ኤርትራዊ ተጣባቒ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን ዘቕረቦ ጥርዓን ብዓወት ተዛዚሙ - ምስጋና ንተሳተፍቲ

2014-08-26 13:40:18 Written by  ኤርትራዊ ተጣባቒ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን Published in Human Rights Read 81172 times

   Ref. Nr.:0004/2014........

Datum:24.07.2014...... .

ምስጋና

ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን፤

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት፥ ብጉዳይ ኣብ ከባቢ ሃገርና ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ናይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣሓትናን ኣሕዋትናን ዘበገስናዮ ናይ ጥርዓን መደብ ካብቲ ዝተጽበናዮ ብዝበዝሑ ኣሕዋት ተፈሪሙ ሎሚ መዓልቲ ናብ ዝምልከቶም ትካላት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታት ክፍሊ፤ ከምኡ'ውን ናብ ናይ ሕብረት-ኤውሮጳ ተላኢኹ ኣሎ።

በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ነዚ፥ ንመሰላት ዝጣበቕ ህዝባዊ መደብ ዕዉት ንኽኸውን ዝተሓባበርኩምና ኣሓትን ኣሕዋትን ብስም ማሕበርናን ብስም እዞም ዝከላበቱን ዝሳቐዩን ዘለዉ ኤርትራውያንን ሰፍ ዘይብል ምስጋናና ነቕርብ።

ምስ ሰናይ ትምኒት!!

ስለ ሽማግለ ማሕበር

 

ጸሃየ ክብሮም

 

ኣቦ-መንበር

 

 

 

 

ጥርዓን ኤርትራዊ ተጣባቒ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን

( ኤ.ተ.ማ.ሰ.ስ. )

 

ማሕበርና ዓቕሙ ብዝፈቕዶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ገበናት፥ ማለት እቲ ካብ ኤርትራ ጀሚሩን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለዋ ሃገራት ዘጋጥም ኣስካሕካሒ ምጭዋያትን ስቅያትን ምሻጥን፥ ንገንዘባዊ ረብሓ ንምድላብ ሂወቶም ኣጥፊእካ ናውቲ ህዋሳቶም ንዕዳጋ ምውራድ፥ ደቂ-ኣንስትዮ ክዕመጻን ኣብ ዘይደለይኦ ጥንስን ሕርስን ክበጽሓን ብትሪ እናተቓወመ ይስንድን የቃልዕን።

 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ገበነኛ መላኺ ስርዓት ትሳቐ ዘላን ህዝባ ዝበታተን ዘሎን ሃገር እያ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኤርትራ በጺሑ ዝነበረ ናይ ሃገር ነዘርላንድ ናይ ወጻኢ ምኒስተር ኣብ ተለቪዥን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ( ልክዕ ኣገላልጻ'ዩ ) " ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮረያ እያ " ኢሉ። መንእሰያት ኤርትራሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል ሽፋን ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነት'ዮም ዝነብሩ። ስለዚ ድማ ዝፈትውዋ ሃገሮምን ስድራ-ቤቶምን ራሕሪሖም ክስደዱ ይግደዱን ነስካሕካሒ ሽግራት ይቃልዑን።

 

ኣብ መደበር ስደተኛታት ሱዳን፥ ኢትዮጵያ ይኹን እስራኤል ውሕስነት ዘይብሉ መነባብሮ'ዮም ዝርከቡ፡ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ካብቲ ይኣይ ተዓቒቦምሉ ዘለዉ መደበራት ተጨውዮም እዮም ዝሽየጡ።

 

ዘሐጉስ ነገር'ዩ፥ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ዘለዉ ናይ ጎርባብቲ ኤርትራ ስደተኛታት ብሓልዮት ናይ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ናይ ስደታኛታት ክፍሊ ( UNHCR ) ናይ ተራ ትምህርቲ ይኹን ናይ ኢደ-ጥበብ ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ዕድላት ክወሃቦም ከሎ ነዞም ብፍላይ ኣብዘን ክልተ ጎርባብትና ዝርከቡ ኤርትራውያን ግን እዚ ዕድላት'ዚ ተነፊግዎም ኣሎ፡ ስለምንታይ!!!

 

እቶም ድሕሪ ነዊሕን ሓደገኛን ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ እንተኾነ'ውን ሕብረት ኤውሮጳ፥ ቀንዲ ዕላማይ ሰብኣዊ መሰል ምኽባር'ዩ እናበለ ብስም ስምምዕ ዳብሊን 1 ን 2 ዝፍለጥ ውሳኔኡ ሰብኣዊ መሰል ብምግሃስ ነዞም ካብ ዓምጣሪ ስርዓት ኣምሊጦም ዝመጹ መንእሰያት ኣብ ምክልባት ይርከብ።

 

ስለዚ ንሕና በዚ ኣጋጣሚ'ዚ፥

 

1 - ኣብ ሱዳን፥ ኢትዮጵያ፥ እስራኤል፥ የመን ወዘተ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምቲ ኣብ ኬንያ ዝግበር ( መሰሎም'ውን ስለዝኾነ) ምኽንያቱ ንናይ መጻኢት ሃገሮም ኣብ ምህናጽ ግዲኦም'ውን ዓቢ ስለዝኸውን ናይ ተራ ይኹን ናይ ኢደ-ጥበብ ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ዕድላት ክወሃቦም ንናይ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ናይ ስደታኛታት ክፍሊ (UNHCR) ኣጥቢቕና ንምሕጸን።

 

2 - ንናይ ዳብሊን ስምምዓት ሕብረት ኤውሮጳ ኣትሪርና ንቃወምን ዳግመ- ርእይቶ ክግበረሉ ኣጥቢቕና ንምሕጸንን።

 

 

 

 

Petition of the Eritrean Human Rights and Refugees Advocacy

( E.H.R.R.A. )

     As the name implies, the Eritrean Human Rights and Refugees Advocacy (EHRRA) campaigns for the rights of Eritrean refugees. It makes efforts to create awareness about the causes of the flight of Eritrean refugees. It documents the crimes perpetrated against Eritrean refugees who are severely affected by organ trafficking, ransom taking and widespread rape. EHRRA is a non-profit association that functions through fees of members and support of donors.
     Eritrea suffers under extreme repression of a brutal regime that accurately fits the recent description by the Dutch foreign minister who believed that the image of North Korea is represented in the Horn of Africa by Eritrea. Many people, especially the young, flee Eritrea because of the massive human rights abuses in the country as well as the of the open-ended military conscription and forced labor in the name of “national service.”
     Eritrean refugees have not guaranteed safety in the in the refugee camps in Sudan and Ethiopia. Many of them were taken hostage from the refugee reception camp in the Sudan which is supposed to be under UNHCR protection. Accommodation in the camps and food provisions are extremely poor and exposes the unequal treatment of refugees. For instance, refugees in Kenya are provided by the UN refugee agency sufficient education and training facilities. This is not the case for Eritrean refugees in the Sudan and Ethiopia, and one has the right to ask why?

     Many Eritrean refugees coming across the Mediterranean Sea to Europe suffer from the restrictive asylum policies of the EU implemented on the basis of Dublin II agreement. Under this scheme, an asylum seeker is obliged to apply in the country of first entry without no right to seek asylum in another country. The asylum seeker is likely to be deported to that first entry country he/she asks asylum in another country. Furthermore, in many countries who are signatories of the Dublin I & II Convention, refugees are excluded from the labor market, from necessary medical care and decent housing .

     Therefore, we urge the European Union to abolish or at least revise the Dublin II agreement. Furthermore, we appeal to the UNHCR to give equal treatment to refugees and apply its support scheme in Kenya for young Eritreans in the Sudan and Ethiopia who would be useful citizens capable in rebuilding their country in post-dictatorship Eritrea. Likewise, we appeal to non-governmental organizations and associations to give appropriate attention to Eritrean refugees who are facing difficult problems in many places outside their home country.

 

 

 

 

 

Petition des eritreischen Vereins für Menschenrechte und Flüchtlinge

( E.M.V.F )

Der eritreische Verein für Menschenrechte und Flüchtlinge setzt sich für eritreische Flüchtlinge ein. Er betreibt Öffentlichkeitsarbeit über die Ursachen der Flucht. Außerdem dokumentiert er Verbrechen gegen eritreische Flüchtlinge, die massiv vom Organhandel, Vergewaltigungen und Schmugglerbanden betroffen sind. Unser Verein ist gemeinnützig, der sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Damit er seinen humanitären Auftrag erfüllen kann, ist er auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Eritrea wird von einem brutalen Regime unterjocht. Zutreffend hat vor kurzem der niederländische Außenminister das Regime in Eritrea, zutreffend, als Abbild des nordkoreanischen Systems in Horn von Afrika beschrieben. Viele Menschen, insbesondere Jugendliche, fliehen aus Eritrea, weil sie unter dem zeitlich unbefristeten Wehrdienst, den massiven Menschenrechtsverletzungen leiden und Zwangsarbeit verrichten müssen.

Die Sicherheit von eritreischen Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern im Sudan und Äthiopien ist nicht gewährleistet. Insbesondere aus dem Sudan werden Flüchtlinge von Schergen des Regimes entführt. Die Versorgung mit Lebensmitteln und angemessener Unterkunft ist unzureichend. Erfreulicherweise erhalten junge Flüchtlinge, die aus den Nachbarländern geflohen sind, in Kenia Schulbildung und Ausbildung vom UNHCR, dem Kommissariat der UNO für Flüchtlinge. Von diesen Möglichkeiten sind leider eritreische Flüchtlinge im Sudan und Äthiopien ausgeschlossen. Dies empfinden wir als Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip.

Viele eritreische Flüchtlinge kommen über das Mittelmeer nach Europa. Sie leiden unter der restriktiven Asylpolitik der EU, die im Dublin II Abkommen geregelt ist. Nach dieser Regelung ist ein Asylsuchender verpflichtet, in dem Land, wo er eingereist ist, Asyl zu beantragen. Er hat damit kein Recht, in einem anderen Land Asyl zu beantragen. Macht er dies, dann wird er abgeschoben. In vielen Ländern, die das Dublin II Abkommen unterzeichnet haben, werden Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt, der notwendigen medizinischen Versorgung und einer menschenwürdigen Unterkunft ausgeschlossen. Deshalb appellieren wir an die EU, das Dublin II Abkommen abzuschaffen. Des Weiteren appellieren wir an die UNHCR, junge eritreische Flüchtlinge vor Ort wie in Kenia, auszubilden, ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben, damit diese nach dem Regimewechsel beim Wiederaufbau ihres Landes mitwirken können. Ebenfalls appellieren wir an NGO``S, politischnahe Stiftungen, Parteien und Menschenrechtsorganisationen, die Rechte eritreischer Flüchtlinge zu schützen und Druck auf das Regime auszuüben.

Last modified on Friday, 12 September 2014 15:45