃዱ ድማ ንህዝቢ ዓለም ኣስደሚሙ ዘሎ ተረኽቦ ኢዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ድማ፡ እቲ ጽቡቕ ጅማሮ ምሉእ ኣይኰነን ዘሎ። ብሰንኪ መንነትን ዶባት ናይ ክልላትን ኣብ መንጐ ብሄራትን ዓሌታትን ተኸሲቱ ዘሎ ጐንጽታትን ውግኣትን፡ ተፈጢሩ ዘሎ ቂምን ጽልእን ንጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ንሓደጋ ዘሳጥሕ ኢዩ። ብሰንኪ’ዚ ጐንጽታት’ዚ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ተፈናቒሉ፡ ማእለያ ዘይብሎም ዜጋታት ሃሊቖም፡ ንብረቶምን ገዝኦምን እውን በሪሱ ኢዩ። እዚ ኰነታት’ዚ ኣብ ቍጠባውን ማሕበራውን ስነኣእሙራውን መዳይ ዘሕድሮ በሰላታት ድማ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኰነን።

ኣብ ሱዳን ኣብ’’ዚ ቀረባ መዓልታት ዝተኸስተ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ኣካል ናይ’ቲ ኣኣብ ከባቢንና ዝርአ ዘሎ ለውጥታት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኰነን። እዚ ማዕበል’ዚ ናብ ኤርትራ ገጹ ምንፋሱ ዘይተርፍ ኢዩ።

ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራ

ብሸነኽ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ድማ፡ 2018 ዓ.ም ናይ ምትእኽኻብን ምውዳብን ንጸገማትካ ናይ ምፍታሽን ብርክት ዝበሉ ሰሚናራት፡ ስይምፖስዩማትን ዋዕላታትን ዝተኻየዱላ ዓመት ኢያ ነይራ። ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ፡ ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ፡ ኣብ ጀነቭ ስዊዘርላንድ፡ ኣብ ብራሰልስ በልጅዩም፡ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን፡ ዝተኻየዱ ንውድባትን ህዝብን ንምጥርናፍ ዝዓለሙ ምንቅስቓሳት ተስፋ ዝህቡ ኢዮም ነይሮም። ኣብ 2018 ናይ ኵሉ ደላይ ፍትሒ ቃልን ባህግን ምጥርናፍ ትብል ቃል ኰይና ምህላዋ ዝከሓድ ኣይኰነን። እዚ ተርእዮ’ዚ ተስፋ ዝህብን ክድፍኣሉ ዝግባእ ቅዱስ ዕማምን ምዃኑ ድማ ከስምረሉ እፈቱ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ብደረጃ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክርአ እንከሎ ድማ፡ ኣብ 2018 ዝጀመረ ኣገዳሲ ርክብን ልዝብን ኣብ መንጐ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን (ሰዲህኤ) ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ 2019 ብምጽንባር ክዛዘም ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ምዃኑ ክሕብር ደስ ይብለኒ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ መንጐ ሰዲህኤን ኣብ መንጐ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን ንምጽንባር ዝዓለመ ሃናጺ ልዝብ ይካየድ ምህላው ዝፍለጥ ኢዩ። ካብ’ዚ ፍልይ ዝበለ ድማ፡ ኣብ’ተን ኣብ እማመ ሓበራዊ ዕዮ ሰዲህኤ ምስ ተቓወምቲ ውድባት ሰፊረን ዘለዋ 4 ነጥብታት፡ ማለት፡-

1. ምዕቃብ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ፤

2. ምውዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍን ምልጋስ ናይ ጭቆና መሓውራቱን፤

3. ድሕሪ ውድቐት ስርዓት ህግደፍ ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ዝሰረቱ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፤

4. ግዝኣተ ሕግን ዲሞክራስያዊ መሰላትን መላእ ሓርነታትን ህዝቢ ምቕባል።

ዝተሰረት ልፍንቲ ንምቛም ምስ ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ ልዝባት ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ። ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብኣርባዕተ ውድባት ዝቖመ ኢዩ።

ርሑስን ለውጢ ንርእየሉን ሓድሽ ዓመት ይግበረልና

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

31 ታሕሳስ 2018

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመስከረም 2018 ድሕሪ ምኽፋቱ ልዕሊ 27,500 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቝባ ከምዝሓተቱ ንሰነዳት ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ዝርኣየ ኣጃንስ ፍረስ እተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ።

ልዕሊ 24,000 ዝዀኑ ኤርትራውያን ኣብ እንዳባጉና ዝተባህለ መቐበል ስደተኛታት ዑቝባ ክሓቱ ከለዉ፣ ተወሳኺ 3,500 ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ዑቕባ ከምዝሓተቱ እቲ ምንጪ ኣረጋጊጹ።

ካብ 1993 ኣትሒዛ ብፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ትምራሕ ሃገረ ኤርትራ፡ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ፍርዲ ብምእሳር፡ ንገለገለ ሃይማኖታት ብምኽልካልን ብደረት ዘይብሉ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ክትክሰስ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኢዩ።

ብሰንኪ’ዚ ዓፈና እዚ በማእት ኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ሃገሮም ራሕሪሖም ክኸዱ ከምዝተገደዱን ግዳይ ናይ ነጋዶ ደቂ ሰባትን ውቅያኖሳትን ከምዝዀኑ ዝፍለጥ ኢዩ።

ካብ 31 ነሓሰ ኣትሒዙ 174,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቝቦም ከምዘለዉ ሰነዳት ሕብረት ኣውሮጳ የረጋግጹ።

ናብ ኢትዮጵያ ዝስደዱ ብዝሒ ኤርትራውያን ካብ 53 ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ 390 ከምዝብበረኸ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።

ድሕር’ቲ ብሓምለ 2018 ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ስምምዓት፡ ብመስመር ሰርሓምባ-ዛላንበሳ ንህዝቢ ተኸፊቱ ዝጸንሐ መስመር ብ26 ታሕሳስ 2018 ከም እተዓጽወ፡ ሓላፊ ጸጥታ ምምሕዳር ወረደ ጉሎመኸዳ፡ ኣብ ትግራይ፡  ኣቶ ግርማይ ሓድሽ ገሊጹ።

ብመሰረት መግለጺ ኣቶ ግርማይ ሓድሽ፡ እቲ ውሳኔ ምዕጻው ዶብ ብመንግስት ኤርትራ ዝተወስደ ስጕምቲ ምዃኑ ኢዩ ተረጋጊጹ።

ኣቐድም ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ዝሰገሩ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ ኢዮም። ሓደስቲ ሰገርቲ ግን ካብ’ዚ ዕለት’ዚ ጀሚሮም ክሰግሩ ከምዘይፍቀደሎም እቲ ምንጪ ሓቢሩ።

ስርዓት ኢሳያስ ኣፍወርቂ፡ ሰባት ክኣስር ከሎ ይኹን ክፈትሕ፣ ክሸይም ከሎ ይኹን ክስዕር፣ ዶባት ክኸፍት ከሎ ይኹን ክዓጹ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝህቦ ሓበሬታታት የለን። ሓበሬታ ከም መሰል ዘይከነስ ከም መቆጻጸሪ ስልቲ ገይሩ ኢዩ ዝጥቀመሉ። ስለ’ዚ ድማ ኢዩ ናጽነት ናይ ፕረስ ከም ቍሪ ኣስሓይታ ዝፈርሖ።

ሰዲህኤ ብኣጋጣሚ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ጐረባብቲ ሃገራትን ናይ ዮሃና መልእኽቲ የመሓላልፍ። ሓድሽ ዓመት፡ ስቅያት፡ ሻቕሎት፡ ስደትን ድኽነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘኽትመሉ፤ ሰላም፡ ፍትሕን ሰብኣዊ ክብርታት ዝነግስሉን፤ ዓመት ለውጥን ተስፋን ክኸውን ዘለዎ ልባዊ ትምኒት ክገልጽ ይፈቱ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

“ሃገረይ ዝበለ ተዘኪሩ ይነብር” (የማነ ባርያ)፡ “ንግዜኡ’ኳ እንተሓየለኒ እስዕሮ’ምበር ኣይስዕረንን ጸገመይ” (ኣብርሃም ኣፈወርቂ)

ልዕሊ ሓይሊ ህዝቢ ዝስራዕ ሓያል የለን። እዚ ህዝባዊ ሓያልነት ኣብ ፖለቲካዊ ታሪኽና ብህዝቢ ኤርትራ ተረጋጊጹ እዩ። ናይ ህዝቢ ሓያልነት ብሓደ ውሱን ጽላት ዝግለጽ ዘይኮነ ብብዙሕ መዳያት ዝግለጽ እዩ። ናይቲ ዝተፈላለየ ኣስማት ዝወሃቦ ቀያሪ ዓቕምታት መሰረት ከኣ ናይ ህዝቢ ሓያልነት እዩ። ህዝቢ ሓያል ጥራይ ዘይኮነ ኣማኒ እውን እዩ። ክንዳይ ኮይኑ ድምጸይ የስመዓለይን ንመሰለይ ይሕለቐለይን እዩ ኢሉ እምነት ንዘንበረሉ ኣካል ይድግፎን የተባብዖን። ነዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንኤርትራ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ክብሪ ዘብጸሐ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ካብዚ ብዘይፍለ ህዝቢ እምነት ብዘንበረሉ ክጥለም እውን ተራእዩ እዩ። ንጉጅለ ህግደፍ ወሲኽካ፡ ትማሊ ዝነበሩ ኮኑ ሎሚ ዘለዉ ገዛእቲ ኣብቲ ምጅማሮም ናይ ህዝቢ መሲሎም እዮም ዝቐርቡ። እዚ ፈተነዚ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ኣጋጢምዎ እዩ። ሕጂ ብጉጅለ ህግደፍ ዝደሃኾ ዘሎ ከኣ ናይዚ መርኣያ እዩ።

መግዛእታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ተወጊዱ፡ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝሓዘ ህግደፍ፡ መጻኢ ኣቕጣጫኡ ጽቡቕ ከምዘይነበረ ካብ ቅድም ምልክታት ነይሩ እዩ። “ድሕሪ ደጊም ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን” ዝብል በሓቲ ፈኸራ ንዘቕለበሉ፡ ሓደራ ህዝብን ስዉኣቱን ናይ ምጥላም መቐይሮ ነይሩ። ካብዚ ሓሊፉ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ፍጹም ገዛእነት ዝማዕበሉ ህዝቢ ናይ ምጥላምን ኣገዲድካ ምድሃኽን ደረጃ ዝዓረጉ ካለኦት ምልክታት እውን ነይረምዎ እዮም። ምናልባት ህግደፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እሾኽ መርገም ክዘርእ እንከሎ፡ ህዝቢ ዘይከታተሎ ከም ዝነበረ ይመስሎ ኣይነበረን። እንተኾነ እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብክቡር መስዋእቲ ደቁ ዝመጸ ዓወት ኣቕጣጫኡ ለዊጡ ኣንጻር ረብሓኡ ምእንቲ ከየቕንዕ፡ ናይ “ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ “ ኣገባብ እዩ ይኽተል ነይሩ። ንሕማቕ ምስሊ እቲ ጉጅለ ክኸዋውል ክብል፥ “ ባዶ ሳጹን እንድዮም ተረኪቦም፡ ካብ መግዛእቲ ዝተወርሰ ሕማቕ ባህሊ እዩ፡ ካብቲ ዝሓለፍናዮዶ ነዊሑና፡ ንነጻነት ተቓሊስና ንሳ ከኣ ረኺብናያስ ሕጂዶ መሊስና ምስ ደቅና ክንበኣስ” ብዝብሉ ምኽንያታት ዝኽዋውለሎም ኤርትራዊ እውን ውሑድ ኣይነበረን።

ጉጅለ ህግደፍ ግና ነቲ ዝተደጐለ ሓይሊ ህዝቢ ከም ጠቕሊሉ ዝጠፈአ ብምቑጻር፡ ጠላም መንገዲ መሪጹ። ካብቲ “ነመሓይሾ ነገራት ስለ ዘለና ግዜ ሃቡና” ዝብሎ ዝነበረ መኻን መብጸዓ ወጺኡ፡ ናይ “ኣብትበጽሕዎ ብጽሑ” ሜላ ተኸቲሉ። ንኹሉቲ ህዝቢ ኣሚኑ ብሕጋዊ ኣገባብ ክትግብረሉ ዝሃቦ ሕድሪ ብኢደወነኑ ክሕንክሮ ጀሚሩ። ካብ ህዝቢ ይቀላቐል ንዝነበረ ህዝባዊ ዓገብ በሃልነት ከኣ እንተዓዂኹ ኣይገድፈንን እዩ ብዝብል ኣተሓሕዛ ፈራሓት ጨፋሊቕዎ። ህዝቢ ኩነታቱ መዚኑ ደጊም ናተይ ኣይኮንካ ዝብለሉ ሃዋህው ንከይፈጥር ከኣ ግዜ ዘይህብ ጸረ-ህዝቢ ተግባራቱ ቀጺልዎ። እቲ ሓቂ ግና ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓሰቦ ዘይኮነ፡ ከምቲ “ዝተደጐለ ሓዊ ዝጠፈአ ይመስል” ዝበሃል ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ፈኸም ምባል ኣየቋረጸን። ዋላኳ ከምቲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ “ከምቲ ዝበሃግናዮ መዓስ ኮይኑ፡ ከምቲ ዝኾነልና እምበር” ዝበሎ፡ እቲ ዝድለ ዓወት ኣብቲ ዝተጠልቦ ግዜ እንተዘይኣመዝገበ፡ ኣብ ርእሲቲ ብግሉጽን ውዱብን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ተቓውሞ ቃልሲ፥ ካብ ምንቅስቓስ ናይ ናጻነት ውጉእት ማይሓባር ጀሚርካ፡ ክሳብ ድርሰት ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ መደበር ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ተቓውሞታት ቀንዲ መርኣያኡ ናይ ህዝቢ ሓያልነት እዩ። ኣብ መወዳእታ እዚ ህዝባዊ ሓያልነት ከም ዝዕወት ከኣ ዘማትእ ኣይኮነን። ወጽዓ ህግደፍ ዕድመኡ ነዊሑ በዚ ዘለዎ ኩነታት ምቕጻሉ ዝገድፎ ኣሰር ግና ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ሓደጋታት ንምንካይ እቲ ዘይተርፍ ዓወት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ከም ዝቕልጥፍ ምግባሩ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ።

ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ዝተደጐለ ሓይሊ ህዝቢ ከም ዝጠፈአ እምበር፡ ጽባሕ ናብ ጐሃርሃር ዝብል መጋርያ ክልወጥ ምዃኑ ክርዳእ ባህርያቱ ስለ ዘይፈቕደሉ፡ ነቲ “ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ስለ ዘይግደድ ኣንጻር ህግደፍ ኣይክቃለስን እዩ፡ መንእሰይና ነብሱ ስለ ዝፈቱ ቀዳምነቱ ስደት እዩ፡ ህዝብና ቁሩብ ትንፋስ እንተሂብካዮ ሰፊሕ መሰል ኣየድልዮን እዩ፡ ኤርትራዊ ብጸገምን መከራን ዝገረረ ስለ ዝኾነ ምስ ጸገም ተለማሚድካ ናይ ምኻድ ተመኮሮ ኣለዎ፡ “””” ወዘተ” ዝብሉ ንህግደፍ ዘሻህርቱን ንፍናን ህዝብና ዝደቑሱን ኣበሃህላታት ይስምዑ እዮም። ናብቲ ሓቂ ንምምጻእ እንተኾይኑ ግና ምናልባት ከምቲ “ዝብእስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ” ዝበሃል፡ ውሱን ለውጢ ምዝንጋዕ ኣየምጽእን ማለት ኣይኮነን። ብመሰረቱ ግና ህዝቢ ኤርትራ ዘይተቖርመመን ዘይተሸርመመን፡ ሰላሙ፡ ዲሞክራስኡ፡ ምኽባር ኩሉ መሰላቱ፡ ዝያዳ ኩሉ ድማ ልኡላውነቱ ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ክሳብ ዘውሕስ ዓይኑ ሰለም የብልን ቃልሱ የቋርጽን ማለት ዘበት እዩ።

ናይ ህዝቢ ሓያልነት ግብራዊ ሓያልነት ዝኸውን ብድብድቡ ተሰሪሑ ዝተዋህበ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ህዝቢ ሓያል ዝኸውን ብዛዕባ መሰሉ ዝነቐሐን ምእንታኡ ዝሓትትን ቃልሱ ክሳብ ዓወት ዝቕጽልን ክኸውን እንከሎ እዩ። ነዚ ሓያልነቱ ዘተግብረሉ ውደባዊ መሳርሒ ከኣ የድልዮ። ህዝቢ ናይ ብዙሓት እኩብ ድምር እዩ። እዚ ህዝቢ ዝብል መዓር ዝወሃቦ ውሁድ ኣካል፡ ሓያልነት ክውንን ከኣ ሓድነቱ ዘተኣማምን ክኸውን ይግበኦ። እዞም ረቛሕታት ኣብ ዘይተማልእሉ ግና እቲ “ንሓይሊ ህዝቢ ዝስዕሮ የለን’ ዝብል ኣድማዒ ኣይከውንን እዩ’ሞ ንወሳንነት ሓድነትና ብጽሞና ንሕሰበሉ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፡ ካብ ኤርትራውያን ሓሊፉ ንብዙሓት ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ፡ ግጉይን ጸረ መሰረታዊ መሰላትን ምምሕዳር ህግደፍ ክውገድ ከም ዝግበኦ ኣይኮነንዶ ንሕና ኩሎም ምእንቲ ፍትሒ፡ ዲሞክራስን ልዕልና ህዝብን ዝሕለቑ ወገናት ዝተቐበልዎ እዩ። ናይዚ ዝተጠቕሰ ብኹሉ መልክዑ ሕማቕ ምባሉ ዝውሕዶ ህይወት ኣብ ኤርትራን ሳዕቤናቱን ኣብ እንግደዓ ህዝብና ተጻዒኑ ዘሎ እዩ። ነዚ ምስባሩ ዘይተርፎ ኣርዑት ወጽዓ ሓምሺሽካ ኣብ ክንዳኡ ራህዋን ፍትሕን ምንጋስ ከኣ ቀንዲ ዕማምን ሓላፍነትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝብና ነዚ ከቢድ፡ ግና ከኣ ክትግበር ዝኽእል ሓላፍነት ንምፍጻም ኣጽኒዑ ክሕዞም ካብ ዝግበኦ ወሰንቲ ናይ ዓወት ኣዕኑድ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዝ ዓንዲ ማእከል ሓድነቱ ምድልዳል እዩ። ህግደፍ ኣብዚ ኣንጻሩ ክግበር ዝጸንሐን ቀጻሊ ዘሎን ቃልሲ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምድልዳሉ ንረብሓኡ ከምዘይኮነ ስለ ዝርዳእ ንክዘርጎ ህርድግ ከም ዝብል ካብ ተመኩሮና ዝቐሰምናዮ ሃብታም ተመኩሮ እዩ።

እቲ ወሳንነት ናይ ህዝቢ ኮይኑ፡ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ብሓፈሻ ናይ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ምጥርናፋትን ኣተሓሳስባታትን ዝተግሁ ዘለዉ ኤርትራዊ ኣካላት፡ ብፍላይ ከኣ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትና ግደ ክብደት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ። ውድባትና ዓወቶም ክንዲ ትጽቢቶምን ዕድሚኦም ኣብ ቃልስን ንከይኮኑ ዝዕንቅፍዎም ብዙሓት ጸገማት ኣለዉዎም። እቲ ቀንዲ ጸገሞም፡ ዋሕዲ ሰዓብቲ፡ ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ራኢ ዘይምውናንን፡ ናይ ነገራዊ ዓቕሚ ውሱንነት ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ጸገሞ በቲ ዝርካቡ ዓቕሞም ብሓባር ኣንጻር ወጽዓ ህግደፍ ከሰልፍዎ ዘይምብቃዖም እዩ። ከምቲ ህግደፍ ኣብ ዘይደልደለ ሓድነት ህዝብና ክነብር ዝህቅኖ፡ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታትና ብሓባር ዘይምስላፍ እውን ክጥቀመሉ ናይ ግድን እዩ። ህግደፍ ብብቕዓቱ ዘይኮነ ብድኽመት ናይቶም ተቓሊስና ከነወግዶ ዝግበና እዩ ዝነብር ዘሎ እንብል ከኣ ብመጽር’ዚ እዩ። እዚ ድኽመትና እዚ ካብቲ ብዙሕ ድኽመታትና ቅድሚት ከም ዝስራዕ ከኣ ተመኩሮና ምሂሩና እዩ። ብሓባር ንስራሕ ክንብል እንከለና ብኣወዳድባ ብዙሓት ኮይና ብሓደ ናይ ሓባር መትከል ንመራሕ ማለትትና እምበር፡ ተጨፍሊቕና ሓደ ውድብ ወይ ሰልፊ ንኹን ማለትና ኣይኮነን።

ተመኩሮና ኣብዚ መዳይዚ ከም ዘረደኣና ኣብ ክንዲ ነቲ ዘመሳስለና መሰረታዊ ጉዳይ ነዕኩኽ፥ ነቲ ንእሽቶ ዝፈላልየና ከነተዓባቢ ኢና ጸኒሕና። ንጉዳያት ኣብ ክንዲ ንለውጥን ንረብሓ ህዝብናን ብዘማእክል መምዘኒ፡ ብዓይኒ ናይቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ባእታታት፡ ጠባይን መነትን ብምርኣይ ብሓባር ከይንሰርሕ ክዕንቅጸና ጸኒሑ እዩ። ብዘይካዚ ንናይ ትማሊ ጌጋታት ኣብ ክንድቲ ከምኡ ንከይድገም ከም ትምህርቲ ወሲድካ፡ ዝያዳ ንቕድሚት ምምዕዳው፣ ብሕሉፍ ቂም ተቐይድካ ኣብ ክንዲ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ምምንጫው፡ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ምትኳርና ከኣ ካልእ ጸገምና ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መጻኢ ናይ ምዕዋትናን ዘይምዕዋትናን ዕድል ከኣ ኣብዞም ጉዳያት ብእነርእዮ ሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛን ምቕሉልነትን ዝውሰን እዩ።

ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዝመሰረቱ ብዙሕነት፡ ናብቲ ቀንዲ መደምደምታ ንምብጻሕ መማረጺ ሓሳባት ዘምጽእ ስለ ዝኾነ፡ ዝጽላእ ዘይኮነስ ዝተባባዕ እዩ። ፍልልያት ብግቡእ እተተመሓዲሮም ዓቕሚ እምበር ዕንቅፋት ከምዘይኮኑ፡ ቅድሚ ሕጂ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና እዩ። ብብዙሓት በዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ጐደና ተጓዒዞም ኣብ ውጽኢት ዝበጽሑ ተመኩሮታት’ውን ተረጋጊጹ እዩ። ክሳብ ሕጂ ከነዕውቶ ዘይከኣልና ፍልልያዊ ሓድነት ንመጻኢ እውን እንተዘይበቒዕናዮ ዘሊልናዮ ንሓልፈሉ ኣቋራጭ መንገዲ የለን። ነዚ ዘሊልካዮ ክትሓልፍ ምፍታን ወይ ብካለኦት ክረጋገጸልካ ምጽባይ መፍቶ ህግደፍ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉን የብሉን። እዚ ከኣ ብግምት ዝበሃል ዘይኮነ፡ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ መንእሰይ ወለዶ ዝነግረና ዘሎ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ መንእሰይ ኤርትራ እዚ መሰረታዊ ጸገም ንክውገድ ብማዕዶ “ከምዚ እንተዘይገበርኩም” በሃላይ ዘይኮነ፡ እኳደኣ ባዕሉ መሪሕ ተዋሰኣይ ክኸውን ትውልዳዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክዝንግዕ ኣይግበኦን።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ከም ኩሉ ውድባት በዚ ኣብ ቃልስና ከም ጸሊም ነጥቢ ክምዝገብ ዝኽእል ብሓባር ክትሰርሕ ዘይምብቃዕ ተመኩሮ ክሓልፍ ዝጸንሐ እዩ። ምስዚ ኩሉ ግና “ሕጂ እውን ኣይበቓዕናዮን እምበር ንሓቢርካ ምስራሕ መተካእታ የብሉን” ብዝብል ነዚ ዝጸውር ባይታ ንምፍጣር ሃሰስ ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓለን። ናይ 4 ሰነ 2017 ሓድነታዊ እማመኡ ከኣ ናይዚ ኣብነት እዩ። እዚ ሓቢርካ ክትሰርሕ ምብቃዕ ወሳኒ ጥራይ ዘይኮነ ህልውናን ቀጻልነትን ዝውስን፡ ንምርግጋጹ ልባዊ ተወፋይነት ዝሓትትን ግዜ ዝበልዕን ዘገምታዊ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ኣንፈት ኣውንታዊ ኮይኑ ኣብቲ ዝድለ ድማዕ ኣይበጸሐን። እንተኾነ ነዚ ዘሊልካ እንትኸደሉ ኣቋራጭ መዋጸኦ ስለ ዘየለ ሰዲህኤ ይደፍኣሉ ኣሎ። ካብቶም ኩነታቶም መዚኖም ኣድላይነት ሓቢርካ ምስራሕ ብምዕዛዝ፡ እንተስ ክሳብ ምጽንባር ንምኻድ ወይ ፍልልያትካ ኣመሓዲርካ ኣብ ናይ ሓባር ጽላል ምስራሕ ምስ ሰዲህኤ ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ ዝተረዳድኡ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድሪ) እዩ። እነሆ ከኣ ክልቲኡ ውድባት ዝምረሓሉ ሰነዳት መርሚሩ፡ ዕላማታቱ ሓደ ክንሱ በበይንኻ ምዃን ካብ ክሳራ ሓሊፉ መኽሰብ ከም ዘየብሉ ብምርዳእ ናይ ሓባር፡ ሓባራዊ ጉባአ ንምዕዋት ኣብ ጽዕጹዕ ቃልሲ ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ካብቲ እንጽበዮ ሰፊሕ ናይ ብሓባር ምስራሕ ኣድላይነት መበገሲ እምበር፡ እኹል ተባሂሉ፡ ኣብ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተደሪቱ ዝተርፍ ከምዘይኮነ ናይ ክልቴና ወገናት ጽኑዕ እምነት እዩ። እቲ ከዕውተና እምነት ኣንቢርናሉ ዘለና፡ ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮና ዘዋህለናዮ ተመኩሮ እምበር ኣብቲ ቃልሲ ሓደስቲ ስለ ዝኾናን ሓድሽ ማይ ዘይጠዓሞ ሓሳብ ስለ ዘምጻእና ኣይኮነን።

በዚ ኣጋጣሚ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና መስርሕ ሓድነት ብውሱን ኣበርክቶ መሪሕነታት ዘይኮነ፡ ብመላእ መሰረታት ውድባትና ዝዕወት እዩ እሞ፡ መሰረታትና፡ ዝያዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ መዳያት ክጽዕቱ ኣብ ርእሲቲ ድልውነቶም ንጽወዖም። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ እቲ ምስ ካለኦት ውድባት ጀሚርናዮ ዘለና እሂን ምሂን ብዘይምስልካይ ኣብ ፍረ ክሳብ ዝበጽሕ ከም እንቕጽሎን እምነትና ዕዙዝ ምዃኑ እንዳገለጽና ምስ ዝኾነ ኤርትራዊ ውድብ ኣብ ሓቢርካ መዋጸኦ ምድህሳስ ክንጽመድ ቅሩባት ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ንገልጽ። ናይ’ቲ “ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ” ዝብል ጭረሖና መሰረታዊ መልእኽቲ ከኣ ንሱ እዩ።

Page 15 of 90