ስርዓት ውልቀመላኺ ኢሰያስ፡ ካብ ቀደም ኣትሒዙ በብግዜኡ ሰለይ እናበለ ብዘጥረዮም ኰራኲሩን መገባርያታቱን ኣቢሉ ኤርትራዊ ሃገራዊነት ዘህስስ ሽርሕታት እናፈጸመ እዩ መጺኡ። ሓደ ካብቲ ዝፈጸሞ ከቢድቲ ገበናት ድማ ኤርትራ  እቲ እትውከሎ ዝነበረት  ሰንደቕ ዓላማ (ባንደራ)፡ ህዝባን መሬታን፡ ባሕራን ሰማያን ዘጠቓለለ ምዃኑ ርዱእ ክነሱ ድሕሪ ናጽነት ብኢደ-ወነኑ ምቕያሩ እዩ። ዋላ’ኳ ኣብዚ እዋዚ ኢሳያስ ንበይኑ ስሙ ይርቋሕ እንተሎ፡ እቶም ኣብ ዙርያኡ ዘውደኽድኹን ሕግብግብ ዝብሉ ዝነበሩን ዘለዉን፡ ዓበይቲ ካድራትን ኣባላት መራሕትን’ውን ኣብ ምፍጻምቲ ገበን ኣካሉ ከምዝነበሩን ዘለዉን ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን።

ልክዕ እዩ፡ እቶም ንሱ ዝእዝዞምን ከምዚ ግበሩ ዘዝበሎም ዘተግብሩን ዝነበሩ እንተስ ተኣማንነት ከርእዩ   ይኹን እንተስ ናይ ሓባር ረብሓ ሃልይዎም ቀንዲ ተሓተትቲ እዮም። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ኤርትራ  ባንደራ ክቕይር እንከሎ “ኣይፋል እዚ ሓላፍነትን ስልጣንን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ” ክብሉ ኣይከኣሉን። ስለዚ ንሳቶም’ውን ነቲ እከይ ተግባራትን ነቲ ዘገብልዎ ዝነበሩ ምልካዊ ኣተሓሳስባ ድሌቶም ከምዝነበረ ኢዩ ዘመስክር። እነሆ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብባንደራ ክንከፋፈልን ስምምዕ ክንስእንን ሓደ ካብቲ ምልክታት  ክፍኣት ግብሩ ኢዩ። ኮታ እቲ ኩሉ ኢሰያስ ዝገብሮን ዝሕንጽጾን ኣሜን ኢሎም ከተግብሩ እንከለዉ ክሳብ ክንደይ ናይ ስዉኣት  ሕድሪ   ጠሊሞም ንሃገሮምን ህዝቦምን ይደቚሱ ምህላዎም ኣይጠፍኦምን። ኢሰያስ ንሃገርናን ህዝብናን ኣብ ደልሃመት እናእተወ እንከሎ  “ቅኑዕ ኢዩ ዝሰርሕ ዘሎ”  ኢሎም ዝኣምኑ ኣካላት፡ ዕሩብ ሕልና ምውናኖም እዩ ዘርኢ።

እኪት ስርሓት ውልቀመላኺ ኢሰያስ ካብ ንግህኡ ኣትሒዙ ድግድጊት ከምዝተዓጥቀ ንማንም ስውር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን በቶም ሕልንኦም ዝሸጡ ኣቢሉ፡  ነቲ ሕቡእ ሕልንኡ ብሽርሒታት፡ ጥበራን ምስሉይነትን ዝመልኦ ኣገባብ ተኸቲሉ ውግኣት እናጻሕተረ ንህዝቢ የጽንት ኣሎ። ንሃገርና ኤርትራ’ውን ካብቲ ዝነበራ ምዕባለ ንድሕሪት መሊሱ  ዝደኸየትን ህዝባ ድማ ብሕማምን ስእነት መኣዛዊ መግብን ክሳቐ ከኸውንን ፈሪድዎም። በዘይካ’ዚ እቲ ኩሉ ዝገብሮን ምስ ህዝቡ ተዛትዩን ተመሊሱ ንህዝቢ ቅኑዕ ሓበረታን ዝተበጽሐ ስምማዓትን ኣብ ክንዲ ብግልጺ ዝሕብር ዓፊኑ  ሒዝዎ ይርከብ። እዚ ኹሉ እከይ ተግባራቱ ህዝቢ ኣንጻሩ ከይለዓል እሞ እታ ስልጣኑ ከይትፈርሶ ብማለት ይፍጽሞ ምህላዉ ርዱእ ኢዩ። እቲ ኣዝዩ መስደምም፡ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ  እቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ጐንጽታት ክፈትሕ ዘይከኣለስ ንናይ ካልኦት ሃገራት ዘይምስምማዕ ከሰማምዕ ሓንሳብ ንሱዳን ሓንሳብ ድማ ናብ ግብጺ ብምኻድ ቆርበት በጊዕ ዝተኸድነ ተዂላ ክኸውን ምፍታኑ እናተጋህደ ይመጽእ ኣሎ።

እዚ ኹሉ ናይ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘይጉዳዩ ጠብሎቕሎቕ “እምበርዶ ናይ ጥዕና እዩ?” ዘብል  እዩ። ትማሊ ንወያኔ ኣብ ዘይጉዳያ ጣልቃ ንኽትኣቱ ዝገበረ ዘምጸኦ መዘዝ ዘንጊዑ፥ ሎሚ  ንሱ ኣብ ዘይጉዳዩ ጣልቃ ብምእታው ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሕንፍሽፍሽ ከእትወላን ክዘራርጋን እምበር፡ ኣብ ሃገሩ ቁምነገር ዘይገበረዶ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ቁምነገር ክገብር ኮይኑ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብናይ ዶብ ምስምስ ዝተኻየደ ውግእ፡ ንኽንደይ መንእሰያት ኣህሊቑ ከብቅዕ፡ “ኪኖ ዶብ ኢና እንሓስብ” ክብል እንከሎን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝተዛረቦን ክትመዝኖ እንከለኻ ንኤርትራ ሃገርና በብቑሩብ ናብቲ ሕቡእ ኣጀንዳኡ ይውጥጣ ከምዘሎ እዩ ዘረደኣና። ኣብ ሃገርና ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ወተሃደራዊ መደበራት ክፈቅድ እንከሎ፥ ብግዳማዊ ሓይሊ ኣቢሉ ስልጣኑ ክሕልወሉ ይኹን ወይ እውን ነቲ ክፍጽሞ ወጢንዎ ዘሎ ሃገር ኣሕሊፍካ ምሃብ ንምትግባር ካብ ህዝቢ ብሒም ዝብል ንኸይርከብ ዓፊኑ ንምሓዝ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ከምቲ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዝቃላሕ ዘሎ ሰራዊቱ ኣብ ከባቢ ከሰላን ፖርትሱዳንን ንኽዕስክር ድሮ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ስምምዕ በጺሑ ኣሎ። እዚ ሰራዊቱ ካብ ዶብ ኤርትራ ሰጊሩ ናይ ምዕስካሩ ተግባርከ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሱዳን ዘለዉ ስደተኛታት ክጨውን ክቕንጽልን ድዩ ሓሲቡ ወይ ካልእ ዘይተገልጸ ውዲታት ስለ ዘለዎ እዩ ጽባሕ ግዜ ከቃልዖ እዩ።

JULY 24, 2020  NEWS

Source: Ezega News

By Staff Reporter

Debretsion-electionsJuly 21, 2020 (Ezega.com) — The Tigray People’s Liberation Front (TPLF) accused the Eritrean government of joining forces with Addis Ababa and regional government to disrupt the planned elections in Tigray region next August.

Briefing Journalists on Monday, TPLF chairman and deputy president of the Tigray region, Debretsion Gebremichael said TPLF witnessed provocation from the federal government of Ethiopia to “disrupt the election,” and called on the people in the region to stand united and repel possible attacks.

“Tigray region will be a burial ground for those forces which are attempting to obstruct the election,” Debretsion warned.

According to the TPLF chair, there have been noticeable activities “near the region’s border and bordering areas” that are intended to impede the election.

“Armed men are roaming in border areas and trying to mobilize the public to boycott the election,” he added.

“Tigray region will conduct the elections as per the schedule by taking experiences from countries that conducted elections amid coronavirus infections,” Debretsion said.

Debretsion also blamed the federal government of conspiring economic sabotage against the Tigray region by blocking roads linking to other regions and disrupting the teaching and learning process by shutting down internet connections.

Debretsion made the statement after Prime Minister Abiy Ahmed paid a visit to Asmara where he also visited Sawa, the country’s main military training ground.

Yemane Geberemeskel, Eritrea’s Information Minister, tweeted that the leaders reviewed the progress achieved and obstacles encountered in the past two years in the implementation of the historic peace deal in July 2018.

“The two sides agreed to further bolster the prevailing, all-rounded, cooperation between the two countries,” said Yemane in a statement posted.

Addressing the parliament, Prime Minister Abiy warned his government will not tolerate any attempt to conduct an election in any part of Ethiopia.

Debretsion said business establishments owned by ethnic Tigray investors are being attacked as the government continues firing several ethnic Tigray people who were working in federal offices.

The deputy president also accused Addis Ababa of detaining officials of the Tigray region and shutting down Tigray TV and  Demtse Weyane TV.

Earlier, the federal police arrested TPLF members including Tewolde Debretsadik, Atsbeha Alemayehu and Tesfalem Yidego, Law and Justice Research Center Director in the rank of State Minister for alleged transferring of national affairs for foreign terrorists.

Thursday, 23 July 2020 23:16

Radio Dimtsi Harnnet Kassel 23.07.2020

Written by

ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ቅድም ናብ ኢትዮጵያ ደሓር ናብ ግብጺ ቀጺሉ ከኣ ናብ ሱዳን ክጻፋዕ ተዓዚብናዮ። ሓደ ተዓዛቢ ከም ዝጠቐሶ፡ ፕረሲደንት ግብጺ ዓብደል ፈታሕ ኣልሲሲ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ኢሳያስ ናብታ ሃገር 5 ግዜ ተመላሊሱ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከኣ ወዮ ኣብ ኤርትራ ወዲ ገዛ ክኸውን ከም ድላይካ “እቶ ውጻእ” ዝተባህለ መራሒ ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ናብ ኤርትራ ከይዱ። ምስዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ኢሳያስ፡ ምስ ዝኸዶም ኮነ ዝመጽዎ መራሕቲ ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝተዛረበን ስለምንታይ ከም ዝዛመዶምን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ የብሉን። እቲ ዝምድናን መገሻታትን ንረብሓ ህዝቢ ከምዘይኮነ ግና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝለሓስ ዝቕመስ ዘየብሉ  ባይታ መስካሪ እዩ።

እቲ ኢሳያስ ዝገሸሉን ኣጋይሽ ዝቕበለሉን ዘሎ ጉዳይ ካብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘይነቅል ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ብሰንኪ ምህናጽ ዓብይ ዲጋ ህዳሰ ዝምዕብል ዘሎ ምስሕሓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግምቱ ብዙሓት እዮም። ብዘይካዚ ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግናን ገዛኢ ውድብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን መመሊሱ ዝዓርግ ዘሎ ፍልልይ ከም ዝኸውን እውን ናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ግምት እዩ።

እቲ ዘገርም ከኣ ከምቲ “ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይዱ ቆርበት ኣንጽፉለይ በለ” ዝበሃል፡ ወየ ምብኣስ እንተዘይትኮይኑ ምትዕራቕ ዘይናቱ ኢሳያስ ብኡሳት ክዓርቕ  ምህቃኑ ዘገርም’ዩ። እቶም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይተዓርቀ ዝፈልጡ ክነሶም፡ ክዓርቆም ዝጽበይዎ ከኣ ዝያዳ የገርሙ። ምናልባት ኢሳያስ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያን ግብጽን ንምስምማዕ ብማእከልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ እሞ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ተዓዘብቲ ዝሳተፋሉ ዘለዋ መስርሕ ግምት ስለ ዘይተዋህቦ  “ኣነ እውን ኣለኹ” ንምባል ክኸውን ይኽእል።

ኢሳያስ፡ ዝኾነ ኣጀንዳ፡ እንተላይ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸዶ ዘሎ ዘይብሩህ ዝምድና ከበግስ እንከሎ፡ ህልኽን ናይዚ ከባቢ ጐብለል መሲልካ ናይ ምቕራብ ህርፋንን እምበር፡ ምእንቲ ናይ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ከምዘይከውን ፍሉጥ እዩ። ጉዳይ ህዝቢ ዘገድሶ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ብዛዕባቲ ዝገብሮ ንህዝቢ መሓበረ። ህዝቢ ዘይምሕባሩ ከኣ መባእታዊ መረዳእታ ናይቲ ስጉምቲ ንረብሓ ህዝቢ ዘይምዃኑ እዩ። እዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ከኣ ፈጺሙ ንኤርትራ ከም ሃገር ኮነ ንረብሓ ህዝባ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን። እዚ ከኣ እዩ ኢሳያስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተዓርቐ ጥራይ ዘኮነ፡ ካብቶም ህዝቢ ኤርትራ ብቃልሶም ዝሰዓሮም ገዛእቲ ብዘይፍለ መመሊሱ ዝድህኮ ዘሎ። እዚ ዲክታቶር ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ሃገሮም ህዝቦምን ዝወገኑ ወሓላሉ ሒዘምዎ ዘለዉ ዓብይ ጉዳይ ኢትዮጵያን ግብጽን ምምጥጣሩ፡ እቲ ዓበይቲ ህዝቢ ኤርትራ መፍትሒ ክረኽበሉ ዝቃለሰሉ ኣጀንዳታት ገዲፍና፡ ኣብዚ ሕማቕ እዋን ለበዳ ኮሮናቫይረስኳ፡ “ህዝቢ እንታይ ይበልዕን ይሰትን ኣሎ?” ኢሉ ክሓስብን ክሻቐልን መተገብኦ። እንተኾነ ምስቲ ደቁ፡ ህይወቱን ንብረቱ ከፊሉ ዓወት ኣምጺኡ ኣብ ሰገነት ስልጣን ዘደየቦ ህዝቢ ኤርትራ ብኡስ ስለ ዝኾነ፡ ዋኒን ህዝቢ ዋኒኑ ኣይኮነን።

ምናልባት እቲ ንኢሳያስ ብሰንክቲ ኣብ መንጐ ኢትዮጵያን ግብጽን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ዘሻቕሎ፡ ምስምማዕ ስኢኖም ኣብቶም ከባቢኦም ዘለዉ ሃገራት እውን ናይ “መርገጽካ ምስ መን ምዃኑ ኣነጽር” እዋን እንተመጺኡ ምስ መን ከም ዝኸውን ስለ ዘጸግሞ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ምስ ኢትዮጵያ እንተወጊኑ፡ ካብ ግብጽን ካብተን ምስኣ ክውገና እየን ተባሂለን ዝግመታ ሃገራትን ዝለመዶ ረብሓ ከይተርፎ ከም ዝሰግእ ፍሉጥ እዩ። ምስ ግብጺ እንተወጊኑ ከኣ እቲ ብ”ጸወታ ተወዲኡ (game is over)” ዝጀመሮ እሞ ኣብ ልዑላውነት ኤርትራ ኮነ ክብሪ ህዝባ ኣሉታዊ እምበር ኣውንታዊ ጽልዋ ዘየብሉ፡ ምስ ሰልፊ ብልጽግና ኮይንካ ኣንጻር ህወሓት ሕነ ናይ ምፍዳይ ህርፋኑ ክተርፎ እዩ። በዚ ኮነ በቲ ኢትዮጵያን ግብጽን ካብ ከም ናይ በዓል ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ተማሂረን ጉዳየን ብስምምዕን ናይ ሓባር ተዓዋትነትን ክዛዝማ ናይ ብዙሓት ትጽቢት እዩ። ኩነታት ከሪሩ ፍለፍለ እንተኮይኑ ግና ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ወየ ሻረኛ ኢሳያስ ምስ ግብጺ ክውግን ይኽእል’ዩ። በዚ መሻረዊ ኣካይዳኡ ንዝህቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲቲ ዘለዎ ሕሰም  ተወሳኺ መዘዝ ከየምጸሉ ከኣ ዘየስግእ ኣይኮነን።

ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ “ጉዳይ ኢትዮጵያ ስቕ ኢልና ንዕዘቦ ዘይኮነ ኢድና እነእትወሉ እዩ” ከም ዝበለን፡ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም መርኣያ ዘይውሕሉል ዲፕሎማስያዊ ኣካይድኡ ገይሮም ከም ዝተረድእዎን ዝዝከር እዩ። እቲ ኢዱ ከእትወሉን ከባልሖን ዝደልዮ ዘሎ ከኣ፡ እቲ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህወሓት ዘሎ ወጥሪ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኣሰላልፋኡ ኣንጻር ህወሓት ምዃኑ’ውን ኣነጺሩ እዩ። ነዚ ኣሰላልፋዚ ዝመርጸሉ  ምኽንያት ምስቲ “ውግእ ባድመ” እንዳተባህለ ዝጥቀስን ኣሸሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ዝረገፍሉን ውግእን  ናብኡ ዘብጸሐ ክሳብ ሎሚ መሊኡ ዘይበርሀ ጠንቅን ሓደ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝቀላቐል ዘሎ ምትእትታው ምእኩል ምምሕዳርን ነቲ ካብ ኣዕኑድ ዲሞክራሲ ሓደ ዝኾነ ምርጫ ዘይምግዳስን እውን ካልእ ኢሳያስ ምስ ብልጽግና ክስለፍ ዝብህገሉ እዩ።

ናይ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ፡ እሞ በቲ መሪጽዎ ዘሎ ውግንና ምስላፉ ምናልባት ንናቱ ናይ ህልኽን ሕነምፍዳይን ጥሙሓት ምርዋይ እንተዘይኮይኑ ንኤርትራን ህዝባን ዘየርብሕ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዝተዓጽወ ናይ ወራር ፋይል ከይከፍት ዘየስግእ ኣይኮነን። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ጀነራል ካሳየ ጨመዳ፡ ጀነራል ዋሲሁን ንጋቱ፡ ጀነራል ኣሰፋ ኣሕፈሮም፡ ኮሎኔል ገ/እግዚኣብሄር ዝተባህሉን ካለኦት ጡረተኛታትን   ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ቀሪቦም ክዛረቡ ቀንዮም። ንሳቶም ኣብቲ ዘረባኦም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ኤርትራ “ንሓድነት ኢትዮጵያ” ኣንጻር ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተዋግኡ እንዳገለጹን ንመስርሕ ረፈንደም ኣብ ኤርትራ ብኣሉታ እንዳኳማስዑን ንመንግስቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ ሓደራ ክብልዎ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እሞ፡ ካብ ትግራይ ከይምለስዮም ዝመኽርዎ። ኢሳያስ ጥዑይ እንተዝኸውን እዚ’ውን ከተሓሳስቦ መተገብአ። እንተኾነ ነዞም ካብ ስዕረቶም ዘይተማህሩን ልኡላውነት ኤርትራ ክዝክሩ እንከለዉ ርእሶም ዝሓሙን ዘይኢሳያስ’ዩ ተጠሊዑ ኣፍልቡ እንዳወቐን ክሳብ ዝፍንጫ እናሰሓቐን ኣፍደገ ከፊትሎም።

This is the Prime Minister’s statement. These are the key sentences:

“The Extraordinary Meeting undertaken at the Heads of State and Government level concluded with all parties reaching a major common understanding which paves the way for a breakthrough agreement. Accordingly, Ethiopia, Egypt and Sudan agreed for further technical discussions on the filling to continue in the AU led process and proceed to a comprehensive agreement.”

Screenshot 2020-07-21 at 18.18.59

JULY 21, 2020  ETHIOPIANEWS

There is a pattern to Eritrean diplomacy

Sometimes months pass and little happens. President Isaias sits by his dam, contemplating and scheming. At others there is a blizzard of activity.

We seem to be in in one of the latter patterns.

Ethiopian Prime Minister Abiy in his latest visit to Eritrea inspected the graduation-parade rehearsals at Sawa for the 33rd Round of the National Service conscripts.

Sawa is the center for military training for Eritrea’s National Service and is normally closed to outside visitors.

Abiy Ahmed Sawa 19 July 2020

It came at the end of a two-day visit that concluded with the usual bland and uninformative statement.

“In their extensive discussion, President Isaias Afwerki and Prime Minister Dr. Abiy Ahmed reviewed the progress achieved and obstacles encountered in the past two years in the implementation of the historic Declaration of Peace and Friendship agreement signed between the two countries in July 2018.

The two sides agreed to further bolster the prevailing, all-rounded, cooperation between the two countries. They also agreed to work together to enhance regional cooperation in the Horn of Africa firmly aware that this is pivotal for nurturing robust ties anchored on mutual complementarity.”

It has been remarked upon that unlike previous trips, this one was handled entirely by the Eritreans.

  • In the past Prime Minister Abiy announced publicly, via press releases and twitter, that his trips to Eritrea were taking place and allowed the Ethiopian media to accompany him.
  • No such announcement was made by the Prime Minister’s office prior to this trip.
  • All information about the visit  was released by Eritrean Minister of Information.
Both leaders had their wives with them. Isaias had his son Abraham with him, who now appears to accompanying his father everywhere.

No sooner than this trip was over than a high-level delegation arrived in Sudan. It was led by Eritrean Chief of Staff, General Filipos Weldeyohanes, and including Eritrea’s National Security Director, Abraha Kasa, and the Commander of the Eritrean Navy, Admiral Humed “Karikare.”

Gen Philipos (front left) in Sudan with delegation 19 July 2020

So what’s under way?

These visits come after President Isaias spent two days earlier this month in Cairo, meeting President al-Sisi.

Al-Monitor helpfully pointed out that it was President Isaias’s fifth visit to Egypt since Sisi came to power in 2014. Isaias had previously visited Addis Ababa, Ethiopia, on May 2, and Khartoum, Sudan, on June 25.

Al-Monitor, which is based in Washington and generally well informed, went on to suggest that the main issue under discussion was Ethiopia’s Grand Renaissance Dam in the Nile, which is keeping Egyptians up at night worried that their water supplies will be interrupted.

Quoting an unnamed diplomat, Al-Monitor said:

“Cairo is open to all regional and international initiatives designed to resolve the dispute over the GERD. Egypt and Eritrea have common interests that are not limited to bilateral files. There is ongoing coordination in handling the regional dossiers in the Red Sea region on the one hand, and the relations with Ethiopia on the other.”

‘Speaking to Al-Monitor on the role Eritrea can play in the conflict between Cairo and Addis Ababa over the GERD, Hamdy Abdel Rahman Hassan, a professor of political sciences at Cairo University, said, “Under the rule of Afwerki, Eritrea [became] a key actor in the power equation in the Horn of Africa given its important geostrategic position. President Afwerki is able to act at the foreign level and exploit the [disputes] to his own interests.”

‘Abdel Rahman Hassan added, “Eritrea’s president already announced his position on the GERD in 2016. He believes that the dam exceeds the development needs of Ethiopia. There are multiple signs indicating that the Eritrean position is in favor of Egypt, particularly after the tripartite negotiations [on the dam] have come to a crossroad.”’

A threat to peace?

In another article, Al-Monitor looked back an earlier report they published.

‘“For Egypt, the matter of the Nile is a matter of life and death,” Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry said in an exclusive interview with Al-Monitor in September 2019, adding, “I don’t think anybody would agree that Ethiopian development should come at the expense of the lives of Egyptians.”

Those are the stakes, as Egypt, sees it, if Ethiopia ignores Cairo’s appeals to hold off on filling the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) before an agreement is reached on how the Nile’s waters should be shared among Egypt, Ethiopia and Sudan.

After the collapse of the latest round of talks, brokered by South Africa and mediated by the African Union, the diplomatic thread is running out, and while armed conflict seems a remote possibility, it can’t be dismissed, either.

After the collapse of the talks, Shoukry said, “Any serious harm caused by the Renaissance Dam to the water security of Egypt and Egyptians is a red line, and Egypt and its apparatuses cannot stand idly by without responding to the damage caused.”’

The suggestion that President Isaias might use his diplomatic skills to bring Egypt and Ethiopia together where President Trump, the UN Security Council and the African Union have failed may seem faintly absurd. But President Isaias is well placed as a friend of both governments, and in this world nothing should be ruled out.

A common enemy: Tigray

If there is one issue that unites Isaias and Abiy it is Tigray’s TPLF. about which they are both almost pathologically obsessive making little or no effort to hold any serious discussions or dialogue.

The TPLF, which is concerned over the future of federalism in Ethiopia in the face of the Prime Minister’s drive to centralise the Ethiopian state, is a thorn in Abiy’s side. Isaias has long regarded the Tigrayans as his predominant enemies.

Prime Minister Abiy postponed Ethiopian elections, saying that Covid-19 made it impossible to hold them in August 2020. The decision was rejected by some Ethiopians, including the Tigrayans, who described it as illegal. TPLF threatened to hold their own elections in the Tigray region in August and has now elected an election commissioner.

Screenshot 2020-07-21 at 08.09.47

The Ethiopian Prime Minister fears that the Tigrayans are moving towards a de-facto independent state. The Tigrayans have repeatedly acted to prevent Ethiopian military equipment including heavy artillery and weapons to be moved from the border with Eritrea.

Screenshot 2020-07-21 at 11.15.58

This was reported more than a year ago.

“Tigray region residents in northern Ethiopia have blocked military trucks withdrawing from the border with Eritrea. Angry youth in the region questioned the movement of troops saying they need clarity about regional security once the military leaves.

They blocked the military trucks from leaving Shire and Zalambessa areas where they had been stationed. It is the second time they have prevented the armoured military vehicles from leaving the border areas.

Ethiopia announced last month, it had started withdrawing its troops from disputed territories along the border with Eritrea as part of the peace deal signed in July between the two countries.”

The suggestion that President Isaias was looking for a final knock-out blow against the TPLF is not new. It was made by an Ethiopian analyst earlier this year.

As Naty Berhane Yifru put it: “Should such tit-for-tat between TPLF and Isaias continue, we may be in for another devastating cycle of conflict, or even possibly the disintegration of Ethiopia. Nobel Peace Prize or not, Abiy’s inability to correctly choose between protecting a region of his own country or cuddling a newfound foreign friend, known the world over for his cruelty against his own people, may cost him dearly.”

These are high stakes indeed. There is no proof that another conflict across the Mereb river is looming, but if there was to be a war between Eritrea and Tigray, any government in Addis Ababa would want to ensure that Sudan would remain neutral. It was the use of Sudan as a rear base that allowed the TPLF to conduct its highly effective war against the forces of the Ethiopian Dergue. May this explain President Isaias’s decision to send such a high-level military delegation to Khartoum?

All this comes as Prime Minister Abiy wrestles with forces that are resisting his attempts to present himself in the traditional Ethiopian role: as a strong-man, who centralises the state authority. Hence his arrest of at least 5,000 of his opponents.  Some are Oromo and some Amhara.

This is a struggle Abiy cannot afford to lose.

In the circumstances, is it fanciful to suggest Isaias and Abiy might be working together to rid themselves of a common enemy, the TPLF, with the support of both Sudan and Egypt? Was the Ethiopian Prime Minister’s visit to Sawa) a pre-cursor for such an offensive, with Sudan agreeing to stand aside and not allow the Tigrayans to use their territory as a rear-base? (Tigray has a border with Sudan).

The price for Abiy might include an agreement with Egypt and Sudan over the filling and operation of GERD, where there are other options still in play – the African Union is due to hold another meeting to discuss the impasse.

A lot of uncertainty, with a rapidly developing situation, but enough to concern anyone who believes in the necessity for continued peace in the region.

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኣብ መንጎ ዲክታተር ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ወግዓዊ ርክብ ዝገበርሉ ኣጋጣሚ፡ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐነኦ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ከኣ ክኢላዊ ግምታቶም ሂበምሉ። እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ግምታት ከከም ኣፍልጦ ናይቶም ገመቲ ብዛዕባዚ ከባቢ ዝተፈላለየ ነይሩ። ምስዚ ኩሉ ግና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክመርሕ’ዩ ዝብል ግምት ናይ ብዙሓት ነይሩ። ናይ ብዙሓት ንመንነት ኢሳያስን ዝበለየ ኣተሓሳስባኡን ብቐረባ እንፈልጥን ኣንጻሩ ክንቃለስ ዝጸናሕናን ኤርትራውያን ግምት ግና ከምናይቶም ነቲ ጉዳይ ካብ ርሑቕ ኣማዕድዮም ዝርእይዎ ኣይነበረን። ምስቲ ድሒሩ ብግብሪ ዝተራእየ ምዕባለ ከኣ ንዲክታተር ኢሳያስ እውን ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ከም ዝኾኖ ምግማት ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ብክልቲኡ መንግስታት “ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ዝደለናዮ ክኸውን ኣይካኣለን” ክብሉ እውን ተኣሚኖም ኢዮም።

ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ኤርትራ፡ ንጸገማት ህዝቢ ኣለልዩ ፈቲሑ ብዝድህሰስ ተግባር ዘይኮነ፡ ብናይ ደገደገ ሃተምተም’ዩኡ ከናውሖ ዝደሊ። እንተኾነ እዚ ግልቡጥ ኣተሓሳስባኡ ኣብ ብዙሕ ንውሽጢ ገዲፉ ንደገ ዝጥምት ተመኩሮኡ ፈቲንዎ ከዕውቶ ኣይከኣለን። ካብዚ ዘየዕውት ኣካይዳኡ ክመሃር  ባህሪኡ ስለ ዘይፈቐደሉ ከኣ ይደጋግሞ ኣሎ። ብግብሪ ከኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩምራ ጸገም ደፊኑ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሸኾርተት ብምባል ከህደኦ ዝነበሮ ህርፋን ኣይሰርሐን። እዚ ከም ዘይሰርሐ ከኣ ካልእ ዝርዝር ገዲፍካ ኣብቲ ብ7 መስከረም 2018 ዶብ ሰንዓፈ-ዛላንበሳን ክኽፈት እንከሎ፡ እቲ ተዘሪዑ ዝጸንሐ ንኢሳያስ “ፎእ ጨርቅኻ፡ ፎእ ወርቅኻ” ኢሉ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናይ ዝተመልሰ ብዝሒ ኤርትራዊ ምዝካር ጥራይ እኹል እዩ። ወዮ ክሃድእ ዝተሓስበ ህዝቢ ካብ ኢሳያስ ናይ ምህዳም ማዕበል መሊሱ ከም ዝገደደ ከኣ ሓላፍ መንገዲ ዘይኮነ፡ ዓለም-ለኻዊ ሰብኣዊ ትካላት እውን ኣብቲ እዋኑ መስኪረንኦ እየን። ኣዚሩ ንዝሓስብ ሓላፍነታዊ መራሒ ከኣ ካብ ህዝቢ ገዲፉካ ምኻድ ዝዓቢ ውድቀትን ምቅላዕን የለን።

ናይ ብዙሓት ደድሕሪቲ ርክብ እንታይ ከም ዝስዕብ ግምት፡ ኣብ ዙርያቲ ቀንዲ መረሓሓቒ  ኮይኑ ዝጸንሐ፡ መዓልቦ ዘይረኸበ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ነይሩ። ኢሳይስ ኣብቲ ናይ ኣይውግእ ኣይሰላም ዓመታት “ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ከይምለስ ዝዕንቅፍ ዘሎ እቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ዶብ ስለ ዘይተተግበረ’ዩ” ይብል ከም ዝነበረ ክከታተልዎ ስለ ዝጸንሑ፡ እቲ ስምምዕ ምስ መጸ  “ጉዳይ ዶብ ተወዲኡ’ሎ ማለትዩ” ዝብል ግምት ነይርዎም። ገለ ወገናት ግና ከሎ ጌና፡ ጭረሖ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ ዘእቱን ዝኸፋፍልን ምንባሩ ኣስተብሂሎም፡ “ምናልባት እቲ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ዶብ ኢሳያስ ብህልኽን ሕነ ምፍዳይን ተሳዒሩ መልክዑ ቀይርዎ ከይከውን” ዝብል ግምት ነይርዎም። ኢሳያስ  ካብ ቅድም’ውን ንጉዳይ ዶብ ብልቡ ዘይኣምነሉ ክነሱ፡ መፈከሪ ክገብሮ ጸኒሑ ከይከውን ዝብል ግምት ዝነበሮ’ውን ነይርዎም።

እቲ ግምታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይነበረን። ኢሳያስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ “ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ እዮም ዝብሉ ነቲ ሓቅን ታሪኽን ዘይፈልጡ እዮም፡ ብስምዒት ዘይኮነ ብልበይ እየ ዶ/ር ኣብይ እዩ ዝመርሓና ዝብል ዘለኹ” ዝብል ዝርከቦ፡ ንብዙሓት ኣእዛኖም ምእማን ዘጸገሞም መደረታት ኣስሚዑ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከኣ ከም ሓደ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክመልሳ ዝመጸ ጀግና፡ ምስ’ቶም ፈደረሽን ኣፍሪሶም ባንዴራኣ ኣውሪዶም ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወስዋ ኤርትራውያን  እንዳመሳሰሉ ኣዕዚዞም ንኢደምዎ። ከም ግነዖ ከኣ ኣግማል፡ ኣፍራስ፡ ዋልታ፡ ኲናት፡ ጋብን  ኪሎታት ቡንን ኣበርኪተሙሉ። ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ኢትዮጵያውያን ናይ ባህልን ሃይማኖትን መራሕቲ ከኣ ተደቢሩ ተመሪቑ። ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ከኣ “ለካስ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕራ ስኢና ዝጸንሐት ብሰንክ’ቶም ንናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን እምበር ብኢሳያስ ኣይኮነትን ከይዳ ጸኒሓ” ክብሉ ተሰሚዖም። ብሰንኪዚ ናይ ኢሳያስ ተንበርካኺ ቃል ከኣ ናይ ብዙሓት ብሄራት ኢትዮጵያ ሕቶ መሰል ርእሰ-ውሳነ ከም ነውሪ ክውሰድ ጀሚሩ። እዚ ኩሉ ንኤርትራዊ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስምዒታት ክገማዳሕ እንከሎ፡ ብዘይካ ርዒምካዮ ምጽቃጥ ብመንግስቲ ኤርትራ ኮነ  ኢትዮጵያ መእረምታን መብርህን ክህብ ዝደፈረ ኣይነበረን ክሳብ ሎሚ’ውን የለን።

ሰዲህኤ ግና ብዘይካቲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት ከቕርቦ ዝጸንሐ ስምዕታታት ብ12 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ዘውጸኦ ናይ ፈጻሚ ሽማግለኡ መግለጺ “ጉጅለ ህግዲፍ ዝኽተሎ ዘሎ  ክብርን ልዑላውነትን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዋርድን ዘንዕቕን ኣካይዳ ዳህሲሱ ዘለዎ ተቓውሞን ቁጠዐን መዚኑ። ኣብ ርእሲዚ፡ ምስ ኩሎም ኤርትራዊ ሰልፍታትን ውድባትን ብሓባር ኮይንካ ኣዕናዊ ኣካይዳ ናይቲ ጉጅለ፡ ዝምከተሉ ኣገባብ ርእዩ።” ብዝብል ዘፈሮ ምጥቃ ይከኣል

ኢሳያስ በዚ ብዘይካ ንኤርትራዊ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ፡ ካልእ ምስጢሩ ዘይፍለጥ ስምምዕ ኣቢሉ ክዓብጦ ዝፈተኖ ኤርትራዊ ዘቤታዊ ጉዳይ ከም ዘይተዓወተሉ ተራእዩ እዩ። ብኣንጻሩ ዘይተጸበዮ ሳዕቤን ከም ዘምጸኣሉ ምስ ገመተ፡ ነቲ ብወገን ሰንዓፈ-ዛላንበሳ፡ እንዳገርግስ-ራማን ኦሞሓጀር-ሑመራን ዝነበረ ኣፍደገታት ረጊጥዎ። እቲ ብዝተሓተ ኣውንታ ዝረአ ዝነበረ፡ ናይ ተፈላልዮም ዝጸንሑ ኣዝማድ ምርኻብን ካብን ናብን ኤርትራን ትግራይን ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ዝነበረ መሰረታዊ ነገራትን ከኣ ተቛረጸ። እዚ ብኢሳያስ ዝተወስደ በይነኣዊ ምዕጻው ናይቲ ዶባት፡ እቲ ርክብ ክጅመር እንከሎ’ውን ብዘይካ ናይ ሓጺር ግዜ፡ እሞ ዘይተዓወተ ተልእኮ፡ ኣርሑቑ ዝጥምትን ናይ ህዝብታት ቀጻሊ ረብሓ ኣብ ግምት ዘየእተወን ምንባሩ ዘረጋገጸ ነይሩ። ኢሳያስን ድ/ር ኣብይን ከም ክልተ መራሕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ድራማ ናይ ድሕሪ መጋረጃ ደረስትን ስትራተጅካውያን ተጠቀምትን ኣዋርቕን መዳልያታትን ተቐቢለምሉ። እዚ ናይ ኣደባባይ ኮይኑ ናይ ውሻጠ ሕርጓቶ ከም ዝነበሮ ከኣ ካብቲ ክምስምሶም ምርዳእ ይከኣል። ብፍላይ ንኣቶ ኢሳያስ  እቲ ካብ ቀደሙ እውን ኣስናን ዘይነበሮ ማዕቀብ ተላዒልሉ። ዶ/ር ኣብይ ከኣ እቲ ደሓር ብዙሕ ዘዛረበ ናይ ሰላም ኖበል ስልማት ተቐቢልሉ።

በዚ ክልተ ዓመቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ሕጂኳ ዳርጋ ካብ ምምልላስ ሓሊፉ፡ ዝረኤ ውጽኢትስ ትረፍ፡ መዛረቢ ኣብዘይኮነሉ ደረጃ በጺሑ ዘሎ ዝመስል ዝምድና፡ እቲ ደላይ ሰላም ክልቲኡ ህዝብታት  ኣይተጠቕመን። እቲ በዚ ስምምዕ ኣቢልካ ክሃድእ ዝተደልየ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ኣብ ክልቲኡ ወገን እንዳ ሓደረ ናብ ዝላዓለ ጥርዚ ኣሉታ  ይዓርግ ኣሎ። እቲ ብዙሓት ወገናት፡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ኣቕጣጫኡ ኣጥፊኡ ዘሎ ለውጢ  ናብ ኤርትራ ጽልዋ ከሕድርዩ ዝብል ዝነበረ ግምት፡ ግምት ጥራይ ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ብኣንጻሩ እቲ መበቆል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወጽዓ ዝኾነ ዲክታቶርያዊ ፖሊሲታት፡ ብውሱን ደረጃ ናብ ኢትዮጵያ ዝዘሩቕ ዘሎ እዩ ዝመስል። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ነዓና ዘገንዝበና ከኣ፡ ኢሳያስ ናቱ መንገዲ ጥልመት ካብ መረጸ፡ ጉዳይ ልኡላውነት ሃገርናን መጻኢ ዕድል ህዝብናን ብኣና በቶም ንለውጢ ንቃለስ ዘለናን ህዝብናን ዝውሰን ምዃኑ እዩ።

  • 19 يوليو/ تموز 2020
سد النهضةمصدر الصورةGETTY IMAGES

تظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 27 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز 2020 زيادة مطردة في كمية المياه التي يحتجزها السد الكبير الجديد، الذي شيد على النيل الأزرق في إثيوبيا.

وقد أثار ذلك غضب مصر والسودان، وهما دولتا المصب النهائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث لم يتم الاتفاق بعد على الجدول الزمني لملئه في المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

وقد تراجعت وسائل الإعلام الحكومية في إثيوبيا لتنفي لاحقا تقارير أشارت إلى أنه يتم ملء السد عمدا.

بيد أن كل ذلك يُعطي انطباعا خاطئا بأن ملء السد سيكون أشبه بملء حوض استحمام، وأن إثيوبيا يمكنها تشغيل وإيقاف الصنبور حسب رغبتها.

هل أن عملية الملء لا يمكن إيقافها؟

كلا، سيملأ الخزان خلف السد بشكل طبيعي خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، والذي بدأ في يونيو/حزيران ويستمر حتى سبتمبر/أيلول.

وقال الدكتور كيفين ويلر، الذي يتابع المشروع الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار منذ عام 2012، لبي بي سي إنه عند الأخذ بالاعتبار المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السد فإنه "لا يوجد شيء يمكن أن يوقف ملء الخزان إلى أدنى نقطة في السد".

ومنذ بداية العمل في عام 2011 لبناء السد على نهر النيل الأزرق استمرت المياه في التدفق عبر موقع البناء الضخم.

وقد عمل البناؤون على بناء الهياكل الضخمة على جانبي النهر دون أي مشكلة.

وعندما وصل البناء إلى الوسط، تم خلال موسم الجفاف تحويل مجرى النهر عبر قنوات أو أنابيب، للسماح ببناء هذا القسم.

وقد اكتمل الجزء الأسفل من القسم الأوسط. ويتدفق النهر حاليا من خلال قنوات جانبية تقع قرب أساس الجدار.

محتوى تفاعليتغير مناسيب نهر النيل في شمال غرب أثيوبيا

الـ 12 من يوليو

صورة فضائية لنهر النيل في شمال غربي أثيوبيا في 12 يوليو

الـ 26 من يونيو

 صورة فضائية لنهر النيل في شمال غربي أثيوبيا في 26 يونيو

ويقول الدكتور ويلر إنه مع بدء الشعور بأثر موسم الأمطار في موقع السد، فإن كمية المياه التي يمكن أن تمر عبر هذه القنوات ستكون قريبا أقل من كمية المياه التي تدخل المنطقة، مما يعني أنها ستوفر احتياطي مياه تصبه في البحيرة القابعة خلف السد.

ويضيف قائلا إنه يمكن للسلطات الإثيوبية إغلاق بوابات بعض القنوات لزيادة كمية المياه المحتجزة، ولكن ذلك قد لا يكون ضروريا.

ما هي المرحلة التالية؟

صورة لسد النهضة الاثيوبي في نهاية موسم الأمطار عام 2019مصدر الصورةREUTERSImage captionصورة لسد النهضة الاثيوبي في نهاية موسم الأمطار عام 2019

في السنة الأولى، سيخزن السد 4.9 مليار متر مكعب من المياه لتصل إلى ارتفاع يوازي أدنى نقطة على جدار السد، مما يسمح لإثيوبيا باختبار أول مجموعة من التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية.

وفي المتوسط، يبلغ إجمالي التدفق السنوي للنيل الأزرق 49 مليار متر مكعب من المياه.

وفي موسم الجفاف سوف تنحسر البحيرة قليلا مما يسمح بإكمال بناء جدار السد، وفي السنة الثانية سيتم حفظ نحو 13.5 مليار متر مكعب أخرى.

وبحلول ذلك الوقت يجب أن يصل مستوى المياه إلى المجموعة الثانية من التوربينات، مما يعني أنه يمكن إدارة تدفق المياه بشكل يمكن التحكم فيه أكثر.

وتقول إثيوبيا إن الأمر سيستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات لملء السد إلى أقصى سعة لموسم الفيضانات حيث تبلغ قدرته الاستيعابية 74 مليار متر مكعب.

سد النهضة

وعند هذه النقطة يمكن أن تغطي البحيرة التي سيتم إنشاؤها نحو 250 كيلومترا في المنطقة الواقعة أعلى النهر.

وفي الفترة بين موسم الفيضان والموسم الذي يليه سيتم تخفيض ما يحتجزه الخزان إلى 49.3 مليار متر مكعب من المياه.

لماذا تعترض مصر على ملء خزان السد؟

تشعر مصر والسودان بالقلق غزاء تدفق نهر النيل في سنوات الجفافمصدر الصورةREUTERSImage captionتشعر مصر والسودان بالقلق غزاء تدفق نهر النيل في سنوات الجفاف

تشعر مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في احتياجاتها المائية، بالقلق وتخشى أن لا تضمن الحصول (على كمية المياة التي اعتادت الحصول عليها) في معظم السنوات التي سيتم خلالها ملء بحيرة السد.

وتظل إثيوبيا متحفظة إزاء التقيد برقم معين لكمية المياه التي يجب مرورها بعد انتهاء مرحلة ملء الخزان وتشغيل السد بالكامل، والذي سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وفي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عاديا أو فوق المتوسط لا يتوقع أن تكون هناك مشكلة، و لكن مصر قلقة بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف الطويلة التي يمكن أن تستمر لعدة سنوات.
سد النهضة بين تهديد شريان حياة مصر وأمل إثيوبيا في التنمية
 

 

Sunday, 19 July 2020 19:24

Why Nothing Is Simple Around a Narcissist

Written by
Home » Blog » Personality » 

Why Nothing Is Simple Around a Narcissist

When you spend time with narcissists, things rarely seem simple. Everything’s difficult to coordinate and arrange. And nothing seems to go smoothly.

In group settings, narcissists like to dominate proceedings. Making it difficult to reach a group compromise. And there’s often drama and conflict. In short, narcissists bring chaos whenever they’re around.

Here’s some of the reasons why nothing seems simple around narcissists…

They Don’t Go with the Flow

Narcissists don’t go with the flow. They lack empathy. So they don’t take into consideration the general consensus of people who are around them.

Most people feel a general vibe for what everyone wants, and makes compromises based on that. This leads to harmony in group settings. But narcissists don’t do this. They can’t. So they focus on what they want. Unless they’re trying to impress someone else.

This leads to difficulty making group decisions. And resentment from the narcissist if they don’t get their way. Or resentment from others who see the narcissist as getting their way too often.

Push Away Their Responsibilities

Narcissists HATE responsibility. They consider routine chores beneath them. Also responsibility is a chance for them to make mistakes. Narcissists like to think of themselves as perfect. So they don’t want to put themselves in positions where they might slip up. Because that would challenge their delusions of perfection.

Instead of doing what’s needed, they find ways to push their responsibilities onto others. That way they’re free to do what they please, and pass blame if things go wrong.

A narcissist might ignore their responsibilities, even when this causes problems. Then hope you step in to save the day. Once you’ve done this a few times, this becomes your role. And if you try to discuss why it’s their responsibility, you’re often faced with these issues…

Avoid Discussing Problems

When problems arise, most adults discuss them, and come to a resolution. But when discussing them with narcissists, you find yourself getting nowhere.

They may change the subject. Blame you. Or antagonize you into a messy argument. They do everything they can to avoid the real issue. So nothing gets resolved. Even when you’re being calm and rational.

Narcissists harbor delusions of being perfect. So they fight hard to avoid conversations that might reveal they’re not. They don’t want to be accountable for their actions. So they avoid the real issues. It’s frustrating when they keep avoiding discussions, when you just seek a simple solution.

They Have Hidden Agendas

Narcissists usually have hidden agendas that nobody else is aware of. And they’re often more focussed on their hidden agendas than the matters at hand. This leads them to make some seemingly strange choices. 

Their hidden agendas could be absolutely anything. It might be to discredit someone they’re jealous of. To control the group, to feed their delusions of superiority. Or to persuade everyone to go somewhere they know an ex will be. Just to annoy them.

Narcissists often don’t make sense to those around them. But they fight hard to get their way. Which leads to all sorts of complications.

Don’t Want Peace and Harmony

Most people want things to go smoothly. And they want peace and harmony. But narcissists get bored of this.

Narcissists sometimes deliberately cause trouble to create chaos. They might wind someone up over something they’re sensitive about. Or stir trouble between other people, and sit back and watch the drama unfold. 

Narcissists love drama. And making things messy and toxic distracts from their own messy and toxic behaviors.

Equate Complication with Intelligence

Narcissists like to deliberately complicate matters. Because they think complication means intelligence. So they might use deliberately complicated language, when simple explanations will do.

Narcissists aren’t always interested in communicating a message. They want to impress. So they sometimes go around the houses when explaining things. Just to make it seem more complicated than it really is. And them more intelligent.

Some narcissists like to complicate things for manipulation purposes. They know that if people are confused, they’re more likely to agree, allowing them to control situations.

They Like Changing Plans Last Minute

Many narcissists like to change plans last minute. This is to establish control over the situation.

What would have been well organized plan can descend into chaos. As their last minute changes create uncertainty, which throws plans into turmoil. 

Whilst the dust is settling, and people are trying to work out what’s going on, the narcissist takes control. And changes things to suit their own needs and agendas.

Often Late

Narcissists are often late. Again this is a control tactic. Turning up late is a subtle statement, saying you don’t matter. Everyone must wait for them to make their grand entrance. 

Narcissists don’t care how their lateness affects others. In their mind they’re important, so everybody should wait until they decide to arrive.

Some narcissists arrive late and in a bad mood. This is to push everyone on the back foot, so they tip-toe around the narcissist and don’t question their lateness.

Final Thoughts

Narcissists lack empathy. So they struggle thinking of others needs. And they are exploitative. So they play various tricks to get what they can from situations.

You’re innocently co-ordinating your efforts with them and everybody else, trying to reach harmony. Whilst they’re plotting how to gain as much as they can for themselves.

Narcissists aren’t team players. They’re chaotic people who are out for themselves. And they bring their chaos into other people’s lives. 

Nothing is simple around narcissists. Because they try to bend the world to their will. Which requires a lot of scheming, manipulation, and conflict. Which is never straightforward and simple.

Source=https://psychcentral.com/blog/why-nothing-is-simple-around-a-narcissist/

 

Saturday, 18 July 2020 23:04

Radio Dimtsi Harnnet Sweden 18.07.2020

Written by
Page 13 of 380