“ላምሲ ብኢዳ ዝቐርባ፡ ብእግራ ትሓክኽ”

2023-03-27 07:01:13 Written by  ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ Published in EPDP Editorial Read 548 times

ኣብዚ እዋንዚ ብዛዕባ ሃላዋት ኤርትራን ተግባራት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝባን ክለዓል እንከሎ፡ “ዘይተነግረ እምበር፡ ዘይተገብረ በደል የለን” ዘብል እዩ።  እቲ ከም ሓድሽ  ዜና ዝኸውን ኣየጋጥምን እምበር፡ ኣውንታዊ ምዕባለ እንተዝረአ ምኾነ። ኣብ ሃገርና ኣውንታውን ኣሉታውን ተርኽቦታት ህግደፍ ከተወዳድር እንተፈቲንካ፡ እቲ ኣሉታዊ ብብዙሕ ሸነኻቱ ከም ዝዕብልል ዘወላውል ኣይኮነን። እዚ  ናብ “ኩሉ ተግባራቱ ኣሉታዊ ኢዩ” ዝብል ሚዛን ዘብጽሕ’ውን ኢዩ። ዲክታተር ኢሳያስ እውን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ካብ ንቡር ኣገባብ ወጻኢ ብዝኾነ፡ እንዳተቖራረጸ ሓደ ወርሒ ዝወሰደ ቃለ-መጠይቑ ነቲ “ኩሉ ኣሉታዊ እዩ”  ዝብል፡ ንኹሉ “ኣይተገብረን ኣይተሰርሐን” ብዝብል  ኣረጋጊጽዎ እዩ።

ኣብ ተመኩሮ ህግደፍ ዘየለኻ ክነስኻ፡ ዓይንኻ ብጨው ተሓጺብካ፡ ንሓደ መላኺ ክትብል “ኣለኹ እምበር”  ዝብል ሓሶትን ምህዞን ዝተለምደ መታለሊ እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታትኳ፡ ሕገመንግስትን ተዛመድቲ ሕግታትን ኣብ ዘይብላን ውልቀ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኣብ ዝተሰርዓላን ሃገር ኤርትራ “ሚኒስተር ፍትሒ እየ” በሃሊትን ሓንቲ ካብ መጋበርያታት ኢሳያስ ዝኾነትን ፎዚያ ሓሽም ከይሓፈረት ብዛዕባ ሕግን ሕጋዊ ኣሰራርሓን ኣብ ኤርትራ ከተላግጽ ቀንያ። ፍትሒ ኣብ ዘይብላ ሃገር “ናይ ፍትሒ ሳምንቲ” ክዝከር እውን ተዓዚብና። እዚ ካብ ሓሶት ሓሊፉ ዕዉር ድርቅና እዩ።

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባን መነባብሮ ህዝብን መሬት ዝዘበጠ ምዃኑ እንዳ ኩሉ ኤርትራዊ መስካሪ እዩ። ህግደፍ  ሓቀኛ ንክመስል ናብቲ ውድቀት ዘብጸሐ ዝበሎ ምኽንያታት ክምህዝ ደኣ ኮለል ይብል እምበር፡ ነቲ ኣብ ቁጠባን መነባብሮን ኤርትራ ዘሎ ሓቀኛ ውድቀት ብናይ ደገ ሓይልታት ኣማኻንዩኳ ክኽሕዶ እንተፈተነ እቲ ጠንቂ ንሱ ምዃኑ ክሓብኦ ኣይከኣለን። ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ትካላትን መንግስታትን እውን ብኹሉ መለክዒ ቀጥዕታት ንቑጠባ’ውን ኩለ መዳያውን ድቀት ኤርትራ በብግዜኡ መጽናዕታዊ ምስክርነቶም ዝሃብሉ እዩ።

ናይዚ ቁጠባዊ ድቀት ጠንቂ ስእነት  ተፈጥሮኣዊ  ሃብቲ ወይ ዘይህርኩት ህዝቢ ዘይምዃኑ፡ ርዱእ ስለዝኮነ፡ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕብሮ እትጽበዮ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ህግደፍ  ክሕብረና ዝነበሮ ስለምንታይ ንሱ ጠንቂ ቁጠባዊ ድቀትን ድኽነትን ኤርትራ ከም ዝኾነን መፍትሒኡን ክኸውን ምተገብኦ። እንተኾነ እቲ ጉጅለ  ኮለል ካብ  ምባል ሓሊፉ፡ ነቲ ሓቂ ናይ ምግላጽ ድፍረት ኮነ ግሉጽነት የብሉን። ኣብ ሃገረን ክሰርሓ ዝግበአን ዝነበራ ኤርትራዊ ኣእዳውን ርእሰ-ማለን ኣሲርወን ከብቅዕ፡ ስለምንታይ ደጋጊሙ “ኣብ ኩሉ ጽላታት ኣይተሰርሐን” እናበለ ተመሊሱ ሕቶታት ምዝርዛሩ  ዘገርም እዩ።

ህግደፍ ከምቲ “ኣይበልዓኪ ወይ ንበላዒ ኣይህበኪ”  ዝበሃል፡ ባዕሉ እዩ ኣፍደገታት ዕቤትን ወፍሪ ኣብ ንግዲ፡ ሕርሻ፡ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካለኦት መዳያት-ምዕባለን ብሒቱን ዓጽዩን ንህዝብና ሓኒቕዎ ዘሎ። በዚ ዕጽዋ ዓቕሎም ዝጸበቦም ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ ወላዲት ሃገሮም ራሕሪሖም ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ተሰዲዶም ዕዉት ወፍርታት የካይዱ ኣለዉ። ነዚ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥ ሕሉፍ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ነቶም ትማሊ ኣብ ኢዱ ዝነበሩ እሞ ምሕጽንታኦም ነጺጉ  ኢደ-እግሮም ምስ ኣሰሮም ከይፈተዉ ዓዲ ክለቁ ዝተገደዱ ኣውፈርቲ፡ ሎሚ ተመሊሶም  ሃገሮም ከልምዑ ከምለሲሉ ክጽወዖም ሰሚዕናዮ። እዚ “ልጓም ፈኒኻ በቕሊ ተይ-ተይ” ዘብል እዩ። እቲ መጸዋዕታ ልቢ ግሩሃት ሰሊብካ ግዜ ንምዕዳግ እምበር ናይ ብሓቂ ከምዘይኮነ ተገማቲ እዩ።

ኢሳያስ ካብቲ ዘይሓፍር ምዃኑ ዘረድእ ኣበሃህላኡ፡ ኣብ ኤርትራ ወጻእተኛታት ከውፍሩ ዝኽእሉን ዘይክእሉን ምዃኖም ተሓቲቱ፡ “እወታ ዘእንፍት” ናይ ላግጺ መልሲ ምሃቡ እዩ።  በቲ ሓደ ወገን ዜጋታታ ኣብቲ ዘመሓድሮም ኣካል እምነት ኣጉዲሎም ካልእ ምርጫ ከናድዩ ኣብ ዝተገደድሉ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ካብ ሕገመንግስቲ ጀሚርካ ኩሉ ሕግታት ኣብ ዘይብላ ሃገር፡ ወጻእተኛታት ንዋቶም ውሕስነት ኣብ ዘየብሉ ከውፍሩ ምሕሳቡ የገርም። “ላምሲ ብኢዳ ዝቐርባ ብእግራ ትሓክኽ” እውን ዘብል እዩ። ኤርትራ ዜጋታታኳ ክነብሩላ ውሕስነት ስኢኖም ከም ዝስደዱ ዝርድኡ ወጻእተኛታት “ኣብ ሃገርና ኣውፍሩ” ኢልካ ምጽዋዕ ክሳብ ክንደይ ኣተሓሳስባኡ ናይ ዝተመዛበለ ኣካል እምንቶ ምዃኑ ዘረድእ እዩ። ነቶም ትማሊ ንሓንሳብ “ሓተላ”፡ ንሓንሳብ ድማ “ናይዚኣቶም ካብ ሃገር ምውጻእ ሕመቕካ ምርጋፍ እምበር ዝፈጥሮ ተጽዕኖ የብሉን” እንዳበለ ደፋፊኡ ዘፋነዎም፡ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት’ውን ክጽወዖም ኣይሓፈረን። እቲ ዘገርም ከኣ ኩሉ ሃሙን ቀልቡን ምስ ገንዘብ ስለ ዝኾነ፡ “ኣብ ወጻኢ ዘለዉ መንእሰያት ክንደይ ምዃኖምን ናይ ገንዘብ ዓቕሞምን መዝጊብና ክንፈልጦም ይግበኣና”  ክብል ምስምዑ ከኣ ካልእ መስደመም እዩ።

ካብዚ ንላዕሊ ብዛዕባ ጥልመትን ዓመጽን ህግደፍ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝርዝር ምቕራብ “ንቐባሪ ምርዳእ” እዩ ዝኸውን። ገበናት ህግደፍ  ክሳብ  ሎሚ በጺሕዎ ኣብ ዘሎ ጠጠው ዝብል ከምዘይኮነ፡ ኣቐዲምና እንፈልጦን ኢሳያስ ኣብ ናይዚ ቀረባ ግዜ ቃለ-መጠይቑ ተረጊጹ  ዝደርጐሓልና እዩ። ከምቲ ስነጥበባዊ ነፍሰ-ሄር ኣብርሃም ኣፈወርቂ፡ “ነቲ ሕማቕ ዝሓመቐ ኣለዎ” ዝበሎ፡ እቲ ጉጅለ ንህዝብናን ሃገርናን ካብዚ  ናብ ዝኸፈአ ክወስዶም ከም ዝኽእል ምልክታቱ ይረአ ኣሎ። ኣዕሚቕካ ክረአ እንከሎ፡ ህዝብና በቲ ኣብ ጐረባብትና ዝተኣጉደ ሓዊ ዝተሸልበቦ ከይኣኽሎ፡ ግዳይ ሳዕቤን ውግእ ዩክረይንን ሩሲያን ከይገብሮ ዘየስግእ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገሪ ምምሕዳር ንከይምስረት፡ ሶማሊያ ካብ ጐረባብታ ሃገራት ንክትንጸልን ኢትዮጵያ በቲ ጀሚራቶ ዘላ ጸገማታ ብሰላም ናይ ምፍታሕ መንገዲ ከይትቕጽልን ዝፍሕሶ ዘሎ  ናይ ስግኣት ተንኮላት ሳዕቤኑ ብቐሊሉ ዝረአ ስለ ዘይኮነ፡ ህዝብና ክሓስበሉን እምቤታኡ ከስምዕን እዋኑ  እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ዝፈጸሞ በደላት ክመልሶ ኣይክእልን እዩ። ክምኮረሉን ክመሃረሉን ግና ይኽእል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ተቓውሞኡ ውሒጡ፡ ልቢ ኣዕብዩ ምጽቃጥ መፍትሒ ከምዘየምጽኣሉ ህግደፍ ባዕሉ እውን ኣርእይዎ እዩ። ሎሚ ቀንዲ ዕማም ህግደፍ ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ናይ ግዳም ወገናት ብህልኽ ጽልኢ ኣብ ምጽሕታር እምበር፡ ኤርትራዊ ዛዕባ ዋኒኑን ጉዳዩን ኣይኮነን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ  ነቲ ስቕታ ሰጊርካን ካብ ህዝብታት ጐረባብቲ ሃገራት ተመኲርካን  ንህግደፍ ብጋህዲ ኣብ ኣደባባይ ነቲ መሪር ሓቂ  ክትነግሮ ኣብ እትግደደሉ ደረጃ ከም ዘለኻ ክትርዳእ ነዘኻኽረካ።

Last modified on Monday, 27 March 2023 09:11