ኤርትራዊት ኣደ

2019-03-28 21:13:58 Written by  ብርሃነ ጎሉ Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 456 times

ኣደ እቲ ሞያኽስ ነይዋሓደ

እቲ ጅግንነትኪ'ውን ጸላኢ ዘሰንበደ

አረ ለዋህ ኢኺ በቑባቕ ብተፈጥሮ

ብዙሕ ይሓጽረኒ ብቓላተይ ንኽስፍሮ

    ክንዲ ዝወለደት ዳቃ ዘረከበት

    ክንዲ ዘዐንገለት ንጸላእታ ዝሳዓረትq

    እዚ ዶ ምኾነ ጻማ ውዕለታ

    ንድርብ ወጽዓኣ ተቓሊሳ ክንሳ መኪታ

ብጸልማት ኣይበት ብብርሃን

ንኹሉ ሓሊፋቶ ብድሓን

ክሓልፈላ ክትለብሶ ናይ ሓርነት ሽቦ

ግን ሰሪቖም ብምውሳድ ደርቢዮሞ ናብ'ቲ ጎቦ

    ጎቦታት ከይበለት ሰናጭሮ

    ቅጫ ብምቑጻር እንጀራ ብሽሮ

    ማይ'ውን ኣይተረፈን ብብራሾ ብዕትሮ

ንዝጠመየ የዐንጊላ ተረስርሳ ንዝጸምአት ጎሮሮ

እዛ ኣደ! ኣብ ቅድሚተ ግንባር-- ዘይትብል ንዳሓር

ንሂወታ ዘይትበቃ --ንመስዋእቲ ዘይትርሕቃ

ትኣሊ ንብጾታ ንእህህታ-- ብፈገግታ

ኩሉ ዶ'ታ ክብላ--ቃላት ስኢነላ

    ወሊዳ ተዕቢ--ንሃገር ትናቢ

    ትምህር ትኵስኩስ-- ንሃገር ትልግስ

    ተስንቕ ተዐጥቕ--ንጸላእታ ከተሕቅቕ

    ሓያል ብተፈጥሮ--ኣንቲ ጽላል ዳዕሮ

ተጽንዕ ትትልም--ክዳን ደቃ ትኣልም

ትሓጽብ ተጽሪ--ንኹሉ ትሓሊ

ትዓጥቆ'ቲ ብረት--ሸጥ ማዓንጣ ኣብ እምነት

ትግስግስ ትዳሎ--ዕርድታት ገዛእቲ ክትብልሎ

    ንኹሉ ድልውቲ'ዛ ውሕልልቲ ክብርቲ

    ለዋህ ብተፈጥሮ በላሕ ብኣእምሮ

    ሃያብ ንፈተውታ--መርዛም ንጸላእታ

    ኤርትራዊት ኣደ የብላን መሰታ

ኣይእዳን ኣይናታን ነዚ ኣይነበረን  ዓስባ

ሸውሃታ ዓጼሞ ንትርግታ ናይ ልባ

ማዕጾ ይገበሮ ኣደ ተከተዕርፍ

ባህጋ ሰሚሩላ  ጾራ ከተራግፍ

    ኣደ ትገብሮ መን ይገብሮ

    ንኹሉ ኣብ ከብዳ ከም ውላዳ ትጸሮ

    ንሕማቕ ከም ጽቡቕ ኣብ ልባ ትሰትሮ

    ከም'ዚ ኢዩ ነሩ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ኩሉ ዝምስክሮ

እንተ ሕጅ ግና ባዕልኺ ሓብርና'ቲ ዝና

እንታይ'ዩ ዝብለኪ ትትረግጽዮ ዘለኺ ጎደና

ካብ ደገ ንውሽጢ ትመላለሲ ንእርትራ

ተሸልምኪ በዋርቕ ዘቑጸልጸለ ሕብራ

    እንታይ ከ ትብለኪ ኣደ'ታ ስውእቲ

    ኩሉ ሂባ ዝሳኣነት ሓንቲ

    እንታይ ከ ተዓዚብኪ ካብ መንብሮ'ታ ስንክልቲ

    ኣካላ ኣወፍያ ዘንበርከኸት ጸላእቲ

ይኣክል ዝብላኺ- ኣለዋ ኣብ ጥቓኺ

ኢደን ዘይሃባ ዝቃለሳ ኣንጻር'ዚ መላኺ

ንዓኺ ወሲንኸን ሓራ ከውጻኣኺ

ንዒ ሕበርየን ንሱ'ዩ ግርማኺ

    ኤርትራዊት ኣደ ሎሚ'ውን ከም ቀደኪ

    ኣይ'ቲ ሃቢ ኢድኪ ኣይተረክብዮም ስልማትኪ

    ክሳብ ትለብስያ ዝፋን ናይ ኣኽሊልኪ

    ካብ ድርብ ወጽዓኺ--ሓራ ከይወጻእኺ                                                                                                

ስለ'ዚ ምእንታኺ ንሰላም ዝግስግሱ

ብስነ-ፍልጠት ንጐደና ዝህንዱሱ

ኣለው ዝበቑሉ ንመንፈስኪ ከሓድሱ

ካብ ማህጸንኪ ዝወጹ ዝፈለሱ

    ግን እዚ ዕሸል ብቑሊ ባልዕ ከይረኽቦ

    ዓንቢቡ ከሸወተ ፍልሖ ከይሰልክዎ

     መድሃኒት ኩንዮ ከም ኣመልኪ

     ምስጢርኪ ዕቖብዮ ከም ቀደምኪ

መስዋእትነትኪ--ንበኮትነት ኣይኮነን

ጸላኢኺ ይድነን--ቃልስኺ ይሕነን

      

Last modified on Thursday, 28 March 2019 22:18