ነጸብራቕ ---- ብምኽንያት መስዋእቲ ጽኑዕ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ

Monday, 16 April 2018 08:25 Written by  EPDP Published in Featured Read 456 times

Assalo3

ሰላም!

ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ፡ ኣባል ማእክለላይ ባይቶ፡ ብሰንኪ ሕዱር ሕማም ልቢ ተሰዊኡ ኣሎ። መስዋእቲ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ንቤተሰቡ ጥራሕ ዘይኰነ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዓቢ ክሳራ ኢዩ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ንስዉእ መንግሰተ-ሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ድማ ጽንዓትን ራሕስን የውርደሎም እናበለኩ ብስም መሪሕነትን መሰራታትን ሰዲህኤ ተኻፈልቲ ናይ’ዚ መሪር ሓዘን ምዃና ክገልጽ እፈቱ።
መንግስተኣብ ኣስመሮም

_____________________________________________

 

ሰላም
ሞት መሓመድ ኣሰሎ ዘሕዝንዩ። ኣምላኽ ንኹሎም ስድራ ቤትን ተቓለስቲ ብጾቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብ። ጽንዓት ይሃበና።
ረዘነ

_____________________________________________


ኣዝዩ ዘሕዝን'ዩ: ሕማቕ ተረኺቡ። መንግስተ ሰማያት የዋርሶ: ንዘሎና ጽንዓት ይሃበና።
ሃይለ ወልዱ።

Assalo1

It is sad to lose yet another patriot like Asselo before achieving the big job.
May his soul rest in peace.

Asselo voting at a congress
Ammar

_____________________________________________


ብጣዕሚ ዘሕዝን ተረኽቦ።
ዓቢ ክሳራ እዩ። ንምቕባሉ ዘጸግም ዘይንቕነቕ ጽኑዕ ሃገራዊ ተፈልዩና።  እንታይሞ: ንሕና ካልእ ንሓስብ ሞት ከኣ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ግዜኣ ትጽብጽብ። 
ተጋዳላይ ከየዕረፈ ዓሪፉና። 
መንግስተ ሰማያት የዋርሶ። ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉእና።
ንመላእ ስድራቤት ሰዲህኤ:። ንመላእ ስድራቤት ኣሰሎ ንፈተውቲን ድማ ጽንዓት ይሃብ።
ደጊጋ!

_____________________________________________

ኣዝዩ ዘሕዝን ኢዩ። ስዉእ ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣሰሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ክፍለየና እንከሎ መሪር ሓዘን ዝገድፍ ኢዩ። ስዉእ ኣሰሎ ኣብ ቃልሲ ጸኒዑ ዝተቓለሰ ንቑሕ ካድር ኢዩ ነይሩ። ኣሰሎ ብቓልሲ ጥራይ ዘይኮነስ ብልቦንኡን ልዝብንኡን ትዕግስቱን ምስ ሰብ ዝነበሮ ፍሕሹው ኣቀራርባን ዝዝከር ካብ ሓንጎል ናይ ኩሉ ዝፈልጦ ክርሳዕ ዘይከኣል ኢዩ።

ንብጻይናን መቓልስትናን ሓውናን ኣሕመድ ኣሰሎ መንግስተሰማያት የዋርሶ። ንምሉእ ስድራበቱ ድማ ጽንዓት ይሃቦም።

Tekle Melekin

_____________________________________________

መስዋእቲ ብጻይና መሓመድ ኣሰሎ ኣዝዩ ዘህዝን እዩ። ብዓብዩ'ኳ ንቤተሰቡ እንተኾነ ንዓና መቓልስቱ እውን ኣብሲ ወሳኒ ግዜ ክፍለየና እንከሎ ዘሕዝን እዩ። ሓዘና ብናይ በዓል ዑሳምን ኣሕመድ ከይዛረየ እዚ ምሳኹ የሕዝን። ተዘሚትና። ብዝኾነ ኣንጻር ተፈጥሮ ዝግበር የለን እሞ ንዓኡ መንግስተሰባይ ንተረፍቲ ከ ጽንዓት ይሃበና።

ደበሳይ

_____________________________________________

ሰላም

ብመስዋእቲ መሓመድ ኣሰሎ  ኣባል ማ/ባይቶ ምክንያት ብምግባር ንምሉእ ስድራቤት ጽንዓት ክማኡውን ናዓና ጽንዓት ክሓተና እዩ.።

ዘርእብሩክ

 _____________________________________________

ኣዝዩ ዘሕዝን ተረኽቦ ! ንራህዋ ህዝብኻን ሃገርካን ዕድመ ህይወትካ ብምሉኡ ተቃሊስካስ፣ ራህዋ ህዝብኻን ሃገርካ ከይረአኻ መስዋእቲ፣ እሞኸኣ ኣብ ሃገረ ስደት! ዝኾነ ኾይኑ ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ኮነ ንነፍሰ ስዉእ ተጋደላይ መሓመድ ኣሶሎ ረቢ/ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ይቀበላን ይኽሓሳን፣ ንመላእ ቤተሰቡን፣ ንመላእ ኣባላት ሰደህኤ ድማ ጽንዓት ይሃብ!

መድሃኔ ሃብተዝጊ፣ ቤትጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት

Assalo7


ሕማቕ ስማዕ
መስዋእቲ መሓመድ ኣሰሎ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ስማዕ እዩ፡ ንስድርኡን ንብጾትን ጽንዓት ይሃበና፡ ንዕኡ ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሖ። እዋኑ፡ በብሓደ ሰብ ዋሓደ እዩ እሞ፡ ጾርና ነቃልለሉ መንገዲ ክንረክብ ከቢድ ጻዕሪ ክሓተና እዩ።

ንጉሰ

_____________________________________________

መስዋእቲ ሓው ኣሰሎ ኣዚዩ ዘሕዝን ኢዩ። ብሓቂ ተቓላሳይ፡ ጽኑዕ ብጻይ ተፈልዩና። ብቐሊሉ ክንትክኦ ዘይንኽእል ኢና ከሲርና ዘሎና።
ኣሰሎ ኣምላኽ ይቀበሎ ሓሊፉ ኢዩ፡ ንዝገደፎም ስድርኡ እንድብሰሉ ኣገባብ፡ ነርኢ

ኣሰፋው

_____________________________________________ 

ብሓቂ ዘሕዝን ተረኽቦ  ኢዩ ናይ ብጻይና መሓመድ ኣሶሎ መስዋአቲ፣ከምዚ ዘኣመሰለ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ንአስነቱ  ዘብለየ፣አሞ ኸኣ ፍረ ቃልሱ ከይረኸበ  ካብዛ ዓለም ብሞት ክፍለየልና አንከሎ ዓቢ ክሳራ ኢዩ፣ ንስዉኡ ብጻይና መንግስተ ሰማይ ንስድራቤቱን ናይ ቃልሲ ብጾቱን ከኣ ጽንዓት የሃበና ፣ዕላማ ንሱ ንአስነቱ ከየስተማቀረ ዘሓለፈሉ  ስዉኡ ብጻይና ክቀሰን አንድሕሪ ኲይኑ ከይሰልከና ተሪርና ቃልስና ንክንቅጽል  ሐይሉ የሃበና፣


ነጋሲ ሐምደ  

_____________________________________________

ሰላም፣
ጽንዓት ይሃብኩም ቤተሰብ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ።

ሃብተሚካኤል

_____________________________________________

ሰላም ብሓበራ

ንኣዚዩ ነዊሕ ዓመታት ንሃገሮምን ውጹዕ ህዝቦምን ክብሉ፡ ሂወቶም ኣብ ከርተት ዘሕልፉ ዘሎው ኣቦታት ኣያታት፡ ከይዕረፉን ጻማ ከይረኣዩን ዓው ኢልካ ዝግባእ ናይ ክብርን ምጎስን ኣኽሊል ከይተሸለሙን በብሓደ ኣርሒቆም ንዘለኣለም ክገሹ ከሎው ዝስመዓኒ ሓዘንን ጓሂን ምረትን ንልቢ ዝሰብርን ንከብድኻ ዝቀርጽን ቃንዛ'ዩ፡፡ ጎኒ ጎኑ ዝኸይድ ስምዒት ውን ኣሎ፡ እሱ ድማ፡- ንሓርበኛታታ ዘይትኸውን ሃገር'ሲ ጽባሕ ከመይ ኮን ክትከውን ኢያ፡ ዝብል ብተደጋጋሚ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዕረፍቲ ተቃላሳይ ዝመጽእ ንሕልናኻ ብክልተ ሸነኽ ዝወግእን ዝወቅስን ሰላም ዝኸልእ ሓሳብ'ዩ፡፡ 

_____________________________________________

ክብርን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ንስውእ መሓመድ ኣሰሎ፡፡
ክብርን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ንኩሎም ስውኣት ውጽዕቲ ኤርትራ፡፡

ፈጣሪ፡ ንመላእ ቤተ ሰቡን ብጾቱን ጽንዓት ይሃብ፡፡
ዕድመን ጥዕናን ንኣሰር ስውእ ስዒቦም ኣብ ቃልሲ ዝርከቡ ኣቦታትን ኣያታትን፡፡

ኣማኑኤል በራኺ

_____________________________________________


መሓመድ ኣሰሎ ካባና ብሞት ምፍላዩ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ: ንስድርኡ ንኹሎም ፈተውቱን ጽንዓት ይሃቦም ይሃበና

ሃይለ ገብሩ

Assalo2


  ሰላም ብጾት
 ናይ መሓመድ ኣሰሎ መስዋቲ ዘስንብድን ዝሕዝንን ዩ።ምሕማሙ ከይፈልጥና ዓሪፉ ።ንስድራቤትን ንዓናን ጽንዓት ይሃብ። ዝገደፈልና ናይ ስድራ ሓላፍነት ንሰከም። ቃልስና ድማ ብጽዓትን ዝሓቦን ንቐጽል

 ግርማይ ተመስገን (ቀሺ)

___________________________________________

 

እብ መገሻ ከለኹ እየ መስዋእቲ ክቡር ጅግና ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ሰሚዐ። እቲ ኩሉ ዝገለጽክሞ መሪር ሓዘንን ተዘክሮታትኩም ብዛዕብኡንውን ተኸታቲለዮ እየ። እወ ብሓቂ መሪር ሓዘን ንስድራ ቤቱን ንሰልፍናን ህዝቢ ኤርትራን እዩ። ኣብ ጋሽ ምስ ወዲ ኣሰሎ ኣብ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ብሓንሳብ ተንቀሳቒስና፡ ኣብ ብዙሕነት ክህሉ ዝኽእል ፍልልያት ብምእላይ ኣብ ህዝብን ሰውራን ምትእምማንን ስኒትን ክሰፍን፣ ንናጽነት ሃገርና ሓቢርና ክንቃለስ ዘብቅዕ ባይታን ምርድዳእን ኣብ ምፍጣር ወዲ ኣሰሎ ምስ ሓያለ ብጾት ካድራት ካብ ብሄረ ኩናማ ዝተሳተፍዎ ታሪኻዊ ኣበርከቶ ዘይርሳዕዩ። ወዲ ኣሰሎ ብዓቕሉን ክእለቱን ብሉጽ ካድር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ብቓንቃታት ኩናማ፣ ትግርኛን ዓረብኛን ምስ ኩሉ ክረዳዳእ ዝኽእል ዘይሕለል ተንቀሳቓሲ እዩ ነይሩ። ንዕኡ ናይ ሰላም ዕረፍቲ ይግበረሉ፡ ንቤተ ሰቡን ብጾቱን ድማ ጽንዓት ይሃበና።

ፍስሃየ ሓጎስ

___________________________________________

ብሓቂ ዘሕዝን ተረኽቦ ኢዩ፣ ግን ካብ ወረደ ፍቃድ ኣምላኽ ኲይኑ ዝግበር የለን። ንተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ መንግስተ ሰማይ ንስድራቤቱን ንመቓልስቱን ከኣ ጽንዓትይብል። ግን እቲ ዝያዳ ዘሕዝን ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ክብል ገና ኣብ ዕሸል ንእስነቱ ከየስተማቀረ 

ዝተዋደቐሉ ዕላማ ከይተዓወተ ካብዛ ዓለም ብምፍላዩ ዘሕዝን ተረኽቦ ኢዩ፣ ንሕና መቃልስቱ ዝኾና ነቲ ንሱ ዝተቓለሰሉ ዕላማ   ክሳብ ዓወት ብዝለዓለ ሓቦ ቃልሲና ክንቅጽል እና።

ኣድያም ተፈራ ቢ

____________________________________________

ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ወረ፥ መስዋእቲ ሓውናን መቓልስትናን መሓመድ ኣሰሎ። ቅኑዕ ሰብከይዱና።

ከም ምርጫና ከኸውን ሰለዝይከኣል ግና ኣምላኽ ብንየው ይቀበሎ። 

ንመላእ ስድራ  ቤቱ ንኹልና ኣባላት ሰልፊ ድማ ጽንዓትን ብርታዕን ይሃብ።

ድራር መንታይ

____________________________________________

ብጣዕሚ ዘሕዝን መስዋእቲ ብጻይና መሓመድ ኣሰሎ ኣነ ኣብ ብዙሕ ርክክባትና ብኹርዓት ስሙ እንዳጸዋዕኩ ይዛረብ ነረ መስዋእቱ ምስ ሰማዕኩ ሓዚነ። ባሓቂ ዘይትካእ ብጻይ ከሲርና ብዓቢኡ ክኣ ንበተሰቡ 

እንታይ ይገበር መንግስተሰማይ የዋርሶ ጽንዓት ክኣ ንቤተስቡ ይሃብ

ትኩእ ተስፋይ

____________________________________________

ብሓቂ ሕማቅ ተረኺቡ ደሕዝን ፡እንታይ ግበር ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ድወጻእ ኣይኮነን፡ን ቤተሰብን ፡ን ሰልፍና ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ክሳራ እዩ እሞ ጽንዓት ይሃበና፡ን ብጻይና ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ።

ፈቨን ጌዲዎን

_____________________________________________

 

Last modified on Wednesday, 18 April 2018 18:29