ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ብቋንቋ ትግርኛ ቃለ መሓትት ኣካይዶም። ዕላማ ቃለ መሓትቶም ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ በቲ ዝመልኮ ቋንቋ ካብ ምጽላዉ ሓሊፉ፡ ካልእ ከምዘይከውን ምግማት ይከኣል። እዚ ህዝቢ’ዚ ከኣ ኣብ ውሱን ከባብታት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ እዩ።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሰፍሐ ግዜኦም ንኩነታት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ መንጐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰልፎም ብልጽግናን ዘሎ ሓርፋፍ ዝምድናን ኣብ ዝምልከት እዮም ኣሕሊፈምዎ። ነቲ ነዚ ብዝምልከት ዝሃብዎ መብርሂ ዝተኸታተሉ ወገናት ከከም ሚዛኖም ገሊኦም “ናይ ልቦም እዮም” ገሊኦም ከኣ “የለን ናይ ልቦም ዘይኮነስ መዳህለልን ንምክፍፋል ዝዓለመን እዩ” ይብልዎ ኣለዉ። ናትና ቆላሕታ ግና ዋላ ውሱን እንተኾነ ናብቲ  ንዝምድናኦም ምስ ኤርትራ ኣብ ዝምልከት ከብርሁ ተሓቲቶም ዝበልዎ መስደመም ሚዛን ዘቋመት እዩ።

እዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ነታ ባዕልና እንፈልጣን ብሰንኪ ዘላትሉ ዘሕዝን ኩነታት ደም እንነብዓላን ካብቲ ዘላቶ ደልሃመት ከነናግፋ ንቃለሰላን ዘለና ሃገርና ኤርትራን ሕድሪ ህዝብናን ሰማእታትናን ዝጠለመ ዲክታተርን ኣብ ዝምልከት ዝበልዎ “ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነትስ፡ ምሉእ ዓለም ዝፈለጦን ዝኣመነሉን ጕዳይ ኢዩ። ዝመንፈሱ ሓሳብ ይርከቦ። እቲ “ዓለም ኣብ ኤርትራ ሰላም ከም ዘሎ እያ እትኣምን” ዝበልዎ፡ ብዛዕባታ ንሶምን ኢሳያስን ጥራይ ዝፈልጥዋ ናይ ሕልሚ ዓለም  ዝዛረቡ ዘለዉ እንተኮይኖም ንዓኣቶም ዝምልከት እዩ። እንተ እታ ሓቀኛ ዓለም ግና ክንድቲ እትብሎን እትኣምነሉን ኣብ ልዕሊ ጨቋኒ ምምሕዳር ህግዲፍ ኣድላይ ስጉምቲ ብዘይምውሳዳኳ ዘይንሕጐሰላ እንተኾና፡ ህግዲፍ ወጻዕን ጸረ ህዝብን ብዛዕባ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ድምጻ ኣስሚዓ እያ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ሰላም ሓይሊ እዩ ምባል ግና ብደዐ እዩ። ኣብ ሃገሩን ህዝቡን ሰላም ዘየስፈነ መራሒ  ከቶ ካብ ሃገሩ ወጻኢ ንሰላም ክዓይ  ዘይሕሰብ እዩ። ክፍትን እንተተራእዩ ግን ንውዲት ጥራይ እዩ።

እዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብማዕዶ ዝፈልጥዋ ዘይኮኑ፡ ነቶም ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ተዓዚቦም መፍትሒ ከቕርቡ ንዝደልዩ ከም ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራትን ካለኦት ዞባውን ዓለም-ለኻዊ ዘይሻራዊ ትካላት ዝተዓጽወ ኣፍደገ ኤርትራ ተኸፊትሎም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና በጺሖም ዝተዓዘቡ እዮም።  ከምቲ ግቡእ ኣይኮነንዶ እዚ ዕድልዚ ረኺቦም፡ ኣብታ ዘመሓድርዋ ሃገር ኮይኖም እውን፡ ኩነታት ኤርትራ ካብቲ “ከምዚ እያ ትበሃል” ዝበልዎ፡ ብተጻራሪ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላ ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ከም ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ሁማንራይት ዎችን ዝኣመሰላ ትካላት፡ ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ስዉርን ግሁድን ኣብያተ-ማእሰርቲ ግዳይ ቫይረስ ኮቪድ-19 ከይኮኑ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዘለዋ ሓበሬታ ኣለዎም። ብዙሓት ወገናት ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ፡ ህግዲፍ እውን ከም ሓደ መንገዲ ኣብ ምምካት ኮሮናቫይረስ እሱራት ክፈትሕ ተማሕጺነምዎ ዕጭ ሓንፈፍኩ ከም ዝበለ ኣይስሕትዎን እዮም። ኣብ ኤርትራ ሕገመንግስቲ ከም ዘየለ፡ ልዕልና ፍትሒ ከም ዘየለ፡ ኩሉ መሰል ዜጋታት ከም ዝገሃስ፡ ምኽንያቱ ብዘየገድስ ዝተኣስሩ ግዳያት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ከምዘይቀርቡ፡ ኮታ ብዛዕባ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክፋእን ወጽዓን ክሳብ ዓንቀሮም እንዳፈለጡ እዮም ንዲክታቶር ኢሳያስ ከመላኽዑ ክብሉ  ኤርትራ ትሓልፎ ዘላ ስቓይ ዝሽፍኑ  ዘለዉ።

ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ እዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ከተማ ኣስመራ ብመኪና ከኹድዱ እንከለዉ፡ ኣብቲ ጐደናታት  በይኖም ምዃኖም ርእዮምኳ፡ ምስክርነት መሃቡ። እቲ ውቁብ ጐደናታት ኣስመራ ተበናቒሩ፡ ማይ ጃሕጃሕ ነጺፉ፡ እቲ ስሓቢ ዝነበረ ህንጻታታ ዋና ስኢኑ ይፈርስ ምህላዉ ተዓዚቦም ጥራይ ኤርትራ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ከምዘላ ምመስከሩ። ኣብ ክንዲ ዘየለ ምምሃዝ፡ ሓቂ ምዝራብ ምስ ዓርኮም ከየባእሶም ፈሪሖም ስቕ እንተዝብሉ’ውን መምሓረሎም።

ናይ ሰላም ምህላውን ዘይምህላውን ብተኹሲ ምስማዕን ዘይምስማዕን ጥራይ ከምዘይግለጽ  ይጠፍኦም እዩ ምባል ዘጸግም እዩ። እንተኾነ ጸገሞም ነቲ ሓቂ ዘይምፍላጡ  ዘይኮነ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ  ዝድህሰስ ሓቂ ምርዓም ንዲክታተርን ኣተሓሳስባኡን ዘይግበኦ ሕብሪ ቀቢኦም ከጸባብቑ ከም ዝመረጹ ዘርኢ እዩ። ቀዳሞት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ንሃገርና ኣብ ዝምልከት ሚዛኖም “ኤርትራ ተሃራፊ መሬታ እምበር፡ ህዝባ ኣየድልየናን እዩ” ይብሉ ከም ዝነበሩ ብሰፊሑ ዝዝንቶ እዩ። ዶ/ር ኣብይ ከኣ “ኤርትራ፡ ኢሳያሳን መሬታን እምበር፡ ህዝባ ኣየድልየንን እዩ” ናብ ዝብል ከማዕበልዎ ዝደልዩ እዮም ዝመስሉ። ከምኡ እንተዘይከውን ኣብዚ እዋንዚ ተጠሊዕም “ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነትስ፡ ምሉእ ዓለም ዝፈለጦን ዝኣመነሉን ጕዳይ ኢዩ።ኣይመበሉን።  እዚ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኤርትራ ዘለዎም ኣሽካዕላል ሚዛን “እምበርዶ ኣብ ሃገሮምከ ንልዕልና ህዝቢ ኣቐዲሞም ዘመሓድሩ ዘለዉ እዮም” ዘየብሎም ኣይኮነን።

ብዘይካዚ ወዮ ደኣ “ሕማም ሕርሲ ተረሰዓይ” ከም ዝበሃል  ኮይከውን እምበር፡ ኢሳያስ ዘይነበሮ  ጠባይን ፖለቲካዊ ባህርን ሕጂ ብዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ተሸሚቱ ክወሃቦ እንተዘይኮይኑ፡ ዓለም ንኢሳያስ ብጻሕታርነት ናይ ውግእን ጸረ ሰላም ተግባርን ከም እትፈልጦ መዝገብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከመይ ገይሮም ረሲዐሞ?  ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ደቂቕ ምጽራይ ንኢሳያስ ብምጽሕታር ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998-2000 ሓላፍነት ስለ ዘሰከሞምዶ ኣይኮነትን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናይ ኲናት ክሳራ ክትክሕስ ዝበየነ። ነዚ ዘንጊዖም ይዛረቡ እንተልዮም ብህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ከሕትቶም ከም ዝኽእል ነተንብሃሎም። ምናልባሽ እውን “ብሰሪ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ተጻዒኑ ዝነበረ ዕዳ ምሒርና” ዝብል  ሓደ ካብቲ ዘይተነግረ ስምምዖም ክኸውን ይኽእል።

ምናልባት ናይቲ ዲክታቶር ኢሳይያስ፡ ካብ ንቡር ውጻኢ  “ደጊም ንስኻ ኢኻ ትመርሓና” ዝበሎም፡ ንሶም እውን ኢድ ነሲኦም “ደጊም ኣብ ወጻኢ ብስም ኤርትራ ክምድርን ክኽትምን እንከለኹ ከይገርመኩም ፡ ብወዲ ኣፎም ውክልና ተዋሂቡኒ እዩ” ዝበልዎ እሞ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብግብሪ ዘርእይዎ፡ ሞሳ ንምምላስ ደኾን ይኸውን ዝብሉ ተዓዘብቲ ብዙሓት እዮም። እዚ ትዕዝብቲ ብዙሓት፡ ነቲ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዘርእይዎ ዘለዉ ንዕቀትን ድፍረትን ኣብ ግምት ዘየእቱ ኣበሃህላ ኣይኮነን።

ከምቲ “ንስኻ እንተዘይትደፍኣኒ መንዶ መጽደፈኒ” ዝበሃል፡ ነዚ ኩሉ ውርደትን ንዕቀትን ኣሕሊፉ ዝህበና ዘሎ፡ ዲክታቶር ኢሳያስ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እቲ መፍትሒኡ ከኣ ንዓኡን ኣተሓሳስባኡን ምውጋድ እዩ።  እዞም ንኢሳያስ ከሕጉሱን ንኣተሓሳስባኡ ከስርጹን ኣብ ዘይጉዳዮም ኣትዮም ግጉይ ምስክርነት ዝሃቡ መራሒ እውን ብውሕዱ “ዓገብ፡ እዚ ብደዐኹም ማስጣ ኣለዎ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይትዝረይዎ፡ ህግዲፍ ተወጊዱ መሬት ምስ ወገሐ ከየጣዕሰኩም፡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ከምቲ ማይን ሕጻን መታርፍቲ ዝበሃል ነበርቲ እዮም” ክበሃሉ ግቡእ እዩ።

Friday, 31 July 2020 19:13

Radio Dimtsi Harnnet Kassel 30.07.2020

Written by
Thursday, 30 July 2020 20:35

Eid Al- Adha Mubarak 2020

Written by
Wednesday, 29 July 2020 22:37

No war feed the people in Eritrea 

Written by

Where on Earth does a child sell cigarettes and other small items to earn few cents to help his family locked-down at home except in Eritrea? 

Child selling cigarettes Asmara

By Petros Tesfagiorgis

The Eritrean government is beating the drums of war against the TPLF/Tigray in collusion with PM Abiy Ahmed whilst the Eritrean people suffer from food and water shortages. This is a gravely irresponsible move that shows the Government is not concerned about the life of the Eritrean people.  It is time to rise up against this blatant disregard for human life and say loud and clear “No War Feed the People”. The Eritrean people have been yearning for peace and justice for close to six decades but instead have gone from a thirty-year independence struggle to a twenty-nine-year dictatorship that refuses to hear the concerns and cries of the people.

There are growing concerns over an impending famine as alarming reports of food shortages have been reported from various regions of Eritrea. People are crying for help; many are bombarding their relatives in the diaspora to send money for basic food rations. At the time of my posting there was news by J- studio of the burials held in Church compounds of children who had died as a result of hunger and malnutrition in the highlands of Eritrea. This should serve as a warning bell that unless the people have access to food the world will see another famine on the level of Yemen. As an attempt to cover up the dire situation and suffering of the Eritrean people from the international community the regime has refused to grant access for a visit by the UN Special Rapporteur on Human Rights; Ms. Daniela Kravetz.

Today, as the global community is at war with the invisible enemy that is Covid-19, people in impoverished countries like Eritrea lack the food, personal protection equipment (PPE) and health services needed to stop the spread of the virus. This was acknowledged globally and wealthier countries have agreed to provide support to developing nations. For example, the EU has pledged to provide assistance worth more than €15.6 billion for countries across Asia, Africa, Latin America and the Balkan region to fight the corona-virus pandemic, of which €3.25 billion is to be channelled to Africa, including €1.19 billion for the Northern African neighbourhood countries.

 What is happening in Eritrea?

  1. During the lock down period, the Eritrean regime has not provided food and other necessities to the people   Guidelines are strictly enforced, and people who attempt to leave their homes in search of food are assaulted by the armed forces. As a consequence, the population who are already living below the poverty line are starving and looking outward for help.
  2. Life in prisons: Amnesty International has reported that due to overcrowding, poor healthcare, lack of sanitation and hygiene options the thousands of Eritreans in official and unofficial prisons are left defenceless against COVID-19.
  3. The Afar Eritreans that inhabit the Southern Red Sea survive on fishing, trade and farming and all have been banned resulting in severe malnutrition.  In the Western Lowlands in Haicota and surrounding areas children are dying from starvation.
  4. The UN called on Eritrea to free political and low –risk offenders to reduce the threat of COVID-19 in crowded jails. The regime refused and the UN has maintained its silence.
  5. The regime closed 27 health centres run by the Roman Catholic Church in 2019. The consequences have opened a big hole in the nation’s health system.   I quote from Paolo Lambruschi Friday 5 June 2020   Source: L’ Avvenier: – “In the region inhabited by the people of Afar, 30-year-old Halima Mohammed died in the Badda crater area on Sunday.  The pregnant woman passed away bleeding on Sunday 31 May 2020 for lack of medical assistance. Many other women and children may have died of starvation and disease in silence in the area where only 20% have water and electricity.

The regime in Eritrea refuses help from the International Community: Why? 

The United Arab Emirates has been providing food and medical aid to several countries affected by the Covid-19 pandemic, and commanders at its Eritrean base in the port of Assab/Red Sea, offered to donate aid to the local population the Afar people. The proposal was turned down in no uncertain terms by the Governor, General Teklai Kifle. Eritrea is completely militarized. There is no space for civil societies to express their pains and sufferings.

A plane full of Covid-19 supplies donated by the Chinese billionaire Jack Ma and his Alibaba Group was refused landing in Asmara Airport and returned back to its base in Addis Ababa.

The Exposure: What the Eritrean regime has failed to understand is that the phenomenon of Covid-19 has exposed Isaias’s brinkmanship of exploiting events to oppress the people of Eritrea.  Thus the regime in Eritrea has politicized the virus phenomenon and opted to use it as a weapon to starve the people and weaken their resolve to demand the end of repression and oppose his damaging interference in the internal affairs of Ethiopia.

The people are not challenging the power of Isaias.  Why wage war by denying them access to food.

The people of Eritrea were jubilant when peace with Ethiopia was signed in July 2018. They believed there would no longer be reason to hold the youth hostage in army garrisons and that this peace deal would end the Human right violations across the country. However, their dreams have been shattered with the continuation of unabated repression.  Isaias has squandered the best moment ever to make genuine peace with Ethiopia and above all with his own people by ending the gross human rights violations and the ‘No war, No peace’ scenario that devastating Eritrea economically and socially since 2002. Isaias has become corrupted by power; he cannot be redeemed. As the saying goes “Power corrupts and absolute power corrupts absolutely”.  He is indifferent to the pains and suffering he is inflicting on the people. Belatedly the two donors the UN and EU have come to understand that Isaias is incapable of ending repression. It is appalling to see the Eritrean Government represent the people of Eritrea – in any UN meetings.  – Because in practice he is at war with the people. The representative of the regime participated during 44th session of the Human Rights commission their mission is to hide the shortage of food and to lobby that the mission of the Special rapporteur is ended. It is not ended but they want let her visit Eritrea.  Not refuse to let her visit Eritrea. The question of children dying of starvation is not raised because there is no body to raise it. The victims have no voice. The issue which is threatening the life of the people of Eritrea is not raised. The starvation is preventable but the UN and EU failed to listen to the plight of the people.   That is why those of us from UK, Germany and Holland who participated during the virtual meeting on Eritrea in German on 25/6/2020 have agreed to take the starvation case with EU and then with UN.

Today Dictator Isaias is naked, he has no clothes. He is totally exposed. The EU and UN policy of engagement with the regime have failed. The EU and UN aid funds for development in order to create jobs, improve the HR violations and to stop the flow of refugees to exile has not been successful.

We, the just seekers, have to exploit the present reality and engage in rigorous advocacy campaigns to solicit food to the people.

Furthermore, the UN allowed Eritrea, to become a member of the human rights commission in order to appease PIA and his new ally PM Abiy Ahmed of Ethiopia. This is a blunder, a mistake of historical proportion.  The UN learned this truth belatedly.  But would they accept their mistakes and pay back to the people of Eritrea by convincing the regime stops starving the people or threaten the regime to revive the issue of “bring the regime to ICC for the crime against humanity the regime committed in Eritrea since 1991.

During the meeting of the 44th session of the Human Rights commission –The Special Rapporteur said she has seen no evidence of a tangible improvement in the human rights situation in the country. She remains deeply concerned by widespread human rights violations. Representatives of countries expressed their concern about the violations and 35 of them voted to extend the mandate of the Special Rapporteur to one more year. This shows how much they resent the regime.

All this has created a conducive environment for justice seeker to act now.  On 25 June 2020 there was virtual intergroup discussion on Eritrea in the German Parliament, BundestagIn conclusion Cooperation with the wider Eritrean democracy movements was recommended.

In America, Michael Rubin wrote “The time is now for U.S. officials to reach out to Eritreans, both inside the country and out, and put plans in place to help build the institutions Isaias Afwerki has left weakened or destroyed.

These are signs that the international community have given up on Isaias and the justice seekers in Diaspora can seize the momentum to engage in a rigorous advocacy campaign.

This change has brought about a conducive environment to contact those who have expressed solidarity with the oppressed people of Eritrea and who are willing to support our activities.  We, Eritreans who participated in the conference -did not waste any time and agreed to get together and talk about how to exploit this international solidarity. We were from 3 European Countries and are members of active organisations. We agreed to work together to raise the issue of food shortage with the UN and EU. The names are Mr Muluberhan Temelso, the Director General of the Foundation of Human Rights for Eritreans/ the Netherlands. The foundation filed a complaint against the European Commission in court for using unpaid labour from the national service.  Dr Awet Kessete and his colleague Mr Temelso Gebresus are from the Eritrean Associations for Democracy/Germany and myself a member of Eritrea Focus UK.

It is important at this stage to think about launching peace movement as the slogan goes “No war feed the people”.  To make our peace effort “pro-active”. No Tigreans blood should be spilled by Eritreans and vice versa. Also no blood of other nationalities in Ethiopia.  War brings more deaths and destruction. We the people of the horn can live in peace and harmony. Fighting against each other is an invitation for proxy wars.

The End

At the moment Eritrea Focus have launched an appeal – to the UN secretary general to solve the food problem.

To add your name please sign by emailing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sources

https://eritreahub.org/eritrea-and-covid-19-petition-the-un-to-prevent-starvation

https://asenatv.com/an-appeal-to-the-un-to-prevent-imminent-starvation-and-a-humanitarian-crisis-in-eritrea/

AL-Monitor

Eritrea’s president visited Cairo against the backdrop of the faltering talks on the Nile dam dispute, raising questions about Eritrea’s role in helping reach an agreement between Egypt, Ethiopia and Sudan.

al-monitor A general view of the Blue Nile River as it passes through the Grand Ethiopian Renaissance Dam, near Guba, Ethiopia, Dec. 26, 2019. Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images.
Ayah Aman

Ayah Aman

@ayahaman

TOPICS COVERED

Water Issues

Jul 17, 2020

CAIRO — During his two-day visit to Cairo on July 6-7, Eritrean President Isaias Afwerki held bilateral talks with his Egyptian counterpart Abdel Fattah al-Sisi, focusing on the dispute over the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and security in the Red Sea, with the aim to support regional security and stability, spokesman for the Egyptian presidency Bassam Radi said.

This is the fifth visit Afwerki has paid to Cairo since Sisi took office in 2014. This time, however, his visit came as Egypt failed to reach a binding agreement with Ethiopia on the filling and operation of the GERD, which Cairo believes will damage its interests in the Nile waters.

Afwerki had previously visited Addis Ababa, Ethiopia, on May 2, and Khartoum, Sudan, on June 25. Observers believe that such visits are part of Eritrea's mediation efforts to resolve the dispute between Egypt, Ethiopia and Sudan.

The Egyptian-Eritrean rapprochement over the decades has always been a source of trouble for Ethiopia, which has repeatedly accused Egypt of using Eritrea as a pressure card and of destabilizing the situation in Ethiopia. This rapprochement has also furthered the Eritrean-Ethiopian conflict that dates to the Eritrean War of Independence in the 1990s, while the situation of “no war, no peace” between the two countries has constantly fueled regional tension in past years. 

The historic conflict between Ethiopia and Eritrea ended after the two parties signed a peace agreement in July 2018; as a result, Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed was awarded the Nobel Peace Prize in October 2019. 

Yet, following Afwerki’s visit to Cairo, the Eritrean Ministry of Information said July 11 that the peace agreement with Ethiopia had not met Eritrea’s expectations. The ministry added in a statement on its website, “Two years after the signing of the Peace Agreement, Ethiopian troops continue to be present in our sovereign territories. … Trade and economic ties of both countries have not resumed to the desired extent or scale.”

In this context, a diplomatic official specialized in African affairs told Al-Monitor, “Cairo is open to all regional and international initiatives designed to resolve the dispute over the GERD. Egypt and Eritrea have common interests that are not limited to bilateral files. There is ongoing coordination in handling the regional dossiers in the Red Sea region on the one hand, and the relations with Ethiopia on the other.”

Speaking to Al-Monitor on the role Eritrea can play in the conflict between Cairo and Addis Ababa over the GERD, Hamdy Abdel Rahman Hassan, a professor of political sciences at Cairo University, said, “Under the rule of Afwerki, Eritrea [became] a key actor in the power equation in the Horn of Africa given its important geostrategic position. President Afwerki is able to act at the foreign level and exploit the [disputes] to his own interests.”

Abdel Rahman Hassan added, “Eritrea’s president already announced his position on the GERD in 2016. He believes that the dam exceeds the development needs of Ethiopia. There are multiple signs indicating that the Eritrean position is in favor of Egypt, particularly after the tripartite negotiations [on the dam] have come to a crossroad.”

Since he took office in April 2018, Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed has been seeking to resolve his country’s disputes with Eritrea and Somalia. Yet the tension and domestic challenges have prevented a genuine implementation of the rapprochement policies.

“Eritrea has been reluctant to rely on him [Ahmed] in light of the unstable domestic situation in Ethiopia, while Ethiopian forces continue to occupy the disputed areas,” Abdel Rahman Hassan said.

He noted, “Eritrea’s geographical location and relations with the Gulf countries — especially Saudi Arabia and the United Arab Emirates — can serve as strategic support for Egypt, particularly in case of escalation.”

Speaking to Al-Monitor, Eritrea’s Ambassador to Cairo Fasil Gebreselasie denied that Sisi and Afwerki touched on the aspects of military cooperation when it comes to the GERD crisis. He said, “There is focus on enhancing cooperation and coordination in handling the regional security and economic files.”

He added, “President Afwerki offered what’s within Eritrea’s ability to resolve the dispute over the GERD.” However, he refused to give details on the Eritrean initiative.

Suleiman Hassan, an Eritrean political analyst and expert on African affairs, told Al-Monitor, “The Eritrean president is aware of the nature and complexities of the political stage in Ethiopia, as well as of the stalled talks on the GERD. He can play an important role in bringing closer the views of the political regimes in Egypt, Ethiopia and Sudan in order for them to overcome the differences.”

Hassan added, “The Ethiopian opposition — which supports the former regime that belongs to the Tigrayan ethnic group, and which was the source of historical enmity with Eritrea — has used Ahmed’s policies of rapprochement with Egypt to oppose him. This will make it difficult for the current [Ethiopian] political regime to strike an agreement with Egypt on the GERD.”

However, it is in Eritrea’s interests to mediate the GERD dispute, according to Suleiman, who explained, “Eritrea is well aware that the return of the former regime to the rule in Ethiopia is not in its [Eritrea’s] interest. This is especially true in light of attempts to push Ethiopia and Eritrea into military skirmishes on the border, like what happened with Sudan in March.”

“Any Egyptian-Ethiopian interim agreement on the GERD that serves domestic peace and stabilization in Ethiopia will have a positive impact on Eritrea's interest,” he added.

The success of the mediation efforts led by Eritrea or the African Union to resolve the Nile dam dispute still depend on the Ethiopian current political regime’s ability to adopt a clear position and control the volatile situation — and this without using the GERD’s dossier to gain popularity and confront the opposition campaigns that believe any agreement on the GERD with Egypt goes against Ethiopia’s interests.

Read more: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/eritrea-mediation-egypt-sudan-ethiopia-nile-dam-dispute.html#ixzz6TWPTHC6F

Source=https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/eritrea-mediation-egypt-sudan-ethiopia-nile-dam-dispute.html

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ይኣክል ኮይኑ እቲ ኣምር ንኣርእስተይ ተሞርኲሰ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ሕልናይ ይድርኸኒ። ምእንቲ ሕብረተ-ሰበይን ሃገረይን ብሓፈሻ፡ ምእንቲ ክብሪ ወዲ-ሰብ ንሓቂ ተሞርኲሰ ክዛረብን ብጽሑፍ ዘሎናዮ ኣስጋኢ ኵነታትና ከመሓላልፍ እንከሎኹ፡ ከም ሰብ ሕልናዊ ዕረፍቲ ይህበኒ። እዚ ከኣ ንህዋሳተይ ነጻ ጌረ፡ ብርእሰ-ተኣማንነት በብናቶም ክዛረቦም ምኽኣለይ ናይ ሰብ መሰልን ክብርን ስለ ዘሎኒ፡ ናይ ወዲ-ሰብ ክብሪ ከኣ አዐርየ ስለ ዝፈልጥ‘የ። ስለዚ ወዲ-ሰብ ክብረ-መሰሉ ኣብዛ ዝነብረላ ሃገሩን ዓለሙን ክብሪ ናቱ ነጻነትን ሓርነትን ኣብ ነፍስወከፍ ፍጡር ወዲ-ሰብ ህዋሳት ናቱ ምስ ደሙ ዝተወሃሃደ እዩ። ነዘን ምስ ደሙ ዝተወሃሃዳ ክብሪ ናይ ወዲ-ሰብ ካብ ውልቀሰብን ኣህዛብን ሕብረተሰብን ጠቒሰየን ዘለኹ ቀንዲ ኣምራት፥ ንእአን ጠርኒፉ ዝኣልይን ሓደ ገዚፍ ኣምር ካብ ወለዶ-ንወለዶ እናኣመዓራረየን እናኣሰጋገረን ዝኸይድን፡ እቲ እንኮ ቅዋማዊ ግዝኣተ-ሕጊ ጥራሕ‘ዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣነ ከም ሓሳብ ኣቕራብን ጸሓፍን ሓደ ነገር ኣሎ ዝገርመንን ዘተሓሳስበንን፡ ድሕሪ ብግልጺ ምዝራብ፡ ኣንታ ክቡር ህዝቢ ክብረትካን ነጻነትካን ሓርነትካን እናተቐንጠጠ እንከሎ እንታይ ዘጸቢ ኣሎካ? ሃገር ናትካ ክንሳ፡ ሃገርካ ብመስዋእቲ ደም ደቅኻን ብሓፈሻ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ዝመጸት ክንሳ፡ ይኣክል፡ ቅዋም ይተርጐም፡ እሱራትና ይፈትሑ፡ ወፍሪ ባርነት ሳዋ ደው ይበል ክትብል ይግባእ። ሳዋ ብርሰት መንእሰይ ወለዶ ኣእሙራዊ ድንቍርና‘ዩ። እዚ ኣበሃህላ‘ዚ ለመና ዘይኮነስ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ልቦና ዝመልኦ ኣበሃህላ‘ዩ። እዚ ኣበሃህላ‘ዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፡ ሕጂ‘ውን ደጋጊመ ክብለካ ዝደሊ ዝኸበርካ ኤርትራዊ፡ እዚ ስርዓት‘ዚ ጌግኡ ዘይዕረ፡ እቕሬታ ዘይበሃለሉ፡ ህዝብን ሃገርን መንነትን ባህልን ክድምስስን ዝመጣጠር ዘሎ ሕሱም ስርዓት ስለ ዝኾነ፡ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቈላ ስለ ዝብል፡ ናይ ምድሓን ዕድል‘ውን ስለ ዘየብሉ፡ ኣብ መወዳእታ ናቱ ዕላማ ለኪመ ምጥፋእ ጥራሕ‘ዩ። እዚ ከኣ ባህሪ ወይ ባህርያት መለኽቲ (ዲክታተራውያን) እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ፡ ንሕና ኤርትራውያን ወይ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ከኣ፡ ነቲ ጨካን ዲክታተራዊ ባህርያቱ ኣብ ማይ ከም እንልውጦ ጥርጥር የብለይን። እዚ ከኣ ብካልእ ኣዘራርባ፡ መንእሰይ ወለዶ ምስ ይኣክል ተወሃሂዱ ሓዞ-ሓዞ ዝብለሉ ዘሎ፡ መንእሰይ ወለዶ ኣለኹ ባዕለይ ተሓበን ኤርትራዊ መንነት ይብለካሎ። እዛ ሃገር - ሃገረይ ሰብ ከም ዘለዋ አረጋግጸልካ ኣለኹ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ “ይኣክል” ነድሪ ኤርትራዊ፡ እቲ እንኮ ምርጫ ኤርትራዊ ከይወዓለ ከይሓደረ “ይኣክል” ጥራሕ ዘይኮነስ ኣልግስ ኢድካ ሃብ‘ዩ ደጋጊመ ህዝቢ ኤርትራ ዝብለካ። ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣስፊረዮ ዘለኹ ደጋጊምካ ክትሰምዖም ከሎኻ፡ ሓደ ብሓደ ብእዝንና ዝሰማዕናዮ ብዓይንና ዝረኣናዮ፡ ኣንታ ክቡር ህዝቢ፡ እዚ ስርዓት‘ዚ ሃገርን ልዑላውነትን ነጻነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ዘሎን ቅልጡፍ ኣበሃህላ ጸጸኒሑ ዘንጸባርቕ ዘሎን፡ ንሽዱሽተ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ዘመልክት ሕቶ ጌሩ ዘሎ‘ዩ፡፡ እዚ ከኣ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ስቕታኻን እምነትካን ኣንዒቑካ፤ ዘገርም! ክሳብ ክንድ‘ዚ ኤርትራዊ ብሂወትካ ከሎኻ ከም ዘየሎኻ፡ ስዉእ ወድኻ ስውእቲ እታ ክብርትን ሕፍርትን ዋዕሮ ጅግና ጓልካ ሰሚዓ ሰሚዑ፡ መቓብሮም ዘንቀጥቅጥ ዘሎ‘ዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ን30 ዓመታት ተቓሊስካ መስዋእቲ ከፊልካ ዘምጻእካዮ ነጻነትካን መንነትካን ባህልኻን ልዑላውነትካን ንወሎዶታት ዘሐበንካ ኢኻ። ሕጂ ድማ ዘስደምምን ዘገርምን፡ እቲ ናይ 40ታት50ታት ክቀላቐል ክንጸባረቕ፡ ብጉልባብ ሓባራዊ ስራሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ከምኡ ከኣ ብጉልባብ ጀኦ ፖለቲካ እናበልካ ልዑላውነትን መሬትን ሃገርን ምድፋር፡ ዳግማይ ሓውሲ መግዛእቲ ክካየድ ምሕሳብ፡ ኣነ ከም ጸሓፋይ ሓሳብ አቕርብን፡ “ ኣንቱም ትሓልሙ ናይ ሰብ ሕሰቡ፡ እንተ‘ቲ ስርዓት ናይ መወዳእታ ዕምሩ ስለ ዝኣኸለ‘ዩ፡ ንሕና ኤርትራውያን ሎሚ ከም ትማሊ ኣብ ልዑላውነትናን ሃገርናን መንነትናን ዝሓስብን ዝደናደንን መንዩ ብዘየገድስ ወይልኡ እዩ እቲ መልሲ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምቲ ኣብ ኣርእስተይ ኣስፊረዮ ዘለኹ፡ ቅደም ተኸተል ሓደ ብሓደ ኣመልኪተ ብጽሑፍ ከስፍሮ እንከለኹ እዚ ዝስዕብ ይመስል፡-

1 – “ሕጂ ኢና መራሒ ዝረኸብና”፡ ቃል-ንቓል ከም ኤርትራዊ ትሓፍር፤

2 - መስደምም ዘረባ “ኣይከሰርናን”፡ ዘገርም፡ እንታይ ማለት‘ዩ ኣይከሰርናን? ህዝቢ ኤርትራ ብሉጻት ደቁ‘ባ ከሲሩ፤ ዘገርም ንዕቀት ዕንደራ፥ ካብዚ ንደሓር እንታይ ትጽበ ኣሎኻ ህዝቢ ኤርትራ?

3 - ውልቀ መላኺ ዲክታቶር ክዛረብ ክትሰምዕ ከሎኻ መመሊሱ ዘስደምም፡ “ካብ ሕጂ ንደሓር ንስኻ ኢኻ ትመርሓና፡ ስልጣነይ ንኣኻ ሂበካ ኣለኹ፡ እዚ ንቀልዓለም ኣይኮንኩን”፤

4 - ናይ‘ዚ ስርዓት እዚ‘ኳ እናሓደረ እንድዩ ዘስደምም፥ ‘‘ሕጂ ቀዳምነትና ኵነታት ኢትዮጵያ ኢና ነረጋግእ”፤ እዚ ንባዕልኻ ዘየሎኻ ከም ዘሎኻ ምምሳል ባህሪ ናይ‘ዚ ጨካን ስርዓት ስለዝኾነ፤ ኣነ ከም ጸሓፋይን ሓሳብ ኣቕራብን ኣይገርመንን‘ዩ፡ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝረስዖ ጥራሕ‘ዩ፤

5 – “ኲናት ባድመ ናይ ዶብ ኲናት ኣይኮነን”፡ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ንልዑላውነት ሃገርዶ ኣይኮነን? እዚ ኩሉ ለይለይ መንእሰይ ዝወደቐ ኣበይ ደኣዩ ወዲቑ? ኣንታ ክቡር ህዝቢ ኣንታ ጅግና ኤርትራዊ ነዚ ሰሚዕካ ደቂስካ ትሓድር ኣሎኻ?

6 - እቲ ዘገርም፡ “ካብ ሕጂ ንደሓር ክልተ ሃገር ወይ ህዝቢ ዝብል ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ”፤ እቲ መልሲ ንሕና ኤርትራውያን ሃገርን - መንነትን እንፈልጥ ክብረ ነጻነት ዘሎና ሕብረ ብሔራት ሕብረተ-ሰባት ኢና።

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ወይ ከመሓላልፎ ዝደሊ፡ ከም ሰብ ኣእምሮ ዝተዓደልና ወይ ዝተዓደልካ ክንስኻ ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ከኣ ንዝኾነ ነገር ፈላልዩ ዝጥምተሉን ዝመምየሉን፡ ካብኡ ሓሊፉ‘ውን ዕድል ጸጋ ትምህርቲ ምስ ዝረክብ ምስ ልቦና ዝተሓወሶ ዝያዳ ዕምቈት ይውስኸሎም። ዝኸበርካ ወዲ-ሰብ፡ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ከም ዘሎካ ኣይጠራጠርን። ኣነ ከም ሰብ ከማኻ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ይገርመኒ። ምኽንያቱ ወዲ-ሰብ ክንስኻ፡ ሕልናኻ ከይተቐበሎ ህዋሳትካ ኣምኪንካ ምኻድ እሞ ከማኻ ሰብ ንህዋሳትካ ክቈጻጸሮም ከሎኻ ሞትዩ ክብል እንከለኹ፡ ኣብ ቅድሚ ሕብረተ-ሰብካ ናይ ክብሪ መጸውዒ ዘይብልካ፥ ኣብ ቅድሚ ወሎዶታት ሕማቕ ታሪኽ ከይትገድፍ። ልክዕ‘ዩ ኣነ ከም ሓሳብ ኣቕራቢ ይርደኣኒ‘ዩ ግዳይ ንቕሓት ከም ዝኾንካ፡ ሕጂ ግን ደጋጊምካ ተጋግየ ይቕሬታ ምባል ንሕብረተ-ሰብካ ናይ ለባማት‘ዩ። ንዝወለድካዮም ደቅኻ ኮሪዖም መረጽትን-ተመረጽትን ኮይኖም ክነብሩ፡ ስርዓት ሓላፋይ‘ዩ ህዝቢ ግን ነባሪ፡ ኤርትራዊ/ት ሓወይ ሓብተይ ደጋጊመ ለበዋይ ብትሕትና አመሓላልፍ።

ክፍላይ ተኪአ

ጀርመን  

25.07.2020  

ርእሰ-ዓንቀጽ፡ ሰዲህኤ

ኣብ ኤርትራ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ክጅመር እንከሎ፡ ሸቶኡ ምውሓስ ናጻ፡ ልኡላዊትን ራህዋ ዝዓሰላን ሃገር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ውጥንን ትጽቢትን ኣብ ኤርትራውያን ፍልልይ ኣይነበረን። እቲ ሸቶ ሓደ ኮይኑ ኣብ ኣተገባብራኡ ግና መሰረታዊ ዘይኮነ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ነይሩ። እዚ ፍልልያት ከኣ ኣብቲ ተወዲቡ ዝቃለስ ዝነበረ ኣካላት ተንጸባሪቑ እዩ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኣብ መስርሕ ዝተንጸባረቐ ፍልልያት፡ ነዚ ሎሚ’ውን ኣብ ቃልሲ ዘሎ ወለዶ ትምህርቲ ክኸውን ዝኽል ተመኩሮ ተራእዩ። እሞ ነቲ ተመኩሮ ክንመሃረሉዶ በቒዕና  ኣይበቓዕናን ብውልቂ ይኹን ብውዱብ ደረጃ ክንሓስበሉ ዝግበኣና እዩ።

እቲ ናይዚ ዝተሓላለኸ ጉዕዞ ቃልሲ ናብ ናጻ  ኤርትራ ወሳኒ ተዋሳኢ ዝነበረን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መስርሕ ቃልሲ እውን ቦታኡ ዘይለቐቐ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ “ክዕወት ድዩ ኣይዕወትን?” ኣዘራራብን ናይ ብዙሓት ሰብ ረብሓ ኣጀንዳን ዝነበረ ቃልስና ክኣቱ እንከሎ፡ ኣማዕድዩ ዝርእዮ ብሩህ ትጽቢት ነይርዎ እዩ። ካብቲ ትጽቢታቱ፡ እታ ብቃልሱ ዳግማይ እትውለድ ኤርትራ፡ ልዕልና ህዝቢ ብዘንጸባርቕ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት እትመሓደር፡ ናይ ግዜ ቃልሲ ኩለ-መዳያዊ ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ እተሕውን፡ ንብዓት ኣደታት ስዉእ እትሕብስን እትድብስን ክትከዉን ባህጉ ነይሩ። መሰረታዊ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰል ኤርትራውያን እተኽብር፡ ፍትሕን ልዕልና ሕግን ዝሰፈናን ደቂ ሓርበኛታት ተማሂሮም ሕድሪ ኣቦታቶም ዘተግብሩላ ብሓርበኝነት ወለዶም ዝሕበኑላን ክትከውን እውን ኣብ ዝርዝር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ነይሩን ኣሎን። ኤርትራውያን ብሰንኪ’ቲ ውግእ ምእንቲ ናጽነት ዝተኾልፈ ቁጠባ ሃገሮም ንምሕዋይ ዓቕሞምን ንብረቶምን ኣውፊሮም ብጸጋታት ሃገሮም ማዕረ ተጠቀምቲ ዝኾኑላ፡ ብሓፈሻ ምስ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ከኣ ምስ ጐረባብታ ኣብ ናይ ሓባር ተጠቃምነትን ኢድ ዘይምትእትታውን እተሰረተ ሰላምን ልምዓትን ብዝማእከሉ ዲፕሎማስያዊ ቅዲ እትምራሕ ኤርትራ ምርኣይ ትጽቢት ህዝብና ነይሩ።

እቲ ድሕሪ ኤርትራ ብሳላ ደቃ ምብጃዎም ኣኽሊል ናጽነትን ልኡላውነትን ምድፍኣ ብግብሪ ዝተራእየ፡ ሕጂ ከኣ መመሊሱ ዝብእስ ዘሎ ኣካይዳ ጉጅለ ህግዲፍ ግና ምስቲ ብኸፊል ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ትጽቢታት ህዝቢ ኤርትራ ዝጻረር እዩ። ዘይሕገመንግስታዊ ምምሕዳር ዝሳዕረረሉ፡ ውልቀ ዲክታቶር ልዕሊ ሕጊ ምዃኑ ከም ንቡር ዝተወሰደሉ፡ ሕድሪ  ስዉኣት ትርጉም ዝስኣነሉን ብመስዋእቲ ደቀን ዘይተደበሳ ኣደታት ንደቂ ስዉኣት ደቀን ኣብ መንገዲ ናብ ስደትን ኣብ ዓዲ ስደትን ብዘጋጥሞም ሓደጋታት ዳግማይ  ዝሓዝናሉ ኩነታት ካብ ዝህሉ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ። ወዮ ኤርትራዊ ንክቃለሰ ቀንዲ ደፋኢ ዝነበረ መሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምግሃስ ሓሊፉ ኣብ ዝተረሰዓሉ፡ ፍትሕን ልዕልና ሕግን ጐዲሉ ዘይኮነ ፈጺሙ ኣብ ዘየለወሉን መንእሰያት ኩሉ መዳያት ህይወት ጸልሚትዎም ሃጽ ኢሎም ሃገር ኣብ ዝለቅሉ ደረጃ ካብ ዝበጽሑ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ድሕሪ ናጽነት ትንፋስ ክሰኩዕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ስስዐ ጉጅለ ህግዲፍ ኣብ ዝደኸመሉ ዘይኮነ ትንፋሱ ኣብ ዝሓለፈሉ፡ ሰማእታቶም ብልምዓትን ቁጠባዊ ቀጻልነት ክኽሕሱ ተዓጢቖም ዝነበሩ ኣውፈርቲ ደቂ ሃገር ኣብ ሃገሮም ተስፋ ቆሪጾም ፋሕ ጭንግራሕ ኢሎም እንዳማቶም ሃገራት ክሃንጹ ኣብ ዝተገደድሉን ኤርትራ ኣብ ዞባና ከም ጻሕታሪ ህውከት ኣብ እትጥቀሰሉን ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኣካይዳ ህግዲፍ ኣብ ዝተሸኽለትሉ ኢና ንርከብ ዘለና።

ከምቲ “እተጽግበኒ ቅጫስ፡ ካብ መቑለኣ እፈልጣ” ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ህግዲፍ ናቱ ከምዘይኮነ ካብ ዝርዳእ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። ህግዲፍ’ውን ከምኡ ኣካይዳኡ ንባህጊ ህዝብና ከምዘየንጸባርቕ ስለ ዝፈልጥ ንህዝብና ካብ ልቡ ካብ ዘውጸኦ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። እቲ በብግዚኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክወርድ ዝጸንሐ ማእሰርትን ግህሰታትን ከኣ ናይዚ ኣብነትዩ።  ህዝቢ ኤርትራ እቲ መሰረታዊ መፍትሒ ነቲ ኣንጻር ትጽቢቱ ዝኸይድ ዘሎ ጉጅለ ህግዲፍ ምውጋዱ ምዃኑ ተገንዚቡ ብዝተፈላለዩ መልከዓት ዝግለጽ ቃልሲ ከካይድ ጸኒሑ እዩ። እቲ ቃልሲ ሎሚ እውን እኳደኣ ብዝሓየለ መልክዑ ቀጻሊ ኣሎ። ንመጻኢ እውን ክሳብ ዓወት ህያው እዩ። ህልውና ኤርትራዊ ፖለቲካዊ፡ ሰልፋዊ ውድባዊ፡ ሲቭላውን ህዝባውን ተቓውሞታት ኣካል ናይዚ ለውጢ ንምምጻእ ኣንጻር ህግዲፍ ተሰሊፉ ዘሎ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ናይዚ በብኹርናዑ ዝቃላሕ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ድምጺ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግዲፍ ምዕዋት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ዘይተርፍ እዩ።

ህግዲፍ ነዚ ዘይተርፍ ህዝባዊ ዓወት ኣሜን ኢሉ ክቕበል ባህርያዊ ስለ ዘይኮነ፡ ክሳብ መወዳእታ ዕርበቱ ነቲ ምዕልባጥ ክቕጽሎ እዩ። ከም መርኣያ ናይዚ ኣብ ኤርትራዊ ባይታ ተረቲዑ ክነሱ  ኣይተረታዕኩን ንምባል እነሆ ሎሚ’ውን፡ ንኤርትራዊ ዛዕባ ረጥሪጡ ቀዳምነቱ ኣብ ዘይኮነ፡ ህዝብና ኣብ ዘይርበሓሉን ዋናታቱ ኣብ ዘለዉዎን  ኣጀንዳታት የላኽዕ ኣሎ። ህግዲፍ ኣብ ኤርትራዊ ሜዳ ክጨንቆ እንከሎ መዕገሲ ገይሩ ዝወስዶ፡ ጽልኢ ጻሕቲርካ ኣብ ጐንጺ ምእታው’ዩ። ኤርትራ ኣብ ግዜ ህግዲፍ፡ ኣንጻር፡ ሱዳን በተደጋጋሚ፡ ኣንጻር የመን፡ ኣንጻር ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝተኻየዱ ውግኣትን ዘኸተልዎ ጉድኣትን ብመንጽርዚ ዝረኣዩ እዮም። ህግዲፍ ሕጂ እውን በዚ መንገዲዚ እንተቐጸለ ንዓኡ ንቡር እዩ። “ ሕጅስ ኣብዚሕካዮ ደጊም ይኣኽለካ” ኣብ ክንዲ ምባል ንዘዝበሎ እንዳደገሙ ሎሚ’ውን “ንኺድ ጥራይ” ዝብልዎ ኤርትራውያን እንተልዮም እቲ ጸገም ናይቲ ዲክታቶር ጥራይ ኣይክኸውንን’ዩ።

እስኪ ኩሉ ገዲፍና ሓደ ጉዳይ ንውሰድ። ኣብዚ እዋንዚ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማታት ዝነብር ዝብላዕ፡ ዝስተን ካልእ መሰረታዊ ቀረብን ኣብ ዘየብሉ ተዓጽዩ እዩ ዘሎ። ኣብ ወጻኢ ዝነብር ኤርትራዊ ፍርቂ ጐኑ ኣብ ሃገሩ ስለ ዘሎ፡ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸበባ ክሳብ ክንደይ ዘሻቕል ምዃኑ ምርግጋጹ ዘጸግሞ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋንዚ ኣካይዳ ህግዲፍ ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምንጽብራቕ ዕላማ እንተዝህልዎ፡ ምስ ሱዳን ከምቲ ብማዕከናት ዜና ዝንገር ዘሎ፡ ብዛዕባ ኢድ ኣእታውነትን ምኽፋት ዕላምኡ ዘይተነጸረ ወተሃደራዊ መደበራትን ኣይመኾነን። ብኣንጻሩ ብዛዕባ ምኽፋት ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ናብ ኤርትራ ቀረብ ዝኣትወሉ ኩነታት ምፍጣርን ክኸውን መተገብኦ። ብግብሪ ዝረአ ዘሎ እምበኣር ምስቲ ናይ “ህዝብና ህይወት ናይ ምድሓን ትጽቢት” ዘሳኒ ዘይኮነ፡ ብኣንጻሩ ናይ ህዝብና ህልቂት ዝዕድምን ኤርትራዊ ክብርና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን መንገዲ እዩ። እሞ ኣየንኡ እዩ ክዕወት? ናይ ህዝብና ናይ ራህዋ ትጽቢትዶ ወይ ናይ ህግዲፍ ኣዕናዊ ኣካይዳ? እዚ ብቃልሲ ህዝብና ዝውሰን ኮይኑ፡ እቶም ውዱባት ናይ ለውጢ ቃልሲ ኣካላት ከኣ እጃምና ንውሰድ።

Monday, 27 July 2020 13:36

Eritrea: The Stench in Asmara City Center

Written by

Taking a ‘passeggiata’ in Asmara these days exhibits a unique experience - that the city is dogged by misfortunes. 

A ‘passeggiata’ is an Italian expression which mostly refers to the late afternoon walks Asmarinos dutifully used to take in their beloved city center.  One would see groups of elderly people taking leisurely walks under the big palm trees. They would occasionally stop to greet acquaintances and have a chat with friends.  Others would stop at bars for a drink before heading home.  One could also see boisterous boys out there who would come out in droves to have fun while young girls would also enjoy the walk arm in arm.  

Asmara in 1960

Now the ‘passeggiata’, according to travellers’ stories, belongs to days gone by.

Michela Wrong, in her book ‘I didn’t do for you’, described Asmara as a special place time had forgotten.  She writes:

“ … the Italian architects of the 1930s unleashed the full, incongruous force of their Modernistic creativity.”

The author describes Asmara as a city ‘whose beauty has a sombre tinge, for it has been premised on tragedy’.   She then goes on to write how ‘conflict kept Asmara locked in time, creating in the process an accidental architectural treasure’. 

Ms Wrong doesn’t stop there; she adds that ‘these days, the vigorous designs have lost their clean-cut certainty’.  It is true the once-lauded, fine Italian-era buildings are ruined and rundown, and have not been renovated for years.

Those paragraphs were written after the Badme war – early 2000s. One cannot help but wonder how the author would have reacted had she had the opportunity to re-visit Asmara once again.   

Fast-forwarding to 2020, Asmara can hardly be described by kind and endearing expressions for it has lost its lustre and almost all the qualities it used to possess.  In simple terms, Asmara is no more.

Travellers’ Stories

Due to loss of interest and unscrupulous nature of the government, Eritreans do not visit Asmara as much as they used to.  Visits to Asmara generate unnecessary misgivings and frustrations for the visitors.  Asmara is under paralyzing bureaucratic control which has made the city unfit to receive visitors.

One visitor described Asmara as a ghost town. ‘It is a town devoid of young people and entertainment’, he said. He also said it is ‘a depressed town that has nothing to offer to visitors anymore’.

A lady who was born and raised in Asmara said ‘Asmara is just a notion in my head because it has lost the glow it once had when I was growing up there’.   ‘The inhabitants seem resigned and drifting aimlessly’, she added.
Asmara public toilets closed

A third traveller talked about the stench in city center.  For reasons unknown, the municipality shut down all the public latrines that were located throughout the city.   ‘Now’, he said, ‘people are seen relieving themselves everywhere in full view.  One cannot pass alongside the back entrance of the famous Asmara Cathedral’. 

Indeed, people are seen covering their noses when they pass through the side street next to the building of ‘Education Center’ – the stairs that lead to the former Italian school. 

In the evening the situation is even worse.  People, who need badly to relieve themselves, with no bathroom in sight, simply let themselves go everywhere.

It is strange to witness some PFDJ operatives are continually projecting Asmara as a clean, efficient city that is worth visiting.  The truth is Asmara does not have functional public bathrooms anymore, to say the least.  Sickeningly, modern dwellings do not have enough water to flush the toilets. In short, Asmara can be described as a big rural village without proper sanitation.

Mai Jah Jah

There is no adequate water in the city. It suffices to see recent pictures of ‘Mai Jah-Jah’, once with a beautiful cascading water feature, now filled with refuse.

Yes, it is strange to read government publicities that state “Renovation of public toilets are underway in Asmara” (Shabit.com). The story even produces names of Asmara residents who express ‘satisfaction with the government initiative taken to renovate the community facilities’.  

Shabait: Renovation of public toilets

As Eric Hoffer, American moral and social philosopher put is, Propaganda does not deceive people; it merely helps them to deceive themselves.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Page 11 of 379