EPDP News

ብምኽንያት ዕረፍቲ ወይዘሮ ዓይሻ ዑስማን ኢድሪስ፡ በዓልቲ ቤቱ ንስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ንነፍስሄር መንግስተ-ሰማይ የዋርሳ፡ ንቤተ-ሰባን ደቃን ድማ ጽንዓት ይሃቦም ጠሉን ምሕረቱን ድማ የውርደሎም እናበለና ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

10 ሓምለ 2019

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) መላኺ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ጭቆናን ግፍዕን ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ፡ ልዑላውነት ኤርትራ ዕሽሽ ኣብ ዝበለሉን ኲነታት ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ቅሳነትን ተሓሪምዎ ኣብ ዝሕመሰሉን ዘሎ እዋን፡ እዩ ካብ ዕለት 29-30 ሰነ 2019 ምዱብ ሓሙሻይ ኣኼባኡ ኣሰላሲሉ። ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ ካብ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ዝቐረበ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት ጸብጻብ ሰሚዑን ተመያይጡን።

ማእከላይ ባይቶ፡ ነዞም ጸብጻባት ዘድሊ መአረምታን ምምሕያሽን ድሕሪ ምግባር ኣብ’ቲ ቅድሚ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ኣባላት ሰዲህኤ ኣውሪዱ ክመያየጠሉን ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ክገብረሉን ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ።

ማእከላይ ባይቶ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ እተኸናወኑ ጕዳያት ኣዝዮም ብዙሓትን ዕዉታትን ምንባሮምን እኳ እንተመዘነ፡ ሰዲህኤ ዝሓለፎም ውሽጣዊ ቅልውላዋትን ብዝተበገሶ ናህሪ ንኸይቅጽል ዘጋጠሞ ማሕለኻታትን ሃሰያታትን ቀለልቲ ከምዘይነበሩ ገምጊሙ። ሳላ ጽንዓትን ተወፋይነት ኣባላቱን ግን፡ ንዅሉ ሰጊሩ፡ ኣብ ልዳት ናይ 3ይን ሓባራውን ጕባኤ ሃድኤ-ሕድርን ሰዲህኤን ምብጽሑ ከምዘሐበኖ ኣስሚርሉ።

ኣብ ርእስ’ዚ፡ ማእከላይ ባይቶ ን3ይ ሓባራውን ጕባኤ ንምክያድ ብኣባላት ክልቲኡ ውድባት ዝተገብረ ወፈያ፡ ክብ ዝበለ ምስጋናኡን ናእዳኡን ኣብጺሑ። ንኣሰናዳኢት ሽማግለ ጕባኤን ንሓጻዪት ሽማግለን ድማ፡ ዕዉት ጕባኤ ንምክያድ ዝገብርኦ ዘለዋ ምድላዋት ኣድናቖቱን መጐሱን ገሊጹ። ከምኡ’ውን፡ ነዚ ኣብ መንጐ ክልቲኡ ውድባት እተበጽሐ ስምምዓት ክውን ንምግባር ከይሰልከዩ ዝጻዓሩ ኣባላት ሽማግለ ልዝብ ክልቲኡ ውድባትን መሪሕነታቱን ምስጋናኡ ገሊጹ።

ማእከላይ ባይቶ፡ ነቲ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ከምኡ’ውን ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ተጀሚሩ ዘሎ ልዝብ ናብ ሽቶኡ ንምብጻሕ ካብኡ ዝጥለብ ጻዕርታት ከበርክት ድልዊ ምህላዉ ኣረጋጊጹ።

ማእከላይ ባይቶ፡ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ክርአ ዝጸንሐን ዘሎ ምዕባለታትን ውን ዳህሲሱ። እቲ ኣብ መንጐ ስርዓት ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን እተገብረ ውዕል ሰላም ኰነ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበሮ መብጽዓ ምፍጻም ውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ካብ መብጽዓ ሓሊፉ ኣብ ግብሪ ከምዘይወዓለ መዚኑ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ብመራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ክውሃብ ዝተሰምዐ መግለጽታትን ብጽሖታትን ንልዑላውነት ኤርትራ ዝግህስ፡ ንምጥራር ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕሽሽ ዝብል፡ ንናይ ግዳም ሓይልታት ምትእትታው ዕድል ዝህብ፡ ንመንእሰያት ኤርትራ ድማ ንኽስደድ ዘገድድ ኣስጋኢ ኵነታት ፈጢሩ ምህላዉ መዚኑ። “ይኣክል” ዝብል ኣብ ወጻን ኣብ ውሽጥን ዝግበር ዘሎ ተቓውሞ ድማ ግብረ-መልሲ ናይ’ዚ ኣሰካፊ ክስተታት’ዚ ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ፡ ንስርዓት ኢሳያስ ዘጃጀወን መቐጸልታ ናይ’ቲ ቅድሚኡ ክካየዱ ዝጸንሑ ተቓውሞታት ምዃኑን ገምጊሙ። እዚ ምንቅስቓሳት፡ ኣብ ኵሎም ኣብ ግዳም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝነብርሎም ከተማታት ክቕጽልን ንውሽጢ ኤርትራ ክልሕዅን ናይ ኵሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ነዚ ምንቅስቓስ’ዚ ንምእላይ ዝግበር ፈተነታት ኵሉ ዘየዐዉት ምዃኑ ኣስሚርሉ።

ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግሃድ ዘሎ ሞት፡ ምፍንቓልን ስደትን ብሓፈሻ፤ ኣብ ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን ብ22 ሰነ 2019 ዝተኸስተ ቅትለታት ድማ ብፍላይ፡ ጕድለት እርኑብን ውሁድን ኣተሓሕዛ ዘስዓቦ፡ ንኢትዮጵያን ህዝባን ናብ ዘይተፈልጠ መጻኢ ዘምርሕ ሓደገኛ ቃራና መንገዲ ኣብጺሕዋ ምህላዉ ተገንዚቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ምብትታትን ነቲ ዞባ ብምሉእ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ መግለጺ ዘየድልዮ ብሩህ ጕዳይ ኢዩ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ብሰንክ’ቲ ብ22 ሰነ 2019 ዘጋጠመ ናይ ሕድሕድ ምቅትታል፡ ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን መንግስተ-ሰማይ የዋርሶም፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ጽንዓት ይሃቦ እናበልና ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ምዃና ክንገልጽ ንፈቱ።

ማእከላይ ባይቶ፡ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞታትን  ብመሰጋገሪ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝውሃብ ዘሎ ጐነጻዊ መልስን ብትዅረት ተመልኪትዎ። ሰዲህኤ፡ ነቲ ዘይምኽኑይ ጎነጻዊ መልሲ ወተሃደራዊ መሰጋጋገሪ ባይቶ ሱዳን ቅኑዕ መፍትሒ ኢዩ ዝብል እምነት ስለዘይብሉ ብትሪ ይነጽጎ። ብሰንኪ እዚ ጉጉይ መልሲ እዚ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ንጹሃት ዜጋታት ኣመልኪቱ ድማ፡ ንህዝቢ ሱዳን ጽንዓት ይሃብካ ይብል። ህዝቢ ሱዳን ፍትሒ፡ ብልጽግናን ዲሞክራስን ንምርግጋጽ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ መጐሱ ይገልጽ። መንግስቲ ኤርትራን መሓዝቱ ዝዀኑ መለኽቲ መንግስታትን ንረብሓታቶም ክብሉ ኣብ ውሽጣዊ ጕዳያት ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ምትእትታው ደው ከብሉ ድማ ይጽውዕ። 

ምልኪ ንምፍራስን ፍትሒ ንምንጋስን ሓቢርና ንቃለስ

ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ

6 ሓምለ 2019  

ወይዘሮ ዳኒኤላ ክራቨትዝ ተኸታታሊት ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ብ2 ሓምለ 2019   ኣብ ቀዳማይ ዓመታዊ ጸብጻበን ንኤርትራ ዝምልከት ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ብጽሑፍ ኣቕሪበን። ኣብዚ ጸብጻበን መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ሰላም ስምምዕ ምግባሩን ኤርትራ ንገዛእ ርእሳ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ምጽንባራን፡ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል  ዘይምምሕያሹ  ዝሓደረን ሻቕሎት ገሊጸን። ኣስዒበን ድማ ኤርትራ ኣብቲ ኩነታት ከተመሓይሽ ትኽእል እያ ኢልካ ንምግማት ዘኽእል ዋላ ሓንቲ ምልከት ከምዘየለ ሓቢረን።

እተን ክኢላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራውያን ብብዝሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ ኣለዉ ኢለን። ወይዘሮ ክራቨትዝ ኣብዚ ኣጋጣሚ ብጀርመናዊ ዲፕሎማት ንዝቐረበን ሕቶ ክምልሳ እንከለዋ፡ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ሶማላውያን ስደተኛታት እውን፡ ካብቲ ዘለዉዎ መደበር ወጻኢ ክራኸቡ ስለ ዘይፍቀደሎም፡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሮም ካብ ኤርትራ ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ይሃድሙ ኣለዉ ኢለን፡ ናይ ህድማኦም ጠንቂ ከኣ ኣብ ኤርትራ ናጽነት ስለ ዘይተስመዖም እዮም ክብላ ገሊጸን።

እዘን ናይ ሕቡራት ሃገራት ክኢላ ሰብኣዊ መሰል ወይዘሮ ክራቨትዝ፡ ኣብ መእተዊ ጸብጻበን፡ እቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ቀጻሊ ኣሎ  ምስበላ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ 21 ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትካላት ጥዕና ብመንግስቲ ኤርትራ ምምንዝዐን ሓደ ምልክት ምዃኑ  ኣስፊረን። ኣስዒበን ከኣ በዘን ትካላት ክጥቀም ዝጸንሐ ኣብ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ብሰንክዚ ስጉምቲ ክሳቐ እዩ ኢለን።

መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ጸብጻብ ምስተገንዘቡ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ እቲ ዝተሓተ ተገዳስነትን ፍቕርን ብዘይምርኣዩ ዝሓደሮም ሻቕሎትን ስንባደን ኣንጸባሪቖም።

ልኡኽ ኤርትራ ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱ ከምቲ ልሙድ ነቲ ዝቕረበ ጸብጻብ “ዘይቅቡል” ኢልዎ። ከምኡ እውን ከም ቬንዙዋላን ኢራንን፡ ዝኣመሰላ ሃገራት ምስ ልኡኽ ኤርትራ ወጊነን። ካብኡ ሓሊፈን ቀጻልነት ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ኣየድልን ክሳብ ምባል በጺሐን።

UN Human Rights Rapporteur for Eritre, Ms Daniela Kravetz, presented on Tuesday, 2 July, her first written annual report to the UN Human Rights Council and expressed deep concern and regret on Eritrea’s failure to improve the situation of human rights in spite of the peace accord with Ethiopia a year ago and Eritrea itself joining the Human Rights Council as a new member. She said there are not even “signs to suggest” that Eritrea is willing to change course any time soon.

The UN expert also reported that Eritreans still fleeing the country in big numbers. While answering to a question by a German diplomat, Ms Kravetz confessed that even Somali refugees in Eritrea were denied contact outside their camp and are, since last December, escaping to the neighboring countries because “they no longer feel free and safe to stay in Eritrea.”

In her introductory remarks, Ms Kravetz stated that the acts of human rights violations are continued to this day, and the listed recent incidents that included incarcerations and seizure of private properties like the 21 health facilities of the Catholic Church in the country. She said needy people in the rural areas will suffer the consequences of the unwarranted actions of the government.

 (See her full report: https://reliefweb.int/report/eritrea/report-special-rapporteur-situation-human-rights-eritrea-ahrc4153).

Majority of the speakers at the session expressed alarm and dismay about what is taking place in Eritrea and blamed the authorities of not showing the most minimum “care and love” for their own people.

As usual, the Eritrean delegate, Mr. Tesfamichael Gerhatu, found the reprt “unacceptable.”  Also as usual, countries like Venezuela and Iran took side with the Eritrean envoy and even suggested that the mandate of the UN Human Rights Rapporteur for Eritrea should be terminated now.

ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ፡ ነቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕን ብይን ኮሚሽን ዶባት ሕቡራት ሃገራትን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኢየ ምስ በለ፤ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ንዅሉ’ቲ ማሕላኡን ጣሕላኡን ገዲፉ፡ ሕጂ መራሒ ረኺብና፡ ንሕና ድማ ክንክተሎ ኢና፣ ኣይከሰርናን፣ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ`ዩ ኢሉ ዝዛረብ  ድሕሪ ሕጂ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ ኢዩ፣ ካብ ጕዳይ ዶብ ዝዓቢ ዞባዊ ጕዳያት ኣሎና፣  ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ እግሪ ክሳብ ዝተክል ዕድል ክንህቦ ኣሎና፣ ዝብሉ ናይ ክድዓትን ጥልመትን መደራጉሕ ፈነወልና። እዚ ጥራሕ ከይኣክል፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣርእይዎ ዘይፈልጥ ናይ ፍቕሪ ፍሽኽታ፡ ምድንፋቕን ዓይኑ ንብዓት ቍጽርጽር እናበሎ ኣፍልቡ እናሃረመ ኣብ ኵለን እተን ዝበጽሐን ከተማታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ልባዊ ፍቕሩ ክገልጽን ሕግብግብ ክብልን ተራእየ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወኪላ ምስ ወጻኢ ሃገራት ክትውዓዓል ድማ ማዕጾ ኣርሓወላ።

እዚ፡ ምስ’ቲ ብለካቲት 1991 ዓ.ም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዋዊሱ ናይ ምምራሕ ዝነበሮ ባህግን መደብን፤ ከምኡ’ውን፡ ገማግም ኤርትራ ናይ ስዑዲ ዓረብ ትመርሖ ልፍንቲ ሃገራት ኣዕራብ መንሃርያ መደበር ምግባሩ ተደማሚሩ፡ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ከቢድ ሻቕሎትን ጥርጣረን ፈጠረሉ። እቶም ንስርዓት ኢሳያስ ዝቃወምዎ ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ብዙሓት ካብ’ቶም ኣብኡ እምነት ዝነበሮም እውን ክጸርዎን ክከላኸልሉን ኣብ ዘይክእልሉ ኵነታት ወደቑ።

ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነታት ዝተበገሰ ናይ “ይኣክል” ጻውዒት፡ ናይ ኵሎም ፖለቲካውን ማሕበራውን ክፍልታትን ሃይማኖታትን ተቐባልነትን ደገፍን ረኸበ። ኣብ ደገ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዘዝነብረሉ ቦታታት ኰይኑ፡

1.   ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብህጹጽ ይጠረር፤

2.   ንልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ውዕላት ኣይንቕበልን፤

3.   እምቢ ንምልኪ፤ እወ ንፍትሒ

4.   ይኣክል ንምልኪ፡ ይኣክል ንምብትታን፡ ይኣክል ንስደት፡ ይኣክል ንደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት….

…ዝብል ድምጽታት ኣጋውሐን ሰላማዊ ሰልፍታትን ሰሚናራትን ኣጋብአን። ነዚ ምንቅስቓሳት’ዚ ብቃለ-መሓትትን ዜናን ኣሰንዩ፡ ብረድዮን ብተለቪዝንን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብምዝርጋሕ ንስርዓት ኢሳያስ ዘጃጀወ ዓቢን ኣድማዒን ምንቅስቓስ ፈጸመ። ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ከይተረፈ ብዝተፈላለየ ስልትታት ዝተሰነየ “ይኣክል” ዝብል ጽሑፋት ኣብ ምዝርጋሕ ተዋፊሩ ይርከብ። እዚ ማዕበል’ዚ ንስርዓት ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ኣርእይዎ ዘይፈልጥ ራዕድን ምሽቝራርን ኣሕዲርሉ ኢዩ። ነዛ ቆርበቱ ንምድሓን ምስ ናይ ከባቢና መለኽቲ ስርዓታት ብምምሕዛው ነቲ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞታት ሕፍር ከይበለ ክጻረርን ክቆጽን ይህቅን ምህላዉ ድማ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኰይኑ ኣሎ።

እዚ ናይ “ይኣክል” ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ምክልኻል ሓይልታቱን ንምልዕዓልን ንምጽላውን ምስ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ዝሳነ ኣገባብን ስልትን ብምኽታል ጻዕርታቱ ከዛይድን ክቕጽልን ይግባእ።

ስለ’ዚ፡ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሕጂ ኢዩ ዝጅምር ዘሎ እምበር ዕማሙ ኣይወድአን። እዚ ዝተገብረ ቀዳማይ ማዕበል ኢዩ። ካልኣይ፡ ሳልሳይ እናበለ ዝሓየለ ማዕበላት ክስዕብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ዘዘለናዮ ሃገር፡ ንጽልዋ ናይ ምልካዊ ስርዓት ንምድኻም ምቅላስ ንገዛእ ርእሱ ዓቢ ዕማም ኢዩ። ስለ’ዚ ተሓጋጊዝና ነቲ ስርዓት ንምንብርካኽን ናይ ህዝቢ ድሌት ንኽፍጸም ምግባርን ከድልየና ኢዩ።

መሰረታዊ ሕቶ ድማ፡ ዶብና ምሕንጻጽ፡ ልዑላውነት መሬትን ህዝብን ኤርትራ ምርግጋጽ፡ ምልኪ ኣልጊስካ ሰላምን ፍትሕን ዝነግሰላ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዝኽበረላ ስርዓት ምህናጽ ኢዩ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ንዝኣተዎ መብጽዓ፡ ማለት ውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ ግብሪ ከውዕል ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት ከምዘለዎ ከዘኻኽር እፈቱ።

ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ከም ፖለቲካዊ ውድባት ብቅዋምን ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ዝምርሑን ዝግዝኡን ኣይኰኑን። ኣባልን ዘይኣባልን ዝብል መስፈሪ እውን የብሎምን። ህዝቢ ኣብ ውሱናት ጕዳያት ተሰማሚዑ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝዝንቢ ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ በብዝኽእሎ ኣገባብን ዓቕምን ዝዋስእሉ መድረኻት ምፍጣር ኢዩ ዘድሊ። ስነ-ኪነታውያን ብጽሑፍኦም፡ ስእልታቶምን ሙዚቃኦምን፣ ምሁራት ብትምህርቶም፡ መጽናዕቶምን ኣመራርሓኦምን፣ ሃብታማት ብገንዘቦም፣ መንእሰያት ብጉልበቶምን መሃዝነቶምን፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ብልቦናአን ናይ ምምሕዳር ክእለተንን ወዘተ … ኮታ ኵሉ ዜጋ በብዓቕሙ ዝጐየላን ተዋሃሂዱ ዝሰርሓላን ዕማም ክትህልዎ ይግባእ።

ስለ’ዚ፡ ኣብ ዘዘለናዮም ከተማታት፡ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ተኣኪብና ነዚ ስርዓት’ዚ ክሳብ ዘልግስ ሓቢርና ነድምጽን ሓቢርና ንስራሕን።

ዓወት ድማ ናይ ህዝቢ ኢዩ!!

ምልኪ ይፍረስ፡ ፍትሒ ይንገስ!!

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

27 ሰነ 2019

In a timely appeal addressed to the UN Secretary General as well as to the UN Security Council and copied to all heads of delegations to the 41st Session of UN Human Rights Council opened in Geneva today, 24 June, the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) urged the UN to act upon its pledges, including the so far “forgotten” conclusions of its own Commission of Inquiry on human rights abuses in Eritrea which were believed to be “crimes against humanity.

The message, issued by the EPDP Chairman Menghesteab Asmerom, took note of the growing “Enough is Enough” wave of protests by Eritreans everywhere,  and urged  the UN system to kindly help a smooth change in Eritrea by putting more pressure on the reckless regime in Asmara. The 41st Session of the UN Human Rights Council was also urged to follow up on the conclusions of its own commission of inquiry. (Full text of the relatively short EPDP message is printed below).

EPDP Reminds the UN System of Its 2016 Inquiry Findings in Eritrea 2

UN Security Council has the duty to act upon findings of the commission of inquiry on Eritrea

To: H.E. Mr. Antonio Guterres,

UN Secretary General, New York

CC: Member States of the UN Security Council,

  1. Heads of Delegations to the 41st Session of

The UN Human Rights Council,

Geneva                                                                                      

 

Dear UN Secretary General Guterres,

Dear UN Security Council Members,

As the 41st Session of the UN Human Rights Council opens in Geneva today, 24 June, the vast majority of Eritreans, who are now rallying for democratic change under the slogan of “Enough is Enough,” deserve the attention of your esteemed offices. Eritreans still hope that UN system, which faltered on Eritrean issues several times in the past,  may now help in finding a  peaceful resolution for its current problems before the already disastrous situation gets much worse, trailing it very bad consequences on the region as a whole. Acting now, even belatedly, on the 2016 recommendations of the UN Commission of Inquiry on Eritrea could be a helpful first step to end the human suffering in small and still poor Eritrea.

Dear SG and Madams/Sirs,

The international community is well aware that the UN Commission of Inquiry on human rights in Eritrea concluded in its report of June 2016 that it had reasonable grounds to believe that “crimes against humanity” have been committed in Eritrea since 1991. It listed the crimes to have included enslavement, imprisonment, enforced disappearance, torture, other inhumane acts, persecution, rape and murder. The commission affirmed  that without substantial legal and institutional reform, Eritrea is not capable of providing accountability to these crimes and violations. It therefore recommended that “the [UN] Security Council refer the situation in Eritrea to the Prosecutor of the International Court [of Justice] for consideration, and that the States Members of the United Nations exercise their obligation to prosecute or extradite any individual suspected of international crimes present on the territory.”

It is now three years since the conclusions and recommendations of the UN Commission of Inquiry on Eritrea have been submitted for further action of the UN Secretary General and the Security Council. Sadly, the Eritrean people have not yet heard a word on this from both.

Your Excellencies,

All recent reports confirm that nothing is changing in the Eritrean situation.  On the contrary, everyone is watching it worsening by the day, probably until it eventually becomes a real cause of instability in the Horn of Africa region and beyond.

We therefore call upon the esteemed offices of the Secretary General and the Security Council to pick up the forgotten report of the UN COI on Eritrea and act upon its pertinent conclusions and recommendations without further delay.

In the meantime, the current 41st Session of the UN Human Rights Council is urged to consider asking again the UN Secretary General and the Security Council to act upon those recommendations for action on Eritrea.   

Respectfully  yours,

 Menghesteab Asmerom, Chairman,

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) in exile.

24 June, 2019

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንጐበጣ ኢትዮጵያ፡ ብኤርትራዊ ምልካዊ ስርዓት ምትካእ ኣይነበረን። ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰሉ ዕላማታት፡ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ብልጽግና ዝሰፈና ናጻ፡ ቅዋማዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ምህናጽ ኢዩ ነይሩ። ሰማእታትና ድማ ነዚ ክቡር ዕላማ’ዚ ክብሉ ኢዮም ነታ ዝፈትዉዋ ህይወቶም ከይበቐቑ ዝወፈዩ።

ናይ ዝዀነ ይኹን ህዝቢ ወይ ውልቀሰብ ሕልሚ ድማ፡ ካብ’ቲ ዘለዎ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሰጋገር እምበር፡ ብስም ጽንዓት፡ ብስም ምጽማም፡ ንዝኸፍአ መነባብሮ ከም ጥዑም ጌርካ ምውሳድ ኣይኰነን።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓመት መጸ፡ እዚ በጺሕናዮ ዘለና ደረጃ ናብ ዝሓሸ ደረጃ መንጠሪ ክዀነና ኢዩ፡ ስለ’ዚ ንጽናዕ እናተባህለ ናይ ሓሶት መብጽዓታት እናተገብረሉ ኣብ’ዚ ዘለናዮ መግለጺ ዘይርከቦ ናይ ስቓይን ሓሳረ-መከራን ሕማቕ ኵነታት ወዲቑ ይርከብ። ሕጂ ድማ፡ ከም ወትሩ፡ ጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ጥዑም ግን ዘይፍጸም መብጽዓ ብምድግጋም ክታለል ኣይግባእን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ “ይኣክል ንምድንጋር… ይኣክል ንምልኪ… ይኣክል ንድኽነት፡ ምብትታንን ስደትን” ኢሉ ተላዒሉ ኣሎ። እቲ መፍትሒ ድማ ካብ ባዕሉ’ምበር ካብ ዘቕበጹ መራሕቱ ክጽበዮ የብሉን።

ሰማእታትና ንምድባስ፡ መብጽዓ ኣብ ልዕሊ መብጽዓ ምድርዳር ዘይኰነስ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር፡ ንግዝኣተ-ሕጊ ምምእዛ፡ ንናጽነት ልዑላውነትን ኤርትራ ምጥባቕ፡ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ፖሊሲታት ምኽታልን ብኣህጕራዊ ውዕላት ምኽባርን ኢዩ።

ኣብ ድሮ 20 ሰነ፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግላ ዝነበረ ናይ ካቶሊካዊ ቤተ-ክስርስትያን ንብረት ዝዀና ናይ ሕክምና ትካላት ምህጋርን ምዕጻውን ድማ እኹል መረዳእታ ናይ’ዚ ንህዝቡ ጽቡቕ ዘይደልን ዘይምነን ስርዓት ኢዩ።

ውድቀት ንዕላማታት ህዝቢ ዝጠለመ ስርዓት!!!

ሰማእታትና ንዝወደቕሉ ዕላማታት ንምዕዋት ንበገስ!!!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስውኣትና

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ18 ሰነ 2019 ናብ ቅድስቲ ቫቲካን ኣገዳሲ መልእኽቲ ሰዲዱ። ኣብዚ መልእኽቱ ቫቲካን እቲ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻኢ በቲ ዘይሓላፍነታዊ “መንግስቶም” ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ ቀጻሊ ስቓይ ኣብ ምውጋድ ክትነጥፍ ጸዊዑ።

እቲ ናብ ጳጳስ ፍራንሲስን ኣምበሳድሮም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጀነቫ ጳጳስ ኢቫን ጁርኮቪችን ዝተላእከ መልእኽቲ ነቲ ብ12 ሰነ 2019 ብሓለፍቲ ኤርትራ ዝተወርሰ ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ጠቒሱ።

እቲ መልእኽቲ እቲ ዝተወስደ ዘይቅቡል ስጉምቲ ነቲ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዝርከብ ኩነታት ኤርትራ መሊሱ ከም ዘጋድዶ ኣስፊሩ። ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ ናይዘን ትካላት ጥዕና ብሓይሊ ምምንዛዕ፡ ነቲ ብሓለፍቲ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣጋዲዱ ኤርትራውያን ክረኽብዎ ዝጸንሑ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዘስእን ምዃኑ ጠቒሱ።

እቲ መልእኽቲ ብምቕጻል፡ ሰብ መዚ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጭካነን ግህሰትን፡ ብሰንኮም ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደረጃኦም ዘይሓለዉ መቐበልን መዕቆብን መደበራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሳቐይዎ ዘለዉ ጠጠው ዘብል ዓለም ለኻዊ ስጉምቲ ንክውሰድ መጸዋዕታ ኣቕሪቡ።

መዘክር ሰዲህኤ ቫቲካንን ሃዋርያዊ ልኡኻ ኣብ ጀነቫን ኣብቲ ዝመጽእ ብ24 ሰነ 2019 ዝኽፈት መበል 41 ርክብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ዝምልከት ስጉምቲ ንክውሰድ ተበግሶ ክወስዱ ተማሕጺኑ።

እቲ መልእኽቲ ብተወሳኺ፡ ኣብ ልዕልቲ ስግረዶባዊ ንሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ብዝምልከት ክውሰድ ዝግበኦ ስጉምቲ፡ ዋና ጸሓፍን ቤት ምኽሪ ጸጥታን ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት’ቲ ብ2016 መርማሪ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ዝበጸሖ መደምደምታ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዑ። 

EPDP Asks Vatican to Initiate Action on Eritrea 2

እተን ኣስታት 22 ምዃነን ዝግመታ ናይታ ቤተክርስትያን ጥዕናዊ ትካላት  መብዛሕትአን  ኣብ ገጠራዊ ከባቢ ዝርከባ መዓልታዊ ንዓሰርተታን ኣሸሓት ሰባት  ኣገልግሎት ክህባ ዝጸንሓ እየን

The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)  on 18 June 2019 sent an earnest  message to the Holy See (Vatican)  appealing for initiation of an appropriate international action to help end the prolonged suffering of Eritreans at home and abroad by their own reckless “government.”

Sent to Pope Francis and his Apostolic Nuncio (Vatican Ambassador) to the UN headquarters in Geneva, Archbishop Ivan Jurkovic, the message cited the June 12 confiscation by Eritrean authorities of all health facilities of the Eritrean Catholic Church throughout the country.

It said this unjustified action will worsen the already “painful situation” of the Eritrean people and described the forcible seizure of the health facilities as another severe violation of human rights by the Eritrean authorities who are depriving thousands of needy people from obtaining medication treatment.

The message further called for the initiation of a global action “to stop the Eritrean authorities from cruelly abusing their own people and condemning to death an entire  nation of six million, a third of whom are by now refugees, many of them languishing in the squalor of poorly organized reception camps in the Horn of Africa region.” 

The EPDP memorandum appealed to the Vatican and its Apostolic Nuncio in Geneva to initiate an action on Eritrea at the upcoming 41st Session of the UN Human Rights Council which is scheduled to open in Geneva on 24 June 2019.

In addition to a cross-border humanitarian action for Eritrea, the message also appealed that the UN Secretary General the UN Security Council must be reminded to act on the 2016 conclusions of the UN Commission of Inquiry on Eritrea. 

EPDP Asks Vatican to Initiate Action on Eritrea 2

It was estimated that the Church’s 22 health facilities, like the one in picture, are big and   were providing medication service to tens of thousands per day, mainly in the rural areas.

It is now official that the autocratic regime in Eritrea on Tuesday, 12 June 2019, seized by force all health facilities of the Catholic Church in Eritrea. The Archbishop of Asmara and the Bishops of Segheneiti, Keren and Barentu sent on 13 June 2019 a letter to the Eritrean minister of health telling her that the measure is totally ‘unreasonable’ and ‘inappropriate’ and that the Church cannot hand-over its facilities willingly, as ordered.

The seizure of the facilities was enforced by armed soldiers, policemen and health officials. Church’s health staff members were pushed out under threats and patients forced to leave their beds and go outside.

The action was described by the letter as an aggression on the integrity of the Church and that the Eritrean authorities will be held responsible for any adverse consequences of this unjustifiable action.

The letter stated that the Church has the obligation of serving the people and this social service is not to be interpreted as act of “opposing to the government and the state” nor is it  intended to compete with the state. 

Copied to the ruling party/PFDJ, the Ministry of Defense and other state “institutions”, the letter was signed by Abune Menghesteab Tesfamariam, the Archbishop of Asmara, and Abune Tomas Osman; Abune Kidane Ye’ebiyo, and Abune Fikremariam Hagos,  the Bishops of Barentu, Keren and Segheneiti, respectively.