ሪፖርታጅ፤ ጨንፈር ኮለንን ( Köln) ከባቢኡን ሃገር ጀርመን ሰዲህኤ ( EPDP) ወርሓዊ ምዱብ ኣኼብኡ ኣካይዱ

2014-11-03 03:31:53 Written by  .ዜና ጨንፈር ሰዲህኤ ኮለንን ከባቢኡን Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 1743 times

ኣብ ዕለት 01.11.2014 ጨንፈር( Köln) ከባቢኡን ሃገር ጀርመን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዝተሳተፍዎ ወርሐዊ ምዱብ ኣኼብኡ ኣካይዱ፡፡ብመጀመርያ ኣኼባ ብዝኽሪ ሰማእታት እዩ ተጀሚሩ ፡፡

 KolnEPDP-chapter2

ኣባላት ጨንፈር ኮለነን ካባቢኡን ኩሎም ኣባላቱ መንእሰያት ከም ምዃኖም ይፍለጥ፡፡እቲ ኣኼባ ብግዝያዊ ኣካያድነት ጨንፈር ኣቶ ዓንደብርሃን ዮውሃንስን ኣቶ ኣብራሂም ስራጅ ዓብደላን ዝተዳለወ ኮይኑ ፡ ኣኼባ ብኣቶ ዓንደብርሃን ዮውሃንስ ብይንቛዕ ድሓን መጻእኩም ብምባል ነቲ ኣኼባ ጨንፈር ከማእክሉ ዝመጹ ኣባላት መሪሕነት ንኡስ ዞባ ጀርመን ንኣኼበኛታትብምልላይን ኣጀንዳ ኣኼባ ብምግላጽን ተኸፍተ፡፡

 KolnEPDP-chapter3

ኣቶ ዓንደብርሃን ዮውሃንስ ብሕጽር ዝበለ መግለጺ ኩነታት ጨንፈር ኮለንን ካባቢኡን ድሕሪ ምቕራብ መድረኽ ንኣቶ ተስፋማርያም ክብርኣብ ኣቦ ወንበር ንኡስ ዞባ ሃገር ጀርመን ኣረከበ፡፡ ኣቶ ተስፋማርያም ከብርኣብ ኣቦ ወንበር ንኡስ ዞባ ሃገር ጀርመን ንኣኼበኛታት ናይ እንዃዕ ድሓን መጻእኩም ሰላምትኦም ድሕሪ ምቅራብ ብስፍሕ ዝበለ መግለጺ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ማዕረማዕሪኡ ድማ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራን እንታይ ከምዝመስል ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ፡ ድሕሪዚ ገለጻዚ እቲ ኣኼባ ዝነውሐ ግዜኡ ኣብ ስርርዓዊ ጉዳያት ዘድሃበ ኮይኑ ቀንዲ ረቓሒ ዛዕባ ሰልፋዊ ዲስፕሊን ምሕላውን ምትግባርን ስትራተጂ ናይ ዓወትካን መጻኢ ራኢካን ከምዝኾኑ ኣሚንካ ተወፋይነትን ተገዳስነትን ዓጢቅካ ብዓቢኡ ድማ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰሚዑካ በርቲዕካ ንክትሰርሕ ካብ ዝድርኹ ኣምራት ከምዝኾኑ ነዊሕ ገለጻ ተዋህቦም ፡፡

KolnEPDP-chapter4

ብተወሳኺ በጉባኤኻ ጌርካ ዘጽደቅካዮ ቁዋም ተማእዚዝካ ናይ ምስራሕ ብቅዓት ምስ እተጥሪ ኣብቲ ንኸተዐውቶ እትቃለሰሉ ዘሎኻ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምትካል ኣብ ኤርትራ ተስፋ ዘንብር ስለዝኾነ ካብ ኣግኡ ብኡ ክትምልመል ከምዘሎካ ስለዝድለ ኣብነታት ንምኻን ክጥረ ከምዘሎዎ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ፡፡ከም ተወሳኺ ናይ ካልኦት ጨናፍር መራሕቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኣቶ ሓጅ ሳልሕ ሲዒድ ኣቦ ወንበር ጨንፈር ማእከል ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ብወገኖም ተሞኩሮ ናይቲ ንሶም ዝመርሕዎ ጨንፈር ሓጋዚ ዝኾነ ቁዋማዊ ኣሳራርሕን ምትሕግጋዝ ናይ ተራ ኣባል ዝመልኦ መሪሕነት ከምዘድልን ጠቃሚን ጽቡቅ ውጺኢታውን ዝተርኽቦ ኣብነታትኣቅረቡ፡፡ኣኼባ ድሕሪ እዚ ኩሉ መግለጽታት ምስ ተወድአ ናብ ሕቶን ርእይቶን መድረኽ ተዋህበ።

KolnEPDP-chapter5

 

ብኣኼበኛታት ዝመጸ መብዝሕተኡ ርእይቶታት ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ድንግርግራት ዝተሓዎሶ መድረኽ ብምንባሩ ሓያል ንጥፈታት ንምክያድ ዓጊትዎም ከም ዝጸንሓብግልጺ ተዘሪብሉ፡፡

ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሐተትቲ ዑቕባ ኣብ ሃገር ጀርመን፡ስለምነታይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ከምዘሎ ክበርሃሎም ከምዝሓተቱ፡

ጉዳይ ኤርትራውያን ተቋውሞ ደምበ ብሓንሳብ ክሰርሕ ዘይምኽኣሉ ቅሬታኦም ከም ዝገለጹ ፡ኣብ መወዳእታ ኣኼባ ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝኣክል ኣስተምህሮን ክትዕን ክትግበሩ ካብ ዘሎዎም መምርሕታትን ብምሃብ ኣኼባ ብዝኽሪ ሰማእታት ተዛዚሙ።

Last modified on Monday, 03 November 2014 04:32