ሓደ መስከረም

2014-09-28 03:05:09 Written by  ፍረወይኒ ገርግሽ Published in Community Center Read 14136 times

ሓደ መስከረም  ሱር  ተክሊ ቃልስና፣
ምስታ ታሪኻዊት ኣውሊዕ  ባንደራና፣
ኣብ ጎቦታት ኣዳል ክብገስ ቃልስና፣

 

ብውሑዳት ሰባት ብጓንዴ ብረትና፣
እንቢ  ንመግዛእቲ  ኣብ ገዛእ መሬትና፣
ብድርኺት  ቃልሲ ኣርበዓታት ናይ አቦታትና፣

 

ጥይት ተተኲሱ ብዓተ ጅግና፣

ንሱ ተሰዊኡ ሕድሪ ገዲፉልና፣

በቲ  ናቱ  ሕድሪ ኣሽሓት ውሒዝና።

 

            ናጽነትና ኢልና ንዓኺ ክንደሊ፣

            ብጸሓይ ብሃልሃልታ ተገሪፍና ብቍሪ፣
           
እኽሊ ተሳኢኑ ንበልዕ ቈጽሊ፣
           
ጐረሮ ነቂጹ  ስኢኑ መጥለሊ፣

            ብትኪ ናይ  ባሩድ ተዓፊኑ ምድሪ፣

            ኣየወ ክጸንዕ እቲ  ናይ ገድሊ ዓቅሊ።

 

ጓልና ምስ ወድና ሓደ ድምጺ ሒዝና፣

አስላማይ ክርስታናይ ከይተፈላሌና፣

ወዲ ባርካ ሳሕል ቆላ ከበሳና፣

ስሚርና  ንሃገር  ኣንጻር ገዛእትና፣

ስለዚ  ድማ  ኢና ንኩሉ በዲህና፣
ብመሪር ቃልስና ናጽነትና አውእኪስና።

 

            እቲ ዝተኽፍለ ረዚን መስዋእቲ፣

            ብሰላም ክንነብር ክንበልዕ ክንሰቲ፣

            ሐርነት ክንረክብ ብሐደ ክንዝቲ፣

            ባዕልና  ክንመርጽ ህዝባዊ መንግስቲ፣

            ነዚ  ኔሩ ዕላማ  እቲ ቃልሲ።

 

መሰል ተሐሪሙና  ካብ በዝሓና ግፍዒ፣
ኣንቆራ ወሊድኪ ዘጥፍኣልኪ ርትዒ፣

ከም  ግራት ዘይብሉ ዝልምን ኣብቀውዒ፣
ክሳብ  መዓስ ኢኺ  ኤርትራ ክትነብዒ።

 

            ምሁር ጽሓፍ ኣልዕሎ እቲ  ብርዒ፣
          
ሓረስታይ ክተት ስገሮ እቲ ቀውዒ፣
          
ሸቃላይ ኣልዕሎ ሞደሻኻ ናይ አርማኻ ጽንዒ፣
          
መንእሰይ ተጠርነፍ ምርሓዮ ንፍትሒ፣
          
በዓል ተመኵሮ አትሕዞ እቲ ብልሒ፣
          
ዋዕሮ ድገምዮ ናይ ጅግንነትኪ ወግዒ፣
          
እቲ ዝደናገጽ ግደፎ  ንጸግዒ፣
          
ባዕሉ ክስዕቦዩ  ንመስርሕ ፍትሒ።

 

ብሰላም ክኸውን መዓስ ምጸላእና፣
መዓስ እሞ ኣሎ እዚ ኣብ ባይታ ሃገርና፣
ስንኩላን ማይ ሓባር ኣይረኣናን እንዲና፣
ሕቶ እዮም ሓቲቶም ምሰልና ሃቡና፣
ብጥይት ዘሕረሮም  ኣብ  ቅድሚ ህዝብና፣
ናይቶም  መቃልስቱስ ኣይረኣናን እንዲና፣
በታ ዘውጽእዋ  ናይ  ዲሞክራሲ ጨና፣
እንሆ ኣእትይዎም ኣብ ጐዳጕድ ዓፈና፣
ብረትዶ ኣልዒሉዩ እቲ  ውጹዕ  ህዝብና፣
ኣብ እስርቤታት ክሳቀ  ንርእዮ ዘሎና፣
ስለዚ ካብ ህግደፍ ኣይንጸበ ማና፣
መርገጽና ነትርሮ  ኣንጻር ጨፍጫፊና። 

 

 

            ነዞም  ፍልሖ ገዛ ኣብ ቆፎ ዝኣትዉ፣
           
ውሻጠ ሐሊፎም  መርዓት ዘጸምዉ፣

            ነቀዝ  ናይ  ከተማ  ፋብሪካ ዘዕንዉ፣

            መንእሰይ ከይስልጥ  ዩኒቨርስቲ  ዝዓጽዉ፣
           
ብናይ  ህዝቦም  ስቃይ  እፎይታ  ዝረኽቡ፣
           
ይቀርብ  አሎ  ግዜ  ናይ  ኢዶም ክረኽቡ።

 

ሃገር ተተርኢሶም ክኸዱ ንዕርበቶም፣
ከምቶም ዝቀደሙ ዲክታቶር ጐይተቶም፣
ብዙሕ  ዝፈከሩ ፈኸራ  ናይ  ሞቶም፣
ህዝቢ  ዝፈረዶም ከም  ተመን  ክጐቶም፣
ጽባሕውን ንህግደፍ ንሳያ ብጽሒቶም።

 

 ፍረወይኒ ገርግሽ

 

 

 

 

Last modified on Monday, 29 September 2014 01:09