ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ሰዲህኤ ኣብ ፈስቲቫል

Thursday, 17 August 2017 00:25 Written by  ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ Published in EPDP News Read 645 times

ኣባላት ቤት ጽሕፈት ደቂ-ኣንስትዮ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ብጾተን ኰይነን ንፈስቲቫል 2017 ዘማዕረገ ምርኢትን ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ ቃልን ብምኽትል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ዞና ኤውሮጳ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ይስሃቕ ቀሪበን።

እቲ ኣብ ፈስቲቫል ቀሪቡ ዝነበረ ፖስተራትን ባህላዊ ናውቲ ገዛን ዝምልከት ምርኢት፡ ነቲ ፈስቲቫል ሰሓቢ ካብ ዝገበርዎን ዘማዕረግዎን ሓደ ነይሩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተዓዘብቲ ቆላሕታ ውን ስሒቡ። እቲ ፖስተራት ኣብቲ መንደቕ ናይ መእተዊ ኣዳራሽ ተለጢፉ ክትርእዮ እንከሎኻ፥ ነቲ መንደቕ ፍሉይ ሕብርን ግርማን ስለ ዝሃቦን ዘወቀቦን ናብ ሕሉፍ ተዘክሮታት ይወስደካ።

ኣብቲ ፖስተራት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ዝገልጽን ኣብ ጎኒ ኣሕዋተን ኰይነን ብረት ዓጢቐን ተዋጊአን ዘዋግኣ፡ ምእንቲ እዛ ሃገር በጃ ዝሓለፋ ደቂ ኣንስትዮ ኣስማት ኩለን’ኳ እንተዘይተጠቕሰ፥ ነታ መጀመርያ ኣብ ሰውራ ዝተሰለፈትን፡ መጀመርያ ዝተሰወኣትን ዝሕብር ስምን ስእልን  ነይሩ። ኣብ ርእሲ’ዚ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሰንኪ መላኺ ስርዓት፥ ንናጽነትን ሓርነትን ዝተቓለሳ ክንሰን ሓርነተን ኣብ ክንዲ ዝጐናጸፋ ኣብ ሕማቕ መነባብሮ ዝበልያ ዘለዋን ኣብ ስደት ዘጓንፈን መከራን ሽግርን እውን ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ነይሩ። እቲ ካልእ ኣውራን ዝሕዝን ሓንቲ ኣደ ኣርባዕተ ስውኣት ዝናብየን ስኢነን፥ ካብ ናይ ቀትሪ ጸሓይ ዘጽልለን፥ ካብ ናይ ከረምቲ ማይ ዘዕቅለን ዘይብለን ተኾርምየን ዝነብዓ ዝነበራ ኣብቲ  ፈስቲቫል ዝነብሩን ዝነበራን ብሓዘንን ኣስተንትኖን ክዝክርወን ከለዉ የሕነቕንቑ ነይሮም። እዘን ኣደ ኣርባዕተ ስውኣት በቲ መላኺ ስርዓት ስለ ዘይተናበያ፥ ሓደ ኤርትራዊ ውልቀሰብ ነቲ ሕማቕ መነባብሮአን ረእዩ ምስ ደንገጸ፡ ካብ ብሕታዊ ሃብቱ ክሳብ ዕለተ ሞተን ዝቕመጣሉ ገዛን ዘደልየን ናይ መዓልታዊ መነባብሮ ወጻእን ዝምልከት ወጻኢ ሓላፍነት ክወስድ ምዃኑ ቃል ኣትዩለን። ኣብ ርእሲ’ዚ ሕክምነአንን ክዳነንን ዝምልከት ወጻኢ ክሽፍነለን ወሲኑ ኣሎ።

እዘን ብሰንኪ ርህራሄ ዘይብሉ ጨካን ስርዓት ጸገም ዘጋጠመን ኣደ፡ ብዙሕ ኤርትራዊ ከምአን ዝሽገር ከምዘሎ ዝሕብር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነተን ደቀን ዘወፈያ ኣደታት ቆሊሕ ምባል ዝሓንገደ ስርዓት ብብደዐ ክዛረብ እንከሎ ዝሃቦ ቃል የዘኻኽረካ። ንሱ ድማ “እሞ ኣብ ጸጽባሕ ዲና በጊዕ ክንሓርደሎም” ካብ ዝብል ስርዓትሲ ህዝብና እንታይ’ዩ ክጽበ።

Cultural appliances

ጎኒ ጎኒ እቲ ፖስተራት ብጽቡቕ ኣብ ዝተነጽፈ ሰደቓታት ተዘርጊሑ ዝነበረ ናውቲ ገዛ፡ ኣብ ኤርትራ ንዘይተወልዱ መንእሰያት ኢደ-ጥበባዊ ብቕዓት ኣደታቶም ዝሕብርን ዘላልን እዩ ነይሩ። ኣብኡ ተዘርጊሑ  ካብ ዝነበረ ናውቲ ሰፍኢ፥ ሰተታ፥ መሶብ፥ ጻሕሊ፥ መብልዕ ቁርሲ፥ ማሕፉዳ ,,, ወዘተ ኣደታትና ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ናውቲ ንረኣይኡ ዝምስጥ ጥራይ ዘይኮነስ ኣስማቱ እውን ከይጠፍእ ዝዕቀበ እዩ ነይሩ።

Haregu Berhe

ኩለን ነዚ ዘዳለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣስማተን በብሓደ ምዝርዛር’ኳ ዘድሊ እንተነበረ፥ ንኹለን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክብ ዝበለ ሞገስ ይግበአን። በዚ ጥራይ ከይተወሰና ነቲ ፈስቲቫል ዘድሊ መግቢ ኣብ ምድላው ዝነበራ፡ ከም ኣብነት ወይዘሮ ሓረጉ በርሀን ካልኦትን ዘሕብን ስራሓት ፈጺመን እየን። ብተወሳኺ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ፡ ምስቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ሓደ ብሓደ እናገለጸት ናብ ህዝቢ ዘቕረበት ወይዘሮ ገርጊሽ ነጋሽ ንግደ ደቂ ኣንስትዮ ግርም ገይራ ገሊጻቶ እያ።

Grouppic

Last modified on Thursday, 17 August 2017 22:40