ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፡ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻን!

ብስም መሪሕነትን ኣባላትን  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ): ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ፡ ንህዝብታት ከባቢናን ዓለምን ድማ ብሓፈሻ፡ እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣሰጋገረና እናበልኩ፡ እንኣትዎ ዘሎና ዓመት 2021 ናይ ሰላምን ዓወትን ዓመት ክገብረልና እምነ።

ምስ ኩሉቲ መቐረታን ምረታን ን2020 ዛዚምና፡ ናብ ሓድሽ ዓመት ክንሰግር እንከሎና፡ ነቲ ዝሓለፍናዮ ተመኩሮታት፡ ጸጽቡቑ ክንዕቅቦን ከነማዕብሎን፡ ነቲ ግድላትን ጸገማትን ዝፈጠረልና ሽግራት ድማ ክንስዕሮ ዘኽእለና ዓመት ይምጽኣልና  እናበልና ኢና ን2021 እንቕበላ ዘሎና።

ዝሓለፈ ዓመት በቲ ንመላእ ዓለም ኣሻቒሉን ምንቅስቓሳቱ ደሪቱን ዝሓዘ፡ ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይሩስ ተዓብሊሉ እዩ ጸኒሑ። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 82 ሚሊዮን ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም፡ 1.8 ሚልዮን ድማ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ።  ንሕና ኤርትራውያን’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንሃሉ ኣብ ግዳም፡ ካብ’ዚ ሕማምን ቅዝፈታቱን ናጻ ኣይጸናሕናን። ንዝሞቱ መንግሰተ ሰማያት የዋርሶም፡ ንዝሓመሙ ምሕረት የውርደሎም፡ ነቶም ብጥዕና ዘለዉ ድማ  ካብዚ ሓደጋ’ዚ ይዓቅቦም እናበልና ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ። ነዚ ሕማም’ዚ ንምስዓር ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ህይወት ንምድሓን  ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተሰኪሞም ዝቃለሱ፡ ከምኡ’ውን ነቶም  ብገንዘብን ብጉልበትን ዝተሓባበሩ ወገናትና  ስለ’ቲ ዘርኣይዎ ሰብኣዊ ሓልዮትን፡ ኣበርክቶን ምስጋናና ነቕርበሎም። ርግጽ’ዩ እዚ ሕማም’ዚ ኣብ ማሕበራዊ መነባብሮ ሓድሽ ስልቲ ከም እንኽተል ገይሩ ኣሎ። ሎምዘበን ከምቲ ናይ ዓሚን ቅድሚ ዓሚን ከም ዘይከነ ተማሂርና ኣሎና።  ይኹን’ምበር ኩሉ ተስፋታት ተዓጽዩ ማለት ድማ ኣይኰነን።  እንሆ ሓድሽ ዓመት ኣብ ምጅማሩ፡ ብደረጃ ኣህጉር ተፈንዩ ክዝውተር ጀሚሩ ዘሎ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት (ቫክሲን)፡ ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻልን ኣብ ምስዓሩን ጠቓሚ ክኸውን’ዩ ካብ ዝብል ዕግበት 2021 ዝሓሸት ዓመት ክትከውን  ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ።

በዚ ምልባዕ ኮሮና ቫይሩስ፡ ጸረ ምልካዊ  ዲሞክራስያዊ ቃልስና እውን ተጸልዩን  ምንቅስቓሳቱ ተደሪቱን እዩ። ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ከኣ፡ ነቲ ሕማም ዘምጽኦ ናይ ምድራት ኩነታት ናብ ፖሊቲካዊ ረብሓ ክቕይሮ ፈተነታት  ከካይደሉ ጸኒሑ። ንሕስያ ዘይብሉ ዕጽዋ ኣዊጁ፡ በዘይ ቀለብን ኣገልግሎትን ንህዝቢ ዓጽዩ ኣሳቕይዎ ። ንድሕነት ህዝቢ ዝተዋጽአ ገንዘብ ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለ ድሕሪ ምስዋሩ፡ ነተን ጠንቂ ምልባዕ ክኾና ዝኽእላ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ምስፋሐንን ብሓደሽቲ እሱራት ምዕልቕላቐንን፡ ቀጺሉ። ነቲ ረድኤት ዝግብኦ ክፍልታት ህዝብና፡ ካብ ምንቅስቓሳት ብምኽልካል ኣደዳ ጥሜትን ስደትን ከም ዝኸውን ካብ ምግባር ኣይተቖጠበን። ንሱ ጥራይ ዘይኰነ ናብ’ቲ መናውሒ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዘይምሕር ግዳማዊ ኲናት ናይ ምጥባስ ስራሓቱ እውን ቀጺልዎ እዩ።

ኩነታት ከም’ዚ እንከሎ ግን፡ ብመላኡ 2020 ኣሉታዊ ነይሩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኰነን።  ኣወንታዊ ውጽኢት ዝተራእየሉ ምዕባለታት እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ክሊ’ዚ ሃለዋት  ኣብ ለካቲት 2020  ብተበግሶ፡ ሓላፊ ማሕበር ትምህርትን ሕትመን ነፍሲ ይምሓር ውፉይ ሃገራዊ ነፍሰ-ሄር ብርሃነ ወልደገብሪኤል (ሱዳን-ናው) ዝተደረኸ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ዝጠርነፈ:  ሓባራዊ ዕዮ ክምስርትን ከደንፍዕን ዝህቅን፡  ብስምምዕ ለንደን ዝፍለጥ ውዕል ምውህሃዳዊ ዕዮ  ዝተኸተመሉን ኣብ ትግባረ ዝወዓለሉን ዓመት እዩ። ኣብ’ዚ ምጥርናፍ ዝተሰማምዑ ፖሊቲካዊ ሓይልታት፡ ሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክምስርቱን፡ ኣብ ዲፕሎምስያዊ፡ ህዝባዊ፡ ፊናንሳዊ፡ ዜናዊን ሓበሬታውን መዳያት ሓይልታት ዕማም ኣዋፊሮም ብሓባር ክንቀሳቐሱ ምጅማሮም ካልእ ኤርትራዊ መለለይ ናይዚ ዓመት’ዚ እዩ።  

እዚ ተመክሮ’ዚ ኣብ ጉዕዞ ሓባራዊ ስራሕ ዓቢ ስጉምቲ ይኹን’ምበር፡ ጌና  ከነማልኦ ዘሎና ጉዳያት ስለዘሎ፡ ነዚ ዝተበጽሐ ናብ ዝበረኸ ንምስግጋሩ ብምሕላን ናይ መጽናዕቲ ሽማግለ ኣቚምና ንዋስኣሉ ምህላውና ኣወንታዊ እዩ። ኣብ 2021 ሽማግለ መጽናዕቲ ብእተካይዶ ሓባራዊ ስራሕ ናብ ዝለዓለ ጥርናፈ ክንበጽሕን፡ ናብ ዝበረኸ ኣድማዒ ስራሕ ክንሰጋገርን ትምኒትናን ትጽቢትናን እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብደረጃ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ብደረጃ ውዱብን ውልቃውን መድያ፡ ብደረጃ ምትእኽኻብ ምሁራትን፡ ተጣበቕቲ መሰል ደቂሰብን፡ ኣውራ ድማ ብዝተፈላለየ መዳያት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝፍኖ ናይ ቲቪ ኣገልግሎት ጸረ ምልካዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ዝዓበየላ ዓመት እያ። ርግጽ ጽልዋን ኣድማዕነትን ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ስርዓት ኤርትራ ክቕጽል ዝተፈላለየ ስልትታት ዝተጠቕመላ ዓመት ትኹን’ምበር፡ ብሚዛን ሓቂ ንምልካዊ ስርዓት  ኣብ ምሓንቖ ዘእተወት ዓመት ነይራ ክበሃል ይከኣል።

ክቡራት ደቂ ሃገር!

እዚ ዓመት ኣብ ጥቓ ምዝዛሙ፡ ብወርሒ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ክልል ትግራይን ዓቢ ውግእ ተወሊዑ፡  ኣሽሓት ህይወት ወሲዱ። ስደትን ምዝንባልን ኣስዒቡ፡ እዚ ዘይበሃል ዕንወት ኣኸቲሉ ። እዚ ውግእ’ዚ ናይ ኢትዪጵያ ፖሊቲካዊ ቁርቁስ ተኸቲሉ ዝተባርዐ ይኹን’ምበር  ሰብኣዊ ህልቂት ካብ ምስዓብ ሰጊሩ፡ ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ቀጺሉን፡ ንመላእ ዞባና ጽልዩን እዩ።   እቲ ብእዋኑ ስግኣት ከፈጥር ዝጸንሐ ዕርክነት ፕረዜደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ዶር. ኣብዪ ኣሕመድን ስዉር ስምምዓቶምን፡ ሕጂ ተጋሂዱ ነዚ ዞባ ኣብ ሓደጋ ኣእቲይዎ ይርከብ። ብዘይካ’ቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ዝዀነኖ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረድዎ ናይ ጨፍጨፋ  ወፍሪ፡ ንሃገርና ኤርትራ ኣካል ናይቲ ውግእ ኰይና ክትቅጽል ዝገበረ  ሓደገኛ ምዕባሌ ነይሩ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሰራውር ናይቲ ናብ ኲናት ዘብጽሐ ጐንጺ  ከም ናይ ኢትዮጵያ  ውሽጣዊ ጉዳይ እናፈለጠ፡ ነዚ ንሰራዊትናን ህዝብናን ናብ ግዳማዊ ፖሊቲካዊ ኩነታትን ውግእን ዝጠበሰ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ከም ዝኹንን ኣነጺሩ። ንሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ከኣ  ክቃወሙ ጸዋዒቱ ኣቕሪቡ እዩ።  ሕጂ እውን ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት፡ ንዘይሓላፍነታዊ ምትእትታው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ እናተቓወመ፡ ሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ነዚ ስርዓት ኣብ ምልጋስን፡ ንሰላም ኣብ ምጽዋዕን ቃልሶም ከሕንኑ  ይጽውዕ።  ኣብዚ ውግእ ብዘይካ ዕንወት ካልእ ረብሓን  ዝረብሕን የለን፡ ዝብል እምነት ኣለና።  ዝያዳ ውግእ ከኣ ዝይዳ ዕንወት የስዕብ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ሳዕቤን ውግእ፡ ምክልባት፡ ስደት፡  ጽልእን ቅርሕንትን ምዃኑ ኣጸቢቕና እንፈልጦን ዝተመኰርናዮን ብምዃኑ፡ ንልዝብን ንሰላምን ዳግማይ ዕድል ክወሃብ ኢና እንደሊ። ዘዋጽኣና ኣብ ዘይጉዳያ ኢዳ ዘይተእቱ፡ ሓድነትን ብዙሕነትን  ህዝባ ዝሓለወት፡ ናጻን ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምህናጽ እዩ። ኣባናን ኣብ ከባቢናን ሓባራዊ ሰላምን፡ ዕቤትን ንምርግጋጽ ከኣ ንተጓነጽቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ንማሕበረ ሰብ ዓለምን ሕጂ’ውን ንሰላም ዕድል ክህቡ ጸዋዒትና ነቕርብ። 

ኣብዚ ኩነታት’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቚቦም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡  ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይዚ ውግእ ናጻ ኣይኰኑን። ንግፍዒ፡ ምክልባት ጥሜት ከምኡ’ውን ንሓደጋታት ምጭዋይን ማእሰርትን  ተቓሊዖም  ጸኒሖምን ኣለዉን።  ማሕበረ ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ መሰልን ጉዳይ ስደተኛታትን ድማ ብፍላይ ፍሉይ ቆላሕታን ምክልኻልን ክገብሩሎም ቀጻሊ ጸዋዒትና እዩ።

ዝኽበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ክቡራንን ክቡራትን ተደጋገፍቲ ስለፍና!

ከም መቐጸልታ ናይቲ ብ2019 ዘረጋገጽናዮ ሓድነት፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ እውን  ሓድሽ ሓድነት ብምርግጋጽ  ሰዲህኤ ናይ ሰለስተ ውዳበታት ድሕረባይታ ዘለዎም ኣባላት ዝሓቘፈ፡ ዓቢ ውድብ ከይኑ እዩ። ብቅዋም ዝግዛእን ንቅዋም ዝምእዘዝን፣ ኣብ ግዜኡ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱን ጉባኤታቱን ዘካይድ፣ ኣብ መሪሕነታዊ ኣካላቱ ቀጻሊ ምቅይያር ንኽህሉ ብቅዋም ዘውሕስ፣ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝርኢ ኣብ ጉዕዞ’ቲ 50% መሪሕነታዊ ተኻፋልነት ምርግጋጽ ዝብል ውጥን፡ ድሮ 23% በጺሑ ምህላዉ፡ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ሰልፍን መሪሕነትን ንምርግጋጽ ቀጻሊ ጻዕሪ ከካይድ ምብቅዑ፡ ብሳላ ኣባላቱ ምዃኑ፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ  ዓመት ከይፈልጠናዮን ክብሪ ከይሃብናዮን ክንሓልፍ ኣይንኽእልን። ኣብ ምህናጽ ናይዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ፡ ነቶም ብኣካልን ብማሕበራዊ መድያን ናይ ሓገዝ ወፍሪ ብምክያድ ሰልፍና ከይተሰከፈ ክቅጽል ዘብቅዑ መንእሰያት፡ ነቶም ፊናንሳውን ሞራላውን ሓገዛት ብምውፋይ ሰልፍና ኣብዚ ደረጃ’ዚ ክበጽሕ  ዘበርከቱ ተደጋገፍቲ ልዑል ምስጋናና ነቕርበሎም።

ኣብ  መደምደምታ ነቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይሩስን ካልእ ሕማማትን ኣብ 2020 ዝተሰዉኡና ኣባላት ሰልፊ፡ ከምኡ’ውን ንስድራቤት ኣባላትን፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ንዝሓለፉ ቤተሰብን  መንግስተ ሰማያት የዋርሶም፡ ንኩሎም ኣባላትን ስድራ ቤታትን መወትቲ ድማ ጽንዓት ይሃብ እናበልና፡  ዓመት 2021 ብሰላም፡ ብዓወት፡ ብራህዋን ቅሳነትን ክትቅበለና፡ ንምነ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ከም ኣካል ናይ ኤርትራ ጸረ ምልካዊ ደምበ ተቓውሞ ክቕጽልን እጃሙ ከልዕልን እዩ።

ኤርትራ ነጻነታን ልዑላውነታን ሓልያ ንዘልኣለም ትንበር!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣትና!

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

 

Sunday, 27 December 2020 20:28

መግለጺ ሓዘን

Written by

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፤

ርሑስ ልደት ይግበረልና እናበለ፣ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ዓለምን ዘሻቐለ፡  ንህይወት እማእታት ኣሽሓት  ዝቐዘፈ  ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ዝሰዓረሉ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክኾነልና ይምነ።

እዚ ቀዛፊ  ሕማም’ዚ መለለይ ናይ ዓመት 2020 ኰይኑ፡ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ህይወት ዝደረተ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንወዲሰብ ኣብ ኣተሓሳስባን መነባብሮን መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ገዲዱ፡  ናብ ሓድሽ ስልቲ መነባብሮ ክሰጋገር ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ መወዳእታ ክልተ ኣዋርሕ ከኣ፡ በዚ ተላባዒ ሕማም ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብባዕላዊ ምርጫን ፖሊቲካዊ ምኽንያትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኲናት፡ ንከባቢና ኣብ ወጥሪ ኣእትዩ፡ ሓድሽ ህልቂት፡ ስደትን ምክልባትን ኣስዒቡ እዩ። መዋጽኦ ክርከብ ድሌትን ጻዕርን ሰዲህኤ ምስ ኩሎም ደለይቲ ሰላም ይስራዕ።

ኣብዚ ዓበይቲ ተረኽቦታት ናይ 2020 ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ብዘይሓላፍነታዊ መንገዲ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታዉ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደጋታት ዘሳጥሕ፣ ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ከኣ ናብ ዋጋ-ዕዳጋ ዘእቱ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ኣይተቖጠበን።  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ጣልቃ ኣታውነት ይኹንንን፡ ህዝቢ ኤርትራ ተቓውሞኡ ከበርኽ ይጽውዕን።

ብካልእ መዳይ ኣብ 2020 ንዝተርጋገጸ ስምምዓት ዓቢ ሚዛን ብምሃብ፡ ነቲ ብሓይልታት ተቓውሞ ዝተበጽሐ ምውህሃዳዊ ስምምዕ ኣዕዚዙ ይጥምቶ። ናብ ዝበረኸ ብምስግጋሩን ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ዝሰርሑሉ ሓባራዊ መድረኽ ቃልሲ ብምስንዳእን፡ ነዚ ሓደገኛ ምልካዊ ስርዓት ሓንሳብን ንሓዋሩን ክንስዕሮ ከኣ፡ ቅሩብነቱ እናገለጸ እዋናዊ ጸዋዒቱ የቕርብ።

መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ምልኪ ብምዕዋት፡  ሰላም፡ ራህዋን ቅሳነትን ዝመልኦ  ሓድሽ ዓመት 2021 ይምጽኣና።

ክንዲ/ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋ

ኣቦ መንበር   

ታሕሳስ 25, 2020 

December 16, 2020

Mr. Filippo Grandi
High Commissioner
United Nations High Commissioner for Refugees,

Geneva, Switzerland
On behalf of the undersigned Eritrean Political Forces (EPF), we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the physical security, dignity and the wellbeing of Eritrean refugees and asylum-seekers in the Tigray region and other parts of Ethiopia.

For the last two decades, Eritreans have been fleeing persecution, human rights violations, and oppression in search of safety, protection, freedom, security, and sanctuary within and outside the East African sub-region. During the last three difficult decades in Eritrea, Ethiopia generously offered safety, protection, security, and shelter to more than 173,000 Eritreans with the hope of returning to Eritrea when the killing, imprisonment and gross human rights violation that caused them to flee their country ceases to exist. Unfortunately, more than half of these vulnerable refugees were hosted and protected in the Tigray Region which has recently become a war zone.

Ever since November 4,2020, when the Federal Ethiopian Forces launched military offensive in the Tigray Region of Ethiopia, refugees, the most vulnerable people, have been caught in the crossfire where they have been subjected to killing, abduction and humiliation by the Eritrean forces. It is important to note that, an unjustifiable repatriation of war-escapees to the war zone by the Ethiopian government without protection, security, food, or medical supplies has added to the misery and risk to the lives of the refugees in a major way.

These unprecedented acts of human rights violations that continues to take place in the Tigray Region in particular, is a major violation of international law, International Conventions and Norms; the UN Convention of 1951 and the 1967 Protocol, the principle of non-refoulment and the 1948 UN Declaration of human rights.

There are confirmed reports that around 10,000 Eritrean refugees have been kidnapped from the refugee camps in the Tigray Region by soldiers of the Eritrean Government; and they were forcibly returned to Eritrea; where they would face persecution, indefinite imprisonment without due process, torture, and death. Many of the refugees were wounded in the conflict, four are confirmed to have died in Glass Hospital, Eritrea.

Although Eritrean refugees are still stranded in the conflict zone, many traumatized refugees had managed to flee from the Tigray Region in search of safety in Gondar and Addis Ababa. Sadly, the Ethiopian government has been rounding them up and forcibly returning them to the war zone, where their lives, and safety will be at risk. This is an unprecedented dereliction of the Ethiopian government’s legal duty, and moral failure to safeguard the vulnerable who sought refuge under its jurisdiction.  

Therefore, we hereby express our genuine concern about the abduction, killings, and the serious violation of the rights of refugees by repatriating refugees to the war zone that has exposed the Eritrean refugees and asylum-seekers to grave danger and insecurity.

We, therefore, hereby call upon the Ethiopian government to abide by International Law and International Conventions and Norms by respecting the rights of the refugees, and by ensuring the protection and safety of refugees in the Tigray Region and in Ethiopia in general. As you know, the Principle of Non-refoulment is central to the 1951 UN Convention and the 1967 Protocol.

We also call upon the Refugee Agency and the international community to act with the highest levels of urgency to pressure the Ethiopian Government and offer an alternative safe zone to ensure safety, security, and dignity of Eritrean refugees.

Thank you.

Sincerely,

Official Representatives

 1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
 2. Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO)
 3. United Eritreans for Justice (UEJ)
 4. Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)
 5. Eritrean National Front (ENF)
 6. Organization Unity for Democratic Change (UDJ)
 7. Eritrean National Salvation Front-Hidri (ENSF-Hidri)

   This Letter has been copied to the Following government leaders of countries and Organizations:

 • Mr. Abiy Ahmed,  Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
 • Mr. Joseph R. Biden, President-elect of the United States of America
 • Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission
 • Ms. Ursula von der Leyen, President of European Commission
 • Mr. Josep Borrell Fontelles, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of European Commission
 • Mr. Kebede Chane, Director General of ARRA
 • Ms. Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights
 • Mr. Mohammed Abdelsalam Babiker, Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Eritrea
 • Mr. Antonio Vitorino, Director General of the International Organization for Migration

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ30 ሕዳር 2020 ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣኼባ ኣካይዱ። ምምሕዳር ኣብ ኣኼባኡ ካብ ዝተዛረበሉ ቀንዲ ዛዕባታት፡ “ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ምዕባለታት ኣብ ዜናዊ መዳይ ብኸመይ ይተሓዝ” ዝብል ነይሩ።

ቅድሚ ናብዚ ቀንዲ ዛዕባ ምእታው ግን፡ ተሳተፍቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ሰዲህኤን ደንበ ተቓውሞናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ እሞ ኣብ ሃገርና እውን ናቱ ተጽዕኖን ስግኣታትን ዘለዎን ውግእ ብመንጽር ሚድያዊ ኣተሓሕዛ ንናይ ከባቢኦም ሓበሬታታት ተለዋዊጦም። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ  ዝተፈላለያ ሚድያታት ነዚ ተረኽቦ ኣብ ዝምልከት ሒዘንኦ ዘለዋ ኣንፈታትውን ዳህሲሶም። ኣብዚ ሚዛኖም ሚድያታት ሰዲህኤ ብፍላይ፡ ነቲ ጉዳይ ብርትዓውን ሚዛናውን መንገዲ ኣብ ዝተነጸረን ቅኑዕን ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ኣገባብ ክሕዘኦ ከም ዝግበአን መዚኖም።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዝወሰኖም ውሳነታትን ነንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ክንዲ ብውግእ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክኽተሉ ዘቕረቦ መጸዋዕታታት፡ ቀንዲ መወከሲ ንዜናዊ ስረሓት ሰዲህኤ ጌርካ ክወስድ ከም ዝግበኦ ኣኺባ ርእዩ። ብዘይካዚ ከምቲ ናይ ክሳብ ሕጂ ተግባራቱ፡ ሚድያታት ሰልፊ ነቲ መተካእታ ዘየብሉ ናይ ኤርትራዊ ሓይልታት ለውጢ ምጥርናፍ ንምብርታዕን፡ እቶም መትከላዊ ፍልልይ ዘይብሎም ሓይልታት ድማ ናብ ምሉእ ሓድነት ናይ ምምጻእ ጻዕርን ዘተባብዕ ዜናዊ ዕዮታት ምብርካት፡ እዋናዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተገንዚቡ። ዜናዊ ስረሓት ሰዲህኤ፡ ኣብ ርእሲ ሰልፋዊ ዕማሙ፡ ብምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቆይመን ናይ ዘለዋ ሓይልታት ዕማም ንጥፈታትን፡  ንምንቅስቓስ ህዝባዊ ምልዕዓላትን ምትብባዕ  ቆላሕታ ከም ዝገብር እውን እቲ ኣኼባ ኣንጸባሪቑ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዜናዊ መዳይ ብዝተፈላለዩ ኣገባባትን መራኸብታትን የበርክትዎ ንዘለዉ ኣዕዚዙ ንኢዱ። ንመጻኢ እውን ስረሓት ዜና ካብ ብዙሓት ንብዙሓት ስለ ዝኾነ ጻዕሮምን ተሳትፎኦምን ከኻዕብቱ ዝተኻየደ ኣኼባ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ጸዊዑ።

ምእትስሳር ደቂ ኣንስትዩ  ሰዲህኤ፡ ብ14 ሕዳር 2020 ብኤለትሮኒካዊ መራኸቢ ብዙሃን ካለኣይ ጉባኤ ኣካይደን። ወ/ሮ ኣድያም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዩ ሰዲህኤ ንተሳተፍቲ ጉባአ “እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም”  ብምባል መኽፈቲ ቃል  ኣስሚዓ። ኣብቲ ዘስመዓቶ ቃል፡ ጉባኤ ኩሉ`ቲ ንሃገርና  ኣካቢብዎ ዝርከብ ፈታኒ ኩነታትን ምዕባሌታቱን ብምጥቃስ ኣብ መስርሕ ምድላዉ  ካላኣይ ጉባኤ ንዝተገብረ  ዕቱብ ጻዕርታት ዝምልከት ብዝርዝር ኣቕሪባ። ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ነቲ ምትእስሳር ክቢድ ናይ ስራሕ ሓልፍነት ይጽበዮ ከምዘሎ ኣብሪሃ። ከምኡ‘ውን ሓለፍቲ ዞባታት ኣውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ወ/ሮ  ኣልጋነሽ ያቆብን ወ/ሮ  ኣስገደት ምሕረትኣብን በብተራ ንጽንዓት ቃልሰን፡ ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣግዳስነቱን ብምጥቃስ ኣቕሪበን። ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፣ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ብወገኖም  ንጉዳይ ሓርነታውን ማዕርነታውን ኣግዕዞ ደቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ብዝምልከት  ሰፊሕ መብርህ ታት ህቦም።

ምትእስሳር ደቂ-ኣንስትዮ ሰልፊ ደሞክራስ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ንጥፈታቱን ኣብ ጉዕዞ ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታትን ዘጠቓለለ ጸብጻብ ብኣደ መንበር  ወ/ሮ ገርግሽ ነጋሽ ድሕሪ ምቕራብ፣ ንዝቐረበ ጸብጻባት ተሳተፍቲ ጉባአ ብዕምቆት  ተመያይጠናሉ። ድሕሪኡ ጉባኤ አትመርሕ ስክረታርያ ካብ ጉባኤኛታት ተመሪጻ።   ወይዘሮ ኣስገደት ምሕረታብ፣ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ያቆብን ወይዘሮ ፈቢን ግድወን ከኣ ኣባላት እታ ሰክረታሪያት ኮይነን።

ንድፊ ውሽጣዊ ሕግን ቅዋምን  ምትእስሳር ደቂ-ኣንስትዮ ስዲህኤ፣ ድሕሪ ምንባብን አኹል ምምይይጥን ድሕሪ ምክያድን ጉባአ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ  ኣጽዲቕዎ። ኣብ መጠጨረሽታ፡ ጉባአ ብመሰረት እቲ ዝጸደቐ ቅዋም  ምትእስሳር ንመጻኢ ክልት ዓመታት አትመርሕል  መሪሕነት  ብዲሞክራስያዊ መንግዲ መሪጹ። እተን ምትእስሳር  ደቂ-ኣንስትዮ ስዲህኤ ክመርሓ  ኣብዚ ጉባኤ ዝተመርጻ ሽውዓተ ኣባላት አዘን ዝስዕባ አየን።     ወ/ሮ ኣስገደት ምሕረትኣብ፣ ወ/ሮ ጸጋሂወት ሓጎስ ወ/ሮ ገርግሽ ነጋሽ፣ ወ/ሮ ሳባ ቕለታ፡ ወ/ሮ ምሕረት መኮነን፣   ወ/ሮ ገነት ተስፋገርግሽን ወ/ሮ ግደይ መሓሪን  እየን።

ብድሕሪ እዚ ጉባኤ  ነዚ ዝስዕብ  ኣገደስቲ ውሳኔታትን ለበዋታትን  ኣሕሊፉን።

 • ምልካዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሽኡ ኣብ ልዕሊ ደቂኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ ዘፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን ኣስካሕካሒ ናይ ወጽዓ፡ ዓመጽን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምቅላሕን ምቅላዕን ብዕቱብ ክስረሓሉ ኣስሚሩሉ።
 • ጸረ-ምልኪ ንምቅላስ፥ ደቂኣንስትዮ ኣድማዒ ኣካል ናይ`ቲ ሓርነት፡ ማዕርነት፡ ፍትሕን ኣግዕዞን ሰብእዊ መሰላትን ዝጣበቕ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ብምዃን ዕዙዝ ምሕዝነት ምፍጣር።
 • ዓቕምታትና ጠርኒፍና ኣድማዒ ቃልሲ ምእንቲ ክነካይድ ንሓባርዊ ስራሕ ዝዕድም ሃዋህው ምፍጣር።
 • ንሕና ደቂኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ ዝተናወሐ መስርሕ ሃገራዊ ቃልሲ ሃብታም ተመክሮ ስለ ዘለና፣ ምልካዊ ስርዓት ካብ ሃገርና ኣብ ምልጋስን፡ ምህናጽ ዲሞክራሲ፡ ፍትሒን ምውሓስ ዲሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላት ንምርግጋጽ፡ ሓርነታዊ ኣግዕዞ ደቂ ኣንስትዮ ንኽዕወት ንኹለን ማሕበራት ደቂኣንስትዮ  ኤርትራውያን ዝውክል ማሕበር ንምምስራት ጻዕርታት ምክያድ።
 • ንኹለን ኣባላት ሰልፊ ብኣካል ይኹን ብሞራል ንመስርሕ ምስንዳእን ምዕዋትን ጐባኤና ክውን ዝገበራ ኣሓት ብሓባር፡ ብፍላይ ንሓልፍቲ ምእትስሳር ቤት ጽሕፈት፡ ሓልፍቲ ዞባታትን ኣባላትን ደኺምና ከይበላ ንዘርኣየኦ ኣብነታዊ ተወፈይነተንን ኣድማዒ ኣስተዋጽኦአንን ዕዙዝ ምስጋና ይብጸሓየን።

ኣብ መደመደምታ ምትእስሳር ደቂ ኣንስትዮ ስዲህኤ ምስ ኩለን ማሕበራት ደቂኣንስትዮን ውልቀ-ስባትን ኣብ መኣዲ ሓቢርካ ምስራሕ ክጽመድ  ደልውነታ ደጊሙ የረጋግጽ። በዚ ኣጋጣሚ`ዚ  ነተን ኣብ ጐኒ ጨቋኒ ስርዓት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሓርነታውን ማዕርነትውን ቃልሲ ክጽበራ መጽዋዕታና ነቕረብ።

ዓውት ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ዓወት ንኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ!

መግለጺ ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ብዕቱብ ንምምዛን ብዕለት 21 ሕዳር 2020 ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ እቲ ብ2019 ዓ.ም ዝተኻየደ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ሰዲህኤ፡ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጕዳያት ኢትዮጵያ ኢድ ብምእታው፡ ነቲ ኣብ መንጎ ክልላትን ብሄራትን ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ግርጭታት ንምብላሕ ዝኽተሎ ዘሎ ሻራዊ ፖሊሲ ኰኒኑ ምንባሩ ተመልከተ። ከምኡ’ውን፡ መንግስቲ  ኢትዮጵያ ምስ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ስዉር ውዕላትን ስምምዓትን ንዝሓለፍናዮ መሪር ተመኵሮ ዝደግም ከይከውን ጕባኤ ስግኣት ከምዘለዎን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጐድኒ ልዑላውነቱ ደው ክብል ጸዊዑ ምንባሩን ዘኪሩ።

እንሆ እምበኣር ስግኣት 3ይን ሓድነታውን ጕባኤና ጋህዲ ኰይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣደዳ ህልቀትን ስደትን፣ ሃገርና መናሃርያ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ህዝብና ድማ ግዳይ ናይ ዘይምልከቶ ውግእ ኰይኑ ኣብ ዲቕ ዝበለ ስቓይን ሓዘንን ይርከብ ኣሎ። ካብ’ዚ ሓቅታት’ዚ ብምንቃል ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ኣሕለፈ።

 1. ናይ ዶር. ኣቢዪን ኢሳያስን ሽርክነት ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንዅንን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ መበገሲኡ ቅዋማውን ፖለቲካውን ስለዝዀነ፡ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ንጽውዕ።
 2. ብዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞባውን ትካላት፡ መንግስታት፡ ሃይማኖታዊ ትካላትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ዝዀና ማሕበራትን፡ ነዚ ውግእ ጠጠው ንምባል ዘቕርብዎ ዘለዉ ጻውዒት ሰላም እናደገፍና፣ ብፍላይ ድማ፡ እዚ ሕጂ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ወሲዱዎ ዘሎ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ኩሎም ወገናት ክቕበሉዎ ነማሕጽን። ኣብ ክሊ’ዚ ምዕባሌታት ውግእ ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታት ስደትን ምዝንባልን፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዕቱብ ኣቓልቦ ክህበሉ፡ ንኹሎም ስደተኛታት ዝምልከት ሓልዮትን ሰብኣዊ ረድኤትን ድማ ከበርክት ማእከላይ ባይቶ ምሕጽንታኡ የቕርብ።
 3. እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ሓደ ካብ ዕላማታቱ ነቲ ኣሽሓት ህይወት ከፊልና ዘረጋገጽናዮ ልዑላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝህብ ስለዝዀነን ድሮ እውን ተጋሂሱ ስለ ዘሎን፡ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ፡ ንምልኪ ስርዓት ኢሳያስ ብዘየዳግም ንምምሓዉ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ እዋኑ ስለዝዀነ ክልዓል ንጽውዕ።
 4. ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብስርዓት ኢሳያስ ተፈቒዱሉ ብኣየር፡ ብምድርን ብባሕርን ናብ ሃገርና ኣትዩ ንልዑላውነትና ኣብ ሓደጋ ኣእትዩዎ ይርከብ። ስለዝዀነ ድማ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንስርዓት ህግደፍ ንሃገርና ናብ ባዕዳውያን ኣሕሊፉ ብምሃቡ ክኹንኖን ኣብ መሬትና ዝርከብ ዝዀነ ይኹን ባዕዳዊ ሓይሊ ብቕልጡፍ ንኽወጽእ ጸቕጥታቱ ከሐይልን ንጽውዕ።
 5. ስርዓት ህግደፍ ንባዕዳውያን ሓይልታት ናብ መሬትና ከምዝኣትዉ ምግባሩ ከይኣኽሎ፣ ንሰራዊት ኤርትራ’ውን ብዘይድልየቱን እምነቱን ናብ ትግራይ ልኢኹ ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ኣእትዩ ንኸቢድ ሓደጋ ኣቃሊዕዎ ይርከብ። እዚ ሰራዊት እዚ ነቲ ዝተሰለፈሉ ድሕነት ህዝቡን ልዑላውነት ሃገሩን ኣብ ክንዲ ዝከላኸል፣ ካብ ሃገሩ ወጻኢ መዝሓል ጥይት ኰይኑ ይመውትን ይቘስልን ኣሎ። ስለ’ዚ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ ብሓደ ወገን እቲ ሰራዊት ባዕሉ ካብቲ ኣትዩዎ ዘሎ ዘይቅኑዕ ውግእ ነብሱ ከውጽእ ክጽዕር፣ ብኻልእ ወገን ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ እዞም ኣብ ዘይምልከቶም ውግእ ተኣጒዶም ዘለዉ ደቁ ብዝቐልጠፈ እዋን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብኹሉ ዝከኣሎ መገድታት ክቃለስ ጻውዒትና ነቕርብ።
 6. ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኵሉ ዓይነት ዓሌታዊ ምቅትታል ደው ክብል ንጽውዕ። ብማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጅምላ ዝፍጸም ዘሎ ጭፍጨፋ ድማ ብትሪ ንዅንን።
 7. ሰልፍና ንዝዀነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ዝምታን ሲቪላዊ ዓመጽን ኣይቅበልን። ስለዝዀነ ከኣ፡ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ጉልባብ ጌርካ ዝዝመት ንብረት ህዝቢ ምስዝህሉ ብገበን ዘሕትትን ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ንብረት ናብ ዋንኡ ክምለስ ስለዝግባእን፤ ኣየናይ ሸነኽ ይገብሮ ብዘየገድስ ዝዀነ ሰብ ካብ ናይ ዝምታን ዓመጽን ተግባራት ክቑጠብ ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ።
 8. ቅድም ክብል ብመግዛእቲ፡ ድሒሩ’ውን ብሰንኪ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ብዝወረዶ ጭቆናን ኣደራዕን ተማሪሩ ብኣሽሓት ዝቑጸር ህዝብና ኣብ ፈቐዶ ዓለም ፋሕ ኢሉ ኣብ ስደት ክነብር ተገዲዱ እዩ። ነዚ ህዝብና ወሪዱዎ ዘሎ ሕሰም ተረዲኦም ዓቕሞም ዝፈቕዶ ሓገዝ ካብ ዝገብሩ ገበርቲ ሰናይ ጐረባብቲ መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝጥቀሳ እየን። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ብዝሒ ዘለዎም ዜጋታትና ኣብ ዝተፈለየ ከተማታትን ዞባታትን ተበቲኖም ምህላዎም ዝፍለጥ ኰይኑ፡ እቶም ዝበዝሑ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለያ መዓስከራት ኢዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ሎሚ ምስ’ዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ውግእ ኩነታት ሃለዋት ዜጋታትና ኣብ ከቢድ ፈተና ከምዝወደቐ ዘጠራጥር ኣይኰነን። እዚ ኵነት’ዚ ኣብ ኣእሙሮ ኣባላትናን ህዝብናን ዓቢ ሻቕሎት ፈጢሩ ከምዘሎ ባይቶ መዚኑ።

ኣብ’ዛ ፈታኒት እዋን እዚኣ ነዞም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣድላዪ ሓገዝን ሓለዋን ክግበረሎም ንኹሎም ብቐረባ ዝምልከቶምን ንኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ብሓፈሻን ኣጥቢቕና ንሓትት። ነቶም ካብ ናይ ውግእ ዞባ ወጻኢ፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ድማ ንድሕነቶም ህጹጽ ኣቓልቦን ደገፍን ክግበረሎም ምሕጽንታና ነቕርብ።

 1. ኣብ መወዳእታ፡ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ’ዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ 2020 ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ተቐራሪቦም ክሰርሑ ይርኣዩ ብምህላዎም ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ጽምዶ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ምቅርራብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳትን ሲቪክ ማሕበራትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ። ይኹን እምበር ምስ’ቲ ሕጂ ገጢሙና ዘሎ ብድሆታት ዝመጣጠን ኣይኮነን። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም እቶም ዛጊት ዝተፈላለየ ናይ ሓድነት ጻውዒት ዝገበሩ ይኹን ዘይገበሩ ደለይቲ ፍትሒ ሓይልታት ተቐራሪቡ ክሰርሕ ድልው ምዃኑ እናኣረጋገጸ፥ እቲ መስርሕ ሓባራዊ ስራሕ ብዝለዓለ ናህሪ ክቀላጠፍ ጻውዒቱ የቕርብ።

ማእከላይ ባይቶ ሰዲህ

21 ሕዳር 2020

ኣቦ-መንበር ሰልፊ ሰዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ዝመረሖን ኣባላት መሪሕነት ዝተሳተፍዎን ሓፈሻዊ ኣኼባ መሰረታት ሰዲህኤ ብ22 ሕዳር 2020 ተኻይዱ። ናይዚ ኣኼባ ዕላማ፣ ብዛዕባዊ ህልዊ ምዕባለታት ሰዲህኤ፡ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራን፣ ዞባዊ ኩነታትን ዝምልከት መብርሂ ንምሃብን መድረኻዊ ዕማማት ንምኽዕባት ካብ ሰረታት ሰልፊ ዝቐርብ ርእይቶታትን ሓሳባትን ንምጥርናፍ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣቦ-መንበር ሰልፊ፣ ተስፋይ ነዚ ኣኼባ ኣብ ምጅማር፡ ድሕሪ ናይ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ቃል ምቕራቡ፡ ነቶም መንቀሊ ናይቲ ኣኼባ ዝኮኑ  እዋናዊ ዛዕባታት ዝምልከት፤ መበግሲ ሓሳብ  መብርሂ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ ኣኼባ መብርሂ ዝተዋህበሎም ዛዕባታት፡ መስርሕ ምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን፡ ኣገዳስነት ምሉእ ሓድነት ናይቶ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ሓይልታት፡ ብዛዕባ ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብፍላይ ከኣ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝካየደ ዘሎ ውግእን ገለ ካብ  ሰልፋዊ ምሕዳራዊ ጉዳያትን እዮም። ነዞም ዝተጠቕሱ ዘዕባታት ብዝምልከት በቶም ኣብዝተፈላለያ መዳያት ናይቲ ዕማም  ክሰርሑ ዝጸንሑ ሽማግለታት ዝርዝር መብርህታት ተዋሂቡ።

ኣብቲ ዝተዋህበ መብርሂ ናይቲ ምጥርናፍ ላዕለዋይ ኣወሃሃዲ ኣካልን ሓይልታት ዕማምን ስረሓቶም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም። ብዘካይዚ እቲ ዝሰፍሐ ምጥርናፍ ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይተን ፖለቲካዊ መደባተን ዝሰማመዓ ውድባት ምሉእ ሓድነት ንምግባር ዘለዎ ኣገዳስነትን ሰዲህኤ ኣብዚ መዳይዚ ከይተሓለለ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን ንመጻኢ እውን ከም ዝቕጽሎ በቶም ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ክከታተልዎ ዝጸንሑ ኣባላት ሽማግለ ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ። ነቲ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጐ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝካየድ ዘሎን ዞባዊ መልክዕ ከይሕዝ ዘስግእን ውግእ ኣብ ዝምልከት ከኣ ኣብቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ብ15ን 22ን ሕዳር 2020 ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ንወድዓዊ ኩነታት ኤርትራ፡ ግደ ኣዕናዊ ጉጅለ ህግደፍን እዚ ውግእ ብኸመይ ክዓርፍ ከም ዝግባእን ዝእምቱ ኣገደስቲ ውሳነታት ወሲዱ ከም ዘሎን መገለጺ ተዋሂቡ። ንውሳነታት ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዝምልከት መግለጺ  ኣብዚ ቀረባ ክስዕብ ምዃኑ’ውን ተሓቢሩ።

ድሕሪዚ ዝያዳ ክልተ ሰዓታት ዝወሰደ መግለጽታት፣ ተሳተፍቲ ኣኼባ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ መብርሂ ዝተዋህበሉ ዛዕባታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ኣገዳስነት ሓድነትን ምጥርናፋትን፡ ብዝያዳ ድማ ኣብዚ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ዘስግእን ንዞባና ንብ ዓውደ ውግእ ከይቅይር ዓብይ ስኽፍታ ኣሕዲሩ ዘሎ ምዕባለታት ዘተኰሩ ሕቶታት ቀሪቦም። ኣኼባ ብኣቦ-መንበር እንዳተማእከለ፣ በቶም ነቲ ኩነታት ክከታተሉን ክዋስኡን ዝጸንሑ ኣባላት ሽማግለ ሰፋሕቲ መብርህታትን መልስታትን ተዋሂብዎም። ብዘይካዚ ኩሉ ኣሰራርሓና ምስዚ ንርከበሉ ዘለና ምዕባለታት ዝሰማማዕ ብፍላይ ድማ ነቲ ብመስዋእቲ ዝተረጋገጸ ልኡላውነት ሃገርና ንዳግማይ ጎበጣ ዝመጣጠር ዝመስል ሓደጋ ዝገጥም ኣገባብ ኣሰራርሓ ክንቅይስ ከም ዝግበና ዘገንዝቡ ሃነጽቲ ርኢቶታትን ለበዋታትን  ካብ ብዙሓት ተሳተፍቲ ብጾት ቀሪቦም። ብዘይካዚ መላእ ደምበ ተቓውሞ ቀጻልነቱ ምስ ምትዕርራይ ናይዚ ኲነታት ዝተኣሳሰር’ውን ስለዝኮነ፡ ኩሉ ፍልልያቱ ኣወንዚፉ ንቀጻልነት ሃገረ ኤርትራ ዝጠመተ ሓባራዊ ዕማማት ከካይድ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣማሕጺኖም።

ኣቦ-መንበር ተስፋይ ድሕሪቲ ንዳርጋ 7 ሰዓታት ዝቐጸለ ኣኼባ ከጠቓልል እንከሎ፡ ኣባላት ሰልፊ ንዘቕረብዎም ኣዝዮም ጠቐምትን ኣገደስትን ሓሳባት፡ መሪሕነት ብግቡእ ገምጊሙ ኣድላይ ዝበሎም ውሳነታት ከም ዝወስደሎ ኣረጋጊጹ። ኣስዒቡ ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት ቀጻሊ ከምዝኸውን ብምጥቃስ፡ መሪሕነት ብናይ ክሳብ ሕጂ ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶ ኣባላት ሰልፊ ሕጉሱን ሕቡንን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ኣባላት ኣብ መጻኢ እውን ሓድነት ሰልፎም እናዓቀቡ ኣበርክተኦም ከሕይሉ ሓደራ ኢሉ።

ብዕለት 21 ሕዳር 2020 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ብኣማእት ዝቑጸር ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ብሻርነታዊ ዝርያ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ መራሒ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእ ደው ንኽብል፡ ብሰላምን ልዝብን ንኽፍታሕ ዝጸውዐን እዩ ነይሩ።

ሰላማዊ ሰልፊ ፍራንክፎርት፣ ብኡቡንትን (Ubunt Jugendhaus)  ዩናይትድ ፎር ኤሪትርያን (United for Eritrea) ዝተባህሉ ናይ መንእሰያት ማሕበራት፣ ሽግር ሓደስቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ንምቅላል ዝጽዕቱን ዝሳተፉን ክኸውን ከሎ፡ ምስ ይኣክል ፍራንክፎርት ብምስናይ ዝተጸውዐን ዝተዳለወን ሰልፊ እዩ ነይሩ።

ሰላማዊ ሰልፊ ፍራንክፎርት፡ ናይቶም ሰብ ቀንዲ ጉዳይ ዝኾኑ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳትፎ ዝነበሮ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ፣ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ፣ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቓ ክልሕም ዝኽእል ምዃኑ ዝተገንዘቡ  ገለ ሶማላውያን፡ ሱዳናውያንን ናይጀርያውያን እውን ተሳቲፎሞ ነይሮም።

ውግእ መፍትሒ ፖለቲካዊ ሽግር ከምዘይኮነን፡ ፖለቲካዊ ፍልልይ ኣብ ጠረጴዛ ብልዝብን ብሰላምን ክፍታሕ ከምዝግባእ ዝኣምኑን ዝጸውዑን ሰልፈኛታት ምሉእ ጉዕዞ ሰልፎም ብዓውታን ብነድርን እንዳኣቃልሑ እዮም ኣብቲ ዝተወሰነሎም ቦታ ዝበጽሑ።

 ሰልፈኛታትካብ ዝሓዝዎን ዘቃልሕዎን ዝነበሩ ቀንዲ ጭርሖታት፡

 1. Stopp dem Krieg      ውግእ ደው ይበል!
 2. Nein zum Krieg
 3. Say No to war! Yes for Peace እምቢ ንውግእ! እወ ንሰላም
 4. Krieg ist keine Lösung  ውግእ መፍትሒ ሽግር ኣይኮነን!
 5. ልኡላውነት ኤርትራ ይከበር!
 6. ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውጻእ!
 7. ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ንኹንን!
 8. ኣህጉራዊ ትካላትን ናይ ረዲኤት ማሕበራት ድሕነት ስደተኛታት ከረጋግጽ
 9. መሰልን ድሕነትን ስደተኛታት ይታሓሎ!
 10. ዓልየት ተኮር፡ ቅትለትን ቅዝፈትን ንኹንን!
 11. መራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ይውረዱ! ዝብሉ ካብቶም ብዙሓት ኣብቲ ሰልፊ ዝቃልሑ ዝነበሩ ጭርሖታት እዮም።

ሰላማዊ ሰልፊኛታት፡ ካብ ዝተወሰነሎም ቦታ ተበጊሶም  ኣብ ቀጽሪ ላዕላዋይ ምምሕዳር ከተማ ፍራንክፎርት ድሕሪ ምብጽሖም፡ ብዝተፈላለዩ ሰልፈኛታትን ኣዳለውትን ዕላማታት ሰልፍን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኲነታት ናይቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ትግራይን ስደተኛታት ኤርትራውያን  ዝምልከቱ መግለጺታት ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ሓደ ናይጀርያውን ቀሪቦም።

ሰላማዊ ሰልፊ፡ ኣብዝተወሰነሉ ግዜ፡ ንተሳተፍቲ ሰልፍን ንኣኽበርቲ ስነ+ስርዓትን ሰላም ዝኮኑ ፖሊስ ጀርመን ኮነ ህዝቢ ጀርመን ብምምስጋን፣ ሰልፍና፣ ውግእ ደው ክሳብ ዝብል ክቕጽል ምዃኑ ብምርግጋጽ፡ ብሰላም ተደምዲሙ።  

ምስጋና ንኣሰናዳእቲ ሰልፊ

ብዕለት 14 ሕዳር 2020 ዓ.ም.ፈ. ብምልኣተ ተሳታፍነት ኣባላት ሙዉቅ ኣኼባ ብኤሎትሮኒካዊ መራኸቢ ብዙሓን ጨንፈር ቁ. 2 ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ሃገር ሽወደን ናይ ክልተ ሰዓታት ኣኼባ ኣሳላሲሎም።  ኣቦ መንበር ጨንፈር ንኩሉ ኣባል ካብዚ ግና ተላኻፊ ሕማም ድሓን ብምህላዎም ሰናይ ምንዮቱ ገሊጹ ኣኼባ ብ5ተ ኣጀንዳታት ኮይኑ ብሌላ ሓደስቲ ኣባላት ከፈቶ። ቀጺሉ ኣብ ቀረባ መዓልታት ካባና ዝተፈልዩ ተቃለስቲ 1. ነብሰሔር ብርሃነ ወልደገብሪኤል ብሱዳን ናው ዝፍለጥ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕረፍቲ ፡ 2ይ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃም ኣንቶንዮ ኣብ ስዊዘርላንድ ብምዕራፍ ናይ ሓዘን ተሳተፍቲ ሓጺር መግለጺ ሃበ። ቀጺሉ ቀደም ተኸተል ኣጀንዳ ብህልዊ ኩነታት ኣባላት ጨንፈርን ሃለዋት ሰልፍናን ምጣኔ ሃብታዊ ህጡር ዉፉይ ተሳታፍነት ብዝርዝር ተሓቢሩ ። ብምቅጻል ዝኸይድ ዘሎ ሓባራዊ ቃልሲ ናይ ኩለን ተቋወምቲ ዉድባትን ሰልፍታት ኤርትራን ቆይመን ዘሎዋ ናይ ሓይሊ ዕማም ሽማገለታት ስራሓት ብሰፊሕ ተማያይጡ። ኣብ መወዳእታ ኣጀንዳኡ ከኣ እዚ ኣብ ጎረበት ሃገርና ተወሊዑ ዘሎ ውግእን ተሃዋስነቱን ንዓና ከም ኤርትራውያን ከመይ ከም ዝጸልወና ሓሳብ ንሓሳብ ተላዋዊጥና ውግእ ክሳራን ዕንወትን ስለ ዝኾነ ብዘተ ክፍታሕ ኣሎዎ ኢሎም ብምስማር፡  ኣብ ቀረባ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ መሪሕነት ሰልፊ ብሩህን ንጹር ሓበሬታ ክንረክብ ብምስምማዕ ኣኼባ ብዝኽረ ስዉኣት ተዛዚሙ።

Page 14 of 105