ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ሓደ 5 ዓመት ሪፈረንዶም ከይገበረት ተትጸንሕ ?

2018-11-18 10:24:49 Written by  ሚካኤል ኣጎስቲኖ Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 701 times

እንዳርጋችው ጽገ

ሎሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ: ዝኣስርን ዝሓንቕን ዘፍርስን ዘዕኑን: ኤርትራ ዘግነት ዝህብን: ንደቂ ሃገር ኣብ ሃገሮም ክመላለሱ: ክነብሩን: ኣንተደለየ ዘፍቅድ: እንተጸልኤ ዝኸልእ: ሓደ ንሱ እዩ።   ኤርትራ ክትነብር: ክትድምሰስ: ምስ ካሎኦት ሃገራት ክሕውስ: ደቂ ሃገር እውን ክበልዑ: ጾሞም ክሓድሩ: ክሰርሑ: ኮፍ ክብሉ፣ ክምርዓው: ክጸንቱ ክነብሩ: ክመቱ :ዝውስን ናይ ኤርትራ ናይ ምድሪ ኣምልኽ ኮይኑ ምህላው ከኣ ዘጣያይቕ ኣይኮነን።

ስለዚ ኢሳያስ: እቲ ናይ ነዊሕ ኣጀንድኡ ከተግብር: ንህዝቢ ኤርትራ ብ ናይ ወያነ ምስምስ ገይሩ : ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ ሽዱሽተ ውድባት ዝኾና: ኣብ ኤርትራ ዓስኪሩ: ሓንቲ ካብ ኣተን ትኹን ልዕላዊነት ኤርትራ ዘይኣምና: ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብሚስጢር ሕዝካ: በቲ ሕቡእ ኣጀንድኡ ክምልምለንን: ክጥውረንን: ድሕሪ ምጽናሕ: ሎሚ እተን ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ክኣትዋ ዕድል ብምርካበን: ብ ገለ ፍሉያት ብሄራት ኢትዮጵያ ዓቢ ዝና ሪኺቡ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ።

ንኣብነት ካብኣቶም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሒዙ:ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሔ ካብ ኤርትራ : ብመጸዋዕታ ዶክተር ኣብይ: ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ፣ ምክትል ኣቦ መንበር ጉንበት 7 ኣንዳርካቸው ጽገ፣ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ቓል መጠየቅ ኣብ ዝገበሮ: ከምዚ ይብል። ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሓጺር ግዜ ረፈረንዶም ንኽትገብር ሃዊኾም ከምዝካየድ ዝገበሩ ወያነ እዮም ።

ረፈረንዶም ሓደ 5ዓመት ዶንጉዩ ተኻይዱ እንተ ዝነብር: ህዝቢ ኤርትራ 99.8 ንናጽነት ኣይምመረጸን ነይሩ : ልክዕ ከምዚ ሕጂ ሰላም ምስ ኮነ ንሪኦ ዘሎና ሲሚዒት ማለት እዩ። ደርጊ ምስ ወደቀ: ብወገን ህዝባዊ ግንባር: ሓቢርካ ናይ መሳጋገሪ መንግስቲ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሓይልታት ምምስራት እዩ ነይሩ ዕላምኦም ። ብወገን ወያነ ግን: ንሱኹም ኤርትራ ናጻ ኣውጺእኩማ ኣለኹም: ኪዱ ኣብኡ ኣማሓድሩ ኢሎም ፣ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ትንጸል ዝገበሩ ናይ ወያነ መደብ እዩ ነይሩ በለ። ወይ ጉድ ንኽትበልዓ ዝደለኻ ኣባ ጎብየ ዛግራ ይብሉዋ ኮይኑ ነገራቱ።

ከም ትፈልጥዎ ኣንዳርካቸው ጽገ: ምቅማጡ ኣብ ሎንደን ዓዲንግሊዝ ኮይኑ፣ ዘግነቱ ኢትዮጵያዊ እንግሊዛዊ እዩ: ካብ ሎንዶን ንኤርትራ ናብ ጎይቱኡ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንኽከይድ ኣብ የመን ትራንዚት ክገብር፣ ናይ ወያነ ጸጥታ ጠሊፎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምውሳድ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእሳሩ፣ ትማሊ ብዶክተር ኣቢይ: ካብ እስርቤት ናጻ ድሕሪ ምልቃቁ፣ ኣብ ሎንዶን ስድርኡ ድሕሪ ምብጻሕ፣ እንደገና ናብ ጎይትኡ ኢሳያስ ናብ ኤርትራ ብምኻድ፣ ምስ ኢሳያስ ድሕሪ ምምኻሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰብ እዩ።

ስለዚ እዞም ኩሎም ኣብ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢትዮጵያውያን ዝነበሩ: ሽዱሽተ ውድባት ዝኾኑ: ኤርትራ ሓንቲ ክልል ኢትዮጵያ ንምግባር እዩ ክስራሓሉ ዝጸንሔ : ሕጂ ብጉሁድ ንሪኦን ንምልኮተ ዘሎና ጉዳይ ኣዩ።

ኢንዳርካጨው ጽገ ህዝቢ ኤርትራ ንዓመታት ንናጽነት ከም ዝተቃለሰ ዝፈልጥ እውን ኣይመስለንን፣ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርካ ዝድለ ተዝነብር ድኣ፣ እንታይ እዚ ኹሉ ሽግርን መከራን መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣድለየ፣ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ንሓሙሽተ ዓመት ክጽበ ይትረፈ: ነተን ንምቅርራብ ሪፈረንዶም ዝተበልዓ ዓመታት እውን ደንጉይዎ ከም ዝነበረ ክንገልጸልካ ንፈቱ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሕሪ ናጽነት: ህዝቢ ኤርትራ እንካይዶ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ክቅጽል: ስም ኢትዮጵያ ትባሃል እውን ክሰምዕ ኣይደልን እዩ ዝነበረ።

ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ: ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ብዱቁሱ: ብገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ: ይሰርሓሉ የውጻኣሉን ነይሩ እዩ። ኢሳያስ ናይ መጨረሽታ ታርገቱ እዚ ሎሚ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና እዩ: ድሕሪ ናጽነት እውን ፈቲኑ ነይሩ እዩ: ክሰልጦ ኣይካኣለን። ዓሌቱ ትግራዋይ: በዲኡን በቡኡን: ከም ምኻኑ: ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ተዳጋጋሚ ይሕበሩ ነይሮም እዮም: መብዛሕቲኡ ኤርትራውያን ግን ከኣምን ኣይካለን።

ስለ ዝኾነ ሎሚ እነሄለ ንሃገሩ ይሰርሕ: ኢሳያስ ንምንታይ ሂወት ታሪኹ ዘይጽሕፍ: ዝብል ጥዑይ ሓታታይ ምስ ዝርከብ: ዝብእስ ስጋዕ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝባሃል ፣ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራዊ ጋዘጠኛ ቃለ መጠየቅ ምስ ገበረሉ: ከምዚ ኢሉ እውን ሓተቶ : ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ: ማኣስ ኢኻ ሂወት ታሪኽካ ትጽሕፍ ምስ በሎ: መልሲ ናይ ኢሳያስ: ኣብ ሳሕል ከለና ጀሚረ ነይረ፣ ናጽነት ምስ መጸ ካብቲ ዝነበርናዩ ነስመራ ክንቅይር ከለና: ኣብቲ ምቅያር ጠፊኣ: ግን ድሕሪ ሕጂ ክጽሕፍ ኢየ በለ። ናይ ሎሚ 27 ዓመት ። ሕጂ ግን ታሪኽ ሂወቱ ኣብ ወረቀት ምጽሓፍ ዘይኮነ ብተግባር ንሪኢ ኣሎና።

ስለዚ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ እቶም ኣብ ደገ ንነብር: ናይ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ገዲፍና፣ ብጉዳይና ቡዙሕ ተዛሪብና ንዛረብ እውን ኣሎና : ብዘረባ ዝኽውን ነገር ግን የለን : ሎሚ ክሳድ ማሓዝ እዩ፣ እዚ ማለት ካኣ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለምና ዘሎና ደለይቲ ፍትሒ ብሓደ ንስራሕ ዝብል መርሆ ተላዒሉ ስለ ዘሎ: ኣብ ዘዘለናዮ:ዞባ ድዩ ወረዳ ከመይ ንጥርነፍ ቀዳምንት ክንህበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ።

ሰለዚ ጉዳይና ኣብቲ ዝኸፍኤ ናይ ሓደጋ ጥርዚ በጺሑ ከም ዘሎ: ነዚ ሓደጋ እዚ ዓጺፍካ ዝሓሸ ለውጢ ንምምጻእ ልባዊ ድልውነት እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ:ብቕሉዕ ኣንፈት ናይ እዚ ገጢሙ ዘሎ ጸገም: እዝን ብኸምዝን እዩ መፍቲሒኡ ኢልካ፣ ብድሕሪት ሕቱኽቱኽ ምባልን ከምዘይዋጽእ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ተማሂርና: ነፍስወከፍ ነፍሱ ፈቲሹ ንሓቀኛ ዘተ ድልዋት ምኻን እዩ ኣንኮ መፍቲሒና። ኣታሃላልዋና ሩጉእ ከምዘየለ ዘመልክት እዩ: ሃለዋትና ዘይሩጉ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ: ገሌና ኤርትራውያን ክንድቲ ንሻቐሎ ዝግባኣና ንሻቐል ዘይምህላውና ከአ ዘታዓዛዝብ እዩ። ነዚ ዘለናዩ ህሞት ኣብ ክንዲ ክንቅይሮ ንቃለስ ለሚድናዮን ርዒምናዮን ከይነራጥጥ ኣውን ዘሰክፍ እዩ፣ ስለዚ ጉዳይ ጉዳይ ኩልና እዩ: ደጋፊ ዘይብሉ: ተቃዋሚ ዘይብሉ: ሃገር ኣድሕን እዩ መልእኽቱ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሓምሳታት ዝተገብረ ገጋታት: እቲ ኣደራዕ ዝወረደ መንእሰይ ኤርትራ እዩ: ኩላህና ንፈልጦ ሓቂ እዩ: ብኡ ስለ ዝሓለፍና፣ ሕጂ እውን ነዚ ዝመጽእ ወለዶ ንሕሰበሉ: ምሉእ ሂወቱ ውግእ ወረ ውግእ ኮይኑ ከይተርፍ። ንዝሓለፉ ሰማእታትና ክንድብስ፣ ንዝተኣስሩ ክነፍትሕ፣ ስደት ከብቕዕ ሓቢርና ብሳላም ናይ ምንባር ዕድል ከየምልጠና፣ብስሙር መኸተ ንህግደፍ ይኣክል ንበል።

     ዓወት ንሓድነትና !!

ሰላምን ቅሳነትን ንህዝብና !!

  ብሚካኤል ኣጎስቲኖ ጀርመን

    17.11.2018

    

Last modified on Sunday, 18 November 2018 11:35