ህዝባዊ ናዕቢ ብውክልና ህዝባውያን ማሕበራት ኢዩ ዝምራሕ

2019-11-25 10:57:09 Written by  ተስፋይ ባይረ Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 728 times
  • ምርጫታት ወከልቲ ናይ ምንቅስቃስ ይኣክል ንምንታይ ኣድለየ፡ ኣበይ ሃገርከ ከምኡ ተኻይዱ ይፈልጥ፡ ኣብነት ናይ ሱዳንን ቱኒዝያን ኣንተ ወሲድና ወከልቲ ናይ ዝተፈላለያ ህዝባውያን ማሕበራት ኢዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዶካትር ሕጊ ዝተማህሩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወዘተ……….ናይ ቱኒዝያ እቶም ኣርባዕተ ማሕበራት Quartet ዝተባህሉ ወከልቲ
  • The Tunisian General Labour Union(UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail)
  • The Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts(UTICA, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat)
  • The Tunisian Human Rights League(LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme)
  • The Tunisian Order of Lawyers(Ordre National des Avocats de Tunisie)

ናይ ሱዳን ከኣ ናይ ህዝባውያን ማሕበራት ወከልቲ

 Sudanese Professionals AssociationNo to Oppression against Women InitiativeMANSAM, the Sudan Revolutionary Front, the National Consensus Forces, Sudan Call, the Unionist Gathering, and the Sudanese resistance committees, created in January 2019 during the 2018–19 Sudanese protests

ነፍሲ ወከፍ ማሕበር ናይ ኩሉ ዓይነት ምሁራት ስለ ዘለዎም ንመን ኣብ ስራሕ የዋፍሩ ሽግር የብሎምን። ስልጣኖም ከኣ ቅዋም ምስ ቆመ የብቅዕ።

ንዓ ተለዓል ሰራሕተኛ ንዓ ተለዓል መንእሰይ ንዒ ተለዓሊ ጓል ኣንስተይቲ ንዓ ተለዓል  ተመሃራይ  ንዓ ተለዓል  ምሁር ንዓ ተለዓል ሓረስታይ  ወዘተ……  ክጽውዑ ዝኽእሉ ህዝባያን ማሕበራት ኢዮም፡ እቲ ጽቡቅ ከኣ ኣብዘን ማሕበራት ናይ ኣውርጃ ዓሌት ሃይማኖት ወዘተ…… ፍልልይ የለን፡ ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምጥርናፍ እውን ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቍፍ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኢዩ። ስለዚ ሓንቲ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሓንቲ ማሕበር ናይ መንእስያት፡ ዝተፈላለያ ናይ ሞያ ማሕበራት፡ ሓንቲ ማሕበር ናይ  ዜና ክህልዋ እቲ ምዕቡል ኣካይዳ ህዝባዊ ናዕቢ ኢዩ።

ነፍስ ወከፍ ሰብ ቅድም ንመሰሉ ኢዩ ዝሓስብ፡ ኣባል ፓርቲ ኮይኑ እውን እታ ፓርቲ ዋላ ትመረጽ መሰሉ ክትሕልወሉ ኣይትኽእልን ኢያ፡ ከም  ኣብነት ሰራሕተኛ ኮይኑ ንመሰሉ ብማሕበር ሰራሕተኛ ጥራሕ ኢዩ ዝወሓሰሉ። ስለዚ ህዝባውያን ማሕበራት ጽላል ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ኢየን። ኣባል ውድብ ሰልፊ ኩን ኣይትኹን እቲ መኣዲ ንኹሉ ኢዩ። ክእለት ኣሎካ ክእለትካ ኣበርክት፡ ኣቶም ክእለት ዘይብሎምን ሓገዝ ዘድልዮም ምምሃርን ምሕጋዝን ከኣ ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምድላው ኢዩ እቲ ቁምነገሩ።

ካልእ ኣገባብ ናይ ምቅላስ ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ሓይሊ ዕማማት ቆይሙ ካብ ውሽጦም ወከልቲ ይምረጹ፡ ገለ ኣብነታት ንምሃብ ክእለትካ እንታይ ኢዩ ክትሰርሕ ክትምህርዶ ክትመሃር  ክትለኣኽ ፡

  1. ኣብ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ፥ 2. ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃስ ፥ 3. ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ሽማግለ ፥  4. ንስደተኛታት ብምምሃርን ምንቅቃሕን ምትርጓምን ይኹን ምትሕግጋዝ ፥   5. ኣብ ናይ ቤተ መንግስቲ  ወኪሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ (lobbyisten)፥  6. ምስ ካብ ዘሎኻዮ ከተማ ወጻኢ ዘለዋ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ፠፠፠፠  ናይ ኣካያዲት ሽማግለ   ዕማም፥   7. ሰሚናራትን ህዝባዊ ኣኼባታት ዘዳልዉን ሓሳብ ዝህቡን ፥ 8. ፋይናንሲያዊ ትሕዝቶ ጥርናፈ ንምምዕባል፥  9. ዓራቂት ሽማግለ ግርጭታት ዝፈትሑን ኣስተምህሮ ዝህቡን  (Conflict resolution)፥  10. ኣብ ናይ ዜና ስርሓት ክተሓጋገዙ ዝደልዩ፥  11. ባህልናን ቋንቋናን (ትግርኛን ዓረብኛን) ዘማዕብሉ፥  12. ንዘይሕጋዊ ተግባራት ህግድፍ ዘቀልዑን ዝኸሱን።

ህግደፍ ካብ ቆልዑ ጀሚሮም ክሳብ ሽማግለታት ብማእለያ ዘይብሉ ሓሶት ወይ ከኣ ብምፍርራሕ  ኢዮም ዝቃለሱ ነዚ ህዝብና ኣረዲእና እንተኣሕዲግናዮም ውግእ ኢዩ ንርእሱ፡ ግን ማዕሪኦም በቲ ናይታ ዘለኻዮ ሃገር ቋንቋ እውን  ንመንእሰያት ከተረድእ ኣሎካ።

ተስፋይ ባይረ

ሕዳር 2019

ክንዕወት ኢና

Last modified on Monday, 25 November 2019 12:00