ፍሉይ ምስጋና

2018-12-30 13:49:01 Written by   ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ጀርመን  Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 436 times

ፍሉይ ምስጋና

ደቂ ሰባት ካብ ቅዱስ ሕልናኦም  ተበጊሶም፤  ንሰናይ ትምኒቶምን ድሌቶም ንምፍጻም ንውጹዓት ኣካላት ሕብረተ-ሰቦምን፣  ብጾቶምን ንምርዳእ በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ክጽዕሩን ክተሓባበሩን ትርኢ ኢኻ።  ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናይ ድልየትን ኒሕን ክትርኢ ኰሎኻ ድማ ንሰማዒኡን ራኣይኡን እውን ኣዝዩ ደስ ዘብል ኰይኑ ትረኽቦ። ናይ ሎሚ ምስጋናና ካብ ኩሉ ፍሉይ ዝገብሮ ግን፡ ነቲ ጉልበታውን፣ ኣእምሮኣውን፣ ንዋታውን ጻዕርታት ዘጥፈኣሉ ንብረት/መጻሕፍቲ፡ ሓው ግርማይ በኹረ ንውልቃዊ ረብሓኡ ከይጠመተ፤ ሓጋዝን ረዳእን ዘይብሎም ኣካለ ስንኩላን ብጾቱ ምህላዎም ከይዘንግዐ ብርኩት ሓገዝ ምውፋዩ ኢዩ። እዚ ከኣ ነቶም ከምዚ ዝኣመሰለ  ኣተሓሳስባን ሕልናን ዘለዎም ንእግረ መንገዱ መተባብዕን መዘኻኸርን ዝኸውን ትምህርቲ እዩ። 

ሓው ግርማይ ቦኹረ ተቐማጣይ  ክተማ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፤ ንዝሓተሞ ናይ ስዉእ ጀግና ተጋዳላይ መልኣከ ተኽለ ታሪኽ ህይወት  መጻሓፍቲ  ሽያጥ ውጽኢት፤ ኣብ ኣገልግሎት ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ንኽውዕል €1.280.00 ( ሓደ ሽሕን ክልተ ሚእቲን ሰማንያን  ኤውሮ) ንማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ኣወፊዩ፣ ዛጊት ኣብ ሳጹን ማሕበር ኣታዊ  ከምዝዀነ እንዳሓበርና ንስለቲ ሰናይ ተግባሩ ኣመስጊና ንኣመስገንቲ ክህቦ ንፈቱ። 

ብዘይካ እዚ፡ ሓው ግርማይ ቦኽረ ብተመሳሳሊ ንማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ጨንፈር ሰሜን ኣመሪካ ኣበርኪቱ  ከም ዘሎ ሓበሬታ በጺሑና  ምህላዉ እንዳገለጽና፣ ወጽኢቱ ብወገኖም  ከቃልሕዎ  ምዃኖም ኣይንስሕቶን።  ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ስለዝኮነ ድማ፡ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን፡ ንሓው ግርማይ ቦኹረ ስለቲ ሰናይ ግብሩ፡ ብስም ማሕበርን ሓገዙ ብዝበጽሖም ጽጉማትን ልባዊ ምስጋናና ነቕርብ።

 ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ  ጨንፈር   ጀርመን

29.12.2018

Last modified on Sunday, 30 December 2018 15:00