Wednesday, April 16, 2014
   
Text Size

Site Search powered by Harnnet.org

Share/Bookmark

User Rating:  / 0
PoorBest 

እቲ ብዕለት 20-08-2011 ብሓርበኛ ተጋዳላይ ገረዝጊሄር ተወልደ ኣብ ዙሪኽ ዝተኻየደ ሰሚናር፣ ብኣቶ ተስፋጋብር ናይ እንቃዕ ደሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል ኣብ ዘቕረቦ መእተዊ ቃል ”ንሕና ዕድለኛታት ኢና፡ እዞም ሎሚ ኣብዚ ተረኺብና ምስ ክቡር ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ገረዝጊሄር ተወልደ ድኻሙ ከይጸብጸበ ምሳና ተራኺቡ ኢህን ምሂን ክብል መልእኽቱ እውን ክንሰምዕ ከኣ እንቃዕ ኣብቀዓና። ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድል ሓደ ግዜ ኣብ ሂወትና ኢና ክንረኽቦ እንኽእል። እቶም ነዚ ዕድመ እዚ፡ ኣኽቢሮም ዘይመጹ፣ ብግዜ ምሕጻር ይኹን ወይ ንኸይመጹ ዝገበሩ ባእታታት እሞ ምኽሮም ሰሚዖም ኣብዚ ዘይተኻፈሉ፡ እቲ ክስራን ንዕኦም ጥራሕ ምዃኑ ድሒሮም ክርድእዎ ምዃኑ ኣይሰሓትን፣ መቸስ ንታሪኽ ክጉዕጽጹን ከተዓናቕፉን ዝሰርሑ ለይቲ ምስ መዓልቲ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ብዙሓት ኢዮም። ይኹን እምበር ጉዕዞ ቃልስን ታሪኽን ብማንም ዘይዕገቱ ምዃኖም ታሪኽናን ታሪኽ ዓለምን ይምህረና። ስለዚ ሎሚ እንቐስሞ ትምህርቲ ኣብ ልብና የሕድሮ ነቶም ዘይመጹ ከኣ ነቲ ዝስመዕናዮ ክንሕብሮም እናበልኩ መድርኽ ንግሻና ክመሓላለፍ፣ ንኣቶ ፍትዊ ክፍለ መእተዊ ክገብር ይሓድግሉ ክብል ሓጺር ቃል ኣቕሪቡ።

ኣቶ ፍትዊ ክፍለ፡ ኣቦ መንበር ጨንፈር ሲዊዘር-ላንድ ነቶም ነቲ ዕድመ ኣኽቢሮም ዝመጹ ድሕሪ ምምስጋን፡ ብዛዕባ እዚ ሎሚ እነካይዶ ሰሚናር ኣብ ሓጺር ግዜ ማለት ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤና፣ ሓውናን ብጻይናን ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ገረዝጊሄር ተወልደ ብኣጋጣሚ ብስዊዘርላንድ ኣቢሉ ይሓልፍ ምህላው ምስ ፈለጥና ብታህዋኽ እነቕርቦ ዘሎና ሰሚናር፡ በቲ ዘይሕለል መንፈዓት ኣባላትና ኣባላት ንኡስ ጨንፈር ዙሪኽ ክካየድ ምኽኣሉ ምስጋናይን መጎሰይን ንብጾት ይብጻሓዮ።

ስለምንታይ ኣብ ዙርኽ? እዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ስዊዝ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ኤውሮጳ ከይተረፈ ኣብነት ብምዃን ዓውደ ቃልሲ ከይና ትርከብ ምህላዋ ንኹላትና ብሩህ ኢዩ። እዚ ክብል ከሎኹ ኩሎም ተዋሳእቲ ፖለቲካን፣ ማሕበራዊ ጉዳያት፣ ማለት ከም ተደናገጽቲ ስርዓት ህግዲፍ፡ ከምኡ እውን ተቓውሞ ደምበ፡ ሰልፊ ደ.ህኤ፡ ሃድኤ ምንቅስቓስ መንእሰይ ንኮሚሽን ዝሕግዙ፡ ከምኡ ኣውን ሲቪካዊ ማሕበር ገዲምን ሓድሽን፡ ከም EHYN ስዒቡ ክልቲኡ ኣብያተ ክርስትያን ብህግዲፍ ዝምርሓን: ናጻ ዝኾነ ቤተክርስትያን ተዋህዶን፡ ኣብ እስልምና ዝኣምኑ ዜጋታት ኤርትራውያ… ወዘተ ዘማእከለት ናይ ኩሎም ዓይነታዊ ንጥፈታት ዝረኣየላ ከተማ ስለዝኾነት፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህዝቡ ምንቅስቓሳት፣ ዘለዎን ኩሉ ግዜ ህላውነቱ ዘረጋግጽ ምኻኑ ንምርኣይ ዝዓለመ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን ዝብሎ ግን ኣቶ ገረዝጊሄር ተወልደ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ካብ 1965 ወዲ ዓሰርተ ሽውዓተ ከሎ ኣብ ቃልሲ ዝጀመረን፣ ኣብቲ ተመሃሮ ኣድማ ክገብሩ ከለዉ ብወተሃደር ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ድሕሪ ውድቀት ሃይለስላሴ፡ ደርግ፡ ስልጣን ምስ ጨበጠ ምሕረት እንተሓቲትኩም ናጻ ክትኮኑ ትኽእሉ ምስ ተባህሉ፣ ገለ ሰባት ሓቲቶም ነጻ ክኾኑ ከለዉ ኣቶም ሓርበኛታት መንእሰይ ግን ንሕና ምሕረት ንሓተሉ ምኽንያት የብልናን ኢሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝተረፉ ሓደ ኢዩ። እቲ ንሳቶም ዝሃብዎ ከኣ ‘’ንናጽነትናን ሓርነታናን ኢልና ኣድማ ዝገበርና ደኣ እምበር ሰሪቕና ወይ ሰብ ቀቲልና ዝተኣሰርና ኣይኮናን የግዳስ እዚ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ሓቲቱ ናጽነቱ ኣብ ኢድ ህዝቢ ከረክብ ይግባእ’’ ዝብል ነበረ።

ድሕሪ ነዊሕ ማሰርቲ ከኣ ብሓርበኝነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሓደ እዋን ካብ ኣስመራን ዓዲዃላን ዝነበሩ እሱራት ዘውጸኣቶም ኣብ ኤርትራ ዘይርሳዕ ታሪኽ ዝተገብረ ብሂወቱ ኣብዚ መጺኡ ንሕሉፍን ህልውን ታሪኽ ከዘንትወልና ኢዩ። ብተወሳኺ ከኣ ነዚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመንን ኣቦ መንበር ሰክረታርያ ኮይኑ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጎንደር ዝሓለፈ ቀዳማይ ብኽልቲኦም ኣቦ-መንበራት ሰክረታሪያ ጉባኤ ናይ ክልቲኡ ጉባኤታት ተዋሃሂዱ ብሓደ ኣገባብን ሰዓታትን ዝሓልፍ ዝነበረ ውሳኔታት ምጽዳቕ ዘርኣይዎ ክእለትን ዓቕምን ብሓቂ ንወዲሰብ ዘደንቕ ምዃኑ ናይ ዓይኒ ምስክር ኢየ። እዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣብ ታሪኽ ምንቅስቓስና ብዓቢ ሓላፍነትን ተወፋይነትን ታሪኽ ቃልስና ዝኾነ ጌና ታሪኽ ዝሰርሕን ክሰርሕን ዘይሕለል ብጻይ ኣብ ጎኑ ኮይነ ምስኡ ከላልየኩም ዝረኸብክዎ ዕድል ንዓይን ነዞም ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም መጺእኩም ዘሎኹም ደቀይን ኣሕዋተይን እናኣመስገንኩ ዝስመዓኒ ሓበንን ሓጎስን ወሰን የብሉን። ብወገንኩም እውን ሓደ ጊዜ ኣብቲ ብሓርበኛን ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ገረዝጊሄር ተወልደ ብዕለት 20-08-2011 ዝተኻየደ ሰሚናር ኣነ ኣውን ተኻፊለ ነይረ ኢልኩም ክትሕበኑ ምዃንኩም ርግጸኛ ኢየ። እዚ እናበልኩ ንብጻየይን ሓወይን ገረዝጊሄር ነዚ መድረኽ የረክብ።

ሓርበኛ ተጋዳላይ ገርዝጊሄር ተወልደ ዘረብኡ ኣብ ምጅማር ንዕድመ ኣኽቢሮም ዝመጹን ነዚ ኣኼባ እዚ ክውን ንምዃን ዝጸዓሩ ኣባላት ንኡስ ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዙሪኽን፣ ኣባላት ስቪካዊ ማሕበር EHYN ነቲ ብሓርነት N.W ዝወጸ ኣገዳሲ ሓበረታ ሰሚናር ጠቒሶም ብወገኖም መጸዋዕታ ደብዳቤ ብምጽሓፍን ብኣካል ብምንቅስቓስን ዝገበርዎ ናይ ምዕዳልን ጻውዒትን ዕድመን ዘርኣይዎ ምትሕግጋዝ የመስግን። እዚ እቲ ናይ ኩሉ ኣብ ደንበ ተቛውሞ ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ንኹሉ ብደንበ ተቛውሞ ዝግበር ሰሚናራት ይኹን ፖለቲካዊ ተበግሶታት ነጢፉን ሓባራዊ ስራሓት ከካየድ ዘለዎ ኣገዳሲ ዕዮ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ቅኑዕ መስርሕ ስለዝኾነ ኩሉ ደንበ ተቛውሞ ዝዋሳእ ምንቅስቓስ ሰልፍታትን ስቪካዊ ማሕበራትን ክሕዝዎ ዘለዎ ኣገባብ ምዃኑ እናሓበርኩ ነዞም የሕዋት በቲ ዝገበርዎ ደጊመ የመስግን።

ኣብ ርእሲኡ ኣነ ኣብዚ ምሳኹም ተረኺበ መግለጺ ኽህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝመጸኒ ሕቶ ክምልስ እቲ ንስኹም እትህቡኒ ሓሳብ ክወስድ እሞ ኩልና እንፈልጦ መንእሰይ ግዚያውን ሓዲሽ ምስ ጊዜ ዝኸይድ ሓሳብን መደብ ቃልሲ ስለ ዝውንን ኣነ እውን ካባኹም ክመሃርን ሕቶታትኩምን ለበዋታትኩምን ናብ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከመሓላልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘለኒ ዓቕሚ ንሕቶታትኩም ኣፈ ጉባኤ ብምዃን ንምትግባሩ ክጽዕር ምዃነይ ይሕብር። እዚ ክብል ከሎኹ እዚ ኣነ ዘለኽዎ ሰልፊ ጠለባት ህዝቢ ክሰምዕን ኣብ ግብሪ ክትርጉምን ምዃኑ ምሉእ ብምሉእ ስለዝተኣማመንን ንዕኡ ንምትግባር ዝተንሰኤን ዝቕጽል ዘሎን ምዃኑ ከኣ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳማይ ጉባኤኡ ዘሕለፎም ፕሮግራምን ቅዋምን ሰልፊ ምስክርነቱ ኢዩ። ነዚ ንምስትብሃል ውሳኔታት ቀዳማይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተጠንቂቕካን ብምስትውዓልን ናይ ምቅባልን መንፈስ ዝሓደሮ ምንባብን ምርዳኡን ከድሊ ኢዩ። እዚ ክብል ከሎኹ ነዚ ሓሊፉ ዘሎ ውሳኔታት፡ ፕሮግራምን ቅዋምን ዕቃቤታት ዘለዎም ሰባት ክርከቡ ኣይክእሉን ዝብል ግምት የብለይን። ይኹን እምበር ከም ኩሉ ነቐፌታ ዘቕርብን ኣራምን ጠቓምን ዝኾነ ሓሳባት መህብተምን ምስ ዝመጽእ ብተጋዳስነት ብምርኣይ ሰልፍና ናይ ምቕባል ብህርን መሰረታዊ እምነቱ እቲ ናይ እንካን ሃባን ዝብል ነጥቢ ንኹሉ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኣገባብ ቃልሲ ንዝመጸካ መእረምታ ኣብ ግምት ምእታውን ነቐፌታ እውን ክቕበል ከም ዘለዎ ዝብል ስነሓሳባዊ ሰፊሕን ጽዑቕን ኣገባብ ቃልሲ ብምኽታል ተታሓሒዝዎ ዘሎ ዕዉት ኣገባብ ቃልሲ የረዳእና።

ክቡራት መንእሰያት፡ እስኻትኩም ካብቲ ሲኦል ዝኾነ ስርዓት ኣስመራ ውልቀ መላኺ ህግዲፍ ራሕሪሕኩም እቲ ኹሉ ጸገማት ፈንጢስኩም ቅድም ካብ ጥይት ህግዲፍ ካብኡ ምድረ-በዳ ብድሕሪኡ ውቅያኖስ የሕዋትኩምን የዕሩኽትኹምን ኣብ መገዲ እና ረገፉ ተረፍ ኰንኩም ሰብነትኩም ድሒና ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ሃገር ዝበጻሕኩም እነ ተመለሰ ብዛዕባ ዘሕለፍክሞ ኣደራዕን ጸገምን ምዝራብ ካባኹም ንላዕሊ ሰለ ዘይፈልጦ ምዝራቡ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከይነሕልፍ ይቕረታ እናሓተትኩ ምኽሪ ሂበ ኽሓልፍ ኣፍቅዱለይ። ኣብታ ትነብሩላ ዝነበርኩም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተለዊጣ ዘላ ሃገር ናብራን ሂወት ህዝብናን እኳ ኣብቲ ዝኸፍኤ ይርከብ ምህልው ስድራኹም ንምሕጋዝ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ምዃንኩም እዚ ቅዱስ ነገር ዝምስገን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ግን ነቲ ኣብታ ሃገር ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ብገንዘብ ዘይዕደግ ፍልጠት ወይ ትምህርቲ ኣብዚ ተኸፊቱልኩም ከም ዘሎ ብምስትብሃል ብናታትኩም ሓርኮትኮትን ጻዕሪን ክትመሃሩ ናይ ጽባሕ ኣመሓደርትን ኣማዕበልቲ ዓድን ምዃንኩም ብምግንዛብ እቲ ዝዓበየ ህያብ ንህዝብና ትምህርቲ ምስ እትቐስሙ ከከውን ከሎ ኢዩ።

ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣብ ድፋዕን ኣብ ወጻኢ ወይ ጎረበት ሃገራት ኮብለል ዝብሉን ኣብ መዓስከራት ካብ ንግሆ ንምሸት ክትዓርብ ጥራሕ ዝጽበዩ ከምዚ ናታትኩም ዕድል ዘይረኸቡ ምእንቲ ንሳቶም እውን ኣብ ሃገሮም ከይኖም ወይ ተመሊሶም ዕድል ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ንግዲ፣ ምምሕዳር ሃገር፣ ክረኽቡ ኣብቲ ዝመረጽክሞ ውድብ ወይ ሰልፊ ወይ ሲቪካዊ ማሕበር ብምስታፍ ተጠርኒፍኩም ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ምጽዓርን ንጡፍ ስራሓትን ግብራውን ጠቓምን ቃልሲ ክተካይዱ የማሕጽን።

እዚ ክብል ከለኹ ግን ባህርያዊ ይኹን ማሕበራዊ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘሎ እናተረዳእኩ ክንሰይ ዕድል ኤርትራዊ ካብ ቃልሲ ናብቲ ዝበርትዔ ቃልሲ ምስግጋሩ እውን ብሩህ ኢዩ። ይኹን እምበር ነዚ በዲህና ሓደ ሰፊሕን ንኹሉ ዝጥርንፍን ሃገራዊ ግንባር ብናይ ኩልና ድሌትን ተሳታፍነትን ተማእኪሉ ዝኸይድ ኣገባብ ቃልሲ ክነካይድ መድረኽ ይጽውዓና ኣሎ። ህዝብና እውን ሃንቅውትኡ ምዃኑ ንኹላትና ብሩህ ኢዩ። ንመገደይ ክሕብረኩም ዝደሊ ሓንቲ ጽሕፍቲ ዝወጸት ‘’ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ’’( The Albert Einestein Institution) ‘Website www.einstein.org’ ኣቲኹም ብትግርኛን ብዓረብኛን ኢንግሊዘኛን ኮታ ብኹሉ ቋንቋታት ዝተጻሕፈት ስለ ዘላ ክትረኽብዋን ክተንብብዋን የማሕጽን። እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ኣገባብ ቃልሲ ሰላማውን ዶሞክራሲያውን ክምኡ እውን ጎነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ እና ኣናኣወዳደረ ዝምህር ጽሑፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እቲ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ቃልሲ ናይ ሰልፍና ስነሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥንታውን መብዛሕትኦም ህዝብታት ካብ ገዛእትን ዓመጽትን ስርዓታትን ስልጣን መንዚዖም ኢዮም። እዚ ከኣ ህዝባዊ ስልጣን ወሃብን ከላእን ዝኸውን ህዝቢ ምዃኑ ዘብርህ ስለ ዝኾነ ንኹላትና ብሩህ ኮይኑ ክረኣየና ይኽእል ብምባል ኢየ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝሕብረኩም ዘሎኹ።

ኣብዚ ብምምርኳስ  ኣመጻጽኣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ኣብዚ ሎሚ ቅነ ማለት ኣብ ኤውሮጳን(ጀርመን-ፍራንክፈርት) ኣብ ኣፍሪቃ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጎንደር ዝተገብረ ኣገባብን ውጽኢታት ጉባኤ ብሰፍሕ ኣብሪሁ። ብጻይ ገረዝጊሄር ክብል ከሎ እቲ ዘሕብንን ዘገርምን ነዚ ጉባኤ ንምክያድ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ እኳ እቲ ብወጻኢ ዝመጽእ ደገፍ ኣገዳስነቱ ያኣምን እንተኾነ፡ እቲ ዝለዓለን ዝበለጸን ሓገዝ ግን ካብ ህዝብኻን ኣባላትካን ስለ ዝኾነ ኣባላትን ከምኡ እውን ንጉባኤ ክዕወት ዝደልዩ ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋታትን ገንዘብ ብምውጻእ ወይ ወፈያ ብምግባር ነብሱ ዝኸኣለን ጸቕጢ ናይ ደገፍቲ ሃገራት ወይ ማሕበራትብዘይ ምግባር ዘሕለፈ ጉባኤ ‘’እቲ ሰዉነትካ ምኻኣል’’ ዝብል ቅዱስ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ተተርጕሙ ምርኣይ ሓበን ዝስመዓካ እውን ኢዩ።

እዚ ከኣ እንተ ደኣ ድሌት ኣልዩ ንሕና እንጠልቦ ወይ ህዝብና ዝጠልቦን ዝድግፎን ጉባኤ ይኹን ዋዕላ ነቶም ህዝቢ ዝልእኮም ወከልቱ ባዕሉ ክኽእሎም ከም ዝኽእል ዝሕብር ዓቢ ትምህርቲ እውን ኢዩ። ተመሊሰ ካብቲ ውሳኔታት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምምልካት ኣብ ሕብረተሰብናን ደቂ-ኣንስትዮን ብፍላይ ብዝያዳ ከኣ መንእሰያትና ዘለና ኣትኵሮ ብምግባር ሕጽር ዝበለን ፍልይ ኣቢለን እዚ ውሳኔታት ቀዳማይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ከንብብ ኣፍቅዱለይ። ኣብ ቁጽሪ 2 ‘’ጥር ናፈን ምሕያልን ደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ‘’ ፣ “ተራን ተሳትፎን መንእሰያትን ምሁራትን ኣብ ቃልስና’’ ኣንቢቡ። እዚ ዘንበብኩልኩም ንመዛረ ብን ኣትኵሮ ክትገብሩሉ ንምባል እንተዘይኮይኑ ኩሉ እቲ ኣብ ውሳኔታት ሰፊሩ ዘሎ ብጣዕሚ ክንርድኦን ክነስተብህለሉን ክንሓስብን ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣገዳስነቱ ብምስትብሃል ናታትኩም ትዕዝብትን ርእይቶኹምን ክእረምን ነቐፈታትኩም ምቕማጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓበሬታታት ናብቲ ዘድሊ ኣካል ብመሳልሉ ክተመሓላልፉ የማሕጽን። እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ሰልፍና ንዝመጾ ምኽርን ነቐፈታን ብዓቢ ተገዳስነትን ሓላፍነትን ስለዝርእዮ ኢዩ። ካብዚ ሓሊፈ ብዙሕ ግዜ ወሲደ ክኸውን ይኽእል ኢየ እሞ፡ ንዝመጸኒ ሕቶን ናታትኩም ለበዋን ሓበሬታን ይጽበ።

ድሕሪ ብሩህን መሃርን መግለጺ ሓው ገዲም ተጋዳላይ ገረዝጊሄር ተወልደ እቶም ተረኺቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ብተገዳስነት ኣብ ሕቶን ርእይቶን ለበዋታትን ኣተዉ። ገለ ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ንምጥቃስ ዝኣክል ከኣ፡

1-  ግርማይ ኣብረሃ፡- ካብ ቤት ማእሰርቲ ( 12 የካቲት 1975) ክትወጹ ከሎኹምን ብሕጽር ዝበለ ድሕረ ባይታኻን ክትገልጸለይ ምኸኣልካዶ?

2-  ሓዲሽ ዮውሃንስ ፡ ኣብ ኣገላልጻኻ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕዉት ኣይነበረን ክትብል ሰሚዔ፣ ብወገንካ ዕዉት ዋዕላ ክኸውን ትብሎ እዚ ሕጂ ብኮሞሽን ዝዳሎ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ዕዉት እንታይ ምስ ዝገብርን ብኸመይ ምስ ዝዳለወን ትብል?

3-  (ህ) - ኮሚሽን ዋዕላ ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣርባዕተ ንድፍታት ሓደ ካብኡ መሰጋገሪ ቅዋም፡ ምእንቲ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ወደቐ ሃጓፍ ከይፍጠር ዝብል መመኽነይታ ብወገንካ ከመይ ትርእዮ? ሰልፊኹምከ እንታይ መርገጺ ወሲዱ?

(ለ) ሰልፊ ኢሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ንስኻ ዝገለጽካዮን ንሕና እውን ከም ንፈልጦ ብግልጺ ንምዝራብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ተወኪሰን ኣብ ክልተ ቦታ ኰንኩም ጉባኤ ዘካየድኩምስ ስለ እቶም ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብራኢኦም ብጐነጽ ዝመጽእ ለውጢ ዘይቃወሙ ስለዝኾኑ ዓጢቖም እውን ንኤርትራ ስለ ዝንቀሳቐሱን ክኸውን ከሎ እዚ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣውስትራልያን ኮታ ምዕራብ እትርከቡ ኣባላት ሰልፊ ምስ መሪሕነትኩም ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኣገባብ ቃልሲ ኮታ ብሰላም ስለ እትብሉ ኣብ ክልተ ጉባኤ ክተካይዱን ኣብ መንጎኹም ፍልልይ ከም ዘሎን ኢዩ ዝመስል ስለዚ ንጹርን ብሩህን ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ዘይኮነስ ሓቂዶ ክትሕብረና ምኸኣልካ?

(ሐ) ብዛዕባ ስርዓት ኢሳያስ ዘዕለብጦ ዘሎ ቅድም ኣብ ሓዳስ ሃገር ደቡብ ሱዳን ኣብ ጽምብል ነጽነታ ምስ ባንክሙን ዋና ጸሓፊ ሃገራት ዓለም ብድሕሪ መጋረጃ-- ብድሕሪኡ ናብ ኢጋድ ክሳተፍ ምሕታቱ ኣቐዲሙ እቲ ዓጽይዎ ዝነበረ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣምባሳዶር ግርማይ ኣስመሮም ምኽፋቱ ሕጂ ከኣ ምስ ፕረሲደንት ሰበ ስልጣን ኡጋንዳ ተራኺቡ ብሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባን ንምዕሳል ዝብል ጭርሖ ሒዙ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ካብኡ ሓሊፉ ንፕረሲደንት ኣመሪካ ኦባማ ደብዳቤ ጽሒፉ ይበሃል ኮታ ኢትዮጵያ ብወገና እውን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሱዳን ኣብ ህውከት ዝኣትዋሉ ናይ ዶብ ግርጭት ከም መተዓራቒት ወይ ተዓዛቢት ኮይና ወተሃደራታ ክትሰድድ ቅሩብነታ ንሕ.ሃ.ኣፍሪቃ ምውካሳ ካብዚ ሓሊፉ ንኹሉ ደምበ ተቓወምቲ ኤርትራ ንሰሚናር ምዕዳማ ወይ ምጽዋዓ ከመይ ትርእዮ? ስለምንታይከ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክካፈሎ ዘይከኣለ ዝፈልጦ ሕቡእ ኣጀንዳዶ ኣሎዎ ድዩ?

4-  ሰለሙን፡- መንእሰያት ይብዝሑ ይውሓዱ ምስ ኪዳን ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ምስ ኮሚሽን ከምኡ ምስ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተገዛዚዑ ነናቱ ንጥፈታት ከካይድን ላዕልን ታሕትን ክብል ይረኤ። ውጺኢቱ ብሓቂ ትሑት ኢዩ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ሲቪክ ኢየ ዝነጥፍ እዚ ምግባረይ ከኣ ሽግር ንምፍታሕ ደኣ እምበር ሽግር ክኸውን ከምዘይብለይ ብምርዳእ፣ ኣብዚ ዕግበት ተመርኵሰ ምስ ብዙሓት ከማይ ዛኣመሰሉ ተጠርኒፍና ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣፍሪቃ(ሱዳንን ኢትዮጵያን) ወዘተ ንነጥፍ ኣለና። ዕላማናን ድሌትናን ከኣ እዚ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ ደምበታት ኪዳን ምስ ኮሚሽን፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ካልኦት ውድባት ሰልፍታት ሲቪካዊ ማሕበራት ኣብ ዋዕላ ዘይተሳተፉ ዘለዋ ባይታ ናይ ምቅርራብን ዓውዲ ዘተ ንምኽፋት ህርድግ ንብል ኣሎና፣ ቃልስና እውን ቀጻሊ ኢዩ። እዚ ብምማይ ነዚ ዝተገብረልና ዕድመ ብምኽባር ብወግና ንዝረኸብናዮ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ኣብዚ ዝርከቡ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ኮሚሽን ዝነጥፉ እውን መጺኦም ክሰምዑን ብእሩም ኤርትራዊ ሓላፍነት ሓቲቶም ሕትኦም ከም ዝምለሰሎም ብምእማን ዓዲመዮም። ከም ዝርእዮ ግን ብወገኖም ናትና ኣኼባ ክነካይድ ኢና ዝብል መመኽነይታ ኣይርእዮምን ዘሎኹ። ካብቶም ዝዓደምክዎም እዚ ብዘየገድስ ኣነ ከም ኤርትራውን ሓላፊ EHYN ኣብ ስዊዝ ብስመይን ብስም ማሕበር ዝውክሎ እንቋዕ ብደሓን መጻእካን ክብል ከሎኹ ኣነ እውን ከምቲ ሓው ፍትዊ ዝበሎ ኣብዚ ንዓኻ ክርእን ቃልካ ክሰምዕን ብጽሑፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣካል ካባኻ ክመሃርን ዘሎኒ ሓሳባት ይኹን ሓበሬታን ዕቃቤታትን እንተሃለወኒ ከመሓላልፍ ዝስመዓኒ ሓበንን ሓጎስን ወሰን የብሉን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝተንከፍክዎ ድሌትናን እንጽዕሮ ዘሎና ምቅርራብ ኩሉ ወገን ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝርከብ ካብ ኮነ ብወገና ብዘይ ጸግዒ ወይ ወገን ምውሳድ ንነጥፍ ኣለና። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ናይ ሓባር ቃልሲ ንምክያድ ብንጹርን ውሕሉል ኣገባብ እንታይ ስጉምቲ ወሲዱን ካብተን ካልኦት ውድባትከ እንታይ ይጽበ? ስጋዕ ሕጂኸ እንታይ ገርኩምን ወይ ተበግሶ ዘካየድክሞ ኣለኩም?

-    እቲ ሒዝክሞ ዘለኹም ዘይጎነጻዊ መገዲ ኣብ ህዝቢ ክሰርጽን መዕለቢ ክርከበሉ ኣብ ወጻኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጽዑቕን ውዱብን ኣገባብ ኣሎዶ? ብኸመይ? ወሲኸ ነዚ ዝተገብረ ዋዕላን ክካየድ ዘለዎ ሃገራዊ ጉባኤ ከመይ ገምጊምኩሞን ፡ ትጽቢትኩምከ እንታይ ይመስል?

-    እቲ ብኮሚሽን ሓሊፉ ዘሎ ወይ ኣብ ክትዕ ኣውሪድናዮ ኣለና ዝብልዎ ብዛዕባ ቅዋም ሰልፍኹም ስለምንታይ ንጹርን ብሩህን መርገጺ ዘይወሰደሉ? እዚ መንእሰይ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎን ካልእን ስለምንታይ ንጹርን ብሩህን መርገጺ ዘይወስድ ይብል። በኣኻ ወገንከ እንታይ ትብለና?

-    ብዛዕባ እዞም መናሰያት ብጎነጽ ነዚ ዘሎ ስርዓት መሓውራቱ ሰርና ንህዝብና ዲሞክራሲያዊትን ቅዋማዊትን ሃገር ንኽንሃንጽ ክነስረክቦ ነቒልና ኣለና ብምባል ኣዊጆም ኣለዉ። ኣብዚ ሰልፊ ነዚኦም ካብ ኩሉ ናጻ ኢና፡ ኣባላት ኪዳን ወይ ካልኦት ሰልፍታት ኣይኮናን ከም ተቓለስትን ኣቦታትናን ነኽብሮም ምኽሪ እንትሃቡና እውን ኣይነዕብሮን፣ ግን ንሕና ብዝመረጽናዮ ናጻ ኰና ብዲሞክራሲያውዊ ኣገባብ እነሕልፎ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ብምትርጓም ብዘይ ገለ ተጽዕና ንዝተዋህበና ምኽርን ሓገዝን እናተቐበልና ንሓርነት ህዝብና ነቒልና ይብሉ እዚኸ ከመይ ትርእይዎ?

5-  ነጋሲ፡- ዋላ እኳ ኣገባብ ቀዳማይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብብሩህ ገሊጽካልና ተረዲኡኒ እውን ግን ኣብ ምምራጽ ማእከላይ ባይቶን ከምኡ ፈጻሚት ሽማግለን እስከ እንደገና ከመይ ነበረ? ኣብዚ ኣመራርጻ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ምሕዳስ ተገይሩ ክንደይ ማእከላይ ባይቶን ቁጽሪ ማለተይ ኢየ፡ ክንደይከ ፈጻሚት ሽማግለ ኣብረሃለይ…ወዘተ ዝብሉ ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታት ካብቶም ኣኼበኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ዊሒዙን ጉቡእን ኣዕጋብን መልሲ ከኣ ተዋሂቡ።

ገለ ካብቲ ዝተዋህበ መልስታት ንምጥቃስ ዝኣክል ከኣ፡-

ሀ) ብዛዕባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውጻእ፣ ብዝተወሃሃደ መገዲ ካብ ኣስመራን ዓዲዃላን ብሓደ መዓልቲ ብዘይ ገለ ሓደጋ ከም ተፈጸመ ኣብሪሁ። ኣስማት ነቲ እዚ ንምዕዋት ዝተኻፈሉ ሓደ ብሓደ እንዳ ጸወዐ ዕለትን ሰዓትን ከይተረፈ ብደቂቑ ገሊጹ። እቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጹ እውን ብድሌቶም ኣብ ተሓኤ ይኹን ኣብ ህሓሓኤ ከከም ዝመረጽዎ ተሰሊፎም። ከምኡ እውን ብህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ሰምበል እሱራት ከምዘውጸአ ዝዝከር ኢዩ። እቲ ዘገርም ግን ከምቲ ተሓኤ ምርጫኦም ክወስዱ ዘፍቀደትሎም ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኣይገበረቶን ክብል ገሊጹ።

ለ) ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎንደርን ኣብ ፍራንክፈርትን ዝተገብረ ጉባኤ ዘርኢ ሕቶ ብሓጺሩ እቲ ጉባኤታት ብወፈያ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን ዜጋታት ኤርትራውያን ነፍሱ ክኢሉ ባዕሉ ዘካየዶ ጉባኤ ብምዃኑ ኣብሪሄ ነይረ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ጉባኤና ብወከልቱ ከምተኻየደ እውን ሓቢረ ነይረ። ስለዚ እቶም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኣባላት ሰልፊ ብምልኦም ወከልቶም ክሳተፉ እንተደኣ ከይኖም ምሉእ ደኩመንትን ፓስፖርትን ክህልዎምን ቪዛ ክርከበሎምን ይግባእ። እዚ ከም ኩለን ውድባት ወይ ኣብ ሱዳንንን ኢትዮጵያን ከይነን ዝንቀሳቐሳ ውድባት ኩሎም እኳ ክበሃል ዝከኣል እንተዘይኮነ ዝበዝሑ ዘይብሎም ኢዮም። እዝን ከምኡ ዝኣመሰለን ጸገማት መጽናዕቲ ብምውሳድ ኣብ ክልተ ወገን በዚ ምዕቡል ናይ ኢንተርነት መራኸቢ ብምጥቃም ብዘይ ገለ ሽግር ጉባኤና ኣካይድና። እንተ እቲ ብዛዕባ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኣገባብ ቃልስና ግን ብማንም ዓይነት ፍልልይ ዘይብልና ምዃና እቲ ውጽኢት ፕሮግራምናን ቅዋምናን ብሓባር ምጽዳቕና ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ምርጫ እውን ብሓደ ሰዓትን እቲ ብኣባላትና ኣቢሉ ዝተዋህበ ሓበሬታ ናብ ኣምራጺት ሽማግለ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣገባብ ኣብ ቃልስና ጸሚቛን ኣሳቲፋን ንኽልቲኡ ጉባኤታት ዘቕረበቶ ሊስታ 45 ዝሓዘለ ብሓደ ሰዓትን ግዜን ኣብ ክልትኡ ምርጭ ተኻይዱ። ካብዚኦም 31 ማእከላይ ባይቶ 4 ድማ ተጠባበቕትን መሪጹ። ነዚ ንምጽራይን ኣቆጻጽራኡን ኣገባቡን ንምምላእ ከኣ ብኽልቲኡ ወገን ኣምራጺት ሽማገልታት ዝተቆጻጸረኦን ኣወሃሂደን ሓቅነቱ ብምምስካር ብሓደ ግዜ ንኽልቲኡ ጉባኤታት ቁጽርን ኣስማትን ማእከላይ ሽማግለ ንጉባኤኛታት ሓቢረን። ጉባኤኛ ከኣ ንውጽኢት ክልቲኡ ጉባኤታት ብዕልልታን ጭብጨባን ተቐቢሎ። ከምኡ እውን ብኽልቲኡ ወገን ውሳኔታት ጉባኤ ዝቕረባ ተመዲበን ብምንባረን ብኽልቲኤን ኣብ ሓደ ዝተጠምረ ውሳኔታት ንምሕላፍ ከኣ እዚ ክፋል ዘንበብኩልኩም ኣብ ወብ ሳይት ሓርነት ኦርግ ኣቲኹም ብምሉኡ ክትረኽብዎን ከም ሪፖርታጅ ቀዳማይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ፈስቲቫልን፣ ከምኡ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ጽሑፋትን ርእይቶን ትዕዝብትታትን ኣባላት ሰልፊ እውን ሰፍሕ መብርሂ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣቕድም ኣቢለ ብሰፊሑ እኳ ገሊጸዮ እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ምዕልባጥ ናይ ስርዓት ኣስመራ ግን ነቲ ህሉው ኩነታት ጠባያቱ ስጋብ ዘይቀየረ ለውጢ ዘለዎ ኣይክኸውንን ኢዩ። እዚ ስርዓት እዚ ከኣ ባህሩ ክልውጥ ማለት ዘይሕሰብን ዘይከውንን ኢዩ። ንህላውነቱ ንምንዋሕ ግን ላዕልን ታሕትን ክብል ባህሪያዊ ኢዩ፡ እነሆ ከኣ ሓዲሽ ንኽመስል ቃለማሕተትን ንሱ ነዓይ ይጠቕመኒ ኢዩ ዝብሎ መብርሂታትን ክህብ ሓርኮትኮት ይብል ይረኤ። እቲ ዘሕዝን ግን ፡  ንሱ በቲ ኣጓንፍውዎ ዘሎ ናይ እገዳ ይኹን  ባዕሉ ዝፈጠሮ ጸገም እናኣዕለበጠ እንከሎ  ደምበ ተቓውሞ ብሸነኹ እዚ ንጐረባብቲ ሃገር ዝገብሮ ምትሕንዃትን ንዓለም ድቃስ ከሊኣዋ ዘሎ ኣካይዳኡን ኣረሜናዊ ተግባራቱን ዲክታቶርያዊ ስርዓቱን  ኣብ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ ጭካኔ ሃገርና ብድኽነት ብድንቁርና መሰል ሰብ ዘይህለወላ ሃገር ኮይና እትርከብ፡ ህዝብና ምሕረት ክረክብ ኩሉ ዓለም ለኻዊ መደበራት ክኵሕኵሕን ጥርዓን ክነቕርብን ምእንቲ ሓቢሩን ተወሃሂዱን ኣብ ክንዲ ምስራሕ ክጥቀመሉ ዝግበኦ ጊዜ ኣብ ነንሓድሕዱ ክጸላለምን ክወናጀልን ብምሕላፉ ኢዩ።

ብዛዕባ እቲ ናይ ዝሓለፈ ዋዕላን ዝሸባሸብ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤን ኮሚሽን ዘካይዶ ዘሎ ጐስጓስ ንሕና ንኹሉ ዝግበር ጉባኤታት ውጽኢቱ ንህዝብና ዘተኰረ ሓርነት ህዝባን ልኡላውነት ሃገርን ዝሓለወ ብዘይ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ምትእትታው ሰላምን ዲሞክራሲን ንምስፋን ዝብል ተቓወሞ የብልናን። ተቓውሞና ኣብ ኣተጋባብራኡን ኣብ ምስንዳኡን ዳኣ እምበር ስለ ዋዕላ ዝተገብረ ወይ ንዕኡ ዝመስል ጉባኤታት ምግባሩ ኣይኮነን።

ኩሉኩም ከም ትፈልጥዎ ካብ መጀመርያ ኣትሒዘን እዘን ዝሰመራ ሰልፍታት ከምዚ ሕጂ ሰልፍና ኣብዚ በጺሕዎ ዘሎ ከይተጠርነፈ ንዋዕላ ዝጻረራ ኣይነበራን። እቲ ዝጠልብኦ ዝነበራ ግን እቲ ዝግበር ዋዕላ ኣሳታፍን ዓወቱ ርጉጽ ዝኾነሉ ምስንዳኣትን፡ ኣገባብ ወከልቲ ምምራጽን፡ ንድፊ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕን ዝብሉ ኣገደስቲ ነጥብታት ክትግበሩን ብቸርተር ኪዳን ዝምእዘዝን፡ ኩለን ኣባላት ኪዳን ምርድዳእ ዝስፈነን ብሓደ ኰይነን ንድፊ ክቐርጻን፡ ህዝቢ ከኣ ክመያየጠሉን ትእይትኡ ክህበሉን ብምባል ተቓሊሱን ጽዒሩን ሕጂ እውን እንተኾነ ጠለብ ሰልፊ ህዝቢ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ኢዩ ነይሩን ዘሎን። እዚ ኣገባብ ኣብ ዘይሓዘን እሞ ኣሳታፊ ዘይኮነን ብግቡእ ዘይተዳለወን ዕዉት ከኸውን ዘይክእል ዋዕላ ዘይምስታፍ መሪጹ።

ስለዚ ብዝከኣል መጠን ግዜ ብዘይ ምብካን ውድባዊ ስርሓትካ ምድሃብን ምስ ኩሎም ንዓኻ ዝመስሉን ወይ ብድሕሪ ዋዕላ ዝኽሰቱ ባይታታት ሃሰስ ንምባልን ዘተ ዝኽፈተሉን ብኹልና ንለውጢ ካብ ዝብል ጭርሖ ተንሲእና ለውጢ ክንገብር ክንጽዕር ንኹሉ ደንበ ተቓውሞ ዝሓቁፍ ባይታ ንምፍጣር ግዴና ክንገብር ተተሓሒዝናዮ ኣሎና።

በቲ ሕጂ ዝግብር ወይ ንምትግባሩ ጻዕሪ ዝካየደሎ ዘሎ እውን እንተኾነ ውጽኢቱ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዕድመ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠመተ ንኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ዝተሳተፈን ዘይተሳተፈን ክሓቑፍ ዝኽእል ውሳኔታት ካብ ዓቕሚ ናይ ኣብ ዲያስፖራ እንርከብ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ቆላሕትኡ ንኽኸውን ሃረርታና ከምዝኾነ ብምስትብሃል እቲ መሰጋገሪ ቅዋም ብዘይካ ኣብቲ ስርዓት ኢሳያስ ወዲቑ ብህዝብና ዝግበር እንተዘይኮይኑ ካልእ ህዝብና ዘይቅበሎ ምዃኑ ክስትብሃለሉን ክሕሰበሉን ይግባእ ይብል። እዚ ከኣ መርገጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሳኔታቱ ከም ዝገለጾ ኩሉ ደንበ ተቓውሞ ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና ኣብ ምውዳቕ ስርዓት ኢሳያስ ብመሰጋገሪ ባይቶን ካብኡ መሰጋገሪ ቅዋምን መንግስቲን ኩላቶም ዝካፈልዎ ምዃኑ ከምዝኣምን ሎሚ ዘይኮነስ ቀደም ኣትሒዙ ኣብሪሁ ኢዩ።

ብዛዕባ በብዓይነቱ ዝምስረትን ዝቐውምን ዘሎ ማሕበር ወይ ምንቅስቃስ መንእሰያት ድሮ ተንሲኦም ብምንቅስቓሶም የተባብዕ ነዚ ማሕበር ማዕረ ንምኻድ ከኣ ሰልፊ ህዝብ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምትእስሳር መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ሃሊይዎ ካብ ፈጻሚት ሽማግለን ባይቶን ዝካፈሉ ኣባላት መሪጹስ ኣብቲ ብዝርዝር ዘንበብኩልኩም ኣስማት ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ኣካልን ክትዕዘቡ ትኽእሉ።

እንተ እቲ ብጎነጽ ዝብል ምንቅስቓስ ግን ንሕና ባይታ ምቅላስ ወይ ኣገባብ ቃልሲ ክንውዝዓሎም መሰል የብልናን ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና ሓላፍነት  ኣውን ኣይኮነን።  እዚ ኮይኑ ምኽርታትናን ዕቃቤታትናን ናትና መርገጺ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ናዕቢ ብህዝቢ ኮይኑ ህዝብና ዝወሃቦ ወይ ዝትኮቦ ወይ እነሆ ስልጣን ኣምጽእናልካ ዘይኮነስ ባዕሉ ነዚ ስርዓት ኣውዲቑ ወናኒ ስልጣንን ወሃቢ ስልጣንን ክኸውን ዘይሕለል ሰውራዊ ቃልሲ ነካይድ ምህላውና ምሕባርን ምምሃርን ኣብ ህዝብና ሰሪጽና ምስራሕ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድፋዕ፣ ድፋዕን ደጀንን ህዝብና ንምዃን፣ ነዚ ዘሎ ስርዓት ካብ ሱሩ ዝብንቆረሉን ወይ ዝምንቆሰሉን ግዴና ክንሰርሕ ምዃና ኢዩ ሓበሬታና።

ስለዚ ክቡራት የሕዋት ብሓቂ ብዚ ዝገበርኩሙለይ ሕቶን ዝሃብኩምንን ጠቓሚ ሓበሬታ ዘቕረብኩሙለይን ለበዋታትኩም ሒዘ ናታትኩም ኣምባሳዶር ኮይነ ናብ እቲ ዘድልዮ ኣካል ከመሓላልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝረኽብክዎ ሃብታም ሓበሬታን ናይ መንእሰያት ትምህርቲ ወርቃዊ ምኽሪ ብምዃኑ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ቃልሰይ ቀጻሊ ምዃኑ ይሕብር ክብል ኣኼባጽቡቕ ምርድዳእን ብዝኽረ ሰማእታት ተደምዲሙ።

advertize with us

EPDP Magazines

magazinelogoleft

English Articles

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Submission Guidelines

The website was constructed for the purpose of conducting a free spirited and constructive discussions and exchange of ideas amongst individuals and groups with different ideas.  All ideas that are rooted in a concept are welcomed.  There are no bad ideas but bad judgments. We also have the right to reject writings with ill intent; distorting facts, writings that attack personalities, writings that are divisive, writings that are based on hate, writings that have no verification of real address and identity. We encourage all contributors to engage with a spirit of respect for every contributor, accept difference of ideas, focus on solution finding, bring alternative ideas, and applying a unifying tone. 


እዚ መርበብ ሓበሬታ’ዚ ዝተመስረተሉ መሰረታዊ ዕላማ፡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ውልቀሰባትን ጕጅለታት፡ ናጻን ሃናጽን ምልውዋጥ ናይ ርይቶታት ንምክያድ ተባሂሉ ኢዩ። ስለዘዝዀነ ከኣ፡ ኣብ ኣምራት ዝተመርኰሱ ሓሳባት ሓንጐፋይ ኢሉ ከስተናግዶም ድልዊ ኢዩ። ሕማቕ ፍርዲ እንተዘይኰይኑ ሕማቕ ሓሳባት የለን። እዚ ኰይኑ ግን፡ ንሕማቕ ዕላማ ዝተበገሱ፡ ንጭብጥታት ዝጥምዝዙ፡ ንውልቀሰባት ጸለሎ ዝቐብኡ፡ ጐዛዘይቲ፡ ካብ ጽልኢ ዝተበገሱን ሓቀኛ ኣድራሻን መንነትን ዘይብሎምን ጽሑፋት ናይ ምንጻግ መሰል ከምዘሎና ክንሕብር ንፈቱ። ኵሎም ኣቕረብቲ ጽሑፋት፡ ነንሓድሕዶም ዝከባበሩ፡ ናይ ሓሳባት ፍልልያት ዝጾሩ፡ መፍትሒታት ንምርካብ ዝጽዕሩ፡ መተካእታ ሓሳባት ዘቕርቡን ንሓድነት ዝሕግዝ ቃና ዘለዎምን ክዀኑ ድማ ነተባብዕ።


إن ا، هو توفير بيئة صحية وحرة للتبادل الحر والبنـــــَّــــاء للرأي بين أصحاب الرأي من مختلف المشارب والمذاهب، أفراداً كانوا أو جماعات. لذلك فالموقع علي استعداد لنشر أية أفكار أو آراء موضوعية عدتها وعتادها الحجة والمنط لهدف الأساس الذي أنشأنا من أجله هذا الموقع الالكتروني علي الشبكة العنكبوتية الدوليةق، وصحيح أنه كما يقولون: ليس هناك أفكار خاطئة ولكن أحكام خاطئة، إلا أن ذلك لا يمنعنا من حقنا في رفض الكتابات التي يتأفــَّــــف حتى أصحابها من نسبها اليهم أو وضع بصماتهم وتوقيعاتهم وعناوينهم الحقيقية عليها ولا يتشرفون بتبنيها أو ادعاء المسئولية عنها، فضلاً عما تعج به تلك الأفكار من سموم مدسوسة وظاهرة وآراء ملـــــــوِّثة للبيئة الفكرية والإنسانية في ارتريا حاضراً ومستقبلاً، وطمس وتزييف للحقائق واغتيال واغتياب معنوي لمن يتصدون للعمل النضالي العام في جسارة وإنكار ذات. إننا ننطلق في مبادئ النشر عندنا من كل ما يشجع علي تبادل الود والاحترام بين الكتاب أنفسهم ونشر التسامح بينهم رغم تباين آرائهم، والعمل سوياً علي البحث والتنقيب عن حلول المشكلات وتقديم البدائل الأفضل، والسعي الي تقريب المسافات وتذويب الفجوات بين مختلف قطاعات شعبنا والتــــَّـــرنـــُّـــم معاً علي أنغام سيمفونية الوحدة والتقارب، لا الألحان النشاز المفسدة لأذواقنا جميعاً.

 
 

Login Form